Đủ điều kiện: Định nghĩa

Đây là một trạng thái được cấp cho các quảng cáo mà Google vẫn đang xem xét, nhưng các quảng cáo đó có thể hiển thị trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho quảng cáo dựa trên nội dung (ví dụ: quảng cáo thích ứng hoặc quảng cáo chiến dịch ứng dụng), điều đó có nghĩa là một số kiểu kết hợp nội dung của bạn đã được phê duyệt và có thể đang chạy.

  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho Quảng cáo video, điều đó có nghĩa là video đã được xem xét và phê duyệt để phát trong một số ngữ cảnh.

Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét để đảm bảo quảng cáo đó tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi, đồng thời đảm bảo quảng cáo đó an toàn và thích hợp cho người dùng. Tìm trạng thái quảng cáo.

Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn vì cần xem xét phức tạp hơn. Nếu quảng cáo của bạn có trạng thái "Đủ điều kiện" trong hơn 1 ngày làm việc trọn vẹn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố