Remarketing

Ang remarketing ay isang feature na nagbibigay-daan sa iyong i-customize ang mga campaign ng mga display ad mo para sa mga taong dati nang bumisita sa iyong site, at iangkop ang mga bid at ad mo (gamit ang dynamic na remarketing) sa mga bisitang ito kapag nag-browse sila sa web at gumamit ng mga app. 

Gamitin ang feature na ito sa iyong mga Display Network campaign.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu