Rang oglasa

Vrijednost koja se koristi za određivanje pozicije oglasa (položaj na kojem se oglasi prikazuju na stranici u odnosu na druge oglase) i toga hoće li se oglasi uopće prikazati. Rang oglasa izračunava se pomoću iznosa licitacije, kvalitete oglasa tijekom dražbe (uključujući očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice), pragove za rang oglasa, konkurentnosti dražbe, konteksta korisničkog pretraživanja (na primjer lokaciju korisnika, uređaj, vrijeme pretraživanja, prirodu pojmova za pretraživanje, druge oglase i rezultate pretraživanja koji se prikazuju na stranici, kao i druge korisničke signale i atribute) i očekivanog učinka proširenja i ostalih formata oglasa.

  • Pri procjeni očekivanog učinka proširenja i formata oglasa u obzir uzimamo čimbenike kao što su relevantnost, stope klikanja i uočljivost proširenja ili formata na stranici rezultata pretraživanja. Stoga, čak i ako konkurencija licitira više od vas, zahvaljujući relevantnim ključnim riječima i oglasima možete imati višu poziciju po nižoj cijeni.
  • Rang oglasa ponovno se izračunava svaki put kada oglas ispunjava uvjete za prikazivanje i kada se natječe na dražbi, stoga pozicija oglasa može varirati svaki put, ovisno o konkurenciji, kontekstu korisničkog pretraživanja i kvaliteti oglasa u tom trenutku.

Više o rangu i poziciji oglasa

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem