Daně ve vaší zemi

 

OOO Google (Google Russia) filed for bankruptcy in Russia in June 2022 and is no longer operating. On 18 October 2023, the bankruptcy court announced the start of the liquidation phase of Google Russia’s bankruptcy proceedings. During this phase, a court-appointed liquidator will manage Google Russia and its liquidation.

These insolvency proceedings are governed by the Insolvency Law of the Russian Federation. More information about these proceedings is available on the court’s website (link) and the official bankruptcy register (link).

Vaše firma může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH) podle toho, kde působí. V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Informace o dalších zemích se zobrazí po kliknutí na rozbalovací nabídku výše.

Daň z platby předem

V souladu s místními předpisy jsme povinni v době platby předem ve vaší zemi účtovat daně. Pod platebními údaji se vám zobrazí tečkovaná čára s podrobnostmi o platbě předem, výši daně a celkové částce platby.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Pokud neposkytnete platné daňové identifikační číslo (DIČ), bude od 1. října 2022 obrat ve službě Google Ads na území Kambodže podléhat dani z přidané hodnoty (DPH) ve výši 10 %. Tato změna se týká všech účtů Google Ads, které mají adresu firmy v Kambodži.

Pokud nám poskytnete své kambodžské DIČ, bude již na všech dalších fakturách uvedeno.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami si mohou daňové údaje upravit podle těchto pokynů:

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] vpravo nahoře a pak v sekci Fakturace vyberte Nastavení.
 3. V části DIČ pro Kambodžu klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a zadejte své DIČ.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.
 3. V části DIČ pro Kambodžu klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a zadejte své DIČ.

Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Společnost Google neposkytuje daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Inzerenti v Argentině

Daňové požadavky se mohou lišit podle toho, zda máte jako platební metodu nastavenu fakturaci nebo manuální platby. Přečtěte si informace uvedené níže, které se vztahují k vámi používané platební metodě.

Manuální platby

Výpočet daní u plateb metodami Banelco a PagoMisCuentas.com

Když provedete platbu, předpokládáme, že zahrnuje částku, kterou chcete připsat na účet, a k tomu odpovídající procentní podíl z této částky k pokrytí všech příslušných daní. V závislosti na vašem daňovém statusu z vaší platby prostřednictvím společnosti Banelco či PagoMisCuentas.com odečteme jednu či více daní, než vám zbývající částku připíšeme na účet Google Ads:

 • DPH 21 %: Na manuální platby všech inzerentů uplatňujeme DPH ve výši 21 %.
 • DPH 3 %: Tato daň platí pouze v případě, že jste u státního orgánu registrováni jako plátci DPH (EVA responsable inscripto), ale nikoli jako VAT Withholding Agent a nemáte potvrzení o osvobození od DPH.
 • Daň z hrubého příjmu: Daň z hrubého příjmu uplatňujeme v provinciích, kde jste registrováni jako firma a kde je Google zprostředkovatelem této daně. Ke zjištění vašeho statusu pro účely této daně v jednotlivých provinciích budeme potřebovat vaše daňové dokumenty.

Tyto odvody budou uvedeny v měsíční faktuře. Daň z hrubého příjmu se počítá podle vaší kategorie DPH, statusu pro daň z hrubého příjmu a dalších faktorů uvedených ve vašich dokumentech ohledně daně z hrubého příjmu pro příslušnou provincii (např. CM01, CM02, CM05). Odvody se mohou v budoucnu změnit, je tedy důležité, abyste předkládali aktualizované verze daňových dokumentů CM01, CM02 a CM05. Společnost Google Argentina v současné době zajišťuje výběr daní v těchto 7 provinciích:

 • Buenos Aires (město)
 • Buenos Aires (provincie)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Zda se na vás odvody DPH či daně z hrubých příjmů vztahují, zjistíme z vašeho DIČ a z dokumentů, které zadáte při vytváření účtu. K určení správné daňové sazby používáme následující daňové dokumenty:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federální daňový dokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • CM05 – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) místní
 • Exención en Ingresos Brutos nebo doklad o osvobození od daně z hrubého příjmu v jednotlivých provinciích
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certifikát o osvobození)
 • Název zprostředkovatele daňových odvodů (pro jednotlivé provincie)

Poznámka

Je důležité, abyste nám při vytváření účtu poskytli aktuální daňové dokumenty. V opačném případě vám na základě federálních a provinčních daňových předpisů budeme muset účtovat nejvyšší sazbu daně, což by mohlo ovlivnit vaše celkové náklady.

Jak získat právně platná potvrzení o platbách prostřednictvím společnosti Banelco nebo PagoMisCuentas.com

Společnost Banelco vydává právně platné potvrzení pro každou platbu provedenou prostřednictvím sítě Banelco. Součástí stvrzenky je čtyřciferný kontrolní kód zaručující její pravost.

Podle toho, jak platbu provedete, obdržíte potvrzení jedním z následujících způsobů:

 • z bankomatu, kde jste platbu provedli,
 • jako výtisk z webu PagoMisCuentas.com, nebo
 • jako výtisk z webu internetového bankovnictví vaší banky.
Postup získání právně platných měsíčních faktur

Úřad AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) umožnil společnosti Google Argentina dočasné vynětí z daně z příjmů a z daně z přidané hodnoty (DPH). To znamená, že v následujících obdobích byste neměli zadržovat daň z příjmu nebo DPH:

 • DPH: 1. ledna 2018 až 30. června 2018,
 • daň z příjmů: 1. června 2018 až 31. března 2019.

Osvědčení o vynětí z daní byla zákazníkům odeslána e-mailem. Až budete Googlu odesílat platby, osvědčení přiložte.

To, jaký typ faktury obdržíte, závisí na tom, jaké DIČ (CUIT nebo DNI) jste v účtu uvedli. Pokud chcete obdržet fakturu s rozepsanou DPH, musíte se zaregistrovat pomocí čísla CUIT jako společnost registrovaná jako plátce DPH.

 • Pokud jste zadali platné číslo CUIT příslušející společnosti registrované jako plátce DPH, obdržíte fakturu typu A.
 • V případě použití čísla DNI obdržíte fakturu typu B.

Další informace o typech faktur v Argentině najdete na oficiálním webu pro fakturaci AFIP.

Společnost Google mezi 3. a 5. dnem každého měsíce vystaví právně platnou fakturu uvádějící vaše náklady na inzerci za předchozí měsíc, včetně všech příslušných daní. Elektronickou verzi budete mít k dispozici v účtu. Kromě toho vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v nastavení fakturace.

Změna daňových údajů
Pokud jste na účet Google Ads zadali nesprávné daňové údaje nebo se vaše daňové údaje změnily, nahrajte prosím správnou dokumentaci následujícím způsobem.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] vpravo nahoře a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Na levé straně stránky klikněte na Nastavení.
 4. V sekci daňových údajů pro Argentinu klikněte na ikonu tužky Upravit, pak na Přidat soubor a nahrajte nový dokument.
 5. Klikněte na Uložit.

Pokud k těmto možnostem nemáte přístup, nemáte nejspíše dostatečná oprávnění pro platby. Obraťte se na správce platebního profilu účtu Google Ads a požádejte ho, aby vám k němu přidělil oprávnění správce nebo oprávnění pro úpravy.

Upozorňujeme, že faktury vystavené před aktualizací daňových údajů v účtu Google Ads nelze vystavit znovu.

Osvobození od daně

Pokud jste od daně osvobozeni, nahrajte při vytváření účtu příslušné certifikáty, abychom je mohli při výpočtu vašich daní zohlednit. Pokud jste to zapomněli udělat nebo vám byla udělena nová výjimka, nahrajte certifikáty v části „Platební profil“ na stránce Nastavení.

Fakturace

Způsob výpočtu daní

Daně jsou přičteny k reklamním nákladům a zobrazeny v historii transakcí a na měsíční faktuře. Daně se počítají podle místních zákonů.

 • DPH ve výši 21 %: DPH ve výši 21 % uplatňujeme na všechny vaše platby.
 • Daň z hrubého příjmu: Daň z hrubého příjmu uplatňujeme v provinciích, kde jste registrováni jako firma a kde je Google zprostředkovatelem této daně. Ke zjištění vašeho statusu pro účely této daně v jednotlivých provinciích budeme potřebovat vaše daňové dokumenty.

Tyto odvody budou uvedeny v měsíční faktuře. Daň z hrubého příjmu se počítá podle vaší kategorie DPH, statusu pro daň z hrubého příjmu a dalších faktorů uvedených ve vašich dokumentech ohledně daně z hrubého příjmu pro příslušnou provincii (např. CM01, CM02, CM05). Odvody se mohou v budoucnu změnit, je tedy důležité, abyste předkládali aktualizované verze daňových dokumentů CM01, CM02 a CM05. Společnost Google Argentina v současné době zajišťuje výběr daní v těchto 7 provinciích:

 • Buenos Aires (město)
 • Buenos Aires (provincie)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Zda se na vás odvody DPH či daně z hrubých příjmů vztahují, zjistíme z vašeho DIČ a z dokumentů, které zadáte při vytváření účtu. K určení správné daňové sazby používáme následující daňové dokumenty:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federální daňový dokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • CM05 – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) místní
 • Exención en Ingresos Brutos nebo doklad o osvobození od daně z hrubého příjmu v jednotlivých provinciích
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certifikát o osvobození)
 • Název zprostředkovatele daňových odvodů (pro jednotlivé provincie)

Poznámka

Je důležité, abyste nám při vytváření účtu poskytli aktuální daňové dokumenty. V opačném případě vám na základě federálních a provinčních daňových předpisů budeme muset účtovat nejvyšší sazbu daně, což by mohlo ovlivnit vaše celkové náklady.

Postup získání právně platných měsíčních faktur

Úřad AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) umožnil společnosti Google Argentina dočasné vynětí z daně z příjmů a z daně z přidané hodnoty (DPH). To znamená, že v následujících obdobích byste neměli zadržovat daň z příjmu nebo DPH:

 • DPH: 1. ledna 2018 až 30. června 2018,
 • daň z příjmů: 1. června 2018 až 31. března 2019.

Osvědčení o vynětí z daní byla zákazníkům odeslána e-mailem. Až budete Googlu odesílat platby, osvědčení přiložte.

To, jaký typ faktury obdržíte, závisí na statusu vašeho DIČ z hlediska DPH. Pokud chcete obdržet fakturu s rozepsanou DPH, musíte se zaregistrovat pomocí čísla CUIT jako společnost registrovaná jako plátce DPH.

Další informace o typech faktur v Argentině najdete na oficiálním webu pro fakturaci AFIP.

Společnost Google mezi 3. a 5. dnem každého měsíce vystaví právně platnou fakturu uvádějící vaše náklady na inzerci za předchozí měsíc, včetně všech příslušných daní. Elektronickou verzi budete mít k dispozici v účtu. Kromě toho vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v nastavení fakturace.

Změna daňových údajů

Pokud jste do účtu Google Ads zadali svoje daňové údaje chybně nebo se tyto údaje změnily, kontaktujte nás a zašlete nám správné informace.

Specialista na Google Ads vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů za účelem potvrzení změn.

Upozorňujeme, že faktury vystavené před aktualizací daňových údajů v účtu Google Ads nelze vystavit znovu.

Osvobození od daně

Jste-li od daně osvobozeni, nahrajte při vytváření nové kreditní hranice příslušné certifikáty, abychom k nim mohli při výpočtu vašich daní přihlédnout. Pokud to zapomenete udělat nebo získáte novou výjimku, kontaktujte specialistu na Google Ads, který se postará o aktualizaci informací.

Pokud jste od daně z hrubého příjmu osvobozeni, zašlete nám prostřednictvím tohoto formuláře příslušnou daňovou dokumentaci (buď Carta Certificado de Exclusión, nebo Exención en Ingressos Brutos).

Úhrada daně z hrubého příjmu

GRT je identifikační číslo pro daň z hrubých příjmů. Při registraci do služby Google Ads musíte uvést své identifikační číslo nebo číslo CUIT. Pole Identifikace hrubého příjmu (GRT ID) však není povinné, protože ne všichni inzerenti podléhají dani z hrubého příjmu.

Co je to GRT

GRT ID je identifikační číslo daně z hrubých příjmů. Daň z hrubých příjmů představuje hlavní zdroj financí provinčních vlád. Obecně se vypočítává výhradně z tržeb a výše daně se v jednotlivých provinciích liší.

Kam GRT zadat

Pokud si při registraci účtu Google Ads jako platební metodu zvolíte Banelco nebo PagoMisCuentas.com, požádáme vás o zadání čísla DNI nebo CUIT (DIČ). Pokud zadáte CUIT, budete mít možnost zadat své ID pro daň z hrubého příjmu. Číslo daně z hrubého příjmu je důležité zadat bez pomlček a mezer. Kromě toho budete muset nahrát daňové dokumenty pro DPH i daň z hrubého příjmu.

Jak zjistit, zda jste povinni tyto daně odvádět

U daně z hrubého příjmu v Buenos Aires lze povinnost vaší společnosti hradit tuto daň, případně pro vás platnou sazbu, zjistit takto:

 1. Přejděte na stránku http://www.arba.gov.ar/.
 2. Zadejte své DIČ (CUIT) a firemní heslo. Pokud heslo neznáte, obraťte se na finanční oddělení své společnosti.
 3. Vyberte možnost Rol: contribuyente.
 4. V nabídce nalevo nahoře s názvem Regimen de recaudación por zvolte možnost Consulta al padrón.
 5. Vyberte měsíc, jehož sazbu chcete zobrazit.
 6. Sazba hrubé daně z příjmu, kterou Google uplatňuje na vaše platby, je uvedena v části Alícuota de percepción.

V případě jiných provincií se zeptejte příslušných místních úřadů.

Podle toho, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Pokud hledáte informace o jiné zemi, použijte rozbalovací nabídku výše.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. září 2020 musí Google v souladu s místními právními předpisy platnými v Kolumbii shromažďovat vaše daňové údaje kvůli výběru DPH. Pokud daňové údaje neposkytnete, budou od září faktury pro zákazníky Google Ads zahrnovat 19% DPH. Aktualizujte příslušným způsobem svůj platební profil pro potvrzení, že jste zaregistrováni v Kolumbii v rámci režimu Regimen Comun, a případně poskytněte požadované dokumenty.

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. V případě nejasností ohledně této změny proto kontaktujte svého daňového poradce.

Automatické platby

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Nastavení.
 3. V části Daňové údaje v Kolumbii klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a zadejte tyto údaje:
  • Pokud jste příslušným způsobem registrováni, vyberte v části „Jste registrováni v režimu Regimen comun?“ možnostAno.
  • V části „Nahrajte formulář RUT (formulář přihlášky k registraci daňového subjektu)“ nahrajte svůj formulář RUT ve formátu PDF.
  • V části „Numero de Identificación Tributaria (NIT)“ zadejte své kolumbijské číslo NIT.
 4. Klikněte na Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Na levé straně stránky klikněte na Nastavení.
 3. V části Daňové údaje v Kolumbii klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a zadejte tyto údaje:
  • Pokud jste příslušným způsobem registrováni, vyberte v části „Jste registrováni v režimu Regimen comun?“ možnost Ano.
  • V části „Nahrajte formulář RUT (formulář přihlášky k registraci daňového subjektu)“ nahrajte svůj formulář RUT ve formátu PDF.
  • V části „Numero de Identificación Tributaria (NIT)“ zadejte své kolumbijské číslo NIT.
 4. Klikněte na Uložit.

Měsíční fakturace

Zákazníci s měsíční fakturací musí kontaktovat náš tým podpory, aby mohli naši specialisté jejich platební profil odpovídajícím způsobem aktualizovat.

Významná ekonomická přítomnost (SEP)

Od ledna 2024 se společnost Google v souladu s místními právními předpisy rozhodla platit 3% daň z příjmu z hrubých prodejů kolumbijským zákazníkům bez aplikace srážky. Z tohoto důvodu by faktury za digitální služby definované v nařízeních vydaných od ledna 2024 neměly podléhat srážkové dani a faktury by měly být zaplaceny v plné výši.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Váš účet patří pod společnost Google Ireland Ltd. Pokud však obdržíte oznámení o dotčených službách, bude pro vás u těchto služeb až do odvolání protistranou společnost Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti).

Samovyměření DPH

Obraťte se na místní finanční úřad, který vám poradí, zda si máte ve své zemi DPH vyměřovat sami. Pokud ano, postupujte podle pokynů daňového poradce nebo místního finančního úřadu, protože Google vám v těchto věcech radit nemůže.

Měsíční výpisy

Ve vaší zemi poskytuje Google výpisy měsíčně. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na daňového poradce.

Účty obsluhované společností Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Na všechny účty Google Ads spadající pod Google Turkey se vztahuje turecká standardní sazba daně z přidané hodnoty, která se může na základě rozhodnutí tamější vlády změnit.

Můžete očekávat:

 • Vždy se na vás budou vztahovat odvody DPH v aktuálně platné výši, jak vyžaduje turecká legislativa. (Váš účet obsluhuje společnost Google Turkey.)
 • Pokud máte nárok na plné osvobození od daně, přečtěte si informace níže.
 • Pokud máte nárok na částečnou srážku DPH, přečtěte si informace níže.

Osvobození od DPH

Jestliže máte nárok na 100% osvobození od DPH, musíte mít příslušné potvrzení. Pošlete nám je přes tento formulář.

Dotčené služby distribuované společností Google Turkey

Jestliže jste obdrželi oznámení týkající se dotčených služeb, jedná se o ty uvedené níže. Společnost Google Turkey bude až do odvolání protistranou všech vašich smluv, jimiž se poskytování těchto (dotčených) služeb řídí.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager / Studio
 • Google Ad Manager (pouze v případech, kdy vám fakturuje přímo Google)
 • Search Ads 360
 • Vyhledávání letů
 • Analytics / Analytics 360
 • Reklamy na hotely
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervace ve službě YouTube
 • Waze Ads

Podle toho, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Hledáte-li informace o jiné zemi, použijte rozbalovací nabídku výše.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. září 2020 musí Google v souladu s místními právními předpisy platnými v Chile shromažďovat vaše daňové údaje kvůli výběru DPH. Pokud daňové údaje neposkytnete, budou od září faktury pro zákazníky Google Ads zahrnovat 19% DPH. Aktualizujte příslušným způsobem svůj platební profil pro potvrzení, že jste zaregistrováni v Chile jako plátce DPH a že jste osvobozeni od dodatečné daně (Impuesto adicional).

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. V případě nejasností ohledně této změny proto kontaktujte svého daňového poradce.

Automatické platby

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Nastavení.
 3. V části Daňové údaje v Chile klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a zadejte tyto údaje:
  • V části „Jste v Chile registrováni jako plátce DPH?“ vyberte Ano, jste-li registrováni. 
  • V části „Jste osvobozeni od dodatečné daně (Impuesto adicional)?“, vyberte Ano, jste-li osvobozeni od této daně.
 4. Klikněte na Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Na levé straně stránky klikněte na Nastavení.
 3. V části Daňové údaje v Chile klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a zadejte tyto údaje:
  • V části „Jste v Chile registrováni jako plátce DPH?“ vyberte Ano, jste-li registrováni. 
  • V části „Jste osvobozeni od dodatečné daně (Impuesto adicional)?“, vyberte Ano, jste-li osvobozeni od této daně.
 4. Klikněte na Uložit.

Měsíční fakturace 

Zákazníci s měsíční fakturací musí kontaktovat náš tým podpory, aby mohli naši specialisté jejich platební profil odpovídajícím způsobem aktualizovat.

Daň z přidané hodnoty (DPH) na Tchaj-wanu

Daň z přidané hodnoty (DPH) je 5% daň ze zboží a služeb odváděná tchajwanskému daňovému úřadu. Jakým způsobem a zda vůbec platíte na Tchaj-wanu DPH, závisí na vaší platební metodě a nastavení plateb. Dále zvolte metodu nebo nastavení odpovídající vašemu účtu.

Automatické nebo manuální platby kreditní kartou

Pokud za svůj účet Google Ads platíte kreditní kartou, máte podepsanou smlouvu se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd. a DPH hradit nemusíte.

Manuální platby převodem peněz, v obchodech nebo na poštách

Pokud za svůj účet Google Ads platíte převodem peněz, v prodejně smíšeného zboží nebo na poště, máte podepsanou smlouvu se společností Google Taiwan, podle které vaše poplatky za službu Google Ads podléhají DPH. Tato daň se hradí formou srážky z každé vaší platby, kterou Google automaticky odešle tchajwanskému daňovému úřadu. Ke každé uskutečněné platbě vám zašleme fakturu Government Uniform Invoice (GUI) s vyčíslením uhrazené DPH.

Jak se počítá DPH pro manuální platby převodem peněz, v obchodech nebo na poštách

Způsob výpočtu odpočtu DPH z plateb za službu Google Ads:

Když provedete platbu, předpokládáme, že jste do ní zahrnuli částku, kterou chcete připsat jako kredit na svůj účet, plus 5 % z této částky na úhradu DPH. Když tedy zaplatíte X, my tuto částku rozdělíme na Y a 5 % z Y. Na váš účet pak připíšeme kredit ve výši Y a 5 % z Y odvedeme jako DPH.

Používáme tuto rovnici:

 • X = Y + (0,05 × Y)
 • X = 1,05 × Y
 • Y = X / 1,05

Příklad

Řekněme, že jste zaplatili 1050 NTD. Chceme-li zjistit, jaká částka vám má být připsána na účet, počítáme takto:

 • Y = 1050 NTD / 1,05
 • Y = 1000 NTD

Na účet vám připíšeme částku 1000 NTD a zbývajících 50 NTD odvedeme jako DPH daňovému úřadu ve vaší zemi.

Nastavení plateb s kreditní hranicí (měsíční fakturace)

Pokud máte v účtu Google Ads nastavenou kreditní hranici (měsíční fakturaci), jste podle smlouvy podepsané se společností Google Taiwan povinni z plateb za Google Ads odvádět DPH. Na vaší měsíční faktuře bude vyměřena DPH a spolu s každou fakturou vám zašleme fakturu Government Uniform Invoice (GUI) s vyčíslením dlužné DPH.

Faktury Government Uniform Invoice (GUI)

Co je faktura Government Uniform Invoice (GUI)

Podnikatelské subjekty, které na Tchaj-wanu prodávají zboží či služby, musejí kupujícímu v okamžiku nákupu vystavit fakturu Government Uniform Invoice (GUI), jak je stanoveno v části Časová lhůta pro vystavení prodejních dokladů tchajwanského Zákona o dani z podnikání.

V souladu s tímto zákonem vám společnost Google při každé realizované platbě (tj. zakoupení reklamních služeb) vystaví fakturu GUI, pokud váš účet Google Ads splňuje následující kritéria:

 • uvádí firemní adresu na Tchaj-wanu,
 • používá nový tchajwanský dolar (NTD),
 • používá manuální platby nebo kreditní hranici (měsíční fakturaci),
 • byl vytvořen po určitém datu.

Inzerenti, jejichž účet tato kritéria splňuje, podepsali smlouvu se společností Google Taiwan. Všichni ostatní inzerenti podepsali smlouvy s jinými subjekty společnosti Google, a proto jim faktury GUI nevystavujeme.

Jedním z účelů faktury GUI je sledovat všechny úhrady DPH, které firma nebo jednotlivec provedou. Je proto důležité při sestavování daňových přiznání vycházet z faktur GUI.

Vaše faktura GUI bude obsahovat následující údaje:

 • identifikační číslo faktury GUI,
 • prodejní částku,
 • DPH,
 • celkovou částku,
 • vaše DIČ (pokud jste při zakládání svého účtu vybrali v poli Daňový stav možnost Firma),
 • popis služby, např. Online Advertising (online inzerce).

Několik dalších poznámek:

 • Pokud jste při zakládání svého účtu vybrali v poli Daňový stav možnost Firma, vystavíme vám fakturu GUI ve formátu „Business basic format“ (základní formát pro firmy). V opačném případě vystavíme fakturu GUI ve formátu „Individual basic format“ (základní formát pro fyzické osoby).
 • Fakturu GUI obdržíte vždy 4 týdny po uskutečnění platby.
 • Jako název faktury bude použit název společnosti, který jste uvedli ve svém platebním profilu na stránce Nastavení. Tento údaj můžete kdykoli změnit.
Zpoždění faktur GUI

Fakturu Government Uniform Invoice (GUI) obdržíte do 4 týdnů od uskutečnění platby. Pokud ji v této lhůtě nedostanete, kontaktujte nás a požádejte o novou.

Může se stát, že se faktura GUI ztratí na poště. Pro jistotu však zkontrolujte správnost adresy uvedené na stránce „Platební profil“ na svém účtu Google Ads. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. Klikněte na Upravit a proveďte potřebné změny.
 4. Klikněte na Uložit.
Změna názvu společnosti na faktuře GUI

Název vaší faktury Government Uniform Invoice (GUI) bude stejný jako název společnosti, který jste zadali v platebním profilu vašeho účtu. Chcete‑li název faktury GUI změnit, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil proveďte potřebné změny.
 4. Klikněte na Uložit.
DIČ na faktuře GUI

Vaše DIČ bude na faktuře GUI uvedeno v případě, že jste při nastavování účtu v poli Daňový stav vybrali možnost Firma. Své DIČ je uvedeno i v sekci „Platební profil“ na vašem účtu Google Ads. Tam se dostanete takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.

Upozorňujeme, že poradenství v oblasti DPH neposkytujeme. S obecnými dotazy ohledně DPH se obracejte na tchajwanský daňový úřad.

Daň z přidané hodnoty (DPH) v Číně

DPH (daň z přidané hodnoty) je daň z dodaného zboží nebo služeb. Klienti společnosti Google Advertising (Shanghai), kteří využívají Google Ads a mají fakturační adresu v Číně, musí odvádět DPH.

K 1. lednu 2012 se společnost Google Advertising (Shanghai) stala plátcem DPH v rámci šanghajského pilotního programu DPH. Od 1. dubna 2012 společnost Google Advertising (Shanghai) účtuje a vybírá DPH ze všech poskytnutých inzertních služeb a vydává již pouze faktury fapiao s DPH. Výše DPH je uvedena na faktuře fapiao s DPH, kterou vám vystavíme.

Společnost Google Advertising (Shanghai) nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte dotazy týkající se šanghajského pilotního programu DPH a jeho vlivu na vaši firmu a daňové povinnosti, obraťte se prosím na daňového poradce a zjistěte si svůj daňový status, případně si zjistěte, které údaje by měla faktura fapiao obsahovat.

Odvody DPH

V rámci šanghajského pilotního programu DPH je společnost Google Advertising (Shanghai) povinna účtovat 6% DPH všem klientům, i když nesídlí v Šanghaji. Neplatí žádné výjimky.

U zákazníků, kteří nepoužívají manuální platby, zahrnuje faktura DPH vypočítanou z fakturované částky při sazbě 6 %.

U zákazníků, kteří manuální platby používají, Google odečítá 6% DPH z předplacené částky. Pokud například platíte předem 1000 CNY, po odečtení 56,60 CNY pro účely DPH bude na váš účet připsaná částka 943,40 CNY.

Zvláštní faktury fapiao s DPH

Společnost Google Advertising (Shanghai) zákazníkům, kteří jsou obecnými plátci DPH, vydává speciální faktury fapiao s DPH. Zvláštní faktura fapiao s DPH je platební doklad, díky kterému můžete požádat o příjmové kredity pro účely DPH, pokud jste řádně registrováni u daňových úřadů jako všeobecní plátci DPH.

Společnost Google Advertising (Shanghai) vás může kontaktovat a požádat o naskenovanou kopii osvědčení o daňové registraci (první stránka, případně další stránky, na kterých je uveden stav registrace k platbě DPH). Bez tohoto osvědčení nemůže vystavovat speciální faktury fapiao s DPH. Naskenované osvědčení o daňové registraci nám můžete poslat v těchto formátech: PNG, GIF, JPEG a TIFF. Soubor nesmí být větší než 5 MB.

Kromě toho budou na zvláštní faktuře fapiao s DPH uvedeny následující údaje, které musí přesně odpovídat osvědčení o daňové registraci (pokud jsou v něm uvedeny):

 • název firmy,
 • stav registrace k platbě DPH (obecný plátce DPH),
 • daňové identifikační číslo,
 • registrovaná adresa,
 • registrované telefonní číslo,
 • údaje o bankovním účtu (název banky, číslo účtu).

Pokud si chcete zvláštní fakturu fapiao s DPH nechat zasílat jinam než na svou registrovanou adresu, můžete v sekci Platební účet zadat jinou korespondenční adresu.

Jestliže zadané údaje nebudou odpovídat údajům v osvědčení o daňové registraci nebo bude toto osvědčení neplatné, poškozené či nečitelné, společnost Google Advertising (Shanghai) vám nebude moci zvláštní fakturu fapiao s DPH vystavit. Pokud k tomu dojde, pošleme vám e-mail s výzvou k opravě chybějících nebo nesprávných informací. Po provedení nezbytných oprav vám budeme moci zvláštní fakturu fapiao s DPH vystavit.

Obecné faktury fapiao s DPH

Společnost Google Advertising (Shanghai) vystavuje obecné faktury fapiao s DPH zákazníkům, kteří jsou registrováni jako drobní plátci DPH, neplátci DPH nebo samostatné osoby. Obecná faktura fapiao s DPH je úřední doklad o úhradě DPH, ale nelze ji využít k žádosti o příjmové kredity pro účely DPH. Obecnou fakturu fapiao s DPH vytiskneme s následujícími údaji, které nám poskytnete:

 • název firmy,
 • stav registrace k platbě DPH,
 • daňové identifikační číslo (kromě samostatných osob),
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo.

Odhlášení z faktur fapiao s DPH

Pokud nechcete faktury fapiao s DPH za reklamní činnost dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit. Stačí v platebním profilu zaškrtnout možnost „Neposílat daňové doklady“. Dokud toto nastavení nezměníte, společnost Google Advertising (Shanghai) vám nebude faktury fapiao s DPH posílat.

Avšak i v případě, že se rozhodnete odhlásit z faktur fapiao s DPH, společnost Google Advertising (Shanghai) má stále povinnost účtovat 6% DPH všem klientům a hlásit činnost podléhající DPH příslušným daňovým orgánům.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Při zakládání účtu budete požádáni o potvrzení typu účtu, účelu použití účtu a daňového statusu. Tato nastavení ovlivní způsob, jakým způsobem budete vypočítávat a přiznávat DPH. Jsou trvalá a po dokončení registrace k fakturaci je nelze změnit. Volte proto pečlivě. Tato nastavení lze též použít k ověření identity inzerenta. 

Typ účtu

Jako typ účtu můžete vybrat z možností Organizace, nebo Osobní

Organizace

Toto nastavení vyberte, pokud provádíte registraci za jiný subjekt nebo registraci pod jiným než svým jménem. Toto nastavení můžete použít například v případě, že zastupujete firmu, organizaci, veřejnou obchodní společnost či vzdělávací instituci. Také je zvolte v případě, že se registrujete pod obchodním jménem, i když jste jediným vlastníkem firmy.

Osobní

Toto nastavení zvolte, pokud se registrujete pod svým jménem a používáte účet pro vlastní soukromé účely. Toto nastavení můžete použít například v případě, že jste podnikající fyzická osoba a registrujete se pod vlastním jménem a pro vlastní potřeby. Pokud máte účet registrovaný jako osobní, nebudete mít možnost přidávat a odebírat uživatele ani měnit oprávnění k platebnímu profilu.

Upozorňujeme, že od 1. května 2022 začne Google účtovat níže uvedené nepřímé daně, a to zákazníkům s osobním účtem, kteří mají trvalý pobyt v těchto oblastech Španělska: 

Region

Las Palmas a Santa Cruz De Tenerife

Ceuta a Melilla

Sazba nepřímé daně (v %)

7 %

0,5 %

Účel použití

Vyberte možnost Komerční, pokud jde o použití pro účely firemních nebo komerčních služeb. Komerční použití znamená, že inzercí chcete dosáhnout ekonomického prospěchu, např. zvýšení tržeb, objemu prodeje nebo počtu registrací. To se týká affiliate partnerů, samostatných či nezávislých obchodníků, veřejných obchodních společností a dalších.

Případně vyberte možnost Nekomerční, ovšem pouze v případě, že jsou účelem použití výhradně politické, charitativní nebo neziskové aktivity. 

Poznámka: Nastavení účelu použití bude viditelné jen při počátečním nastavování účtu. V Evropské unii by měla být služba Google Ads využívána hlavně k obchodním účelům.

Daňové údaje

Zdanění je určeno vaším účelem použití. Daňový status a volitelné nastavení DIČ se zobrazí po provedení výběru typu účtu a účelu použití. Pokud se zaregistrujete do jiných služeb Google, může se stát, že zdanění u jiných služeb může v některých případech vyplývat z daňového statusu. Nastavení „Účel použití“ je trvalé a ovlivní způsob, jakým způsobem budete vypočítávat a přiznávat DPH. 

Daňový status Organizace znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k typu účtu organizace. 

Daňový status Osobní znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k osobnímu typu účtu. 

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

 

Co je dobré vědět

 • Budete nám muset sdělit své DIČ.
 • DPH k vašemu účtu nepřičítáme, pokud jste při registraci zvolili Nekomerční účel použití.
 • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovídat sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ pro DPH.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. DIČ pro DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (číslicemi nebo písmeny). Jestliže chcete zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě Google Ads nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se na místní finanční úřad.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Fakturu s DPH najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Klikněte na možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte požadovaný formát souboru.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.
 9. Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují fakturační historii. Obsahují požadavky na platby (tj. řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Podle toho, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH) nebo jiné daně. V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Pokud hledáte informace o jiných zemích, klikněte na rozbalovací nabídku výše.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. března 2024 bude obrat ve službě Google Ads na území Malajsie podléhat dani z prodeje a služeb (SST) ve výši 8 % (zvýšení ze 6 %). Tato změna se týká všech účtů Google Ads, u nichž je uvedena adresa firmy v Malajsii.

Poznámka: Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně daní. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Osvědčení o daňovém domicilu

Osvědčení o domicilu jsou ke stažení v tomto článku jako soubory ve formátu PDF. Stačí kliknout níže na příslušný odkaz.

Potřebujete-li starší verze osvědčení, obraťte se na podporu Google Ads.

Osvědčení o domicilu poskytované společností Google vydává irský daňový úřad v elektronické podobě a v angličtině. Certifikát v této formě je platný dokument uznávaný polskými daňovými úřady.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Veškeré účty Google Ads v Irsku podléhají dani z přidané hodnoty (DPH) podle irské sazby, která se může měnit podle uvážení irské vlády.

Pokud máte sídlo v Irsku, můžete očekávat následující podmínky:

 • Váš účet bude vždy podléhat odvodům DPH podle sazby aktuálně platné v Irsku, jak vyžaduje irská legislativa. (Váš účet obsluhuje společnost Google Ireland.)
  • Pokud používáte automatické platby, naúčtujeme vám na konci každého měsíce náklady na službu Google Ads už zvýšené o DPH. Částku zaplatíte při své příští úhradě.
  • Pokud používáte manuální platby, odečteme na konci každého měsíce DPH ze zůstatku ještě před jeho vyčerpáním.
  • Pokud jste podle paragrafu 13b/56b osvobozeni od DPH, uveďte tuto skutečnost zaškrtnutím políčka pod položkou Máte DIČ? (Najdete jej tak, že kliknete na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberete možnost Přehled fakturace.) Kromě toho je potřeba uvést údaje pro DPH podle paragrafu 13b/56b.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. Registrační číslo DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (čísly nebo písmeny). Pokud chcete zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují historii fakturace. Poskytují přehled o požadavcích na platby (obsahují tedy řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Všechny účty Google Ads v Jihoafrické republice podléhají DPH v souladu se sazbou Jihoafrické republiky, o jejíž výši rozhoduje vláda Jihoafrické republiky. Pokud máte sídlo v JAR, můžete očekávat tyto podmínky:
 • Váš účet bude vždy podléhat aktuálně platné výši DPH, jak vyžaduje legislativa JAR k 1. dubnu 2019.
  • Pokud používáte automatické platby, naúčtujeme vám na konci každého měsíce náklady na službu Google Ads už zvýšené o DPH. Částku zaplatíte při své příští úhradě.
  • Pokud používáte manuální platby, odečteme na konci každého měsíce DPH ze zůstatku ještě před jeho vyčerpáním.
Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu. 

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Někdy může dojít k tomu, že se budou poplatky uvedené v měsíčním přehledu fakturace v části „Souhrn“ o jeden nebo dva dny lišit od údajů uvedených na vaší faktuře. Ve většině případů je to způsobeno tím, že Google Ads a banky používají různé systémy. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik. Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují historii fakturace. Poskytují přehled o požadavcích na platby. Obsahují tedy řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili.

Faktury jsou právně platné a jsou přijímány místními finančními úřady.

Naše faktury jsou různými daňovými úřady uznávány jako platné daňové doklady i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. dubna 2022 bude Google všem zákazníkům Google Ads s fakturační adresou v Nigérii povinně účtovat 7,5% DPH. Tento krok vyžadují místní právní předpisy.

Po zavedení změny začne Google zákazníkům v Nigérii zasílat faktury s DPH, které si budou moci stáhnout v účtu Google Ads.

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na místního daňového poradce nebo na místní finanční úřad. Společnost Google daňové poradenství neposkytuje.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Fakturu s DPH najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení a v části Fakturace zvolte Dokumenty.
  Přejít
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Měsíční výpisy

Kromě faktury s DPH či daňového dokladu poskytuje společnost Google také pravidelné měsíční výpisy. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na svého daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Váš účet spravuje společnost Google Ireland Ltd.

Jestliže máte v účtu uveden daňový stav Firma, obraťte se na místní finanční úřad a ověřte si, zda se na vás vztahuje povinnost samovyměření DPH. Pokud ano, řiďte se pokyny daňového poradce nebo příslušného finančního úřadu.

Od 1. března 2023 začne společnost Google u digitálních služeb účtovat 12% daň z přidané hodnoty (DPH), a to v souladu s místními právními předpisy. Ty budou mít dopad na zákazníky s daňovým statusem „Osobní“ a „Samostatný podnikatel“. Nová daň bude uvedena na stránce Přehled v části Fakturace a platby a v měsíčních výpisech.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. V případě nejasností proto kontaktujte svého daňového poradce.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě Google Ads nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se na místní finanční úřad.

Měsíční výpisy

Kromě faktury s DPH či daňového dokladu poskytuje společnost Google také pravidelné měsíční výpisy. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na svého daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Váš účet spravuje společnost Google Ireland Ltd.

Jestliže máte v účtu uveden daňový stav Firma, obraťte se na místní finanční úřad a ověřte si, zda se na vás vztahuje povinnost samovyměření DPH. Pokud ano, řiďte se pokyny daňového poradce nebo příslušného finančního úřadu.

Aby vyhověla místním právním předpisům, začne společnost Google od 1. října 2021 u digitálních služeb účtovat 20% daň z přidané hodnoty (DPH). Tato změna se bude týkat všech zákazníků s daňovým stavem „Fyzická osoba“ nebo „Samostatný podnikatel“.

Toto se projeví na kartě Transakce v části Fakturace a platby, a také v měsíčních výpisech.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. V případě nejasností proto kontaktujte svého daňového poradce.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě Google Ads nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se na místní finanční úřad.

Měsíční výpisy

Ve vaší zemi poskytuje Google výpisy měsíčně. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. července 2021 začne Google kvůli změně daňové legislativy zákazníkům služby Google Ads s firemní adresou v Kamerunu účtovat DPH 19,25 %.

Daňové doklady a výpisy 

Od 1. července začnou zákazníci služby Google Ads s firemní adresou v Kamerunu dostávat daňové doklady a výpisy. Faktury se budou generovat na konci měsíce a bude vám účtována daň ve výši 19,25 %.

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na daňového poradce.

Distributor Google Italy

Dotčené produkty

Jestliže jste obdrželi oznámení týkající se dotčených služeb, jedná se o ty uvedené níže. Společnost Google Italy s.r.l. bude až do odvolání protistranou všech vašich smluv, jimiž se řídí poskytování těchto ovlivněných služeb.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360 a Studio
 • Google Ad Manager (pouze v případech, kdy vám fakturuje přímo Google)
 • Search Ads 360
 • Vyhledávání letů
 • Analytics a Analytics 360
 • Reklamy na hotely
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervace ve službě YouTube
 • Waze Ads

Pravidelný exportér

Pokud je vaše společnost kvalifikovaná jako pravidelný exportér, a má proto nárok na osvobození od DPH, musíte odeslat prohlášení o záměru elektronicky přímo italskému finančnímu úřadu. Společnost Google poté získá doklady již schváleného prohlášení od finančního úřadu prostřednictvím naší daňové schránky (Cassetto Fiscale) a zpracuje vaše osvobození od DPH v odůvodněném rozsahu.

Rozdělit platbu

Pokud má vaše společnost nárok na rozdělenou platbu, a tedy na osvobození od DPH, bude Google vaši způsobilost poskytovatele služeb automaticky každý měsíc určovat na základě zveřejněných vládních seznamů způsobilosti poskytovatelů služeb zde a zde. Vládní seznamy způsobilosti poskytovatelů služeb jsou založeny na daňovém kódu, takže přidáním daňového kódu do vašeho platebního profilu nejlépe zajistíte, aby náš systém vaši způsobilost správně určil, zejména pokud váš daňový kód (Codice Fiscale) není stejný jako vaše DIČ (Partita IVA). Druhým způsobem určení způsobilosti poskytovatele služeb je porovnání názvu společnosti ve vašem platebním profilu s názvem společnosti ve vládních seznamech způsobilosti. Sjednocením názvu společnosti v platebním profilu s názvem v seznamech zajistíte, že vaše způsobilost poskytovatele služeb bude naším systémem určena správně.

Kontaktujte nás a přidejte svůj daňový kód do svého platebního profilu.

San Marino a Vatikán

Organizace s fakturačními adresami v San Marinu a Vatikánu jsou osvobozeny od DPH. Společnost Google je povinna vystavit místní e-fakturu pro daňové účely s 0% DPH všem zákazníkům, kteří poskytnou DIČ. Místní e-faktury pro daňové účely se generují pouze tehdy, když bylo do vašeho platebního profilu DIČ přidáno.

Kontaktujte nás a přidejte své DIČ do svého platebního profilu.

Kódy CUP/CIG pro orgány veřejné správy (PA)

Z daňového hlediska nedochází pro orgány veřejné správy k žádné změně v daňovém režimu a platí místní e-faktury pro daňové účely bez kódů CUP/CIG. Někteří zákazníci z řad orgánů veřejné správy však kódy CUP/CIG vládních projektů na fakturách potřebují, aby mohli provádět platby. Svůj platební profil můžete jako PA označit tak, že zde uvedete svůj 6místný IPA Codice a příslušné kódy CUP nebo CIG, a všechny budoucí místní e-faktury pro daňové účely pak budou kód CUP/CIG obsahovat.

Kontaktujte nás a svůj 6místný IPA, CUP nebo CIG do platebního profilu přidejte.

Inzerenti v Severní Americe

Pokud inzerujete v Severní Americe a ze služby Google Ads vám plynou příjmy z podnikatelské činnosti, musíte při podávání daňového přiznání uvést daňové identifikační číslo (TIN = DIČ) společnosti Google. Naše údaje:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Daňové identifikační číslo (DIČ): 77-0493581

Poznámka: Jednotlivé státy mají své místní obecní daně, které se na zákazníka vztahují na základě jeho fakturační adresy. Daň z transakcí se u příslušných reklamních služeb vyměřuje a účtuje na konci každého měsíce.

Inzerenti v Severní Americe

Pokud inzerujete v Severní Americe a ze služby Google Ads vám plynou příjmy z podnikatelské činnosti, musíte při podávání daňového přiznání uvést daňové identifikační číslo (TIN) společnosti Google. Naše údaje:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Daňové identifikační číslo (TIN): 77-0493581

Daň GST/HST

Daň GST/HST se bude od 1. července 2021 vztahovat na všechny zákazníky Google Ads s fakturační adresou v Kanadě, kteří do svých platebních profilů nepřidali registrační číslo GST/HST.

Pokud chcete zjistit aktuální místní sazby GST/HST, obraťte se na místní finanční úřad.

Inzerenti s měsíční fakturací musí poskytnout registrační číslo GST/HST našemu týmu podpory. Ten jim pak platební profil upraví.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami si můžou daňové údaje změnit takto:

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | gear [Icon] a v sekci Fakturace zvolte Nastavení.
 3. V části Daňové údaje pro Kanadu vyberte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a možnost Spravovat daňové údaje
 4. Na další stránce v sekci Daňové údaje pro Kanadu klikněte na možnost Přidat daňové údaje a registrační číslo GST/HST zadejte do příslušného políčka.
 5. Klikněte na Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Vpravo na stránce klikněte na Nastavení.
 3. V části Daňové údaje pro Kanadu vyberte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a možnost Spravovat daňové údaje
 4. Na další stránce v sekci Daňové údaje pro Kanadu klikněte na možnost Přidat daňové údaje a registrační číslo GST/HST zadejte do příslušného políčka.
 5. Klikněte na Uložit.

QST v Québecu

Sazba daně z prodeje v Québecu (QST) je 9,975 % a platí pro všechny zákazníky služby Google Ads v provincii, kteří do svých platebních profilů nepřidali registrační číslo QST.

Inzerenti s měsíční fakturací musí poskytnout registrační číslo GST/HST našim pracovníkům podpory. Ti pak příslušně aktualizují jejich platební profil.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami můžou daňové údaje upravit a registrační číslo QST uvést podle výše uvedených pokynů.

Poznámka:

Pokud jste inzerentem na Havaji a používáte automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.

Účty obsluhované společností Google Canada Corporation

Na všechny účty Google Ads spadající pod Google Canada se vztahuje daň z prodeje podle fakturační adresy uvedené v účtu.Upozorňujeme, že sazba této daně se může podle uvážení vlády měnit.

Můžete očekávat následující skutečnosti:

 • Vždy budete podléhat daním v aktuální sazbě podle kanadských předpisů. (Váš účet obsluhuje společnost Google Canada.)

Dotčené služby distribuované společností Google Canada

Jestliže jste obdrželi oznámení týkající se dotčených služeb, jedná se o služby uvedené v tomto oznámení. Společnost Google Canada bude až do odvolání protistranou všech vašich smluv, jimiž se řídí poskytování těchto dotčených služeb:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (pouze v případech, kdy vám fakturuje přímo Google)
 • Search Ads 360
 • Vyhledávání letů
 • Google Analytics 360
 • Reklamy na hotely
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervace ve službě YouTube
 • Waze Ads

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. června 2021 se na všechny zákazníky služby Google Ads s fakturační adresou v Bangladéši, kteří do svého platebního profilu nepřidali 13místné identifikační číslo firmy (BIN), vztahuje 15% DPH.

Inzerenti s měsíční fakturací musí kontaktovat náš tým podpory a poskytnout mu své číslo BIN. Náš tým pak aktualizuje jejich platební profil.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami si mohou daňové údaje upravit podle těchto pokynů:

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | gear [Icon] vpravo nahoře a pak v sekci Fakturace vyberte Nastavení.
 3. V části Daňové údaje pro Bangladéš klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a do příslušného pole zadejte identifikační číslo vaší firmy (BIN).
 4. Klikněte na Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Vpravo na stránce klikněte na Nastavení.
 3. V části Daňové údaje pro Bangladéš klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a do příslušného pole zadejte identifikační číslo vaší firmy (BIN).
 4. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Od 1. ledna 2024 budou tržby ve službě Google Ads na území Singapuru podléhat dani z přidané hodnoty (DPH) zvýšené ze 8 % na 9 %. Tato změna se týká všech účtů Google Ads, které mají adresu firmy v Singapuru.

Poznámka: Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně daní. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. září 2021 se na všechny zákazníky Google Ads s fakturační adresou v Thajsku, kteří do svých platebních profilů nepřidali 13místné thajské DIČ, bude vztahovat 7% DPH. 

Inzerenti s měsíční fakturací musí kontaktovat náš tým podpory a poskytnout mu své thajské DIČ. Náš tým pak aktualizuje jejich platební profil.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami si mohou daňové údaje upravit podle těchto pokynů:

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | gear [Icon] vpravo nahoře a pak v sekci Fakturace vyberte Nastavení.
 3. V části „Daňové údaje pro Thajsko“ klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a do příslušného pole zadejte své thajské DIČ.
 4. Klikněte na Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Vpravo na stránce klikněte na Nastavení.
 3. V části „Daňové údaje pro Thajsko“ klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a do příslušného pole zadejte své thajské DIČ.
 4. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Google New Zealand Limited

Od 1. listopadu 2018 bude faktury vystavovat společnost Google New Zealand Limited jakožto distributor těchto služeb. Obrat ve službě Google Ads na území Nového Zélandu bude podléhat dani ze zboží a služeb (GST) ve výši 15 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s firemní adresou na Novém Zélandu.

Poznámka:

Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na daňového poradce.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují historii fakturace. Poskytují přehled o požadavcích na platby (obsahují tedy řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

PT Google Indonesia

Od 1. října 2019 bude faktury vystavovat společnost PT Google Indonesia, která je distributorem našich služeb. S ohledem na místní daňové předpisy budou veškeré prodeje reklam v Indonésii do dubna 2022 podléhat DPH ve výši 10 %, od dubna 2022 budou podléhat DPH ve výši 11 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s fakturační adresou v Indonésii.

V případě zákazníků, kteří chtějí z platby zadržovat 2% srážkovou daň, je třeba společnosti Google zaslat daňový doklad pro srážkovou daň („Bukti Potong“). Tím se vyhnete riziku nedoplatku na účtu. Doklad pro srážkovou daň nám musíte zaslat do data splatnosti uvedeného na obchodní faktuře. Adresu naleznete níže.

Jestliže váš doklad o srážkové dani neobsahuje QR kód, musíte poslat jeho originál pomocí služby POS Indonesia na jednu z níže uvedených adres:

 • Jestliže platíte za reklamy platební kartou nebo převodem z bankomatu: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Pokud dostáváte faktury: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

Jestliže váš doklad o srážkové dani obsahuje QR kód, můžete jeho kopii odeslat e‑mailem na jednu z níže uvedených adres. V předmětu zprávy uveďte PTGI Withholding Tax Slip.

 • Pokud platíte za reklamy platební kartou nebo převodem z bankomatu: eps-wht@google.com
 • Pokud dostáváte faktury: collections@google.com

Jestliže jste plátcem DPH, musíte nám zaslat oznámení o registraci (Surat Keterangan Terdaftar, SKT) vydané ministerstvem financí Indonéské republiky (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Kopie těchto dokumentů můžete nahrát v části Nastavení svého platebního profilu. Další informace o postavení plátce DPH

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Srážkové daně

Platby prováděné 1. července 2018 nebo později za zahraniční digitální služby poskytované společností Google Asia Pacific Pte Ltd / Google Ireland Ltd budou zatíženy 5% daní v souladu s ustanoveními pákistánského finančního zákona z roku 2018. V některých případech může být nutné, abyste tuto daň odvedli v souladu se smluvními podmínkami programu Google Ads, podle kterých nese zákazník odpovědnost za odvod jakékoli daně nebo státem určených poplatků v Pákistánu ve vztahu ke službám, které využívá.
Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní ani státem určených poplatků. Máte-li k této změně nějaké dotazy, kontaktujte svého daňového a platebního poradce.

Nepřímé daně

Jelikož vaše obchodní smlouva Google Ads je registrována u společnosti Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur, na vaše aktivity v Google Ads se místní nepřímé daně nevztahují. Na faktuře proto nejsou nepřímé daně uváděny.

Google Australia Pty Limited

Od 1. listopadu 2016 bude faktury vystavovat společnost Google Australia Pty Limited, jakožto distributor těchto služeb. Obrat ve službě Google Ads na území Austrálie bude podléhat dani ze zboží a služeb (GST) ve výši 10 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s australskou firemní adresou.

Poznámka: Společnost Google neposkytuje daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi se daně účtují v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby a druhou na konci měsíce (na té se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní ani Záznam o přijatých platbách). Když používáte platby automatické, přijde vám jedna faktura na konci měsíce. Ani ta nebude výše zmíněné sekce obsahovat.

Fakturu v účtu najdete takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích se faktury nevytvářejí. V takové dny tedy počítejte s mírným zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v sekci Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí může také vzniknout, když na účet obdržíte úpravu nebo kredit a během stejného fakturačního období je využijete.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují historii fakturace. Jsou na nich uvedeny žádosti o platbu (obsahují tedy řádkovou položku pro každý poplatek, který jsme vám naúčtovali, a každou platbu, kterou jste společnosti Google zaslali).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Google Japan G.K.

Od 1. dubna 2019 bude faktury vystavovat společnost Google Japan G.K. jako distributor služeb. Obrat z reklam na území Japonska bude tedy podléhat japonské spotřební dani (JCT) ve výši 10 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s firemní adresou v Japonsku.


Poznámka: Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Daně v Indii

Pokud sídlíte v Indii, bude vám u všech nákupů účtována daň ze zboží a služeb (GST).

Jedná se o model dvojího zdanění, v rámci kterého je na zboží a služby uvalena daň jednotlivými indickými státy i centrální vládou.

GST se skládá z daní tří typů, a to z daně centrální, státní a integrované. Typ použité daně závisí na tom, kde službu koupíte a odkud ji Google poskytuje. Sazby jsou následující:

 • centrální daň GST (CGST): 9 %,
 • státní daň GST (SGST): 9 %,
 • integrovaná daň GST (IGST): 18 %.
Poznámka:
 • Inzerentům, kteří mají fakturační adresu ve státě Harijána (a jde tedy o vnitrostátní službu), budou účtovány sazby CGST a SGST. Pro všechny ostatní platí sazba IGST.
 • Pro inzerenty v zóně SEZ je sazba GST 0 %.

Pokud využíváte služby od společnosti Google India Private Limited (GIPL), typ daně se určí podle vašeho DIČ. Daňové identifikační číslo zboží a služeb (GSTIN) je povinné pro firemní účty a volitelné pro osobní účty.

Kam GSTIN odeslat

Pokud používáte měsíční fakturaci, obraťte se na správce účtu nebo nám své GSTIN zašlete e‑mailem.

Ostatní inzerenti mohou své údaje zadat v části Fakturace a platby. Stačí v nabídce vlevo kliknout na Nastavení a v platebním profilu v sekci daňových údajů pro Indii zadat příslušná identifikační čísla.

U účtů spravovaných agenturami je třeba zajistit, aby uvedená adresa a GST odpovídaly společnosti, jež hradí faktury, a státu, který GST nárokuje. Pokud adresa a název společnosti na fakturách neodpovídá firmě, která faktury skutečně hradí, aktualizujte fakturační adresu.

U firemních i osobních účtů musí adresa a GSTIN na fakturách odpovídat místu přijímání služeb. GSTIN by tedy mělo odpovídat státu ve fakturační adrese na daňových dokladech. Pokud GSTIN státu fakturační adresy neodpovídá, faktura bude považována za vystavenou neregistrovanému zákazníkovi a bude tak uváděna v přiznáních společnosti Google ke GST.

Tyto informace zajišťují správné stanovení daní.

Důležité poznámky:

 • Inzerentům, kteří používají automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.
 • Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte k této změně nějaké dotazy, kontaktujte svého firemního daňového poradce.

Srážková daň (TDS)

Potvrzení pro účely TDS jsou požadována čtvrtletně. Další informace lze najít na webu indického ministerstva pro daň z příjmu.

Potvrzení za čtvrtletí končící v červnu, září, prosinci a březnu je třeba dodat prostřednictvím formuláře 16A do 15 dnů od termínu vyplnění přiznání k TDS, tedy do 15. srpna, listopadu, února a června.

Potvrzení pro účely TDS za předchozí finanční rok odeslaná po 15. červnu aktuálního finančního roku nebudou akceptována. Například potvrzení pro účely TDS za fiskální rok 2021–2022 je třeba odeslat nejpozději 15. června 2022.

Permanentní číslo účtu (PAN) společnosti Google je AACCG0527D a registrovaná adresa na potvrzení pro účely TDS musí být tato:

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore – 560 016

Odesílání potvrzení pro účely srážkové daně (TDS)

Pokud v účtu využíváte měsíční fakturaci, zašlete digitální kopii potvrzení pro účely TDS (buď elektronicky podepsanou, nebo v podobě oskenovaného a podepsaného potvrzení ve formátu PDF) přímo na collections@google.com.

Jestliže v účtu používáte manuální nebo automatické platby, zašlete nám digitální kopii potvrzení pro účely TDS e-mailem (buď elektronicky podepsanou, nebo jako sken podepsaného potvrzení ve formátu PDF). Po schválení vám bude částka kreditu připsána na účet.

Jaká je výše TDS

Současná sazba TDS pro platby společnosti Google India Private Limited související s inzercí je 2 % a nezahrnuje daň ze zboží a služeb (podle oběžníku č. 23 z 19. července 2017 vydaného odborem přímých daní ministerstva financí indické vlády). Sazba TDS se však může na základě vládních nařízení měnit. Google Ads nemůže poskytovat daňové poradenství. S dotazy ohledně TDS nebo jiných daňových záležitostí se obracejte na daňového poradce.

Prohlášení podle oddílu 206AB zákona o dani z příjmu z roku 1961

Společnost Google podala přiznání k dani z příjmů za dva daňové roky bezprostředně před předchozím rokem, ve kterém má být daň sražena, u nichž termín pro podání přiznání podle oddílu 139(1) indického zákona o dani z příjmů z roku 1961 (dále jen „Zákon“') již uplynul.

Společnost Google tedy nesplňuje definici specifikované osoby podle ustanovení oddílu 206AB zákona o dani z příjmu z roku 1961, a proto se na ni vyšší sazba srážkové daně uvedená v tomto oddílu nevztahuje.

Daně v Rusku

U všech inzerentů ve službě Google Ads s fakturační adresou v Rusku bude na všechny náklady ve službě Google Ads bez výjimky uplatněna 20% daň z přidané hodnoty (DPH).

Co můžete očekávat, pokud se nacházíte v Ruské federaci:

 • Ať si zvolíte daňový status Firma, Samostatný podnikatel či Osoba, vždy vám bude účtována DPH v aktuální sazbě podle ruských předpisů. (Váš účet obsluhuje společnost Google Russia.)
 • Odvody DPH zobrazíte kliknutím na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a kliknutím na Přehled fakturace v části Fakturace. DPH se účtuje na základě skutečně využité částky.

DPH ve zjednodušeném daňovém systému (USN)

Ruské daňové předpisy stanoví, že pokud se na vás vztahuje zjednodušený daňový systém (USN), neplatíte DPH za zboží a služby, které kupujete či prodáváte. Pokud však kupujete zboží či služby od společnosti působící v rámci obecného daňového režimu, zaplatíte DPH zahrnutou do ceny příslušného produktu nebo služby. Vzhledem k tomu, že OOO Google v rámci obecného daňového režimu působí, budou vaše platby za službu Google Ads zahrnovat i DPH.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. V případě otázek týkajících se registrace k DPH se proto obraťte na daňového poradce nebo na pracovníka finančního úřadu.

Změna daňového statusu

Při registraci do Google Ads je nutné vybrat daňový status (osoba, samostatný podnikatel nebo firma). Pokud potřebujete svůj daňový status změnit, kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Změna údajů o DPH

Pokud chcete zkontrolovat název společnosti nebo daňová identifikační čísla (INN a KPP) uváděná na vašich měsíčních fakturách, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a klikněte na Nastavení.

Aktualizace čísla KPP

Pokud se vaše číslo KPP změnilo, můžete ho v účtu upravit. Chcete‑li číslo KPP aktualizovat, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení a přejděte do části Platební profil.
 4. Kliknutím na ikonu tužky přejděte do režimu úprav, aktualizujte číslo KPP a klikněte na Uložit.

Poznámka

Vaše číslo KPP můžeme změnit jen za předpokladu, že číslo INN zůstane stejné. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Změna názvu společnosti

Pokud se změnil název vaší společnosti, kontaktujte nás. Abychom mohli tento údaj aktualizovat, potřebujeme sken vašeho daňového osvědčení s daňovými identifikačními čísly a registrovaným názvem společnosti. Až daňové osvědčení obdržíme a ověříme, změníme název společnosti, který máte ve vašem účtu Google Ads a na měsíčních fakturách. O provedení změny vás budeme informovat.

Poznámka

Číslo KPP nebo název společnosti můžeme změnit pouze za předpokladu, že číslo INN zůstane stejné. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Oprava čísla INN

Pokud je v účtu Google Ads uvedeno nesprávné číslo INN (DIČ), lze ho změnit pouze v případě, že došlo při zakládání účtu Google Ads k překlepu. Kontaktujte nás a zašlete nám naskenovanou kopii daňového osvědčení s vašimi DIČ a registrovaným názvem společnosti. Až daňové osvědčení obdržíme a ověříme, změníme číslo INN, které je uvedeno ve vašem účtu Google Ads a na vašich měsíčních fakturách.

Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Změna adresy oficiálního sídla nebo poštovní adresy

Pokud se změnila adresa sídla firmy nebo korespondenční adresa, můžete ji aktualizovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Adresu sídla firmy změníte tak, že přejdete do části Platební profil a provedete potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.
 4. Chcete‑li aktualizovat korespondenční adresu, přejděte do sekce Platební účet a proveďte potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.

Výpočet DPH

Chcete-li zobrazit odvody DPH, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a v levé nabídce klikněte na Transakce.

Jak se DPH počítá

DPH se účtuje na základě hodnoty nashromážděných kliknutí a zobrazení.

poplatky za využití + DPH = částka platby

Kdy se DPH účtuje

DPH může být účtována jednou na konci měsíce na základě nákladů vzniklých v průběhu měsíce používání služby.

Příklad

 • Řekněme, že 10. června obdržíte na účet Google Ads platbu ve výši 100 RUB.
 • Využitá částka každý den narůstá až do okamžiku, kdy je platba 100 RUB dne 25. června v plné výši utracena.
 • 25. června se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou z platby ve výši 100 RUB.

Příklad

 • Řekněme, že 25. června obdržíte na účet Google Ads platbu ve výši 100 RUB.
 • Do konce měsíce (30. června) byla z platby utracena částka 50 RUB. 30. června se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou z využité částky ve výši 50 RUB.

Pokud je zcela využita více než jedna platba, může se účtovaná DPH vztahovat k daňovému základu z více plateb.

DPH z propagačního kreditu nebo úprav

Pokud jste získali nějakou odměnu v rámci propagační nabídky nebo jiného typu úpravy kreditu, využitá část tohoto kreditu bude automaticky zdaněna DPH. Částka DPH vám bude po úplném vyčerpání kreditu v plné výši vrácena. Pokud bude kredit ke konci měsíce vyčerpán jen částečně, DPH vám bude na konci téhož měsíce vrácena také jen částečně.

Pokud máte ohledně účtování DPH nějaké nejasnosti, kontaktujte nás.

DPH a váš zbývající kredit

Stránka Přehled obsahuje dvě části, v nichž je uveden zůstatek vašeho účtu:

 1. V části „Váš zbývající kredit“ nad tabulkou je uvedena částka, která vám na reklamní aktivity zbývá, a odhadovaná částka budoucích odvodů DPH. Na základě tohoto pole můžete odhadnout zbývající částku na svém účtu.
 2. Sloupec Zůstatek v tabulce historie transakcí uvádí zůstatek vašeho účtu, do kterého nejsou zahrnuty žádné odhadované budoucí odvody DPH ani nepoužité částky plateb.

Nabídky a rozpočty nastavené na kartě Kampaně nezahrnují DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je 10% daň za zboží a služby, která se platí korejským daňovým orgánům. To, zda a jakým způsobem platíte v Koreji DPH, závisí na vaší platební metodě.

Pokud jste firemní inzerent (typ účtu je „Organizace“) a zadali jste platné registrační číslo firmy (BRN), zašleme vám za každý měsíc elektronickou fakturu s DPH, kterou lze použít pro účely daňového přiznání. Pokud jste jako platební metodu zvolili debetní nebo kreditní kartu, obdržíte od zpracovatele plateb také potvrzení o transakci debetní nebo kreditní kartou.

Pokud jste firemní inzerenti, kteří obdrží elektronickou fakturu s DPH i potvrzení o transakci debetní nebo kreditní kartou, nadále pro účely daňového přiznání používejte elektronickou fakturu s DPH.

Níže vyberte platební metodu, která se vztahuje na váš účet.

Manuální a automatické platby debetní nebo kreditní kartou

Jestliže podepíšete smlouvu se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd.:

Od 1. července 2019 vám v souladu s místními právními předpisy v Jižní Koreji začne společnost Google přičítat ke všem transakcím daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 10 %, s výjimkou případů, kdy jste firemním inzerentem a zadali jste platné registrační číslo firmy ve formátu xxx-xx-xxxxx.

Pokud podepíšete smlouvu se společností Google Korea LLC:

Budeme ke všem transakcím přičítat daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 10 %. Výši DPH k útratě za reklamu najdete na stránce Fakturační transakce.

Pokud jste firemní inzerent a zadali jste platné registrační číslo firmy, obdržíte za každý měsíc během prvních 10 dnů následujícího měsíce elektronickou fakturu s DPH, kterou lze použít pro účely daňového přiznání. Fakturu zasílá e-mailem místní fakturační partner společnosti Google, společnost MakeBill, hlavnímu kontaktu pro fakturaci ve vašem účtu. Na faktuře bude uvedena částka, ze které byla DPH vypočtena. Pokud jste fyzická osoba, elektronickou fakturu s DPH neobdržíte.

Od zpracovatele plateb kartou navíc dostanete potvrzení o platbě kreditní nebo debetní kartou. Jestliže obdržíte elektronickou fakturu s DPH i potvrzení o platbě kreditní nebo debetní kartou, můžete elektronickou fakturu s DPH stále použít pro účely daňového přiznání.

Aktualizace údajů pro účely DPH

Údaje o DPH můžete ve svém účtu kdykoli aktualizovat. Jak na to:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace a platby zvolte Přehled.
 3. Na levé straně vyberte možnost Nastavení.
 4. Najděte sekci Platební profil a proveďte požadované změny.
 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
Manuální platby prostřednictvím LG U+

Když provedete platbu prostřednictvím LG U+, automaticky z platby odečteme 10% DPH na úhradu předpokládaných reklamních nákladů. Za zbývající částku z platby poté zobrazíme vaše reklamy. Jak se reklamy budou zobrazovat, budeme každý měsíc hradit DPH ve výši odpovídající reklamním nákladům vzniklým v daném měsíci.

Na stránce Fakturační transakce je u každé platby uvedena výše DPH. Pokud jste firemní inzerent, obdržíte za každý měsíc během prvních 10 dnů následujícího měsíce elektronickou fakturu s DPH, kterou lze použít pro účely daňového přiznání. Fakturu zasílá e-mailem místní fakturační partner společnosti Google, společnost MakeBill, hlavnímu kontaktu pro fakturaci ve vašem účtu. Na faktuře bude uvedena částka, ze které byla DPH vypočtena. Pokud jste fyzická osoba, elektronickou fakturu s DPH neobdržíte.

Upozorňujeme, že společnost LG U+ vám ke každé platbě zašle stvrzenku. Tuto stvrzenku nelze v přiznání k DPH použít.

Aktualizace údajů pro účely DPH

Údaje pro účely DPH můžete ve svém účtu kdykoli aktualizovat. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace a platby zvolte Přehled.
 3. Na levé straně vyberte možnost Nastavení.
 4. Najděte sekci Platební profil a proveďte požadované změny.
 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
Nastavení plateb na základě měsíční fakturace

Jestliže máte účet Google Ads s měsíční fakturací a používáte měnu KRW, budeme vám účtovat 10% DPH na základě měsíčních reklamních nákladů. Pokud měnu KRW nepoužíváte, podepsali jste smlouvu se společností Google Asia Pacific a pokud jste nezadali platné registrační číslo firmy, jste povinni platit DPH.

U zákazníků, kteří používají jako měnu KRW, zašle společnost MakeBill (místní fakturační partner společnosti Google) hlavnímu kontaktu pro fakturaci každý měsíc e‑mail s odkazem na místní daňový doklad. Pokud chcete aktualizovat údaje o DPH nebo e‑mailovou adresu, na kterou se místní daňový doklad zasílá, kontaktujte nás.

Pokud jste inzerentem se sídlem v Mexiku a využíváte manuální platby nebo měsíční fakturaci, bude vám Google účtovat 16% poplatek na úhradu daně Impuesto sobre Valor Agregado (DPH). Způsob účtování závisí na vašem nastavení plateb. Další informace zjistíte po kliknutí na příslušný odkaz v níže uvedeném seznamu.

Platby na základě měsíční fakturace

Jestli využíváte měsíční fakturaci, připočte Google 16 % k vašim nákladům na faktuře.

Automatické platby

16% DPH přičteme ke všem transakcím. Výši DPH přidanou k útratě za reklamu najdete v přehledu fakturace.

Pokud jste poskytli platné číslo RFC (Registro Federal de Contribuyentes), obdržíte elektronickou fakturu za každý měsíc, a to v prvních 5 dnech následujícího měsíce. Fakturu zasílá e-mailem místní fakturační partner Googlu, společnost Edicom, hlavnímu fakturačnímu kontaktu ve vašem účtu. Na faktuře bude uvedena částka, ze které byla DPH vypočtena.

Od zpracovatele plateb kartou navíc dostanete potvrzení o platbě kreditní nebo debetní kartou.

Manuální platby

Ze všech manuálních plateb odečte Google 16 % právě na DPH. Zbývající částku vám připíšeme na účet.

Předpokládáme, že prováděná platba bude obsahovat částku, kterou chcete na účet připsat, včetně 16% DPH.

To znamená, že pokud provedete platbu ve výši X, rozdělíme ji na Y a 16 % z Y, jejichž součet bude roven částce X. Částku Y vám připíšeme a 16 % z Y odvedeme na daních mexickému daňovému úřadu.

Vzorec výpočtu, kde X je částka platby a Y je částka připsaná na váš účet, vypadá takto:

 • X = Y + (0,16 × Y)
  X = 1,16 × Y
  Y = X/1,16

Konkrétnější příklad:

Řekněme, že jste provedli platbu ve výši 116 mexických pesos (MXN). Částku, která se vám má připsat na účet (Y), vypočítáme takto:

 • Y = 116/1,16 MXN
  Y = 100 MXN

Na účet vám připíšeme 100 MXN a zbývajících 16 MXN odvedeme mexickému daňovému úřadu.

Postup změny daňových údajů

Pokud jste zadali nesprávné daňové údaje, kontaktujte nás a zašlete nám správné informace. Specialista na Google Ads vám provedení změny potvrdí. Faktury vytvořené před aktualizací daňových údajů ve vašem účtu Google Ads však znovu vystavit nemůžeme.

Daně na Ukrajině

Na všechny inzerenty ve službě Google Ads, kteří platí bankovním převodem a mají fakturační adresu na Ukrajině, se na základě ukrajinské legislativy vztahuje aktuální ukrajinská sazba DPH, která činí 20 %.

Pokud je váš účet obsluhován společností Google Ukraine, pak podle ukrajinských daňových předpisů platíte při nákupu zboží nebo služeb od společnosti působící v obecném daňovém režimu DPH v ceně výrobku nebo služby. Protože společnost Google Ukraine pracuje v rámci obecného daňového režimu, budou vaše platby za službu Google Ads zahrnovat DPH.

Pokud váš účet obsluhuje společnost Google Ireland a platíte kreditní kartou, bude společnost Google u zákazníků s daňovým statusem Podnikatel nebo Osoba, jejichž stav registrace k DPH je nastaven na „Nezaregistrováno“, od 1. ledna 2022 účtovat DPH ve výši 20 %. U zákazníků se statusem Firma se nic nezmění.

Zákazníci, kterých se změna dotkne, budou moci provést jednorázové přidání nebo aktualizaci daňového statusu v účtu Google Ads. Pokud budete v budoucnu potřebovat něco změnit, přejděte níže do sekce  Změna registračního statusu DPH, kde je popsáno, jak změny registračního statusu DPH provést. 

Účtovanou DPH najdete na stránkách „Transakce“ a „Souhrn“. Chcete-li ji zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. V případě otázek týkajících se registrace k DPH se proto obraťte na daňového poradce nebo na pracovníka finančního úřadu.

Změna daňového statusu

Při zřizování účtu Google Ads je nutné vybrat daňový status: Osoba, Podnikatel nebo Firma. Poté, co si status zvolíte, již nebude možné jej změnit. Pokud jste například zvolili daňový status Osoba, nelze jej změnit na status Firma.

Pokud potřebujete svůj daňový status změnit, zrušte svůj stávající účet Google Ads a založte si nový s požadovaným statusem. K vytvoření nového účtu použijte jinou e‑mailovou adresu. Pokud byste chtěli používat stejnou, museli byste ji změnit ve stávajícím účtu Google Ads a pak ho teprve zrušit.

Změna údajů o DPH

Pokud chcete zkontrolovat název společnosti, adresu sídla firmy nebo daňová identifikační čísla (EDRPOU) uváděná na vašich měsíčních fakturách, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a vlevo klikněte na Nastavení.

Změna oficiálního názvu společnosti

Pokud se změnil název vaší společnosti, kontaktujte nás. Abychom mohli údaje aktualizovat, potřebujeme naskenovanou kopii vašich oficiálních registračních dokumentů s čísly DIČ, registrovaným názvem společnosti a adresou sídla firmy. Jakmile oficiální registrační dokumenty obdržíme, změníme název společnosti, který je uveden ve vašem účtu Google Ads a používá se v účetních dokladech. Provedení změn vám potvrdíme. Potom můžete požádat o revizi dříve vydaných dokumentů, která bude odrážet opravený název a EDRPOU.

Poznámka

Název společnosti lze změnit pouze v případě, že její EDRPOU zůstane beze změny. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným IIN), založte si jiný účet.

Oprava EDRPOU

Pokud je v účtu Google Ads uvedeno nesprávné číslo ERDPOU nebo IIN (DIČ), lze ho změnit pouze v případě, že došlo při zakládání účtu Google Ads k překlepu. Kontaktujte nás a zašlete nám naskenovanou kopii daňového osvědčení s vašimi DIČ a registrovaným názvem společnosti. Jakmile daňové osvědčení obdržíme a ověříme, opravíme údaje IIN a EDRPOU uvedené ve vašem účtu Google Ads a v budoucích účetních dokladech. Revize už vydaných dokladů nejsou v tomto případě možné. Opravený údaj IIN nebo EDRPOU bude uveden pouze v dokladech vystavených po provedení opravy.

Pokud svůj účet Google Ads chcete převést na jinou registrovanou společnost (s jiným IIN a EDRPOU), založte si jiný účet.

Změna registračního statusu DPH

Pokud se změnil status vaší registrace k DPH, kontaktujte nás. Budete nám muset zaslat naskenovanou kopii svého daňového osvědčení, které obsahuje vaše DIČ, registrovaný název společnosti a daňový status registrace k DPH. Jakmile daňové osvědčení obdržíme a ověříme, změníme status ve vašem účtu Google Ads. Změna se projeví v budoucích účetních dokladech. Revize už vydaných dokladů nejsou v tomto případě možné.

Změna oficiálního sídla nebo poštovní adresy

Pokud se změnila adresa sídla firmy nebo korespondenční adresa, můžete ji aktualizovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Chcete‑li změnit adresu sídla firmy, přejděte na stránku Nastavení a proveďte v části Platební profil potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.
 4. Chcete‑li aktualizovat korespondenční adresu, přejděte do sekce Platební účet a proveďte potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.

O dani z přidané hodnoty

Jak se DPH počítá

DPH se počítá na základě hodnoty vašich reklamních nákladů, například poplatků za kliknutí nebo zobrazení.

Reklamní náklady + DPH = částka k úhradě

Kdy se DPH účtuje

DPH může být účtována:

 • poté, co byla platba v účtu v plné výši utracena, nebo
 • na konci měsíce, pokud byla utracena pouze zčásti.

Příklad: Platba byla v daném měsíci plně využita

Řekněme, že na váš účet Google Ads dorazila 10. června platba 200 ukrajinských hřiven (UAH).

 • Reklamní náklady se průběžně načítají až do 25. června, kdy je zaplacených 200 hřiven zcela využito.
 • 25. června se vám na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná z provedené platby 200 hřiven.

Příklad: Platba byla v daném měsíci využita jen částečně

Řekněme, že na váš účet Google Ads dorazila 10. června platba 200 ukrajinských hřiven (UAH).

 • Do konce měsíce, tedy do 30. června, bylo využito pouze 100 hřiven. 30. června se vám na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná za reklamní náklady 100 hřiven.
 • Řekněme dále, že zbytek z platby utratíte do 3. července. 3. července se vám tedy na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná ze zbývající částky 100 hřiven.

Pokud se během jednoho dne uskuteční více plateb, účtovaná DPH se může vztahovat k celkovému daňovému základu za více plateb.

Pokud máte ohledně účtování DPH nějaké nejasnosti, kontaktujte nás.

DPH z úprav a propagačního kreditu

Pokud na účtu máte kredit získaný z propagační nabídky nebo nějaký jiný druh kreditní úpravy, bude vám z reklamních nákladů uhrazených z tohoto kreditu nejprve automaticky naúčtována DPH. Po využití celého kreditu vám bude stržená DPH na účet vrácena. Pokud kredit využijete pouze z části, bude stržená DPH částečně vrácena na konci stejného měsíce.

DPH a stávající zůstatek účtu

Informace o stávajícím zůstatku najdete na stránce „Transakce“ nebo „Souhrn“. Chcete-li jednu z nich zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace. Zůstatek na účtu je uveden na dvou místech:

 1. Přehled: V sekci Váš zůstatek je uveden zůstatek, který můžete celý využít na budoucí reklamní aktivity.
  • V poli Zbývající kredit je uvedena částka, která vám na reklamní aktivity zbývá, a odhadovaná hodnota budoucích odvodů DPH. Na základě tohoto pole můžete odhadnout objem financí, který vám na účtu zbývá.
 2. Transakce: Ve sloupci Zůstatek v tabulce historie transakcí je uveden zůstatek na vašem účtu (vypočtený odečtením částky ve sloupci Příjmy od částky ve sloupci Inkasa), do kterého nejsou zahrnuty žádné odhadované budoucí odvody DPH z nevyužitých částek plateb.

Nabídky a rozpočty stanovené v kampaních nezahrnují DPH.

Poznámka

Není-li vaše země v seznamu uvedena, znamená to, že informace o daních v této zemi nemáme k dispozici. Požádejte o ně tedy příslušný místní daňový úřad.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Při zakládání účtu budete požádáni o potvrzení typu účtu, účelu použití účtu a daňového statusu. Tato nastavení ovlivní způsob, jakým způsobem budete vypočítávat a přiznávat DPH. Jsou trvalá a po dokončení registrace k fakturaci je nelze změnit. Volte proto pečlivě. Tato nastavení lze též použít k ověření identity inzerenta.

Váš účet obsluhuje společnost Google Ireland Limited. Pokud ale obdržíte oznámení týkající se dotčených služeb, bude až do odvolání vaší protistranou u těchto služeb společnost Google France SARL.

Dotčené služby distribuované společností Google France

Jestliže jste obdrželi oznámení týkající se dotčených služeb, jedná se o ty uvedené níže. Společnost Google France SARL bude až do odvolání protistranou všech vašich smluv, jimiž se poskytování těchto (dotčených) služeb řídí.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (pouze v případech, kdy vám fakturuje přímo Google)
 • Search Ads 360
 • Vyhledávání letů
 • Google Analytics 360
 • Reklamy na hotely
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervace ve službě YouTube
 • Waze Ads

Účty obsluhované společností Google France SARL

Na všechny účty Google Ads spadající pod Google France SARL se vztahuje francouzská standardní sazba daně z přidané hodnoty, která se může na základě rozhodnutí tamější vlády změnit.

Níže jsou uvedeny různé sazby DPH pro metropolitní oblast Francie a další francouzská území.

 

Fakturační adresa

Byla použita sazba DPH.

Francie

20 %

Korsika

Guadeloupe

8,5 %

Martinik 

Réunion

Francouzská Guyana, Mayotte

0 %

St. Pierre a Miquelon

Typ účtu

Jako typ účtu můžete vybrat z možností Organizace, nebo Osobní.

Organizace

Toto nastavení vyberte, pokud provádíte registraci za jiný subjekt nebo registraci pod jiným než svým jménem. Můžete ho použít například v případě, že zastupujete firmu, organizaci, veřejnou obchodní společnost či vzdělávací instituci. Také je zvolte v případě, že se registrujete pod obchodním jménem, i když jste jediným vlastníkem firmy.

Osobní

Toto nastavení zvolte, pokud se registrujete pod svým jménem a používáte účet pro vlastní soukromé účely. Můžete ho použít například v případě, že jste podnikající fyzická osoba a registrujete se pod vlastním jménem a pro vlastní potřeby. Pokud máte účet registrovaný jako osobní, nebudete mít možnost přidávat a odebírat uživatele ani měnit oprávnění k platebnímu profilu.

Účel použití

Vyberte možnost Komerční, pokud jde o použití pro účely firemních nebo komerčních služeb. Komerční použití znamená, že inzercí chcete dosáhnout ekonomického prospěchu, např. zvýšení tržeb, objemu prodeje nebo počtu registrací. To se týká partnerů, živnostníků, nezávislých obchodníků, veřejných obchodních společností a dalších.

Případně vyberte možnost Nekomerční, ovšem pouze pokud jsou účelem použití výhradně politické, charitativní nebo neziskové aktivity.

Poznámka: Nastavení účelu použití bude viditelné jen při počátečním nastavování účtu. V Evropské unii by měla být služba Google Ads využívána hlavně ke komerčním účelům.

Daňové údaje

Zdanění je určeno vaším účelem použití. Daňový status a volitelné nastavení DIČ se zobrazí po provedení výběru typu účtu a účelu použití. Pokud se zaregistrujete do jiných služeb Google, může se stát, že zdanění u jiných služeb může v některých případech vyplývat z daňového statusu. Nastavení „Účel použití“ je trvalé a ovlivní způsob, jakým budete vypočítávat a přiznávat DPH.

Daňový status Organizace znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k typu účtu organizace.

Daňový status Osobní znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k osobnímu typu účtu.

Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

Samovyměření DPH

Obraťte se na místní finanční úřad, který vám poradí, zda si máte ve své zemi DPH vyměřovat sami. Pokud ano, postupujte podle pokynů daňového poradce nebo místního finančního úřadu, protože Google vám v těchto věcech radit nemůže.

Co je dobré vědět

 • Pokud váš účet obsluhuje společnost Google France SARL, budete nám muset sdělit své DIČ, číslo SIRET nebo číslo SIREN (v závislosti na vašem daňovém statusu).
 • Pokud váš účet obsluhuje společnost Google Ireland Limited:
  • DPH k vašemu účtu nepřičítáme, pokud jste při registraci zvolili Nekomerční účel použití.
  • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovídat sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ pro DPH.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. DIČ pro DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (číslicemi nebo písmeny). Pokud chcete zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují fakturační historii. Obsahují požadavky na platby (tj. řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Estonsko od 1. ledna 2024 zvýšilo daň z přidané hodnoty (DPH) z 20 % (současná) na 22 %. Tato změna může mít vliv na účty Google Ads s estonskou firemní adresou. 

Při zakládání účtu budete požádáni o potvrzení typu účtu, účelu použití účtu a daňového statusu. Tato nastavení ovlivní způsob, jakým způsobem budete vypočítávat a přiznávat DPH. Jsou trvalá a po dokončení registrace k fakturaci je nelze změnit. Volte proto pečlivě. Tato nastavení lze též použít k ověření identity inzerenta.

Typ účtu

Jako typ účtu můžete vybrat z možností Organizace, nebo Osobní.

Organizace

Toto nastavení vyberte, pokud provádíte registraci za jiný subjekt nebo registraci pod jiným než svým jménem. Můžete ho použít například v případě, že zastupujete firmu, organizaci, veřejnou obchodní společnost či vzdělávací instituci. Také je zvolte v případě, že se registrujete pod obchodním jménem, i když jste jediným vlastníkem firmy.

Osobní

Toto nastavení zvolte, pokud se registrujete pod svým jménem a používáte účet pro vlastní soukromé účely. Můžete ho použít například v případě, že jste podnikající fyzická osoba a registrujete se pod vlastním jménem a pro vlastní potřeby. Pokud máte účet registrovaný jako osobní, nebudete mít možnost přidávat a odebírat uživatele ani měnit oprávnění k platebnímu profilu.

Účel použití

Vyberte možnost Komerční, pokud jde o použití pro účely firemních nebo komerčních služeb. Komerční použití znamená, že inzercí chcete dosáhnout ekonomického prospěchu, např. zvýšení tržeb, objemu prodeje nebo počtu registrací. To se týká partnerů, živnostníků, nezávislých obchodníků, veřejných obchodních společností a dalších.

Případně vyberte možnost Nekomerční, ovšem pouze pokud jsou účelem použití výhradně politické, charitativní nebo neziskové aktivity.

Poznámka: Nastavení účelu použití bude viditelné jen při počátečním nastavování účtu. V Evropské unii by měla být služba Google Ads využívána hlavně ke komerčním účelům.

Daňové údaje

Zdanění je určeno vaším účelem použití. Daňový status a volitelné nastavení DIČ se zobrazí po provedení výběru typu účtu a účelu použití. Pokud se zaregistrujete do jiných služeb Google, může se stát, že zdanění u jiných služeb může v některých případech vyplývat z daňového statusu. Nastavení účelu použití je trvalé a ovlivní způsob, jakým budete vypočítávat a přiznávat DPH.

Daňový status Organizace znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k typu účtu organizace.

Daňový status Osobní znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k osobnímu typu účtu.

Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

 

Co je dobré vědět

 • Budete nám muset sdělit své DIČ.
 • Pokud jste při registraci zvolili možnost Nekomerční, nebudeme vašemu účtu účtovat DPH.
 • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovídat sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ pro DPH.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. DIČ pro DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (číslicemi nebo písmeny). Jestliže chcete zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Samovyměření DPH

Máte povinnost si sami vyměřit DPH podle aktuální sazby DPH svého členského státu. Poraďte se s místním finančním úřadem.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují fakturační historii. Obsahují požadavky na platby (tj. řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Poznámka: Lucembursko od 1. ledna 2024 zvýšilo daň z přidané hodnoty (DPH) z 16 % na 17 %. Tato změna může mít vliv na účty Google Ads s firemní adresou v Lucembursku.

Při zakládání účtu budete požádáni o potvrzení typu účtu, účelu použití účtu a daňového statusu. Tato nastavení ovlivní způsob, jakým způsobem budete vypočítávat a přiznávat DPH. Jsou trvalá a po dokončení registrace k fakturaci je nelze změnit. Volte proto pečlivě. Tato nastavení lze též použít k ověření identity inzerenta.

Typ účtu

Jako typ účtu můžete vybrat z možností Organizace, nebo Osobní.

Organizace

Toto nastavení vyberte, pokud provádíte registraci za jiný subjekt nebo registraci pod jiným než svým jménem. Můžete ho použít například v případě, že zastupujete firmu, organizaci, veřejnou obchodní společnost či vzdělávací instituci. Také je zvolte v případě, že se registrujete pod obchodním jménem, i když jste jediným vlastníkem firmy.

Osobní

Toto nastavení zvolte, pokud se registrujete pod svým jménem a používáte účet pro vlastní soukromé účely. Můžete ho použít například v případě, že jste podnikající fyzická osoba a registrujete se pod vlastním jménem a pro vlastní potřeby. Pokud máte účet registrovaný jako osobní, nebudete mít možnost přidávat a odebírat uživatele ani měnit oprávnění k platebnímu profilu.

Účel použití

Vyberte možnost Komerční, pokud jde o použití pro účely firemních nebo komerčních služeb. Komerční použití znamená, že inzercí chcete dosáhnout ekonomického prospěchu, např. zvýšení tržeb, objemu prodeje nebo počtu registrací. To se týká partnerů, živnostníků, nezávislých obchodníků, veřejných obchodních společností a dalších.

Případně vyberte možnost Nekomerční, ovšem pouze pokud jsou účelem použití výhradně politické, charitativní nebo neziskové aktivity.

Poznámka: Nastavení účelu použití bude viditelné jen při počátečním nastavování účtu. V Evropské unii by měla být služba Google Ads využívána hlavně ke komerčním účelům.

Daňové údaje

Zdanění je určeno vaším účelem použití. Daňový status a volitelné nastavení DIČ se zobrazí po provedení výběru typu účtu a účelu použití. Pokud se zaregistrujete do jiných služeb Google, může se stát, že zdanění u jiných služeb může v některých případech vyplývat z daňového statusu. Nastavení účelu použití je trvalé a ovlivní způsob, jakým budete vypočítávat a přiznávat DPH.

Daňový status Organizace znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k typu účtu organizace.

Daňový status Osobní znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k osobnímu typu účtu.

Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

 

Co je dobré vědět

 • Budete nám muset sdělit své DIČ.
 • Pokud jste při registraci zvolili možnost Nekomerční, nebudeme vašemu účtu účtovat DPH.
 • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovídat sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ pro DPH.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. DIČ pro DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (číslicemi nebo písmeny). Jestliže chcete zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Samovyměření DPH

Máte povinnost si sami vyměřit DPH podle aktuální sazby DPH svého členského státu. Poraďte se s místním finančním úřadem.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují fakturační historii. Obsahují požadavky na platby (tj. řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Google Ireland Limited

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Při zakládání účtu budete požádáni o potvrzení typu účtu, účelu použití účtu a daňového statusu. Tato nastavení ovlivní způsob, jakým způsobem budete vypočítávat a přiznávat DPH. Jsou trvalá a po dokončení registrace k fakturaci je nelze změnit. Volte proto pečlivě. Tato nastavení lze též použít k ověření identity inzerenta.

Typ účtu

Jako typ účtu můžete vybrat z možností Organizace, nebo Osobní.

Organizace

Toto nastavení vyberte, pokud provádíte registraci za jiný subjekt nebo registraci pod jiným než svým jménem. Můžete ho použít například v případě, že zastupujete firmu, organizaci, veřejnou obchodní společnost či vzdělávací instituci. Také je zvolte v případě, že se registrujete pod obchodním jménem, i když jste jediným vlastníkem firmy.

Osobní

Toto nastavení zvolte, pokud se registrujete pod svým jménem a používáte účet pro vlastní soukromé účely. Můžete ho použít například v případě, že jste podnikající fyzická osoba a registrujete se pod vlastním jménem a pro vlastní potřeby. Pokud máte účet registrovaný jako osobní, nebudete mít možnost přidávat a odebírat uživatele ani měnit oprávnění k platebnímu profilu.

Účel použití

Vyberte možnost Komerční, pokud jde o použití pro účely firemních nebo komerčních služeb. Komerční použití znamená, že inzercí chcete dosáhnout ekonomického prospěchu, např. zvýšení tržeb, objemu prodeje nebo počtu registrací. To se týká partnerů, živnostníků, nezávislých obchodníků, veřejných obchodních společností a dalších.

Případně vyberte možnost Nekomerční, ovšem pouze pokud jsou účelem použití výhradně politické, charitativní nebo neziskové aktivity.

Poznámka: Nastavení účelu použití bude viditelné jen při počátečním nastavování účtu. V Evropské unii by měla být služba Google Ads využívána hlavně ke komerčním účelům.

Daňové údaje

Zdanění je určeno vaším účelem použití. Daňový status a volitelné nastavení DIČ se zobrazí po provedení výběru typu účtu a účelu použití. Pokud se zaregistrujete do jiných služeb Google, může se stát, že zdanění u jiných služeb může v některých případech vyplývat z daňového statusu. Nastavení účelu použití je trvalé a ovlivní způsob, jakým budete vypočítávat a přiznávat DPH.

Daňový status Organizace znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k typu účtu organizace.

Daňový status Osobní znamená, že vámi zadané DIČ je přidruženo k osobnímu typu účtu.

Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

 

Co je dobré vědět

 • Budete nám muset sdělit své DIČ.
 • Pokud jste při registraci zvolili možnost Nekomerční, nebudeme vašemu účtu účtovat DPH.
 • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovídat sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ pro DPH.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. DIČ pro DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (číslicemi nebo písmeny). Jestliže chcete zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Samovyměření DPH

Máte povinnost si sami vyměřit DPH podle aktuální sazby DPH svého členského státu. Poraďte se s místním finančním úřadem.

Vyhledání a stažení faktury s DPH

Ve vaší zemi jsou daně účtovány v okamžiku platby. Pokud používáte manuální platby, dostanete dvě faktury: jednu v době platby předem a druhou na konci měsíce (na které se už nezobrazují sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách). Pokud používáte platbu automatickou, obdržíte jednu fakturu na konci měsíce a ani ta nebude obsahovat sekce Záznam nákladů a daní a Záznam o přijatých platbách.

Fakturu najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty. Přejít k fakturaci
 3. V horní liště vyberte Daňové a oficiální dokumenty.
 4. V tabulce zaškrtněte políčko vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
  • Pokud chcete vybrat všechny dokumenty, zaškrtněte políčko v levém horním rohu tabulky.
 5. Vyberte možnost Stáhnout vybrané.
 6. Vyberte formát, v němž chcete faktury stáhnout.
 7. Klikněte na Stáhnout.
 8. Možnost Stáhnout je také k dispozici na konci každého řádku s fakturou.

Daňové doklady se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF, abyste si je mohli prohlédnout nebo vytisknout.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.

Rozdíly mezi měsíčním přehledem fakturace a vaší fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v měsíční fakturaci v části Souhrn jsou oproti údajům na faktuře o jeden nebo dva dny posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí by mohl také vzniknout, pokud by došlo k úpravě účtu nebo byla připsána částka, která by byla během stejného fakturačního období použita.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují fakturační historii. Obsahují požadavky na platby (tj. řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Váš účet obsluhuje společnost Google Ireland. Google vám však nemůže účtovat DPH, pokud je vaše fakturační adresa v zemi, která není členem Evropské unie.

Obraťte se na místní finanční úřad, který vám poradí, zda si máte ve své zemi DPH vyměřovat sami. V takovém případě bude třeba postupovat podle pokynů daňového poradce nebo místního finančního úřadu. Společnost Google vám s tím poradit nemůže.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě Google Ads nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se na místní finanční úřad.

Měsíční výpisy

Ve vaší zemi poskytuje Google výpisy měsíčně. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. května 2024 bude v účtech Google Ads se zimbabwskou firemní adresou účtována 15% daň z přidané hodnoty (DPH).

Pro zákazníky s měsíční fakturací platí, že pokud jsou v Zimbabwe zaregistrováni jako plátce DPH, můžou nám své DIČ uvést zde. V případě zákazníků s automatickými nebo manuálními platbami je možné postupovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigačním panelu vlevo klikněte na možnost Fakturace a pak na Nastavení.
 3. Na stránce Nastavení klikněte na šipku dolů vedle položky Údaje o plátci.
 4. V sekci Daňové údaje pro Zimbabwe klikněte na ikonu tužky Upravit.
 5. Do pole DIČ v Zimbabwe zadejte své DIČ.
 6. Klikněte na Uložit.

Daňové údaje můžete také aktualizovat přes platební profil:

 1. Přihlaste se do nastavení centra plateb Google.
 2. V sekci Daňové údaje pro Zimbabwe klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Do pole DIČ v Zimbabwe zadejte své DIČ.
 4. Klikněte na Uložit.

Váš účet spravuje společnost Google Ireland Ltd.

Měsíční výpisy

Ve vaší zemi poskytuje Google výpisy měsíčně. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na svého daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. února 2023 začne Google zákazníkům v Keni účtovat 16% daň kvůli změnám místní daňové legislativy.

Zákazníci musí v účtu Google Ads uvést své DIČ (kód PIN), aby nedošlo k problémům s platností faktur a vracením DPH.

Od 1. února 2023 budou zákazníci Google Ads v Keni mít na daňových dokladech se svým DIČ (kódem PIN) 16% daň.

Pokud máte k této změně daně jakékoli dotazy, obraťte se na svého daňového poradce nebo na místní finanční úřad. Společnost Google vám s tím poradit nemůže.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě Google Ads nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se na místní finanční úřad.

Měsíční výpisy

Ve vaší zemi poskytuje Google výpisy měsíčně. Tyto dokumenty slouží jako přehled fakturace za období, které je na nich uvedeno. Další informace o výpisech

Pokud máte k měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s vyplněním daňového přiznání, obraťte se na příslušný úřad nebo na svého daňového poradce.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. listopadu 2022 bude obrat ve službě Google Ads na území Vietnamu podléhat dani z přidané hodnoty (DPH) ve výši 5 % z hrubé částky. Hrubá částka se rovná částce za využití vydělené 0,95.

Například při fakturaci za reklamy ve výši 100 US$ bude faktura Googlu zahrnovat tyto položky:

 

Částka (US$)

Poplatek za reklamy

100,00

DPH (5 %)*

5,26

Celková částka zaplacená zákazníkem

105,26

* Tržby podléhající DPH = 100 US$ / (100 % − 5 %) = 105,26 US$. DPH = 5 % × 105,26 US$ = 5,26 US$


Tato změna se týká všech účtů Google Ads, které mají adresu firmy ve Vietnamu.

Pokud máte vietnamský daňový kód a chcete, aby byl uváděn na fakturách, zadejte ho do systému podle níže uvedených pokynů.

Inzerenti s měsíční fakturací musí kontaktovat tým podpory Google Ads a poskytnout jim vietnamský daňový kód. Pracovníci podpory pak příslušně aktualizují jejich platební profil.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami si můžou daňové údaje upravit podle těchto pokynů:

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon] vpravo nahoře a pak v sekci Fakturace vyberte Nastavení.
 3. V části Daňové údaje pro Vietnam klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a do příslušného pole zadejte vietnamský daňový kód.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.
 2. Vpravo na stránce klikněte na Nastavení.
 3. V části Daňové údaje pro Vietnam klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky a do příslušného pole zadejte vietnamský daňový kód.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Poznámka: Společnost Google neposkytuje daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Smlouvu o využívání služby Google Ads máte uzavřenou se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd., k vaší aktivitě v rámci Google Ads proto nejsou připočítávány místní daně. Tyto daně nebudou na fakturách uvedeny.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. listopadu 2023 se na všechny zákazníky Google Ads s fakturační adresou v Nepálu bude vztahovat 13% DPH. Výjimku tvoří případy, kdy jste prohlásili, že služby Google využíváte k obchodním účelům, a společnost Google má vaše nepálské trvalé číslo účtu (PAN).

Inzerenti s měsíční fakturací mohou číslo PAN uvést prostřednictvím tohoto formuláře.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami si můžou daňové údaje upravit podle těchto pokynů:

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k platebnímu účtu Google.

U osobního účtu postupujte takto:

 1. V sekci Daňové údaje pro Nepál klikněte na ikonu tužky.
 2. Pokud využíváte služby Google k obchodním účelům a máte nepálské číslo PAN, vyberte daňový stav Samostatný podnikatel, zaškrtněte políčko prohlášení a do pole Nepálské číslo PAN zadejte své daňové údaje.
 3. Klikněte na Uložit.

U účtu organizace postupujte takto:

 1. V sekci Daňové údaje pro Nepál klikněte na ikonu tužky Možnost Upravit, ikona tužky, zaškrtněte políčko prohlášení a do pole Nepálské číslo PAN zadejte své daňové údaje.
 2. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka