Κατάλληλη: Ορισμός

Μια κατάσταση που δίνεται σε διαφημίσεις τις οποίες η Google ελέγχει ακόμα, αλλά ενδέχεται να προβάλλονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Αν εμφανίζεται αυτή η κατάσταση για διαφημίσεις βάσει στοιχείων (για παράδειγμα, αποκριτικές διαφημίσεις ή διαφημίσεις καμπανιών εφαρμογών), σημαίνει ότι ορισμένοι συνδυασμοί των στοιχείων σας έχουν εγκριθεί και ενδέχεται να προβάλλονται.

  • Αν εμφανίζεται αυτή η κατάσταση για διαφημίσεις βίντεο, σημαίνει ότι το βίντεο έχει ελεγχθεί και εγκριθεί για προβολή σε ορισμένα περιβάλλοντα.

Κάθε φορά που δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια διαφήμιση, η Google την υποβάλλει σε έλεγχο, για να διασφαλίσει ότι η διαφήμιση συμμορφώνεται με τις πολιτικές διαφημίσεων και ότι είναι ασφαλής και κατάλληλη για τους χρήστες. Βρείτε την κατάσταση της διαφήμισής σας.

Ελέγχουμε τις περισσότερες διαφημίσεις εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, ορισμένοι έλεγχοι ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο, επειδή για κάποιες διαφημίσεις απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος. Αν η διαφήμισή σας επισημαίνεται ως "Κατάλληλη" για περισσότερο από μία πλήρη εργάσιμη ημέρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας