Več o tem, zakaj bremenimo vaš račun

 

 • V Googlu Ads vam ne bomo zaračunali več, kot znašajo vaši stroški oglaševanja.
 • Bremenitev zajema stroške vašega oglaševanja in neplačane stroške iz preteklih obračunskih obdobij.
 • Bremenitev pa ne bo presegala vašega praga plačila.

Vaša bremenitev

Vaša bremenitev zajema tako trenutne stroške oglaševanja kot tudi morebitne neplačane stroške iz preteklih obračunskih obdobij.

Zaračunan znesek = Trenutni stroški

(stroški iz tega obračunskega obdobja)

+ Neplačani znesek

(neplačani stroški iz preteklih obračunskih obdobij)

Če vaši skupni stroški oglaševanja presegajo prag plačila (znesek, ki sproži bremenitev), se dodatni stroški dodajo trenutnemu neplačanemu znesku za naslednjo bremenitev.

Primer

20. januarja vam bomo samodejno zaračunali stroške za Google Ads. Stanje na vašem računu po bremenitvi je 5 evrov. Oglasi se še naprej prikazujejo in zanje nastajajo stroški.

 • 19. februarja, 30 dni po zadnji samodejni bremenitvi, se sredi dneva izvede delna bremenitev.
 • V tridesetdnevnem obdobju je nastalo za 175 evrov stroškov, vi pa ste prejeli prilagoditve storitve v znesku 0,50 evra. Znesek, ki ga dolgujete za to obdobje, je torej 174,5 evra (175–0,50 evra).
 • Ne pozabite, da imate tudi trenutno stanje 5 evrov iz preteklega plačilnega obdobja. To dodajte znesku 174,50 evra in skupni znesek, ki ga 19. februarja dolgujete na koncu dne, je 179,50 evra. To je znesek, ki je ob koncu dne prikazan v stolpcu »Končno stanje«.
 • Ker pa je bila bremenitev izvedena že sredi dne, stroški za oglase pa so nastajali čez celoten dan, smo vam zaračunali samo 165 evrov. To je skupni znesek vašega stanja, preden je Google izdal zahtevo za plačilo.
 • Stanje na vašem računu po bremenitvi je 14,50 evra (179,50–165 evrov). Prikazano bo kot »Začetno stanje« 20 februarja in preneseno v naslednjo bremenitev.

Pogosta vprašanja o stroških

Za odgovore o bremenitvah, ki ste jih videli, kliknite spodnje povezave.

Zaračunavanje več kot enkrat na mesec

Zaračunavanje se ne izvaja enkrat na mesec ali ob koncu meseca. Izvaja se čez cel mesec in temelji predvsem na določenih pragih – ali določenem znesku stroškov, ki ga doseže račun. Ta znesek sproži izdajo računa, kar pomeni, da vam lahko zaračunamo stroške več kot enkrat na mesec.

Če je vaš prag na primer 50 evrov, vas bomo bremenili vsakič, ko bodo vaši stroški dosegli 50 evrov. Če imate mesečno skupaj 150 evrov stroškov, vas bomo trikrat bremenili po 50 evrov (3 x 50 = 150).

Identični stroški

V dveh redkih primerih se lahko zgodi, da na izpisku kreditne kartice ali bančnega računa opazite, da vam je program Google Ads dvakrat zaračunal isti znesek:

 • Zahteva za odobritev: To je zahteva med našim sistemom za obračunavanje in banko, ki je izdala vašo kreditno kartico. To se zgodi skoraj vsakič, ko je opravljeno plačilo, zahteva pa je prikazana kot znesek v teku, ki je identičen že obdelani bremenitvi. Te zahteve v roku nekaj dni samodejno izginejo, kar pa je odvisno od banke.
 • Dvojna bremenitev: Napaka lahko povzroči dvojno bremenitev, kar pomeni, da vam dvakrat zaračunamo isti znesek, na izpisku pa nobena bremenitev ni označena kot »v teku«.

Če je na vašem bančnem izpisku prikazana dvojna bremenitev ali zahteva za odobritev, ki ne izgine samodejno, se za pomoč obrnite na banko.

Neplačani znesek preverite tako, da kliknete ikono orodja  in nato v razdelku »Obračunavanje« kliknete Povzetek obračunavanja. Preverite, ali sta navedeni obe plačili in je stanje pravilno. Če sta prikazani obe, vam ni treba pisati Googlu.

Bremenitev več kot za povprečni dnevni proračun ob nekaterih dneh

Promet iskanja po internetu se spreminja iz dneva v dan. Da bi se ta nihanja izravnala in bi oglaševalske akcije dosegle svoj potencial, Google lahko dovoli do dvakrat več interakcij v enem dnevu, kot je določeno v vašem dnevnem proračunu. To se imenuje prepogosto prikazovanje.

Vendar pa naš sistem poskrbi, da se vam v določenem obračunskem obdobju nikoli ne zaračuna več kot znaša število dni v tem obračunskem obdobju, pomnoženo z vašim povprečnim dnevnim proračunom.

Če vaš dnevni proračun znaša na primer 10 evrov, obračunsko obdobje pa je dolgo 30 dni, je najvišji znesek, ki bi ga plačali za to obdobje, 300 evrov.

