Giải quyết khoản thanh toán bị từ chối trong Google Ads

 • Để giải quyết khoản thanh toán bị từ chối, bạn cần tìm ra lý do khoản thanh toán đó bị từ chối.
 • Thông thường, việc này bao gồm việc liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn để khắc phục vấn đề.
 • Sau đó, bạn sẽ có nhiều tùy chọn để trả số tiền quá hạn của mình, việc này sẽ cho phép quảng cáo của bạn chạy lại.

Thỉnh thoảng việc từ chối thanh toán xảy ra và khi đó, quảng cáo của bạn có thể ngừng chạy cho đến khi bạn hoàn tất thanh toán. Để tìm ra cách chạy lại quảng cáo của bạn, hãy chọn loại từ chối của bạn.

Từ chối thẻ tín dụng

1. Tìm ra lý do từ chối

Xem thông tin thanh toán bị từ chối bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ. Bạn sẽ tìm thấy ngày từ chối, số tiền và lý do từ chối nếu công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn có chia sẻ với chúng tôi. Lưu ý rằng Google không từ chối thanh toán của bạn—mà công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn từ chối. Nếu không có lý do nào được liệt kê, chúng tôi không có thông tin chi tiết và bạn sẽ cần liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn để biết lý do.

2. Liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn

Nếu bạn không thể tìm ra lý do khoản thanh toán của mình bị từ chối hoặc nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, thì hãy liên hệ với ngân hàng đã phát hành thẻ tín dụng của bạn. Nhóm hỗ trợ của Google Ads không thể giúp bạn trong bất kỳ trường hợp từ chối nào, bởi khoản thanh toán là do ngân hàng của bạn từ chối, chứ không phải do Google. Sau đây là cách liên hệ với ngân hàng của bạn:

 1. Hãy gọi đến số điện thoại hỗ trợ được in trên mặt sau của thẻ tín dụng.
 2. Thông báo với người đại diện rằng bạn đang muốn thực hiện thanh toán trực tuyến cho Google Ads nhưng khoản thanh toán của bạn đã bị từ chối. Hãy cho họ biết ngày và số tiền bị từ chối.
 3. Người đại diện sẽ cho bạn biết lý do chính xác thanh toán bị từ chối và giúp bạn giải quyết vấn đề.
 4. Khi vấn đề đã được khắc phục, hãy thử thanh toán lại bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn bên dưới.
Giải pháp cho các lý do phổ biến nhất mà thanh toán bị từ chối
 • Tài khoản không có đủ tiền.
  Đảm bảo rằng có đủ tiền trong tài khoản của bạn, sau đó thử lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới).
 • Bạn đã vượt quá giới hạn tín dụng hoặc giới hạn giao dịch đơn của thẻ.
  Thương lượng với ngân hàng của bạn để tăng hạn mức, sau đó thử lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới).
 • Thẻ hết hạn.
  Nhập thẻ tín dụng mới (tùy chọn B bên dưới).
 • Bạn đã nhập số thẻ hoặc số CVV/CVN không chính xác.
  Nhập lại cẩn thận thông tin thẻ tín dụng của bạn (tùy chọn B bên dưới).
 • Ngân hàng phát hành không cho phép sử dụng thẻ cho giao dịch qua Internet hoặc giao dịch quốc tế.
  Thương lượng với ngân hàng của bạn để cho phép các loại giao dịch này, sau đó thử lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới). Hoặc nhập thẻ mới cho phép giao dịch qua Internet hoặc giao dịch quốc tế (tùy chọn B bên dưới).
 • Bạn đã vượt quá số khoản phí tối đa thẻ có thể nhận trong một khoảng thời gian.
  Thương lượng với ngân hàng của bạn để tìm ra giải pháp, sau đó thử lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới). Hoặc nhập thẻ mới (tùy chọn B bên dưới).
 • Ngân hàng của bạn có thể không hỗ trợ phương thức Xác thực khách hiệu lực cao. 
  Xác thực khách hàng hiệu lực cao là quy định bắt buộc để xác thực thẻ hoặc khoản thanh toán của bạn ở Liên minh Châu Âu. Hãy nói chuyện với ngân hàng để tìm hiểu xem ngân hàng của bạn có hỗ trợ phương thức Xác thực khách hàng hiệu lực cao hay không. Nếu không, bạn sẽ cần sử dụng một phương thức thanh toán khác. 

3. Để quảng cáo của bạn chạy lại

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới để quảng cáo của bạn chạy lại.

 • Nếu bạn đã khắc phục vấn đề với thẻ tín dụng hoặc chỉ muốn thử lại, thì hãy thử lại trong tài khoản Google Ads của bạn.
 • Nếu bạn không thể khắc phục vấn đề với thẻ ban đầu của mình, thì hãy nhập thẻ mới.

Lưu ý: Nếu ở Khu vực kinh tế Châu Âu, công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu bạn trải qua quy trình xác thực bổ sung, chẳng hạn như gửi mã một lần đến điện thoại để xác minh quyền sở hữu thẻ của bạn.  Công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu thực hiện quy trình xác minh bổ sung này khi bạn thanh toán, thêm thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ mới hoặc theo quyết định của nhà phát hành thẻ/ngân hàng. 

Google tuân thủ các yêu cầu bảo mật mới áp dụng đối với các ngân hàng và công ty xử lý thanh toán theo Chỉ thị dịch vụ thanh toán 2 (PSD2) trong Khu vực kinh tế Châu Âu. Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn. 

Tùy chọn A: Thử lại thẻ tín dụng hiện tại của bạn

Nếu muốn chúng tôi thử tính phí lại thẻ tín dụng hiện tại của bạn, thì hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Tìm thẻ tín dụng bằng liên kết "Khắc phục sự cố".
 5. Kiểm tra để đảm bảo tất cả các thông tin thẻ đều chính xác. Hãy gọi cho ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng thẻ trong tài khoản Google Ads của mình, nếu cần thiết.
 6. Sau khi bạn đảm bảo rằng phương thức thanh toán sẽ hoạt động, hãy nhấp vào Khắc phục vấn đề bên trên thông tin thẻ tín dụng.

Sau đó thì sao?

Việc thử lại phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động kích hoạt tính phí cho số dư chưa thanh toán của bạn. Có thể mất vài giờ để xử lý thanh toán. Nếu thanh toán không thành công trong vòng 1 ngày làm việc sau khi bạn đã thử lại phương thức thanh toán, hãy thanh toán số dư chưa thanh toán để quảng cáo của bạn chạy lại. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho khoản thanh toán một lần này. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình hoặc bạn có thể thêm một phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Số tiền tối thiểu bắt buộc để chạy quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh "(khoản thanh toán tối thiểu)". Nhấp vào Thanh toán.
 6. Đảm bảo rằng mọi chi tiết thanh toán đều chính xác, sau đó nhấp vào Thanh toán.

Nếu bạn đã sử dụng một phương thức thanh toán mới để trả số dư của mình, bạn vẫn sẽ cần phải thử lại phương thức thanh toán chính. Nếu không, số dư trong tương lai có thể bị tính phí cho phương thức thanh toán mới của bạn hoặc quảng cáo của bạn có thể ngừng chạy mà không có bất kỳ phương thức thanh toán hợp lệ nào.

Tùy chọn B: Nhập thông tin thanh toán khác

Nếu bạn muốn sử dụng một thẻ tín dụng mới cho tài khoản của mình, thì hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Để chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào ngoại trừ số thẻ tín dụng, hãy tìm thẻ tín dụng bạn muốn cập nhật và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Để chỉnh sửa số thẻ tín dụng hoặc thêm thẻ tín dụng mới, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán và nhập thông tin mới.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Tìm thẻ tín dụng bạn vừa nhập và nhấp vào liên kết Đặt làm Chính. Việc này sẽ đặt thẻ tín dụng bạn vừa nhập làm phương thức thanh toán chính của bạn.

Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, chúng tôi sẽ thực hiện một khoản phí cho số dư chưa thanh toán.

Mẹo

Giúp giữ cho quảng cáo của bạn luôn chạy bằng cách nhập thẻ tín dụng dự phòng. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí vào thẻ dự phòng của bạn nếu phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối.

Từ chối ghi nợ trực tiếp (tài khoản ngân hàng)

Nếu khoản thanh toán qua tài khoản ngân hàng của bạn xuất hiện dưới dạng "bị từ chối" trong tài khoản, thì ngân hàng của bạn đã không cho phép chúng tôi tính phí tài khoản ngân hàng của bạn. Dưới đây là cách để quảng cáo của bạn chạy lại:

1. Tìm ra lý do từ chối

Bạn có thể xem thông tin thanh toán bị từ chối trên trang "Lịch sử giao dịch". Chuyển đến đó ngay bây giờ. Bạn sẽ tìm thấy ngày từ chối, số tiền và lý do từ chối nếu ngân hàng của bạn có chia sẻ với chúng tôi. Lưu ý rằng Google không từ chối thanh toán của bạn—mà ngân hàng của bạn từ chối. Nếu không có lý do nào được liệt kê, chúng tôi không có thông tin chi tiết và bạn sẽ cần liên hệ với ngân hàng để biết lý do.

2. Liên hệ với ngân hàng của bạn

Nếu bạn không thể tìm ra lý do thanh toán của mình bị từ chối hoặc nếu bạn không thể giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Họ sẽ có thể cho bạn biết vấn đề là gì và giúp bạn khắc phục vấn đề đó. Nhóm hỗ trợ của Google Ads không thể giúp bạn trong bất kỳ trường hợp từ chối nào, bởi khoản thanh toán là do ngân hàng của bạn từ chối, chứ không phải do Google.

Sau đây là cách liên hệ với ngân hàng của bạn:

 1. Hãy gọi đến số điện thoại hỗ trợ của ngân hàng. Bạn thường có thể tìm thấy số này trên trang web của họ.
 2. Thông báo với người đại diện rằng bạn đang muốn thực hiện thanh toán trực tuyến cho Google Ads nhưng khoản thanh toán của bạn đã bị từ chối. Hãy cho họ biết ngày và số tiền bị từ chối.
 3. Người đại diện sẽ cho bạn biết lý do chính xác thanh toán bị từ chối và giúp bạn giải quyết vấn đề.
 4. Khi vấn đề đã được khắc phục, hãy thử thanh toán lại bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn bên dưới.
Giải pháp cho các lý do phổ biến nhất mà thanh toán bị từ chối
 • Tài khoản không có đủ tiền.
  Kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn để chắc chắn rằng tài khoản còn đủ tiền, sau đó chọn một trong những giải pháp bên dưới để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.
 • Tên chủ tài khoản không khớp với thông tin mà bạn cung cấp.
  Cập nhật thông tin thanh toán của bạn bằng các chi tiết chính xác, thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.
 • Ngân hàng phát hành không cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng cho các giao dịch trực tuyến hoặc giao dịch quốc tế.
  Liên hệ với ngân hàng của bạn để cho phép các loại giao dịch này, sau đó chọn một trong những giải pháp bên dưới để bắt đầu phân phát lại quảng cáo của bạn.
 • Tài khoản ngân hàng không còn tồn tại nữa.
  Cập nhật thông tin thanh toán của bạn bằng một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khác, thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

3. Để quảng cáo của bạn chạy lại

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới để quảng cáo của bạn chạy lại.

Tùy chọn A: Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Cách nhanh nhất để quảng cáo của bạn chạy lại là thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ở một số quốc gia (Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển), chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực cũng có sẵn. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng chuyển khoản ngân hàng bình thường trong trường hợp này, vì việc đó mất nhiều thời gian hơn.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực thường xử lý trong vòng 1 ngày làm việc và quảng cáo của bạn sẽ có thể chạy trong vòng 24 giờ sau khi thực hiện.

Lưu ý

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng ghi nợ trực tiếp làm phương thức thanh toán chính, thì bạn sẽ cần phải kích hoạt lại phương thức này trong tài khoản của bạn, như được mô tả trong Tùy chọn B bên dưới, sau khi khoản thanh toán một lần của bạn hoàn tất.

Dưới đây là cách thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho khoản thanh toán một lần này. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình hoặc bạn có thể thêm một phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Số tiền tối thiểu bắt buộc để chạy quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh "(khoản thanh toán tối thiểu)". Nhấp vào Thanh toán.
 6. Đảm bảo rằng mọi chi tiết thanh toán đều chính xác, sau đó nhấp vào Thanh toán. Nếu bạn đã sử dụng một phương thức thanh toán mới để trả số dư của mình, bạn vẫn có thể tiếp tục bị nhắc nhở kích hoạt lại phương thức thanh toán chính của mình.
 7. Sau khi khoản thanh toán đã được xử lý, hãy cập nhật hoặc kích hoạt lại phương thức thanh toán chính của bạn để có thể sử dụng nó trong tương lai.

Ví dụ:

Giả sử khoản thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp của Sylvie bị từ chối. Quảng cáo của cô ngừng chạy và cô muốn chúng chạy lại càng nhanh càng tốt. Cô tìm hiểu từ ngân hàng của mình và được biết rằng họ đã từ chối thanh toán vì tài khoản của cô không có đủ tiền.

Để quảng cáo chạy lại, Sylvie thực hiện thanh toán một lần bằng thẻ tín dụng bằng cách sử dụng nút Thanh toán (Tùy chọn A). Để chắc chắn có thể tiếp tục sử dụng tùy chọn ghi nợ trực tiếp trong tương lai, Sylvie cũng kích hoạt lại tài khoản ngân hàng của mình trong Google Ads (Tùy chọn B). Sau đó, cô đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của mình luôn có đủ tiền cho các khoản phí Google Ads.

Tùy chọn B: Kích hoạt lại tài khoản ngân hàng của bạn

Nếu bạn đã giải quyết vấn đề với tài khoản ngân hàng của mình và muốn chúng tôi thử tính phí lại cho số dư chưa thanh toán của mình, thì hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán từ menu ở bên trái.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn bằng liên kết Khắc phục sự cố.
 5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các thông tin tài khoản ngân hàng đều chính xác. Nếu cần thiết, hãy gọi cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng những thông tin đó trong tài khoản Google Ads của mình.
 6. Sau khi bạn đã đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng sẽ hoạt động, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết Khắc phục vấn đề.
 7. Sau khi bạn kích hoạt lại tài khoản ngân hàng, khoản thanh toán của bạn thường xử lý trong vòng 4 ngày làm việc và quảng cáo của bạn sẽ có thể chạy trong vòng 24 giờ sau đó. Vì thanh toán bằng thẻ tín dụng thông thường sẽ giúp quảng cáo của bạn chạy lại nhanh hơn, bạn nên sử dụng Tùy chọn A trước.
Truy cập Google Ads

Sau khi bạn kích hoạt lại tài khoản ngân hàng, khoản thanh toán của bạn thường xử lý trong vòng 4 ngày làm việc và quảng cáo của bạn sẽ có thể chạy trong vòng 24 giờ sau đó. Vì thanh toán bằng thẻ tín dụng thông thường sẽ giúp quảng cáo của bạn chạy lại nhanh hơn, bạn nên sử dụng Tùy chọn A trước.

Tùy chọn C: Thêm tài khoản ngân hàng mới

Nếu bạn muốn sử dụng một tài khoản ngân hàng khác cho thanh toán này và các thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp trong tương lai của mình, thì bạn sẽ cần phải thay đổi phương thức thanh toán chính. Bạn cũng sẽ cần phải gửi cho chúng tôi ủy quyền ghi nợ trực tiếp mới hoặc xác minh khoản tiền gửi thử trong tài khoản ngân hàng mới. Bởi vì điều này, thường mất khoảng 5 ngày làm việc sau khi bạn hoàn tất quá trình để chúng tôi tính phí số dư tài chưa thanh toán vào tài khoản ngân hàng mới của bạn.

Dưới đây là cách thay đổi phương thức thanh toán chính của bạn cho tài khoản ngân hàng mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán phù hợp và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhập thông tin đã cập nhật của bạn. Bạn sẽ cần phải gửi ủy quyền nợ mới hoặc xác minh tài khoản ngân hàng mới trước khi quảng cáo của bạn có thể chạy. Nếu trường hợp này áp dụng cho bạn, bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn những việc cần làm trong tài khoản của mình.
 6. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất. Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán và chúng tôi nhận được xác minh hoặc ủy quyền tài khoản ngân hàng của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành tính phí số dư chưa thanh toán.

Mẹo

Giúp giữ cho quảng cáo của bạn luôn chạy bằng cách nhập thẻ tín dụng dự phòng. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí vào thẻ dự phòng của bạn nếu phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối.

Thanh toán bị từ chối nếu bạn đang sử dụng lập hóa đơn hàng tháng

Nếu gần đây bạn đã thay đổi tùy chọn cài đặt thanh toán từ thanh toán tự động sang lập hóa đơn hàng tháng và vẫn còn số dư chưa thanh toán, thì hãy thực hiện theo các bước sau để trả hết tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Chuyển thanh toán từ menu ở bên trái.
 4. Nhấp vào cài đặt hóa đơn mà bạn muốn thanh toán.
 5. Nhấp vào Tóm tắt từ menu ở bên trái.
 6. Nhấp vào nút Thanh toán để thanh toán cho số dư chưa thanh toán của bạn.

Nếu bạn định hủy tài khoản của mình và bạn có thanh toán bị từ chối, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nếu thanh toán cuối cùng của bạn bị từ chối, bạn sẽ cần thanh toán số dư quá hạn trước khi có thể hủy tài khoản.
 • Nếu bạn hủy tài khoản của mình, số dư tại thời điểm hủy sẽ được tính cho phương thức thanh toán của bạn trong 60 ngày tiếp theo.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố