Thiết lập phương thức thanh toán dự phòng trong Google Ads

 

Nếu sử dụng tính năng thanh toán tự động thì bạn sẽ cần chỉ định một phương thức thanh toán làm phương thức thanh toán chính. Bạn cũng có thể thêm thẻ tín dụng dự phòng vào tài khoản của mình để sử dụng làm một biện pháp phòng hờ. Nếu phương thức thanh toán chính của bạn không hoạt động vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ tính phí cho thẻ tín dụng dự phòng của bạn. Điều này giúp đảm bảo quảng cáo của bạn vẫn tiếp tục chạy.

 

Thực hiện theo các bước sau để thiết lập phương thức thanh toán dự phòng.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến phần Thanh toán
  3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
  4. Tìm phương thức thanh toán của bạn và nhấp vào đường liên kết Đặt làm Phương thức thanh toán chính hoặc Đặt làm Phương thức thanh toán dự phòng.

Lưu ý

Bạn có thể chỉ định một thẻ tín dụng hoặc (tại hầu hết các quốc gia) một thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán dự phòng, nhưng không được chỉ định một tài khoản ngân hàng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố