Maksud teie riigis

 

Teie ettevõtte asukohast olenevalt võidakse selle suhtes kohaldada käibemaksu või muid makse. Teie riigis kehtivate tingimuste väljaselgitamiseks lugege edasi. Kui soovite teavet mõne muu riigi kohta, klikkige ülalpool oleval rippmenüül.

Asutus Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) on ettevõttele Google Argentina andnud ajutised tulumaksu -ja käibemaksuvälistused. See tähendab, et te ei pea tulumaksu ega käibemaksu kinni pidama järgmistel ajavahemikel.

 • Käibemaks: 1. jaanuar 2018 kuni 30. juuni 2018
 • Tulumaks: 1. juuni 2018 kuni 31. märts 2019

Maksuvälistuse sertifikaadid saadeti klientidele e-posti teel. Kaasake need Google'ile makse saatmisel.

Argentina reklaamijad

Maksunõuded võivad erineda olenevalt sellest, kas teie makseviisiks on määratud arvetega tasumine või käsitsimaksed. Teavet oma makseviisi kohta vaadake altpoolt.

Käsitsimaksed

Maksude arvestamine saidi Banelco/PagoMisCuentas.com kaudu tehtavate maksete korral

Eeldame, et arvestasite makse sooritamisel kontolt makstava summa hulka ka kõigi kohaldatavate maksude katmiseks vajaliku protsendi. Olenevalt teie maksukohustuslase olekust peame teie Banelco või PagoMisCuentas.com-i makselt kinni pidama ühe või mitu maksu, misjärel krediteerime seejärel ülejäänud summa teie Google Adsi kontole.

 • Käibemaks 21%. Kõigi reklaamijate käsitsimaksetele lisandub 21% käibemaksu ettemaks.
 • GRT ettemaksud. GRT-le (kogutulumaksule) kohaldatakse ettemaksu provintsides, kus olete end ettevõttena registreerinud ja kus Google makse ette maksab. Teie maksudokumentides peab olema näidatud teie GRT olek igas provintsis.

Ettemaks kajastub teie igakuistel arvetel. GRT arvutamisel võetakse aluseks teie käibemaksukategooria, GRT olek ja muud iga provintsi GRT dokumentides (nt CM01, CM02, CM05) esitatud tegurid. Need ettemaksud võivad tulevikus muutuda, seetõttu on oluline, et teie maksudokumendid (CM01, CM02 ja CM05) oleksid ajakohased. Praegu kogub Google Argentina makse nendes seitsmes provintsis:

 • Buenos Airese linn,
 • Buenos Airese provints,
 • Corrientes,
 • Misiones,
 • Neuquén,
 • San Luis,
 • Chaco.

Teie konto loomisel sisestatud maksu-ID ja -dokumentide põhjal otsustame, kas te peate maksma käibemaksu ja/või GRT ettemaksu. Õigete maksumäärade kohaldamisel on meil abiks järgmised dokumendid.

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – föderaalmaksu dokument
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – provintsi GRT dokument
 • CM05 – provintsi GRT dokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – kohalik
 • Exención en Ingresos Brutos või GRT vabastus igas provintsis
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (vabastustõend)
 • Maksude ettemaksja nimi (provintside kaupa)

Märkus

Konto loomisel on tähtis esitada ka maksudokumendid. Kui meil ei ole ajakohaseid maksudokumente, peame lähtuvalt föderaal- ja provintsimaksu määrustest kohaldama teie puhul kõrgeimat maksumäära ning see võib mõjutada teie kogukulusid.

Saidi Banelco/PagoMisCuentas.com kaudu tehtud maksete kohta juriidiliste kviitungite saamine

Banelco väljastab kõigi Banelco võrgu kaudu tehtud maksete kohta juriidilised kviitungid. Kviitungi autentsuse tagamiseks lisatakse sellele neljakohaline kontrollkood.

Olenevalt sellest, kuidas te makse sooritate, saate kviitungi ühel järgmistest viisidest:

 • pangaautomaadist, kus makse tegite;
 • printides selle PagoMisCuentas.com-i veebisaidilt;
 • printides selle oma panga Interneti-panga veebisaidilt.
Seadusjärgse kuuarve saamine

See, millist tüüpi arve teile saadetakse, oleneb kontole sisestatud maksu-ID-st (CUIT või DNI). Kui soovite saada detailset käibemaksuarvet, peate CUIT-numbri abil registreeruma käibemaksukohustuslasena.

 • Kui sisestasite käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõttena kehtiva CUIT-numbri, saadetakse teile A-tüüpi arve.
 • DNI korral saate B-tüüpi arve.

Argentinas kasutusel olevate arvetüüpide kohta saate lisateavet ametlikult AFIP-i arveldussaidilt.

Google saadab iga kuu kolmanda ja viienda päeva vahel teie eelmise kalendrikuu reklaamikulusid sisaldava ametliku arve, millel kajastuvad ka kõik kohaldatavad maksud. Arve elektroonilise versiooni leiate oma kontolt. Samuti saadetakse see teie arveldamisseadetes määratud e-posti aadressile.

Oma maksuteabe muutmine
Kui sisestasite Google Adsi kontole vale maksuteabe või teie maksuteave muutub, tehke õigete dokumentide üleslaadimiseks järgmist.
 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige üleval paremal tööriistaikoonil , seejärel valige Arveldamine ja maksed.
 3. Klikkige lehe vasakus servas valikul Seaded.
 4. Uue dokumendi üleslaadimiseks klikkige jaotises „Argentina maksuteave“ pliiatsiikoonil Muuda ning valige Lisa fail.
 5. Klikkige nupul Salvesta.

Kui te jaotisele „Argentina maksuteave“ juurde ei pääse või dokumente üles laadida ei saa, pole teil tõenäoliselt piisavaid makseõigusi. Võtke ühendust oma Google Adsi konto maksete profiili administraatoriga, et hankida maksete profiilile administraatorijuurdepääs või profiili muutmisõigus.

Pange tähele, et me ei saa uuesti välja anda arveid, mis loodi enne seda, kui teie Google Adsi kontol makseteavet värskendati.

Maksuvabastused

Kui olete maksudest vabastatud, laadige sellekohased tõendid konto loomise ajal üles, sest siis saame neid maksude arvutamisel arvesse võtta. Kui unustate seda teha või kui teile on antud uus maksuvabastus, laadige sertifikaadid üles lehe Seaded jaotises „Maksete profiil“.

Arveldamine

Maksude arvutamine

Maksud lisatakse reklaamikuludele ning need kuvatakse vahekaardil Tehinguajalugu ja igakuistel arvetel. Maksude arvutamisel lähtutakse kohalikest seadustest.

 • Käibemaks 21%. Kõigile teie maksetele lisandub 21% käibemaksu ettemaks.
 • GRT ettemaksud. GRT-le (kogutulumaksule) kohaldatakse ettemaksu provintsides, kus olete end ettevõttena registreerinud ja kus Google makse ette maksab. Teie maksudokumentides peab olema näidatud teie GRT olek igas provintsis.

Ettemaks kajastub teie igakuistel arvetel. GRT arvutamisel võetakse aluseks teie käibemaksukategooria, GRT olek ja muud iga provintsi GRT dokumentides (nt CM01, CM02, CM05) esitatud tegurid. Need ettemaksud võivad tulevikus muutuda, seetõttu on oluline, et teie maksudokumendid (CM01, CM02 ja CM05) oleksid ajakohased. Praegu kogub Google Argentina makse nendes seitsmes provintsis:

 • Buenos Airese linn,
 • Buenos Airese provints,
 • Corrientes,
 • Misiones,
 • Neuquén,
 • San Luis,
 • Chaco.

Teie konto loomisel sisestatud maksu-ID ja -dokumentide põhjal otsustame, kas te peate maksma käibemaksu ja/või GRT ettemaksu. Õigete maksumäärade kohaldamisel on meil abiks järgmised dokumendid.

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – föderaalmaksu dokument
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – provintsi GRT dokument
 • CM05 – provintsi GRT dokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – kohalik
 • Exención en Ingresos Brutos või GRT vabastus igas provintsis
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (vabastustõend)
 • Maksude ettemaksja nimi (provintside kaupa)

Märkus

Konto loomisel on tähtis esitada ka maksudokumendid. Kui meil ei ole ajakohaseid maksudokumente, peame lähtuvalt föderaal- ja provintsimaksu määrustest kohaldama teie puhul kõrgeimat maksumäära ning see võib mõjutada teie kogukulusid.

Seadusjärgse kuuarve saamine

Teile saadetava arve tüüp oleneb teie maksu-ID käibemaksu olekust. Kui soovite saada detailset käibemaksuarvet, peate CUIT-i abil registreeruma käibemaksukohustuslasena.

Argentinas kasutusel olevate arvetüüpide kohta saate lisateavet ametlikult AFIP-i arveldussaidilt.

Google saadab iga kuu kolmanda ja viienda päeva vahel teie eelmise kalendrikuu reklaamikulusid sisaldava ametliku arve, millel kajastuvad ka kõik kohaldatavad maksud. Arve elektroonilise versiooni leiate oma kontolt. Samuti saadetakse see teie arveldamisseadetes määratud e-posti aadressile.

Oma maksuteabe muutmine

Kui lisasite Google Adsi kontole vale maksuteabe või teie maksuteave on muutunud, võtke meiega ühendust ja saatke meile õige maksuteave.

Google Adsi spetsialist võtab teiega muudatuste kinnitamiseks kahe tööpäeva jooksul ühendust.

Pange tähele, et me ei saa uuesti välja anda arveid, mis loodi enne seda, kui teie Google Adsi kontol makseteavet värskendati.

Maksuvabastused

Kui olete maksudest vabastatud, lisage sellekohased tõendid uut krediidilimiiti luues, sest siis saame neid maksude arvutamisel arvesse võtta. Kui unustate seda teha või kui teile on antud uus maksuvabastus, võtke ühendust Google Adsi spetsialistiga ja veenduge, et teave oleks värskendatud.

Kui teil on GRT ettemaksude osas maksuvabastus, saatke meile selle vormi kaudu asjakohane maksudokument – kas Carta Certificado de Exclusión või Exención en Ingresos Brutos.

GRT ettemaksud

GRT on brutotulu tunnuskood. Kui registreerute Google Adsi kasutajaks, peate sisestama oma ID- või CUIT-numbri. Välja Gross Revenue Identification (GRT ID) täitmine pole kohustuslik, sest kõik reklaamijad ei ole GRT-kohustuslased.

Mis on GRT?

GRT ID on brutotulumaksu tunnuskood. Brutotulumaks on provintsivalitsuste peamine tuluallikas. Üldiselt arvutatakse seda ainult käibe pealt ja maksu suurus on igas provintsis erinev.

Kuhu GRT sisestada?

Kui valite Google Adsi konto kasutajaks registreerumisel makseviisiks Banelco või PagoMisCuentas.com-i, palutakse teil lisada kas DNI või CUIT. Kui valite CUIT-i, saate lisada ka GRT-ID Sisestage GRT kood kindlasti ilma sidekriipsude ja tühikuteta. Peale selle peate üles laadima maksudokumendid nii käibemaksu kui ka GRT kohta.

Kuidas kindlaks teha, kas olete maksukohustuslane?

Selleks et teada saada, kas ja milline Buenos Airese linna GRT ettemaksu määr teie ettevõttele kehtib, tehke järgmist.

 1. Avage veebileht http://www.arba.gov.ar/
 2. Sisestage oma maksu-ID (CUIT) ja ettevõtte parool. Kui te parooli ei tea, võtke ühendust ettevõtte finantsosakonnaga.
 3. Valige Rol: contribuyente.
 4. Valige üleval vasakul menüüst „Regimen de recaudación por“ käsk Consulta al padrón.
 5. Valige kuu, mille maksumäära soovite vaadata.
 6. GRT ettemaksu määr, mida Google teie makse arvutades kasutab, on esitatud jaotises „Alícuota de percepción“.

Teiste provintside korral küsige teavet kohalikelt ametivõimudelt.

Taiwani käibemaks

Käibemaks on kaupade ja teenuste 5% maks, mida kogub Taiwani maksuamet. Taiwanis käibemaksu maksmine sõltub teie makseviisist ja -seadest. Valige allolevate valikute seast oma kontole sobiv makseviis või -seade.

Automaatsed või käsitsimaksed krediitkaardiga

Kui tasute oma Google Adsi konto eest krediitkaardiga, olete sõlminud lepingu ettevõttega Google Asia Pacific Pte. Ltd. ja teil ei ole käibemaksu tasumise kohustust.

Rahaülekandega või kaupluses/postkontoris tehtavad käsitsimaksed

Kui tasute oma Google Adsi konto eest rahaülekandega, kaupluses või postkontoris, olete sõlminud ettevõttega Google Taiwan lepingu, mille kohaselt tuleb teil Google Adsi kulude eest käibemaksu tasuda. Selle maksu katteks edastab Google osa teie maksetest Taiwani maksuametile automaatselt. Saadame teile iga makse kohta Government Uniform Invoice’i (GUI), mis sisaldab teavet selle kohta, kui palju te käibemaksu maksite.

Käibemaksu arvutamine rahaülekandega, lähikaupluses ja postkontoris tehtavate käsitsimaksete puhul

Arvutame Google Adsi maksetelt käibemaksu järgmiselt.

Kui sooritate makse, eeldame, et arvestasite makse hulka ka 5% käibemaksu. Teisisõnu, kui teete makse X, jagame selle summaks Y ja 5% Y-st. Võtame teie kontolt summa Y ja maksame 5% Y-st käibemaksu.

Kasutame järgmist võrrandit.

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X / 1,05

Näide

Oletame, et tegite makse summas 1050 uut Taiwani dollarit (NTD). Teie kontolt võetava summa arvutame järgmiselt:

 • Y = NTD 1050 / 1,05
 • Y = NTD 1000

Krediteerime teie kontolt 1000 uut Taiwani dollarit ja maksame ülejäänud 50 dollarit maksuametile käibemaksuks.

Krediidilimiiit (kuupõhise arvelduse makseseade)

Kui teie Google Adsi konto põhineb krediidilimiidil (kuupõhine arveldus), olete sõlminud ettevõttega Google Taiwan lepingu, mille järgi peate tasuma Google Adsi kulude eest käibemaksu. Teie kuuarve sisaldab käibemaksu ning saadame teile meilitsi iga kuu GUI-arve, mis näitab, kui palju te peate käibemaksu tasuma.

Teave GUI-arvete kohta

Mis on GUI (Government Uniform Invoice)?

Taiwanis tooteid või teenuseid müüvad ettevõtted peavad ostu sooritamisel väljastama ostjale GUI-arve. Nii näeb ette Taiwani käibemaksukohustuslase ja mittekäibemaksukohustuslase ettevõtlusmaksu seaduse paragrahv käibedokumentide tõendi väljastamise ajapiirangu kohta.

Selle seaduse alusel väljastab Google teile GUI iga kord, kui teete makse (nt reklaamiteenuste ostmisel), juhul kui teie Google Adsi konto vastab järgmistele tingimustele:

 • selle ettevõtte äriaadress asub Taiwanis;
 • valuutana on kasutusel uus Taiwani dollar (NTD);
 • kasutab käsitsimakseid või krediidilimiiti (kuupõhine arveldus);
 • see on loodud pärast teatud kuupäeva.

Reklaamijad, kelle konto vastab nendele kriteeriumidele, on sõlminud lepingu Google Taiwaniga. Ülejäänud reklaamijad sõlmivad lepingu Google’i muude üksustega ja seetõttu me neile GUI-arveid ei väljasta.

GUI üks otstarve on jälgida ettevõtte või isiku makstavat käibemaksu. Seetõttu on tähtis GUI-arved maksutagastuste saamiseks alles hoida.

Teile saadetav GUI-arve sisaldab järgmist teavet:

 • GUI-ID;
 • müügikäive;
 • käibemaks;
 • kogusumma;
 • teie maksu-ID, kui valisite konto loomisel väljal „Maksuolek” oleku Ettevõte;
 • teenuse kirjeldus (nt veebireklaamid).

Pidage meeles ka järgmist.

 • Kui valisite konto loomisel väljal „Maksuolek” oleku „Ettevõte”, väljastame teile tavalise ettevõtetele mõeldud GUI-arve. Muul juhul väljastame teile eraisikutele mõeldud GUI-arve.
 • GUI saadetakse teile nelja nädala jooksul pärast makse sooritamist.
 • GUI pealkiri on ettevõtte nimi, mille sisestasite lehe Seaded jaotises „Maksete profiil”. Seda teavet saate igal ajal muuta.
GUI hilinemine

GUI-arve saadetakse teile nelja nädala jooksul pärast makse sooritamist. Kui teile pole selleks ajaks GUI-d saadetud, võtke meiega ühendust ja taotlege uut.

Võimalik, et teie GUI-arve on kaotsi läinud. Palume teil siiski igaks juhuks veenduda, et teie Google Adsi konto lehel „Maksete profiil” olev aadress on õige. Selleks tehke järgmist.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse aadressil https://ads.google.com.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige lehe servas lingil Seaded.
 3. Vajalike muudatuste tegemiseks klikkige käsul Muuda.
 4. Klikkige nupul Salvesta.
GUI-arvel oleva ettevõtte nime muutmine

Konto jaotises „Maksete profiil” sisestatud ettevõtte nime kasutatakse arve Government Uniform Invoice (GUI) pealkirjana. GUI pealkirja muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse aadressil https://ads.google.com.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige lehe servas lingil Seaded.
 3. Tehke muudatused jaotises Maksete profiil“.
 4. Klikkige nupul Salvesta.
Teie GUI-arvel olev maksu-ID

Kui valisite konto seadistamisel välja „Maksuolek” seadeks „Ettevõte”, näete GUI-arvel oma maksu-ID-d. Maksu-ID-d saate vaadata ka Google Adsi konto jaotises „Maksete profiil”. Selle saate avada järgmiselt.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse aadressil https://ads.google.com.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige lehe servas lingil Seaded.

Me ei saa teile käibemaksu kohta nõu anda. Kui teil on käibemaksu asjus küsimusi, võtke ühendust Taiwani maksuametiga.

Hiina käibemaks

Käibemaksuga maksustatakse müüdud tooteid ja teenuseid. Ettevõtte Google Advertising (Shanghai) Google Adsi kasutajad, kelle arveldusaadress on Hiinas, peavad tasuma käibemaksu.

Alates 1. jaanuarist 2012 on Google Advertising (Shanghai) Shanghai käibemaksu katseprogrammi alusel käibemaksukohustuslane. Alates 1. aprillist 2012 nõuab ja kogub Google Advertising (Shanghai) käibemaksu kõikidelt osutatud reklaamiteenustelt ja väljastab reklaamijatele ainult Fapiao-käibemaksukviitungeid. Käibemaksusumma kajastub teile väljastatud Fapiao-käibemaksukviitungil.

Google Advertising (Shanghai) ei saa teile maksude kohta nõu anda. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Shanghai käibemaksu katseprogramm teie ettevõtet ja maksukohustusi mõjutab või millist teavet teie Fapiao-käibemaksukviitung peaks sisaldama, pöörduge abi saamiseks oma maksunõustaja või -konsultandi poole.

Käibemaksumäär

Shanghai käibemaksu katseprogrammi alusel peab Google Advertising (Shanghai) nõudma 6% käibemaksu kõigilt klientidelt, isegi kui nende asukoht ei ole Shanghais. Erandeid pole.

Käsitsimakseid mittekasutavate klientide arvetel on arve saldos kajastuv käibemaksumäär 6%.

Käsitsimakseid tegevatelt klientidelt nõuab Google 6% käibemaksu sisse ettemaksu summalt. Kui teete näiteks 1000 Hiina jüaani (CNY) väärtuses ettemakse, on teie kontosaldole krediteeritav summa pärast 56,60 käibemaksu mahaarvamist 943,40 Hiina jüaani.

Teave käibemaksu Fapiao-erikviitungite kohta

Google Advertising (Shanghai) väljastab käibemaksu Fapiao-erikviitungeid klientidele, kes on üldkäibemaksukohustuslased. Käibemaksu Fapiao-erikviitung on maksu tasumise tõend, mis võimaldab teil nõuda sisendkäibemaksu mahaarvamist, kui olete end maksuametis nõuetekohaselt registreerinud üldkäibemaksukohustuslasena.

Käibemaksu Fapiao-erikviitungi väljastamiseks peate esitama ettevõttele Google Advertising (Shanghai) maksukohustuslasena registreerimise sertifikaadi skannitud koopia (esimene ja sellele järgnev lehekülg, sh käibemaksukohustuslasena registreerimise olek). Aktsepteerime maksukohustuslasena registreerimise sertifikaadi skannitud koopiat järgmistes failivormingutes: PNG, GIF, JPEG ja TIFF. Faili maht ei tohi olla üle 5 MB.

Lisaks trükitakse teie käibemaksu Fapiao-erikviitungile järgmised teie poolt esitatavad andmed, mis peavad täpselt vastama teie maksukohustuslasena registreerimise sertifikaadile (kui on seal loetletud):

 • Ettevõtte nimi
 • käibemaksukohustuslasena registreerimise olek (üldkäibemaksukohustuslane);
 • maksukohustuslasena registreerimise ID;
 • registreeritud aadress;
 • registreeritud telefoninumber;
 • pangakonto üksikasjad (panga nimi, kontonumber).

Kui soovite, et teie käibemaksu Fapiao-erikviitung toimetataks teie registreeritud aadressist erinevale aadressile, saate edastada eraldi postiaadressi, kui muudate maksete konto postiaadressi.

Kui teie edastatav teave ei vasta teie maksukohustuslasena registreerimise sertifikaadile või kui teie skannitud maksukohustuslasena registreerimise sertifikaat ei vasta nõuetele, on rikutud või loetamatu, ei saa Google Advertising (Shanghai) teile käibemaksu Fapiao-erikviitungit väljastada. Sel juhul saadame teile e-kirja ja palume puuduv teave lisada või vale teave korrigeerida. Kui olete vajalikud parandused teinud, saame teile käibemaksu Fapiao-erikviitungid väljastada.

Teave Fapiao-üldkäibemaksukviitungite kohta

Google Advertising (Shanghai) väljastab Fapiao-üldkäibemaksukviitungeid klientidele, kes on registreeritud väikesemahuliste käibemaksukohustuslastena, mitte-käibemaksukohustuslastena või eraisikutena. Üldkäibemaksu Fapiao-kviitung on ametlik tõend maksu tasumise kohta, kuid seda ei saa kasutada sisendkäibemaksu mahaarvamise taotlemiseks. Üldkäibemaksu Fapiao-kviitungile trükitakse järgmine teie edastatav teave:

 • Ettevõtte nimi
 • käibemaksukohustuslasena registreerimise olek;
 • maksukohustuslasena registreerimise ID (välja arvatud eraisikud);
 • postiaadress;
 • Telefoninumber

Fapiao-käibemaksukviitungutest loobumine

Kui te ei soovi reklaamitegevuse kohta Fapiao-käibemaksukviitungit saada, saate sellest loobuda, kui teete maksete profiilis valiku „Ärge saatke mulle maksuarveid”. Kuni see ruut on märgitud, ei saada Google Advertising (Shanghai) teile Fapiao-käibemaksukviitungeid.

Arvestage siiski, et hoolimata sellest, et loobute Fapiao-käibemaksukviitungite vastuvõtmisest, kohustub Google Advertising (Shanghai) siiski nõudma kõikidelt klientidelt 6% käibemaksu ja andma käibemaksualase tegevuse kohta aru asjakohasele maksuametile.

Käibemaks ja Google Adsis määratav olek

Konto loomisel palutakse teil kinnitada, et teie maksuolek on Ettevõte. Kui olekuks on määratud Ettevõte, tähendab see, et soovite saada reklaamimisest majanduslikku tulu (nt suurem tulu, käive või registreerumiste arv). Selliste reklaamijate hulka kuuluvad sidusettevõtted, eraettevõtjad, ühisfirmad jt. Google Adsi tohib Euroopa Liidus kasutada ainult ärieesmärkidel.

Google ei saa käibemaksu kohta nõu anda. Kui teil on käibemaksu registreerimise kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustaja või -ametnikuga.

Hea teada

 • Peame teadma teie käibemaksukohustuslase registreerimisnumbrit (KMKR).
 • Meie käibemaksumäära teie kontole ei lisa.
 • Selle asemel peate EL-i liikmesriigi kohaliku määra alusel käibemaksu ise määrama ja maksma (vastavalt ELi nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 44).

KMKR-i muutmine

KMKR-i saate ise muuta. Lisateabe saamiseks klikkige allpool esitatud lingil.

KMKR-i muutmine
 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige lehe servas lingil Seaded.
 3. Sisestage jaotises „Maksete profiil“ KMKR.
 4. Klikkige nupul Salvesta.

Levinud viga on sisestada käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (KMKR) asemel maksunumber. Need on eri asjad. Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber algab riigikoodiga, millele järgneb kuni 12 märki (numbrit või tähte). Kui soovite kontrollida, kas teie käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtiv, külastage Euroopa Komisjoni veebisaiti.

Käibemaksu väljaarvutamine

Käibemaksu peate vastavalt oma liikmesriigi praegusele käibemaksumäärale ise välja arvutama. Abi saamiseks võtke ühendust kohaliku maksuametiga.

Käibemaksuarve leidmine

Käibemaksuarved ja kuumaksed on nüüd koondatud ühte dokumenti. Kui teil on vaja arvet vahemiku kohta jaanuar kuni aprill 2015, siis leiate käibemaksuarve ja kuumaksed eraldi dokumentidena.

Kontol käibemaksuarve leidmiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ja valige Arveldamine ja maksed. Valige Arveldamine
 3. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Tehingud.
 4. Määrake tabeli kohal kuupäevavahemik selle järgi, milliseid arveid soovite vaadata.
  • Vaikevaates („Viimased 3 kuud”) näete oma hiljutisi arveid.
  • Varasemate arvete kuvamiseks korrigeerige rippmenüüs kuupäevavahemikku. Kui soovite näha näiteks selle kalendriaasta arveid, tehke valik See aasta.
 5. Klikkige tabelis lingil Dokumendid selle kuu juures, mille arvet soovite näha.
 6. Klikkige arve numbril. Kui otsite arveid vahemiku kohta jaanuar kuni aprill 2015, tuleb teil eraldi käibemaksuarve kuvamiseks klikkida ka rippmenüül EL-i käibemaksuarve.
 7. Arve avaneb uues brauseriaknas. Veenduge, et teie brauseri seadetes ei oleks hüpikud blokeeritud, kuna see takistab käibemaksuarve avamist.
 8. Arve printimiseks klikkige valikul Fail ja valige brauseri menüüs käsk Prindi. Võite ka arvel paremklikkida ja valida käsu Prindi. Kui soovite arve alla laadida ja koopia arvutisse salvestada, paremklikkige arvel ja valige käsk Salvesta nimega.

Käibemaksuarve saadavus

 • Konkreetse kuu käibemaksuarve on saadaval alates järgmise kuu viiendast tööpäevast. Näiteks teie septembrikuu käibemaksuarve on valmis 5. oktoobriks. Käibemaksuarveid ei koostata nädalavahetustel ega riigipühadel ja seetõttu saate neil perioodidel käibemaksuarved viivitusega.
 • Jaanuarist aprillini 2015 väljastatud arvete korral on käibemaksuarve ja igakuised maksearved saadaval eraldi. Enne jaanuarit 2015 ja alates maist 2015 on käibemaksukulud ja reklaamimaksete tabel koondatud samasse dokumenti.

Mida käibemaksuarve sisaldab?

Kuuarvel on tabel „Saabunud maksete ajalugu” ning „Kulude ja käibemaksu ajalugu”. 2015. aasta jaanuari kuni aprilli arvetel kajastuvad maksed ja käibemaks eraldi dokumentides.

Arvel ja käibemaksuarvel esitatavad andmed olenevad sellest, kas teie kontol on valitud automaatsed või käsitsimaksed. Klikkige enda jaoks asjakohasel lõigul.

Automaatsed maksed

Kui teie kontol on valitud automaatsed maksed, võivad arvel ja käibemaksuarvel olla erinevad summad olenevalt sellest, kas olete teinud käsitsimakseid.

 • Arvele on märgitud kõik selle kuu tasud ja käsitsimaksed.
 • Kui käsitsimaksega on makstud ette (maksite rohkem, kui pidite), siis kajastab arve ka seda koos käsitsi makstud Google Adsi kuludega.

Näide: ainult automaatsed maksed

Oletame, et teil kogunes kuu jooksul reklaamikulusid 300 euro väärtuses ja teilt võeti automaatse arveldusläve juures tasu 200 eurot.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 200 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad ka seotud käibemaksutasud (kui neid on).

Kogunenud reklaamikulude tasumata osa 100 eurot kantakse üle järgmisesse arveldustsüklisse ja see kajastub järgmise kuu dokumentides.

Näide: automaatsed maksed koos käsitsimaksega

Oletame, et teil kogunes kuu jooksul reklaamikulusid 300 euro väärtuses. Teilt võeti automaatse arveldusläve juures tasu 200 eurot, samuti tegite käsitsimakse summas 200 eurot.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 200 eurot ja 200-eurone käsitsimakse, mis teeb kokku 400 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad ka kõik käibemaksutasud (kui neid on).

Järgmise kuu arvel esitatakse 100-eurone täiendav reklaamikulu (mis ületas 200-eurost arveldusläve). See võetakse 200-eurose käsitsimakse arvelt. Kontole jääb seega krediiti 100 eurot.

Käsitsimaksed

Kui teie kontol on seadistatud käsitsimaksed, on arvel olevate maksete ja käibemaksu tabelites olevad summad tavaliselt erinevad.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastuvad maksed.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad kindla kuu reklaamikulud ja kõik käibemaksutasud (kui neid on).

Näide

Oletame, et tegite kuu esimesel päeval käsitsimakse summas 100 eurot ja kuu jooksul kogunes reklaamikulusid 80 euro väärtuses.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 100 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastub 100-eurone käsitsimakse, 80 eurot reklaamikulusid, dubleerimistest tulenev positiivne tasu kontol ja kohaldatavad käibemaksutasud (kui neid on).

Erinevused tehinguajaloos ja arvel

Vahel erinevad tehinguajaloos kajastuvad tasud päeva või paari võrra arvel kajastatud tasudest. Enamasti on see ootuspärane, sest Google Adsi ja panga süsteemid on erinevad. Maksete ja tasude aeg ei kattu iga kord.

Käibemaksuarve võib erineda tehinguajaloo andmetest ka siis, kui on tehtud konto korrigeerimine või saite krediiti ja kasutasite selle krediidi ära sama arveldusperioodi jooksul.

Arved on juriidiliselt kehtivad

Teie Google Adsi kontolt pärinevad arved on arhiveeritud. Need näitavad teie maksetaotlusi (st hõlmavad reaüksust iga korra kohta, kui meie algatasime tasumise või teie tegite Google’ile makse).

Arved on juriidiliselt kehtivad – see tähendab, et kohalik maksuamet aktsepteerib neid.

Meie arveid aktsepteerivad kehtivate käibemaksuarvetena (koos käibemaksu mahaarvamistega) paljud maksuametid ning eraldi pitserit või allkirja ei ole vaja.

Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku õigus- või maksunõustajaga.

Maksuresidentsuse tõendid

Residentsustõendid saate sellest artiklist PDF-failidena alla laadida. Klikkige lihtsalt allpool sobival lingil.

 

Kui vajate tõendi vanemat versiooni, võtke ühendust Google Adsi toega.

Google’i residentsustõendid annab välja Iiri maksuamet elektroonilisel kujul ning inglise keeles. Selles vormis esitatud tõend on Poola maksuameti jaoks kehtiv dokument.

Käibemaks

Kõikidele Google Adsi kontodele kehtib Iirimaal käibemaks kohaliku määra alusel, mis võib muutuda Iiri valitsuse otsusega.

Kui asute Iirimaal, siis kehtivad järgmised reeglid.

 • Te olete alati kohustatud tasuma käibemaksu Iiri õigusaktidega kehtestatud kohaliku määra alusel. (Teie kontot haldab Google Ireland.)
  • Kui kasutate automaatseid makseid, lisame käibemaksu iga kuu lõpus korraga teie Google Adsi kuludele ning maksate selle järgmisel korral, kui teilt tasu võetakse.
  • Kui kasutate käsitsimakseid, lahutame käibemaksu ühe korra iga kuu lõpus teie saldost enne, kui see otsa saab.
  • Kui teie käibemaksuvabastuse sertifikaat on 13b/56b, märkige vastav ruut jaotises „Kas teil on KMKR?” (Maksuteabe vaatamiseks klikkige tööriistakoonil ja valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige valikul Seaded .) Samuti peate lisama käibemaksusertifikaadi 13b/56b teabe.

Google ei saa käibemaksu kohta nõu anda. Kui teil on käibemaksu registreerimise kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustaja või -ametnikuga.

KMKR-i muutmine

KMKR-i saate ise muuta. Lisateabe saamiseks klikkige allpool esitatud lingil.

KMKR-i muutmine
 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige lehe servas lingil Seaded.
 3. KMKR-i sisestamiseks otsige üles jaotis „Maksete profiil“.
 4. Klikkige nupul Salvesta.

Levinud viga on sisestada käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (KMKR) asemel maksunumber. Need on eri asjad. Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber algab riigikoodiga, millele järgneb kuni 12 märki (numbrit või tähte). Kui soovite kontrollida, kas teie käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtiv, külastage Euroopa Komisjoni veebisaiti.

Käibemaksuarve leidmine

Käibemaksuarved ja kuumaksed on nüüd koondatud ühte dokumenti. Kui teil on vaja arvet vahemiku kohta jaanuar kuni aprill 2015, siis leiate käibemaksuarve ja kuumaksed eraldi dokumentidena.

Kontol käibemaksuarve leidmiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige vasakus servas asuvas menüüs valikul Tehingud. Valige Arveldamine
 3. Määrake tabeli kohal kuupäevavahemik selle järgi, milliseid arveid soovite vaadata.
  • Vaikevaates („Viimased 3 kuud”) näete oma hiljutisi arveid.
  • Varasemate arvete kuvamiseks korrigeerige rippmenüüs kuupäevavahemikku. Kui soovite näha näiteks selle kalendriaasta arveid, tehke valik See aasta.
 4. Klikkige tabelis rippmenüül Dokumendid selle kuu juures, mille arvet soovite vaadata.
 5. Klikkige arve numbril. Kui otsite arveid vahemiku kohta jaanuar kuni aprill 2015, tuleb teil eraldi käibemaksuarve kuvamiseks klikkida ka rippmenüül EL-i käibemaksuarve.
 6. Arve avaneb uues brauseriaknas. Veenduge, et teie brauseri seadetes ei oleks hüpikud blokeeritud, kuna see takistab käibemaksuarve avamist.
 7. Arve printimiseks klikkige valikul Fail ja valige brauseri menüüs käsk Prindi. Võite ka arvel paremklikkida ja valida käsu Prindi. Kui soovite arve alla laadida ja koopia arvutisse salvestada, paremklikkige arvel ja valige käsk Salvesta nimega.

Käibemaksuarve saadavus

 • Konkreetse kuu käibemaksuarve on saadaval alates järgmise kuu viiendast tööpäevast. Näiteks teie septembrikuu käibemaksuarve on valmis 5. oktoobriks. Käibemaksuarveid ei koostata nädalavahetustel ega riigipühadel ja seetõttu saate neil perioodidel käibemaksuarved viivitusega.
 • Jaanuarist aprillini 2015 väljastatud arvete korral on käibemaksuarve ja igakuised maksearved saadaval eraldi. Enne jaanuarit 2015 ja alates maist 2015 on käibemaksukulud ja reklaamimaksete tabel koondatud samasse dokumenti.

Mida käibemaksuarve sisaldab?

Kuuarvel on tabel „Saabunud maksete ajalugu” ning „Kulude ja käibemaksu ajalugu”. 2015. aasta jaanuari kuni aprilli arvetel kajastuvad maksed ja käibemaks eraldi dokumentides.

Arvel ja käibemaksuarvel esitatavad andmed olenevad sellest, kas teie kontol on valitud automaatsed või käsitsimaksed. Klikkige enda jaoks asjakohasel lõigul.

Automaatsed maksed

Kui teie kontol on valitud automaatsed maksed, võivad arvel ja käibemaksuarvel olla erinevad summad olenevalt sellest, kas olete teinud käsitsimakseid.

 • Arvele on märgitud kõik selle kuu tasud ja käsitsimaksed.
 • Kui käsitsimaksega on makstud ette (maksite rohkem, kui pidite), siis kajastab arve ka seda koos käsitsi makstud Google Adsi kuludega.

Näide: ainult automaatsed maksed

Oletame, et teil kogunes kuu jooksul reklaamikulusid 300 euro väärtuses ja teilt võeti automaatse arveldusläve juures tasu 200 eurot.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 200 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad ka seotud käibemaksutasud (kui neid on).

Kogunenud reklaamikulude tasumata osa 100 eurot kantakse üle järgmisesse arveldustsüklisse ja see kajastub järgmise kuu dokumentides.

Näide: automaatsed maksed koos käsitsimaksega

Oletame, et teil kogunes kuu jooksul reklaamikulusid 300 euro väärtuses. Teilt võeti automaatse arveldusläve juures tasu 200 eurot, samuti tegite käsitsimakse summas 200 eurot.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 200 eurot ja 200-eurone käsitsimakse, mis teeb kokku 400 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad ka kõik käibemaksutasud (kui neid on).

Järgmise kuu arvel esitatakse 100-eurone täiendav reklaamikulu (mis ületas 200-eurost arveldusläve). See võetakse 200-eurose käsitsimakse arvelt. Kontole jääb seega krediiti 100 eurot.

Käsitsimaksed

Kui teie kontol on seadistatud käsitsimaksed, on arvel olevate maksete ja käibemaksu tabelites olevad summad tavaliselt erinevad.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastuvad maksed.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad kindla kuu reklaamikulud ja kõik käibemaksutasud (kui neid on).

Näide

Oletame, et tegite kuu esimesel päeval käsitsimakse summas 100 eurot ja kuu jooksul kogunes reklaamikulusid 80 euro väärtuses.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 100 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastub 100-eurone käsitsimakse, 80 eurot reklaamikulusid, dubleerimistest tulenev positiivne tasu kontol ja kohaldatavad käibemaksutasud (kui neid on).

Erinevused tehinguajaloos ja arvel

Vahel erinevad tehinguajaloos kajastuvad tasud päeva või paari võrra arvel kajastatud tasudest. Enamasti on see ootuspärane, sest Google Adsi ja panga süsteemid on erinevad. Maksete ja tasude aeg ei kattu iga kord.

Käibemaksuarve võib erineda tehinguajaloo andmetest ka siis, kui on tehtud konto korrigeerimine või saite krediiti ja kasutasite selle krediidi ära sama arveldusperioodi jooksul.

Arved on juriidiliselt kehtivad

Teie Google Adsi kontolt pärinevad arved on arhiveeritud. Need näitavad teie maksetaotlusi (st hõlmavad reaüksust iga korra kohta, kui meie algatasime tasumise või teie tegite Google’ile makse).

Arved on juriidiliselt kehtivad – see tähendab, et kohalik maksuamet aktsepteerib neid.

Meie arveid aktsepteerivad kehtivate käibemaksuarvetena (koos käibemaksu mahaarvamistega) paljud maksuametid ning eraldi pitserit või allkirja ei ole vaja.

Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku õigus- või maksunõustajaga.

Käibemaks ja Google Adsis määratav olek

Kõikidele Google Adsi kontodele Lõuna-Aafrika Vabariigis kehtib Lõuna-Aafrika Vabariigi käibemaks kohaliku määra alusel, mis võib muutuda Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse otsusega. Kui asute Lõuna-Aafrika Vabariigis, siis kehtivad järgmised reeglid.
 • Olete alati kohustatud tasuma käibemaksu Lõuna-Aafrika Vabariigi maksumäära alusel, mis on kehtestatud Lõuna-Aafrika Vabariigi õigusaktidega 1. aprillist 2019.
  • Kui kasutate automaatseid makseid, lisame käibemaksu iga kuu lõpus korraga teie Google Adsi kuludele ning maksate selle järgmisel korral, kui teilt tasu võetakse.
  • Kui kasutate käsitsimakseid, lahutame käibemaksu üks kord iga kuu lõpus teie saldost enne, kui see otsa saab.
Google ei saa käibemaksu kohta nõu anda. Kui teil on käibemaksu registreerimise kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustaja või -ametnikuga. Lisateabe saamiseks lugege läbi Lõuna-Aafrika Vabariigi maksuameti siduv üldeeskiri.

Käibemaksuarve leidmine

Kui kasutate Google Adsi uut kasutuskeskkonda, ei näe te oma kontol hammasrattaikooni . Selle asemel klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil . Valiku Arveldamine ja maksed leiate päisest „Seadistus”.

Käibemaksuarved ja kuumaksed on koondatud ühte dokumenti. Kontol käibemaksuarve leidmiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige tööriistaikoonil , valige Arvelduskokkuvõte ja klikkige vasakul lehemenüüs valikul Tehingud.
 3. Määrake tabeli kohal kuupäevavahemik selle järgi, milliseid arveid soovite vaadata.
  • Vaikevaates („Viimased 3 kuud”) näete oma hiljutisi arveid.
  • Varasemate arvete kuvamiseks korrigeerige rippmenüüs kuupäevavahemikku. Kui soovite näha näiteks selle kalendriaasta arveid, tehke valik See aasta.
 4. Klikkige rippmenüül selle kuu all, mille arvet te näha soovite.
 5. Klikkige arve numbril. 
 6. Arve avaneb uues brauseriaknas. Veenduge, et teie brauseri seadetes ei oleks hüpikud blokeeritud, kuna see takistab käibemaksuarve avamist.
 7. Arve printimiseks klikkige valikul Fail ja valige brauseri menüüs Printimine (Teise võimalusena võite paremklikkida arvel ja valida Print). Kui soovite arve alla laadida ja koopia arvutisse salvestada, paremklikkige arvel ja valige käsk Salvesta nimega.

Käibemaksuarve saadavus

Konkreetse kuu käibemaksuarve on saadaval alates järgmise kuu viiendast tööpäevast. Näiteks teie septembrikuu käibemaksuarve on valmis 5. oktoobriks. Käibemaksuarveid ei koostata nädalavahetustel ega riigipühadel, seetõttu saate neil perioodidel käibemaksuarved viivitusega.

Mida käibemaksuarve sisaldab?

Kuupõhisel arvel on kaks tabelit: „Saabunud maksete ajalugu” ning „Kulude ja käibemaksu ajalugu”.

Arvel ja käibemaksuarvel esitatavad andmed olenevad sellest, kas teie kontol on valitud automaatsed või käsitsimaksed. Klikkige enda jaoks asjakohasel lõigul.

Automaatsed maksed
Kui teie kontol on valitud automaatsed maksed, võivad arvel ja käibemaksuarvel olla erinevad summad olenevalt sellest, kas olete teinud käsitsimakseid.
 • Arvele on märgitud kõik selle kuu tasud ja käsitsimaksed.
 • Kui käsitsimaksega on makstud ette (maksite rohkem, kui pidite), siis kajastab arve ka seda koos käsitsi makstud Google Adsi kuludega.

Näide: ainult automaatsed maksed

Oletame, et teil kogunes kuu jooksul reklaamikulusid 300 euro väärtuses ja teilt võeti automaatse arveldusläve juures tasu 200 eurot.
 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 200 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad ka seotud käibemaksutasud (kui neid on).
Kogunenud reklaamikulude tasumata osa 100 eurot kantakse üle järgmisesse arveldustsüklisse ja see kajastub järgmise kuu dokumentides. 

Näide: automaatsed maksed koos käsitsimaksega

Oletame, et teil kogunes kuu jooksul reklaamikulusid 300 euro väärtuses. Teilt võeti automaatse arveldusläve juures tasu 200 eurot, samuti tegite käsitsimakse summas 200 eurot.
 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 200 eurot ja 200-eurone käsitsimakse, mis teeb kokku 400 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad ka kõik käibemaksutasud (kui neid on).
Järgmise kuu arvel esitatakse 100-eurone täiendav reklaamikulu (mis ületas 200-eurost arveldusläve). See võetakse 200-eurose käsitsimakse arvelt. Kontole jääb seega krediiti 100 eurot.
Käsitsimaksed
Kui teie kontol on seadistatud käsitsimaksed, on arvel olevate maksete ja käibemaksu tabelites olevad summad tavaliselt erinevad.
 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastuvad maksed.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastuvad kindla kuu reklaamikulud ja kõik käibemaksutasud (kui neid on).

Näide: käsitsimakse

Oletame, et tegite kuu esimesel päeval käsitsimakse summas 100 eurot ja kuu jooksul kogunes reklaamikulusid 80 euro väärtuses.

 • Tabelis „Saabunud maksete ajalugu” kajastub makse summas 100 eurot.
 • Tabelis „Kulude ja käibemaksu ajalugu” kajastub 100-eurone käsitsimakse, 80 eurot reklaamikulusid, dubleerimistest tulenev positiivne tasu kontol ja kohaldatavad käibemaksutasud (kui neid on).

Erinevused tehinguajaloos ja arvel

Vahel erinevad tehinguajaloos kajastuvad tasud päeva või paari võrra arvel kajastatud tasudest. Enamasti on põhjuseks see, et Google Adsi ja panga süsteemid on erinevad. Maksete ja tasude aeg ei kattu iga kord. Käibemaksuarve võib erineda tehinguajaloo andmetest ka siis, kui on tehtud konto korrigeerimine või saite krediiti ja kasutasite selle krediidi ära sama arveldusperioodi jooksul.

Arved on juriidiliselt kehtivad

Teie Google Adsi kontolt pärinevad arved on arhiveeritud. Need näitavad teie maksetaotlusi (st hõlmavad rea üksust iga korra kohta, kui meie algatasime tasumise või teie tegite Google’ile makse).

Arved on juriidiliselt kehtivad, kohalik maksuamet aktsepteerib neid.

Meie arveid aktsepteerivad kehtivate käibemaksuarvetena (koos käibemaksu mahaarvamistega) paljud maksuametid. Need arved ei vaja eraldi templit või allkirja.

Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku õigus- või maksunõustajaga.

Käibemaks ja Google Adsis määratav olek

Teie kontot haldab Google Ireland Ltd., kuid Google ei saa käibemaksu võtta, kui teie arveldusaadress asub riigis, mis ei kuulu Euroopa Liitu.

Küsige kohalikust maksuametist, kas te peate käibemaksu ise arvestama. Kui see on nii, siis küsige nõu maksunõustajalt või kohalikult maksuhaldurilt. Google ei saa teid nendes küsimustes nõustada.

Käibemaksu väljaarvutamine

Kui teie Google Adsi kuludelt ei peetud kinni käibemaksu, peate selle võib-olla ise arvestama. Vajaduse korral küsige nõu kohalikust maksuametist.

Kuuväljavõtted

2018. aasta juulist võtsime kasutusele uued igakuised väljavõtted, mis asendavad vanu kuupõhiseid arveid. Need väljavõtted sisaldavad sama teavet, mis varem esitati arvetel.

Uuendatud Adsi kuuaruanded ei ole arved. Need dokumendid kujutavad antud ajavahemiku arveldustehingute kokkuvõtet. Lisateave väljavõtete kohta.

Kui teil on seoses tuludeklaratsiooni täitmisega küsimusi uute igakuiste väljavõtete kohta, siis võtke ühendust kohaliku õigus- või maksunõustajaga.

Sagedane eksportija

Kui olete sagedane eksportija ja teie puhul kehtib käibemaksuvabastus, esitage kehtiv eeldokument (DOI) selle vormi abil.

Märkus. Google ei saa teile maksudega seoses nõu anda. Maksudega seotud küsimuste korral võtke ühendust oma maksunõustajaga.

Google Italy edasimüüja mõjutatud teenused

Kui saite mõjutatud teenuste kohta teatise, on allpool välja toodud need mõjutatud teenused, millele selles teatises viidati. Google Italy s.r.l. on kuni edasise teate saamiseni teine osapool teie lepingutes, mis nende mõjutatud teenuste puhul kehtivad.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager ja Studio
 • Google Ad Manager (ainult nende teenuste puhul, mille kohta Google teile arve esitab)
 • Search Ads 360
 • Flight Search
 • Analytics ja Analytics 360
 • Hotellireklaamid
 • YouTube'i reklaamid
 • YouTube'i broneerimisreklaamid
 • Waze'i reklaamid

Põhja-Ameerika reklaamijad

Kui olete Põhja-Ameerika reklaamija, kes deklareerib Google Adsiga reklaamimisest saadud ettevõtlustulu, peate maksuandmete esitamisel lisama Google’i maksu-ID numbri (TIN). Meie andmed:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 Füüsilisest isikust maksukohustuslase identifitseerimisnumber (TIN) 77-0493581 77-0493581

Märkus

Kui olete reklaamija Hawaiil, kes kasutab automaatseid või käsitsimakseid, arvutatakse teie maksud ja võetakse need teie saldolt iga kuu lõpus.

Põhja-Ameerika reklaamijad

Kui olete Põhja-Ameerika reklaamija, kes deklareerib Google Adsiga reklaamimisest saadud ettevõtlustulu, peate maksuandmete esitamisel lisama Google’i maksu-ID numbri (TIN). Meie andmed:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 Füüsilisest isikust maksukohustuslase identifitseerimisnumber (TIN) 77-0493581 77-0493581

Québeci müügimaks

Québeci müügimaksu (QST) maksumäär on 9,975% ning seda kohaldatakse kõikidele Google Adsi klientidele selles provintsis, kes ei ole lisanud oma maksete profiilile QST registreerimisnumbrit.

Kuupõhist arveldust kasutavad kliendid peavad võtma ühendust meie tugitiimiga ja esitama oma QST registreerimisnumbri. Siis saavad meie spetsialistid oma maksete profiili vastavalt värskendada.

Automaatseid või käsitsimakseid kasutavad reklaamijad saavad oma maksuteavet värskendada ühel järgmistest viisidest (teave tuleb üles laadida ainult ühes kohas).

Maksuteabe värskendamine Google Adsis

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil , seejärel valige Arveldamine ja maksed.
 3. Klikkige vasakul lehemenüüs valikul Seaded.
 4. Klikkige jaotises „Kanada maksuteave“ pliiatsiikoonil Muudaja sisestage oma QST number väljale „QST registreerimisnumber“ (valikuline).
 5. Klikkige nupul Salvesta.

Maksuteabe värskendamine Google'i maksete keskuses

 1. Logige sisse oma Google'i maksete kontole.
 2. Klikkige lehe vasakus servas valikul Seaded.
 3. Klikkige jaotises „Kanada maksuteave“ pliiatsiikoonil Muuda ja sisestage oma QST number väljale „QST registreerimisnumber“ (valikuline).
 4. Klikkige nupul Salvesta.

Märkus

Kui olete reklaamija Hawaiil, kes kasutab automaatseid või käsitsimakseid, arvutatakse teie maksud ja võetakse need teie saldolt iga kuu lõpus.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Kuna teie Google Adsi ettevõtlusleping on sõlmitud ettevõttega Google Asia Pacific Pte. Ltd., ei kohaldata teie Google Adsi tegevusele kohalikke makse. Need maksud teie arvetel ei kajastu.

Google New Zealand Limited

Alates 2018. aasta 1. novembrist väljastab arveid Google New Zealand Limited kui teenuste edasimüüja. Kõigi Uus-Meremaal Google Adsi kaudu tehtud müügitehingute puhul kehtib 15% kaupade ja teenuste maks (GST). See muudatus mõjutab Google Adsi kontosid, mille ettevõtte aadress on Uus-Meremaal.

Märkus

Google ei saa teile maksude kohta nõu anda. Maksudega seotud küsimuste korral võtke ühendust oma maksunõustajaga.

PT Google Indonesia

Alates 2019. aasta 1. oktoobrist väljastab arveid PT Google Indonesia kui teenuste edasimüüja. Kohalike maksudega seotud eeskirjade täitmiseks kehtib kõigi Indoneesias Adsi kaudu tehtud müügitehingute puhul 10% käibemaks. See muudatus mõjutab Google Adsi kontosid, mille arveldusaadressid on Indoneesias.

Kliendid, kes soovivad oma makselt kinni pidada 2% kinnipeetavat maksu, peavad saatma Google'ile kinnipeetava maksu füüsilise originaalkviitungi („Bukti Potong“), et vältida topeltmaksmist. Aadressi leiate allpool.

Kui teie kinnipeetava maksu kviitungil ei ole QR-koodi, siis peate saatma paberarve originaali ühele alltoodud aadressile.

 • Kui maksate reklaamide eest krediit- või deebetkaardiga või rahaülekandega pangaautomaadist: PO BOX 176 Cibinong 16900
 • Kui olete kuupõhist arveldust kasutav klient: PO BOX 188 Cibinong 16900

Kui teie kinnipeetava maksu kviitungil on QR-kood, saate saata selle koopia ühele alltoodud e-posti aadressile. Teemareale kirjutage PTGI Withholding Tax Slip (PTGI kinnipeetava maksu kviitung):

 • Kui maksate reklaamide eest krediit- või deebetkaardiga või rahaülekandega pangaautomaadist: eps-wht@google.com
 • Kui olete kuupõhist arveldust kasutav klient: collections@google.com

Klientide jaoks, kellel on käibemaksukoguja staatus, peate esitama Google'ile tõendi käibemaksu tasumise kohta („Surat Setoran Pajak (SSP)“), saates paberkandjal allkirjastatud algdokumendi alltoodud aadressile. Lugege käibemaksukoguja staatuse kohta lisateavet.

Märkus. Google ei saa teile maksudega seoses nõu anda. Maksudega seotud küsimuste korral võtke ühendust oma maksunõustajaga.

Maksude kinnipidamine

Kui teil tuleb 2018. aasta 1. juulil või pärast seda teha makse välisriigis asuva ettevõtte digiteenuste eest, mida pakub ettevõte Google Asia Pacific Pte Ltd / Google Ireland Ltd, kohaldatakse Pakistani 2018. aastal vastu võetud finantsseaduse kohaselt 5% maksu. Kui maks on kohaldatav, tuleb teil see tasuda Google Adsi programmi nõuete ja tingimuste kohaselt, mis sätestavad, et kliendid vastutavad teenuste kasutamisel Pakistanis kehtivate maksude ja valitsuse määratud tasude eest.
Pidage meeles, et Google ei saa teile maksude ega valitsuse tasude kohta nõu anda. Kui teil on selle muudatuse kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksu- ja maksenõustajaga.

Kaudsed maksud

Kuna teie Google Adsi ettevõtlusleping on sõlmitud ettevõttega Google Asia Pacific Inc. Singapur, siis teie Google Adsi toimingutele ei kohaldata kohalikke makse. Seetõttu ei näidata arvel kaudseid makse.

Google Australia Pty Limited

Alates 2016. aasta 1. novembrist väljastab arveid Google Australia Pty Limited. Kõikide Austraalias Google Ads kaudu tehtud müükide puhul kehtib kaupade ja teenuste maks 10%. See muudatus mõjutab Google Ads kontosid, mille ettevõtte aadress on Austraalias.

Märkus. Google ei saa teile maksudega seoses nõu anda. Kui teil on maksu kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustajaga.

Google Japan G.K.

Alates 2019. aasta 1. aprillist väljastab arveid Google Japan G.K. kui teenuste edasimüüja. See tähendab, et reklaamimüügi puhul Jaapanis kehtib Jaapani tarbimismaks (8%). See muudatus mõjutab Google Adsi kontosid, mille ettevõtte aadress on Jaapanis.


Märkus. Google ei saa teile maksudega seoses nõu anda. Maksudega seotud küsimuste korral võtke ühendust oma maksunõustajaga.

Maksud Indias

Kui asute Indias, peate alates 1. juulist 2017 kõigilt tehtud ostudelt tasuma toodete ja teenuste maksu (GST).

GST on uus maks, mis asendab varem kehtinud kaudsed maksud (nt teenusemaksu, käibemaksu, aktsiisimaksu ning teatud osariigi- ja riigitasandi maksud). Tegu on topeltmaksustamise süsteemiga, mille korral kohaldavad teenustele ja kaupadele makse nii India osariigid kui ka keskvalitsus.

GST koosneb kolmest maksust: keskne maks, osariigi maks ja integreeritud maks. Ostule kohaldatav maks oleneb Google'is teenust pakkuva isiku asukohast ja asukohast, kus te kauba ostate. Maksumäärad on järgmised.

 • Keskne GST (CGST): 9%
 • Osariigi GST (SGST): 9%
 • Integreeritud GST (IGST): 18%
Märkus. 
 • Reklaamijad, kes tegutsevad arve aadressi põhjal Haryanas (st tegu on osariigisisese teenusega), tasuvad vastavalt CGST ja SGST maksumäärale. Kõik teised tasuvad vastavalt IGST maksumäärale.
 • Erimajanduspiirkonna reklaamijatele kohaldatav GST maksumäär on 0%.

Kui teie teenusepakkuja on Google India Private Limited (GIPL), määrab teie ostule kohaldatava maksu teie maksu-ID. Toodete ja teenuste maksu identifitseerimisnumber (GSTIN) peab olemas olema kõigil ettevõttekontodel, eraisikute kontode korral pole see kohustuslik.

Kuhu GSTIN esitada?

Kui makse seadeks on märgitud kuupõhine arveldus, tuleb GSTIN-i esitamiseks ühendust võtta oma kontohalduriga või saata meile e-kiri.

Kõik teised reklaamijad peaksid teabe sisestamiseks avama lehe Arveldamine ja maksed ning seejärel klikkima vasakus servas asuvas menüüs valikul Seaded. Jaotises „Maksete profiil” kuvatakse alamjaotis „India maksuteave”, kuhu saate sisestada kõik asjakohased ID-numbrid.

Agentuuride hallatavate kontode korral veenduge, et esitatud aadress ja GST vastaksid ettevõttele, kes arveid tasub, ja osariigile, millele GST-d makstakse. Kui arvel arve saajaks märgitud ettevõtte nimi ja aadress ei ühti arveid tegelikult tasuva ettevõttega, värskendage arvel esitatud arve saaja aadressi

Ettevõttekonto / individuaalse konto korral veenduge, et esitatud aadress ja GSTIN vastaks asukohale, kus teenust tegelikult osutatakse. Seega peab GST-number olema kooskõlas osariigiga, mis on kirjas teie arvetel kajastuvas „Arve saaja” aadressis. Kui GSTIN ei vasta arve aadressis märgitud osariigile, ei kuvata seda teie arvetel. 

See teave aitab tagada maksude õige arvutamise. Hankige GST kohta korduma kippuvate küsimuste vastused.

Endised teenusemaksumäärad

Arvetele, mille on vahemikus 1. juuni 2016 kuni 30. juuni 2017 väljastanud ettevõte Google India Pvt Ltd, kohaldus teenusemaksumäär 15% (sh Swachh Bharat Cess ja Krishi Kalyan Cess) maksustatud teenuste väärtusest.

Arvetele, mis väljastati vahemikus 15. november 2015 kuni 31. mai 2016, kohaldus teenusemaksumäär 14,5% (sh Swachh Bharat Cess).

Vahemikus 1. juuni 2015 kuni 14. november 2015 oli maksumäär 14% maksustatavate teenuste väärtusest.

Tasub teada

 • Reklaamijate korral, kes kasutavad automaatseid või käsitsimakseid, arvutatakse maksud ja võetakse need nende saldolt ühe korra iga kuu lõpus.
 • Google ei saa teile maksude kohta nõu anda. Kui teil on selle muudatuse kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustajaga.

Teave kinnipeetud tulumaksu (TDS) kohta

TDS-sertifikaadid tuleb esitada igas kvartalis. (Lisateavet leiate India tulumaksuameti veebisaidilt.)

Juunis, septembris, detsembris ja märtsis lõppevate kvartalite sertifikaadid tuleb esitada vastavalt 30. juuliks, 30. oktoobriks, 30. jaanuariks ja 15. maiks.

Eelmise majandusaasta TDS-sertifikaate, mis on esitatud pärast praeguse majandusaasta 30. aprilli, vastu ei võeta. Näiteks tuleb kõik majandusaasta 2013/2014 sertifikaadid esitada hiljemalt 30. aprilliks 2014.

Kinnipeetud tulumaksu (TDS) sertifikaadi saatmine

Kui teie konto kasutab kuupõhist arveldamist, saatke TDS-sertifikaadi digikoopia (sertifikaadi elektrooniliselt allkirjastatud koopia või allkirjastatud ja skannitud PDF-fail) otse aadressile collections-in@google.com

Kui teie konto kasutab käsitsi- või automaatseid makseid, saatke TDS-sertifikaadi digikoopia (sertifikaadi elektrooniliselt allkirjastatud koopia või allkirjastatud ja skannitud PDF-fail) meile e-kirjaga. Kui krediidisumma on kinnitatud, lisatakse see teie kontole.

Google’i püsikontonumber (PAN) on AACCG0527D ja TDS-sertifikaadi registreeritud aadress peab olema järgmine:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E, Old Madras Road, 4th & 5th Floor, Bangalore - 560 016

TDS-i määr

Praegu on ettevõtte Google India Private Limited reklaamimisega seotud maksete TDS-i määr 2% (v.a teenus- ja haridusmaks) (vastavalt määrusele nr 1/2014, mille on välja andnud India rahandusministeerium). Ent TDS-i määr võib valitsuse õigusaktide alusel muutuda. Pange tähele, et Google Ads ei saa teile maksude kohta nõu anda. Kui teil on TDS-i või muude maksude asjus küsimusi, võtke ühendust maksukonsultandiga.

Maksud Venemaal

Kõik Google Adsi reklaamijad, kelle arveldusaadress asub Venemaal, peavad eranditult kõigilt Google Adsi kuludelt maksma 20% käibemaksu.

Kui asute Venemaa Föderatsioonis, kehtivad teile järgmised reeglid.

 • Olenemata sellest, kas valite maksukohustuslase olekuks „Ettevõte”, „Füüsilisest isikust ettevõtja” või „Eraisik”, kehtib teile parasjagu Venemaal kehtiv käibemaksumäär vastavalt Venemaa seadustele. (Teie kontot haldab Google Russia.)
 • Käibemaksusumma vaatamiseks klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed. Käibemaksu võetakse tegeliku kasutuse alusel.

Käibemaks USN-i puhul

Vastavalt Venemaa maksuseadustele ei pea te müüdavatelt või ostetavatelt kaupadelt ja teenustelt käibemaksu maksma, kui kasutate USN-i. Kui aga ostate kaupu või teenuseid ettevõttelt, kellele kehtivad üldised maksukohustused, maksate käibemaksu selle toote või teenuse hinna osana. Alates OOO kehtivad Google’ile üldised maksukohustused ja teil tuleb maksta käibemaksu ka Google Adsi kasutamisel.

Google ei saa teile käibemaksuga seoses nõu anda. Kui teil on käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustaja või -ametnikuga.

Maksuoleku muutmine

Google Adsis registreerudes tuleb teil valida maksukohustuslase olek Isiklik, Füüsilisest isikust ettevõtja või Ettevõte. Kui peate maksukohustuslase olekut muutma, võtke meiega ühendust. Mis tahes muudatused ei mõjuta varasemaid tehinguid ega raamatupidamisdokumente ja need jõustuvad alates muudatuse tegemise kuupäevast.

Käibemaksuteabe muutmine

Ettevõtte nime või maksu-ID-de (INN ja KPP) kontrollimiseks (need kuvatakse teie kuupõhistel arvetel) klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige valikul Seaded.

KPP-numbri värskendamine

Kui teie KPP-number on muutunud, saate seda redigeerida oma kontol. KPP-numbrit saate muuta järgmiselt.

 1. Logige sisse oma kontole aadressil https://ads.google.ee.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ja valige Arveldamine ja maksed.
 3.  Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Seaded ja otsige seejärel üles jaotis „Maksete profiil“.
 4. KPP muutmiseks ja värskendamiseks klikkige pliiatsiikoonil. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

Märkus

Saame teie KPP-d muuta, kui INN jääb samaks. Maksu-ID-sid ja ettevõtte nime ei tohi asendada mõne muu registreeritud ettevõtte omadega. Kui soovite oma Google Adsi konto siduda mõne muu registreeritud ettevõttega (millel on teine INN), võtke meiega ühendust. Mis tahes muudatused ei mõjuta varasemaid tehinguid ega raamatupidamisdokumente ja need jõustuvad alates muudatuse tegemise kuupäevast.

Ettevõtte nime muutmine

Kui teie ettevõtte nimi on muutunud, võtke meiega ühendust. Selle teabe värskendamiseks vajame teie maksutõendi skannitud koopiat, millel on märgitud teie maksu-ID-d ja registreeritud ettevõtte nimi. Pärast maksutõendi kättesaamist ja kontrollimist muudame teie Google Adsi kontol ja kuuarvetel kuvatava ettevõtte nime. Kui oleme muudatuse teinud, anname sellest teile teada.

Märkus

Saame teie KPP-numbrit või ettevõtte nime muuta ainult siis, kui teie INN jääb samaks. Maksu-ID-sid ja ettevõtte nime ei tohi asendada mõne muu registreeritud ettevõtte omadega. Kui soovite oma Google Adsi konto siduda mõne muu registreeritud ettevõttega (millel on teine INN), võtke meiega ühendust. Mis tahes muudatused ei mõjuta varasemaid tehinguid ega raamatupidamisdokumente ja need jõustuvad alates muudatuse tegemise kuupäevast.

INN-i parandamine

Kui teie Google Adsi kontol on vale INN (maksu-ID), saab seda muuta vaid siis, kui see sisestati Google Adsi konto loomisel valesti. Võtke meiega ühendust ja esitage oma maksutõendi skannitud koopia, kus on märgitud teie maksu-ID-d ja registreeritud ettevõtte nimi. Pärast maksutõendi kättesaamist ja kontrollimist muudame teie Google Adsi kontol ja kuuarvetel kuvatava INN-i.

Kui soovite oma Google Adsi konto siduda mõne muu registreeritud ettevõttega (millel on teine INN), võtke meiega ühendust. Mis tahes muudatused ei mõjuta varasemaid tehinguid ega raamatupidamisdokumente ja need jõustuvad alates muudatuse tegemise kuupäevast.

Juriidilise aadressi või postiaadresside muutmine

Kui teie juriidiline aadress või postiaadress on muutunud, saate seda värskendada järgmiselt.

 1. Logige sisse oma kontole aadressil https://ads.google.ee.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige vasakus servas asuvas menüüs valikul Seaded.
 3. Juriidilise aadressi värskendamiseks avage jaotis „Maksete profiil” ja tehke vajalikud muudatused. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
 4. Postiaadressi värskendamiseks avage jaotis „Maksete konto” ja tehke vajalikud muudatused. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

Käibemaksu arvutamine

Käibemaksusumma vaatamiseks klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed ning klikkige seejärel vasakus servas asuvas menüüs valikul Tehingud

Käibemaksu arvutamine

Käibemaksu peab tasuma kogunenud klikkide ja näitamiste väärtuse põhjal.

Kasutus + KM = makse summa

Millal käibemaksu nõutakse?

Käibemaksu võidakse nõuda kord kuu lõpus teenuse kasutamise kuu jooksul kogunenud kulude põhjal.

Näide

 • Oletame, et teie Google Adsi kontole tehakse 10. juunil makse väärtuses 100 rubla.
 • Seda kasutatakse iga päev, kuni 25. juunil saab 100 rubla otsa.
 • 25. juunil kuvatakse käibemaksu reaelement, kus on kuvatud 100-rublaselt makselt võetud käibemaks.

Näide

 • Oletame, et teie Google Adsi kontole tehakse 25. juunil makse väärtuses 100 rubla.
 • Kuu lõpuks (30. juuniks) on maksest kulutatud 50 rubla. 30. juunil kuvatakse käibemaksu reaüksus, mis sisaldab kasutatud 50 rublalt võetud käibemaksu.

Pange tähele, et käibemaksusumma võib katta enam kui ühe makse maksustatud summat, kui ühe päeva jooksul kulutatakse täielikult ära rohkem kui üks makse.

Käibemaks sooduskrediidi või korrigeerimiste puhul

Kui teenisite sooduspakkumise või mõne muu krediidi korrigeerimise kaudu preemia, kohaldatakse selle krediidiga makstud kasutusele automaatselt käibemaksu. See summa makstakse tagasi, kui kogu krediit on kulutatud, või makstakse tagasi osaliselt sama kuu lõpuks, kui krediit on kulutatud ainult osaliselt.

Kui teile jääb käibemaksu tasumise põhimõte arusaamatuks, võtke meiega ühendust.

Käibemaks ja jaotis „Teie krediidijääk”

Lehel Kokkuvõte on kaks jaotist, kus on kirjas konto saldo.

 1. Tabeli kohal asuv jaotis „Teie krediidijääk” näitab summat, mida saab veel reklaamimiseks kasutada, samuti hinnangulist tulevast käibemaksusummat. Sellelt väljalt näete, kui palju on teie kontol raha.
 2. Tehinguajaloo tabeli veerg „Saldo” näitab teie konto saldot, millele ei ole lisatud kasutamata sissemaksesummadelt arvestatavat hinnangulist tulevast käibemaksusummat.

Vahekaardil „Kampaaniad” määratud pakkumised ja eelarved ei sisalda käibemaksu.

Käibemaks on 10% maks, mida kohaldatakse toodetele ja teenustele ning mida makstakse Korea maksuametile. Kuidas ja kas te käibemaksu Koreas maksate, oleneb teie makseseadest. Valige allpool teie konto puhul kasutatav seade.

Automaatsed ja käsitsimaksed krediitkaardiga

Kui olete sõlminud lepingu ettevõttega Google Asia Pacific Pte. Ltd. (mis tähendab, et maksate reklaami eest krediitkaardiga otse Google Adsi liidese kaudu), siis vastavalt Lõuna-Korea kohalikele seadustele lisame alates 1. juulist 2019 kõikidele tehingutele 10% käibemaksu, kui te ei ole esitanud ettevõtte registreerimisnumbrit vormingus xxx-xx-xxxxx.

Käibemaksuandmete värskendamine

Käibemaksuandmeid saab oma kontol igal ajal värskendada. Selleks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma kontole aadressil https://ads.google.ee.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ja valige Arveldamine ja maksed.
 3. Klikkige lehe servas oleval lingil Seaded.
 4. Otsige üles jaotis „Maksete profiil” ja tehke vajalikud muudatused.
 5. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
Käsitsimaksed teenusega LGU+

Kui teete makse teenusega LGU+, arvestame makselt automaatselt maha 10% käibemaksu, et kasutada seda teie eeldatavate reklaamikulude puhul. Seejärel esitame teie reklaame ülejäänud maksesumma eest. Kui teie reklaame esitatakse, maksame käibemaksu iga kuu selle kuu jooksul kogunenud reklaamikulude põhjal.

Lehel Arveldustehingute ajalugu näete iga makse puhul käibemaksusummat. Kui olete suurettevõttest reklaamija, saate iga kuu esimese 10 päeva jooksul eelnenud kuu kulusid kajastava elektroonilise käibemaksuarve. Selle saadab teie konto esmasele arvelduskontaktile meilitsi Google’i kohalik arvelduspartner MakeBill. Arvel on kirjas summa, mida kasutasime käibemaksu arvestamiseks. Kui olete eraisikust reklaamija, siis te käibemaksuarvet ei saa.

LGU+ edastab teile iga makse eest kviitungi. Seda ei saa kasutada käibemaksuaruandes.

Käibemaksuandmete värskendamine

Käibemaksuandmeid saab oma kontol igal ajal värskendada. Selleks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma kontole aadressil https://ads.google.ee.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ja valige Arveldamine ja maksed.
 3. Klikkige lehe servas oleval lingil Seaded.
 4. Otsige üles jaotis „Maksete profiil” ja tehke vajalikud muudatused.
 5. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
Kuupõhise arvelduse makseseade

Kui tasute Google Adsi konto eest kuupõhise arvelduse alusel ning teie valuutaks on Lõuna-Korea vonid, siis kohaldame teie igakuistele reklaamidele 10% käibemaksu. Kui te ei kasuta tasumiseks Lõuna-Korea vone, siis olete sõlminud lepingu ettevõttega Google Asia Pacific ning teil ei ole käibemaksu tasumise kohustust.

Lõuna-Korea vone kasutavatele klientidele saadab Google'i kohalik arvelduspartner MakeBill esmasele arvekontaktile meilitsi igal kuul kohaliku maksuarve lingi. Kui soovite värskendada käibemaksuandmeid või muuta e-posti aadressi, kuhu kohalik maksuarve saadetakse, võtke meiega ühendust.

Kui olete Mehhikos tegutsev reklaamija, kes kasutab käsitsimakseid või kuupõhist arveldust, võtame käibemaksu katmiseks 16% ulatuses tasu. Vastav protseduur oleneb teie makseseadest. Lisateabe saamiseks klikkige allpool asjakohasel lingil.

Kuupõhise arvelduse makseseade

Kui kasutate kuupõhist arveldust, lisame käibemaksu tasumiseks arvele 16% teie kuludest.

Käsitsimaksete seade

Arvestame käibemaksu tasumiseks kõikidelt käsitsimaksetelt maha 16%. Jääk lisatakse teie kontole.

Makse tegemisel eeldame, et arvestasite kontolt makstava summa hulka ka 16% suuruse käibemaksu.

See tähendab, et kui teete makse summas X, siis jagame summa Y-ks ja 16%-ks Y-st, mis kokku moodustab summa X. Lisame teie kontole summa Y ja maksame maksuna summa 16% Y-st Mehhiko maksuametile.

Kasutame järgmist võrrandit, milles X on teie maksesumma ja Y teie kontole krediteeritud summa.

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y Y = X/1,16

Toome täpsema näite.

Oletame, et tegite 116 Mehhiko peeso (MXN) suuruse makse. Teie kontolt krediteeritava summa (Y) arvutame järgmiselt:

 • Y = MXN 116/1,16
  Y = MXN 100

Krediteerime teie kontolt 100 peesot ja maksame ülejäänud 16 peesot Mehhiko maksuametile.

Maksuteabe muutmine

Kui olete sisestanud vale maksuteabe, võtke meiega ühendust ja saatke meile õige maksuteave. Google Adsi spetsialist võtab muudatuse kinnitamiseks teiega ühendust. Küll aga ei saa me uuesti välja anda arveid, mis loodi enne seda, kui teie Google Adsi kontol makseteavet värskendati.

Maksud Ukrainas

Kõikidele Google Adsi reklaamijatele, kes tasuvad pangaülekandega ja kelle arveldusaadress asub Ukrainas, kehtib Ukraina seaduste järgi käibemaks, mille praegune määr on 20%.

Näete käibemaksutasusid lehel „Tehinguajalugu“. Lehe avamiseks klikkige tööriistaikoonil ning tehke valik Arveldamine ja maksed.

Teie kontot haldab Google Ukraine. Ukraina maksuseaduste järgi tuleb teil tavalise maksustamiskorra alusel tegutsevalt ettevõttelt kaupu või teenuseid ostes tasuda käibemaksu, mis sisaldub toote või teenuse hinnas. Kuna Google Ukraine'i tegevusele kehtib tavaline maksustamiskord, tuleb teil Google Adsi eest tasuda käibemaksu.

Google ei saa teile käibemaksuga seoses nõu anda. Kui teil on käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustaja või -ametnikuga.

Maksuoleku muutmine

Google Adsis registreerudes tuleb teil valida maksukohustuslase olek Isiklik, Füüsilisest isikust ettevõtja või Juriidiline isik. Kui olete valiku teinud, ei saa te seda enam muuta. Näiteks kui valisite oleku „Isiklik”, ei saa te valida selle asemel olekut „Juriidiline isik”.

Kui teil on vaja maksukohustuslase olekut muuta, sulgege olemasolev Google Adsi konto ja looge soovitud olekuga uus konto. Kasutage uue konto loomiseks teistsugust e-posti aadressi. Kui soovite kasutada sama e-posti aadressi, tuleb teil seda olemasoleval Google Adsi kontol enne konto sulgemist muuta.

Käibemaksuteabe muutmine

Ettevõtte nime, juriidilise aadressi või maksu-ID-de (INN ja EDRPOU) kontrollimiseks (need kuvatakse teie kuupõhistel arvetel) klikkige tööriistaikoonil ja valige Arveldamine ja maksed, seejärel klikkige vasakul pool valikul Seaded.

Ettevõtte juriidilise nime muutmine

Kui teie ettevõtte nimi on muutunud, võtke meiega ühendust. Selle teabe värskendamiseks vajame teie ametlike registreerimisdokumentide skannitud koopiaid, millel on märgitud teie maksu-ID-d, registreeritud ettevõtte nimi ja juriidiline aadress. Pärast teie ametlike registreerimisdokumentide kättesaamist muudame teie Google Adsi kontol ja raamatupidamisdokumentidel kuvatava ettevõtte nime. Kui oleme muudatuse teinud, anname sellest teile teada. Pärast muudatuste tegemist võite taotleda varem väljastatud dokumentide redigeerimist õige nime ja EDRPOU-ga.

Märkus

Saame teie ettevõtte nime muuta vaid juhul, kui teie INN ja EDRPOU jäävad samaks. Maksu-ID-sid ja ettevõtte nime ei tohi asendada mõne muu registreeritud ettevõtte omadega. Kui soovite oma Google Adsi konto siduda mõne muu registreeritud ettevõttega (millel on teine INN), looge uus konto.

INN-i või EDRPOU parandamine

Kui teie Google Adsi kontol on vale INN (maksu-ID), saab seda muuta vaid siis, kui see sisestati Google Adsi konto loomisel valesti. Võtke meiega ühendust ja esitage oma maksutõendi skannitud koopia, kus on märgitud teie maksu-ID-d ja registreeritud ettevõtte nimi. Pärast maksutõendi kättesaamist ja kontrollimist parandame teie Google Adsi kontol ja tulevastel raamatupidamisdokumentidel kuvatava INN-i või EDRPOU. Varem väljastatud dokumente ei saa sel juhul redigeerida. Parandatud INN või EDRPOU ilmub dokumentidel vaid pärast paranduse tegemist.

Kui soovite oma Google Adsi konto siduda mõne muu registreeritud ettevõttega (millel on teine INN ja EDRPOU), looge uus konto.

Käibemaksukohustuslase oleku muutmine

Kui teie käibemaksukohustuslase olek on muutunud, võtke meiega ühendust. Teil tuleb esitada oma maksutõendi skannitud koopia, kus on märgitud teie maksu-ID-d, registreeritud ettevõtte nimi ja käibemaksukohustuslase olek. Pärast maksutõendi kättesaamist ja kontrollimist muudame olekut teie Google Adsi kontol. Muudatus kajastub tulevastes raamatupidamisdokumentides. Varem väljastatud dokumente ei saa sel juhul redigeerida.

Juriidilise aadressi või postiaadressi muutmine

Kui teie juriidiline aadress või postiaadress on muutunud, saate seda värskendada järgmiselt.

 1. Logige sisse oma kontole aadressil https://ads.google.ee.
 2. Klikkige tööriistaikoonil ja valige Arveldamine ja maksed.
 3. Juriidilise aadressi värskendamiseks avage leht Seaded ja otsige üles jaotis „Maksete profiil“. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
 4. Postiaadressi värskendamiseks avage jaotis „Maksete konto” ja tehke vajalikud muudatused. Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

Teave käibemaksu kohta

Käibemaksu arvutamine

Käibemaksu arvutamise aluseks on teie kogunenud reklaamikulud, näiteks klikid või näitamised.

Reklaamikulud + KM = maksesumma

Millal käibemaksu nõutakse?

Käibemaksu võidakse nõuda järgmistel juhtudel:

 • kui makse on kontol täielikult ära kulutatud;
 • kuu lõpus, kui makse on ainult osaliselt ära kulutatud.

Näide: kuu jooksul täielikult ära kulutatud makse

Oletame, et teie Google Adsi kontole tehakse 10. juunil makse väärtuses 200 grivnat.

 • Reklaamikulud kogunevad iga päev, kuni 200 grivnat saab 25. juunil otsa.
 • 25. juunil ilmub lehel Arveldamine käibemaksu reaelement, kus on kuvatud 200-grivnaselt makselt võetud käibemaks.

Näide: kuu jooksul osaliselt ära kulutatud makse

Oletame, et teie Google Adsi kontole tehakse 10. juunil makse väärtuses 200 grivnat.

 • Kuu lõpuks (30. juuniks) on maksest kulutatud vaid 100 grivnat. 30. juunil ilmub lehel Arveldamine käibemaksu reaüksus, kus on kuvatud 100-grivnaselt reklaamikulult võetud käibemaks.
 • Oletame, et makse ülejäänud saldo kulutatakse 3. juuliks. 3. juulil ilmub lehel „Arveldamine“ käibemaksu reaüksus, kus on kuvatud järelejäänud 100-grivnaselt makselt võetud käibemaks.

Pange tähele, et käibemaksusumma võib katta enam kui ühe makse maksustatud summat, kui ühe päeva jooksul kulutatakse täielikult ära rohkem kui üks makse.

Kui teile jääb käibemaksu tasumise põhimõte arusaamatuks, võtke meiega ühendust.

Korrigeerimiste või sooduskrediidi käibemaks

Kui teie kontol on sooduspakkumise krediit või muud tüüpi krediidi korrigeerimine, kohaldatakse käibemaksu esmalt automaatselt krediidiga tasutavatele reklaamikuludele. Kui kogu krediit on kulutatud, tagastatakse mahaarvatud käibemaksutasud teie kontole. Kui krediit on vaid osaliselt kulutatud, tagastatakse mahaarvatud käibemaksutasud osaliselt sama kuu lõpus.

Käibemaks ja konto jaotis „Praegune saldo“

Praeguse saldo kontrollimiseks avage arveldamise leht „Tehinguajalugu“. Selleks klikkige tööriistaikoonil ning valige Arveldamine ja maksed. Konto saldo leiate järgmistest jaotistest.

 1. Kokkuvõte: jaotis „Praegune saldo” näitab teie saldot, mille võib täielikult kulutada tulevaseks reklaamimiseks.
  • Väljal „Allesjäänud krediit” on summa, mida saab veel reklaamimiseks kasutada, ja hinnanguline tulevane käibemaksusumma. Sellelt väljalt näete, kui palju on teie kontol raha.
 2. Tehingud: tehinguajaloo tabeli veerg „Saldo” näitab teie konto saldot (arvutatud veerus „Kreedit” oleva summa lahutamisel veerus „Deebet” olevast summast), lisamata kasutamata sissemaksesummadelt arvestatavat hinnangulist tulevast käibemaksusummat.

Kampaaniates määratud pakkumised ja eelarved ei sisalda käibemaksu.

Edasine toiming

Maksud teie riigis

Teie ettevõtte asukohast olenevalt võidakse selle suhtes kohaldada käibemaksu või muid makse. Teie riigis kehtivate tingimuste väljaselgitamiseks lugege edasi. Kui soovite teavet mõne muu riigi kohta, klikkige ülalpool oleval rippmenüül.

Müügi- ja kasutusmaks (SUT) Puerto Ricos

Puerto Ricos asuvate klientide puhul sisaldavad kõik arved müügi- ja kasutusmaksu. Maksumäär on kõikidele Google Adsi kontodele 4%.

Google ei saa müügi- ja kasutusmaksu kohta nõu anda. Kui teil on müügi- ja kasutusmaksu registreerimise kohta küsimusi, võtke ühendust oma maksunõustaja või -ametnikuga.

Märkus

Kui teie riiki loendis ei kuvata, tähendab see, et meil puudub selle riigi maksuteave. Selle teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku maksuametiga.

 

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse