Vysvetlenie dôvodov účtovania poplatkov

 • V službe Google Ads vám nebudeme účtovať nič nad rámec vašich reklamných nákladov.
 • Vyúčtovanie zahŕňa vaše reklamné náklady a nezaplatené náklady za predchádzajúce fakturačné cykly.
 • Táto suma však nepresiahne vašu minimálnu výšku platby.
 

Vaše poplatky

Vaše poplatky zahŕňajú vaše reklamné náklady a všetky nezaplatené náklady za predchádzajúce fakturačné cykly.

Účtovaná suma = Aktuálne náklady

(náklady za toto fakturačné obdobie)

+ Nevyrovnaný zostatok

(nezaplatené náklady za predchádzajúce fakturačné obdobia)

Ak vaše celkové reklamné náklady presiahnu vašu minimálnu výšku platby (sumu, ktorá spúšťa vyúčtovanie), ďalšie náklady budú pridané k nevyrovnanému zostatku nasledujúceho vyúčtovania.

Príklad

Poplatok za náklady na používanie služby Google Ads vám automaticky účtujeme 20. januára. Zostatok na účte po vyúčtovaní je 5 €. Vaše reklamy sa naďalej zobrazujú a náklady sa hromadia.

 • Dňa 19. februára (30 dní od posledného automatického vyúčtovania) vám v priebehu dňa čiastočne účtujeme poplatky.
 • Za obdobie 30 dní predstavujú vaše nahromadené náklady sumu 175 € a vyrovnanie za službu sumu 0,50 €. Takže suma, ktorú za toto obdobie dlhujete, je 174,50 € (175 € – 0,50 €).
 • Nezabudnite, že za predchádzajúce platobné obdobie máte nevyrovnaný zostatok 5 €. Ak ho pripočítate k sume 174,50 €, celková nahromadená suma je na konci 19. februára 179,50 €. Toto je suma, ktorá sa napokon zobrazí v stĺpci Konečný zostatok.
 • Keďže sme vám poplatky v priebehu dňa účtovali len čiastočne a vaše reklamy boli aktívne po celý deň, účtovali sme vám len 165 €. Toto je celková suma zostatku predtým, ako spoločnosť Google požiadala o platbu.
 • Zostatok na účte po vyúčtovaní je 14,50 € (179,50 € – 165 €). Zobrazí sa vám 20. februára ako Počiatočný zostatok a bude prevedený do ďalšieho vyúčtovania.

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

Bežné otázky o poplatkoch

Ak chcete nájsť odpovede na svoje otázky týkajúce sa vašich platieb, kliknite na príslušné odkazy.

Poplatky mi boli účtované viackrát za mesiac

Poplatky sa neúčtujú iba raz za mesiac ani iba na konci mesiaca. Účtujú sa počas celého mesiaca, a to v prvom rade podľa toho, aké sú vaše limity alebo aká je nastavená suma nákladov, ktorú má váš účet dosiahnuť. Dosiahnutie tejto sumy spúšťa fakturáciu, čo znamená, že poplatky vám môžu byť účtované viac než raz za mesiac.

Ak napríklad máte nastavený limit 50 EUR, poplatky vám budú účtované vždy, keď vaše náklady dosiahnu 50 EUR. Ak teda vaše náklady za mesiac dosiahnu výšku 150 €, budeme vám účtovať trikrát po 50 € (3 x 50 = 150).

Identické poplatky

Vo výnimočných prípadoch sa stáva, že sa vo výpise z kreditnej karty alebo v bankovom výpise zobrazia dva identické poplatky zo služby Google Ads. Existujú dve možné príčiny:

 • Žiadosť o autorizáciu: ide o žiadosť medzi naším fakturačným systémom a bankou, ktorá vydala vašu kreditnú kartu. Dochádza k tomu takmer pri každej platbe a žiadosť sa zobrazuje ako nespracovaná suma, ktorá je identická s už spracovaným poplatkom. Tieto žiadosti sa zvyčajne prestanú zobrazovať po uplynutí niekoľkých dní, aj keď v každej banke to môže byť inak.
 • Duplicitný poplatok: v dôsledku chyby vám môže byť účtovaný duplicitný poplatok, čo znamená, že na váš účet sa dvakrát zaúčtuje tá istá suma a ani jeden z poplatkov nie je vo výpise označený ako nespracovaný.

Ak sa vo vašom bankovom výpise objaví duplicitný poplatok alebo žiadosť o autorizáciu, ktorá ani po istom čase nezmizne, kontaktujte svoju banku so žiadosťou o pomoc.

Nezabudnite skontrolovať svoj nevyrovnaný zostatok. Stačí kliknúť na ozubené koliesko a potom na možnosť Fakturácia a platby. Zistite, či sa tam nachádzajú obe platby a či je zostatok správny. Ak je to tak, nie je potrebné kontaktovať Google.

Účtovaná suma počas niektorých dní prekračuje denný rozpočet

Návštevnosť z vyhľadávania na internete je každý deň iná. Na vyrovnanie týchto výkyvov a zaistenie využitia potenciálu kampaní môže Google povoliť až dvojnásobný počet interakcií za deň, ako určuje váš denný rozpočet. Nazývame to nadmerné zobrazovanie.

Náš systém však zabezpečuje, aby sa vám za dané fakturačné obdobie nikdy neúčtovala suma vyššia než hodnota zodpovedajúca počtu dní v tomto fakturačnom období vynásobenému vaším denným rozpočtom.

Ak napríklad máte denný rozpočet 10 € a platíte za 30-dňové fakturačné obdobie, zaplatená suma nebude vyššia než 300 €.

Ak Google využije nadmerné zobrazovanie pre vaše reklamy a vám sa za fakturačné obdobie nahromadia vyššie náklady, než aké povoľuje váš rozpočet, na váš účet sa automaticky uplatní kredit. Ak napríklad v priebehu mesiaca získate 35 € za kliknutia, ale denný rozpočet máte vo výške 1 € na deň (čiže 30 € na 30‑dňové fakturačné obdobie), dostanete kredit za nadmerné zobrazovanie vo výške 5 €.

Poznámka: Kampane s platbami za konverzie sú fakturované inak – fakturovať sa im môže viac než dvojnásobok denného rozpočtu. 

Ak chcete zistiť, či ste získali kredit za nadmerné zobrazovanie:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V hornej časti stránky kliknite na ozubené koliesko a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Transakcie.
 4. Kliknite na odkaz Aktivita kampane.
 5. Kredity za nadmernú aktivitu budú označené ako Kredit za nadmerné zobrazovanie.
Účtovanie poplatkov po uskutočnení manuálnej platby

Ak máte nastavenú automatickú platbu a uskutočníte manuálnu platbu, môžeme vám účtovať podľa fakturačného cyklu automatickej platby. Dôvody sú nasledujúce:

 • Pri uskutočnení platby už prebiehalo spracovanie automatickej platby: cyklus automatickej platby je presný, takže ak uskutočníte platbu v čase, keď prebieha tento proces, môžu vám byť účtované oba poplatky. Najčastejšie k tomu dochádza, ak uskutočníte platbu, keď sa blížite k fakturačnému limitu, na konci kalendárneho mesiaca alebo na konci 30-dňového fakturačného obdobia.
 • Ste na konci fakturačného cyklu: po uskutočnení manuálnej platby sa váš účet vráti k svojmu zvyčajnému fakturačnému cyklu. Automatická platba sa uskutoční po dosiahnutí fakturačného limitu vášho účtu alebo po uplynutí 30 dní od poslednej automatickej platby (podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr).
Účtovanie poplatku po zadaní propagačného kódu

Ak máte nastavené automatické platby, po vyčerpaní propagačného kreditu sa vaše reklamy budú naďalej zobrazovať a budú sa vám ďalej hromadiť reklamné náklady. Ak ste vyčerpali svoj kredit a chcete zastaviť generovanie nákladov, pozastavte svoje kampane.

Účtovanie mimo fakturačného cyklu

Faktúru vám môžeme vystaviť aj mimo fakturačného cyklu v týchto prípadoch:

 • Uskutočnili ste manuálnu platbu (kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu vo svojom účte). Manuálnu platbu môžete kedykoľvek uskutočniť aj vtedy, ak sa v rámci nastaveného fakturačného cyklu spracúvajú automatické platby.
 • Váš účet sa možno nedávno inovoval na nové fakturačné rozhranie. Keď k tomu dôjde, fakturujeme vám poplatky vo výške zostatku na účte v čase tejto inovácie. Za samotnú inováciu vám neúčtujeme žiadne poplatky. Ide o jednorazový poplatok mimo vášho bežného fakturačného cyklu. Všetky vaše budúce poplatky sa už budú účtovať podľa fakturačného cyklu ako zvyčajne.
Účtovanie poplatkov po zastavení reklám alebo zrušení účtu

Keď zastavíte prevádzku svojich reklám zrušením svojho účtu alebo pozastavením či odstránením svojich kampaní, systému Google Ads môže trvať niekoľko hodín, kým úplne zastaví zobrazovanie vašich reklám. Od tej chvíle sa vám už nebudú hromadiť žiadne ďalšie náklady.

Budeme vám však fakturovať všetky neuhradené reklamné náklady, ktoré sa nahromadili do zastavenia prevádzky vašich reklám. Náš systém pracuje v 30-dňovom fakturačnom cykle. Preto je možné, že konečné vyúčtovanie dostanete až o niekoľko týždňov.

Ak chcete zistiť, či ste zaplatili za všetky reklamné náklady, kliknite na ozubené koliesko , vyberte možnosť Fakturácia a platby a v hornej časti stránky skontrolujte aktuálny zostatok.

Poplatky v bankovom výpise sa nezhodujú s údajmi účtu Google Ads

Niekedy sa môže stať, že poplatky uvedené v bankovom výpise sa mierne odlišujú od poplatkov uvedených v účte Google Ads. Uvádzame niekoľko bežných dôvodov tejto situácie:

Dátumy zaznamenania poplatkov sú posunuté o jeden alebo dva dni
Vo väčšine prípadov to možno považovať za normálne, pretože záznam poplatkov do služby Google Ads a bankových výpisov môže prebehnúť v iný deň. Platby sa nie vždy uskutočňujú v rovnakom čase, pretože Google Ads a jednotlivé banky používajú odlišné systémy.

Bankové poplatky sa nezobrazujú v službe Google Ads
Ak k tomu dôjde, na kontrolu dvoch účtov máte tieto možnosti:

 1. Ak máte viacero účtov Google Ads, osobitne ich skontrolujte a zistite, či sa v nich zobrazujú poplatky (vo väčšine prípadov sa v bankovom výpise uvádza desaťmiestne číslo zákazníka). Ďalšie informácie o zobrazovaní poplatkov sú uvedené nižšie. Prípadne si prečítajte ďalšie informácie o neoprávnených poplatkoch.
 2. Ak stále neviete identifikovať niektorý poplatok, môžete kontaktovať náš tím podpory. Predtým si však pripravte snímku obrazovky alebo naskenovanú kópiu dokladu, kde sa sporné poplatky uvádzajú. Týmto spôsobom nám preskúmanie daného poplatku zjednodušíte. Nezabudnite však začierniť všetky poplatky a údaje, ktoré so sporným poplatkom nesúvisia. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory