เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลติดต่อและที่อยู่

 

คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลติดต่อเฉพาะที่คุณเปลี่ยนแปลงได้และวิธีเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระการเรียกเก็บเงินของคุณ ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติ การชำระเงินด้วยตนเอง หรือการแจ้งหนี้รายเดือน

 

ผู้ลงโฆษณาที่ชำระเงินโดยใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง

ด้วย Google Ads คุณสามารถชำระเงินก่อนที่โฆษณาของคุณจะแสดง (การชำระเงินด้วยตนเอง) หรือชำระเงินโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาของคุณแสดง (การชำระเงินอัตโนมัติ)

อัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของคุณ

 • ที่อยู่ธุรกิจคือที่อยู่บริษัทที่คุณป้อนเมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads และจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ของบัญชีของคุณ บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีสามารถมีที่อยู่ธุรกิจได้ 1 แห่งเท่านั้น
 • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน คือที่อยู่ที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเก็บบันทึกไว้ เราใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากจำเป็น คุณสามารถป้อนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี เนื่องจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่บริษัท
 • อัปเดตข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ We can't change invoices that have already been generated, even if they have the wrong address.

ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาชื่อและที่อยู่ธุรกิจในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
 1. คลิกไอคอนดินสอแล้วอัปเดตข้อมูลของคุณ
 2. คลิกบันทึก
 3. คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads ได้ทุกเมื่อ

  ข้อมูลติดต่อเฉพาะที่คุณเปลี่ยนแปลงได้และวิธีเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระการเรียกเก็บเงินของคุณ ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติ การชำระเงินด้วยตนเอง หรือการแจ้งหนี้รายเดือน

  ผู้ลงโฆษณาที่ชำระเงินโดยใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง

  ด้วย Google Ads คุณสามารถชำระเงินก่อนที่โฆษณาของคุณจะแสดง (การชำระเงินด้วยตนเอง) หรือชำระเงินโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาของคุณแสดง (การชำระเงินอัตโนมัติ)

  อัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

  โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของคุณ

  • ที่อยู่ธุรกิจคือที่อยู่บริษัทที่คุณป้อนเมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads และจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ของบัญชีของคุณ บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีสามารถมีที่อยู่ธุรกิจได้ 1 แห่งเท่านั้น
  • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน คือที่อยู่ที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเก็บบันทึกไว้ เราใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากจำเป็น คุณสามารถป้อนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี เนื่องจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่บริษัท
  • อัปเดตข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ เราเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ที่สร้างเรียบร้อยแล้วไม่ได้ แม้ว่าจะระบุที่อยู่ไม่ถูกต้องก็ตาม

  ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาชื่อและที่อยู่ธุรกิจในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
  1. คลิกไอคอนดินสอแล้วอัปเดตข้อมูลของคุณ
  2. คลิกบันทึก
  เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

  ค่ากำหนดอีเมลจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ คุณสามารถกำหนดให้ผู้ติดต่อได้รับอีเมลทั้งหมด อีเมลของผู้ดูแลระบบเท่านั้น หรือไม่ได้รับอีเมลเลยก็ได้

  ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตรายละเอียดการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. คลิกไอคอนดินสอเพื่ออัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในส่วน "ผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงิน" เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลใหม่
  4. คลิกบันทึก

  ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

  การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

  โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
  อัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ของคุณ

  โดยค่าเริ่มต้น ใบแจ้งหนี้จะแสดงที่อยู่ธุรกิจที่จดทะเบียนของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ที่แสดง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนสิ้นเดือนอย่างน้อย 15 วัน

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในส่วน "บัญชีการชำระเงิน"
  4. คลิกไอคอนดินสอแล้วเลือกที่อยู่ที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มที่อยู่ใหม่
  5. ป้อนข้อมูลของคุณ แล้วคลิกบันทึก
  อัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณ

  เปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลหรือการส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อเพิ่มหรือลบที่อยู่
  4. คลิกบันทึก
  5. หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่ด้านข้างของหน้าเว็บ แล้วคลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ในตาราง
  6. เมื่อใบแจ้งหนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตที่ด้านบนของหน้าเว็บ
  เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

  ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

  • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
  • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

  หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

  เคล็ดลับ

  • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

  ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

  การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

  โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
  อัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ของคุณ

  โดยค่าเริ่มต้น ใบแจ้งหนี้จะแสดงที่อยู่ธุรกิจที่จดทะเบียนของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ โปรดติดต่อเรา

  อัปเดตที่อยู่ที่ใช้ในการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ของคุณ

  เราจะส่งใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนผู้ติดต่อ โปรดติดต่อเรา

  เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ Google Ads ทางอีเมลของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา โดยทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไข
  4. คลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วป้อนข้อมูลของคุณ
  5. คลิกบันทึก
  6. หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่ด้านข้างของหน้าเว็บ แล้วคลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ในตาราง
  7. เมื่อใบแจ้งหนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตที่ด้านบนของหน้าเว็บ
  เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

  ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

  • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
  • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

  หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

  เคล็ดลับ

  • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

  ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

  การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

  โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
  อัปเดตที่อยู่ที่ใช้ในการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ของคุณ

  เปลี่ยนอีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไข
  4. คลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วป้อนข้อมูลของคุณ
  5. คลิกบันทึก
  เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

  ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

  • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
  • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

  หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

  เคล็ดลับ

  • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด VAT

  หากคุณกำลังพยายามเปลี่ยนข้อมูล VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของตัวเอง โปรดอ่านบทความอีกบทความหนึ่งของเราเกี่ยวกับภาษีในประเทศของคุณ

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads ได้ทุกเมื่อ

  ข้อมูลติดต่อเฉพาะที่คุณเปลี่ยนแปลงได้และวิธีเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระการเรียกเก็บเงินของคุณ ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติ การชำระเงินด้วยตนเอง หรือการแจ้งหนี้รายเดือน

  ผู้ลงโฆษณาที่ชำระเงินโดยใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง

  ด้วย Google Ads คุณสามารถชำระเงินก่อนที่โฆษณาของคุณจะแสดง (การชำระเงินด้วยตนเอง) หรือชำระเงินโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาของคุณแสดง (การชำระเงินอัตโนมัติ)

  อัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

  โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของคุณ

  • ที่อยู่ธุรกิจคือที่อยู่บริษัทที่คุณป้อนเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google Ads โดยจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ของบัญชีของคุณ บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีสามารถมีที่อยู่ธุรกิจได้ 1 แห่งเท่านั้น
   • หากคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ CUIT (ในฐานะธุรกิจ) คุณจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ธุรกิจได้เนื่องจากที่อยู่เชื่อมโยงกับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ
   • หากคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ DNI (ในฐานะบุคคลธรรมดา) คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ธุรกิจได้ทุกเมื่อ
  • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน คือที่อยู่ที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเก็บบันทึกไว้ เราใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากจำเป็น คุณสามารถป้อนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี เนื่องจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่บริษัท

  ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาชื่อและที่อยู่ธุรกิจในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
  1. คลิกไอคอนดินสอแล้วอัปเดตข้อมูลของคุณ
  2. คลิกบันทึก

  หมายเหตุ

  หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ (แต่ไม่เปลี่ยนหมายเลข CUIT) คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ในบัญชีได้โดยติดต่อศูนย์การสนับสนุน หากคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลข CUIT (หรือหมายเลข CUIT และที่อยู่) โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่มียอดเงินคงเหลือแล้วติดต่อเรา เราจำเป็นต้องมีเอกสารทางกฎหมายที่พิสูจน์การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

  เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

  ค่ากำหนดอีเมลจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ คุณสามารถกำหนดให้ผู้ติดต่อได้รับอีเมลทั้งหมด อีเมลของผู้ดูแลระบบเท่านั้น หรือไม่ได้รับอีเมลเลยก็ได้

  วิธีอัปเดตการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกเก็บเงินมีดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. คลิกไอคอนดินสอเพื่ออัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในส่วน "ผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงิน" เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลใหม่
  4. คลิกบันทึก

  ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

  การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

  โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
  อัปเดตอีเมลสำหรับใบแจ้งหนี้

  เปลี่ยนอีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
  3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอ
  4. คลิก x เพื่อลบที่อยู่ หรือคลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่เพื่อป้อนข้อมูลใหม่
  5. คลิกบันทึก
  เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

  ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

  • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
  • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

  หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

  เคล็ดลับ

  • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

ค่ากำหนดอีเมลจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ คุณสามารถกำหนดให้ผู้ติดต่อได้รับอีเมลทั้งหมด อีเมลของผู้ดูแลระบบเท่านั้น หรือไม่ได้รับอีเมลเลยก็ได้

ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตรายละเอียดการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกไอคอนดินสอเพื่ออัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในส่วน "ผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงิน" เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลใหม่
 4. คลิกบันทึก
 

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
อัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น ใบแจ้งหนี้จะแสดงที่อยู่ธุรกิจที่จดทะเบียนของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ที่แสดง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนสิ้นเดือนอย่างน้อย 15 วัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในส่วน "บัญชีการชำระเงิน"
 4. คลิกไอคอนดินสอแล้วเลือกที่อยู่ที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มที่อยู่ใหม่
 5. ป้อนข้อมูลของคุณ แล้วคลิกบันทึก
อัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์หรืออีเมลที่ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณ

เปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลหรือการส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อเพิ่มหรือลบที่อยู่
 4. คลิกบันทึก
 5. หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่ด้านข้างของหน้าเว็บ แล้วคลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ในตาราง
 6. เมื่อใบแจ้งหนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตที่ด้านบนของหน้าเว็บ
เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

 • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
 • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

เคล็ดลับ

 • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
อัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น ใบแจ้งหนี้จะแสดงที่อยู่ธุรกิจที่จดทะเบียนของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ โปรดติดต่อเรา

อัปเดตที่อยู่ที่ใช้ในการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ของคุณ

เราจะส่งใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนผู้ติดต่อ โปรดติดต่อเรา

เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ Google Ads ทางอีเมลของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วป้อนข้อมูลของคุณ
 5. คลิกบันทึก
 6. หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่ด้านข้างของหน้าเว็บ แล้วคลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ในตาราง
 7. เมื่อใบแจ้งหนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตที่ด้านบนของหน้าเว็บ
เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

 • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
 • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

เคล็ดลับ

 • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
อัปเดตที่อยู่ที่ใช้ในการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ของคุณ

เปลี่ยนอีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วป้อนข้อมูลของคุณ
 5. คลิกบันทึก
เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

 • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
 • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

เคล็ดลับ

 • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด VAT

หากคุณกำลังพยายามเปลี่ยนข้อมูล VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของตัวเอง โปรดอ่านบทความอีกบทความหนึ่งของเราเกี่ยวกับภาษีในประเทศของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลติดต่อเฉพาะที่คุณเปลี่ยนแปลงได้และวิธีเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระการเรียกเก็บเงินของคุณ ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติ การชำระเงินด้วยตนเอง หรือการแจ้งหนี้รายเดือน

ผู้ลงโฆษณาที่ชำระเงินโดยใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง

ด้วย Google Ads คุณสามารถชำระเงินก่อนที่โฆษณาของคุณจะแสดง (การชำระเงินด้วยตนเอง) หรือชำระเงินโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาของคุณแสดง (การชำระเงินอัตโนมัติ)

อัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของคุณ

 • ที่อยู่ธุรกิจคือที่อยู่บริษัทที่คุณป้อนเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google Ads โดยจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ของบัญชีของคุณ บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีสามารถมีที่อยู่ธุรกิจได้ 1 แห่งเท่านั้น
  • หากคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ CUIT (ในฐานะธุรกิจ) คุณจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ธุรกิจได้เนื่องจากที่อยู่เชื่อมโยงกับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ
  • หากคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ DNI (ในฐานะบุคคลธรรมดา) คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ธุรกิจได้ทุกเมื่อ
 • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน คือที่อยู่ที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเก็บบันทึกไว้ เราใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากจำเป็น คุณสามารถป้อนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี เนื่องจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่บริษัท

ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาชื่อและที่อยู่ธุรกิจในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
 1. คลิกไอคอนดินสอแล้วอัปเดตข้อมูลของคุณ
 2. คลิกบันทึก

หมายเหตุ

หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ (แต่ไม่เปลี่ยนหมายเลข CUIT) คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ในบัญชีได้โดยติดต่อศูนย์การสนับสนุน หากคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลข CUIT (หรือหมายเลข CUIT และที่อยู่) โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่มียอดเงินคงเหลือแล้วติดต่อเรา เราจำเป็นต้องมีเอกสารทางกฎหมายที่พิสูจน์การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

ค่ากำหนดอีเมลจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ คุณสามารถกำหนดให้ผู้ติดต่อได้รับอีเมลทั้งหมด อีเมลของผู้ดูแลระบบเท่านั้น หรือไม่ได้รับอีเมลเลยก็ได้

วิธีอัปเดตการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกเก็บเงินมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกไอคอนดินสอเพื่ออัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในส่วน "ผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงิน" เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลใหม่
 4. คลิกบันทึก

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

การแจ้งหนี้รายเดือน คือการตั้งค่าการชำระเงินอย่างหนึ่งโดยที่ Google จะให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งชำระด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง

โปรดทราบว่า: ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนจะแก้ไขส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ไม่ได้ หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือนและต้องการแก้ไขที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ โปรดติดต่อเรา
อัปเดตอีเมลสำหรับใบแจ้งหนี้

เปลี่ยนอีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ของคุณภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเดือนถัดมา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. ค้นหาการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอ
 4. คลิก x เพื่อลบที่อยู่ หรือคลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่เพื่อป้อนข้อมูลใหม่
 5. คลิกบันทึก
เปลี่ยนค่ากำหนดของอีเมล (การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน)

ค่ากำหนดของอีเมลจะเป็นสิ่งกำหนดว่าเราจะส่งอีเมลประเภทใดไปยังผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่แสดงในบัญชีของคุณ ความหมายของแต่ละระดับมีดังนี้

 • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: อีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
 • อีเมลการชำระเงินของผู้ดูแลระบบเท่านั้น: อีเมลสำคัญ เช่น การระงับบัญชีที่เป็นไปได้ หรือคำขออนุมัติบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของคุณ

เคล็ดลับ

 • อีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบางฉบับ (เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลหรือเลือกไม่รับการแจ้งเตือน เป็นต้น) มีลิงก์ที่หมดอายุ ซึ่งช่วยป้องกันการใช้งานบัญชีในทางที่ผิด หากลิงก์ของคุณหมดอายุและคุณต้องการลิงก์ใหม่ ลองใช้ลิงก์จากอีเมลที่ใหม่กว่า หรือให้ผู้ดูแลระบบบัญชีส่งให้คุณอีกครั้ง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false