Segment: Kahulugan

Isang kategorya (tulad ng uri ng ad o araw ng linggo) na maidaragdag mo sa mga talahanayan at chart ng iyong campaign upang maisaayos ang data ng iyong performance sa pamantayang iyon.

  • Maaari mong idagdag ang mga segment na "Device" at "Araw ng linggo" upang maunawaan ang mga araw kung kailan mas malamang na makita ng iyong mga customer ang iyong ad sa kanilang mga mobile device.
  • Gumamit ng mga segment ng panahon (gaya ng oras ng araw o mga tukoy na buwan) upang ibukod ang mga pagbabago sa iyong performance. Halimbawa, kung ise-segment mo ang iyong data ayon sa araw ng linggo at makitang malaki ang pagkakaiba ng performance ng iyong ad tuwing Sabado, maaari mong baguhin ang iyong mga bid sa account para sa pagbabago sa gawi ng user.
  • Ang mga available na opsyon sa pag-segment ay nakadepende sa kung ang tinitingnan mo ay ang iyong mga talahanayan ng keyword, ad, ad group, o campaign.

Tandaan

Maaaring hindi magpakita ng value ang mga column kapag naglapat ka ng hindi tumutugmang segment. Halimbawa, gumagana lang ang mga segment na nakabatay sa converstion tulad ng “Pagkilos na conversion” at “Lag ng conversion” sa mga column na nauugnay sa conversion tulad ng Mga Conversion, Lahat ng conv., at Halaga ng conversion. Dahil dito, blangkong value na “--” ang ipapakita ng iba pang column tulad ng Mga Pag-click, Impr., at Gastusin kapag may inilapat na segment na nakabatay sa conversion.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu