Plánovanie kampane v Obsahovej sieti

Plánovanie kampane v Obsahovej sieti pozostáva z piatich hlavných fáz:

1. Identifikácia cieľov: Snažíte sa zvyšovať návštevnosť s priamou odozvou a generovať kliknutia? Alebo je vaším cieľom propagácia značky a sledovanie interakcií s používateľmi? Ak svoje ciele vopred identifikujete, pomôže vám to lepšie naplánovať a implementovať kampane v Obsahovej sieti. Konečný cieľ vašej kampane bude mať vplyv na voľbu zacielenia, model určovania cien, posolstvo kreatívy a dokonca aj na metrické údaje, ktoré sa rozhodnete sledovať.

2. Nájdenie cieľového publika: Môže byť náročné nájsť potenciálnych zákazníkov nachádzajúcich sa na tisíckach webových stránok vlastníkov. Techniky zacielenia spoločnosti Google vám pomáhajú určiť webové stránky, ktoré by boli pre vaše kampane najrelevantnejšie. To vám umožňuje dostať sa do kontaktu so zákazníkmi v čase a na mieste, ktoré má význam. Relevantné reklamy sú hodnotnejšie tak pre spotrebiteľov, ako aj pre inzerentov. Cieľové publikum pre svoje kampane v Obsahovej sieti môžete nájsť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zacielenie podľa obsahu webových stránok: kontextové zacielenie automaticky priraďuje reklamu k obsahu webovej stránky na základe kľúčových slov.
  • Manuálna voľba webových stránok: pomocou zacielenia na umiestnenie môžete zvoliť umiestnenia reklám od celých webových lokalít až po pozície reklám na konkrétnych webových stránkach.
  • Definovanie relevantných konceptov na manuálne zvolených webových stránkach: nájdite vhodné publikum pomocou kombinácie zacielenia na umiestnenie a kontextového zacielenia.
  • Nájdenie používateľov v konkrétnych kategóriách záujmov: inzercia orientovaná na záujmy umožňuje oslovovať používateľov na základe typov webových stránok, ktoré navštevujú.
  • Optimalizácia podľa demografických údajov, polohy a času: ovládacie prvky ponúkania cien podľa demografických údajov, voľby časti dňa a výberu geografickej polohy umožňujú zamerať výdavky na vhodné oblasti.
  • Vylúčenie irelevantného obsahu a webových stránok: rozšírené ovládacie prvky zacielenia poskytujú úplnú kontrolu nad miestom zobrazovania reklám.
  • Spravovanie frekvencie zobrazení reklám: obmedzenie frekvencie umožňuje zamerať zobrazenia na spotrebiteľov s väčším záujmom.


3. Vytvorenie vlastnej grafickej reklamy: Pomocou Galérie reklám spoločnosti Google (predtým známa ako Nástroj na tvorbu obsahovej reklamy) môžete prispôsobiť novú reklamu alebo odovzdať svoju vlastnú. Prispôsobte posolstvo tak, aby sa týkalo konkrétne vášho produktu a publika a aby u používateľov vyvolávalo požadovanú odozvu.

4. Nastavenie cenových ponúk a rozpočtu: Ak inzerujete so spoločnosťou Google, platíte iba sumu zodpovedajúce hodnote, akú má pre vás reklama. V našom jedinečnom modeli určovania cien sa každá reklama zúčastňuje aukcie. Vy ponúkate maximálnu sumu, ktorú môžete zaplatiť za kliknutie alebo zobrazenie. Určovanie ceny za kliknutie (CZK) je najvhodnejšie v prípade inzerentov, ktorí sa snažia nasmerovať návštevníkov na svoje webové stránky alebo do internetového obchodu. Určovanie ceny za tisíc zobrazení (CTZ) je vhodné pre inzerentov, ktorí poznajú tradičné metrické údaje reklamného priemyslu a snažia sa o zviditeľnenie značky u potenciálnych zákazníkov.

5. Nástroje a funkcie na spravovanie výkonnosti: Služba Google Ads ponúka niekoľko nástrojov a funkcií s cieľom pomôcť vám s hodnotením a spravovaním výkonnosti kampaní v Obsahovej sieti. Dôležité je oboznámiť sa s týmito nástrojmi už vopred, aby ste ich vedeli bez problémov použiť, keď nastane čas na optimalizáciu vašej kampane. Ak máte napríklad ciele týkajúce sa marketingu s priamou odozvou, po nastavení cenových ponúk a rozpočtu by ste mali implementovať funkciu sledovania konverzií, čo vám umožní neskôr presnejšie hodnotiť svoju úspešnosť. Získajte viac informácií o dostupných nástrojoch služby Google Ads.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory