Rozpočet účtu byl vytvořen, reklamy se ale nezobrazují

Může nastat situace, kdy se reklamy po vytvoření rozpočtu účtu nezobrazují. Kromě dosažení výše útraty či data ukončení může k této situaci dojít i z jiných důvodů:

Kampaně již mohou být definovány a reklamy připraveny, ale až do data zahájení se žádné reklamy zobrazovat nebudou. Proto obvykle doporučujeme nastavit co nejdřívější požadované datum zahájení.

 

 

Pokud používáte nové prostředí Google Ads, neuvidíte v účtu ikonu ozubeného kola . V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče . Položku Fakturace a platby najdete pod nadpisem Nastavení.

 

Řešení: Počkejte do data zahájení rozpočtu účtu, případně je upravte. Pokud chcete rozpočet upravit, klikněte v účtu Google Ads na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace. Poté klikněte na boku na odkaz Rozpočty účtu. Vyhledejte svůj rozpočet a klikněte na Upravit.

Rozpočet účtu může čekat na schválení a aktivaci. Pokud je vyžadována smlouva o poskytování služby, bude se rozpočet nacházet ve stavu „odesláno ke kontrole“, dokud nebude smlouva přijata a schválena. Po dokončení všech nezbytných kroků se stav rozpočtu změní na „nevyřízeno“. Jakmile nastane požadované datum zahájení, přejde do stavu Aktivní, čímž umožní zobrazování reklam.

Řešení: Počkejte, až bude rozpočet účtu schválen a aktivován.

  • V rámci rozpočtu jste vybrali datum zahájení, které zatím nenastalo.
  • Rozpočet není schválen.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory