Automatické cílení v Obsahové síti

Funkce Automatické cílení pomáhá optimalizovat cílení v Obsahové síti. Můžete díky ní oslovit lidi, které byste jinak svým cílením nezasáhli. Cena je přitom zhruba stejná a vše probíhá automaticky. Automatické cílení si lze představit jako jednoduchý a účinný doplněk k vašemu stávajícímu cílení.

V tomto článku se dozvíte, kdy je vhodné automatické cílení používat a jak si vybrat mezi jeho dvěma dostupnými typy.

Než začnete

Návod k zapnutí a vypnutí automatického cílení najdete v článku Použití automatického cílení v Obsahové síti.

Kdy je vhodné použít automatické cílení

Optimalizace cílení funguje nejlépe u inzerentů v některé z následujících situací:

  • Chtějí získat další zákazníky.
  • Chtějí zjistit, jakým způsobem cílení nejlépe zasáhnou lidi, z nichž se s největší pravděpodobností stanou jejich zákazníci.
  • Chtějí zvětšit zásah, aniž by zvyšovali cenové nabídky či cenu na jednoho zákazníka.

Díky automatickému cílení získáte nová umístění. Hodí se tedy pro inzerenty, kteří pro inzerovanou značku nemají striktní pravidla, kde se reklamy mohou zobrazovat. Stále však můžete z reklamní sestavy nebo kampaně některá umístění vyloučit. Nedoporučujeme to však, protože vyloučením umístění můžete zhoršit výkon automatického cílení.

Druhy automatického cílení

Lze si vybrat mezi „konzervativním cílením“ a „agresivním cílením“ (nazývaným také Optimalizátor kampaní v Obsahové síti). Oba druhy vám mohou získat další zákazníky, agresivní cílení však používá více variant cílení. Pokud používáte klíčové slovo „pera“, může jej konzervativní cílení rozšířit na „kuličková pera“ nebo „psací pera“. Agresivní cílení ale může vaše reklamy zobrazit i v kontextech souvisejících s výrazy „popisovače na tabuli“ nebo „pentilky“, pokud existují údaje, podle nichž by tato klíčová slova měla přinést konverzi. Automatické cílení navíc funguje i pro remarketing.

Remarketing. Pokud máte remarketingový seznam pro lidi, kteří navštěvují cestovatelské weby o Japonsku, konzervativní cílení se může rozšířit i  na návštěvníky stránek o turistických atrakcích v Tokiu. Agresivní cílení se může rozšířit ještě dále, pokud je to podle získaných dat užitečné – pokud lze předpokládat konverze, může se toto cílení rozšířit bez ohledu na ruční cílení.

Dostupnost: Konzervativní cílení je dostupné pro všechny kampaně v Obsahové síti. Agresivní cílení je dostupné pro všechny kampaně v Obsahové síti s minimálně 15 konverzemi za měsíc. Tento minimální počet je pro agresivní automatické cílení nezbytný, aby bylo možno analyzovat výkon vaší kampaně a podle toho cílení předpovědět, testovat a optimalizovat.

Konzervativní versus agresivní cílení: Pomocí agresivního cílení zasáhnete více lidí než pomocí konzervativního cílení. Výhodou konzervativního cílení je to, že u většiny inzerentů nevede ke zvýšení aktuální ceny za jednoho zákazníka (nebo cílové CPA, pokud používáte tuto strategii nabídek). Konzervativní cílení tedy může být vhodnější pro inzerenty, kteří mají pevný nebo omezený rozpočet nebo se snaží dosáhnout určitého cíle v oblasti ceny na jednoho zákazníka.

Obecná doporučení:

  • Konzervativní cílení použijte v případě, že chcete více konverzí, ale nechcete se příliš odchýlit od vaší současné ceny na jednoho zákazníka (nebo cílové CPA).
  • Agresivní cílení použijte v případě, že chcete získat co nejvíce konverzí a nevadí vám, jestliže se odchýlíte od své současné ceny na jednoho zákazníka (nebo cílové CPA / návratnosti investic do reklamy [ROAS]).

Chytré obsahové kampaně. Chytré obsahové kampaně, které jsou vysoce automatizované, využívají ještě další odlišný typ automatického cílení, v němž se kontextové cílení kombinuje s cílením podle publika. Automaticky také provádějí remarketing lidem, kteří v poslední době navštívili váš web a je u nich pravděpodobnost konverze.

Automatické nastavení

U kampaní v Obsahové síti je automaticky nastaveno konzervativní cílení. Výjimkou jsou kampaně propagující aplikace pro Android (které ve výchozím stavu používají agresivní cílení).

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?