Zmena nastavení adresy a kontaktných údajov

Kontaktné fakturačné údaje vo svojom účte Google Ads môžete kedykoľvek zmeniť.

Konkrétne kontaktné údaje, ktoré môžete zmeniť (ako aj spôsob ich zmeny), závisia od nastavenia fakturačných platieb. Teda od toho, či používate automatické platby, manuálne platby alebo mesačnú fakturáciu.

Inzerenti využívajúci automatické alebo manuálne platby

Služba Google Ads umožňuje uskutočňovať platby pred tým, ako sa začnú zobrazovať vaše reklamy (manuálne platby), alebo automaticky po tom, ako sa zobrazia vaše reklamy (automatické platby).

Aktualizácia firemnej adresy alebo telefónneho čísla

Pred zmenou kontaktných údajov nezabúdajte na nasledujúce skutočnosti:

 • Firemná adresa je adresa firmy, ktorú ste zadali pri vytváraní účtu Google Ads a ktorá sa zobrazuje na faktúrach vášho účtu. Každý účet Google Ads môže mať iba jednu firemnú adresu.
 • Fakturačná adresa je adresa evidovaná vašou bankou alebo spoločnosťou, ktorá vydala vašu kreditnú kartu. Používame ju na overenie vašich platobných údajov. V prípade potreby môžete zadať pre každý spôsob platby inú fakturačnú adresu. Fakturačná adresa totiž nemusí byť zhodná s adresou spoločnosti.
 • Zaistite aktuálnosť svojich údajov. Faktúry, ktoré už boli vygenerované, nemôžeme zmeniť. A to ani v prípade, ak obsahujú nesprávnu adresu.

Ak chcete aktualizovať firemnú adresu alebo telefónne číslo, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný profil vyhľadajte položku Názov a adresa firmy.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a aktualizujte svoje údaje.
 5. Kliknite na Uložiť.
Poznámka: Ak chcete pre svoj účet zmeniť krajinu fakturácie, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Zmena nastavení e‑mailu (fakturačné upozornenia)

Nastavenia e‑mailu určujú, ktoré správy posielame kontaktom platobného profilu uvedeným vo vašom účte. Pre kontakt môže byť nastavené prijímanie všetkých správ, prijímanie iba správ súvisiacich so správou účtov alebo neprijímanie žiadnych správ.

Ak chcete aktualizovať podrobnosti fakturačných upozornení, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Kontakty platobného profilu kliknite na ikonu ceruzky Upraviť, ak chcete aktualizovať existujúci kontakt, alebo na Pridať nový kontakt, ak chcete nastaviť upozornenia pre novú e‑mailovú adresu.
 4. Kliknite na Uložiť.

Inzerenti s nastavením platby prostredníctvom mesačnej fakturácie

Mesačná fakturácia je nastavenie platby, pri ktorom vám spoločnosť Google posunie kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Každý mesiac dostávate faktúru, ktorú je potrebné zaplatiť šekom alebo bankovým prevodom. Ak chcete zmeniť svoje fakturačné údaje a váš účet AdWords používa mesačnú fakturáciu, kliknite na odkazy nižšie:

Dôležité: V prípade inzerentov s mesačnou fakturáciou nie je sekcia Platobný profil upraviteľná. Ak používate mesačnú fakturáciu a chcete upraviť firemnú adresu alebo telefónne číslo, kontaktujte nás.
Aktualizácia fakturačnej adresy uvedenej na faktúre

Na faktúre sa predvolene uvádza registrovaná firemná adresa. Ak chcete zmeniť uvedenú adresu, aspoň 15 dní pred koncom mesiaca vykonajte tieto kroky:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte položku Fakturačná adresa.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a vyberte existujúcu adresu alebo kliknite na Pridať novú adresu.
 5. Zadajte svoje informácie a kliknite na Uložiť.
Poznámka: Ak chcete pre svoj účet zmeniť krajinu fakturácie, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Aktualizácia poštovej alebo e‑mailovej adresy na príjem faktúr

Poštovú alebo e‑mailovú adresu na príjem faktúr musíte zmeniť do 25. dňa v mesiaci, ak sa majú zmeny prejaviť nasledujúci mesiac.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte E‑mailové adresy na príjem faktúr alebo Poštové adresy na príjem faktúr, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a vykonajte úpravy.
 4. Kliknite na Uložiť.
 5. Ak by ste chceli novú faktúru na základe vykonaných zmien, kliknite na položku Faktúry v bočnej časti stránky a potom kliknite na číslo faktúry v tabuľke.
 6. Keď sa zobrazí príslušná faktúra, hore na stránke kliknite na Znova generovať faktúru s aktualizovanými informáciami.
E‐mailové adresy evidované na príjem faktúr bude potrebné overiť.
Zmena nastavení e‑mailu (fakturačné upozornenia)

Nastavenia e‑mailu určujú, aké druhy správ posielame kontaktom platobného profilu, ktoré sú uvedené vo vašom účte. Nižšie uvádzame vysvetlenie jednotlivých úrovní:

 • Všetky platobné správy: všetky správy o účtoch vrátane informácií súvisiacich s platbami a faktúrami,
 • Iba administratívne platobné e‑maily: dôležité e‑maily, napríklad upozornenia na možné pozastavenie účtu alebo žiadosti o schválenie nových účtov služieb.
 • Žiadne platobné e‑maily: kontakt nebude dostávať e‑maily týkajúce sa fakturácie a platieb.

Ak chcete pridať ďalšie kontakty, ktoré majú dostávať všetky e‑maily súvisiace s fakturáciou, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo tím podpory.

Tip

 • Niektoré správy týkajúce sa fakturácie (na overenie e-mailovej adresy alebo zrušenie upozornení) obsahujú odkazy s termínom uplynutia platnosti. Pomáha to predchádzať zneužívaniu účtov. Ak váš odkaz vypršal a potrebujete nový, vyskúšajte odkaz z novšej správy. Prípadne požiadajte správcu účtu o opätovné odoslanie odkazu.

Inzerenti s nastavením platby prostredníctvom mesačnej fakturácie

Mesačná fakturácia je nastavenie platby, pri ktorom vám spoločnosť Google posunie kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Každý mesiac dostávate faktúru, ktorú je potrebné zaplatiť šekom alebo bankovým prevodom. Ak chcete zmeniť svoje fakturačné údaje a váš účet AdWords používa mesačnú fakturáciu, kliknite na odkazy nižšie:

Dôležité: V prípade inzerentov s mesačnou fakturáciou nie je sekcia Platobný profil upraviteľná. Ak používate mesačnú fakturáciu a chcete upraviť firemnú adresu alebo telefónne číslo, kontaktujte nás.
Aktualizácia fakturačnej adresy uvedenej na faktúre

Na faktúre sa predvolene uvádza registrovaná firemná adresa. Ak chcete túto adresu zmeniť, kontaktujte nás.

Aktualizácia adresy používanej na doručovanie faktúr e‑mailom

Daňový doklad posielame hlavnému kontaktu pre fakturáciu vo vašom účte. Ak ho chcete zmeniť, kontaktujte nás.

E-mailovú adresu na príjem faktúr v službe Google Ads musíte zmeniť do 25. dňa v mesiaci, ak sa má zmena prejaviť nasledujúci mesiac. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte E‑mailové adresy na príjem faktúr, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a vykonajte úpravy.
 4. Kliknite na Pridať novú e‑mailovú adresu a zadajte svoje informácie.
 5. Kliknite na Uložiť.
 6. Ak by ste chceli novú faktúru na základe vykonaných zmien, kliknite na položku Faktúry v bočnej časti stránky a potom kliknite na číslo faktúry v tabuľke.
 7. Keď sa zobrazí príslušná faktúra, hore na stránke kliknite na Znova generovať faktúru s aktualizovanými informáciami.
E‐mailové adresy evidované na príjem faktúr bude potrebné overiť.
Zmena nastavení e‑mailu (fakturačné upozornenia)

Nastavenia e‑mailu určujú, aké druhy správ posielame kontaktom platobného profilu, ktoré sú uvedené vo vašom účte. Nižšie uvádzame vysvetlenie jednotlivých úrovní:

 • Všetky platobné správy: všetky správy o účtoch vrátane informácií súvisiacich s platbami a faktúrami,
 • Iba administratívne platobné e‑maily: dôležité e‑maily, napríklad upozornenia na možné pozastavenie účtu alebo žiadosti o schválenie nových účtov služieb.
 • Žiadne platobné e‑maily: kontakt nebude dostávať e‑maily týkajúce sa fakturácie a platieb.

Ak chcete pridať ďalšie kontakty, ktoré majú dostávať všetky e‑maily súvisiace s fakturáciou, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo tím podpory.

Tip

 • Niektoré správy týkajúce sa fakturácie (na overenie e-mailovej adresy alebo zrušenie upozornení) obsahujú odkazy s termínom uplynutia platnosti. Pomáha to predchádzať zneužívaniu účtov. Ak váš odkaz vypršal a potrebujete nový, vyskúšajte odkaz z novšej správy. Prípadne požiadajte správcu účtu o opätovné odoslanie odkazu.

Inzerenti s nastavením platby prostredníctvom mesačnej fakturácie

Mesačná fakturácia je nastavenie platby, pri ktorom vám spoločnosť Google posunie kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Každý mesiac dostávate faktúru, ktorú je potrebné zaplatiť bankovým prevodom. Ak chcete zmeniť svoje fakturačné údaje a váš účet AdWords používa mesačnú fakturáciu, kliknite na odkazy nižšie:

Dôležité: V prípade inzerentov s mesačnou fakturáciou nie je sekcia Platobný profil upraviteľná. Ak používate mesačnú fakturáciu a chcete upraviť firemnú adresu alebo telefónne číslo, kontaktujte nás.
Aktualizácia adresy používanej na doručovanie faktúr e‑mailom

Ak chcete, aby sa zmena e‑mailovej adresy na príjem faktúr prejavila v nasledujúcom mesiaci, zmeňte ju do 25. dňa aktuálneho mesiaca.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte E‑mailové adresy na príjem faktúr, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a vykonajte úpravy.
 4. Kliknite na Pridať novú e‑mailovú adresu a zadajte svoje informácie.
 5. Kliknite na Uložiť.
E‐mailové adresy evidované na príjem faktúr bude potrebné overiť.
Zmena nastavení e‑mailu (fakturačné upozornenia)

Nastavenia e‑mailu určujú, aké druhy správ posielame kontaktom platobného profilu, ktoré sú uvedené vo vašom účte. Nižšie uvádzame vysvetlenie jednotlivých úrovní:

 • Všetky platobné správy: všetky správy o účtoch vrátane informácií súvisiacich s platbami a faktúrami,
 • Iba administratívne platobné e‑maily: dôležité e‑maily, napríklad upozornenia na možné pozastavenie účtu alebo žiadosti o schválenie nových účtov služieb.
 • Žiadne platobné e‑maily: kontakt nebude dostávať e‑maily týkajúce sa fakturácie a platieb.

Ak chcete pridať ďalšie kontakty, ktoré majú dostávať všetky e‑maily súvisiace s fakturáciou, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo tím podpory.

Tip

 • Niektoré správy týkajúce sa fakturácie (na overenie e-mailovej adresy alebo zrušenie upozornení) obsahujú odkazy s termínom uplynutia platnosti. Pomáha to predchádzať zneužívaniu účtov. Ak váš odkaz vypršal a potrebujete nový, vyskúšajte odkaz z novšej správy. Prípadne požiadajte správcu účtu o opätovné odoslanie odkazu.

Zmena informácií o DPH

Chcete zmeniť informácie o dani z pridanej hodnoty (DPH)? Ak áno, pozrite si náš ďalší článok o daniach vo vašej krajine.

Kontaktné fakturačné údaje vo svojom účte Google Ads môžete kedykoľvek zmeniť.

Konkrétne kontaktné údaje, ktoré môžete zmeniť (ako aj spôsob ich zmeny), závisia od nastavenia fakturačných platieb. Teda od toho, či používate automatické platby, manuálne platby alebo mesačnú fakturáciu.

Inzerenti využívajúci automatické alebo manuálne platby

Služba Google Ads umožňuje uskutočňovať platby pred tým, ako sa začnú zobrazovať vaše reklamy (manuálne platby), alebo automaticky po tom, ako sa zobrazia vaše reklamy (automatické platby).

Aktualizácia firemnej adresy alebo telefónneho čísla

Pred zmenou kontaktných údajov nezabúdajte na nasledujúce skutočnosti:

 • Firemná adresa je adresa spoločnosti, ktorú zadáte pri vytváraní účtu Google Ads. Uvádza sa na faktúrach vášho účtu. Každý účet Google Ads môže mať iba jednu firemnú adresu.
  • Ak ste svoj účet Google Ads vytvorili použitím čísla CUIT (ako firma), firemnú adresu nebudete môcť upraviť, pretože je spojená s vaším daňovým identifikačným číslom.
  • Ak ste svoj účet Google Ads vytvorili použitím čísla DNI (ako jednotlivec), firemnú adresu budete môcť upraviť kedykoľvek.
 • Fakturačná adresa je adresa evidovaná vašou bankou alebo spoločnosťou, ktorá vydala vašu kreditnú kartu. Používame ju na overenie vašich platobných údajov. V prípade potreby môžete zadať pre každý spôsob platby inú fakturačnú adresu. Fakturačná adresa totiž nemusí byť zhodná s adresou spoločnosti.

Ak chcete aktualizovať firemnú adresu alebo telefónne číslo, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný profil vyhľadajte položku Názov a adresa firmy.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a aktualizujte svoje údaje.
 5. Kliknite na Uložiť.

Poznámky

 • Ak zmeníte firemnú adresu (nie však číslo CUIT), túto zmenu môžete vo svojom účte vykonať tak, že sa obrátite na centrum podpory. Ak chcete zmeniť svoje číslo CUIT (alebo číslo CUIT aj adresu), ubezpečte sa, že nemáte žiaden zvyšný zostatok, a potom nás kontaktujte. Na spracovanie zmeny adresy bude tím podpory potrebovať právny dokument, ktorý danú zmenu potvrdzuje.
 • Ak chcete pre svoj účet zmeniť krajinu fakturácie, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Zmena nastavení e‑mailu (fakturačné upozornenia)

Predvoľby správ určujú, ktoré správy posielame kontaktom platobného profilu uvedeným vo vašom účte. Pre kontakt môže byť nastavené prijímanie všetkých správ, prijímanie iba správ súvisiacich so správou účtov alebo neprijímanie žiadnych správ.

Ak chcete aktualizovať fakturačné upozornenia, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Kontakty platobného profilu kliknite na ikonu ceruzky Upraviť, ak chcete aktualizovať existujúci kontakt, alebo na Pridať nový kontakt, ak chcete nastaviť upozornenia pre novú e‑mailovú adresu.
 4. Kliknite na Uložiť.

Inzerenti s nastavením platby prostredníctvom mesačnej fakturácie

Mesačná fakturácia je nastavenie platby, pri ktorom vám spoločnosť Google posunie kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Každý mesiac dostávate faktúru, ktorú je potrebné zaplatiť šekom alebo bankovým prevodom. Ak chcete zmeniť svoje fakturačné údaje a váš účet AdWords používa mesačnú fakturáciu, kliknite na odkazy nižšie:

Dôležité: V prípade inzerentov s mesačnou fakturáciou nie je sekcia Platobný profil upraviteľná. Ak používate mesačnú fakturáciu a chcete upraviť firemnú adresu alebo telefónne číslo, kontaktujte nás.
Aktualizácia e‑mailovej adresy na príjem faktúr

Ak chcete, aby sa zmena e‑mailovej adresy na príjem faktúr prejavila v nasledujúcom mesiaci, zmeňte ju do 25. dňa aktuálneho mesiaca.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte E‑mailové adresy na príjem faktúr a kliknite na ikonu ceruzky.
 4. Kliknutím na x odstráňte adresu alebo po kliknutí na Pridať novú e‑mailovú adresu zadajte nové informácie.
 5. Kliknite na Uložiť.
E‐mailové adresy evidované na príjem faktúr bude potrebné overiť.
Zmena nastavení e‑mailu (fakturačné upozornenia)

Nastavenia e‑mailu určujú, aké druhy správ posielame kontaktom platobného profilu, ktoré sú uvedené vo vašom účte. Nižšie uvádzame vysvetlenie jednotlivých úrovní:

 • Všetky platobné správy: všetky správy o účtoch vrátane informácií súvisiacich s platbami a faktúrami,
 • Iba administratívne platobné e‑maily: dôležité e‑maily, napríklad upozornenia na možné pozastavenie účtu alebo žiadosti o schválenie nových účtov služieb.
 • Žiadne platobné e‑maily: kontakt nebude dostávať e‑maily týkajúce sa fakturácie a platieb.

Ak chcete pridať ďalšie kontakty, ktoré majú dostávať všetky e‑maily súvisiace s fakturáciou, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo tím podpory.

Tip

 • Niektoré správy týkajúce sa fakturácie (na overenie e-mailovej adresy alebo zrušenie upozornení) obsahujú odkazy s termínom uplynutia platnosti. Pomáha to predchádzať zneužívaniu účtov. Ak váš odkaz vypršal a potrebujete nový, vyskúšajte odkaz z novšej správy. Prípadne požiadajte správcu účtu o opätovné odoslanie odkazu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false