Κατανόηση των χρεώσεών σας

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Google Ads, χρεώνεστε μόνο για το κόστος διαφήμισης.
 • Η χρέωση καλύπτει το κόστος διαφήμισης και το μη εξοφλημένο κόστος από προηγούμενους κύκλους χρέωσης.
 • Ωστόσο, η χρέωση δεν υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό πληρωμής που έχετε ορίσει.

Η χρέωσή σας

Η χρέωσή σας καλύπτει τόσο το κόστος διαφήμισης όσο και τυχόν μη εξοφλημένο κόστος από προηγούμενους κύκλους χρέωσης.

Ποσό χρέωσης = Τρέχον κόστος

(κόστος από την παρούσα περίοδο χρέωσης)

+ Οφειλόμενο υπόλοιπο

(μη εξοφλημένο κόστος από προηγούμενες περιόδους χρέωσης)

Αν το συνολικό κόστος διαφήμισης είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό πληρωμής σας (το ποσό που ενεργοποιεί μια χρέωση), το επιπλέον κόστος θα προστεθεί στο υπόλοιπο σας για την επόμενη χρέωση.

Παράδειγμα

Στις 20 Ιανουαρίου, χρεώνεστε αυτόματα για το κόστος σας στο Google Ads. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μετά τη χρέωση είναι 5 €. Οι διαφημίσεις σας συνεχίζουν να προβάλλονται και να συγκεντρώνουν κόστος.

 • Στις 19 Φεβρουαρίου, 30 ημέρες μετά την τελευταία αυτόματη χρέωση, χρεώνεστε πριν το τέλος της ημέρας.
 • Στην περίοδο των 30 ημερών, έχετε συγκεντρώσει κόστος ύψους 175 € και έχετε λάβει προσαρμογές υπηρεσίας ύψους 0,50 €. Συνεπώς, το ποσό που οφείλετε για αυτήν την περίοδο είναι 174,50 € (175 € - 0,50 €).
 • Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα οφειλόμενο υπόλοιπο 5 € από την τελευταία περίοδο πληρωμής. Αν προσθέσουμε αυτό το ποσό στα 174,50 €, τότε το συνολικό ποσό που έχετε συγκεντρώσει στο τέλος της 19ης Φεβρουαρίου είναι 179,50 €. Αυτό το ποσό θα εμφανιστεί στη στήλη "Τελικό υπόλοιπο", στο τέλος της ημέρας.
 • Ωστόσο, επειδή η χρέωση έγινε πριν το τέλος της ημέρας, ενώ οι διαφημίσεις σας συγκέντρωσαν δραστηριότητα στη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, χρεωθήκατε μόνο 165 €. Αυτό είναι το συνολικό ποσό του υπολοίπου, προτού η Google υποβάλει το αίτημα για πληρωμή.
 • Το υπόλοιπο του λογαριασμού μετά τη χρέωση είναι 14,50 € (179,50 € - 165 €). Θα εμφανιστεί ως "Αρχικό υπόλοιπο" στις 20 Φεβρουαρίου και θα μεταφερθεί στην επόμενη χρέωση.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με χρεώσεις που τυχόν έχετε παρατηρήσει στον λογαριασμό σας.

Χρέωση περισσότερες από μία φορές σε έναν μήνα

Οι χρεώσεις δεν γίνονται μόνο μία φορά τον μήνα ή στο τέλος του μήνα. Πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του μήνα και βασίζονται κυρίως στα χρεωστικά όρια, δηλαδή σε καθορισμένα ποσά κόστους που συμπληρώνει ο λογαριασμός σας. Όταν συμπληρώνεται ένα τέτοιο ποσό, ενεργοποιείται μια χρέωση. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χρεωθείτε περισσότερες από μία φορές σε έναν μήνα.

Για παράδειγμα, αν το όριό σας είναι 50 €, θα χρεώνεστε κάθε φορά που το κόστος σας φθάνει τα 50 €. Επομένως, αν το συνολικό κόστος είναι 150 € σε έναν μήνα, θα χρεωθείτε 50 € τρεις φορές (3 x 50 = 150).

Πανομοιότυπες χρεώσεις

Πρόκειται για κάτι που συμβαίνει σπάνια. Ωστόσο, αν εμφανιστούν δύο πανομοιότυπες χρεώσεις από το Google Ads στην κίνηση της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού, τότε υπάρχουν δύο πιθανές αιτίες:

 • Αίτημα εξουσιοδότησης: Πρόκειται για ένα αίτημα ανάμεσα στο σύστημα χρέωσης και στην τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα. Προκύπτει σχεδόν κάθε φορά που πραγματοποιείται μια πληρωμή και το αίτημα εμφανίζεται ως ένα ποσό σε εκκρεμότητα, πανομοιότυπο με χρέωση που έχει ήδη διεκπεραιωθεί. Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνήθως παύουν να εμφανίζονται εντός ορισμένων ημερών, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.
 • Διπλή χρέωση: Ένα σφάλμα μπορεί να προκαλέσει διπλή χρέωση, που σημαίνει ότι ο λογαριασμός χρεώνεται δύο φορές για το ίδιο ποσό και καμία από αυτές τις χρεώσεις δεν εμφανίζεται ως σε εκκρεμότητα στην κίνηση του λογαριασμού ή της κάρτας.

Αν στην κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού βλέπετε κάποια διπλή χρέωση ή κάποιο αίτημα εξουσιοδότησης που εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την τράπεζα για βοήθεια.

Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το οφειλόμενο υπόλοιπο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και κατόπιν επιλέγοντας Χρέωση και πληρωμές. Ελέγξτε αν εμφανίζονται και οι δύο πληρωμές και αν το υπόλοιπο είναι σωστό. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, δεν υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία με την Google.

Χρέωση με ποσό μεγαλύτερο από τον ημερήσιο προϋπολογισμό σε ορισμένες ημέρες

Η επισκεψιμότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο διαφοροποιείται από μέρα σε μέρα. Προκειμένου αυτές οι διακυμάνσεις να εξισορροπούνται και να διασφαλίζεται ότι αξιοποιούνται οι δυνατότητες των καμπανιών, η Google μπορεί να επιτρέπει την πραγματοποίηση έως και δύο φορές περισσότερων αλληλεπιδράσεων σε μία ημέρα σε σχέση με ό,τι ορίζεται σύμφωνα με τον ημερήσιο προϋπολογισμό σας. Αυτό ονομάζεται υπέρβαση προϋπολογισμού.

Ωστόσο, το σύστημα διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου χρέωσης το κόστος δεν θα είναι ποτέ υψηλότερο από το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό ημερών της περιόδου χρέωσης επί τον ημερήσιο προϋπολογισμό.

Για παράδειγμα, αν ο προϋπολογισμός οριστεί στα 10 € ανά ημέρα και εσείς χρεώνεστε για περίοδο χρέωσης 30 ημερών, το μέγιστο ποσό που θα καταβάλετε είναι 300 €.

Αν η Google πραγματοποιήσει υπέρβαση προϋπολογισμού των διαφημίσεων και σε μια περίοδο χρέωσης συγκεντρωθεί μεγαλύτερο κόστος από αυτό που επιτρέπει ο προϋπολογισμός, στον λογαριασμό σας θα χορηγηθεί αυτόματα πίστωση. Για παράδειγμα, αν συγκεντρώσετε 35 € από κλικ μέσα σε έναν μήνα, αλλά έχετε ημερήσιο προϋπολογισμό ύψους 1 € την ημέρα (επομένως 30 € ανά περίοδο χρέωσης 30 ημερών), θα λάβετε μια πίστωση υπέρβασης προϋπολογισμού ύψους 5 €.

Σημείωση: Η χρέωση των καμπανιών στις οποίες πληρώνετε για μετατροπές γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Οι συγκεκριμένες καμπάνιες μπορούν να χρεωθούν περισσότερο από το διπλάσιο του ημερήσιου προϋπολογισμού. 

Για να δείτε αν έχετε λάβει πιστώσεις υπέρβασης προϋπολογισμού:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητα καμπάνιας.
 5. Τυχόν πιστώσεις για υπέρβαση δραστηριότητας επισημαίνονται ως Πίστωση υπέρβασης προϋπολογισμού.
Χρέωση μετά την έναρξη μιας μη αυτόματης πληρωμής

Αν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση αυτόματης πληρωμής και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε μια μη αυτόματη πληρωμή, ίσως χρεωθείτε στον αυτόματο κύκλο χρέωσης. Δείτε γιατί:

 • Μια αυτόματη πληρωμή ήταν ήδη σε εξέλιξη όταν ξεκινήσατε την πληρωμή: Ο κύκλος αυτόματης πληρωμής εφαρμόζεται με ακρίβεια, επομένως αν πραγματοποιήσατε την πληρωμή ενόσω αυτή η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, ενδέχεται να χρεωθείτε. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αν εκτελέσετε μια πληρωμή όταν πλησιάζετε στο χρεωστικό όριο, στο τέλος ενός ημερολογιακού μήνα ή στο τέλος μιας περιόδου χρέωσης 30 ημερών.
 • Φτάσατε στο τέλος του κύκλου χρέωσης: Αφού πραγματοποιήσετε μια μη αυτόματη πληρωμή, ο λογαριασμός επιστρέφει στον συνήθη κύκλο χρέωσης. Θα λάβετε μια αυτόματη χρέωση όταν το κόστος του λογαριασμού συμπληρώσει το χρεωστικό όριο ή αφού περάσουν 30 ημέρες από την τελευταία αυτόματη πληρωμή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Χρέωση μετά την καταχώριση κωδικού προσφοράς

Μόλις τελειώσει η διαφημιστική προσφορά, οι διαφημίσεις σας θα συνεχίσουν να προβάλλονται και θα συγκεντρωθεί κόστος διαφήμισης - δηλαδή, αν χρησιμοποιείτε ρύθμιση αυτόματης πληρωμής. Αν έχετε εξαντλήσει την πίστωσή σας και θέλετε να σταματήσετε τη συγκέντρωση κόστους, θέστε σε παύση τις καμπάνιες σας.

Χρέωση εκτός του κύκλου χρέωσης

Ενδέχεται να χρεωθείτε εκτός του κανονικού κύκλου χρέωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Έχετε εκτελέσει μια μη αυτόματη πληρωμή (κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτέλεση πληρωμής στον λογαριασμό). Αν και η επεξεργασία των αυτόματων πληρωμών γίνεται εντός ενός καθορισμένου κύκλου χρέωσης, μπορείτε να εκτελέσετε μια μη αυτόματη πληρωμή ανά πάσα στιγμή.
 • Ενδέχεται να έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα αναβάθμιση του λογαριασμού σε νέα διεπαφή χρέωσης. Όταν συμβαίνει αυτό, χρεώνεστε για το υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό τη στιγμή που γίνεται αυτή η αναβάθμιση, αλλά δεν χρεώνεστε για την αναβάθμιση. Αυτή η εφάπαξ χρέωση γίνεται εκτός του κανονικού κύκλου χρέωσης. Όλες οι μελλοντικές χρεώσεις θα πραγματοποιούνται εντός του συνήθους κύκλου χρέωσης.
Χρέωση μετά τον τερματισμό προβολής των διαφημίσεων ή την ακύρωση του λογαριασμού

Όταν τερματίζετε την προβολή των διαφημίσεών σας, είτε ακυρώνοντας τον λογαριασμό σας είτε θέτοντας σε παύση ή διαγράφοντας τις καμπάνιες σας, ενδέχεται να απαιτηθούν αρκετές ώρες, για να σταματήσει εντελώς η προβολή των διαφημίσεων από το σύστημα του Google Ads. Σε αυτό το στάδιο, δεν θα συγκεντρώσετε άλλο κόστος.

Ωστόσο, θα χρεωθείτε για οποιοδήποτε απλήρωτο κόστος διαφήμισης συγκεντρώθηκε πριν από τη διακοπή της εκτέλεσης των διαφημίσεών σας. Το σύστημά μας λειτουργεί με βάση έναν κύκλο χρέωσης 30 ημερών, συνεπώς ενδέχεται να μην λάβετε τις τελικές χρεώσεις για αρκετές εβδομάδες.

Για να δείτε εάν έχετε κάποιο μη πληρωμένο κόστος διαφήμισης, κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές. Στη συνέχεια, εξετάστε το τρέχον υπόλοιπο στο επάνω μέρος της σελίδας.

Οι χρεώσεις στην κίνηση τραπεζικού λογαριασμού δεν αντιστοιχούν σε αυτές του λογαριασμού σας στο Google Ads

Μερικές φορές, οι χρεώσεις στην κίνηση τραπεζικού λογαριασμού παρουσιάζουν μικρές διαφορές από εκείνες που βλέπετε στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Δείτε ορισμένους συνήθεις λόγους:

Οι χρεώσεις καθυστερούν κατά μία ή δύο ημέρες
Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, επειδή οι χρεώσεις μπορούν να δημοσιεύονται στο Google Ads και σε κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών σε διαφορετικές ημέρες. Δεδομένου ότι το Google Ads και οι τράπεζες λειτουργούν με βάση διαφορετικά συστήματα, οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνται πάντα ταυτόχρονα.

Οι τραπεζικές χρεώσεις δεν εμφανίζονται στο Google Ads
Αν συμβαίνει αυτό, δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε τους δύο λογαριασμούς:

 1. Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google Ads, ελέγξτε κάθε λογαριασμό, για να δείτε αν εμφανίζονται οι χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις, το δεκαψήφιο αναγνωριστικό πελάτη εμφανίζεται στην κίνηση τραπεζικού λογαριασμού). Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των χρεώσεων ή μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μη εγκεκριμένες χρεώσεις.
 2. Αν παρόλα αυτά δεν μπορείτε να βρείτε από πού προέρχεται η χρέωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης. Θα πρέπει να έχετε πρόχειρο ένα στιγμιότυπο οθόνης ή σαρωμένο αντίγραφο των επίμαχων χρεώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε πιο εύκολα τη χρέωση. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι έχετε διαγράψει από το στιγμιότυπο ή το αντίγραφο χρεώσεων όλες τις χρεώσεις και τυχόν λοιπά στοιχεία που δεν σχετίζονται με την επίμαχη χρέωση: Το απόρρητο των πληροφοριών σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας