Thay đổi tùy chọn cài đặt địa chỉ và thông tin liên hệ

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ thanh toán trong tài khoản Google Ads của mình bất cứ lúc nào.

Thông tin liên hệ cụ thể mà bạn có thể thay đổi và cách thay đổi thông tin này tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt thanh toán của bạn: thanh toán tự động, thanh toán thủ công hay lập hóa đơn hằng tháng.

Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công

Với Google Ads, bạn có thể thanh toán trước khi quảng cáo của bạn hiển thị (thanh toán thủ công) hoặc tự động thanh toán sau khi quảng cáo của bạn hiển thị (thanh toán tự động).

Cập nhật địa chỉ hoặc số điện thoại của doanh nghiệp

Trước khi thay đổi thông tin liên hệ của bạn, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của bạn là địa chỉ công ty mà bạn đã nhập khi tạo tài khoản Google Ads và thông tin này sẽ xuất hiện trong hóa đơn của tài khoản. Mỗi tài khoản Google Ads chỉ có thể có một địa chỉ doanh nghiệp.
 • Địa chỉ thanh toán là địa chỉ trong hồ sơ của công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ này để xác minh thông tin thanh toán của bạn. Nếu cần, bạn có thể nhập địa chỉ thanh toán khác nhau cho mỗi phương thức thanh toán, vì địa chỉ thanh toán không bắt buộc phải khớp với địa chỉ công ty.
 • Luôn cập nhật thông tin của bạn. Chúng tôi không thể thay đổi hóa đơn đã được tạo, ngay cả khi địa chỉ ghi trên hóa đơn không đúng.

Dưới đây là cách cập nhật địa chỉ hoặc số điện thoại của doanh nghiệp:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong mục "Hồ sơ thanh toán", hãy tìm Tên và địa chỉ doanh nghiệp.
 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì và cập nhật thông tin của bạn.
 2. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi tùy chọn email (thông báo thanh toán)

Tuỳ chọn email xác định loại email mà chúng tôi gửi đến các địa chỉ liên hệ thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn. Địa chỉ liên hệ có thể được đặt để nhận tất cả email, chỉ các email quản trị hoặc không nhận email.

Dưới đây là cách cập nhật thông tin chi tiết trong thông báo thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Địa chỉ liên hệ thanh toán", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì để cập nhật địa chỉ liên hệ hiện tại hoặc nhấp vào mục Thêm địa chỉ liên hệ mới để đặt thông báo cho địa chỉ email mới.
 4. Nhấp vào Lưu.

Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng

Lập hóa đơn hàng tháng là cài đặt thanh toán mà Google mở rộng hạn mức tín dụng cho chi phí quảng cáo của bạn và mỗi tháng bạn sẽ nhận được một hóa đơn mà bạn phải thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và bạn muốn thay đổi thông tin thanh toán, hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây:

Lưu ý: Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng không thể chỉnh sửa mục "Hồ sơ thanh toán". Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và muốn chỉnh sửa địa chỉ hoặc số điện thoại doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Cập nhật địa chỉ nhận hóa đơn trên hóa đơn

Theo mặc định, hóa đơn của bạn sẽ hiển thị địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ trên hóa đơn, hãy thực hiện các bước sau đây ít nhất 15 ngày trước ngày cuối cùng của tháng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Tài khoản thanh toán", hãy tìm mục Địa chỉ thanh toán.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì và chọn địa chỉ hiện tại hoặc nhấp vào Thêm địa chỉ mới.
 5. Nhập thông tin của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.
Cập nhật địa chỉ dùng để gửi hóa đơn qua thư hoặc email

Thay đổi địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ email nhận hóa đơn của bạn muộn nhất vào ngày 25 của tháng để các thay đổi của bạn có hiệu lực vào tháng sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Tài khoản thanh toán", hãy tìm mục Gửi hóa đơn qua email hoặc Gửi hóa đơn qua thư, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì để thêm hoặc xóa địa chỉ.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn mới dựa trên thay đổi của mình, hãy nhấp vào Hóa đơn ở bên cạnh trang, sau đó nhấp vào số hóa đơn trong bảng.
 6. Khi hóa đơn xuất hiện, hãy nhấp vào Tạo lại hóa đơn với thông tin được cập nhật ở phía trên cùng của trang.
Thay đổi tùy chọn email (thông báo thanh toán)

Tùy chọn email xác định loại email mà chúng tôi gửi đến các địa chỉ liên hệ thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn. Dưới đây ý nghĩa của từng cấp:

 • Tất cả email thanh toán: Tất cả email về tài khoản, bao gồm thông tin có liên quan đến thanh toán và hóa đơn
 • Chỉ email thanh toán quản trị: Email cần thiết, chẳng hạn như nguy cơ tạm ngưng tài khoản hoặc các yêu cầu phê duyệt tài khoản sản phẩm mới.
 • Không có email thanh toán: Người liên hệ sẽ không nhận được email liên quan đến lập hóa đơn và thanh toán.

Để thêm địa chỉ liên hệ khác sẽ nhận tất cả email liên quan đến thanh toán, hãy liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhóm hỗ trợ của bạn.

Mẹo

 • Một số email liên quan đến thanh toán (để xác minh địa chỉ email hoặc chọn không tham gia nhận thông báo) chứa liên kết có thời hạn. Điều này giúp ngăn tài khoản bị lạm dụng. Nếu đường liên kết của bạn đã hết hạn và bạn cần một đường liên kết mới, hãy thử liên kết từ một email mới hơn hoặc yêu cầu quản trị viên tài khoản gửi lại đường liên kết cho bạn.

Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng

Lập hóa đơn hàng tháng là cài đặt thanh toán mà Google mở rộng hạn mức tín dụng cho chi phí quảng cáo của bạn và mỗi tháng bạn sẽ nhận được một hóa đơn mà bạn phải thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và bạn muốn thay đổi thông tin thanh toán, hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây:

Lưu ý: Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng không thể chỉnh sửa mục "Hồ sơ thanh toán". Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và muốn chỉnh sửa địa chỉ hoặc số điện thoại doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Cập nhật địa chỉ nhận hóa đơn trên hóa đơn

Theo mặc định, hóa đơn của bạn sẽ hiển thị địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Cập nhật địa chỉ email dùng để nhận hóa đơn qua email

Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn thuế của bạn đến người liên hệ thanh toán chính trên tài khoản của bạn. Nếu bạn cần phải thay đổi địa chỉ liên hệ thanh toán, hãy liên hệ với chúng tôi.

Hãy thay đổi địa chỉ gửi hóa đơn Google Ads qua email trước ngày 25 của tháng để nội dung thay đổi của bạn có hiệu lực vào tháng tiếp theo. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Tài khoản thanh toán", hãy tìm mục Gửi hóa đơn qua email , sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Thêm địa chỉ email mới và nhập thông tin của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn mới dựa trên thay đổi của mình, hãy nhấp vào Hóa đơn ở bên cạnh trang, sau đó nhấp vào số hóa đơn trong bảng.
 7. Khi hóa đơn xuất hiện, hãy nhấp vào Tạo lại hóa đơn với thông tin được cập nhật ở phía trên cùng của trang.
Thay đổi tùy chọn email (thông báo thanh toán)

Tùy chọn email xác định loại email mà chúng tôi gửi đến các địa chỉ liên hệ thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn. Dưới đây ý nghĩa của từng cấp:

 • Tất cả email thanh toán: Tất cả email về tài khoản, bao gồm thông tin có liên quan đến thanh toán và hóa đơn
 • Chỉ email thanh toán quản trị: Email cần thiết, chẳng hạn như nguy cơ tạm ngưng tài khoản hoặc các yêu cầu phê duyệt tài khoản sản phẩm mới.
 • Không có email thanh toán: Người liên hệ sẽ không nhận được email liên quan đến lập hóa đơn và thanh toán.

Để thêm địa chỉ liên hệ khác sẽ nhận tất cả email liên quan đến thanh toán, hãy liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhóm hỗ trợ của bạn.

Mẹo

 • Một số email liên quan đến thanh toán (để xác minh địa chỉ email hoặc chọn không tham gia nhận thông báo) chứa liên kết có thời hạn. Điều này giúp ngăn tài khoản bị lạm dụng. Nếu đường liên kết của bạn đã hết hạn và bạn cần một đường liên kết mới, hãy thử liên kết từ một email mới hơn hoặc yêu cầu quản trị viên tài khoản gửi lại đường liên kết cho bạn.

Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng

Lập hóa đơn hàng tháng là cài đặt thanh toán, trong đó Google mở rộng hạn mức tín dụng cho chi phí quảng cáo của bạn và mỗi tháng bạn sẽ nhận được một hóa đơn mà bạn phải thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và bạn muốn thay đổi thông tin thanh toán, hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây:

Lưu ý: Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng không thể chỉnh sửa mục "Hồ sơ thanh toán". Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và muốn chỉnh sửa địa chỉ hoặc số điện thoại doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Cập nhật địa chỉ email dùng để nhận hóa đơn qua email

Thay đổi địa chỉ email nhận hóa đơn của bạn muộn nhất vào ngày 25 của tháng để các thay đổi của bạn có hiệu lực vào tháng sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Tài khoản thanh toán", hãy tìm mục Gửi hóa đơn qua email, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Thêm địa chỉ email mới và nhập thông tin của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi tùy chọn email (thông báo thanh toán)

Tùy chọn email xác định loại email mà chúng tôi gửi đến các địa chỉ liên hệ thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn. Dưới đây ý nghĩa của từng cấp:

 • Tất cả email thanh toán: Tất cả email về tài khoản, bao gồm thông tin có liên quan đến thanh toán và hóa đơn
 • Chỉ email thanh toán quản trị: Email cần thiết, chẳng hạn như nguy cơ tạm ngưng tài khoản hoặc các yêu cầu phê duyệt tài khoản sản phẩm mới.
 • Không có email thanh toán: Người liên hệ sẽ không nhận được email liên quan đến lập hóa đơn và thanh toán.

Để thêm địa chỉ liên hệ khác sẽ nhận tất cả email liên quan đến thanh toán, hãy liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhóm hỗ trợ của bạn.

Mẹo

 • Một số email liên quan đến thanh toán (để xác minh địa chỉ email hoặc chọn không tham gia nhận thông báo) chứa liên kết có thời hạn. Điều này giúp ngăn tài khoản bị lạm dụng. Nếu đường liên kết của bạn đã hết hạn và bạn cần một đường liên kết mới, hãy thử liên kết từ một email mới hơn hoặc yêu cầu quản trị viên tài khoản gửi lại đường liên kết cho bạn.

Thay đổi thông tin VAT

Bạn đang cố gắng thay đổi thông tin VAT (Thuế giá trị gia tăng) của mình? Nếu vậy, vui lòng xem bài viết khác của chúng tôi về các loại thuế ở quốc gia của bạn.

Đường liên kết có liên quan

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ thanh toán trong tài khoản Google Ads của mình bất cứ lúc nào.

Thông tin liên hệ cụ thể mà bạn có thể thay đổi và cách thay đổi thông tin này tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt thanh toán của bạn: thanh toán tự động, thanh toán thủ công hay lập hóa đơn hằng tháng.

Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công

Với Google Ads, bạn có thể thanh toán trước khi quảng cáo của bạn hiển thị (thanh toán thủ công) hoặc tự động thanh toán sau khi quảng cáo của bạn hiển thị (thanh toán tự động).

Cập nhật địa chỉ hoặc số điện thoại của doanh nghiệp

Trước khi thay đổi thông tin liên hệ của bạn, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của bạn là địa chỉ công ty bạn nhập khi thiết lập tài khoản Google Ads. Địa chỉ này sẽ xuất hiện trên hóa đơn của tài khoản. Mỗi tài khoản Google Ads chỉ có thể có một địa chỉ doanh nghiệp.
  • Nếu đã tạo tài khoản Google Ads bằng CUIT (với tư cách là một doanh nghiệp), bạn sẽ không thể chỉnh sửa địa chỉ doanh nghiệp của mình vì nó được liên kết với Mã số thuế của bạn.
  • Nếu đã tạo tài khoản Google Ads bằng DNI (với tư cách cá nhân), bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ doanh nghiệp của mình bất cứ lúc nào.
 • Địa chỉ thanh toán là địa chỉ trong hồ sơ của công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ này để xác minh thông tin thanh toán của bạn. Nếu cần, bạn có thể nhập địa chỉ thanh toán khác nhau cho mỗi phương thức thanh toán, vì địa chỉ thanh toán không bắt buộc phải khớp với địa chỉ công ty.

Dưới đây là cách cập nhật địa chỉ hoặc số điện thoại của doanh nghiệp:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong mục "Hồ sơ thanh toán", hãy tìm Tên và địa chỉ doanh nghiệp.
 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì và cập nhật thông tin của bạn.
 2. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Nếu thay đổi địa chỉ doanh nghiệp (nhưng không phải số CUIT), bạn có thể thực hiện nội dung thay đổi này trong tài khoản của mình bằng cách liên hệ với Trung tâm hỗ trợ. Nếu bạn muốn thay đổi số CUIT (hoặc số và địa chỉ CUIT), hãy đảm bảo bạn không còn số dư và sau đó, liên hệ với chúng tôi. Để nhận hỗ trợ để có thể xử lý thay đổi địa chỉ, chúng tôi sẽ cần một tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi đó.

Thay đổi tùy chọn email (thông báo thanh toán)

Tuỳ chọn email xác định loại email mà chúng tôi gửi đến các địa chỉ liên hệ thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn. Địa chỉ liên hệ có thể được đặt để nhận tất cả email, chỉ các email quản trị hoặc không nhận email.

Dưới đây là cách cập nhật thông báo thanh toán của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Địa chỉ liên hệ thanh toán", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì để cập nhật địa chỉ liên hệ hiện tại hoặc nhấp vào mục Thêm địa chỉ liên hệ mới để đặt thông báo cho địa chỉ email mới.
 4. Nhấp vào Lưu.

Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng

Lập hóa đơn hàng tháng là cài đặt thanh toán mà Google mở rộng hạn mức tín dụng cho chi phí quảng cáo của bạn và mỗi tháng bạn sẽ nhận được một hóa đơn mà bạn phải thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và bạn muốn thay đổi thông tin thanh toán, hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây:

Lưu ý: Nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng không thể chỉnh sửa mục "Hồ sơ thanh toán". Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng và muốn chỉnh sửa địa chỉ hoặc số điện thoại doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Cập nhật địa chỉ email để nhận hóa đơn của bạn

Thay đổi địa chỉ email nhận hóa đơn của bạn muộn nhất vào ngày 25 của tháng để các thay đổi của bạn có hiệu lực vào tháng sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong phần "Tài khoản thanh toán", hãy tìm mục Gửi hóa đơn qua email, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì.
 4. Nhấp vào dấu x để xóa địa chỉ hoặc Thêm địa chỉ email mới để nhập thông tin mới.
 5. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi tùy chọn email (thông báo thanh toán)

Tùy chọn email xác định loại email mà chúng tôi gửi đến các địa chỉ liên hệ thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn. Dưới đây ý nghĩa của từng cấp:

 • Tất cả email thanh toán: Tất cả email về tài khoản, bao gồm thông tin có liên quan đến thanh toán và hóa đơn
 • Chỉ email thanh toán quản trị: Email cần thiết, chẳng hạn như nguy cơ tạm ngưng tài khoản hoặc các yêu cầu phê duyệt tài khoản sản phẩm mới.
 • Không có email thanh toán: Người liên hệ sẽ không nhận được email liên quan đến lập hóa đơn và thanh toán.

Để thêm địa chỉ liên hệ khác sẽ nhận tất cả email liên quan đến thanh toán, hãy liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhóm hỗ trợ của bạn.

Mẹo

 • Một số email liên quan đến thanh toán (để xác minh địa chỉ email hoặc chọn không tham gia nhận thông báo) chứa liên kết có thời hạn. Điều này giúp ngăn tài khoản bị lạm dụng. Nếu đường liên kết của bạn đã hết hạn và bạn cần một đường liên kết mới, hãy thử liên kết từ một email mới hơn hoặc yêu cầu quản trị viên tài khoản gửi lại đường liên kết cho bạn.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố