Запознаване с причините, поради които сте таксувани

 • С Google Ads няма да Ви таксуваме за повече, отколкото са рекламните Ви разходи, с изключение на данъците и таксите, които може да са приложими за някои държави.
 • Таксуването Ви покрива рекламните Ви разходи и всички неплатени разходи от предходни цикли на таксуване, както и данъци и такси, които може да са приложими за някои държави.
 • Тя обаче няма да надхвърля минималния Ви праг за извършване на плащане.

Вашето таксуване

Таксуването Ви покрива рекламните Ви разходи, данъците и таксите (ако има такива), както и всички неплатени разходи, които включват данъци и такси, от предходни цикли на таксуване.

Таксувана сума = Текущи разходи

(разходи от настоящия период на фактуриране)

+ Неплатено салдо

(неплатени разходи от предходни периоди на фактуриране)

Ако общата сума на рекламните Ви разходи надвишава минималния Ви праг за извършване на плащане (сумата, която задейства таксуване), превишението ще се добави към неплатеното Ви салдо за следващото таксуване.

Пример 1

Месечните Ви разходи са по-малки от минималния праг за извършване на плащане (сумата на салдото, която задейства таксуване), при следните обстоятелства:

 • Датата на последното Ви плащане е на 15 юли
 • Прагът Ви за извършване на плащане е 50 лв.
 • Месечните Ви разходи за август са 49 лв. 
 • В горния пример на 15 август ще бъдете таксувани 49 лв.

Пример 2

Месечните Ви разходи са по-големи от минималния праг за извършване на плащане (сумата на салдото, която задейства таксуване), при следните обстоятелства:

 • Последното Ви плащане е таксувано на 15 юли
 • Прагът Ви за извършване на плащане е 250 лв.
 • Месечните Ви разходи за август са 275 лв. 
 • В горния пример през август ще бъдете таксувани 250 лв., когато салдото Ви превиши прага за извършване на плащане от 50 лв. Освен това на 15 август ще Ви таксуваме с остатъчното салдо от 25 лв.

Често задавани въпроси относно таксуването

Кликнете върху връзките по-долу, за да зададете въпроси относно таксуванията, които сте видели.

Таксуване повече от веднъж в месеца

Таксуването обикновено не се извършва веднъж месечно или в края на месеца. То може да се случи няколко пъти в течение на месеца и е най-вече въз основа на прагове, или фиксирани суми за разходите, които профилът Ви достига. Тази сума задейства таксуване, което значи, че може да Ви таксуваме повече от веднъж на месец. Ако в рамките на даден месец не превишите сумата на прага си за извършване на плащане, възможно е да Ви таксуваме автоматично на същата дата всеки месец (датата за автоматично плащане може да се промени, за да е възможно плащане през месеци с по-малък брой дни или през високосна година). 

Пример

Ако прагът Ви е 500 лв., ще Ви таксуваме всеки път, когато разходите Ви достигнат тази сума в рамките на един и същи месец. Ако изразходвате общо 1500 лв. месечно, ще Ви таксуваме с 500 лв. три пъти (3 * 500 = 1500).

Пример

Ако последното Ви автоматично плащане е било на 31 август, прагът Ви е 500 лв. и никога не сте достигнали този праг в рамките на един месец, следващото автоматично таксуване ще се извърши на 30 септември и на 30-о число всеки следващ месец. Имайте предвид следното: Тъй като февруари има по-малко дни, ще бъдете таксувани на 28-о число (или на 29 февруари през високосна година). 

Идентични таксувания

Това се случва рядко, но ако видите две идентични таксувания от Google Ads в извлечението по кредитната си карта или банковата си сметка, може да има две причини:

 • Заявка за упълномощаване: Това е заявка между нашата система за таксуване и банката, издала кредитната Ви карта. Тя се случва при почти всяко извършване на плащане и се показва като неуредена сума, равна на вече обработено начисление. Обикновено тези заявки изчезват в рамките на няколко дни, макар че срокът зависи от банката.
 • Двойно таксуване: Поради грешка може да се получи двойно таксуване, т.е. профилът Ви да се таксува два пъти с една и съща сума, като нито едно от тези начисления не е означено като предстоящо в извлечението Ви.

Ако банковото Ви извлечение показва двойно таксуване или заявка за упълномощаване, която не изчезва сама, моля, свържете се с банката си за помощ.

Не забравяйте да прегледате неплатеното си салдо, като кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и след това под „Таксуване“ кликнете върху Обобщение на таксуването. Вижте дали и двете плащания са там и дали салдото е правилно. Ако е така, няма нужда да се свързвате с Google.

За някои дни сте таксувани над средния дневен бюджет

Трафикът на търсенето в интернет варира в различните дни. За да се компенсират тези колебания и за да сме сигурни, че кампаниите Ви ще достигнат своя потенциал, Google може да допусне в рамките на един ден до два пъти повече кликвания, отколкото е указано в средния Ви дневен бюджет. Наричаме това преизпълнение.

Въпреки това системата ни гарантира, че за всеки период на фактуриране сумата, която Ви начисляваме, никога не надхвърля произведението на съответния брой дни и средния Ви дневен бюджет.

Ако например бюджетът Ви е 10 лв. на ден и сте таксувани за месечен период на фактуриране, максималната сума, която ще платите, е 300 лв.

Ако Google преизпълни рекламите Ви и натрупате повече разходи за даден период на фактуриране, отколкото позволява бюджетът Ви, към профила Ви автоматично ще бъде приложен кредит. Ако например за един месец натрупате кликвания на стойност 35 лв., а средният Ви дневен бюджет е 1 лв. (което прави 30 лв. за месечен период на фактуриране), ще получите кредит за преизпълнение на стойност 5 лв.

Забележка: Кампаниите със заплащане за реализации се таксуват по различен начин и могат да се таксуват за над два пъти размера на средния дневен бюджет. 

За да видите дали сте получили кредити за преизпълнение:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горната част на страницата кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Таксуване“ изберете Обобщена информация. Отваряне сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 4. Кликнете върху Активност на кампаниите.
 5. Всички кредити за свръхдейност ще са с етикет Кредит за преизпълнение.
Таксуване, след като вече сте стартирали ръчно плащане

Ако използвате настройката за автоматично плащане и извършите ръчно плащане, е възможно да Ви таксуваме в цикъла на автоматично плащане. Ето защо:

 • Когато сте наредили плащането, вече се е извършвало автоматично такова: Цикълът на автоматично плащане се изпълнява с точност, така че ако сте извършили плащането, когато процесът е бил започнал, възможно е пак да Ви таксуваме. Това най-често се случва, когато извършите плащане при доближаване на платежния праг, в края на календарния месец или в края на месечния период на фактуриране.
 • Достигнали сте края на цикъла си на таксуване: След като извършите ръчно плащане, профилът Ви се връща към обичайния си цикъл на таксуване. Ще бъдете таксувани автоматично, когато разходите в профила Ви достигнат прага за плащане или след това на същата дата като последното автоматично плащане, в зависимост от това, кое от двете настъпи първо.
Таксувани сте след въвеждането на промоционален код

След изразходване на промоционалния кредит рекламите Ви ще продължат да се показват и ще трупате рекламни разходи (при условие че сте задали автоматични плащания). Ако сте изразходвали кредита и искате да спрете да трупате разходи, поставете кампаниите си на пауза.

Таксуване извън цикъла на таксуване

Възможно е да Ви таксуваме извън цикъла Ви на таксуване в следните случаи:

 • Извършили сте ръчно плащане (като сте кликнали върху бутона Извършване на плащане в профила си). Автоматичните плащания се обработват в рамките на фиксиран цикъл на таксуване, но можете да извършите ръчно плащане по всяко време.
 • Профилът Ви може неотдавна да е бил надстроен към нов интерфейс за таксуване. Когато това стане, Ви таксуваме със салдото в профила Ви към момента на надстройването, а не за самото надстройване. Това еднократно таксуване е извън нормалния Ви цикъл на таксуване. Всичките Ви бъдещи таксувания ще бъдат в рамките на обичайния Ви цикъл на таксуване.
Таксувани сте, след като сте спрели рекламите или сте закрили профила си

Когато преустановите показването на рекламите си – например като закриете профила си, поставите на пауза или изтриете кампаниите си – пълното им спиране може да отнеме няколко часа на системата на Google Ads. От този момент нататък няма да натрупвате повече разходи.

Ще Ви таксуваме обаче за всички неплатени рекламни разходи, натрупани, преди рекламите Ви да спрат да се показват. Системата ни работи с месечен цикъл на таксуване, така че е възможно да не получите крайните начисления в продължение на няколко седмици.

За да видите дали имате неплатени рекламни разходи, кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], под „Таксуване“ изберете Обобщена информация и след това проверете текущото си салдо в горната част на страницата.

Таксуваните суми в банковото Ви извлечение не съответстват на тези в профила Ви в Google Ads

Понякога таксуванията в банковото Ви извлечение изглеждат малко по-различно от тези, които виждате в профила си в Google Ads. Тук сме посочили някои често срещани причини за това:

Таксуванията се разминават с ден или два
В повечето случаи това е очаквано, защото таксуванията могат да се публикуват в Google Ads и банковите извлечения в различни дни. Тъй като Google Ads и банките работят с различни системи, плащанията невинаги се извършват по едно и също време.

Банковите такси не се показват в Google Ads
Ако това се случи, за да прегледате двата профила, можете да направите следното:

 1. Ако имате повече от един профил в Google Ads, проверете всеки профил, за да видите дали се показват таксуванията (в много случаи 10-цифреният Ви номер на клиента се показва на банковото Ви извлечение). Вижте повече по-долу за това как се показват таксуванията или научете повече за неупълномощените таксувания.
 2. Ако все още не можете да разберете откъде идва таксуването, можете да се свържете с екипа ни за поддръжка. Имайте на разположение екранна снимка или сканирано копие на въпросните таксувания. Това ще ни помогне да ги проучим по-лесно. Уверете се също така, че сте замаскирали всички таксувания и останалата информация, която не е свързана с въпросното таксуване – Вашата поверителност е важна за нас.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си