Budżet konta został utworzony, ale reklamy się nie wyświetlają

Czasami może się zdarzyć, że reklamy nie będą się wyświetlać mimo utworzenia budżetu konta. Oprócz przekroczenia daty zakończenia lub kwoty wydatków może być kilka przyczyn takiej sytuacji:

Twoje kampanie mogą być skonfigurowane, a reklamy gotowe, ale nie zaczną się wyświetlać przed ustawioną datą rozpoczęcia. W większości przypadków zalecamy ustawienie daty rozpoczęcia na najbliższy możliwy termin.

Rozwiązanie: poczekaj na datę rozpoczęcia albo zmień ją w zamówieniu budżetowym. Aby zmienić zamówienie, kliknij ikonę koła zębatego  na koncie Google Ads i wybierz Płatności, a następnie kliknij link Budżety konta z boku. Znajdź odpowiednie zamówienie i kliknij Edytuj.

Budżet konta może oczekiwać na zatwierdzenie i aktywację. Jeśli np. wymagana jest umowa o świadczenie usług, budżet będzie miał status „W trakcie sprawdzania”, dopóki nie zostanie ona przyjęta i zatwierdzona. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych kroków status budżetu zmieni się na „Oczekujący”. Gdy nadejdzie wyznaczona data rozpoczęcia, budżet uzyska status „Aktywny”, co umożliwi wyświetlanie reklam.

Rozwiązanie: poczekaj na zatwierdzenie i aktywację budżetu konta.

  • Dla budżetu wybrano datę rozpoczęcia, która jeszcze nie nadeszła.
  • Budżet nie jest zatwierdzony.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem