Skillnader mellan faktiska och begärda budgetordrar

När du skapar en kontobudget kan beloppet du faktureras, över alla kampanjer, inte vara högre än budgetbeloppet som du har ställt in. Beloppet som har spenderats (utgifterna) kan däremot bli högre.

Din faktiska och din begärda kontobudget kan skilja sig från varandra om ett extra belopp läggs till i budgetordern efter att du har skapat den. Orsaken är att beloppet blir en del av den faktiska budgetordern. När budgeten har förbrukats stoppas alla kampanjer och annonserna visas inte.

Du kan förhindra att annonserna upphör att visas genom att skapa ytterligare en budgetorder. Alternativt kan du höja beloppet i en befintlig budgetorder genom att klicka på länken Redigera vid ordern. Detta gäller dock bara om orderns slutdatum inte har infallit.

Exempel

Vi antar att du skapar en kontobudget på 1 000 000 kronor. Du kommer aldrig att debiteras mer än 1 000 000 kronor. Nu antar vi att ett belopp på 10 000 kronor läggs till i kontobudgeten. Det innebär att den faktiska budgeten blir 1 010 000 konor. Det förklarar skillnaden mellan den faktiska kontobudgeten (1 010 000 kronor) och den begärda kontobudgeten (1 000 000 kronor) som du faktureras.

Tips

Övervaka budgetens belopp och utgifterna i kontot. Då kan du vara säker på att kampanjerna inte oväntat upphör att visa annonser.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt