Giới thiệu về tùy chọn thanh toán tổng hợp

Thanh toán tổng hợp là lựa chọn phổ biến dành cho các đại lý, doanh nghiệp bán lại và nhà quảng cáo lớn làm việc với nhiều tài khoản Google Ads và muốn đơn giản hóa quy trình lập hóa đơn của họ bằng cách chỉ nhận một hóa đơn hằng tháng. Tính năng này cũng cho phép bạn có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng cho tài khoản và từ hóa đơn này sang hóa đơn khác mà không cần phải liên hệ với chúng tôi. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để sử dụng thanh toán tổng hợp không và cách thanh toán tổng hợp hoạt động.

Yêu cầu đối với tính năng thanh toán tổng hợp

  • Để sử dụng thanh toán tổng hợp, bạn sẽ cần có hoặc tạo tài khoản người quản lý.
  • Bạn cần phải sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng để trả cho chi phí quảng cáo. Có nghĩa là bạn nhận được hạn mức tín dụng từ Google và thanh toán chi phí của mình theo điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận. Nếu không sử dụng lập hóa đơn hàng tháng, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký sử dụng.
  • Tất cả những tài khoản có chung một hóa đơn phải sử dụng cùng một đơn vị tiền tệ. Nếu có nhiều đơn vị tiền tệ trên các tài khoản, bạn sẽ nhận được một hóa đơn tổng hợp cho mỗi đơn vị tiền tệ.

Lưu ý: Tính năng thanh toán tổng hợp không áp dụng cho các đại lý có trách nhiệm pháp lý tuần tự.

Cách hoạt động

Như bạn có thể biết, trong Google Ads, có sự khác biệt giữa tài khoản Google Ads và tùy chọn thiết lập hóa đơn. 

Tài khoản Google Ads

Thiết lập hóa đơn

Đây là tài khoản mà bạn truy cập khi đăng nhập và tài khoản này được sử dụng để tạo chiến dịch quảng cáo. Tài khoản Google Ads sẽ được kết nối với một tùy chọn thiết lập hóa đơn.

Tài khoản này được sử dụng để thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ. Bạn có thể sử dụng một tùy chọn thiết lập hóa đơn để thanh toán cho nhiều tài khoản Google Ads.

Nếu thanh toán cho nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ nhận được hóa đơn cho từng tài khoản. Nhưng nếu áp dụng tùy chọn thanh toán tổng hợp cho các tài khoản Google Ads đó, bạn sẽ chỉ nhận được một hóa đơn hằng tháng. Trên hóa đơn, bạn sẽ thấy số tiền đã chi tiêu cho từng tài khoản Google Ads, số đơn đặt hàng và tổng số tiền đến hạn. Bạn chỉ cần thanh toán một hóa đơn để bao trả tất cả các chi phí của mình.

Dưới đây là phép so sánh giữa thanh toán chuẩn và thanh toán tổng hợp:

Thanh toán chuẩn:

Standard billing

Một tài khoản Google Ads

Hóa đơn được tạo cho một tài khoản

Hóa đơn được gửi

 

Thanh toán tổng hợp:

Consolidated billing

Nhiều tài khoản Google Ads

Hóa đơn được tổng hợp cho tất cả tài khoản

Hóa đơn được gửi

 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về chi phí trong từng chiến dịch Google Ads -- ví dụ: số lần nhấp, số lần hiển thị, số lần điều chỉnh hoặc tín dụng -- bạn có thể tải bảng tính xuống (bằng định dạng .csv). Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp một tệp .zip chứa báo cáo chi phí hằng tháng, cho biết hoạt động cho từng tài khoản Google Ads, giúp bạn thuận tiện trong việc báo cáo chi phí phân phát quảng cáo cho mỗi tài khoản mà bạn quản lý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố