Proč vám byly účtovány poplatky

 • Budete-li využívat službu Google Ads, nebudete platit nic víc než reklamní náklady.
 • Vyúčtování zahrnuje reklamní náklady a nezaplacené poplatky z předchozích fakturačních cyklů.
 • Nikdy však nepřekročí vaši hranici platby.

Vaše vyúčtování

Vyúčtování zahrnuje reklamní náklady a případné neuhrazené poplatky z předchozích fakturačních cyklů.

Účtovaná částka = Aktuální náklady

(náklady za toto fakturační období)

+ Nedoplatek

(nezaplacené náklady za předchozí fakturační období)

Pokud jsou vaše celkové reklamní náklady vyšší než vaše hranice platby (částka, při jejímž dosažení se odesílá vyúčtování), budou tyto vícenáklady připočteny k vašemu nedoplatku a objeví se v příštím vyúčtování.

Příklad:

20. ledna vám jsou automaticky naúčtovány poplatky za službu Google Ads. Váš zůstatek po provedení platby je 150 Kč. Vaše reklamy se dále zobrazují a náklady narůstají.

 • 19. února (30 dnů po posledním automatickém vyúčtování) vám bude naúčtována poměrná cena za část dne.
 • V daném 30denním období vznikly náklady ve výši 5 250 Kč a obdrželi jste úpravy služby v ceně 15 Kč. Celková částka, kterou máte za toto období zaplatit, tedy činí 5 235 Kč (5 250 Kč – 15 Kč).
 • Nezapomeňte, že kromě toho vám zbývá nezaplacený zůstatek ve výši 150 Kč z minulého období. Po přičtení této částky k hodnotě 5 235 Kč bude celková výše poplatků ke konci dne 19. února činit 5 385 Kč. Toto je částka zobrazená ve vašem sloupci Konečný stav na konci dne.
 • Protože vám však za 19. února byla účtována pouze část dne a vaše reklamy vykazovaly aktivitu po celý den, bylo vám naúčtováno pouze 4 950 Kč. To je celkový zůstatek na vašem účtu před přijetím žádosti o platbu od společnosti Google.
 • Váš zůstatek po provedení platby bude 435 Kč (5 385 Kč – 4 950 Kč). Tato částka bude uvedena ke dni 20. února jako Počáteční zůstatek a bude převedena do příštího vyúčtování.

Časté dotazy k poplatkům

Kliknutím na následující odkazy zobrazíte odpovědi na časté otázky k účtování poplatků.

Během jednoho měsíce mi byly naúčtovány poplatky více než jednou

Poplatky se neúčtují v měsíčních intervalech či na konci měsíce. Účtují se v průběhu měsíce – účtování vychází hlavně z fakturačních limitů, což jsou nastavené výše nákladů, kterých váš účet dosáhne. Po dosažení této výše se poplatky vyúčtují. Znamená to, že vám poplatky mohou být účtovány během jednoho měsíce víc než jednou.

Pokud je například aktuální fakturační limit 1 500 Kč, bude vám poplatek účtován pokaždé, když vaše náklady dosáhnou výše 1 500 Kč. Pokud tedy vaše celkové náklady dosáhnou za měsíc 4 500 Kč, bude vám 1 500 Kč účtováno třikrát (3 × 1 500 = 4 500).

Stejné účtované částky

Nestává se to často, ale pokud se na výpisu z platební karty nebo výpisu z účtu objeví dvě stejné účtované částky ze služby Google Ads, může to mít dva důvody:

 • Požadavek na schválení: Jedná se o požadavek mezi naším účetním systémem a bankou, která vydala platební kartu. Požadavky se vydávají téměř při všech platbách. Zobrazují se jako nevyřízená částka, která je shodná s již zpracovanou platbou. Tyto požadavky zpravidla zmizí za několik dní. Skutečná doba se může lišit podle banky.
 • Dvojí platba: V důsledku chyby ve zpracování může dojít k dvojímu naúčtování. Váš účet je zatížen dvakrát stejnou částkou a žádná z plateb není ve výpise označena jako nevyřízená.

Jestliže na výpisu najdete dvojí platbu nebo požadavek na schválení, který sám nezmizí, požádejte o pomoc banku.

Nezapomeňte nedoplatek zkontrolovat kliknutím na ikonu klíče  a poté na možnost Fakturace a platby. Podívejte se, zda jsou tam uvedeny obě platby a zda je zůstatek správný. Pokud ano, není třeba kontaktovat společnost Google.

Některé dny je mi účtováno více, než kolik činí můj denní rozpočet

Objem internetového vyhledávání kolísá ze dne na den. Ve snaze vyvážit toto kolísání a zajistit, aby kampaně využily svůj potenciál, může systém Google umožnit až dvakrát více interakcí v jednom dni, než připouští váš denní rozpočet. Jedná se o tzv. překročení rozpočtu.

Náš systém však zajišťuje, aby v daném fakturačním období nebyly za reklamy účtovány vyšší poplatky, než jaké odpovídají počtu dní v tomto fakturačním období vynásobenému denním rozpočtem.

Pokud je například rozpočet nastaven na 200 Kč za den a fakturační období je 30 dnů, zaplatíte maximálně 6 000 Kč.

Pokud Google způsobí překročení rozpočtu a během fakturačního období vzniknou větší náklady, než jaké rozpočet umožňuje, obdržíte na svůj účet automaticky kredit. Jestliže například za kliknutí v jednom měsíci utratíte 700 Kč, ale denní rozpočet máte 20 Kč na den (a tedy 600 Kč na 30denní fakturační období), obdržíte kredit za překročení rozpočtu ve výši 100 Kč.

Poznámka: Kampaně s platbou za konverze se účtují jinak a lze u nich vyfakturovat více než dvojnásobek denního rozpočtu. 

Chcete-li zjistit, zda jste obdrželi kredit za překročení rozpočtu, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V horní části stránky klikněte na ikonu klíče  a vyberte možnost Fakturace a platby. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Transakce.
 4. Klikněte na položku Aktivita kampaní.
 5. Kredity za nadměrnou aktivitu budou označeny výrazem Kredit za překročení rozpočtu.
Po zahájení manuální platby mi byly naúčtovány další poplatky

Pokud máte nastavenou automatickou platbu a poté provedete manuální platbu, může vám být naúčtován poplatek v rámci automatického fakturačního cyklu. Vedou nás k tomu tyto důvody:

 • Při provádění platby již probíhala automatická platba: Automatický platební cyklus je přesný. Pokud jste tedy během tohoto procesu platbu provedli, může vám být poplatek přesto naúčtován. Tato situace je nejpravděpodobnější, pokud ke konci kalendářního měsíce nebo na konci 30denního fakturačního období provádíte platbu ve výši blížící se fakturačnímu limitu.
 • Dosáhli jste konce fakturačního cyklu: Poté, co provedete manuální platbu, vrátí se účet k obvyklému fakturačnímu cyklu. Až náklady účtu dosáhnou fakturačního limitu nebo uplyne 30 dní od poslední automatické platby, obdržíte automatické vyúčtování.
Po zadání propagačního kódu mi byly naúčtovány poplatky

Po vyčerpání propagačního kreditu se vaše reklamy budou zobrazovat dál a budou vám vznikat náklady (pokud máte nastaveny automatické platby). Pokud jste kredit vyčerpali a nechcete, aby vám vznikaly náklady, pozastavte své kampaně.

Poplatky byly naúčtovány mimo fakturační cyklus

Mimo fakturační cyklus vám mohou být naúčtovány poplatky v následujících případech:

 • Provedli jste manuální platbu (kliknutím na tlačítko Provést platbu v účtu). Automatické platby se zpracovávají v rámci pevného fakturačního cyklu, ale manuální platbu lze provést kdykoli.
 • Váš účet nedávno přešel na nové fakturační rozhraní. V takovém případě vám bude naúčtována částka odpovídající zůstatku účtu v době přechodu. Za přechod na vyšší verzi se neúčtuje nic. Tato jednorázová částka nespadá do běžného fakturačního cyklu. Všechny další platby by již měly probíhat v rámci běžného fakturačního cyklu.
Poplatky mi byly účtovány i po ukončení zobrazování reklam či zrušení účtu

Když zastavíte zobrazování reklam – například zrušíte účet nebo pozastavíte či smažete kampaně – může systému Google Ads trvat až několik hodin, než reklamy zcela zastaví. Od té doby vám již nebudou narůstat další náklady.

Budou vám však naúčtovány všechny nezaplacené reklamní náklady, které se nahromadily do okamžiku, kdy se vaše reklamy přestaly zobrazovat. Náš systém pracuje ve třicetidenním fakturačním cyklu. Může se tedy stát, že poslední vyúčtování obdržíte až po několika týdnech.

Chcete-li zjistit, zda máte neuhrazené reklamní náklady, klikněte na ikonu klíče  a vyberte možnost Fakturace a platby. Svůj stávající zůstatek najdete v horní části stránky.

Poplatky na výpisu z bankovního účtu neodpovídají údajům v účtu Google Ads

Někdy se poplatky uvedené na výpisu z bankovního účtu mohou lišit od údajů uvedených v účtu Google Ads. Obvyklé důvody:

Platby jsou o den nebo dva zpožděné
K tomu dochází běžně, protože poplatky mohou být v účtu Google Ads a na výpisu z bankovního účtu uvedeny s rozdílným datem. Služba Google Ads a banka využívají různé systémy, platby proto nemusí být provedeny vždy ve stejný okamžik.

Bankovní poplatky se v účtu Google Ads nezobrazují
Pokud k tomu dojde, můžete si oba účty prohlédnout takto:

 1. Pokud máte více účtů Google Ads, podívejte se do všech, abyste zjistili, zda se poplatky zobrazují (v mnoha případech bude ve vašem výpisu z účtu uvedeno vaše 10místné číslo zákazníka). Další informace o tom, jakým způsobem se poplatky zobrazují, naleznete níže. Můžete si také prostudovat článek o neautorizovaných poplatcích.
 2. Pokud se vám stále nedaří zjistit, ze kterého účtu poplatek pochází, můžete se obrátit na náš tým podpory. Připravte si snímek obrazovky nebo naskenovanou kopii výpisu s příslušnými poplatky. To nám dohledání poplatku usnadní. Zakryjte veškeré údaje o jiných platbách a další informace, které se netýkají příslušného poplatku. Vaše soukromí je pro nás důležité.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory