Разрешаване на проблеми с неприложени плащания, корекции и изгубени плащания

Забележка: Тази статия се отнася за профили в Google Ads, които използват настройката за плащане с месечно фактуриране. Ако използвате ръчни или автоматични плащания, научете как да разрешите отхвърлено плащане в Google Ads.

Понякога плащания или корекции не могат да бъдат приложени към профила Ви, тъй като няма достатъчно информация към кой профил или фактура трябва да се отнесат. Също така понякога плащанията се губят в процеса на превеждането им към Google.

Когато в профила Ви има неприложено плащане или корекция, ще видите сигнал до Дължима сума на страниците си за таксуване. За да ги отворите, кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и под „Таксуване“ изберете Обобщена информация. Ако плащането Ви е изгубено, свържете се с екипа по вземанията, посочен по-долу или в месечната Ви фактура.

Общ имейл адрес за Collections: collections@google.com

Неприложени корекции

Ако имате неприложени корекции, като например кредити, които не са били приложени към фактура, имате две възможности за прилагането на тези кредити:

  • Намалете плащането на следващата си фактура със сумата на неприложената корекция. Например ако имате 53 лв. неприспаднати корекции и неизплатена фактура за 200 лв., извършете плащане за 147 лв. (200 лв. – 53 лв.) и ще приключим фактурата. Постарайте се да приспаднете точната сума, иначе няма да знаем, че трябва да приложим кредита.
  • Изпратете имейл до местния екип на Google Ads по вземанията с указания как да бъдат отнесени неприложените корекции. Можете да поискате например плащането Ви да бъде разделено наполовина и приложено към две неизплатени фактури. Не забравяйте да включите номерата на фактурите и сумите, които трябва да приложим към всяка от тях.

Връзка с екипа по вземанията

Общ имейл адрес за Collections: collections@google.com

Забележка: Можете да платите цялата си фактура или част от нея с кредити, предоставени за един и същ продукт и валута. Научете как да плащате фактурите си с кредити

Ако плащането Ви е изгубено

Ако плащането Ви е изгубено, изпратете имейл на местния екип по вземанията с прикачено към него доказателство за плащането, за да покажете, че плащането е било извършено. То може да бъде сканирано изображение или екранна снимка на разписката Ви за банков превод, банково извлечение или извлечение по кредитната Ви карта, както и онлайн банковата Ви сметка или сметката на кредитната Ви карта.

Доказателството за плащането Ви трябва също да съдържа следната информация:

  • датата на извършване на плащането. Ако е възможно, покажете всички транзакции за 5 дни преди и след плащането;
  • сумата и валутата на плащането;
  • бенефициента на средствата, например Google Ads;
  • името на банката, изпратила превода.

Също така от съображения за сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението на банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата сметка или средните осем цифри на номера на кредитната карта.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067
false