Davki v vaši državi

 

Vaše podjetje bo morda moralo plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od lokacije. V nadaljevanju preverite, kaj velja za vašo državo. Če si želite ogledati informacije za drugo državo, zgoraj kliknite spustni meni.

Oglaševalci v Argentini

Davčne zahteve se lahko razlikujejo glede na to, ali je plačilno sredstvo nastavljeno na izdajanje računov ali ročna plačila. Spodaj preberite informacije, ki veljajo za vaše plačilno sredstvo.

Ročna plačila

Obračun davkov za plačila, izvedena prek storitve Banelco/PagoMisCuentas.com

Ko izvedete plačilo, predvidevamo, da ste znesku, ki ga želite pripisati na svoj račun, dodali ustrezen odstotek tega zneska za kritje veljavnih davkov. Glede na vaš davčni status bomo od vašega plačila prek storitve Banelco ali PagoMisCuentas.com odtegnili enega ali več davkov in šele nato ostanek knjižili v vaš račun Google Ads:

 • 21-odstotni DDV: Od vseh ročnih plačil oglaševalcev odtegnemo 21-odstotni DDV.
 • 3-odstotni DDV: Ta davek velja samo, če ste pri državi registrirani za DDV (IVA responsable inscripto), niste pa registrirani kot zastopnik za davčni odtegljaj DDV in nimate potrdila o izključitvi za DDV.
 • Odtegljaji za GRT: Odtegljaje za GRT uveljavljamo v provincah, kjer ste registrirani kot podjetje in je Google pooblaščeni zastopnik za GRT. Za vsako provinco bomo potrebovali davčne dokumente, ki dokazujejo vaš status za GRT.

Odtegljaj bo razviden na mesečnem računu. Davki GRT se izračunajo na podlagi kategorije za DDV, v kateri ste, statusa za GRT in drugih dejavnikov, navedenih v davčnih dokumentih za GRT za vsako provinco (na primer CM01, CM02, CM05). Ti odtegljaji se bodo v prihodnosti morda spremenili, zato je pomembno, da nam pošljete posodobljene davčne dokumente CM01, CM02 in CM05. Google Argentina trenutno zbira davke za teh sedem provinc:

 • mesto Buenos Aires
 • provinca Buenos Aires
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Ali ste zavezanec za DDV in/ali GRT ugotovimo na podlagi davčne številke in dokumentov, ki jih vnesete pri ustvarjanju računa. Pri ugotavljanju ustreznih davčnih stopenj nam bodo v pomoč ti dokumenti:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument o zveznem davku
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – davčni dokument za GRT v provinci
 • CM05 – davčni dokument za GRT v provinci
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos ali oprostitev za GRT za vsako provinco
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (potrdilo o oprostitvi)
 • imenovanje pooblaščenega zastopnika (za provinco)

Opomba

Pomembno je, da pri ustvarjanju računa predložite davčne dokumente. Če nimamo najnovejših davčnih dokumentov, zvezni davčni predpisi in davčni predpisi provinc določajo, da vam moramo zaračunati najvišje davčne stopnje, kar bo morda vplivalo na vaše skupne stroške.

Pridobivanje pravno veljavnih računov za plačila prek storitve Banelco ali PagoMisCuentas.com

Banelco izda pravno veljaven račun za vsako plačilo, izvedeno prek omrežja Banelco. Pristnost računa potrjuje štirimestna nadzorna koda.

Odvisno od tega, kako ste izvedli plačilo, boste račun prejeli na enega od treh načinov:

 • na bankomatu, kjer ste izvedli plačilo;
 • s tiskanjem s spletnega mesta PagoMisCuentas.com;
 • s tiskanjem s spletnega mesta banke za spletno bančništvo.
Pridobivanje pravno veljavnih mesečnih računov

Argentinski državni davčni organ (Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP) je podjetju Google Argentina začasno odobril oprostitev plačila davka na dohodek in davka na dodano vrednost (DDV). To pomeni, da davka na dohodek ali DDV-ja ne zadržujte v teh časovnih obdobjih:

 • DDV: od 1. januarja 2018 do 30. junija 2018
 • Davek na dohodek: od 1. junija 2018 do 31. marca 2019

Certifikati o oprostitvi plačila davka so bili strankam poslani po e-pošti. Pri plačevanju Googlu priložite te certifikate.

Vrsta računa, ki ga boste prejeli, je odvisna od davčne številke (CUIT ali DNI), ki ste jo vnesli v račun. Če želite prejeti račun z obračunanim DDV-jem, se je treba prijaviti kot podjetje, registrirano kot zavezanec za DDV, z uporabo številke CUIT.

 • Če ste vnesli veljavno številko CUIT za podjetje, ki je registrirano kot zavezanec za DDV, boste prejeli račun vrste A.
 • Če ste vnesli DNI, boste prejeli račun vrste B.

Več o vrstah računov v Argentini lahko preberete na uradnem spletnem mestu za račune AFIP.

Google vam bo izdal pravno veljaven račun med 3. in 5. dnem v mesecu za znesek, ki ste ga porabili za oglaševanje v preteklem koledarskem mesecu, vključeval pa bo tudi vse obračunane davke. V vašem računu bo na voljo elektronska različica, poslali pa ga bomo tudi na e-poštni naslov, ki ga navedete v nastavitvah za obračun.

Spreminjanje davčnih podatkov
Če ste v račun Google Ads vnesli napačne davčne podatke ali so se davčni podatki spremenili, naložite ustrezno dokumentacijo s tem postopkom.
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona], nato v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
 3. Na levem delu strani kliknite Nastavitve.
 4. V razdelku »Davčni podatki za Argentino« kliknite ikono svinčnika Uredi in nato Dodaj datoteko, da naložite nov dokument.
 5. Kliknite Shrani.

Če nimate dostopa do »Davčni podatki za Argentino« in/ali ne morete naložiti dokumentov, morda nimate zadostnih dovoljenj za plačila. Obrnite se na skrbnika profila za plačila, ki se uporablja za vaš račun Google Ads, in ga prosite, naj vam dodeli skrbniški dostop ali dostop za urejanje do profila za plačila.

Upoštevajte, da računov, ki so bili izdani pred popravkom davčnih podatkov v računu Google Ads, ne moremo znova izdati.

Oprostitev plačila davkov

Če ste oproščeni plačila davkov, naložite ustrezna potrdila, ko ustvarite račun, tako da jih bomo lahko upoštevali pri izračunu vaših davkov. Če ste to pozabili storiti ali vam je bila odobrena nova oprostitev, naložite potrdila v razdelku »Profil za plačila« na strani Nastavitve.

Izdajanje računov

Izračun davkov

Davki se dodajo stroškom oglaševanja ter so prikazani v zgodovini transakcij in na mesečnem računu. Davki se izračunajo skladno z lokalno zakonodajo:

 • 21-odstotni DDV: Od vseh vaših plačil odtegnemo 21-odstotni DDV.
 • Odtegljaji za GRT: Odtegljaje za GRT uveljavljamo v provincah, kjer ste registrirani kot podjetje in je Google pooblaščeni zastopnik za GRT. Za vsako provinco bomo potrebovali davčne dokumente, ki dokazujejo vaš status za GRT.

Odtegljaj bo razviden na mesečnem računu. Davki GRT se izračunajo na podlagi kategorije za DDV, v kateri ste, statusa za GRT in drugih dejavnikov, navedenih v davčnih dokumentih za GRT za vsako provinco (na primer CM01, CM02, CM05). Ti odtegljaji se bodo v prihodnosti morda spremenili, zato je pomembno, da nam pošljete posodobljene davčne dokumente CM01, CM02 in CM05. Google Argentina trenutno zbira davke za teh sedem provinc:

 • mesto Buenos Aires
 • provinca Buenos Aires
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Ali ste zavezanec za DDV in/ali GRT ugotovimo na podlagi davčne številke in dokumentov, ki jih vnesete pri ustvarjanju računa. Pri ugotavljanju ustreznih davčnih stopenj nam bodo v pomoč ti dokumenti:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument o zveznem davku
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – davčni dokument za GRT v provinci
 • CM05 – davčni dokument za GRT v provinci
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos ali oprostitev za GRT za vsako provinco
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (potrdilo o oprostitvi)
 • imenovanje pooblaščenega zastopnika (za provinco)

Opomba

Pomembno je, da pri ustvarjanju računa predložite davčne dokumente. Če nimamo najnovejših davčnih dokumentov, zvezni davčni predpisi in davčni predpisi provinc določajo, da vam moramo zaračunati najvišje davčne stopnje, kar bo morda vplivalo na vaše skupne stroške.

Pridobivanje pravno veljavnih mesečnih računov

Argentinski državni davčni organ (Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP) je podjetju Google Argentina začasno odobril oprostitev plačila davka na dohodek in davka na dodano vrednost (DDV). To pomeni, da davka na dohodek ali DDV-ja ne zadržujte v teh časovnih obdobjih:

 • DDV: od 1. januarja 2018 do 30. junija 2018
 • Davek na dohodek: od 1. junija 2018 do 31. marca 2019

Certifikati o oprostitvi plačila davka so bili strankam poslani po e-pošti. Pri plačevanju Googlu priložite te certifikate.

Vrsta računa, ki ga boste prejeli, je odvisna od stanja registracije za DDV za vašo davčno številko. Če želite prejeti račun z obračunanim DDV-jem, se je treba prijaviti kot podjetje, registrirano kot zavezanec za DDV, z uporabo številke CUIT.

Več o vrstah računov v Argentini lahko preberete na uradnem spletnem mestu za račune AFIP.

Google vam bo izdal pravno veljaven račun med 3. in 5. dnem v mesecu za znesek, ki ste ga porabili za oglaševanje v preteklem koledarskem mesecu, vključeval pa bo tudi vse obračunane davke. V vašem računu bo na voljo elektronska različica, poslali pa ga bomo tudi na e-poštni naslov, ki ga navedete v nastavitvah za obračun.

Spreminjanje davčnih podatkov

Če ste v račun Google Ads vnesli napačne davčne podatke ali so se davčni podatki spremenili, se obrnite na nas in pošljite pravilne.

V dveh delovnih dneh vas bo poklical specialist za Google Ads in prosil za potrditev sprememb.

Upoštevajte, da računov, ki so bili izdani pred popravkom davčnih podatkov v računu Google Ads, ne moremo znova izdati.

Oprostitev plačila davkov

Če ste oproščeni plačila davkov, predložite ustrezna potrdila, ko ustvarjate novo kreditno linijo, tako da jih bomo lahko upoštevali pri izračunu vaših davkov. Če ste to pozabili storiti ali vam je bila odobrena nova oprostitev, se obrnite na specialista za Google Ads in se prepričajte, da so bili podatki posodobljeni.

Če ste oproščeni plačila davka GRT, nam prek tega obrazca pošljite ustrezno davčno dokumentacijo – Carta Certificado de Exclusión ali Exención en Ingressos Brutos.

Odtegljaji davka GRT

GRT je identifikacijska številka za bruto prihodek. Ko se prijavite za Google Ads, morate vnesti številko ID ali CUIT. Polje za identifikacijsko številko za bruto prihodek (ID za GRT) pa ni obvezno, saj niso vsi oglaševalci zavezanci za GRT.

Kaj je GRT

ID za GRT je identifikacijska številka za davek na bruto prihodek. Davek na bruto prihodek je glavni vir prihodka uprav provinc. Na splošno se obračuna samo od prodaje, znesek davka pa se razlikuje glede na provinco.

Kam vnesti GRT

Če ob prijavi za račun Google Ads kot plačilno sredstvo izberete storitev Banelco ali PagoMisCuentas.com, boste morali vnesti številko DNI ali CUIT (davčno številko). Če izberete CUIT, boste lahko vnesli ID za GRT. Številko za GRT vnesite brez vezajev ali presledkov. Naložiti boste morali tudi davčne dokumente za DDV in GRT.

Kako veste, ali ste zavezanec

Za GRT mesta Buenos Aires uporabite ta postopek, da preverite, ali je podjetje zavezanec za plačilo davka GRT in kakšna je stopnja:

 1. Obiščite spletno mesto http://www.arba.gov.ar/.
 2. Vnesite davčno številko (CUIT) in geslo podjetja. Če ne poznate gesla, se obrnite na finančni oddelek podjetja.
 3. Izberite Rol: contribuyente.
 4. V meniju zgoraj levo z naslovom »Regimen de recaudación por« izberite Consulta al padrón.
 5. Izberite mesec, za katerega si želite ogledati stopnjo.
 6. Stopnja davka GRT, ki jo Google uporabi za vaša plačila, je navedena v razdelku »Alícuota de percepción«.

Za druge province se obrnite na lokalne oblasti.

Vaše podjetje bo moralo morda plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od lokacije. V nadaljevanju preverite, kaj velja za vašo državo. Če si želite ogledati informacije za drugo državo, zgoraj kliknite spustni meni.

Davek na dodano vrednost (DDV) in status v Googlu Ads

Google mora za zagotavljanje skladnosti z lokalno zakonodajo v Kolumbiji od 1. septembra 2020 pridobiti vaše davčne podatke, da določi, ali je treba vključiti DDV. Če ni pridobljen noben davčni podatek, bo od septembra v računih strank Googla Ads dodan 19-odstotni DDV. Ustrezno posodobite profil za plačila, da potrdite, ali ste v Kolumbiji registrirani kot zavezanec po splošnem sistemu (regimen comun), in po potrebi predložite zahtevano dokumentacijo.

Opomba: Google ne more svetovati glede davčnih zadev, zato se za morebitna vprašanja glede te spremembe obrnite na davčnega svetovalca.

Samodejna plačila

Posodobitev davčnih podatkov v Googlu Ads

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in nato v razdelku »Obračunavanje« izberite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za državo Kolumbija« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite naslednje podatke:
  • V razdelku »Ali ste registrirani kot zavezanec po splošnem sistemu (regimen comun)?« izberite Da, če ste registrirani.
  • V razdelku »Naložite obrazec RUT (obrazec za davčno registracijo)« naložite dokument RUT v obliki PDF.  
  • V razdelku »Numero de Identificación Tributaria (NIT)« vnesite svojo številko NIT v Kolumbiji. 
 4. Kliknite Shrani.

Posodobitev davčnih podatkov v središču za Google Payments

 1. Prijavite se v račun za Google Payments.
 2. V levem delu strani kliknite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za državo Kolumbija« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite naslednje podatke:
  • V razdelku »Ali ste registrirani kot zavezanec po splošnem sistemu (regimen comun)?« izberite Da, če ste registrirani.
  • V razdelku »Naložite obrazec RUT (obrazec za davčno registracijo)« naložite dokument RUT v obliki PDF.  
  • V razdelku »Numero de Identificación Tributaria (NIT)« vnesite svojo številko NIT v Kolumbiji.
 4. Kliknite Shrani.

Mesečno izdajanje računov 

Stranke z mesečnim izdajanjem računov se morajo obrniti na našo ekipo za podporo, tako da lahko naši strokovnjaki ustrezno posodobijo njihov profil za plačila.

Davek na dodano vrednost (DDV) in status v programu Google Ads

Za vaš račun skrbi Google Ireland Ltd. Če pa prejmete obvestilo glede zadevnih izdelkov, je vaša nasprotna stranka za te izdelke do nadaljnjega Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti). 

Samostojno obračunavanje DDV-ja

Pri lokalnem davčnem uradu preverite, ali morate v svoji državi sami obračunati DDV. V tem primeru se boste za pomoč morali obrniti na davčnega svetovalca ali lokalni davčni urad, saj vam Google ne more svetovati.

Računi, za katere skrbi Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Za vse račune Googla Ads, za katere skrbi Google Turkey, je plačljiv davek na dodano vrednost (DDV) po standardni stopnji, ki velja v Turčiji in jo lahko spremeni vlada.

Pričakujete lahko naslednje:

 • V skladu s turško zakonodajo se za vas vedno obračuna DDV po trenutni stopnji, ki velja v Turčiji. (Za vaše račune skrbi Google Turkey.)
 • Če ste upravičeni do oprostitve plačila davka v celoti, preberite dodatne podrobnosti v nadaljevanju. 
 • Če ste upravičeni do delnega davčnega odtegljaja DDV, preberite dodatne podrobnosti v nadaljevanju. 

Oprostitev plačila DDV

Če ste upravičeni do 100-odstotne oprostitve plačila DDV, potrebujemo vaše potrdilo o oprostitvi. Pošljite ga tako, da izpolnite ta obrazec

Zadevni izdelki prodajnega posrednika Google Turkey

Če ste prejeli obvestilo glede zadevnih izdelkov, so v nadaljevanju navedeni zadevni izdelki iz tega obvestila. Google Turkey je vaša nasprotna stranka v pogodbah, ki do nadaljnjega urejajo preskrbo teh zadevnih izdelkov:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager/Studio
 • Google Ad Manager (samo v zvezi s takšnimi storitvami, za katere vam Google zaračuna)
 • Search Ads 360
 • Iskalnik letov
 • Analytics/Analytics 360
 • Oglasi za hotele
 • Oglasi v YouTubu
 • Rezervacija v YouTubu
 • Waze Ads

Vaše podjetje bo moralo morda plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od lokacije. V nadaljevanju preverite, kaj velja za vašo državo. Če si želite ogledati informacije za drugo državo, zgoraj kliknite spustni meni.

Davek na dodano vrednost (DDV) in status v Googlu Ads

Google mora za zagotavljanje skladnosti z lokalno zakonodajo v Čilu od 1. septembra 2020 pridobiti vaše davčne podatke, da določi, ali je treba vključiti DDV. Če ni pridobljen noben davčni podatek, bo od septembra v računih strank Googla Ads dodan 19-odstotni DDV. Ustrezno posodobite profil za plačila, da potrdite, ali ste v Čilu registrirani kot zavezanec za DDV in ali ste oproščeni plačevanja dodatnega davka (impuesto adicional).

Opomba: Google ne more svetovati glede davčnih zadev, zato se za morebitna vprašanja glede te spremembe obrnite na davčnega svetovalca.

Samodejna plačila

Posodobitev davčnih podatkov v Googlu Ads

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in nato v razdelku »Obračunavanje« izberite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za državo Čile« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite naslednje podatke:
  • V razdelku »Ali ste v Čilu registrirani kot zavezanec za DDV?« izberite Da, če ste registrirani. 
  • V razdelku »Ali ste oproščeni plačila dodatnega davka (impuesto adicional)?« izberite Da, če ste oproščeni.
 4. Kliknite Shrani.

Posodobitev davčnih podatkov v središču za Google Payments

 1. Prijavite se v račun za Google Payments.
 2. V levem delu strani kliknite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za državo Čile« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite naslednje podatke:
  • V razdelku »Ali ste v Čilu registrirani kot zavezanec za DDV?« izberite »Da«, če ste registrirani. 
  • V razdelku »Ali ste oproščeni plačila dodatnega davka (impuesto adicional)?« izberite »Da«, če ste oproščeni.
 4. Kliknite Shrani.

Mesečno izdajanje računov 

Stranke z mesečnim izdajanjem računov se morajo obrniti na našo ekipo za podporo, tako da lahko naši strokovnjaki ustrezno posodobijo njihov profil za plačila.

Davek na dodano vrednost (DDV) na Tajvanu

Davek na dodano vrednost (DDV) je 5-odstotni davek na blago in storitve, ki se ga plača tajvanskemu davčnemu uradu. Odgovor na vprašanje, kako plačati DDV oziroma ali ste na Tajvanu k temu sploh zavezani, je odvisen od plačilnega sredstva in nastavitve. Spodaj izberite sredstvo in nastavitev, ki velja za vaš račun.

Samodejna ali ročna plačila s kreditno kartico

Če za račun Google Ads plačujete s kreditno kartico, ste sklenili pogodbo z družbo Google Asia Pacific Pte. Ltd. in vam zato ni treba plačevati DDV-ja.

Ročna plačila z denarnim nakazilom, s plačilom v trgovini z mešanim blagom ali na pošti

Če račun Google Ads plačujete z denarnim nakazilom, s plačilom v trgovini z mešanim blagom ali na pošti, ste sklenili pogodbo s podjetjem Google Taiwan, v skladu s katero je treba za stroške računa Google Ads plačati DDV. Za plačilo tega davka bo Google samodejno odvedel del vsakega od vaših plačil tajvanskemu davčnemu uradu. Poslali vam bomo enotni državni račun (EDR) za vsako opravljeno plačilo, na katerem bo podrobno naveden znesek, ki ste ga plačali za DDV.

Izračun DDV-ja za ročna plačila z denarnim nakazilom, s plačilom v trgovini z mešanim blagom ali na pošti

Odbitek DDV-ja, ki ga odtegnemo od vašega plačila za Google Ads, izračunamo tako:

Ko opravite plačilo, predpostavimo, da ste vključili znesek, ki ste ga želeli nakazati na svoj račun, in tudi 5 % tega zneska za plačilo DDV-ja. Z drugimi besedami: če plačate znesek X, ga razčlenimo na znesek Y in 5 % zneska Y. Na vaš račun naložimo dobroimetje v znesku Y, s 5 % zneska Y pa plačamo DDV.

Enačba, ki jo uporabimo:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Primer

Recimo, da ste plačali 1050 TWD. Znesek, ki ga pripišemo vašemu računu, izračunamo tako:

 • Y = 1050 TWD/1,05
 • Y = 1000 TWD

1000 TWD knjižimo na vaš račun, preostalih 50 TWD pa odvedemo davčnemu uradu kot DDV.

Nastavitev kreditne linije (mesečnega izdajanja računov)

Če imate račun Google Ads s kreditno linijo (mesečnim izdajanjem računov), ste sklenili pogodbo s podjetjem Google Taiwan, v skladu s katero je treba za stroške računa Google Ads plačati DDV. Na mesečnem računu bo obračunana odmera DDV-ja in skupaj z njim vam bomo poslali enotni državni račun (EDR), na katerem bo podrobno naveden znesek DDV-ja, ki ga je treba plačati.

O enotnih državnih računih (EDR)

Kaj je enotni državni račun (EDR)?

Poslovni uporabniki, ki na Tajvanu prodajajo blago ali storitve, morajo kupcu ob nakupu izdati enotni državni račun (EDR) tako, kot je določeno v razdelku Časovna omejitev za izdajo dokazil o prodaji v tajvanskem zakonu o davku na dodano vrednost in drugih davkih pri poslovanju.

V skladu s tem zakonom vam Google ob vsaki izvedbi plačila (tj. nakupu oglaševalskih storitev) izda EDR, če vaš račun Google Ads izpolnjuje naslednja merila:

 • ima poslovni naslov na Tajvanu,
 • uporablja valuto novi tajvanski dolar (TWD),
 • uporablja ročna plačila ali kreditno linijo (mesečno izdajanje računov),
 • ustvarjen je bil po določenem datumu.

Oglaševalci z računom, ki izpolnjuje ta merila, so podpisali pogodbo s podjetjem Google Taiwan. Vsi drugi oglaševalci so podpisali pogodbe z drugimi Googlovimi podjetji, zato jim ne izdajamo enotnih državnih računov.

Eden od namenov enotnega državnega računa je spremljanje vseh zneskov za davek na dodano vrednost (DDV), ki jih plačajo podjetja ali posamezniki. Zato je pomembno, da enotne državne račune shranite, saj jih boste potrebovali pri izpolnjevanju davčne napovedi.

Enotni davčni račun vsebuje naslednje podatke:

 • ID za EDR,
 • znesek prodaje,
 • DDV,
 • skupni znesek,
 • vašo davčno številko, če ste pri ustvarjanju računa v polju »Davčni status« izbrali podjetje,
 • opis storitve (npr. spletno oglaševanje).

Še nekaj stvari, ki jih je treba upoštevati:

 • Če ste pri ustvarjanju računa v polju »Davčni status« izbrali »Podjetje«, vam bomo izdali »osnovni EDR za podjetja«, v nasprotnem primeru pa »osnovni EDR za posameznike«.
 • EDR prejmete 4 tedne po opravljenem plačilu.
 • Naziv računa EDR bo ime podjetja, ki ste ga vnesli v razdelku »Profil za plačila« na strani Nastavitve. Ta podatek lahko kadar koli spremenite.
Zamude pri prejemu EDR

Enotni državni račun boste prejeli v štirih tednih po opravljenem plačilu. Če ga v tem času ne prejmete, se obrnite na nas in zahtevajte novega.