Če Google vaše oglase prikazuje prepogosto in v obračunskem obdobju nastane več stroškov, kot jih dopušča vaš proračun, boste v račun samodejno prejeli dobropis. Če na primer v enem mesecu pridobite za 35 evrov klikov, pri čemer imate povprečni dnevni proračun v znesku 1 evra (in torej 30 evrov na 30-dnevno obračunsko obdobje), boste prejeli dobropis za prepogosto prikazovanje v znesku 5 evrov.

Opomba: Oglaševalske akcije, pri katerih plačujete za konverzije, se obračunavajo drugače, pri čemer vam je lahko obračunan več kot dvakratni znesek povprečnega dnevnega proračuna. 

Ali ste prejeli kredit za prepogosto prikazovanje, preverite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Na vrhu strani kliknite ikono orodja  in nato v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 4. Kliknite Aktivnost akcije.
 5. Morebitni dobropis za prepogosto prikazovanje bo označen kot Dobropis za prepogosto prikazovanje.
Bremenitev po že izvedenem ročnem plačilu

Če uporabljate nastavitev samodejnih plačil in nato izvedete ročno plačilo, bomo vaš račun bremenili v samodejnem obračunskem obdobju. Razlogi so naslednji:

 • Samodejno plačilo je bilo že v teku, ko ste izvedli plačilo: Obdobje samodejnega plačila je točno, zato bomo bremenili vaš račun, če ste izvedli plačilo, ko je bil ta postopek že v teku. To se lahko zgodi, če izvedete plačilo, ko ste blizu praga za obračun, konec koledarskega meseca ali konec 30-dnevnega obračunskega obdobja.
 • Dosegli ste konec obračunskega obdobja: Ko izvedete ročno plačilo, za vaš račun ponovno velja običajno obračunsko obdobje. Vaš račun bomo samodejno bremenili, ko bodo vaši stroški računa dosegli prag za obračun ali po izteku 30 dni od zadnjega samodejnega plačila – kar nastopi prej.
Bremenitev po vnosu promocijske kode

Ko je promocijsko dobroimetje porabljeno, pri čemer uporabljate nastavitev samodejnih plačil, se oglasi še naprej prikazujejo in nastajajo stroški oglaševanja. Če ste dobroimetje porabili in želite ustaviti nastajanje stroškov, zaustavite oglaševalske akcije.

Bremenitev računa v času zunaj obračunskega obdobja

Vaš račun je lahko bremenjen v času izven obračunskega obdobja v teh primerih:

 • Izvedli ste ročno plačilo (tako da ste v računu kliknili gumb Izvedi plačilo). Čeprav so samodejna plačila obdelana v določenem obračunskem obdobju, lahko ročno plačilo izvedete kadar koli.
 • Vaš račun je bil morda pred kratkim nadgrajen z novim vmesnikom za obračunavanje. Ko se to zgodi, se vaš račun bremeni za stanje neplačanega zneska v računu, ki velja v času, ko je bila nadgradnja izvedena – nadgradnje vam ne zaračunamo. Ta enkratna bremenitev ni v običajnem obračunskem obdobju. Vse prihodnje bremenitve bi morale biti v skladu z vašim obračunskim obdobjem.
Bremenitev po tem, ko ste prenehali prikazovati oglase ali zaprli račun

Ko zaustavite prikazovanje oglasov (npr. če zaprete račun oziroma zaustavite ali odstranite oglaševalske akcije), lahko traja več ur, da sistem Google Ads v celoti zaustavi prikazovanje oglasov. Po tem stroški ne bodo več nastajali.

Vse neplačane stroške oglaševanja, ki so nastali, preden je bilo prikazovanje oglasov zaustavljeno, boste vseeno morali plačati. Ker naš sistem stroške obračunava vsakih trideset dni, se lahko zgodi, da boste zadnji račun prejeli šele čez nekaj tednov.

Če želite preveriti, ali imate neplačane stroške oglaševanja, kliknite ikono orodja  in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato pa si oglejte trenutno stanje na vrhu strani.

Bremenitve na bančnem izpisku, ki se ne ujemajo s tistimi v računu Google Ads

Včasih so bremenitve na bančnem izpisku videti nekoliko drugače od tistih v računu Google Ads. Nekateri pogosti razlogi za to so:

Datumi bremenitev se ne ujemajo popolnoma
V večini primerov je to pričakovano, ker so lahko bremenitve v Googlu Ads in na bančnih izpiskih evidentirane ob različnih dnevih. Ker Google Ads in banke delujejo v različnih sistemih, se plačila ne izvedejo vedno ob istem času.

Bančne bremenitve niso vidne v Googlu Ads
Če pride do tega, lahko računa preverite tako:

 1. Če imate več računov Google Ads, v vsakem preverite, ali so v njem prikazane bremenitve (v številnih primerih je na bančnem izpisku prikazana vaša 10-mestna številka ID-ja stranke). Spodaj si lahko ogledate več možnosti prikaza bremenitev, lahko pa tudi preberete več o nepooblaščenih bremenitvah.
 2. Če še vedno ne morete ugotoviti, od kod je bremenitev, se lahko obrnete na našo skupino za podporo. Imejte pripravljen posnetek zaslona ali optično prebrano kopijo bremenitev. S tem bomo lažje raziskali bremenitev. Ne pozabite skriti vseh bremenitev in drugih podatkov, ki se ne nanašajo na zadevno bremenitev – vaša zasebnost nam je namreč zelo pomembna.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave