Rozwiązywanie problemów z niezastosowanymi płatnościami, korektami i zaginionymi płatnościami

 

W nowej wersji Google Ads nie ma ikony koła zębatego  na koncie. Zamiast niej kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu. „Rozliczenia i płatności” znajdziesz pod nagłówkiem „Konfiguracja”.

 

Czasem nie możemy zastosować na koncie płatności lub korekty, bo nie wiemy za mało informacji o tych kontach lub fakturach. Niekiedy też płatność może zaginąć podczas przekazywania do Google.

W przypadku niezastosowanej płatności lub korekty dotyczącej Twojego konta zobaczysz alert obok Kwoty należności. Aby go sprawdzić, kliknij ikonę koła zębatego  i wybierz Rozliczenia i płatności. Jeśli Twoja płatność zaginęła, skontaktuj się z zespołem ds. windykacji – dane kontaktowe znajdziesz na fakturze miesięcznej i poniżej.

Niezastosowane korekty

Jeśli masz niezastosowane korekty (np. kredyty, które nie zostały uwzględnione na żadnej fakturze), możesz zastosować je na dwa sposoby:

  • Wykorzystaj kwotę niezastosowanej korekty, by zapłacić część następnej faktury. Załóżmy na przykład, że masz niezastosowane korekty na kwotę 159 PLN i otwartą fakturę na kwotę 600 PLN. Zrób płatność na kwotę 441 PLN (600 PLN - 159 PLN), a zamkniemy tę fakturę. Opłacając część faktury, musisz przekazać dokładną kwotę. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zastosować kredytu.
  • Wyślij e-maila do lokalnego zespołu Google Ads ds. windykacji i opisz, jak chcesz uwzględnić niezastosowane korekty. Możesz np. poprosić o rozłożenie płatności na dwie części i przydzielenie tych kwot do dwóch otwartych faktur. Pamiętaj, by podać ich numery i kwoty, jakie mamy przydzielić do każdej z nich.

Skontaktuj się z zespołem ds. windykacji

Ogólny alias zespołu ds. windykacji: collections@google.com

Jeśli płatność zaginęła

W przypadku zaginięcia płatności wyślij e-mail do zespołu ds. windykacji z załączonym dowodem wpłaty, by wykazać, że płatność została dokonana. Może nim być zeskanowany obraz lub zrzut ekranu, który przedstawia pokwitowanie przelewu bankowego, wyciąg z konta bankowego lub karty kredytowej albo historię tej operacji online na koncie bankowym lub karcie kredytowej.

Dowód wpłaty powinien też zawierać następujące informacje:

  • data dokonania płatności (w miarę możliwości należy ukazać wszystkie transakcje na pięć dni przed płatnością i po niej),
  • kwota i waluta płatności,
  • odbiorca płatności, np. Google Ads,
  • nazwa banku, który wysłał przelew.

Ze względów bezpieczeństwa radzimy zaczernić na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty kredytowej wszelkie poufne informacje, szczególnie cały numer rachunku bankowego lub środkowe osiem cyfr numeru karty kredytowej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem