Повторно активиране на закрит профил в Google Ads

Повторното активиране профил в Google Ads е безплатно и ще трябва да изпълните само няколко стъпки. В тази статия се обяснява как да активирате повторно закрит профил. 

Забележка: Ако профилът Ви е свързан с профил на мениджър, можете да го активирате повторно само ако мениджърът не е достигнал ограничението за максимален брой профили. Ако го е достигнал, можете да активирате повторно профила си само ако мениджърът прекрати връзката или закрие поне един от текущите си управлявани профили. 

Какво ще стане, когато активирате повторно профила си

Когато сте закрили профила си, всичките Ви активни реклами са спрели да се показват. Когато го активирате отново:

  • Всички реклами или кампании, които сте оставили активни, ще възстановят това си състояние.
  • Онези, които сте поставили на пауза, няма да се показват, докато не ги активирате отново.

Преди да започнете

Ако не сте заявявали закриване на профила си: Ако не успявате да влезете в Google Ads и не сте заявявали закриване на профила си, разгледайте тези често срещани проблеми при вход. Ако продължавате да имате проблеми с влизането в профила си, подайте заявка за повторно активиране.

Имайте предвид: Профилите в Google Ads, които са били неактивни повече от 15 месеца (което означава, че не са изразходвали средства повече от 15 месеца), се закриват автоматично. Винаги можете да активирате повторно профила си, като изпълните стъпките по-долу или като изпратите заявка за повторно активиране.

Ако сте изтрили и профила си в Google: Преди да можете да активирате повторно профила си в Google Ads, трябва първо да възстановите профила си в Google.

Ако не желаете рекламите Ви автоматично да започнат да се показват, когато активирате повторно профила си: Влезте в профила си и поставете на пауза рекламите, рекламните си групи или кампаниите си. Можете повторно да ги активирате, след като активирате профила си.

Как да активирате отново профила си

За да активирате повторно профила си в Google Ads:

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл.
  3. Под „Настройка“ кликнете върху Предпочитания.
  4. Кликнете върху секцията Състояние на профила, за да я разгънете.
  5. Кликнете върху Повторно активиране на профила ми.

Състоянието на профила Ви ще се промени на „Активен“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си