EDR se je morda izgubil med pošto. Za vsak primer pa preverite še pravilnost naslova, navedenega na strani »Profil za plačila« v računu Google Ads. Upoštevajte ta navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads na strani https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato ob strani kliknite povezavo Nastavitve.
 3. Kliknite Uredi in izvedite potrebne spremembe.
 4. Kliknite Shrani.
Spreminjanje imena podjetja na računu EDR

Ime podjetja, ki ga vnesete v razdelku »Profil za plačila« v računu, bo prikazano kot naziv enotnega državnega računa (EDR). Če želite spremeniti naziv za EDR, upoštevajte ta navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads na strani https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato ob strani kliknite povezavo Nastavitve.
 3. Izvedite želene spremembe v razdelku »Profil za plačila«.
 4. Kliknite Shrani.
Vaša davčna številka na računu EDR

Davčna številka bo navedena na računu EDR, če ste pri nastavljanju računa v polju »Davčni status« izbrali »Podjetje«. Davčno številko lahko najdete tudi v razdelku »Profil za plačila« v računu Google Ads. Odprete ga tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads na strani https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato ob strani kliknite povezavo Nastavitve.

Upoštevajte, da vam ne moremo svetovati glede DDV-ja. Če imate splošna vprašanja o DDV-ju, se obrnite na tajvanski davčni urad.

Davek na dodano vrednost (DDV) na Kitajskem

DDV (davek na dodano vrednost) je davek na dobavljeno blago ali storitve. Uporabnikom Googla Ads pri podjetju Google Advertising (Shanghai), ki imajo naslove za izstavitev računa na Kitajskem, se obračuna DDV.

Podjetje Google Advertising (Shanghai) je s 1. januarjem 2012 postalo zavezanec za DDV skladno s pilotskim programom mesta Šanghaj za DDV. S 1. aprilom 2012 je Google Advertising (Shanghai) začel obračunavati in pobirati DDV za vse opravljene oglaševalske storitve in oglaševalcem izdaja samo račune VAT Fapiao. Znesek DDV-ja je razviden na izdanem računu VAT Fapiao.

Google Advertising (Shanghai) vam ne more svetovati glede davkov. Če imate kakršna koli vprašanja o tem, kako pilotski program mesta Šanghaj za DDV vpliva na vaše poslovanje in davčne obveznosti, ali vas zanima, kakšen je vaš status za DDV ali katere podatke mora vsebovati vaš račun VAT Fapiao, se posvetujte s svojim davčnim svetovalcem.

Obračunavanje DDV-ja

V okviru pilotskega programa mesta Šanghaj za DDV mora Google Advertising (Shanghai) vsem strankam obračunati 6-odstotni DDV, tudi če niso iz Šanghaja. Izjem ni.

Za stranke, ki ne uporabljajo ročnih plačil, računi odražajo 6-% DDV od zneska na izdanem računu.

Za stranke, ki uporabljajo ročna plačila, Google odtegne 6 % DDV od zneska predhodnega plačila. Če znesek vašega predhodnega plačila na primer znaša 1.000 kitajskih juanov, bo znašal znesek, pripisan na vaš račun, 943,40 kitajskih juanov, potem ko mu bomo odtegnili DDV v višini 56,60 kitajskih juanov.

O računih Special VAT Fapiao

Google Advertising (Shanghai) izdaja račune Special VAT Fapiao, strankam, ki so splošni zavezanci za DDV. »Special VAT Fapiao« je potrdilo o plačilu davka, s katerim lahko zahtevate dobroimetje za vstopni DDV, če ste pri davčnem uradu ustrezno registrirani kot splošni zavezanec za DDV.

Za izdajo računa Special VAT Fapiao morate podjetju Google Advertising (Shanghai) posredovati optično prebrano kopijo potrdila o davčni registraciji (prvo stran in naslednjo stran, vključno s stanjem registracije za DDV). Sprejemamo te oblike datotek z optično prebrano kopijo potrdila o davčni registraciji: PNG, GIF, JPEG in TIFF. Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB.

Poleg tega bodo na vašem računu Special VAT Fapiao natisnjeni naslednji podatki, ki se morajo popolnoma ujemati s tistimi na vašem potrdilu o davčni registraciji, če so navedeni na njem:

 • Ime podjetja
 • Stanje registracije za DDV (splošni zavezanec za DDV)
 • Davčna številka
 • Registrirani naslov
 • Registrirana telefonska številka
 • Podatki bančnega računa (ime banke, številka računa)

Če želite, da vam račun Special VAT Fapiao pošljemo na drug naslov, kot je vaš registrirani naslov, lahko v računu za plačila vnesete drug naslov za pošiljanje.

Če se podatki, ki jih navedete, ne ujemajo s potrdilom o davčni registraciji ali če je optično prebrano potrdilo o davčni registraciji neveljavno, poškodovano ali neberljivo, vam Google Advertising (Shanghai) ne more izdati dokumenta Special VAT Fapiao. V takem primeru vas bomo po e-pošti obvestili, da morate popraviti manjkajoče ali napačne podatke. Ko boste podatke ustrezno popravili, vam bomo lahko izdali Special VAT Fapiao.

O računih General VAT Fapiao

Google Advertising (Shanghai) izdaja račune General VAT Fapiao strankam, ki so registrirane kot majhni zavezanci za DDV, posamezniki ali pravne osebe, ki niso zavezane za DDV. Račun General VAT Fapiao je uradno potrdilo o plačilu davka, vendar z njim ne morete zahtevati zneskov vstopnega DDV-ja. Na vašem računu General VAT Fapiao bodo natisnjeni naslednji podatki:

 • Ime podjetja
 • Stanje registracije za DDV
 • Davčna številka (razen pri posameznikih)
 • Poštni naslov
 • Telefonska številka

Onemogočanje prejemanja računov VAT Fapiao

Če za oglaševalsko dejavnost ne želite prejemati računov VAT Fapiao, lahko to možnost onemogočite tako, da v profilu za plačila izberete možnost »Ne pošiljaj računov z davkom«. Dokler ne spremenite te možnosti, vam Google Advertising (Shanghai) ne bo poskušal poslati računov VAT Fapiao.

Vendar upoštevajte naslednje: Tudi če onemogočite prejemanje računov VAT Fapiao, mora podjetje Google Advertising (Shanghai) vsem svojim strankam vseeno obračunati 6-odstotni DDV in poročati o dejavnosti DDV ustreznim davčnim organom.

Davek na dodano vrednost (DDV) in status v programu Google Ads

Ko ustvarite račun, boste morali potrditi vrsto računa, namen uporabe računa in davčni status. Te nastavitve bodo vplivale na vaše odmerjanje in poročanje o DDV-ju. Nastavitve so trajne in jih po končani prijavi za obračunavanje ni mogoče spremeniti, zato bodite zelo previdni pri izbiri. Te nastavitve lahko uporabljamo tudi za preverjanje identitete oglaševalca. 

Vrsta računa

Za vrsto računa lahko izberete možnost Organizacija ali Posameznik

Organizacija

Izberite to nastavitev, če se ne prijavljate v svojem imenu.  To nastavitev izberite, če na primer zastopate podjetje, organizacijo, partnerstvo ali izobraževalno ustanovo oziroma če ste edini lastnik, ki se prijavlja pod trgovskim imenom.

Posameznik

To nastavitev izberite, če se prijavljate v svojem imenu in boste račun uporabljali za lastne namene.  To nastavitev izberite, če ste na primer samostojni podjetnik, ki se prijavlja v lastnem imenu in za lastno uporabo. Če ste registrirani kot posameznik, ne morete dodajati in odstranjevati uporabnikov ali spreminjati dovoljenj za profil za plačila.

Namen uporabe

Izberite Podjetje, če gre za uporabo v poslovne ali komercialne namene. Poslovna uporaba pomeni, da želite z oglaševanjem pridobiti gospodarske koristi, kot so večji prihodki in prodaja ali večje število prijav. Sem spadajo tudi oglaševalski partnerji, samostojni podjetniki, samozaposleni trgovci, partnerstva in drugi. 

Če je namen uporabe samo politična, dobrodelna ali neprofitna dejavnost, izberite Primerna neposlovna uporaba

Opomba: Namen nastavitve uporabe bo viden samo pri začetni prijavi za račun. Google Ads morate v Evropski uniji uporabljati večinoma za poslovne namene.

Davčni podatki

Davčno obravnavo določa vaš Namen uporabe. Davčni status in izbirna nastavitev ID-ja za DDV bosta prikazana, ko izberete vrsto računa in namen uporabe.  Če se prijavite za druge Googlove izdelke, lahko v nekaterih primerih davčni status določa davčno obravnavo za druge izdelke.

Davčni status Organizacija pomeni, da je vnesena davčna številka povezana z računom organizacije. 

Davčni status Posameznik pomeni, da je vnesena davčna številka povezana z računom posameznika. 

Google ne more svetovati glede DDV-ja. Če imate vprašanja o registraciji za DDV, se obrnite na davčnega svetovalca ali davčni urad.

 

Dobro je vedeti

 • Potrebovali bomo vaš ID za DDV.
 • Za vaš račun ne bomo zaračunavali DDV-ja.
 • DDV boste tako morali obračunati sami in ga plačati po stopnji, ki velja za vašo državo članico EU (v skladu s členom 44 Direktive Sveta EU št. 2006/112/ES).

Spreminjanje ID-ja za DDV

ID za DDV lahko spremenite sami. Za podrobnosti kliknite spodnjo povezavo.

Spreminjanje ID-ja za DDV
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato ob strani kliknite povezavo Nastavitve.
 3. V razdelek »Profil za plačila« vnesite ID za DDV.
 4. Kliknite Shrani.

Pogosta napaka je, da se namesto registracijske številke za DDV vnese davčna številka. Ti dve številki se razlikujeta. Registracijska številka za DDV se začne z ID-jem države, ki mu sledi največ 12 znakov (številk ali črk). Če želite preveriti, ali je vaša registracijska številka za DDV veljavna, obiščite spletno mesto Evropske komisije.

Samostojno obračunavanje DDV-ja

DDV morate samostojno obračunati po trenutni stopnji DDV-ja, ki velja v vaši državi. Za nasvet se obrnite na lokalni davčni urad.

Kje so računi z DDV-jem

Računi z DDV-jem in mesečna plačila so zdaj vključeni v istem dokumentu. Če potrebujete račun za obdobja od januarja do vključno aprila 2015, boste našli ločene dokumente za račune z DDV-jem in mesečno evidenco plačil.

Želeni račun z DDV-jem poiščite s tem postopkom:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri stran za obračunavanje
 3. Nato v meniju na levi strani kliknite Transakcije.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, s katerim si lahko ogledate najnovejši račun.
  • Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za tekoče koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 5. V tabeli kliknite povezavo Dokumenti pod mesecem, za katerega si želite ogledati račun.
 6. Kliknite številko računa. Če iščete račune za mesece od januarja do vključno aprila 2015, boste morali klikniti tudi spustni meni Evropski račun z DDV-jem, če boste želeli videti ločen račun z DDV-jem.
 7. Račun se odpre v novem oknu brskalnika. Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se račun z DDV-jem ne bo odprl.
 8. Če želite račun natisniti, v meniju brskalnika kliknite Datoteka in izberite Natisni. Račun lahko tudi kliknete z desno miškino tipko in nato izbereteNatisni. Če želite račun prenesti v računalnik, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Shrani kot.

Razpoložljivost računov z DDV-jem

 • Račun z DDV-jem za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Račun z DDV-jem za september bo na primer na voljo od 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi z DDV-jem ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo.
 • Računi z DDV-jem za obdobje od januarja do vključno aprila 2015 so na voljo ločeno od mesečnega računa za plačila. Pred januarjem 2015 in po maju 2015 so stroški za DDV in tabela plačil za oglaševanje vključeni v istem dokumentu.

Kaj je na računu z DDV-jem

Mesečni račun vsebuje tabele za kategoriji »Evidenca prejetih plačil« in »Evidenca stroškov in DDV-ja«, razen za mesece od januarja do aprila 2015, za katere so ločeni dokumenti za DDV in plačila.

Kaj je prikazano na računu in na računu z DDV-jem, je odvisno od tega, ali račun uporablja samodejna ali ročna plačila. Kliknite razdelek, ki velja za vas.

Samodejna plačila

Če račun uporablja samodejna plačila, se lahko zneska, prikazana na računu in na računu z DDV-jem, razlikujeta glede na to, ali ste izvedli kaj ročnih plačil:

 • Na računu so prikazane vse bremenitve in ročna plačila, ki ste jih izvedli v zadevnem mesecu.
 • Če imate zaradi ročnega plačila v računu dobroimetje (plačali ste več, kot ste dolgovali), bo to razvidno na računu, skupaj s stroški za Google Ads, ki jih je pokrilo ročno plačilo.

Primer: Samo samodejna plačila

Denimo, da je v določenem mesecu nastalo za 300 evrov stroškov oglaševanja in smo vas bremenili za 200 evrov, ko je bil dosežen prag za samodejni obračun.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bo prikazano plačilo v znesku 200 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazane morebitne upoštevne povezane bremenitve za DDV.

Preostalih 100 evrov nastalih stroškov bo prenesenih v naslednje obračunsko obdobje in prikazano na dokumentih za naslednji mesec.

Primer: Samodejna plačila z ročnim plačilom

Denimo, da je v določenem mesecu nastalo za 300 evrov stroškov oglaševanja. Ko je bil dosežen prag za samodejni obračun, smo vas bremenili za 200 evrov, ročno pa ste plačali še 200 evrov.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bosta prikazana bremenitev v znesku 200 evrov in ročno plačilo v znesku 200 evrov – skupaj 400 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazane morebitne upoštevne bremenitve za DDV.

Na računu za naslednji mesec bo prikazanih dodatnih 100 evrov stroškov oglaševanja (nad 200-evrskim pragom za obračun), ki bodo odšteti od ročnega plačila v znesku 200 evrov, kar pomeni, da v računu ostane 100 evrov dobroimetja.

Ročna plačila

Če račun uporablja ročna plačila, se bodo zneski plačil in zneski v tabelah z DDV-jem na računu običajno razlikovali:

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bodo prikazana plačila.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazani stroški oglaševanja za zadevni mesec in morebitne bremenitve za DDV.

Primer

Denimo, da ste prvi dan v mesecu ročno plačali 100 evrov in nato v tem mesecu za oglaševanje porabili 80 evrov.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bo prikazano plačilo v znesku 100 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazani ročno plačilo v znesku 100 evrov, stroški oglaševanja v znesku 80 evrov, kompenzacijska pozitivna bremenitev zaradi podvajanja in morebitne bremenitve za DDV.

Neskladja med zgodovino transakcij in računom

Bremenitve, prikazane v zgodovini transakcij, včasih za dan ali dva odstopajo od tistih, ki so prikazane na računu. V večini primerov je to pričakovano, ker Google Ads in banke uporabljajo različne sisteme. Plačila in bremenitve se ne izvedejo vedno hkrati.

Če ste prejeli prilagoditev računa ali dobroimetje in ste ga uporabili v istem obračunskem obdobju, se lahko zaradi tega račun za DDV razlikuje od zgodovine transakcij.

Računi so pravno veljavni

Računi iz računa Google Ads so pretekli računi. Prikazujejo zahteve za plačilo (to pomeni, da so v njih prikazane vrstične postavke za vsak primer, ko smo vas bremenili ali ste izvedli plačilo Googlu).

Računi so pravno veljavni, kar pomeni, da jih bo vaš lokalni davčni urad sprejel.

Naše račune različni davčni uradi sprejemajo kot veljavne račune za DDV, vključno z odtegljaji DDV-ja, in ne zahtevajo posebnega žiga ali podpisa.

Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno zakonodajno telo ali davčnega svetovalca.

Vaše podjetje bo morda moralo plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od lokacije. V nadaljevanju preverite, kaj velja za vašo državo. Če si želite ogledati informacije za drugo državo, zgoraj kliknite spustni meni.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. januarja 2020 bodo vse prodaje v programu Google Ads v Maleziji obdavčene s 6-odstotnim davkom na promet in storitve (SST). Ta sprememba vpliva na vse račune Google Ads, ki imajo naslov podjetja v Maleziji.

Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Potrdila o davčnem rezidentstvu

Potrdila o rezidentstvu lahko prenesete iz tega članka v obliki datoteke .pdf. Kliknite ustrezno povezavo spodaj.

Če potrebujete starejše različice potrdila, se obrnite na podporo za Google Ads.

Potrdilo o rezidentstvu, ki ga posreduje Google, izda irski davčni urad v elektronski obliki in je v angleškem jeziku. Potrdilo v tem obrazcu je veljaven dokument, ki ga sprejema poljski davčni urad.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Za vse račune Googla Ads na Irskem je plačljiv davek na dodano vrednost po stopnji, ki velja na Irskem in jo lahko spremeni irska vlada.

Če ste na Irskem, lahko pričakujete naslednje:

 • V skladu z irsko zakonodajo za vas vedno velja obračunavanje DDV-ja po trenutni stopnji, ki velja na Irskem. (Za vaše račune skrbi Google Ireland.)
  • Če uporabljate samodejna plačila, bomo enkrat ob koncu meseca stroškom Googla Ads dodali stroške DDV-ja, ki jih boste morali plačati ob naslednji bremenitvi.
  • Če uporabljate ročna plačila, bomo stroške DDV-ja ob koncu vsakega meseca odšteli od stanja na vašem računu, preden porabite proračun.
  • Če imate potrdilo o davčni oprostitvi VAT 13b/56b, to označite tako, da potrdite polje v možnosti »Ali imate ID za DDV«. (Najdete ga tako, da kliknete ikono orodijGoogle Ads | orodja [Ikona] in nato v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja ter si ogledate davčne podatke.) Navesti boste morali tudi podatke o potrdilu o oprostitvi DDV-ja 13b/56b.

Google vam ne more svetovati glede DDV-ja. Če imate vprašanja o registraciji za DDV, se obrnite na davčnega svetovalca ali davčni urad.

Spreminjanje ID-ja za DDV

ID za DDV lahko spremenite sami. Za podrobnosti kliknite spodnjo povezavo.

Spreminjanje ID-ja za DDV
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato ob strani kliknite povezavo Nastavitve.
 3. Za vnos ID-ja za DDV poiščite razdelek »Profil za plačila«.
 4. Kliknite Shrani.

Pogosta napaka je, da se namesto registracijske številke za DDV vnese davčna številka. Ti dve številki se razlikujeta. Registracijska številka za DDV se začne z ID-jem države, ki mu sledi največ 12 znakov (številk ali črk). Če želite preveriti, ali je vaša registracijska številka za DDV veljavna, obiščite spletno mesto Evropske komisije.

Kje so računi z DDV-jem

Računi z DDV-jem in mesečna plačila so zdaj vključeni v istem dokumentu. Če potrebujete račun za obdobja od januarja do vključno aprila 2015, boste našli ločene dokumente za račune z DDV-jem in mesečno evidenco plačil.

Želeni račun z DDV-jem poiščite s tem postopkom:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato v meniju na levi kliknite Transakcije. Odpri stran za obračunavanje
 3. Nad tabelo nastavite časovno obdobje, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
 4. Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, s katerim si lahko ogledate najnovejši račun.
 5. Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za tekoče koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 6. V tabeli kliknite spustni seznam Dokumenti pod mesecem, za katerega si želite ogledati račun.
 7. Kliknite številko računa. Če iščete račune za mesece od januarja do vključno aprila 2015, boste morali klikniti tudi spustni meni Evropski račun z DDV-jem, če boste želeli videti ločen račun z DDV-jem.
 8. Račun se odpre v novem oknu brskalnika. Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se račun z DDV-jem ne bo odprl.
 9. Če želite račun natisniti, v meniju brskalnika kliknite Datoteka in izberite Natisni. Račun lahko tudi kliknete z desno miškino tipko in nato izbereteNatisni. Če želite račun prenesti v računalnik, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Shrani kot.

Razpoložljivost računov z DDV-jem

 • Račun z DDV-jem za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Račun z DDV-jem za september bo na primer na voljo od 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi z DDV-jem ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo.
 • Računi z DDV-jem za obdobje od januarja do vključno aprila 2015 so na voljo ločeno od mesečnega računa za plačila. Pred januarjem 2015 in po maju 2015 so stroški za DDV in tabela plačil za oglaševanje vključeni v istem dokumentu.

Kaj je na računu z DDV-jem

Mesečni račun vsebuje tabele za kategoriji »Evidenca prejetih plačil« in »Evidenca stroškov in DDV-ja«, razen za mesece od januarja do aprila 2015, za katere so ločeni dokumenti za DDV in plačila.

Kaj je prikazano na računu in na računu z DDV-jem, je odvisno od tega, ali račun uporablja samodejna ali ročna plačila. Kliknite razdelek, ki velja za vas.

Samodejna plačila

Če račun uporablja samodejna plačila, se lahko zneska, prikazana na računu in na računu z DDV-jem, razlikujeta glede na to, ali ste izvedli kaj ročnih plačil:

 • Na računu so prikazane vse bremenitve in ročna plačila, ki ste jih izvedli v zadevnem mesecu.
 • Če imate zaradi ročnega plačila v računu dobroimetje (plačali ste več, kot ste dolgovali), bo to razvidno na računu, skupaj s stroški za Google Ads, ki jih je pokrilo ročno plačilo.

Primer: Samo samodejna plačila

Denimo, da je v določenem mesecu nastalo za 300 evrov stroškov oglaševanja in smo vas bremenili za 200 evrov, ko je bil dosežen prag za samodejni obračun.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bo prikazano plačilo v znesku 200 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazane morebitne upoštevne povezane bremenitve za DDV.

Preostalih 100 evrov nastalih stroškov bo prenesenih v naslednje obračunsko obdobje in prikazano na dokumentih za naslednji mesec.

Primer: Samodejna plačila z ročnim plačilom

Denimo, da je v določenem mesecu nastalo za 300 evrov stroškov oglaševanja. Ko je bil dosežen prag za samodejni obračun, smo vas bremenili za 200 evrov, ročno pa ste plačali še 200 evrov.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bosta prikazana bremenitev v znesku 200 evrov in ročno plačilo v znesku 200 evrov – skupaj 400 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazane morebitne upoštevne bremenitve za DDV.

Na računu za naslednji mesec bo prikazanih dodatnih 100 evrov stroškov oglaševanja (nad 200-evrskim pragom za obračun), ki bodo odšteti od ročnega plačila v znesku 200 evrov, kar pomeni, da v računu ostane 100 evrov dobroimetja.

Ročna plačila

Če račun uporablja ročna plačila, se bodo zneski plačil in zneski v tabelah z DDV-jem na računu običajno razlikovali.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bodo prikazana plačila.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazani stroški oglaševanja za zadevni mesec in morebitne bremenitve za DDV.

Primer

Denimo, da ste prvi dan v mesecu ročno plačali 100 evrov in nato v tem mesecu za oglaševanje porabili 80 evrov.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bo prikazano plačilo v znesku 100 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazani ročno plačilo v znesku 100 evrov, stroški oglaševanja v znesku 80 evrov, kompenzacijska pozitivna bremenitev zaradi podvajanja in morebitne bremenitve za DDV.

Neskladja med zgodovino transakcij in računom

Bremenitve, prikazane v zgodovini transakcij, včasih za dan ali dva odstopajo od tistih, ki so prikazane na računu. V večini primerov je to pričakovano, ker Google Ads in banke uporabljajo različne sisteme. Plačila in bremenitve se ne izvedejo vedno hkrati.

Če ste prejeli prilagoditev računa ali dobroimetje in ste ga uporabili v istem obračunskem obdobju, se lahko zaradi tega račun za DDV razlikuje od zgodovine transakcij.

Računi so pravno veljavni

Računi iz računa Google Ads so pretekli računi. Prikazujejo zahteve za plačilo (to pomeni, da so v njih prikazane vrstične postavke za vsak primer, ko smo vas bremenili ali ste izvedli plačilo Googlu).

Računi so pravno veljavni, kar pomeni, da jih bo vaš lokalni davčni urad sprejel.

Naše račune različni davčni uradi sprejemajo kot veljavne račune za DDV, vključno z odtegljaji DDV-ja, in ne zahtevajo posebnega žiga ali podpisa.

Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno zakonodajno telo ali davčnega svetovalca.

Davek na dodano vrednost (DDV) in status v Googlu Ads

Za vse račune Google Ads v Južni Afriki se obračuna DDV po stopnji, ki velja v Južni Afriki in jo lahko spremeni južnoafriška vlada. Če ste v Južni Afriki, lahko pričakujete naslednje:
 • V skladu z južnoafriško zakonodajo z dne 1. aprila 2019 se za vas vedno obračuna DDV po trenutni stopnji, ki velja v Južni Afriki.
  • Če uporabljate samodejna plačila, bomo enkrat ob koncu meseca stroškom Googla Ads dodali stroške DDV-ja, ki jih boste morali plačati ob naslednji bremenitvi.
  • Če uporabljate ročna plačila, bomo stroške DDV-ja ob koncu vsakega meseca odšteli od stanja na vašem računu, preden porabite proračun.
Google vam ne more svetovati glede DDV-ja. Če imate vprašanja o registraciji za DDV, se obrnite na davčnega svetovalca ali davčni urad. Za več informacij preberite odlok Binding General Ruling davčnega urada Južne Afrike.

Kje so računi z DDV-jem

Računi z DDV-jem in mesečna plačila so zdaj vključeni v isti dokument. Če želite poiskati račun z DDV-jem, upoštevajte ta navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato v meniju strani na levi kliknite Transakcije.
 3. Nad tabelo nastavite časovno obdobje, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, s katerim si lahko ogledate najnovejši račun.
  • Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za tekoče koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 4. Kliknite spustni meni pod mesecem, za katerega si želite ogledati račun.
 5. Kliknite številko računa.
 6. Račun se odpre v novem oknu brskalnika. Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se račun z DDV-jem ne bo odprl.
 7. Če želite račun natisniti, v meniju brskalnika kliknite Datoteka in izberite Natisni. (Račun lahko tudi kliknete z desno miškino tipko in izberete Natisni.) Če želite račun prenesti v računalnik, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Shrani kot.

Razpoložljivost računov z DDV-jem

Račun z DDV-jem za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Račun z DDV-jem za september bo na primer na voljo od 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi z DDV-jem ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo.

Kaj je na računu z DDV-jem

Mesečni račun vsebuje naslednji tabeli: »Evidenca prejetih plačil« in »Evidenca stroškov in DDV-ja«.

Kaj je prikazano na računu in na računu z DDV-jem, je odvisno od tega, ali račun uporablja samodejna ali ročna plačila. Kliknite razdelek, ki velja za vas.

Samodejna plačila
Če račun uporablja samodejna plačila, se lahko zneska, prikazana na računu in na računu z DDV-jem, razlikujeta glede na to, ali ste izvedli kaj ročnih plačil:
 • Na računu so prikazane vse bremenitve in ročna plačila, ki ste jih izvedli v zadevnem mesecu.
 • Če imate zaradi ročnega plačila v računu dobroimetje (plačali ste več, kot ste dolgovali), bo to razvidno na računu, skupaj s stroški za Google Ads, ki jih je pokrilo ročno plačilo.

Primer: samo samodejna plačila

Denimo, da je v določenem mesecu nastalo za 300 evrov stroškov oglaševanja in smo vas bremenili za 200 evrov, ko je bil dosežen prag za samodejni obračun.
 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bo prikazano plačilo v znesku 200 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazane morebitne upoštevne povezane bremenitve za DDV.
Preostalih 100 evrov nastalih stroškov bo prenesenih v naslednje obračunsko obdobje in prikazano na dokumentih za naslednji mesec.

Primer: Samodejna plačila z ročnim plačilom

Denimo, da je v določenem mesecu nastalo za 300 evrov stroškov oglaševanja. Ko je bil dosežen prag za samodejni obračun, smo vas bremenili za 200 evrov, ročno pa ste plačali še 200 evrov.
 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bosta prikazana bremenitev v znesku 200 evrov in ročno plačilo v znesku 200 evrov – skupaj 400 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazane morebitne upoštevne bremenitve za DDV.
Na računu za naslednji mesec bo prikazanih dodatnih 100 evrov stroškov oglaševanja (nad 200-evrskim pragom za obračun), ki bodo odšteti od ročnega plačila v znesku 200 evrov, kar pomeni, da v računu ostane 100 evrov dobroimetja.
Ročna plačila
Če račun uporablja ročna plačila, se bodo zneski plačil in zneski v tabelah z DDV-jem na računu običajno razlikovali:
 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bodo prikazana plačila.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazani stroški oglaševanja za zadevni mesec in morebitne bremenitve za DDV.

Primer: ročno plačilo

Denimo, da ste prvi dan v mesecu ročno plačali 100 evrov in nato v tem mesecu za oglaševanje porabili 80 evrov.

 • V tabeli »Evidenca prejetih plačil« bo prikazano plačilo v znesku 100 evrov.
 • V tabeli »Evidenca stroškov in DDV-ja« bodo prikazani ročno plačilo v znesku 100 evrov, stroški oglaševanja v znesku 80 evrov, kompenzacijska pozitivna bremenitev zaradi podvajanja in morebitne bremenitve za DDV.

Neskladja med zgodovino transakcij in računom

Bremenitve, prikazane v zgodovini transakcij, včasih za dan ali dva odstopajo od tistih, ki so prikazane na računu. V večini primerov do tega pride, ker Google Ads in banke uporabljajo različne sisteme. Plačila in bremenitve se ne izvedejo vedno hkrati. Če ste prejeli prilagoditev računa ali dobroimetje in ste ga uporabili v istem obračunskem obdobju, se lahko zaradi tega račun za DDV razlikuje od zgodovine transakcij.

Računi so pravno veljavni

Računi iz računa Google Ads so pretekli računi. Prikazujejo zahteve za plačilo, kar pomeni, da so v njih vrstične postavke za vsak primer, ko smo vas bremenili ali ste izvedli plačilo Googlu.

Računi so pravno veljavni, pri čemer jih bo vaš lokalni davčni urad sprejel.

Naše račune različni davčni uradi sprejemajo kot veljavne račune DDV, vključno z odtegljaji DDV-ja. Za te račune ni potreben poseben žig ali podpis.

Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno zakonodajno telo ali davčnega svetovalca.

Davek na dodano vrednost (DDV) in stanje v programu Google Ads

Za vaš račun skrbi Google Ireland Ltd., vendar vam Google ne more zaračunati DDV-ja, če je vaš naslov za izstavitev računa v državi, ki ni članica Evropske unije.

Pri lokalnem davčnem uradu preverite, ali morate v svoji državi sami obračunati DDV. V tem primeru se za pomoč obrnite na davčnega svetovalca ali lokalni davčni urad. Google vam ne more svetovati.

Samostojno obračunavanje DDV-ja

Če vam za stroške Googla Ads nismo zaračunali DDV-ja, ga boste morda morali obračunati in odvesti sami. Za nasvet se obrnite na lokalni davčni urad.

Mesečni izpiski

Julija 2018 smo uvedli nove mesečne izpiske, ki so zamenjali stare. Na teh izpiskih so še vedno vsi podatki, ki so jih prej vsebovali računi.

Posodobljeni mesečni izpiski programa Google Ads niso računi. Ti dokumenti predstavljajo povzetek dejavnosti obračunavanja za časovno obdobje, navedeno na njih. Preberite več o izpiskih.

Če imate vprašanja o teh novih mesečnih izpiskih, ki se nanašajo na izpolnjevanje davčnih obveznosti, se za navodila obrnite na lokalno zakonodajno telo ali na davčnega svetovalca.

Davek na dodano vrednost (DDV) in stanje v programu Google Ads

Od 1. julija 2021 bo Google začel strankam programa Google Ads z naslovom podjetja v Kamerunu zaračunavati tudi 19,25-odstotni DDV zaradi spremembe davčne zakonodaje.

Računi z davkom in izpiski 

Po spremembi, ki bo izvedena 1. julija, bodo stranke programa Google Ads z naslovom podjetja v Kamerunu skupaj z izpiski začele prejemati račune z davkom. Računi z davkom bodo ustvarjeni ob koncu meseca, mesečni dejavnosti pa bo dodana 19,25-odstotna davčna stopnja.

Običajni izvoznik

Če ste običajni izvoznik in ste upravičeni oprostitve plačila DDV, pošljite veljavni dokument o nameri (DOI) s pomočjo tega obrazca.

Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Izdelki, na katere vpliva prodajni posrednik Google Italy

Če ste prejeli obvestilo glede zadevnih izdelkov, so v nadaljevanju navedeni zadevni izdelki iz tega obvestila. Google Italy s.r.l. je vaša nasprotna stranka v pogodbah, ki do nadaljnjega urejajo preskrbo teh zadevnih izdelkov.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager & Studio
 • Google Ad Manager (samo v zvezi s takšnimi storitvami, za katere vam Google zaračuna)
 • Search Ads 360
 • Iskalnik letov
 • Analytics & Analytics 360
 • Oglasi za hotele
 • Oglasi v YouTubu
 • Rezervacija v Youtubu
 • Waze Ads

Oglaševalci v Severni Ameriki

Če ste oglaševalec v Severni Ameriki in imate prihodek od oglaševanja v Googlu Ads, morate pri izpolnjevanju davčnih obveznosti navesti Googlovo davčno številko. Spodaj so navedeni naši podatki:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Davčna številka (TIN) 77-0493581

Opomba:

Če ste oglaševalec na Havajih in uporabljate samodejna ali ročna plačila, se davki odmerijo in zaračunajo na koncu vsakega meseca.

Oglaševalci v Severni Ameriki

Če ste oglaševalec v Severni Ameriki in imate prihodek od oglaševanja v programu Google Ads, morate pri izpolnjevanju davčnih obveznosti navesti Googlovo davčno številko TIN. Spodaj so navedeni naši podatki:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Davčna številka TIN 77-0493581

GST/HST

S 1. julijem 2021 bo uveden davek GST/HST za vse stranke programa Google Ads, ki imajo naslov za izstavitev računa v Kanadi in v svoje profile za plačila niso dodali registracijske številke GST/HST. 

Če želite izvedeti več o trenutnih davčnih stopnjah GST/HST za province, se obrnite na lokalni davčni urad.

Oglaševalci z mesečnim izdajanjem računov morajo stopiti v stik z našo skupino za podporo in posredovati svojo registracijsko številko GST/HST, da bodo lahko naši strokovnjaki ustrezno posodobili njihov profil za plačila.

Oglaševalci, ki uporabljajo samodejna ali ročna plačila, lahko posodobijo svoje davčne podatke tako, da upoštevajo ta navodila:

Posodobitev davčnih podatkov v programu Google Ads

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono nastavitev in orodij Google Ads | gear [Icon], nato pa v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek.
 3. V razdelku »Davčni podatki za Kanado« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite registracijsko številko GST/HST v ustrezno izbirno polje za davčno registracijsko številko.
 4. Kliknite Shrani.

Posodobitev davčnih podatkov v Googlovem središču za plačila

 1. Prijavite se v račun za Google Payments.
 2. Na desni strani kliknite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za Kanado« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite registracijsko številko GST/HST v ustrezno izbirno polje za davčno registracijsko številko.
 4. Kliknite Shrani.

Davek QST v provinci Québec

Stopnja prometnega davka za provinco Québec (QST) je 9,975 % in se nanaša na vse stranke programa Google Ads v provinci, ki niso dodale registracijske številke QST v profile za plačila.

Oglaševalci z mesečnim izdajanjem računov morajo stopiti v stik z našo skupino za podporo in posredovati svojo registracijsko številko QST, da bodo lahko naši strokovnjaki ustrezno posodobili njihov profil za plačila.

Oglaševalci, ki uporabljajo samodejna ali ročna plačila, lahko posodobijo svoje davčne podatke in posredujejo registracijsko številko QST tako, da upoštevajo zgoraj navedena navodila.

Opomba:

Če ste oglaševalec na Havajih in uporabljate samodejna ali ročna plačila, se davki odmerijo in zaračunajo na koncu vsakega meseca.

Računi, za katere skrbi Google Canada Corporation

Za vse račune Googla Ads, za katere skrbi Google Canada, velja prometni davek na podlagi naslova za izstavitev računa v vašem računu.  Upoštevajte, da lahko vlada spremeni stopnjo.

Pričakujete lahko naslednje:

 • V skladu s kanadsko zakonodajo se za vas vedno obračunajo davki po trenutni stopnji. (Za vaše račune skrbi Google Canada.)

Zadevni izdelki prodajnega posrednika Google Canada

Če ste prejeli obvestilo glede zadevnih izdelkov, so v nadaljevanju navedeni zadevni izdelki iz tega obvestila. Google Canada je vaša nasprotna stranka v pogodbah, ki do nadaljnjega urejajo preskrbo teh zadevnih izdelkov:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (samo v zvezi s takšnimi storitvami, za katere vam Google zaračuna)
 • Search Ads 360
 • Iskalnik letov
 • Google Analytics 360
 • Oglasi za hotele
 • Oglasi v YouTubu
 • Rezervacija v YouTubu
 • Waze Ads

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. junija 2021 bodo vse prodaje v programu Google Ads v Bangladešu obdavčene s 15-odstotnim davkom na dodano vrednost, če Googlu ne posredujete veljavnega 13-mestnega ID-ja za DDV. Ta sprememba vpliva na vse račune Google Ads, ki imajo naslov podjetja v Bangladešu.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

S 1. junijem 2021 bo uveden 15-odstotni DDV za vse stranke programa Google Ads, ki imajo naslov za izstavitev računa v Bangladešu in v svoje profile za plačila niso dodali 13-mestne identifikacijske številke podjetja.

Oglaševalci z mesečnim izdajanjem računov morajo stopiti v stik z našo skupino za podporo in posredovati svojo identifikacijsko številko podjetja, da bodo lahko naši strokovnjaki ustrezno posodobili njihov profil za plačila.

Oglaševalci, ki uporabljajo samodejna ali ročna plačila, lahko posodobijo svoje davčne podatke tako, da upoštevajo ta navodila:

Posodobitev davčnih podatkov v Googlu Ads

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij in nastavitev Google Ads | gear [Icon], nato v razdelku »Obračunavanje« izberite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za Bangladeš« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite identifikacijsko številko podjetja v ustrezno izbirno polje za identifikacijsko številko podjetja.
 4. Kliknite Shrani.

Posodobitev davčnih podatkov v Googlovem središču za plačila

 1. Prijavite se v račun za Google Payments.
 2. V zgornjem desnem kotu strani kliknite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za Bangladeš« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite identifikacijsko številko podjetja v ustrezno izbirno polje za identifikacijsko številko podjetja.
 4. Kliknite Shrani.
Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Ker je vaša poslovna pogodba za Google Ads sklenjena s podjetjem Google Asia Pacific Pte. Ltd., se za vašo dejavnost v Googlu Ads ne obračunajo lokalni davki. Ti davki ne bodo prikazani na vaših računih.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

S 1. septembrom 2021 bo uveden 7-odstotni DDV za vse stranke programa Google Ads, ki imajo naslov za izstavitev računa na Tajskem in v svoje profile za plačila niso dodali 13-mestnega ID-ja za DDV za Tajsko. 

Oglaševalci z mesečnim izdajanjem računov morajo stopiti v stik z našo skupino za podporo in posredovati svoj ID za DDV za Tajsko, da bodo lahko naši strokovnjaki ustrezno posodobili njihov profil za plačila.

Oglaševalci, ki uporabljajo samodejna ali ročna plačila, lahko posodobijo svoje davčne podatke tako, da upoštevajo ta navodila:

Posodobitev davčnih podatkov v Googlu Ads

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono nastavitev in orodij Google Ads | gear [Icon], nato pa v razdelku »Obračunavanje« izberite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za Tajsko« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite identifikacijsko številko podjetja v ustrezno izbirno polje za identifikacijsko številko podjetja.
 4. Kliknite Shrani.

Posodobitev davčnih podatkov v Googlovem središču za plačila

 1. Prijavite se v račun za Google Payments.
 2. V zgornjem desnem kotu strani kliknite Nastavitve.
 3. V razdelku »Davčni podatki za Tajsko« kliknite ikono svinčnika Urejanje nastavitve, ikona svinčnika in vnesite identifikacijsko številko podjetja v ustrezno izbirno polje za identifikacijsko številko podjetja.
 4. Kliknite Shrani.

Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Google New Zealand Limited

Od 1. novembra 2018 dalje bo račune izdajalo podjetje Google New Zealand Limited kot prodajni posrednik za storitve. Vse prodaje v programu Google Ads v Novi Zelandiji bodo obdavčene s 15-odstotnim davkom na blago in storitve (GST). Ta sprememba vpliva na račune Google Ads, ki imajo naslov podjetja v Novi Zelandiji.

Opomba:

Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

PT Google Indonesia

Od 1. oktobra 2019 bo račune izdajalo podjetje PT Google Indonesia kot prodajni posrednik za storitve. V skladu z lokalnimi davčnimi predpisi bodo vse prodaje oglasov v Indoneziji obdavčene z 10-odstotnim davkom na dodano vrednost. Ta sprememba vpliva na račune Google Ads, ki imajo naslov za izstavitev računa v Indoneziji.

Stranke, ki želijo izkoristiti 2-odstotni davčni odtegljaj pri plačilu, nam morajo poslati izvod obrazca za davčni odtegljaj (»Bukti Potong«), da se izognejo neplačanemu znesku v računu. Obrazec za davčni odtegljaj nam morate poslati do roka plačila, ki je naveden na komercialnem računu. Glejte naslov spodaj.

Če na obrazcu za davčni odtegljaj ni kode QR, morate prek POS Indonesia poslati fizično kopijo originala na enega od spodnjih naslovov:

 • Če za oglase plačujete s kreditno/debetno kartico ali plačilom na bankomatu: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914 Indonezija
 • Če ste stranka za izdajanje računov: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914, Indonezija

Če ima obrazec za davčni odtegljaj kodo QR, lahko pošljete elektronsko kopijo na enega od spodnjih e-poštnih naslovov, pri čemer v vrstico za zadevo vpišite: »PTGI Withholding Tax Slip« (Obrazec za davčni odtegljaj PTGI):

 • Če za oglase plačujete s kreditno/debetno kartico ali plačilom na bankomatu: eps-wht@google.com
 • Če ste stranka z izdajanjem računov: collections@google.com

Stranke s statusom pobiralca DDV-ja morajo predložiti obvestilo o registraciji (Surat Keterangan Terdaftar oz. SKT), ki ga je izdalo ministrstvo za finance v Indoneziji (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Kopije dokumentov lahko naložite v razdelku »Nastavitve« v profilu za plačila. Preberite več o statusu pobiralca DDV-ja.

Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Davki, ki se odtegnejo pri viru

V zvezi s plačilom provizije za offshore digitalne storitve, ki jih je zagotovilo podjetje Google Asia Pacific Pte Ltd/Google Ireland Ltd, ki zapade za plačilo na dan 1. julija 2018 ali po tem datumu, se mora v skladu z določbami Pakistanskega finančnega akta, sprejetega v letu 2018, obračunati 5-% davek. Kadar je ustrezno, morate ta davek nakazati v skladu z določili in pogoji programa Google Ads, v katerih je določeno, da so stranke odgovorne za obračun vseh davkov in plačila državnim organom, ki se v Pakistanu zaračunavajo za zagotovljene storitve.
Upoštevajte, da vam Google ne more svetovati glede davčnih zadev ali zadev, povezanih s plačilom državnim organom. Če imate kakršna koli vprašanja o tej spremembi, se obrnite na svetovalca za davke in plačila.

Posredni davki

Ker je pogodba vašega podjetja za Google Ads registrirana pri podjetju Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur, za vašo dejavnost v Googlu Ads niso obračunani lokalni posredni davki. Tako posredni davki ne bodo prikazani na računu.

Google Australia Pty Limited

Od 1. novembra 2016 naprej bo račune izdajalo podjetje Google Australia Pty Limited. Vse prodaje v programu Google Ads v Avstraliji bodo obdavčene z 10-odstotnim davkom na blago in storitve (GST). Ta sprememba vpliva na račune Google Ads, ki imajo naslov podjetja v Avstraliji.

Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Google Japan G.K.

Od 1. aprila 2019 dalje bo račune izdajalo podjetje Google Japan G.K. kot prodajni posrednik za storitve. To pomeni, da bo prodaja oglasov na Japonskem obdavčena z 10-odstotnim japonskim davkom na potrošnjo (Japan Consumption Tax ali JCT). Ta sprememba vpliva na račune Google Ads, ki imajo naslov podjetja na Japonskem.


Opomba: Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tem davku, se obrnite na davčnega svetovalca.

Davki v Indiji

Če imate sedež v Indiji, vam bomo za vse nakupe zaračunali davek na blago in storitve (GST).

GST je model dvojnega obdavčevanja, pri katerem indijske države in indijska centralna vlada uvajajo davek na storitve in blago.

GST sestavljajo tri vrste davkov: centralni davek, državni davek in integrirani davek. Googlova lokacija, ki zagotavlja storitve in vašo lokacijo nakupa, določa, kateri davek bo uporabljen za vaš nakup. Stopnje so naslednje:

 • Stopnja centralnega GST (CGST): 9 %
 • Stopnja državnega GST (SGST): 9 %
 • Stopnja integriranega GST (IGST): 18 %
Opomba:
 • Oglaševalcem z naslovom za izstavitev računa v Haryani (tj. storitev znotraj države) bosta zaračunani stopnji CGST + SGST. Vsem drugim bo zaračunana stopnja IGST.
 • GST za oglaševalce SEZ je enak 0 %.

Če prejemate storitve Google India Private Limited (GIPL), bo vaša davčna številka določila, kateri davek bo uporabljen za vaš nakup. Davčne številke za davek na blago in storitve (GSTINs) so obvezne za poslovne račune, vendar izbirne za račune posameznikov.

Kam poslati številko GSTIN

Če uporabljate nastavitev plačevanja z mesečnim izdajanjem računov, se obrnite na upravitelja računa ali nam pošljite e-poštno sporočilo, če želite poslati svojo številko GSTIN.

Vsi drugi oglaševalci lahko svoje podatke vnesejo tako, da se pomaknejo na »Obračunavanje in plačila« ter v meniju na levi strani kliknejo »Nastavitve«. V razdelku »Profil za plačila« boste videli razdelek »Davčni podatki za Indijo«, kjer lahko vnesete vse ustrezne davčne številke.

Za račune, ki jih upravljajo agencije, se morata navedena naslov in GST ujemati s podjetjem in državo, ki plačuje račune in terja GST. Če se ime podjetja in naslov za »Izstavitev računa« na računu razlikujeta od podjetja, ki dejansko plačuje račune, posodobite naslov za izstavitev računa.

Za poslovne račune ali račune posameznikov mora biti lokacija navedenih naslovov in številk GSTIN lokacija prejetih storitev. To pomeni, da mora številka GSTIN ustrezati stanju, ki ga odraža naslov za »Izstavitev računa« na vaših računih. Če se številka GSTIN ne ujema s stanjem naslova za izstavitev računa, se bo štelo, da je bil račun izdan neregistrirani stranki in skladno s tem zabeležen v Googlovih davčnih napovedih GST.

Ti podatki zagotavljajo, da so ocenjeni pravilni davki.

Upoštevajte:

 • Za oglaševalce, ki uporabljajo samodejna ali ročna plačila, se davki odmerijo in zaračunajo na koncu vsakega meseca.
 • Google vam ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate kakršna koli vprašanja o tej spremembi, se obrnite na davčnega svetovalca v svojem podjetju.

O davčnih odtegljajih (TDS)

Potrdila o davčnih odtegljajih je treba izdati vsako četrtletje. Več informacij je na voljo na spletnem mestu indijskega oddelka za davek na dohodek.

Potrdila za četrtletja, ki se končajo junija, septembra, decembra in marca, morajo biti v obrazcu 16A izdana v 15 dneh od roka za oddajo davčne napovedi DTS (tj. do 15. avgusta, 15. novembra, 15. februarja in 15. junija).

Potrdila o davčnih odtegljajih za preteklo poslovno leto ne bodo sprejeta, če bodo poslana po 15. juniju trenutnega poslovnega leta. Primer: Potrdila o davčnih odtegljajih za fiskalno leto 2021–2022 je treba poslati najpozneje do 15. junija 2022.

Googlova stalna številka računa (PAN) je AACCG0527D, registriran naslov na potrdilu o davčnih odtegljajih pa mora biti tak:

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore – 560 016

Pošiljanje potrdila o davčnih odtegljajih (TDS)

Če vaš račun uporablja mesečno izdajanje računov, pošljite digitalni izvod potrdila TDS (elektronsko podpisano ali optično prebrano podpisano potrdilo TDS v obliki PDF) neposredno na naslov collections-in@google.com

Če vaš račun uporablja ročna ali samodejna plačila, nam pošljite digitalni izvod potrdila TDS (elektronsko podpisano ali optično prebrano podpisano potrdilo TDS v obliki PDF) po e-pošti. Ko bo znesek dobroimetja odobren, bo dodan v vaš račun.

Koliko davčnih odtegljajev?

Trenutna stopnja TDS za plačila v zvezi z oglaševanjem pri podjetju Google India Private Limited je 2 % brez davka GST (v skladu z okrožnico št. 23 z dne 19. julija 2017, ki jo je izdal izvršni odbor za neposredne davke ministrstva za finance vlade Indije). Vendar se lahko stopnja TDS spremeni v skladu z državnimi predpisi. Upoštevajte, da vam Google Ads ne more svetovati glede davčnih zadev. Če imate več vprašanj glede TDS ali drugih davčnih zadev, se obrnite na davčnega svetovalca.

Izjava na podlagi razdelka 206AB Zakona o davku na dohodek iz leta 1961

Google je vložil davčne napovedi za dve ocenjevalni leti, ustrezni dvema prejšnjima letoma pred letom, v katerem je treba odtegniti davek, za kateri je potekla časovna omejitev za vložitev napovedi, določena v razdelku 139(1) Zakona o davku na dohodek iz leta 1961 (»Zakon«).

V skladu s tem Google ne izpolnjuje opredelitve »določene osebe«, kot določajo določbe razdelka 206AB Zakona o davku na dohodek iz leta 1961, in zato višja stopnja navedenega davčnega odtegljaja ne velja.

Davki v Rusiji

Vsem oglaševalcem v storitvi Google Ads z naslovom za izstavitev računov v Rusiji se za vse stroške programa Google Ads brez izjeme obračuna 20-odstotni davek na dodano vrednost (DDV).

Če ste v Ruski federaciji, lahko pričakujete naslednje:

 • Če za davčni status izberete »Podjetje«, »Samostojni podjetnik« ali »Fizična oseba«, vam bo vedno obračunan DDV po trenutni ruski stopnji, kot to zahteva ruska zakonodaja. (Za vaše račune skrbi Google Russia.)
 • Obračunavanje DDV-ja si lahko ogledate tako, da kliknete ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja. DDV se obračuna za dejansko uporabo.

DDV pri USN

Če uporabljate USN, vam v skladu z davčnimi predpisi v Rusiji ni treba plačati DDV-ja za blago in storitve, ki jih prodajate ali kupujete. Če kupujete blago ali storitve podjetja, ki deluje v okviru splošnega davčnega sistema, bo DDV vključen pri cenah, ki jih boste plačali za izdelek ali storitev. Ker OOO »Google« deluje v okviru splošnega davčnega sistema, boste DDV plačevali tudi za Google Ads.

Upoštevajte, da vam Google ne more svetovati glede DDV-ja. Če imate vprašanja o registraciji za DDV, se obrnite na davčnega svetovalca ali davčni urad.

Sprememba davčnega statusa

Ko se prijavite za Google Ads, morate izbrati davčni status fizične osebe, samostojnega podjetnika ali podjetja. Če želite spremeniti davčni status, se obrnite na nas. Morebitne spremembe ne bodo vplivale na prejšnje transakcije ali računovodske dokumente in bodo veljavne šele od datuma, ko izvedemo spremembo.

Spreminjanje podatkov o DDV-ju

Če si želite ogledati ime podjetja ali davčni številki (INN in KPP), prikazani na mesečnih računih, kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato kliknite Nastavitve.

Posodobitev številke KPP

Če se je vaša številka KPP spremenila, jo lahko uredite v računu. Številko KPP posodobite tako:

 1. Prijavite se v svoj račun na https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
 3. V meniju na levi strani kliknite Nastavitve, nato poiščite razdelek »Profil za plačila«.
 4. Za posodobitev številke KPP kliknite ikono svinčnika. Ko končate, kliknite Shrani.

Opomba

Številko KPP lahko spremenite, če vaša številka INN ostane ista. Davčnih številk in imena podjetja ne smete spremeniti z enega registriranega podjetja na drugega. Če želite račun Google Ads uporabljati za drugo registrirano podjetje (z drugačno številko INN), se obrnite na nas. Morebitne spremembe ne bodo vplivale na prejšnje transakcije ali računovodske dokumente in bodo veljavne šele od datuma, ko izvedemo spremembo.

Spreminjanje imena podjetja

Če se je ime podjetja spremenilo, se obrnite na nas. Za posodobitev teh podatkov potrebujemo optično prebrano kopijo vašega davčnega potrdila, na katerem ste navedli davčne podatke in registrirano ime podjetja. Ko bomo prejeli in preverili vaše davčno potrdilo, bomo spremenili ime podjetja, prikazano v računu Google Ads in na mesečnih računih. Ko bo to opravljeno, vas bomo obvestili.

Opomba

Vašo številko KPP oziroma ime podjetja bomo spremenili samo, če bo vaša številka INN ostala enaka. Davčnih številk in imena podjetja ne smete spremeniti z enega registriranega podjetja na drugega. Če želite račun Google Ads uporabljati za drugo registrirano podjetje (z drugo številko INN), se obrnite na nas. Morebitne spremembe ne bodo vplivale na prejšnje transakcije ali računovodske dokumente in bodo veljavne šele od datuma, ko izvedemo spremembo.

Popravljanje številke INN

Če je v vašem računu Google Ads navedena napačna številka INN (davčna številka), jo lahko spremenite samo, če ste jo napačno vnesli, ko ste ustvarjali svoj račun Google Ads. Pišite nam in priložite optično prebrano davčno potrdilo, na katerem ste navedli davčne podatke in registrirano ime podjetja. Ko bomo prejeli in preverili vaše davčno potrdilo, bomo spremenili številko INN, prikazano v računu Google Ads in na mesečnih računih.

Če želite račun Google Ads uporabljati za drugo registrirano podjetje (z drugačno številko INN), se obrnite na nas. Morebitne spremembe ne bodo vplivale na prejšnje transakcije ali računovodske dokumente in bodo veljavne šele od datuma, ko izvedemo spremembo.

Spreminjanje pravnega ali poštnega naslova

Če se je spremenil vaš uradni naslov ali naslov za pošiljanje, ga lahko posodobite s tem postopkom:

 1. Prijavite se v svoj račun na https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
 3. Če želite posodobiti uradni naslov, odprite razdelek »Profil za plačila« in vnesite želene spremembe. Ko končate, kliknite Shrani.
 4. Če želite posodobiti naslov za pošiljanje, pojdite v razdelek »Račun za plačila« in vnesite želene spremembe. Ko končate, kliknite Shrani.

Izračun DDV-ja

Stroške DDV-ja si ogledate tako, da kliknete ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona], v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja, nato pa v meniju na levi kliknete Transakcije.

Kako se izračuna DDV

DDV se obračuna na podlagi vrednosti pridobljenih klikov in prikazov.

Poraba + DDV = Znesek za plačilo

Kdaj se obračuna DDV

DDV se lahko obračuna enkrat na koncu meseca na podlagi stroškov, nastalih v mesecu storitve.

Primer

 • Recimo, da 10. junija v račun Google Ads nakažete plačilo v višini 100 ruskih rubljev.
 • Uporaba se vsak dan sešteva, dokler ni plačilo v višini 100 ruskih rubljev 25. junija v celoti porabljeno.
 • 25. junija se prikaže element vrstice z imenom DDV, v katerem so prikazani stroški DDV-ja, obračunani za plačilo v višini 100 ruskih rubljev.

Primer

 • Recimo, da 25. junija v račun Google Ads nakažete plačilo v višini 100 ruskih rubljev.
 • Do konca meseca, 30. junija, porabite 50 ruskih rubljev plačila. 30. junija se prikaže element vrstice, v katerem so prikazani stroški DDV-ja, obračunani za 50 ruskih rubljev uporabe.

Upoštevajte, da lahko stroški DDV-ja pokrivajo obdavčeni znesek za več kot eno plačilo, če v celoti porabite več kot eno plačilo.

DDV na promocijski kredit ali prilagoditve

Če ste si prislužili nagrado iz promocijske ponudbe ali drugo vrsto prilagoditve dobropisa, bo DDV samodejno obračunan pri uporabi, poravnani s tem dobropisom. Ta znesek DDV-ja vam bo nato v celoti povrnjen, ko bo porabljen celotni znesek dobroimetja ali na koncu istega meseca, če bo znesek dobroimetja samo delno porabljen.

V primeru nejasnosti glede obračunavanja DDV-ja se obrnite na nas.

DDV in razdelek »Vaše preostalo dobroimetje«

Na strani Povzetek sta dva razdelka, v katerih je navedeno stanje na vašem računu:

 1. V razdelku »Vaše preostalo dobroimetje« nad tabelo je prikazan znesek, ki je še na voljo za oglaševalsko dejavnost, in ocena zneska za DDV v prihodnjem obdobju. V tem polju si lahko ogledate oceno sredstev, ki jih še imate v računu.
 2. Stolpec »Stanje« v tabeli z zgodovino transakcij: v njem je prikazano trenutno stanje na vašem računu brez morebitnih stroškov za DDV na neuporabljene zneske plačila v prihodnjem obdobju.

V ponudbe in proračune, ki jih nastavite na kartici »Oglaševalske akcije«, ni vključen DDV.

Davek na dodano vrednost (DDV) je 10-odstotni davek na blago in storitve, plačljiv korejskemu davčnemu uradu. Kako v Koreji plačate DDV in ali ga sploh plačate, je odvisno od nastavitev plačila. Izberite ustrezno nastavitev za vaš račun spodaj.

Samodejna in ročna plačila s kreditno kartico

Če ste sklenili pogodbo s podjetjem Google Asia Pacific Pte. Ltd. (kar pomeni, da stroške oglaševanja plačujete neposredno v vmesniku Google Ads s kreditno kartico), bomo od 1. julija 2019 skladno z lokalno zakonodajo v Južni Koreji začeli prištevati davek na dodano vrednost (VAT) v višini 10 % vsem transakcijam, če ne boste podali registracijske številke podjetja v obliki xxx-xx-xxxxx.

Posodabljanje podatkov za DDV

Podatke za DDV lahko kadar koli posodobite v računu. To storite tako:

 1. Prijavite se v svoj račun na https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
 3. Ob robu strani kliknite povezavo Nastavitve.
 4. V razdelku »Profil za plačila« vnesite želene spremembe.
 5. Ko končate, kliknite Shrani.
Ročna plačila s storitvijo LGU+

Če plačate prek storitve LGU+, od vašega plačila za predvidene stroške oglaševanja samodejno odtegnemo 10 % DDV-ja. Nato za preostali znesek plačila prikazujemo oglase. Ko se vaši oglasi prikazujejo, sproti plačujemo DDV na podlagi stroškov oglaševanja, ki jih imate v posameznem mesecu.

Na strani Zgodovina transakcij obračunavanja je za vsako plačilo prikazan znesek DDV-ja. Če ste pravna oseba, ki oglašuje, boste elektronski račun za DDV za vsak mesec prejeli v prvih desetih dneh naslednjega meseca. Googlov partner za izstavljanje računov, podjetje MakeBill, vam ga bo po e-pošti poslal na naslov glavnega stika za zadeve v zvezi z obračunavanjem za vaš račun. Na tem računu bo prikazan znesek, na podlagi katerega je bil izračunan DDV. Če ste fizična oseba, ki oglašuje, ne boste prejeli računa za DDV.

Upoštevajte, da vam bo LGU+ izstavil potrdilo o plačilu za vsa plačila. Tega potrdila ni mogoče uporabiti za obračun DDV-ja.

Posodabljanje podatkov za DDV

Podatke za DDV lahko kadar koli posodobite v računu. To storite tako:

 1. Prijavite se v svoj račun na https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
 3. Ob robu strani kliknite povezavo Nastavitve.
 4. V razdelku »Profil za plačila« vnesite želene spremembe.
 5. Ko končate, kliknite Shrani.
Nastavitev mesečnega izdajanja računov

Če imate v računu Google Ads izbrano mesečno izdajanje računov in uporabljate valuto KRW, vam bomo pri mesečnih stroških oglaševanja zaračunali 10-odstotni DDV. Če ne uporabljate valute KRW, ste sklenili pogodbo s podjetjem Google Asia Pacific, zato vam ni treba plačevati DDV-ja.

Za stranke, ki uporabljajo valuto KRW, bo MakeBill, Googlov lokalni partner za izdajanje računov, na naslov glavnega stika za obračunavanje vsak mesec po e-pošti poslal povezavo do lokalnega računa z davkom. Če želite posodobiti podatke za DDV ali spremeniti e-poštni naslov, na katerega se pošiljajo lokalni računi z davkom, se obrnite na nas.

Če ste oglaševalec v Mehiki in uporabljate ročna plačila ali mesečno izdajanje računov, vam bomo odtegnili 16 odstotkov za DDV (Impuesto sobre Valor Agregado oz. IVA). Kako se to izvede, je odvisno od nastavitve plačil. Če želite več informacij, kliknite ustrezno povezavo spodaj.

Nastavitev mesečnega izdajanja računov

Če uporabljate mesečno izdajanje računov, dodamo stroškom 16 odstotkov za DDV.

Nastavitev ročnih plačil

Od vseh ročnih plačil odtegnemo 16 % za DDV. Preostanek nakažemo na vaš račun.

Ko izvedete plačilo, domnevamo, da ste znesku, ki ga želite pripisati na svoj račun, dodali 16 % za plačilo DDV-ja.

To pomeni, da ko izvedete plačilo v višini X, ga razdelimo na Y in 16 % od Y. Na vaš račun knjižimo Y, 16 odstotkov od Y pa odvedemo kot davek mehiškemu davčnemu uradu.

V tej enačbi je X znesek predhodnega plačila, Y pa znesek, knjižen na vaš račun:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Natančnejši primer:

Recimo, da ste izvedli plačilo v višini 116 mehiških pesov. Kakšen znesek bo knjižen na vaš račun (Y), izračunamo na naslednji način:

 • Y = MXN 116/1,16
  Y = MXN 100

Na vaš račun bomo knjižili 100 MXN, preostalih 16 MXN pa odvedli mehiškemu davčnemu uradu.

Spreminjanje davčnih podatkov

Če ste vnesli napačne davčne podatke, se obrnite na nas in pošljite pravilne. Z vami bo vzpostavil stik specialist za Google Ads in vas prosil za potrditev sprememb. Vendar upoštevajte, da računov, ki so bili izdani pred popravkom davčnih podatkov v računu Google Ads, ne moremo znova izdati.

Davki v Ukrajini

Vsi oglaševalci v programu Google Ads, ki plačujejo z bančnim nakazilom in imajo naslov za izstavitev računa v Ukrajini, morajo plačati DDV po 20-% stopnji, ki je trenutno veljavna v Ukrajini in jo določa ukrajinska zakonodaja.

Bremenitve za DDV si lahko ogledate na strani »Zgodovina transakcij«. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja.

Za vaš račun skrbi Google Ukraine. Davčni predpisi v Ukrajini določajo, da mora biti pri nakupu blaga ali storitev podjetja, ki deluje v okviru splošnega davčnega sistema, DDV vključen v ceno izdelka ali storitve. Ker »Google Ukraine« deluje v okviru splošnega davčnega sistema, boste DDV plačevali tudi za Google Ads.

Upoštevajte, da vam Google ne more svetovati glede DDV-ja. Če imate vprašanja o registraciji za DDV, se obrnite na davčnega svetovalca ali davčni urad.

Sprememba davčnega statusa

Ko se prijavite za Google Ads, morate izbrati davčni status fizične osebe, samostojnega podjetnika ali pravne osebe. Ko izberete eno od možnosti, davčnega statusa ne boste več mogli spremeniti. Če na primer izberete »Fizična oseba«, statusa ne boste več mogli spremeniti na »Pravna oseba«.

Če morate svoj davčni status spremeniti, zaprite obstoječi račun Google Ads in ustvarite novega z želenim statusom. Za nov račun uporabite drugačen e-poštni naslov. Če pa želite uporabiti isti e-poštni naslov, ga morate spremeniti v obstoječem računu Google Ads, preden ga zaprete.

Spreminjanje podatkov o DDV-ju

Če si želite ogledati ime podjetja, uradni naslov ali davčni številki (INN in EDRPOU), prikazani na mesečnih računih, kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja, nato na levi strani kliknite Nastavitve.

Spreminjanje uradnega imena podjetja

Če se je ime podjetja spremenilo, se obrnite na nas. Za posodobitev teh podatkov potrebujemo optično prebrano kopijo uradnih dokumentov o registraciji podjetja, na katerih so navedeni davčna številka, registrirano ime in uradni naslov podjetja. Ko bomo prejeli vaše uradne dokumente o registraciji, bomo spremenili ime podjetja, prikazano v računu Google Ads in na računovodskih dokumentih. Ko bo to urejeno, vas bomo obvestili. Po izvedenih spremembah lahko zahtevate popravek predhodno izdanih dokumentov tako, da bodo odražali popravljeno ime in EDRPOU.

Opomba

Ime podjetja lahko spremenimo samo pod pogojem, da INN in EDRPOU ostaneta nespremenjena. Davčnih številk in imena podjetja ne smete spremeniti z enega registriranega podjetja na drugega. Če želite račun Google Ads uporabljati za drugo registrirano podjetje (z drugo številko INN), ustvarite drug račun.

Popravljanje številke INN ali EDRPOU

Če sta v računu Google Ads navedeni napačni številki INN (davčna številka) in EDRPOU, ju lahko spremenimo samo, če sta bili napačno vneseni, ko ste ustvarjali račun Google Ads. Pišite nam in priložite optično prebrano davčno potrdilo, na katerem ste navedli davčne podatke in registrirano ime podjetja. Ko bomo prejeli in preverili vaše davčno potrdilo, bomo spremenili številko INN ali EDRPOU, prikazano v računu Google Ads in na prihodnjih računovodskih dokumentih. V tem primeru ne moremo izdati novih različic že izdanih dokumentov. Popravljena številka INN ali EDRPOU bo prikazana samo na dokumentih, izdanih po izvedbi popravka.

Če želite račun Google Ads uporabljati za drugo registrirano podjetje (z drugačno številko INN), ustvarite drug račun.

Spreminjanje stanja registracije za DDV

Če se je stanje registracije za DDV spremenilo, se obrnite na nas. Poslati nam boste morali optično prebrano kopijo davčnega potrdila, na katerem so navedeni številke za DDV, registrirano ime podjetja in stanje registracije za DDV. Ko bomo prejeli in preverili vaše davčno potrdilo, bomo spremenili vaš status v računu Google Ads. Sprememba bo prikazana na prihodnjih računovodskih dokumentih. V tem primeru ne moremo izdati novih različic že izdanih dokumentov.

Spreminjanje uradnega ali poštnega naslova

Če se je spremenil vaš uradni naslov ali naslov za pošiljanje, ga lahko posodobite s tem postopkom:

 1. Prijavite se v svoj račun na https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
 3. Če želite posodobiti uradni naslov, odprite stran Nastavitve in poiščite razdelek »Profil za plačila«. Ko končate, kliknite Shrani.
 4. Če želite posodobiti naslov za pošiljanje, pojdite v razdelek »Račun za plačila« in vnesite želene spremembe. Ko končate, kliknite Shrani.

O DDV-ju

Kako se izračuna DDV

DDV se izračuna na podlagi vrednosti nastalih stroškov oglaševanja, kot so kliki in prikazi.

Stroški oglaševanja + DDV = znesek za plačilo

Kdaj se obračuna DDV

DDV lahko obračunamo:

 • ko je plačilo v računu v celoti porabljeno ali
 • na koncu meseca, če je plačilo samo delno porabljeno.

Primer: Plačilo, v celoti porabljeno v mesecu dni

Recimo, da 10. junija v račun Google Ads nakažete plačilo v višini 200 UAH.

 • Stroški oglaševanja se vsak dan seštevajo, dokler ni 25. junija ta znesek v celoti porabljen.
 • 25. junija se na glavni strani »Obračun« prikaže element vrstice za DDV, ki prikazuje stroške DDV-ja, obračunane za plačilo 200 UAH.

Primer: Plačilo, delno porabljeno v mesecu dni

Recimo, da 10. junija v račun Google Ads nakažete plačilo v višini 200 UAH.

 • Do konca meseca (30. junija) porabite samo polovico tega zneska – 100 UAH. 30. junija se na glavni strani »Obračun« prikaže element vrstice za DDV, ki prikazuje stroške DDV-ja, obračunane za 100 UAH stroškov oglaševanja.
 • Denimo, da preostali znesek nakazila porabite do 3. julija. Na ta dan se na glavni strani »Obračun« prikaže element vrstice za DDV, ki prikazuje stroške DDV-ja, obračunane za preostalih 100 UAH.

Upoštevajte, da lahko stroški DDV-ja pokrivajo obdavčeni znesek za več kot eno plačilo, če v enem dnevu v celoti porabite več kot eno plačilo.

V primeru nejasnosti glede obračunavanja DDV-ja se obrnite na nas.

DDV na prilagoditve ali promocijsko dobroimetje

Če imate dobroimetje iz promocijske ponudbe ali katero koli drugo vrsto prilagoditve dobroimetja, bo DDV samodejno obračunan za stroške oglaševanja, plačane s tem dobroimetjem. Ko bo porabljeno celotno dobroimetje, bo znesek, odtegnjen za DDV, vrnjen v vaš račun. Če je dobroimetje le delno porabljeno, bodo zneski, odtegnjeni za DDV, delno vrnjeni na koncu istega meseca.

DDV in trenutno stanje v vašem računu

Če si želite ogledati trenutno stanje, odprite stran »Zgodovina transakcij«, tako da kliknete ikono orodij Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja. Prikazani bodo razdelki s stanjem v računu:

 1. Povzetek: Razdelek »Vaše stanje« prikazuje dobroimetje, ki ga lahko v celoti porabite za prihodnje oglaševalske dejavnosti.
  • V polju »Preostalo dobroimetje« je prikazan znesek, ki je še na voljo za oglaševalsko dejavnost, in ocena zneska za DDV v prihodnjem obdobju. V tem polju si lahko ogledate oceno sredstev, ki jih še imate v računu.
 2. Transakcije: Stolpec »Stanje« v tabeli z zgodovino transakcij prikazuje trenutno stanje v vašem računu (izračunano tako, da se od zneska v stolpcu »Dolg« odšteje znesek v stolpcu »Dobroimetje«) brez morebitnih stroškov za DDV za neuporabljene zneske plačila v prihodnjem obdobju.

V ponudbe in proračune, ki jih nastavite v oglaševalskih akcijah, ni vključen DDV.

Naslednji korak

Davki v vaši državi

Vaše podjetje bo morda moralo plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od lokacije. V nadaljevanju preverite, kaj velja za vašo državo. Če si želite ogledati informacije za drugo državo, zgoraj kliknite spustni meni.

Prometni davek in davek na uporabo (SUT) v Portoriku

Prometni davek in davek na uporabo je vključen v vse račune za stranke s sedežem v Portoriku. Davčna stopnja za vse račune Google Ads znaša 4 %.

Google vam ne more svetovati glede davka SUT. Če imate vprašanja o registraciji za SUT, se obrnite na davčnega svetovalca ali davčni urad.

Opomba

Če vaše države ni na seznamu, to pomeni, da zanjo nimamo podatkov o davku. Za te informacije se obrnite na lokalni davčni urad.

Sorodni povezavi

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false