Thiết lập tài khoản nhiều khách hàng

Tài khoản nhiều khách hàng của Merchant Center cho phép một cá nhân hoặc công ty gửi nguồn cấp dữ liệu cho nhiều miền. Mỗi khách hàng có thể có tên cửa hàng và URL riêng biệt. Khi bạn yêu cầu tài khoản nhiều khách hàng, tài khoản Google Merchant Center hiện tại của bạn sẽ trở thành một tài khoản phụ trong tài khoản nhiều khách hàng mới.

Tránh gửi các trang web trùng lặp chứa nội dung tương tự để tránh trường hợp tài khoản bị từ chối. Hãy tìm hiểu thêm các chính sách của chúng tôi về nội dung trùng lặp.

Tài khoản nhiều khách hàng được thiết kế để quản lý nhiều người bán và nhiều miền ở quy mô lớn, chẳng hạn như trang web thương mại và các nhà bán lẻ đa quốc gia. Nếu muốn kết nối tài khoản Google của mình với nhiều tài khoản Merchant Center, chẳng hạn như để quản lý nguồn cấp dữ liệu của các tài khoản đó, bạn có thể yêu cầu quản trị viên tài khoản tương ứng thêm mình làm một người dùng.

Lưu ý: Nếu bạn có kế hoạch tải lên một số lượng lớn nguồn cấp dữ liệu hoặc thay đổi thường xuyên dữ liệu sản phẩm của mình, bạn rất nên sử dụng Content API (thay vì nguồn cấp dữ liệu) để tải trực tiếp dữ liệu sản phẩm của mình lên.

Yêu cầu tài khoản nhiều khách hàng

Xác minh và xác nhận trang web trong tài khoản nhiều khách hàng

Chủ tài khoản nhiều khách hàng nên xác minh và xác nhận URL trang web bằng email đăng nhập tài khoản chính. Thông thường, tài khoản nhiều khách hàng chính sẽ phải xác minh và xác nhận miền cấp cao nhất, chẳng hạn như http://example.com.

Trường hợp URL trang web của tài khoản phụ là máy chủ lưu trữ phụ hoặc đường dẫn trong cây URL do tài khoản nhiều khách hàng (MCA) xác nhận:

Sau khi MCA chính đã xác minh và xác nhận URL, mỗi tài khoản phụ có thể tự động kế thừa xác nhận đó và có thể đặt URL trang web thành bất kỳ máy chủ lưu trữ phụ hoặc đường dẫn nào trong cây URL đã xác nhận.

Nếu tài khoản phụ mở rộng trên nhiều trang web:

Có 3 cách để bạn có thể xác minh và xác nhận URL của những trang web này tùy theo cách bạn đang quản lý MCA và các miền khác:

  • Nếu người dùng tài khoản chính MCA quản lý URL trang web cho mỗi tài khoản phụ, thì người dùng MCA đó có thể xác minh và xác nhận từng URL trong cài đặt tài khoản phụ. Điều này có thể áp dụng cho những người bán nhiều thương hiệu.
  • Nếu người dùng tài khoản chính MCA không quản lý URL trang web cho mỗi tài khoản phụ, thì mỗi tài khoản phụ có thể xác minh và xác nhận trang web của mình trong tài khoản Google Search Console tương ứng và chia sẻ trạng thái xác minh với người dùng tài khoản chính MCA trong Search Console. Điều này có thể áp dụng cho các đại lý không phải là quản trị viên web cho các trang web của khách hàng. Hãy đọc thêm về quy trình này.
  • Nếu tài khoản phụ không muốn chia sẻ trạng thái xác minh với tài khoản chính MCA, thì bạn có thể thêm chủ sở hữu trang web làm người dùng của tài khoản phụ. Sau đó, chủ sở hữu trang web sẽ có thể xác minh và xác nhận URL cho tài khoản phụ đó trong cài đặt tài khoản phụ. Điều này có thể áp dụng cho các đại lý quản lý nguồn cấp dữ liệu cho khách hàng của họ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố