Endre adresse og kontaktinnstillinger

Du kan når som helst endre kontaktinformasjonen for fakturering i Google Ads-kontoen din.

Den spesifikke kontaktinformasjonen du kan endre, og hvordan du endrer den, er avhengig av innstillingen for betaling av fakturaer: automatisk innbetaling, manuell innbetaling eller månedlig fakturering.

Annonsører som bruker automatisk eller manuell innbetaling

Med Google Ads kan du foreta innbetalinger før annonsene dine blir vist (manuell innbetaling) eller automatisk etter at annonsene dine blir vist (automatisk innbetaling).

Oppdater forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt

Husk følgende før du endrer kontaktinformasjonen din:

 • Forretningsadressen er firmaadressen du angir når du konfigurerer Google Ads-kontoen din, og som blir vist på fakturaene for denne kontoen. Hver Google Ads-konto kan bare ha én forretningsadresse.
 • En faktureringsadresse er lagret hos kredittkortselskapet ditt eller banken din. Vi bruker den for å bekrefte betalingsopplysningene dine. Ved behov kan du oppgi forskjellig faktureringsadresse for hvert betalingsalternativ – faktureringsadressen trenger nemlig ikke å være den samme som forretningsadressen.
 • Sørg for at informasjonen din er oppdatert. Vi kan ikke gjøre endringer i fakturaer som allerede er generert, selv om de inneholder feil adresse.

Slik oppdaterer du forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Bedriftsnavn og bedriftsadresse i Betalingsprofil-delen.
 1. Klikk på blyantikonet, og oppdater informasjonen.
 2. Klikk på Lagre.
Endre e-postinnstillingene (faktureringsvarsler)

E-postinnstillingene dine avgjør hvilke e-poster vi sender til betalingskontaktene som er oppført i kontoen din. For hver kontaktperson kan du angi at vedkommende skal motta alle e-poster, bare administrative e-poster eller ingen e-poster.

Slik oppdaterer du opplysningene for faktureringsvarsler:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på blyantikonet i Betalingskontakter-delen for å oppdatere en eksisterende kontakt eller klikk på Legg til en ny kontakt for å angi varsler for en ny e-postadresse.
 4. Klikk på Lagre.

Annonsører som bruker månedlig fakturering

Månedlig fakturering er en betalingsinnstilling hvor Google innvilger en kredittgrense for annonseringskostnadene dine, og du mottar en månedlig faktura som du betaler via sjekk eller bankoverføring. Hvis du har valgt månedlig fakturering for kontoen din, og du ønsker å endre faktureringsinformasjonen, klikker du på linkene nedenfor:

Husk: For annonsører som bruker månedlig fakturering, er det ikke mulig å gjøre endringer i «Betalingsprofil»-delen. Hvis du bruker månedlig fakturering og ønsker å endre forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt, kan du kontakte oss.
Oppdater fakturaadressen på fakturaen din

Den registrerte forretningsadressen din står som standard oppført på fakturaene dine. Hvis du ønsker å endre denne adressen, gjør du det nedenstående senest 15 dager før utgangen av måneden:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Faktura til i Betalingskonto-delen.
 4. Klikk på blyantikonet og velg en eksisterende adresse, eller klikk på Legg til en ny adresse.
 5. Skriv inn informasjonen, og klikk deretter på Lagre.
Oppdater adressen som brukes for å sende fakturaer via post eller e-post

Du må endre postadressen eller e-postadressen din for fakturalevering innen den 25. i hver måned for at endringene skal gjelde for den påfølgende måneden.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Levering av faktura per e-post eller Levering av faktura per post i Betalingskonto»-delen, og klikk så på blyantikonet for å legge til eller slette en adresse.
 4. Klikk på Lagre.
 5. Hvis du ønsker å få tilsendt en ny faktura basert på endringene du har gjort, klikker du på Fakturaer ytterst på siden og deretter på fakturanummeret i tabellen.
 6. Når du ser fakturaen, klikker du på Generer faktura på nytt med oppdatert informasjon øverst på siden.
Endre e-postinnstillingene (faktureringsvarsler)

E-postinnstillingene dine avgjør hvilke e-poster vi sender til betalingskontaktene som er oppført i kontoen din. Dette betyr de ulike nivåene:

 • Alle e-poster om betaling: alle e-postmeldingene om kontoer, innbefattet informasjonen som er knyttet til betalinger og fakturaer
 • Bare administrative e-poster om betaling: viktig e-post, for eksempel varsler om mulig suspensjon av kontoen og forespørsler om godkjenning av nye produktkontoer
 • Ingen e-poster om betaling: kontakten mottar ikke e-post knyttet til fakturering og betalinger

Du kan legge til flere kontakter som skal motta all e-post knyttet til fakturering, ved å kontakte en salgsrepresentant eller brukerstøtteteamet.

Tips

 • Enkelte faktureringsrelaterte e-poster (for bekreftelse av en e-postadresse eller bortvalg av varslinger) inneholder linker som har en utløpsdato. Dette bidrar til at kontoene ikke blir misbrukt. Hvis linken din er utløpt og du trenger en ny, kan du prøve en link i en nyere e-post. Du kan også be kontoadministratoren om å sende deg en nyere link.

Annonsører som bruker månedlig fakturering

Månedlig fakturering er en betalingsinnstilling hvor Google innvilger en kredittgrense for annonseringskostnadene dine, og du mottar en månedlig faktura som du betaler via sjekk eller bankoverføring. Hvis du har valgt månedlig fakturering for kontoen din, og du ønsker å endre faktureringsinformasjonen, klikker du på linkene nedenfor:

Husk: For annonsører som bruker månedlig fakturering, er det ikke mulig å gjøre endringer i «Betalingsprofil»-delen. Hvis du bruker månedlig fakturering og ønsker å endre forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt, kan du kontakte oss.
Oppdater fakturaadressen på fakturaen din

Den registrerte forretningsadressen din står som standard oppført på fakturaene dine. Kontakt oss hvis du ønsker å endre denne adressen.

Oppdater e-postadressen for fakturalevering

Fakturaen din med moms blir sendt til den primære faktureringskontakten i kontoen din. Kontakt oss hvis du må endre denne.

Du må endre e-postadressen din for levering av Google Ads-fakturaer innen den 25. i hver måned for at endringene skal gjelde for den påfølgende måneden. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Levering av faktura per e-post i Betalingskonto-delen, og klikk så på blyantikonet for å gjøre endringer.
 4. Klikk på Legg til en ny e-postadresse, og skriv inn informasjonen.
 5. Klikk på Lagre.
 6. Hvis du ønsker å få tilsendt en ny faktura basert på endringene du har gjort, klikker du på Fakturaer ytterst på siden og deretter på fakturanummeret i tabellen.
 7. Når du ser fakturaen, klikker du på Generer faktura på nytt med oppdatert informasjon øverst på siden.
Endre e-postinnstillingene (faktureringsvarsler)

E-postinnstillingene dine avgjør hvilke e-poster vi sender til betalingskontaktene som er oppført i kontoen din. Dette betyr de ulike nivåene:

 • Alle e-poster om betaling: alle e-postmeldingene om kontoer, innbefattet informasjonen som er knyttet til betalinger og fakturaer
 • Bare administrative e-poster om betaling: viktig e-post, for eksempel varsler om mulig suspensjon av kontoen og forespørsler om godkjenning av nye produktkontoer
 • Ingen e-poster om betaling: kontakten mottar ikke e-post knyttet til fakturering og betalinger

Du kan legge til flere kontakter som skal motta all e-post knyttet til fakturering, ved å kontakte en salgsrepresentant eller brukerstøtteteamet.

Tips

 • Enkelte faktureringsrelaterte e-poster (for bekreftelse av en e-postadresse eller bortvalg av varslinger) inneholder linker som har en utløpsdato. Dette bidrar til at kontoene ikke blir misbrukt. Hvis linken din er utløpt og du trenger en ny, kan du prøve en link i en nyere e-post. Du kan også be kontoadministratoren om å sende deg en nyere link.

Annonsører som bruker månedlig fakturering

Månedlig fakturering er en betalingsinnstilling der Google innvilger deg en kredittgrense for annonseringskostnadene dine, og du mottar en månedlig faktura du betaler via bankoverføring. Hvis du har valgt månedlig fakturering for kontoen din, og du ønsker å endre faktureringsinformasjonen, klikker du på linkene nedenfor:

Husk: For annonsører som bruker månedlig fakturering, er det ikke mulig å gjøre endringer i «Betalingsprofil»-delen. Hvis du bruker månedlig fakturering og ønsker å endre forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt, kan du kontakte oss.
Oppdater e-postadressen for fakturalevering

Du må endre e-postadressen din for fakturalevering innen den 25. i hver måned for at endringene skal gjelde for den påfølgende måneden.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Levering av faktura per e-post i Betalingskonto-delen, og klikk så på blyantikonet for å gjøre endringer.
 4. Klikk på Legg til en ny e-postadresse, og skriv inn informasjonen.
 5. Klikk på Lagre.
Endre e-postinnstillingene (faktureringsvarsler)

E-postinnstillingene dine avgjør hvilke e-poster vi sender til betalingskontaktene som er oppført i kontoen din. Dette betyr de ulike nivåene:

 • Alle e-poster om betaling: alle e-postmeldingene om kontoer, innbefattet informasjonen som er knyttet til betalinger og fakturaer
 • Bare administrative e-poster om betaling: viktig e-post, for eksempel varsler om mulig suspensjon av kontoen og forespørsler om godkjenning av nye produktkontoer
 • Ingen e-poster om betaling: kontakten mottar ikke e-post knyttet til fakturering og betalinger

Du kan legge til flere kontakter som skal motta all e-post knyttet til fakturering, ved å kontakte en salgsrepresentant eller brukerstøtteteamet.

Tips

 • Enkelte faktureringsrelaterte e-poster (for bekreftelse av en e-postadresse eller bortvalg av varslinger) inneholder linker som har en utløpsdato. Dette bidrar til at kontoene ikke blir misbrukt. Hvis linken din er utløpt og du trenger en ny, kan du prøve en link i en nyere e-post. Du kan også be kontoadministratoren om å sende deg en nyere link.

Endring av mva.-opplysninger

Forsøker du å endre mva.-opplysningene dine? I så fall kan du lese artikkelen vår om skatter og avgifter der du bor.

Linker til beslektet innhold

Du kan når som helst endre kontaktinformasjonen for fakturering i Google Ads-kontoen din.

Den spesifikke kontaktinformasjonen du kan endre, og hvordan du endrer den, er avhengig av innstillingen for betaling av fakturaer: automatisk innbetaling, manuell innbetaling eller månedlig fakturering.

Annonsører som bruker automatisk eller manuell innbetaling

Med Google Ads kan du foreta innbetalinger før annonsene dine blir vist (manuell innbetaling) eller automatisk etter at annonsene dine blir vist (automatisk innbetaling).

Oppdater forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt

Husk følgende før du endrer kontaktinformasjonen din:

 • Forretningsadressen din er adressen til bedriften du angir når du konfigurerer Google Ads-kontoen din. Du ser den på fakturaene for kontoen din. Hver Google Ads-konto kan bare ha én forretningsadresse.
  • Hvis du opprettet Google Ads-kontoen din ved hjelp av en CUIT-ID (som en bedrift), kan du ikke redigere forretningsadressen din, ettersom den er forbundet med skatte-ID-nummeret ditt.
  • Hvis du opprettet Google Ads-kontoen din ved hjelp av en DNI-ID (som en enkeltperson), kan du når som helst redigere forretningsadressen din.
 • En faktureringsadresse er lagret hos kredittkortselskapet ditt eller banken din. Vi bruker den for å bekrefte betalingsopplysningene dine. Ved behov kan du oppgi forskjellig faktureringsadresse for hvert betalingsalternativ – faktureringsadressen trenger nemlig ikke å være den samme som forretningsadressen.

Slik oppdaterer du forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Bedriftsnavn og bedriftsadresse i Betalingsprofil-delen.
 1. Klikk på blyantikonet, og oppdater informasjonen.
 2. Klikk på Lagre.

Merk

Hvis du skal endre forretningsadressen din (men ikke CUIT-nummeret), kan du gjøre denne endringen i kontoen ved å kontakte brukerstøtten. Hvis du skal endre CUIT-nummeret (eller CUIT-nummeret og adressen), må du forsikre deg om at du ikke har noen gjenværende saldo og deretter kontakte oss. For å kunne behandle en adresseendring trenger vi et juridisk dokument som dokumenterer endringen.

Endre e-postinnstillingene (faktureringsvarsler)

E-postinnstillingene dine avgjør hvilke e-poster vi sender til betalingskontaktene som er oppført i kontoen din. For hver kontaktperson kan du angi at vedkommende skal motta alle e-poster, bare administrative e-poster eller ingen e-poster.

Slik oppdaterer du faktureringsvarslene dine:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på blyantikonet i Betalingskontakter-delen for å oppdatere en eksisterende kontakt, eller klikk på Legg til en ny kontakt for å angi varsler for en ny e-postadresse.
 4. Klikk på Lagre.

Annonsører som bruker månedlig fakturering

Månedlig fakturering er en betalingsinnstilling hvor Google innvilger en kredittgrense for annonseringskostnadene dine, og du mottar en månedlig faktura som du betaler via sjekk eller bankoverføring. Hvis du har valgt månedlig fakturering for kontoen din, og du ønsker å endre faktureringsinformasjonen, klikker du på linkene nedenfor:

Husk: For annonsører som bruker månedlig fakturering, er det ikke mulig å gjøre endringer i «Betalingsprofil»-delen. Hvis du bruker månedlig fakturering og ønsker å endre forretningsadressen din eller telefonnummeret ditt, kan du kontakte oss.
Oppdater e-postadressen for fakturaen din

Du må endre e-postadressen din for fakturalevering innen den 25. i hver måned for at endringene skal gjelde for den påfølgende måneden.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger under Fakturering. Gå dit nå
 3. Finn Levering av faktura per e-post i Betalingskonto-delen, og klikk så på blyantikonet.
 4. Klikk på X for å slette en adresse, eller klikk på Legg til en ny e-postadresse for å angi ny informasjon.
 5. Klikk på Lagre.
Endre e-postinnstillingene (faktureringsvarsler)

E-postinnstillingene dine avgjør hvilke e-poster vi sender til betalingskontaktene som er oppført i kontoen din. Dette betyr de ulike nivåene:

 • Alle e-poster om betaling: alle e-postmeldingene om kontoer, innbefattet informasjonen som er knyttet til betalinger og fakturaer
 • Bare administrative e-poster om betaling: viktig e-post, for eksempel varsler om mulig suspensjon av kontoen og forespørsler om godkjenning av nye produktkontoer
 • Ingen e-poster om betaling: kontakten mottar ikke e-post knyttet til fakturering og betalinger

Du kan legge til flere kontakter som skal motta all e-post knyttet til fakturering, ved å kontakte en salgsrepresentant eller brukerstøtteteamet.

Tips

 • Enkelte faktureringsrelaterte e-poster (for bekreftelse av en e-postadresse eller bortvalg av varslinger) inneholder linker som har en utløpsdato. Dette bidrar til at kontoene ikke blir misbrukt. Hvis linken din er utløpt og du trenger en ny, kan du prøve en link i en nyere e-post. Du kan også be kontoadministratoren om å sende deg en nyere link.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt