Rozpočet účtu je vytvorený, ale reklamy sa nezobrazujú

Niekedy sa môže stať, že reklamy sa po vytvorení rozpočtu účtu nezobrazujú. Príčinou môže byť dosiahnutie dátumu ukončenia alebo minutie celej sumy. Uvádzame aj ďalšie možné príčiny:

Možno ste už definovali kampane a pripravili reklamy, no kým nenastane uvedený dátum začiatku, nebudú sa zobrazovať žiadne reklamy. Požadovaný dátum začiatku zvyčajne odporúčame nastaviť na najskorší možný termín.

 

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

 

Riešenie: Počkajte, kým nastane dátum začatia, alebo ho upravte v rozpočtovom predpise. Ak chcete predpis upraviť, kliknite v účte Google Ads na ikonu ozubeného kolieska , vyberte možnosť Fakturácia a potom kliknite na odkaz Rozpočty účtu na boku stránky. Nájdite predpis a kliknite na tlačidlo Upraviť.

Váš rozpočet účtu možno čaká na schválenie a aktiváciu. Ak sa napríklad vyžaduje zmluva o poskytovaní služieb, rozpočet môže byť v stave Prebieha posudzovanie až do prijatia a schválenia zmluvy. Po dokončení všetkých potrebných krokov sa stav rozpočtu zmení na Nespracované. Keď potom nastane požadovaný dátum začiatku, jeho stav sa zmení na Aktívne a vaše reklamy sa budú môcť zobrazovať.

Riešenie: Počkajte na schválenie a aktiváciu rozpočtu účtu.

  • Pre rozpočet ste vybrali dátum začiatku, ktorý ešte nenastal.
  • Rozpočet nie je schválený.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory