Данъци в държавата Ви

 

За бизнеса Ви може да са приложими данъци или данък върху добавената стойност (ДДС) в зависимост от местоположението му. Прочетете, за да научите какво е валидно за Вашата държава. Ако искате да видите информация за друга държава, кликнете върху падащото меню по-горе.

Федералната агенция за обществени приходи (Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP) предостави на Google Argentina временни изключвания на данъка върху доходите и данъка върху добавената стойност (ДДС). Това означава, че не трябва да удържате данък върху доходите или ДДС през следните периоди:

 • ДДС: от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.
 • Данък върху приходите: 1 юни 2018 г. до 31 март 2019 г.

Сертификати за изключванията на данъците са изпратени до клиентите по имейл. Моля, включете ги, когато изпращате плащания до Google.

Рекламодатели в Аржентина

Данъчните изисквания се различават в зависимост от това дали начинът на плащане е настроен на фактуриране, или на ръчни плащания. Вижте по-долу информация относно начина Ви на плащане.

Ръчни плащания

Как се изчисляват данъците при плащания с Banelco или PagoMisCuentas.com

Когато извършите плащане, предполагаме, че сте включили сумата, с която искате да се кредитира профилът Ви, както и правилния процент от нея за покриване на всички приложими данъци. В зависимост от данъчния Ви статут ще приспаднем суми по един или повече данъци от плащането Ви с Banelco или PagoMisCuentas.com, преди да кредитираме профила Ви в Google Ads с остатъка:

 • 21% ДДС: Прилагаме ставка от 21% ДДС към всички ръчни плащания на рекламодатели.
 • Данък върху брутните приходи (GRT): Прилагаме GRT в провинциите, където сте регистрирани като бизнес и Google е законен представител за събиране на данъци. Ще са ни необходими данъчните Ви документи, за да установим статута Ви по GRT във всяка провинция.

Ставката ще бъде отразена в месечната Ви фактура. Данъкът върху брутните приходи се изчислява въз основа на категорията Ви по ДДС, статут по GRT и други фактори, описани в данъчните Ви документи за всяка провинция (например CM01, CM02, CM05). Възможно е тези ставки да се променят в бъдеще, така че е важно да предоставите актуализираните си данъчни документи CM01, CM02 и CM05. Понастоящем Google Argentina събира данъци за следните 7 провинции:

 • Буенос Айрес – град
 • Буенос Айрес – провинция
 • Кориентес
 • Мисионес
 • Неукен
 • Сан Луис
 • Чако

Определяме дали подлежите на облагане с ДДС и/или данък върху брутните приходи според данъчния номер и документите, които въвеждате при настройването на профила си. Следните данъчни документи ще ни помогнат да определим правилните ставки, които да приложим:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – документ за федерален данък
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – документ за провинциален данък
 • CM05 – документ за провинциален данък
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos или Освободен от GRT във всички провинции
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (сертификат за освобождаване от данък)
 • Име на данъчна регистрация (по провинция)

Забележка

Важно е да предоставите данъчни документи, когато създавате профила си. Ако не разполагаме с актуализираните данъчни документи, федералните и провинциалните данъчни разпоредби изискват от нас да Ви начисляваме най-високите данъчни ставки, което би повлияло върху общите Ви разходи.

Получаване на официални разписки за плащания с Banelco или PagoMisCuentas.com

Banelco издава официална разписка за всяко плащане през своята мрежа. За да се гарантира автентичността на разписката, се ползва четирицифрен контролен код.

В зависимост от начина, по който извършвате плащане, получавате разписка по един от три начина:

 • от банкомата, където сте извършили плащане;
 • отпечатване от уебсайта PagoMisCuentas.com;
 • отпечатване от уебсайта за онлайн банкиране на банката Ви.
Получаване на официални месечни фактури

Типът фактура, която ще получите, зависи от данъчния номер (CUIT или DNI), който сте въвели в профила си. Ако искате да получите фактура с ДДС на отделен ред, ще трябва да създадете профил като регистриран по ДДС бизнес, използвайки номер CUIT.

 • Ще получите фактура от тип A, ако сте въвели валиден CUIT на фирма, регистрирана по ДДС.
 • При DNI ще получите фактура от тип B.

За да научите повече за типовете фактури в Аржентина, посетете официалния сайт на Федералната агенция за обществени приходи (AFIP) относно фактурирането.

Google ще издава официална фактура между 3-то и 5-о число всеки месец, която ще съдържа рекламните Ви разходи, включително всички приложими данъци, за предходния календарен месец. Електронна версия ще бъде на разположение в профила Ви. Също така ще бъде изпратена на имейл адреса, който посочвате в настройките си за таксуване.

Промяна на данъчната Ви информация
Ако сте въвели неправилна данъчна информация в профила си в Google Ads или тя се е променила, моля, качете правилната, като изпълните следните стъпки.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти горе вдясно и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху Настройки вляво на страницата.
 4. В секцията „Данъчна информация за Аржентина“ кликнете върху иконата на молив Редактиране и след това – върху Добавяне на файл, за да качите нов документ.
 5. Кликнете върху Запазване.

Ако нямате достъп до „Данъчна информация за Аржентина“ и/или не можете да качвате документи, възможно е да нямате достатъчни разрешения за плащания. Обърнете се към администратора на потребителския профил за плащания за профила Ви в Google Ads, за да получите администраторски достъп или такъв за редактиране за потребителския профил за плащания.

Имайте предвид, че не можем да издадем отново фактури, генерирани преди актуализирането на данъчната информация в профила Ви в Google Ads.

Освобождаване от данъци

Ако сте освободени от данъци, качете съответните сертификати, когато създавате профила си, за да можем да ги вземем предвид при изчисленията. Ако сте забравили да направите това или ако Ви е било дадено ново изключение, моля, качете сертификатите в секцията „Потребителски профил за плащания“ на страницата Настройки.

Фактуриране

Как се изчисляват данъците

Данъците се добавят към рекламните разходи и се показват в История на транзакциите, както и в месечната фактура. Данъците се изчисляват в съответствие с местните закони:

 • 21% ДДС: Прилагаме ставка от 21% ДДС към всичките Ви плащания.
 • Данък върху брутните приходи (GRT): Прилагаме GRT в провинциите, където сте регистрирани като бизнес и Google е законен представител за събиране на данъци. Ще са ни необходими данъчните Ви документи, за да установим статута Ви по GRT във всяка провинция.

Ставката ще бъде отразена в месечната Ви фактура. Данъкът върху брутните приходи се изчислява въз основа на категорията Ви по ДДС, статут по GRT и други фактори, описани в данъчните Ви документи за всяка провинция (например CM01, CM02, CM05). Възможно е тези ставки да се променят в бъдеще, така че е важно да предоставите актуализираните си данъчни документи CM01, CM02 и CM05. Понастоящем Google Argentina събира данъци за следните 7 провинции:

 • Буенос Айрес – град
 • Буенос Айрес – провинция
 • Кориентес
 • Мисионес
 • Неукен
 • Сан Луис
 • Чако

Определяме дали подлежите на облагане с ДДС и/или данък върху брутните приходи според данъчния номер и документите, които въвеждате при настройването на профила си. Следните данъчни документи ще ни помогнат да определим правилните ставки, които да приложим:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – документ за федерален данък
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – документ за провинциален данък
 • CM05 – документ за провинциален данък
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos или Освободен от GRT във всички провинции
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (сертификат за освобождаване от данък)
 • Име на данъчна регистрация (по провинция)

Забележка

Важно е да предоставите данъчни документи, когато създавате профила си. Ако не разполагаме с актуализираните данъчни документи, федералните и провинциалните данъчни разпоредби изискват от нас да Ви начисляваме най-високите данъчни ставки, което би повлияло върху общите Ви разходи.

Получаване на официални месечни фактури

Типът на фактурата, която ще получите, зависи от ДДС статута на данъчния Ви номер. Ако искате да получите фактура с ДДС на отделен ред, ще трябва да създадете профил като регистриран по ДДС бизнес, използвайки номер CUIT.

За да научите повече за типовете фактури в Аржентина, посетете официалния сайт на Федералната агенция за обществени приходи (AFIP) относно фактурирането.

Google ще издава официална фактура между 3-то и 5-о число всеки месец, която ще съдържа рекламните Ви разходи, включително всички приложими данъци, за предходния календарен месец. Електронна версия ще бъде на разположение в профила Ви. Също така ще бъде изпратена на имейл адреса, който посочвате в настройките си за таксуване.

Промяна на данъчната Ви информация

Ако сте въвели неправилна данъчна информация в профила си в Google Ads или тя се е променила, свържете се с нас и ни изпратете правилната.

До два работни дни специалист от Google Ads ще се свърже с Вас, за да потвърди промените.

Имайте предвид, че не можем да издадем отново фактури, генерирани преди актуализирането на данъчната информация в профила Ви в Google Ads.

Освобождаване от данъци

Ако сте освободени от данъци, предоставете подходящите сертификати, когато създавате нова кредитна линия, за да можем да ги вземем предвид при изчисленията. Ако сте забравили да направите това или ако Ви е било дадено ново изключение, моля, свържете със специалист от Google Ads, за да проверите дали информацията е актуализирана.

Ако сте освободени от данъка върху брутните приходи, моля, изпратете ни съответната данъчна документация – Carta Certificado de Exclusión или Exención en Ingressos Brutos – чрез този формуляр.

Събиране на GRT

Данъкът върху брутните приходи (GRT) има отделен идентификационен номер. Когато се регистрирате в Google Ads, трябва да въведете идентификационния си номер или номера си CUIT. Полето за идентифициране за брутни приходи („Идент. № по GRT“) обаче не е задължително, защото не всички рекламодатели подлежат на GRT.

Какво е GRT

Идентификационният номер по GRT служи за идентифициране за целите на данъка върху брутните приходи. Този данък е основният ресурс, който получават правителствата на провинциите. По принцип той се изчислява изцяло въз основа на продажбите и ставката му е различна във всяка провинция.

Къде се въвежда GRT

Ако при регистрацията на профила си в Google Ads изберете Banelco или PagoMisCuentas.com като начин на плащане, ще поискаме номера Ви DNI или CUIT (данъчен номер). Ако изберете CUIT, ще имате възможност да въведете идентификационен номер по GRT. В никакъв случай не добавяйте тирета или интервали. Също така ще трябва да качите данъчни документи както за ДДС, така и за GRT.

Как да разберете дали подлежите на облагане

За GRT в Буенос Айрес – град изпълнете следните стъпки, за да разберете дали фирмата Ви подлежи на събиране на данък върху брутните приходи и по каква ставка:

 1. Отворете http://www.arba.gov.ar/
 2. Въведете данъчния номер (CUIT) и паролата на фирмата си. Ако не знаете паролата, обърнете се към финансовия отдел на фирмата.
 3. Изберете Rol: contribuyente.
 4. В менюто горе вляво, озаглавено „Regimen de recaudación por“, изберете Consulta al padrón.
 5. Изберете месеца, за който искате да видите ставката.
 6. Ставката за събиране на данък върху брутните приходи, която Google използва за плащанията Ви, е посочена под „Alícuota de percepción“.

За други провинции трябва да се обърнете към местните власти.

Данък върху добавената стойност (ДДС) в Тайван

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е 5% върху стоки и услуги и се дължи пред тайванските данъчни органи. Как и дали плащате ДДС в Тайван зависи от начина и настройките Ви на плащане. Изберете по-долу метода или настройките, приложими за профила Ви.

Автоматични или ръчни плащания с кредитна карта

Ако плащате за профила си в Google Ads с кредитна карта, Вие сте подписали споразумение с Google Asia Pacific Pte. Ltd. и поради това не дължите ДДС.

Ръчни плащания с превод на средства, в смесен магазин или пощенски клон

Ако заплащате за профила си в Google Ads чрез превод на средства, в смесен магазин или пощенски клон, значи сте сключили споразумение с Google Taiwan, според което дължите ДДС върху таксите си в Google Ads. За внасянето на този данък Google автоматично ще превежда част от всяко Ваше плащане на тайванските данъчни органи. За всяко извършено от Вас плащане ще Ви изпращаме по пощата фактура, уеднаквена съобразно правителствени разпоредби (GUI), в която подробно е описано колко ДДС сте платили.

Как се изчислява ДДС за ръчни плащания посредством превод на средства, в смесен магазин или пощенски клон

Следва описание на това, как изчисляваме удръжката на ДДС от плащането Ви за Google Ads:

Когато извършите плащане, предполагаме, че в него сте включили сумата, с която да се кредитира профилът Ви, и дължимите 5% от нея за ДДС. С други думи, ако извършите плащане на сума X, ще я разпределим като Y и 5% от Y. Кредитираме профила Ви с Y и плащаме данък върху добавената стойност в размер на 5% от Y.

Използваме следното уравнение:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X / 1,05

Пример

Да приемем, че извършите плащане от 1050 NTD. За да определим с колко да кредитираме профила Ви, изчисляваме:

 • Y = 1050 NTD / 1,05
 • Y = 1000 NTD

Ще кредитираме профила Ви с 1000 NTD и ще преведем останалите 50 NTD на държавните данъчни органи като ДДС.

Настройка за плащане с кредитна линия (месечно фактуриране)

Ако имате профил в Google Ads с кредитна линия (месечно фактуриране), подписали сте споразумение с Google Taiwan, в което се уговаря, че дължите ДДС за таксуванията си от Google Ads. Месечната Ви фактура ще включва начисление на ДДС и заедно с нея ще Ви изпращаме фактура, уеднаквена съобразно правителствени разпоредби (GUI), в която подробно е описано колко ДДС дължите.

Всичко за фактурите, уеднаквени съобразно правителствени разпоредби (GUI)

Какво представлява фактурата, уеднаквена съобразно правителствени разпоредби (GUI)

Извършващите стопанска дейност юридически лица, които продават продукти или услуги в Тайван, при покупка трябва да издават на купувача фактура, уеднаквена съобразно правителствени разпоредби (GUI), както е посочено в раздел Времево ограничение за издаване на документално доказателство за продажба в тайванския Закон за данъка върху добавената стойност и друг данък върху фирмите.

В съответствие с този закон Google ще Ви издава GUI всеки път, когато извършите плащане (т.е. купите рекламни услуги), ако профилът Ви в Google Ads отговаря на следните критерии:

 • Адресът на бизнеса му е в Тайван.
 • Използва нов тайвански долар (NTD).
 • Използва ръчни плащания или кредитна линия (месечно фактуриране).
 • Създаден е след определена дата.

Рекламодателите с профил, отговарящ на тези критерии, са подписали договор с Google Taiwan. Всички останали рекламодатели са подписали договори с други юридически лица на Google и затова не им издаваме GUI.

Една от целите на GUI е проследяване на целия данък върху добавената стойност (ДДС), който се плаща от фирма или физическо лице. Заради това е важно да пазите своите GUI за попълване на данъчните декларации.

GUI съдържа следната информация:

 • идентификационен номер на GUI;
 • сума на продажбата;
 • ДДС;
 • обща сума;
 • данъчния Ви номер, ако при създаването на профила си сте избрали Фирма в полето „Данъчен статут“;
 • описание на услугата (напр. Онлайн рекламиране).

Още някои неща, които да имате предвид:

 • Ако сте избрали „Фирма“ в полето „Данъчен статут“, когато сте създавали профила си, ще Ви издадем GUI с опростен формат за фирми. В противен случай ще Ви издадем GUI с опростен формат за физически лица.
 • Ще получите GUI 4 седмици след извършване на плащането.
 • Заглавието на GUI, която ще получите, е името на фирмата, което сте въвели в „Потребителски профил за плащания“ на страницата Настройки. Можете да редактирате тези данни по всяко време.
Забавяния на GUI

Ще получите фактура, уеднаквена съобразно правителствени разпоредби (GUI), до 4 седмици след извършване на плащането. Ако дотогава не я получите, свържете се с нас и заявете нова.

Възможно е Вашата GUI да се е загубила по пощата. Но за всеки случай проверете дали адресът на страницата „Потребителски профил за плащания“ в профила Ви в Google Ads е правилен. Изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки отстрани на страницата.
 3. Кликнете върху Редактиране и нанесете необходимите промени.
 4. Кликнете върху Запазване.
Промяна на името на фирмата в GUI

Името на фирмата, което сте въвели в „Потребителски профил за плащания“ в профила си, ще се показва като заглавие на фактурата Ви, уеднаквена съобразно правителствени разпоредби (GUI). Изпълнете тези инструкции, за да промените заглавието:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки отстрани на страницата.
 3. Извършете промени в секцията Потребителски профил за плащания.
 4. Кликнете върху Запазване.
Данъчният Ви номер в GUI

Във Вашата GUI ще се показва данъчният Ви номер, ако при настройването на профила сте избрали „Фирма“ в полето „Данъчен статут“. Ще намерите този номер и в секцията „Потребителски профил за плащания“ в профила си в Google Ads. Тук сме посочили как да стигнете до нея:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки отстрани на страницата.

Моля, обърнете внимание, че не можем да даваме консултации относно ДДС. Ако имате общи въпроси за този данък, обърнете се към тайванските данъчни органи.

Данък върху добавената стойност (ДДС) в Китай

ДДС (данък върху добавената стойност) е данък върху доставени стоки или услуги. Потребителите на Google Ads на Google Advertising (Shanghai) с адреси за фактуриране в Китай подлежат на облагане с ДДС.

От 1 януари 2012 г. Google Advertising (Shanghai) стана платец на ДДС съгласно пилотната програма на Шанхай за ДДС. От 1 април 2012 г. Google Advertising (Shanghai) начислява и събира ДДС за всички предоставяни рекламни услуги и издава само fapiao с ДДС на рекламодателите. Сумата по ДДС е отразена в издаденото Ви fapiao с ДДС.

Google Advertising (Shanghai) не може да дава данъчни консултации. Моля, посъветвайте се с данъчния си съветник или консултант, ако имате въпроси за това, как пилотната програма на Шанхай за ДДС засяга бизнеса и данъчните Ви задължения, да определите статута си по ДДС или да установите каква информация трябва да съдържа Вашето fapiao с ДДС.

Начисления за ДДС

Съгласно пилотната програма на Шанхай за ДДС Google Advertising (Shanghai) има задължението да таксува с 6% ДДС всички клиенти, дори и да не са базирани в Шанхай. Това се прави без изключения.

За клиенти, които не използват опцията за ръчни плащания, фактурите отразяват ДДС, начислено по салдото на фактурата по ставка от 6%.

За клиенти, които използват опцията за ръчни плащания, Google отчислява 6% ДДС от предплатената от тях сума. Например, ако предплатите 1000 CNY, сумата, кредитирана по салдото на профила Ви, ще бъде 943,40 CNY след отчисляването на 56,60 CNY за ДДС.

Всичко за fapiao със специален ДДС

Google Advertising (Shanghai) издава fapiao със специален ДДС на клиенти, които са платци на общ ДДС. Специалното fapiao с ДДС е доказателство за платени данъци, което може да Ви позволи да заявите кредити за внесен ДДС, ако сте надлежно регистрирани с данъчните власти като платец на общ ДДС.

За издаването на специално fapiao с ДДС е необходимо да предоставите на Google Advertising (Shanghai) сканирано копие на удостоверението за данъчната си регистрация (първата и следващата страница включително статута за данъчна регистрация за ДДС). Приемаме следните типове файлове за сканираното Ви удостоверение: PNG, GIF, JPEG и TIFF. Файлът не може да е по-голям от 5 МБ.

Освен това следната предоставена от Вас информация ще бъде отпечатана на специалното Ви fapiao с ДДС и трябва точно да съответства на удостоверението за данъчната Ви регистрация, ако е посочена в него:

 • име на фирмата;
 • статут на данъчна регистрация за ДДС (платец на общ ДДС);
 • данъчен регистрационен номер;
 • адрес на регистрация;
 • регистриран телефонен номер;
 • данни за банкова сметка (име на банката, номер на банковата сметка).

Ако искате Вашето fapiao със специален ДДС да бъде изпращано на пощенски адрес, различен от адреса Ви на регистрация, можете да го въведете, като редактирате профила си за плащания.

В случай че предоставената от Вас информация не съответства на удостоверението за данъчната Ви регистрация или ако сканираното Ви удостоверение за данъчна регистрация е невалидно, повредено или нечетливо, Google Advertising (Shanghai) няма да е в състояние да Ви издава fapiao със специален ДДС. В такъв случай ще Ви изпратим имейл с молба да поправите липсващата или неправилната информация. Щом направите необходимите поправки, ще бъдем в състояние да Ви издаваме специални fapiao с ДДС.

Всичко за fapiao с общ ДДС

Google Advertising (Shanghai) издава обикновено fapiao с ДДС на клиенти, които са регистрирани като платци на намалена ставка на ДДС, данъчно незадължени лица по ДДС и физически лица. Fapiao с общ ДДС е официално доказателство за плащане на данъци, но не може да се използва за заявяване на кредити за внесен ДДС. Следната предоставена от Вас информация ще бъде отпечатвана на Вашето fapiao за общ ДДС.

 • име на фирмата;
 • статут на данъчна регистрация за ДДС;
 • идентификационен номер на данъчна регистрация (с изключение на частни лица);
 • пощенски адрес;
 • телефонен номер.

Отказване от fapiao с ДДС

Ако не искате да получавате fapiao с ДДС за рекламната си дейност, можете да се откажете, като изберете опцията „Да не се изпращат данъчни фактури“ в потребителския си профил за плащания. Докато не промените тази опция, Google Advertising (Shanghai) няма да прави опити да Ви изпраща fapiao с ДДС.

Имайте предвид обаче, че ако се изключите от получаването на fapiao с ДДС, Google Advertising (Shanghai) пак има задължението да начислява 6% ДДС на всичките си клиенти и да отчита дейността с ДДС пред съответните данъчни служби.

Данък върху добавената стойност (ДДС) и статут в Google Ads

Когато създавате профила си, ще бъдете помолени да потвърдите, че данъчният Ви статут е на фирма. Този статут означава, че искате да получавате икономическа изгода от рекламната си дейност, като например повече приходи, продажби или регистрации. Тук попадат партньори, еднолични търговци, лица на свободна практика, съдружия и др. В Европейския съюз Google Ads може да се използва само със стопанска цел.

Google не може да дава консултации относно ДДС. Затова при въпроси за регистрацията по ДДС се свържете с данъчния си консултант или се обърнете към служител в агенцията по приходите.

Добре е да знаете

 • Ще ни е нужен идентификационният Ви номер по ДДС.
 • Няма да начисляваме ДДС по профила Ви.
 • Вие носите отговорност за самоначисляване и внасяне на ДДС по местната ставка на държавата членка на ЕС, в която се намирате (в съответствие с член 44 на от Директива 2006/112/ЕО на Съвета на Европейския съюз).

Промяна на идентификационния Ви номер по ДДС

Можете сами да промените идентификационния си номер по ДДС. За да видите как, кликнете върху връзката по-долу.

Промяна на идентификационния номер по ДДС
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки отстрани на страницата.
 3. Въведете идентификационния си номер по ДДС в секцията „Потребителски профил за плащания“.
 4. Кликнете върху Запазване.

Често срещана грешка е въвеждане на данъчен номер вместо на номера на регистрацията по ДДС. Двата номера са различни. Този на регистрацията по ДДС започва с идентификационен елемент, различен за всяка държава, като след него има максимум 12 знака (цифри или букви). Посетете уебсайта на Европейската комисия, ако искате да проверите дали регистрационният Ви номер по ДДС е валиден.

Самоначисляване на ДДС

Длъжни сте да си самоначислявате ДДС по текущата ставка на държавата членка, в която се намирате. Моля, свържете се с местната данъчна служба за съвет.

Как да намерите фактурата си с ДДС

Фактурите с ДДС и месечните плащания вече са включени в един документ. Ако Ви е необходима фактура от януари до април 2015 г., ще намерите отделни документи за фактурата с ДДС и месечно извлечение с плащанията.

Ето как да намерите фактурата с ДДС в профила си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. След това кликнете върху Транзакции в менюто вляво.
 4. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошната си фактура.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 5. В таблицата кликнете върху връзката Документи под месеца, за който искате да видите фактурата.
 6. Кликнете върху номера на фактурата. Ако търсите фактури от януари до април 2015 г., ще трябва да кликнете и върху падащото меню Фактура с ДДС за ЕС, за да видите отделната фактура с ДДС.
 7. Фактурата ще се отвори в нов прозорец на браузъра. Проверете дали настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това ще попречи на отварянето на фактурата с ДДС.
 8. За да я отпечатате, кликнете върху Файл и изберете Печат от менюто на браузъра. Или кликнете с десния бутон на мишката върху фактурата и изберете Печат. Ако искате да изтеглите фактурата си и да запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон и изберете Запазване като.

Наличност на фактурата с ДДС

 • Фактурата с ДДС за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви с ДДС за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури с ДДС не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди.
 • От януари до април 2015 г. фактурите с ДДС са налице отделно от фактурата за месечни плащания. Преди януари 2015 г. и след май 2015 г. разходите за ДДС и таблица с плащанията за реклами са включени в същия документ.

Какво включва фактурата Ви с ДДС

Месечната фактура съдържа таблици за „Запис на получените плащания“ и „Запис на разходи и ДДС“ с изключение на месеците от януари до април 2015 г., които имат отделни документи за ДДС и плащанията.

Съдържанието на фактурата и фактурата с ДДС зависи от това дали профилът Ви използва автоматични, или ръчни плащания. Кликнете върху раздела, който се отнася за Вас.

Автоматични плащания

Ако профилът Ви използва автоматични плащания, фактурата и фактурата с ДДС може да показват различни суми в зависимост от това дали сте извършили ръчни плащания:

 • Фактурата Ви ще показва всички таксувания и извършените през съответния месец ръчни плащания.
 • Ако ръчно плащане създаде кредит по профила Ви (т.е. платили сте повече, отколкото дължите), фактурата ще отрази това заедно с разходите за Google Ads, покрити с ръчното плащане.

Пример: Само автоматични плащания

Да предположим, че сте натрупали 300 евро рекламни разходи за месеца и сте били таксувани 200 евро, когато сте достигнали автоматичния си платежен праг.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащане от 200 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва свързаните начисления за ДДС, ако има такива.

Неплатените 100 евро от натрупаните рекламни разходи ще се прехвърлят в следващия цикъл на таксуване и ще се съдържат в документацията Ви за следващия месец.

Пример: Автоматични плащания с ръчно плащане

Да предположим, че сте натрупали 300 евро рекламни разходи за месеца. Били сте таксувани 200 евро, когато сте достигнали автоматичния си платежен праг, и сте извършили ръчно плащане в размер на 200 евро.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва таксуване от 200 евро и ръчно плащане от 200 евро или общо 400 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва само начисления за ДДС, ако има такива.

Във фактурата за следващия месец ще бъдат показани допълнителните рекламни разходи от 100 евро (над платежния праг от 200) и ще се приспаднат от ръчното плащане на 200 евро, оставяйки 100 евро в кредит по профила.

Ръчни плащания

Ако профилът Ви използва ръчни плащания, плащанията и таблиците с ДДС във фактурата Ви обикновено ще показват различни суми:

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащания.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва рекламните разходи за този месец и евентуални начисления за ДДС, ако има такива.

Пример

Да предположим, че сте извършили ръчно плащане в размер на 100 евро на първия ден от месеца и сте натрупали 80 евро рекламни разходи за месеца.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащане от 100 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва ръчното плащане на 100 евро, рекламни разходи 80 евро, положително прихващане към профила и евентуални начисления за ДДС, ако има такива.

Несъответствия между историята на транзакциите и фактурата Ви

Понякога начисленията, които виждате в историята на транзакциите, се разминават с ден или два с тези, които виждате във фактурата. В повечето случаи това е очаквано, тъй като Google Ads и банките работят с различни системи. Плащанията и начисленията не винаги се случват по едно и също време.

Ако сте получили корекция на сметка или кредит и сте използвали кредита в рамките на същия период на фактуриране, това също може да е причина фактурата Ви с ДДС да се различава от историята на транзакциите.

Фактурите са валидни по закон

Фактурите от профила Ви в Google Ads са за минали периоди. Те показват заявките Ви за плащане, т.е. включват ред за всяко наше таксуване или извършено плащане от Вас към Google.

Фактурите са валидни по закон – това означава, че се приемат от местните данъчни власти.

Фактурите ни се приемат от различните данъчни органи като валидни фактури с ДДС, включително удръжките на ДДС, и не изискват специален печат или подпис.

Ако имате въпроси, направете справка с местното законодателство или данъчен консултант.

За бизнеса Ви може да са приложими данъци или данък върху добавената стойност (ДДС) в зависимост от местоположението му. Прочетете, за да научите какво е валидно за Вашата държава. Ако искате да видите информация за друга държава, кликнете върху падащото меню по-горе.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

От 1 януари 2020 г. всички продажби в Google Ads в Малайзия ще се облагат с данък върху продажбите и услугите в размер на 6%. Тази промяна засяга всички профили в Google Ads с фирмен адрес в Малайзия.

Забележка: Google не може да Ви консултира по случаи от данъчно естество. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно този данък.

Удостоверение за местонахождение за данъчни цели

Удостоверенията за местонахождение могат да се изтеглят като .pdf файлове от тази статия. Трябва само да кликнете върху съответната връзка по-долу.

 

Ако са Ви необходими по-стари версии на удостоверението, моля, свържете се с екипа за поддръжка на Google Ads.

Удостоверението за местонахождение, предоставено от Google, е издадено от ирландските данъчни органи в електронен вид и на английски. В този вид то е валиден документ, приеман от полските данъчни органи.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Всички профили в Google Ads в Ирландия подлежат на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) по ставката на Ирландия, която може да се промени по усмотрение на ирландското правителство.

Ето какво можете да очаквате, ако сте в Ирландия:

 • Съгласно ирландското законодателство подлежите на облагане с ДДС по текущата ставка на Ирландия. (Профилът Ви се обслужва от Google Ireland.)
  • Ако използвате автоматични плащания, ще начисляваме ДДС върху разходите Ви в Google Ads еднократно в края на всеки месец, като тази сума трябва да се плати следващия път, когато Ви таксуваме.
  • Ако използвате ръчни плащания, ще приспадаме разходите за ДДС от салдото Ви, преди да бъде изчерпано, като това ще става еднократно в края на всеки месец.
  • Ако сте освободени от ДДС съгласно член 13b/56b, моля, посочете това, като поставите отметка в квадратчето под „Имате ли идентификационен номер по ДДС?“. (Можете да стигнете дотам, като кликнете върху иконата за инструменти , изберете Таксуване и плащания и след това кликнете върху Настройки, за да видите данъчната си информация.) Ще трябва също да посочите данните си за ДДС съгласно член 13b/56b.

Google не може да дава консултации относно ДДС. Затова при въпроси за регистрацията по ДДС се свържете с данъчния си консултант или се обърнете към служител в агенцията по приходите.

Промяна на идентификационния Ви номер по ДДС

Можете сами да промените идентификационния си номер по ДДС. За да видите как, кликнете върху връзката по-долу.

Промяна на идентификационния номер по ДДС
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки отстрани на страницата.
 3. Потърсете секцията „Потребителски профил за плащания“, където да въведете идентификационния си номер по ДДС.
 4. Кликнете върху Запазване.

Често срещана грешка е въвеждане на данъчен номер вместо на номера на регистрацията по ДДС. Двата номера са различни. Този на регистрацията по ДДС започва с идентификационен елемент, различен за всяка държава, като след него има максимум 12 знака (цифри или букви). Посетете уебсайта на Европейската комисия, ако искате да проверите дали регистрационният Ви номер по ДДС е валиден.

Как да намерите фактурата си с ДДС

Фактурите с ДДС и месечните плащания вече са включени в един документ. Ако Ви е необходима фактура от януари до април 2015 г., ще намерите отделни документи за фактурата с ДДС и месечно извлечение с плащанията.

Ето как да намерите фактурата с ДДС в профила си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Транзакции в менюто вляво. Към „Таксуване“
 3. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошната си фактура.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 4. В таблицата кликнете върху падащото меню Документи под месеца, за който искате да видите фактурата.
 5. Кликнете върху номера на фактурата. Ако търсите фактури от януари до април 2015 г., ще трябва да кликнете и върху падащото меню Фактура с ДДС за ЕС, за да видите отделната фактура с ДДС.
 6. Фактурата ще се отвори в нов прозорец на браузъра. Проверете дали настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това ще попречи на отварянето на фактурата с ДДС.
 7. За да я отпечатате, кликнете върху Файл и изберете Печат от менюто на браузъра. Или кликнете с десния бутон на мишката върху фактурата и изберете Печат. Ако искате да изтеглите фактурата си и да запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон и изберете Запазване като.

Наличност на фактурата с ДДС

 • Фактурата с ДДС за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви с ДДС за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури с ДДС не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди.
 • От януари до април 2015 г. фактурите с ДДС са налице отделно от фактурата за месечни плащания. Преди януари 2015 г. и след май 2015 г. разходите за ДДС и таблица с плащанията за реклами са включени в същия документ.

Какво включва фактурата Ви с ДДС

Месечната фактура съдържа таблици за „Запис на получените плащания“ и „Запис на разходи и ДДС“ с изключение на месеците от януари до април 2015 г., които имат отделни документи за ДДС и плащанията.

Съдържанието на фактурата и фактурата с ДДС зависи от това дали профилът Ви използва автоматични, или ръчни плащания. Кликнете върху раздела, който се отнася за Вас.

Автоматични плащания

Ако профилът Ви използва автоматични плащания, фактурата и фактурата с ДДС може да показват различни суми в зависимост от това дали сте извършили ръчни плащания:

 • Фактурата Ви ще показва всички таксувания и извършените през съответния месец ръчни плащания.
 • Ако ръчно плащане създаде кредит по профила Ви (т.е. платили сте повече, отколкото дължите), фактурата ще отрази това заедно с разходите за Google Ads, покрити с ръчното плащане.

Пример: Само автоматични плащания

Да предположим, че сте натрупали 300 евро рекламни разходи за месеца и сте били таксувани 200 евро, когато сте достигнали автоматичния си платежен праг.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащане от 200 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва свързаните начисления за ДДС, ако има такива.

Неплатените 100 евро от натрупаните рекламни разходи ще се прехвърлят в следващия цикъл на таксуване и ще се съдържат в документацията Ви за следващия месец.

Пример: Автоматични плащания с ръчно плащане

Да предположим, че сте натрупали 300 евро рекламни разходи за месеца. Били сте таксувани 200 евро, когато сте достигнали автоматичния си платежен праг, и сте извършили ръчно плащане в размер на 200 евро.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва таксуване от 200 евро и ръчно плащане от 200 евро или общо 400 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва само начисления за ДДС, ако има такива.

Във фактурата за следващия месец ще бъдат показани допълнителните рекламни разходи от 100 евро (над платежния праг от 200) и ще се приспаднат от ръчното плащане на 200 евро, оставяйки 100 евро в кредит по профила.

Ръчни плащания

Ако профилът Ви използва ръчни плащания, плащанията и таблиците с ДДС във фактурата Ви обикновено ще показват различни суми:

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащания.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва рекламните разходи за този месец и евентуални начисления за ДДС, ако има такива.

Пример

Да предположим, че сте извършили ръчно плащане в размер на 100 евро на първия ден от месеца и сте натрупали 80 евро рекламни разходи за месеца.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащане от 100 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва ръчното плащане на 100 евро, рекламни разходи 80 евро, положително прихващане към профила и евентуални начисления за ДДС, ако има такива.

Несъответствия между историята на транзакциите и фактурата Ви

Понякога начисленията, които виждате в историята на транзакциите, се разминават с ден или два с тези, които виждате във фактурата. В повечето случаи това е очаквано, тъй като Google Ads и банките работят с различни системи. Плащанията и начисленията не винаги се случват по едно и също време.

Ако сте получили корекция на сметка или кредит и сте използвали кредита в рамките на същия период на фактуриране, това също може да е причина фактурата Ви с ДДС да се различава от историята на транзакциите.

Фактурите са валидни по закон

Фактурите от профила Ви в Google Ads са за минали периоди. Те показват заявките Ви за плащане, т.е. включват ред за всяко наше таксуване или извършено плащане от Вас към Google.

Фактурите са валидни по закон – това означава, че се приемат от местните данъчни власти.

Фактурите ни се приемат от различните данъчни органи като валидни фактури с ДДС, включително удръжките на ДДС, и не изискват специален печат или подпис.

Ако имате въпроси, направете справка с местното законодателство или данъчен консултант.

Данък върху добавената стойност (ДДС) и статут в Google Ads

Всички профили в Google Ads в Южна Африка подлежат на облагане с ДДС по ставката на Южна Африка, която може да се промени по усмотрение на южноафриканското правителство. Ето какво можете да очаквате, ако сте в Южна Африка:
 • Съгласно южноафриканското законодателство от 1 април 2019 г. подлежите на облагане с ДДС по текущата ставка на Южна Африка.
  • Ако използвате автоматични плащания, ще начисляваме ДДС върху разходите Ви в Google Ads еднократно в края на всеки месец, като тази сума трябва да се плати следващия път, когато Ви таксуваме.
  • Ако използвате ръчни плащания, ще приспадаме разходите за ДДС от салдото Ви, преди да бъде изчерпано, като това ще става еднократно в края на всеки месец.
Google не може да дава консултации относно ДДС, затова при въпроси за регистрацията по ДДС се свържете с данъчния си консултант или се обърнете към служител в агенцията по приходите. За повече информация прочетете задължителното общо предписание от Южноафриканската данъчна служба.

Как да намерите фактурата си с ДДС

Ако използвате новия интерфейс на Google Ads, няма да видите икона на зъбно колело  в профила си. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

Фактурите с ДДС и месечните плащания са включени в един документ. Изпълнете следните стъпки, за да намерите фактурата с ДДС в профила си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Платежна информация. След това кликнете върху Транзакции в страничното меню вляво.
 3. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошната си фактура.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 4. Кликнете върху падащото меню под месеца, за който искате да видите фактурата.
 5. Кликнете върху номера на фактурата.
 6. Фактурата ще се отвори в нов прозорец на браузъра. Проверете дали настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това ще попречи на отварянето на фактурата с ДДС.
 7. За да отпечатате фактурата, кликнете върху Файл и изберете Печат от менюто на браузъра (Можете също да кликнете с десен бутон върху фактурата и да изберете Печат). Ако искате да изтеглите фактурата си и да запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон и изберете Запазване като.

Наличност на фактурата с ДДС

Фактурата с ДДС за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви с ДДС за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури с ДДС не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди.

Какво включва фактурата Ви с ДДС

Месечната фактура съдържа следните 2 таблици: „Запис на получените плащания“ и „Запис на разходи и ДДС“.

Съдържанието на фактурата и фактурата с ДДС зависи от това дали профилът Ви използва автоматични, или ръчни плащания. Кликнете върху раздела, който се отнася за Вас.

Автоматични плащания
Ако профилът Ви използва автоматични плащания, фактурата и фактурата с ДДС може да показват различни суми в зависимост от това дали сте извършили ръчни плащания:
 • Фактурата Ви ще показва всички таксувания и извършените през съответния месец ръчни плащания.
 • Ако ръчно плащане създаде кредит по профила Ви (т.е. платили сте повече, отколкото дължите), фактурата ще отрази това заедно с разходите за Google Ads, покрити с ръчното плащане.

Пример: Само автоматични плащания

Да предположим, че сте натрупали 300 евро рекламни разходи за месеца и сте били таксувани 200 евро, когато сте достигнали автоматичния си платежен праг.
 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащане от 200 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва свързаните начисления за ДДС, ако има такива.
Неплатените 100 евро от натрупаните рекламни разходи ще се прехвърлят в следващия цикъл на таксуване и ще се съдържат в документацията Ви за следващия месец.

Пример: Автоматични плащания с ръчно плащане

Да предположим, че сте натрупали 300 евро рекламни разходи за месеца. Били сте таксувани 200 евро, когато сте достигнали автоматичния си платежен праг, и сте извършили ръчно плащане в размер на 200 евро.
 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва таксуване от 200 евро и ръчно плащане от 200 евро или общо 400 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва само начисления за ДДС, ако има такива.
Във фактурата за следващия месец ще бъдат показани допълнителните рекламни разходи от 100 евро (над платежния праг от 200) и ще се приспаднат от ръчното плащане на 200 евро, оставяйки 100 евро в кредит по профила.
Ръчни плащания
Ако профилът Ви използва ръчни плащания, плащанията и таблиците с ДДС във фактурата Ви обикновено ще показват различни суми:
 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащания.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва рекламните разходи за този месец и евентуални начисления за ДДС, ако има такива.

Пример: Ръчно плащане

Да предположим, че сте извършили ръчно плащане в размер на 100 евро на първия ден от месеца и сте натрупали 80 евро рекламни разходи за месеца.

 • Таблицата „Запис на получените плащания“ ще показва плащане от 100 евро.
 • Таблицата „Запис на разходи и ДДС“ ще показва ръчното плащане на 100 евро, рекламни разходи 80 евро, положително прихващане към профила и евентуални начисления за ДДС, ако има такива.

Несъответствия между историята на транзакциите и фактурата Ви

Понякога начисленията, които виждате в историята на транзакциите, се разминават с ден или два с тези, които виждате във фактурата. В повечето случаи причината за това е, че Google Ads и банките работят с различни системи. Плащанията и начисленията не винаги се случват по едно и също време. Ако сте получили корекция на сметка или кредит и сте използвали кредита в рамките на същия период на фактуриране, това също може да е причина фактурата Ви с ДДС да се различава от историята на транзакциите.

Фактурите са валидни по закон

Фактурите от профила Ви в Google Ads са за минали периоди. Те показват заявките Ви за плащане, което означава, че включват ред за всяко наше таксуване или извършено плащане от Вас към Google.

Фактурите са валидни по закон и се приемат от местните данъчни власти.

Фактурите ни се приемат от различните данъчни органи като валидни фактури с ДДС, включително удръжките на ДДС. Тези фактури не изискват специален печат или подпис.

Ако имате въпроси, направете справка с местното законодателство или данъчен консултант.

Данък върху добавената стойност (ДДС) и статут в Google Ads

Вашият профил се обслужва от Google Ireland Ltd., но Google не може да начислява ДДС, ако адресът Ви за фактуриране е в държава извън Европейския съюз.

Обърнете се към местните данъчни органи, за да разберете дали трябва да си самоначислявате ДДС в държавата си. Ако е така, ще трябва да го направите със съдействието на данъчен консултант или местните данъчни органи. Google не може да Ви консултира.

Самоначисляване на ДДС

Ако върху разходите Ви в Google Ads не е начислен ДДС, може да се наложи да си го самоначислите. Моля, свържете се с местната данъчна служба за съвет.

Месечни извлечения

От юли 2018 г. въведохме нови месечни извлечения, които заменят старите такива. Те ще съдържат цялата информация, посочвана преди и във фактурите.

Актуализираните месечни извлечения от Google Ads не са фактури. Тези документи представляват обобщена информация за активността по фактуриране за посочения на тях период от време. Научете повече за извлеченията.

Ако имате въпроси относно тези нови месечни извлечения във връзка с подаването на данъчната си декларация, направете справка с местното законодателство или с данъчен консултант.

Редовен износител

Ако сте редовен износител и имате право на освобождаване от ДДС, изпратете валидния си документ за намерение, използвайки този формуляр.

Забележка: Google не може да Ви предоставя данъчни консултации. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно този данък.

Засегнати продукти на дистрибутори на Google Италия

Ако сте получили известие за засегнати продукти, ето за кои продукти става дума. Google Italy s.r.l. е Вашият контрагент по договори, свързани с предоставянето на тези засегнати продукти, до следващо известие.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager и Студио
 • Google Ad Manager (само във връзка с услуги, за които Google Ви фактурира)
 • Search Ads 360
 • Търсене на полети
 • Анализ и Анализ 360
 • Реклами на хотели
 • Реклами в YouTube
 • Резервация с YouTube
 • Реклами в Waze

Рекламодатели в Северна Америка

Ако сте рекламодател в Северна Америка и декларирате доходи от стопанска дейност от рекламирането си с Google Ads, ще трябва да предоставите данъчния идентификационен номер (TIN) на Google, когато попълвате данъчната си декларация. Следва информацията за нас:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 Идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) 77-0493581

Забележка:

Ако сте рекламодател в Хаваи, който използва автоматични или ръчни плащания, данъците Ви ще бъдат определяни и начислявани в края на всеки месец.

Рекламодатели в Северна Америка

Ако сте рекламодател в Северна Америка и декларирате доходи от стопанска дейност от рекламирането си с Google Ads, ще трябва да предоставите данъчния идентификационен номер (TIN) на Google, когато попълвате данъчната си декларация. Следва информацията за нас:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 Идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) 77-0493581

QST в Québec

Ставката на квебекския данък върху продажбите (QST) е 9,975%. Данъкът се прилага към всички клиенти на Google Ads в провинцията, които не са добавили към потребителските си профили за плащания номер за регистрация по QST.

Клиентите с месечно фактуриране трябва да се свържат с екипа ни за поддръжка и да предоставят номера си за регистрация по QST, за да могат специалистите ни да актуализират потребителските им профили за плащания.

Рекламодателите с ръчни или автоматични плащания могат да актуализират данъчната си информация по един от следните начини (достатъчно е да качите съответните данни само на едно място):

Актуализиране на данъчната Ви информация в Google Ads

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти горе вдясно и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху Настройки в страничното меню вляво.
 4. Кликнете върху иконата на молив Редактиране под „Данъчна информация за Канада“ и въведете номера си по QST в полето „Данъчен регистрационен номер в Квебек (незадължително)“.
 5. Кликнете върху Запазване.

Актуализиране на данъчната Ви информация в центъра на Google за плащания

 1. Влезте в профила си в Google за плащания .
 2. Кликнете върху Настройки вляво на страницата.
 3. Кликнете върху иконата на молив Редактиране под „Данъчна информация за Канада“ и въведете номера си по QST в полето „Данъчен регистрационен номер в Квебек (незадължително)“.
 4. Кликнете върху Запазване.

Забележка:

Ако сте рекламодател в Хаваи, който използва автоматични или ръчни плащания, данъците Ви ще бъдат определяни и начислявани в края на всеки месец.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Тъй като фирменият Ви договор за Google Ads е регистриран с Google Asia Pacific Pte. Ltd., дейността Ви в програмата не се облага с местни данъци. Те няма да се показват във фактурите Ви.

Google New Zealand Limited

От 1 ноември 2018 г. фактурите ще се издават от Google New Zealand Limited като дистрибутор на тези услуги. Върху всички продажби от Google Ads в Нова Зеландия ще се начислява 15% данък върху стоките и услугите (GST). Тази промяна засяга профилите в Google Ads с фирмен адрес в Нова Зеландия.

Забележка:

Google не може да Ви консултира по случаи от данъчно естество. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно този данък.

PT Google Indonesia

От 1 октомври 2019 г. фактурите ще се издават от PT Google Indonesia като дистрибутор на услугите. С цел спазване на местните данъчни разпоредби всички продажби на Ads в Индонезия ще се облагат с ДДС в размер на 10%. Тази промяна засяга профилите в Google Ads с адрес за таксуване в Индонезия.

За клиенти, които искат да удържат данък при източника от 2% върху плащането си, от Вас се изисква да изпратите данъчен фиш за данък при източника („Bukti Potong“), за да не допуснете неплатено салдо в профила си. Моля, вижте адреса по-долу.

Ако данъчният фиш за данък при източника не съдържа код за бърза реакция, трябва да изпратите оригиналното печатно копие на един от адресите по-долу:

 • Ако плащате за реклами с кредитна/дебитна карта или превод чрез банкомат: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Ако сте клиент с фактуриране: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

Ако данъчният Ви фиш за данък при източника съдържа код за бърза реакция, можете да изпратите електронното копие на някой от имейл адресите по-долу с тема „Данъчен фиш за данък при източника PTGI”:

 • Ако плащате за реклами с кредитна/дебитна карта или превод чрез банкомат: eps-wht@google.com
 • Ако сте клиент с фактуриране: collections@google.com

За клиенти със статут на данъчен агент трябва да предоставите доказателство за плащане на ДДС („Surat Setoran Pajak (SSP)“), като изпратите подписано оригинално печатно копие на адреса по-долу. Научете повече за статуса на данъчен агент.

Забележка: Google не може да Ви предоставя данъчни консултации. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно този данък.

Удържане на данъци

Плащането на такса за офшорни дигитални услуги, предоставяни от Google Asia Pacific Pte Ltd/Google Ireland Ltd, което ще извършите на 1 юли 2018 г. или след това, се облага с 5% данък според разпоредбите на Закона за финансите на Пакистан от 2018 г. Където е приложимо, може да трябва да внесете този данък в съответствие с Общите условия на програмата Google Ads, според които клиентите носят отговорност за данъците или държавните такси, приложими в Пакистан за услугите, използвани от тях.
Имайте предвид, че Google не може да Ви консултира по случаи от данъчно естество или относно държавните такси. Моля, свържете се с консултанта си по данъците и плащанията, ако имате въпроси относно тази промяна.

Косвени данъци

Тъй като фирменият Ви договор за Google Ads е регистриран с Google Asia Pacific Pte. Ltd., Сингапур, дейността Ви в програмата не се облага с местни косвени данъци. Съответно във фактурата няма да се показват косвени данъци.

Google Australia Pty Limited

От 1 ноември 2016 г. фактури ще се издават от Google Australia Pty Limited. Всички продажби в AdWords в Австралия ще се облагат с данък върху стоките и услугите в размер на 10%. Тази промяна засяга профилите в Google Ads с бизнес адрес в Австралия.

Забележка: Google не може да Ви консултира по случаи от данъчно естество. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно този данък.

Google Japan G.K.

От 1 април 2019 г. фактурите ще се издават от Google Japan G.K. като дистрибутор на услугите. Това означава, че върху продажбите на реклами в Япония ще се начислява японски потребителски данък (JCT) в размер на 8%. Тази промяна засяга профилите в Google Ads с фирмен адрес в Япония.


Забележка: Google не може да Ви предоставя данъчни консултации. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно този данък.

Данъци в Индия

Ако се намирате в Индия, от 1 юли 2017 г. върху всички Ваши покупки ще се начислява данък върху стоките и услугите (GST).

Съгласно новото данъчно законодателство GST заменя текущите косвени данъци в Индия, като данък върху услугите, данък върху добавената стойност, акцизи, определени щатски и централни данъци. Моделът на данъчно облагане е двоен, като стоките и услугите се облагат с данък и от индийските щати, и от централното правителство.

GST се състои от три типа данъци: централен, щатски и интегриран. Данъкът, който ще се приложи към покупката Ви, се определя от мястото на покупката и от представителството на Google, което осигурява съответните услуги. Ставките са следните:

 • централен GST (CGST): 9%;
 • щатски GST (SGST): 9%;
 • интегриран GST (IGST): 18%.
Забележка:
 • Рекламодателите с адрес за фактуриране в Харяна (т.е. услуга в рамките на щата) ще бъдат таксувани със ставките за CGST + SGST. Всички други се таксуват със ставката за IGST.
 • GST за рекламодателите от специалните икономически зони е 0%.

Ако получавате услуги от Google India Private Limited (GIPL), начисленият върху покупката Ви данък се определя от данъчния Ви номер. Идентификационните номера за данъка върху стоките и услугите (GSTIN) са задължителни за профилите на фирми и незадължителни за личните.

Къде да изпратите GSTIN

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, обърнете се към мениджъра на профила си или ни изпратете имейл, съдържащ Вашия GSTIN.

Всички други рекламодатели могат да въведат информацията си, като отворят Таксуване и плащания и кликнат върху Настройки в менюто вляво. В „Потребителски профил за плащания“ ще видите секция на име „Данъчна информация за Индия“, където можете да въведете съответните идентификационни номера.

Когато профилите се управляват от агенция, адресът и посоченият GST трябва да съответстват на фирмата и щата, където се плащат фактурите и се начислява GST. Ако името и адресът на фирмата, за която се издава фактурата Ви, се различават от тези на фирмата, която я плаща, моля, актуализирайте адреса за фактуриране.

За лични профили и такива на фирми адресът и посоченият GSTIN трябва да са на местоположението, където ще се получат услугите. Това означава, че номерът за GST трябва да съответства на щата от адреса за фактуриране във фактурите Ви. Ако GSTIN не съответства на въпросния щат, този номер няма да се показва във фактурите Ви.

Тази информация осигурява правилното изчисляване на данъците. Получете отговори на често задавани въпроси за GST

Досегашни ставки на данъка върху услугите

За фактури, издадени от Google India Pvt Ltd между 1 юни 2016 г. и 30 юни 2017 г., се прилагаше данък върху услугите от 15% върху стойността на облагаемите услуги (ставката включва данъците Swachh Bharat и Krishi Kalyan).

За фактурите, издадени между 15 ноември 2015 г. и 31 май 2016 г., приложимата ставка на данъка върху услугите е 14,5% (включва данъка Swachh Bharat).

Между 1 юни и 14 ноември 2015 г. ставката бе 14% от стойността на облагаемите услуги.

Имайте предвид следното:

 • За рекламодателите, използващи автоматични или ръчни плащания, данъците ще бъдат определяни и начислявани веднъж месечно, в края на всеки месец.
 • Google не може да Ви консултира по случаи от данъчно естество. Моля, свържете се с данъчния си консултант за въпроси относно тази промяна.

Всичко за данъка, удържан при източника

Сертификатите за данък, удържан при източника, се изискват всяко тримесечие. (Повече информация можете да намерите на уебсайта на индийския Отдел за данъци върху доходите (Income Tax Department of India).)

Сертификатите за тримесечията, завършващи през юни, септември, декември и март, трябва да бъдат издадени съответно до 30 юли, 30 октомври, 30 януари и 15 май.

Няма да се приемат сертификати за данък, удържан при източника, за предходната финансова година, ако се изпратят след 30 април на текущата. Например всички сертификати за финансовата 2013 – 2014 година трябва да се изпратят не по-късно от 30 април 2014 г.

Изпращане на сертификат за данък, удържан при източника

Ако профилът Ви използва месечно фактуриране, изпратете цифрово копие на сертификата за данък, удържан при източника (електронно подписано или PDF файл със сканирания сертификат), направо до collections-in@google.com

Ако профилът Ви използва ръчни или автоматични плащания, изпратете ни цифрово копие на сертификата за данък, удържан при източника (електронно подписано или PDF файл със сканирания сертификат) по имейл. Щом сумата на кредита бъде одобрена, ще бъде добавена в профила Ви.

Постоянният идентификационен номер (PAN) на Google е AACCG0527D, а адресът по регистрация в сертификата за данък, удържан при източника, трябва да е:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E, Old Madras Road, 4th & 5th Floor, Bangalore - 560 016

Какъв е размерът на данъка, удържан при източника

Текущата ставка на данъка, удържан при източника, за свързани с рекламиране плащания към Google India Private Limited, е 2%, без да включва данъка върху услугите и налозите за образование (съгласно окръжно постановление № 1/2014, издадено от Централната комисия за преки данъци, Министерство на финансите, Индия). Тази ставка обаче може да се промени съобразно с правителствените разпоредби. Обърнете внимание, че Google Ads не може да Ви консултира по случаи от данъчно естество. Ако имате още въпроси относно данъка, удържан при източника, или други данъци, моля, обърнете се към данъчен консултант.

Данъците в Русия

Всички рекламодатели в Google Ads с адрес за фактуриране в Русия се облагат с 20% данък върху добавената стойност (ДДС) за всички свои разходи в Google Ads без изключение.

Ето какво можете да очаквате, ако сте в Руската федерация:

 • Независимо дали като данъчен статут изберете „Фирма“, „Индивидуален предприемач“, или „Физическо лице“, съгласно руското законодателство подлежите на облагане с ДДС по текущата ставка на Руската федерация. (Профилът Ви се обслужва от Google Russia.)
 • Ще видите начисленията за ДДС, като кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. ДДС се начислява върху действителното използване.

ДДС при УСН

Съгласно данъчните разпоредби в Русия, ако сте под УСН, не трябва да плащате ДДС за продаваните или купувани от Вас стоки и услуги. Въпреки това, когато купувате стоки или услуги от фирма, работеща под общия режим на облагане, плащате ДДС, включен в цената на стоката или услугата. Тъй като OOO „Google“ работи под общия режим на облагане, ще плащате ДДС и за Google Ads.

Имайте предвид, че Google не може да дава консултации относно ДДС. Затова при въпроси относно регистрацията по ДДС се свържете с данъчния си консултант или се обърнете към служител в агенцията по приходите.

Промяна на данъчния статут

Когато се регистрирате в Google Ads, ще трябва да изберете като данъчен статут „Личен“, „Индивидуален предприемач“ или „Фирма“. Ако трябва да промените данъчния си статут, моля, свържете се с нас. Промените няма да окажат влияние върху предходните транзакции или счетоводни документи и ще влязат в сила от датата, на която ги извършим.

Промяна на данните Ви за ДДС

За да проверите името или данъчните номера (ИНН и КПП) на фирмата си, които се показват в месечните Ви фактури, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания, след което кликнете върху Настройки.

Актуализиране на КПП номера Ви

Ако КПП номерът Ви е променен, можете да го редактирате в профила си. За да актуализирате КПП, моля, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху Настройки в менюто вляво и потърсете секцията „Потребителски профил за плащания“.
 4. Кликнете върху иконата на молив, за да редактирате и актуализирате КПП. Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

Забележка

Можем да променим Вашия КПП, ако ИНН остава същият. Не може да замените данъчните номера и името на фирмата си с тези на друга регистрирана фирма. Ако искате профилът Ви в Google Ads да е за друга регистрирана фирма (с различен ИНН), моля, свържете се с нас. Промените няма да окажат влияние върху предходните транзакции или счетоводни документи и ще влязат в сила от датата, на която ги извършим.

Промяна на името на фирмата Ви

Ако името на фирмата Ви е променено, свържете се с нас. За да актуализираме тази информация, ни е необходимо сканирано копие на документ за платени данъци, в който са посочени данъчните номера и регистрираното име на фирмата Ви. Щом получим и потвърдим документа за платени данъци, ще променим името на фирмата, което се показва в профила Ви в Google Ads и в месечните Ви фактури. Когато го направим, ще Ви уведомим.

Забележка

Можем да променим КПП и името на фирмата Ви, ако ИНН остава същият. Не може да замените данъчните номера и името на фирмата си с тези на друга регистрирана фирма. Ако искате профилът Ви в Google Ads да е за различна регистрирана фирма (с друг ИНН), моля, свържете се с нас. Промените няма да окажат влияние върху предходните транзакции или счетоводни документи и ще влязат в сила от датата, на която ги извършим.

Коригиране на Вашия ИНН

Ако профилът Ви в Google Ads е с неправилен ИНН (данъчен номер), последният може да се промени само ако е бил погрешно въведен при създаването на профила. Свържете се с нас, като ни предоставите сканирано копие на документ за платени данъци, в който са посочени данъчните номера и регистрираното име на фирмата Ви. Щом получим и потвърдим документа за платени данъци, ще променим ИНН, който се показва в профила Ви в Google Ads и в месечните Ви фактури.

Ако искате профилът Ви в Google Ads да е за друга регистрирана фирма (с различен ИНН), моля, свържете се с нас. Промените няма да окажат влияние върху предходните транзакции или счетоводни документи и ще влязат в сила от датата, на която ги извършим.

Промяна на юридически или пощенски адрес

Ако юридическият или пощенският Ви адрес са променени, ето как можете да ги актуализирате:

 1. Влезте в профила си на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки в менюто вляво.
 3. За да актуализирате юридическия си адрес, преминете към секцията „Потребителски профил за плащания“ и извършете промените. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.
 4. За да актуализирате пощенския си адрес, преминете към секцията „Профил за плащания“ и извършете промените. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.

Изчисляване на ДДС

Можете да видите начисленията си за ДДС, като кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Транзакции в менюто вляво.

Как се изчислява ДДС

ДДС се начислява въз основа на стойността на натрупаните Ви кликвания и импресии.

Използване + ДДС = сума за плащане

Кога се начислява ДДС

ДДС може да се начислява веднъж в края на месеца въз основа на натрупаните разходи в течение на съответния месец.

Пример

 • Да приемем, че на 10 юни профилът Ви в Google Ads получава плащане от 100 рубли.
 • Използването се натрупва всеки ден, докато плащането от 100 рубли е напълно изразходвано на 25 юни.
 • На 25 юни ще се покаже ред за ДДС, начислен върху плащането от 100 рубли.

Пример

 • Да приемем, че на 25 юни профилът Ви в Google Ads получава плащане от 100 рубли.
 • 50 рубли от плащането са изразходвани до края на месеца. На 30 юни ще се покаже ред за ДДС, начислен върху използваните 50 рубли.

Имайте предвид, че начисленията за ДДС може да покриват облагаемата сума за повече от едно плащане, ако повече от едно плащане е изразходвано напълно.

ДДС върху промоционален кредит или корекции

Ако сте спечелили поощрение от промоционална оферта или друг тип кредитна корекция, ДДС ще се прилага автоматично върху използването, заплатено с този кредит. При това сумата за ДДС ще бъде възстановена напълно след изразходването на общата сума на кредита или частично в края на същия месец, ако кредитът е изразходван само частично.

Ако имате неясноти относно начисленията за ДДС, моля, свържете се с нас.

ДДС и „Вашият остатъчен кредит“

Страницата Обобщена информация съдържа две секции с баланса на профила Ви.

 1. Секцията „Вашият остатъчен кредит“ над таблицата показва сумата, останала за рекламна дейност, и прогнозна сума за бъдещо начисляване на ДДС. Проверявайте това поле, за да прогнозирате сумата, останала в профила Ви.
 2. Графата „Салдо“ в таблицата „История на транзакциите“: Показва салдото в профила Ви, без да включва прогнозни бъдещи начисления за ДДС върху неизползваните суми по плащания.

Офертите и бюджетите, които задавате в раздела „Кампании“, не включват ДДС.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е начисление от 10% върху стоките и услугите, което се плаща на корейските данъчни органи. Как и дали плащате ДДС в Корея, зависи от настройката Ви за плащане. Изберете по-долу настройката, която използвате за профила си.

Ръчни и автоматични плащания с кредитна карта

Ако сте подписали споразумение с Google Asia Pacific Pte. Ltd. (което означава, че плащате за рекламните си разходи директно в интерфейса на Google Ads с кредитна карта), в съответствие със законите на Южна Корея от 1 юли 2019 г. ще започнем да начисляваме данък върху добавената стойност (ДДС) от 10% върху всички транзакции, освен ако не предоставите регистрационен номер на бизнеса във формат xxx-xx-xxxxx.

Актуализиране на данните Ви за ДДС

Можете да актуализирате данните си за ДДС по всяко време в профила си. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Настройки встрани на страницата.
 4. Намерете „Потребителски профил за плащания“ и извършете промените.
 5. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.
Ръчни плащания чрез LGU+

Когато извършите плащане чрез LGU+, автоматично приспадаме 10% ДДС от него за използване при предвижданите Ви рекламни разходи. След това ще показваме рекламите Ви с оставащата сума на плащането. Докато те се показват, ще плащаме ДДС ежемесечно въз основа на натрупаните от Вас рекламни разходи през съответния месец.

На страницата си История на платежните транзакции за всяко плащане ще виждате сумата на ДДС. Ако сте корпоративен рекламодател, ще получавате на имейл адреса на основния контакт за таксуване в профила си електронна фактура с ДДС за всеки месец в рамките на първите 10 дни от следващия месец от MakeBill – местният партньор за фактуриране на Google. В нея ще бъде посочена сумата, използвана за изчисляване на ДДС. Ако сте независим рекламодател, няма да получите ДДС фактура.

Обърнете внимание, че LGU+ ще Ви предоставя разписка за всяко плащане. Тя не може да се използва за отчета Ви по ДДС.

Актуализиране на данните Ви за ДДС

Можете да актуализирате данните си за ДДС по всяко време в профила си. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Настройки встрани на страницата.
 4. Намерете „Потребителски профил за плащания“ и извършете промените.
 5. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.
Настройка за плащане с месечно фактуриране

Ако имате профил в Google Ads с месечно фактуриране и валутата му е корейски вон, върху месечните Ви рекламни разходи ще начисляваме 10% ДДС. Ако в профила си не използвате тази валута, Вие сте подписали споразумение с Google Asia Pacific и не подлежите на ДДС.

За клиенти, които използват валутата корейски вон, ежемесечно местният партньор за фактуриране на Google – MakeBill – ще изпраща до основния контакт за таксуване имейл с връзка към местна данъчна фактура. За да актуализирате данните си за ДДС или да промените имейл адреса за получаване на местните Ви данъчни фактури, свържете се с нас.

Ако сте рекламодател в Мексико и използвате ръчни плащания или месечно фактуриране, ще Ви таксуваме с 16%, за да покрием данъка върху добавената стойност (ДДС). Как ще става това, зависи от настройката Ви за плащане. Кликнете върху съответната връзка по-долу, за да научите повече:

Настройка за плащане с месечно фактуриране

Ако използвате месечно фактуриране, ще добавим във фактурата Ви 16% от рекламните Ви разходи, за да покрием ДДС.

Настройка за ръчни плащания

Приспадаме 16% от всичките Ви ръчни плащания, за да покрием ДДС. След това кредитираме профила Ви с оставащата сума.

Когато извършите плащане, предполагаме, че в него сте включили сумата, с която да се кредитира профилът Ви, и дължимите 16% от нея за ДДС.

Това значи, че ако платите X, разделяме сумата на Y и 16% от Y (сборът им е равен на X). Кредитираме профила Ви с Y и плащаме 16% от Y като данък към мексиканските данъчни органи.

Използваме следното уравнение, където X е сумата на плащането Ви, а Y е кредитираната в профила Ви сума:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y Y = X/1,16

Ето по-конкретен пример:

Да предположим, че сте извършили плащане от 116 MXN. За да определим с колко да кредитираме профила Ви (Y), изчисляваме:

 • Y = MXN 116/1,16
  Y = MXN 100

Ще кредитираме профила Ви със 100 MXN и ще преведем останалите 16 MXN на мексиканските данъчни органи.

Как да промените данъчната си информация

Ако сте въвели неправилна данъчна информация, моля, свържете се с нас и изпратете правилната. Специалист от Google Ads ще се свърже с Вас, за да потвърди промяната. Не можем обаче да издадем отново фактури, генерирани преди актуализирането на данъчната информация в профила Ви в Google Ads.

Данъците в Украйна

Всички рекламодатели с Google, които плащат с банков превод и имат адрес за фактуриране в Украйна, подлежат на начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) по текущата ставка от 20% съгласно украинското законодателство.

Можете да видите начисленията си за ДДС на страницата „История на транзакциите“. За да отворите тази страница, кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.

Профилът Ви се обслужва от Google Ukraine. Според украинските данъчни разпоредби, когато купувате стоки или услуги от фирма, която работи под общия режим на облагане, плащате ДДС, включен в цената на стоката или услугата. Тъй като Google Ukraine работи под общия режим на облагане, ще плащате ДДС и за Google Ads.

Имайте предвид, че Google не може да дава консултации относно ДДС. Затова при въпроси относно регистрацията по ДДС се свържете с данъчния си консултант или се обърнете към служител в агенцията по приходите.

Промяна на данъчния статут

Когато се регистрирате за Google Ads, ще трябва да изберете като данъчен статут „Личен“, „Индивидуален предприемач“ или „Юридическо лице“. След като направите избора си, не е възможно да преминете към различен статут. Ако например сте избрали „Личен“, няма да можете да промените статута на „Юридическо лице“.

Ако трябва да промените данъчния си статут, моля, закрийте съществуващия си профил в Google Ads и създайте нов с желания статут. При създаване на новия профил използвайте друг имейл адрес. Ако искате да използвате същия имейл адрес, е необходимо да го промените в съществуващия си профил в Google Ads, преди да го закриете.

Промяна на данните Ви за ДДС

За да проверите името, юридическия адрес или данъчните номера (ИНН и ЕДПРОУ) на фирмата си, които се показват в месечните Ви фактури, кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. След това кликнете върху Настройки вляво.

Промяна на юридическото наименование на фирмата Ви

Ако името на фирмата Ви е променено, свържете се с нас. За да актуализираме тази информация, ни е необходимо сканирано копие на официалните Ви документи за регистрация, в които са посочени данъчните номера, регистрираното име и юридическия адрес на фирмата Ви. Щом получим официалните Ви документи за регистрация, ще променим името на фирмата, което се показва в профила Ви в Google Ads и в счетоводните Ви документи. Когато го направим, ще Ви уведомим. След като промените бъдат извършени, можете да заявите редакция на издадените по-рано документи, която да отразява коригираното име и ЕДПРОУ.

Забележка

Можем да променим името на фирмата Ви само ако ИНН и ЕДПРОУ останат същите. Не може да замените данъчните номера и името на фирмата си с тези на друга регистрирана фирма. Ако искате профилът Ви в Google Ads да е за друга регистрирана фирма (с различен ИНН), моля, създайте друг профил.

Корекция на ИНН или ЕДПРОУ

Ако профилът Ви в Google Ads е с неправилен ИНН (данъчен номер) и ЕДПРОУ, тези данни могат да се променят само ако са били погрешно въведени при създаването на профила. Свържете се с нас, като ни предоставите сканирано копие на документ за платени данъци, в който са посочени данъчните номера и регистрираното име на фирмата Ви. Щом получим и потвърдим документа за платени данъци, ще коригираме ИНН или ЕДПРОУ, които се показват в профила Ви в Google Ads и в бъдещите Ви счетоводни документи. В този случай не е възможна редакция на издадените по-рано документи. Коригираният ИНН или ЕДПРОУ ще се показва само в документи, които са издадени след извършването на корекцията.

Ако искате профилът Ви в Google Ads да е за друга регистрирана фирма (с различни ИНН и ЕДПРОУ), моля, създайте друг профил.

Промяна на състоянието на регистрацията по ДДС

Ако състоянието на регистрацията Ви по ДДС е променено, свържете се с нас. Ще трябва да ни предоставите сканирано копие на данъчния си сертификат, в който са посочени данъчните номера, регистрираното име и състоянието на регистрацията по ДДС на фирмата Ви. Щом получим и потвърдим документа за платени данъци, ще променим състоянието в профила Ви в Google Ads. Промяната ще се показва в бъдещите Ви счетоводни документи. В този случай не е възможна редакция на издадените по-рано документи.

Промяна на юридическия или пощенския Ви адрес

Ако юридическият или пощенският Ви адрес са променени, ето как можете да ги актуализирате:

 1. Влезте в профила си на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. За да актуализирате юридическия си адрес, отворете страницата Настройки и потърсете „Потребителски профил за плащания“. Когато приключите, кликнете върху Запазване.
 4. За да актуализирате пощенския си адрес, преминете към секцията „Профил за плащания“ и извършете промените. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.

Информация за ДДС

Как се изчислява ДДС

ДДС се изчислява на базата на стойността на натрупаните от Вас рекламни разходи като кликвания и импресии.

Рекламни разходи + ДДС = сума за плащане

Кога се начислява ДДС

ДДС може да се начислява:

 • след като плащането е било напълно изразходвано в профила; или
 • в края на месеца, ако то е изразходвано само частично.

Пример: Плащане, което се изразходва напълно за един месец

Да приемем, че на 10 юни профилът Ви в Google Ads получава плащане от 200 гривни.

 • Рекламните разходи се натрупват всеки ден, докато плащането от 200 гривни е напълно изразходвано на 25 юни
 • На 25 юни на главната Ви страница за таксуване ще се покаже ред за ДДС, начислен върху плащането от 200 гривни.

Пример: Плащане, което се изразходва частично за един месец

Да приемем, че на 10 юни профилът Ви в Google Ads получава плащане от 200 гривни.

 • 100 гривни от плащането са изразходвани до края на месеца. На 30 юни на главната Ви страница за таксуване ще се покаже ред за ДДС, начислен върху рекламните разходи от 100 гривни.
 • Да приемем, че остатъчното салдо от плащането е изразходвано на 3 юли. На 3 юли на главната Ви страница за таксуване ще се покаже ред за ДДС, начислен върху останалите 100 гривни.

Имайте предвид, че начисленията за ДДС може да покриват облагаемата сума за повече от едно плащане, ако за един и същи ден е напълно изразходвано повече от едно плащане.

Ако имате неясноти относно начисленията за ДДС, моля, свържете се с нас.

ДДС върху корекции или промоционален кредит

Ако имате кредит от промоционална оферта или друг вид кредитна корекция, ДДС първо ще се прилага автоматично към рекламните разходи, които са платени с кредита. Когато общата сума на кредита бъде изразходвана, удържаните начисления за ДДС ще бъдат възстановени в профила Ви. Ако кредитът е изразходван само частично, удържаните начисления за ДДС ще бъдат възстановени частично в края на същия месец.

ДДС и „Текущо салдо“ в профила Ви

За да намерите текущото си салдо, отворете страницата „История на транзакциите“, като кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Салдото на профила Ви се показва на следните места:

 1. Обобщена информация: Секцията „Вашето салдо“ показва салдото, което можете да изразходвате изцяло за бъдеща рекламна дейност.
  • Полето „Неизразходен кредит“ показва сумата, останала за рекламна дейност, и прогнозна сума на бъдещите начисления на ДДС. Проверявайте това поле, за да прогнозирате сумата, останала в профила Ви.
 2. Транзакции: Графата „Салдо“ в таблицата „История на транзакциите“ показва салдото в профила Ви (изчислено чрез изваждане на сумата в графата „Кредити“ от тази в графата „Дебити“), без да включва прогнозни бъдещи начисления на ДДС върху неизползваните суми по плащания.

Офертите и бюджетите, които задавате в кампаниите си, не включват ДДС.

Следваща стъпка

Данъци в държавата Ви

За бизнеса Ви може да са приложими данъци или данък върху добавената стойност (ДДС) в зависимост от местоположението му. Прочетете, за да научите какво важи за държавата Ви. Ако искате да видите информация за друга държава, кликнете върху падащото меню по-горе.

Данъци върху продажбите и потреблението (SUT) в Пуерто Рико

Във всички фактури на клиенти в Пуерто Рико е включен данък върху продажбите и потреблението. Данъчната ставка е 4% за всички профили в Google Ads.

Google не може да дава консултации относно SUT. При въпроси за регистрацията по SUT се обърнете към данъчния си консултант или служител в агенцията по приходите.

Забележка

Ако държавата Ви не е посочена, това означава, че нямаме данъчна информация за нея. Моля, свържете се с местните данъчни органи за тази информация.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си