Om automatisk inriktning i displayannonser

Ett av de effektivaste sätten att få bra resultat med displayannonser är att utvidga inriktningens räckvidd med hjälp av funktionen för automatisk inriktning (kallades tidigare inriktningsoptimering). Då kan Google hitta mer värdefull trafik åt dig så att du kan få fler konverteringar på ett effektivt sätt. Med automatisk inriktning får du bättre prognoser och större kontroll, vilket gör det lättare att förutse resultatet. 

Standardinställningen för automatisk inriktning ger en försiktig utvidgning av räckvidden för dina displayannonser till fler relevanta kunder. I takt med att du maximerar inställningarna utvidgas räckvidden, vilket ger dig mer exakt kontroll över hur brett dina displayannonser visas.

Tänk dig automatisk inriktning som ett slags högeffektivt tillägg som kompletterar din befintliga inriktning. I denna artikel beskriver vi hur du optimerar inställningen för att uppfylla dina kampanjmål.

Innan du börjar

Anvisningar om hur du aktiverar och inaktiverar automatisk inriktning finns i Använda automatisk inriktning i displayannonser.

När du ska använda automatisk inriktning

Inriktningsoptimering fungerar bäst för annonsörer som vill

  • hitta fler kunder
  • identifiera den bästa inriktningen och nå de mest intresserade kunderna
  • utvidga sin räckvidd utan att höja buden eller kostnaden per kund.

Automatisk inriktning resulterar i nya placeringar och passar därför annonsörer som inte har strikta varumärkesriktlinjer som styr var deras annonser ska visas. Tänk på att du fortfarande kan utesluta placeringar från din annonsgrupp eller kampanj. Det är dock inget vi rekommenderar, eftersom det kan försämra resultatet av den automatiska inriktningen.

Så fungerar det

De flesta displaykampanjer börjar med automatisk inriktning aktiverad och inställd på minsta möjliga expansion. Om du vill fokusera på räckvidd eller resultat kan du maximera inställningarna för båda dessa aspekter genom att välja inställningen som ger maximal räckvidd.

När du ökar expansionsgraden utvidgas inriktningen så att du når fler potentiella kunder. Du kan se den uppskattade räckvidden per vecka baserat på dina inställningar, vilket speglar tillgängligt trafikutrymme och potentiella exponeringar. 

Expansion fungerar för närvarande för de flesta inriktningsstrategier för displayannonser. Exempel:

  • För innehållsinriktning, till exempel innehållssökord, baseras expansionen på de sökord du inriktar dig på för närvarande. Google Ads utvidgar inriktningen till fler semantiskt relevanta sökord eller ämnen. Ett exempel: Om ditt sökord är ”mössor” kan det minsta steget på skjutreglaget ge en utvidgning till ”stickade mössor” och ”vintermössor”. Med det största steget kan dina annonser visas i sammanhang relaterade till ”herrhattar" eller ”sportkepsar” om det finns data som tyder på att dessa sökord leder till konverteringar. 
  • Vid remarketing och inriktning på liknande målgrupper baseras expansionen på målgrupperna på dina kundlistor. Om din remarketinglista innehåller personer som besöker resewebbplatser om Japan kan den automatiska inriktningen omfatta personer som besöker webbplatser om turistmål i Tokyo. Om din lista över liknande målgrupper innehåller personer som tidigare har gjort ett köp på din webbplats kan den automatiska inriktningen utvidgas till att omfatta ytterligare högrelevanta målgrupper. Med den högsta inställningsnivån kan inriktningen utvidgas ytterligare baserat på ditt resultat och tillgängliga relevanta målgrupper.

Tillgänglighet

Automatisk inriktning kan användas med alla displayannonsgrupper. För vissa inriktningstyper, som Demografi och Placeringar, är inriktningsexpansion inte tillgänglig för närvarande.

Smarta displaykampanjer

Smarta displaykampanjer, som är automatiserade i hög grad, använder en annan typ av automatisk inriktning som kombinerar innehålls- och målgruppsbaserad inriktning. De riktar även automatiskt remarketing till personer som nyligen har besökt din webbplats och som sannolikt kan leda till konvertering.  Du behöver inte ställa in inriktningsexpansion manuellt för smarta displaykampanjer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt