Jak rozwiązać problem odrzuconej płatności w Google Ads

 • Aby rozwiązać problem odrzuconej płatności, musisz ustalić jego przyczynę.
 • Zazwyczaj wymaga to skontaktowania się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej.
 • Następnie będziesz mieć do wyboru kilka opcji spłacenia zaległej należności, co pozwoli wznowić wyświetlanie reklam.

Zdarza się, że płatności są odrzucane. Możemy wówczas wstrzymać wyświetlanie reklam do momentu prawidłowego zrealizowania płatności. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wznowić wyświetlanie reklam, wybierz rodzaj odrzucenia płatności:

Odrzucenie karty kredytowej

1. Ustal przyczynę odrzucenia płatności

Wyświetl informacje o odrzuconych płatnościach, klikając ikonę narzędzia , a następnie wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz Na tej stronie znajdziesz datę, kwotę oraz przyczynę odrzucenia płatności (jeśli wystawca karty kredytowej lub bank udostępnił nam tę informację). Pamiętaj, że to nie Google odrzuca Twoją płatność – robi to wystawca karty kredytowej lub bank. Jeśli przyczyna odrzucenia nie wyświetli się, oznacza to, że nie otrzymaliśmy informacji na ten temat i musisz skontaktować się z bankiem, by wyjaśnić sprawę.

2. Skontaktuj się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej

Jeśli nie możesz ustalić przyczyny odrzucenia płatności lub rozwiązać problemu, skontaktuj się bankiem, który wystawił Twoją kartę kredytową. Zespół pomocy Google Ads nie może Ci pomóc w tej kwestii. Wynika to z tego, że to nie Google, ale Twój bank jest odpowiedzialny za odrzucenie płatności. Aby skontaktować się z bankiem:

 1. Zadzwoń pod numer infolinii widoczny na rewersie karty kredytowej.
 2. Poinformuj konsultanta, że próbujesz zapłacić za Google Ads online, ale płatność została odrzucona. Podaj datę i kwotę odrzuconej płatności.
 3. Konsultant poinformuje Cię o przyczynie odrzucenia płatności i pomoże rozwiązać problem.
 4. Następnie spróbuj dokonać płatności ponownie, korzystając z jednej z poniższych opcji.
Rozwiązania w przypadku najczęstszych przyczyn odrzucenia płatności
 • Brak wystarczających środków na koncie
  Sprawdź, czy masz na koncie wystarczające środki, a następnie spróbuj ponownie użyć karty kredytowej (opcja A poniżej).
 • Przekroczono limit karty kredytowej lub limit wartości pojedynczej transakcji
  Skontaktuj się z bankiem, by zwiększyć limit, a następnie spróbuj ponownie użyć karty kredytowej (opcja A poniżej).
 • Karta utraciła ważność
  Podaj dane nowej karty kredytowej (opcja B poniżej).
 • Wpisano nieprawidłowy numer karty lub kod CVV/CVN
  Ponownie wpisz dane karty kredytowej (opcja B poniżej).
 • Bank, który wydał kartę, nie umożliwia realizowania za jej pomocą transakcji internetowych lub międzynarodowych
  Skontaktuj się z bankiem, by umożliwić realizowanie takich transakcji, a następnie spróbuj ponownie użyć karty kredytowej (opcja A poniżej). Możesz też wpisać dane nowej karty, która umożliwia przeprowadzanie transakcji internetowych lub międzynarodowych (opcja B poniżej).
 • Przekroczono maksymalną liczbę obciążeń karty w danym okresie
  Skontaktuj się z bankiem, by rozwiązać ten problem, a następnie spróbuj ponownie użyć karty kredytowej (opcja A poniżej). Możesz też wpisać dane nowej karty (opcja B poniżej).
 • Twój bank może nie obsługiwać mechanizmu silnego uwierzytelniania klienta. 
  Silne uwierzytelnianie klienta jest potrzebne do uwierzytelnienia karty lub płatności w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się, czy obsługuje silne uwierzytelnianie klienta. W przeciwnym razie musisz użyć innej formy płatności. 

3. Wznów wyświetlanie reklam

Aby wznowić wyświetlanie reklam, wybierz jedną z poniższych opcji.

 • Jeśli problem z kartą kredytową został rozwiązany lub chcesz spróbować ponownie, ponów płatność na koncie Google Ads.
 • Jeśli nie możesz rozwiązać problemu z dotychczasową kartą kredytową, podaj dane nowej karty.

Uwaga: jeśli Twój bank lub wydawca karty znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, może zastosować dodatkowy mechanizm uwierzytelniania, np. jednorazowy kod wysłany na Twój telefon, by upewnić się, że karta jest Twoją własnością.  Taka dodatkowa weryfikacja może być wymagana podczas dokonywania płatności, po dodaniu nowej karty kredytowej lub debetowej lub w innych sytuacjach wedle uznania banku lub wydawcy karty. 

Google stosuje się do nowych wymagań bezpieczeństwa nałożonych na banki i firmy obsługujące płatności na mocy dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie dalszych pytań skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą karty lub bankiem. 

Opcja A: spróbuj ponownie użyć dotychczasowej karty kredytowej

Jeśli chcesz, byśmy spróbowali jeszcze raz obciążyć dotychczasową kartę kredytową, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Formy płatności.
 4. Znajdź kartę kredytową z linkiem „Popraw to”.
 5. Sprawdź, czy wszystkie dane karty kredytowej są prawidłowe. Zadzwoń do swojego banku lub firmy obsługującej karty kredytowe, by upewnić się, że w razie potrzeby możesz skorzystać z karty na koncie Google Ads.
 6. Kiedy będziesz mieć pewność, że metoda płatności działa, kliknij Popraw to nad danymi karty kredytowej.

Co dalej?

Ponowna próba użycia metody płatności spowoduje automatyczne pobranie pozostałej kwoty należności. Przetworzenie płatności może potrwać kilka godzin. Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego od ponownej próby użycia metody płatności, spłać brakującą kwotę, by wznowić wyświetlanie reklam. W tym celu:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 4. Wybierz metodę, za pomocą której chcesz zrealizować tę jednorazową płatność. Możesz wybrać metodę płatności, którą wcześniej dodano do konta, lub dodać nową metodę.
 5. Wpisz odpowiednią kwotę płatności. Minimalna kwota wymagana, by reklamy były wyświetlane, zostanie podana obok pozycji „(minimalna płatność)”. Kliknij Dokonaj płatności.
 6. Sprawdź, czy szczegóły płatności są poprawne, a następnie kliknij Dokonaj płatności.

Jeśli do spłaty należności wybierzesz nową metodę płatności, mimo wszystko spróbuj ponownie użyć podstawowej metody płatności. W przeciwnym razie przyszłe należności mogą być pobierane za pomocą nowej metody płatności lub wyświetlanie reklam może zostać wstrzymane z powodu braku prawidłowej metody płatności.

Opcja B: podanie innych informacji rozliczeniowych

Jeśli chcesz użyć nowej karty kredytowej na koncie, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Formy płatności.
 4. Aby zmienić dane (poza numerem karty kredytowej), znajdź kartę kredytową, którą chcesz zaktualizować, i kliknij Edytuj.
 5. Aby zmienić numer karty kredytowej lub dodać nową kartę kredytową, kliknij Dodaj nową metodę płatności i wpisz nowe dane.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Znajdź nowo dodaną kartę kredytową i kliknij link Ustaw jako podstawową. W ten sposób ustawisz tę kartę kredytową jako podstawową metodę płatności.

Kiedy wpiszesz informacje rozliczeniowe, zaczniemy pobierać opłaty na pokrycie należności.

Wskazówka

Zadbaj o to, by Twoje reklamy stale się wyświetlały, wpisując zastępczą kartę kredytową. Kartę zastępczą będziemy obciążać tylko w przypadku odrzucenia podstawowej metody płatności.

Odrzucenie polecenia zapłaty (konto bankowe)

Jeśli płatność z konta bankowego została oznaczona na koncie jako „odrzucona”, oznacza to, że Twój bank nie pozwolił nam na obciążenie Twojego konta. Aby wznowić wyświetlanie reklam:

1. Ustal przyczynę odrzucenia płatności

Możesz wyświetlić informacje o odrzuconej płatności na stronie „Historia transakcji”. Zrób to teraz. Na tej stronie znajdziesz datę, kwotę oraz przyczynę odrzucenia (jeśli bank udostępnił nam tę informację). Pamiętaj, że to nie Google odrzuca Twoją płatność – robi to bank. Jeśli przyczyna odrzucenia nie wyświetli się, oznacza to, że nie otrzymaliśmy informacji na ten temat i musisz się skontaktować z bankiem, by wyjaśnić sprawę.

2. Skontaktuj się ze swoim bankiem

Jeśli nie możesz ustalić przyczyny odrzucenia płatności lub rozwiązać problemu, skontaktuj się ze swoim bankiem. Dowiesz się, na czym polega problem i jak go rozwiązać. Zespół pomocy Google Ads nie może Ci pomóc w tej kwestii. Wynika to z tego, że to nie Google, ale Twój bank jest odpowiedzialny za odrzucenie płatności.

Aby skontaktować się z bankiem:

 1. Zadzwoń na infolinię banku. Zazwyczaj jej numer można znaleźć w witrynie internetowej.
 2. Poinformuj konsultanta, że próbujesz zapłacić za Google Ads online, ale płatność została odrzucona. Podaj datę i kwotę odrzuconej płatności.
 3. Konsultant poinformuje Cię o przyczynie odrzucenia płatności i pomoże rozwiązać problem.
 4. Następnie spróbuj dokonać płatności ponownie, korzystając z jednej z poniższych opcji.
Rozwiązania w przypadku najczęstszych przyczyn odrzucenia płatności
 • Brak wystarczających środków na koncie
  Sprawdź, czy masz na koncie wystarczające środki, a następnie wybierz jedno z poniższych rozwiązań, by wznowić wyświetlanie reklam.
 • Nazwisko właściciela konta nie jest zgodne z podanymi danymi
  Zaktualizuj informacje rozliczeniowe, podając prawidłowe dane zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Bank nie umożliwia realizowania za pomocą konta bankowego transakcji internetowych lub międzynarodowych
  Skontaktuj się z bankiem, by umożliwić transakcje tego typu, a następnie wybierz jedno z poniższych rozwiązań, by wznowić wyświetlanie reklam.
 • Konto bankowe nie istnieje
  Zaktualizuj informacje rozliczeniowe za pomocą danych innego konta bankowego, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

3. Wznów wyświetlanie reklam

Aby wznowić wyświetlanie reklam, wybierz jedną z poniższych opcji.

Opcja A: dokonaj płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego w czasie rzeczywistym

Najszybszym sposobem na wznowienie wyświetlania reklam jest zapłata kartą kredytową. W niektórych krajach (Austria, Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja) dostępne są także przelewy bankowe w czasie rzeczywistym. Nie zalecamy korzystania ze zwykłego przelewu, ponieważ jego realizacja trwa o wiele dłużej.

Płatności kartą kredytową i przelewy bankowe w czasie rzeczywistym zazwyczaj przetwarzane są w ciągu jednego dnia roboczego, a reklamy zaczynają się wyświetlać w ciągu 24 godzin po zarejestrowaniu płatności.

Uwaga

Jeśli nadal chcesz używać polecenia zapłaty jako podstawowej metody płatności, musisz dokonać płatności jednorazowej i ponownie włączyć tę metodę płatności na koncie zgodnie z instrukcjami w Opcji B poniżej.

Aby dokonać płatności:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 4. Wybierz metodę, za pomocą której chcesz zrealizować tę jednorazową płatność. Możesz wybrać metodę płatności, którą wcześniej dodano do konta, lub dodać nową metodę.
 5. Wpisz odpowiednią kwotę płatności. Minimalna kwota wymagana, by reklamy były wyświetlane, zostanie podana obok pozycji „(minimalna płatność)”. Kliknij Dokonaj płatności.
 6. Sprawdź, czy szczegóły płatności są poprawne, a następnie kliknij Dokonaj płatności. Jeśli do spłacenia należności używasz nowej metody płatności, konieczne będzie ponowne włączenie podstawowej metody płatności.
 7. Po przetworzeniu płatności zaktualizuj lub ponownie włącz podstawową metodę płatności, by móc z niej korzystać w przyszłości.

Przykład

Załóżmy, że płatność Sylwii przez polecenie zapłaty została odrzucona. Jej reklamy zostały wstrzymane i Sylwia chce jak najszybciej wznowić ich wyświetlanie. Okazuje się, że jej bank odrzucił płatność z powodu niewystarczających środków na koncie.

Aby wznowić wyświetlanie reklam, Sylwia realizuje jednorazową płatność za pomocą karty kredytowej, klikając przycisk Dokonaj płatności (opcja A). Aby upewnić się, czy może dalej korzystać z polecenia zapłaty jako formy płatności, Sylwia ponownie włącza konto bankowe w Google Ads (opcja B). W przyszłości pilnuje, by na koncie bankowym zawsze było wystarczająco dużo środków na opłaty za korzystanie z Google Ads.

Opcja B: ponowne włączenie konta bankowego

Jeśli problem z kontem bankowym został rozwiązany i chcesz, byśmy ponownie spróbowali pobrać z niego należną opłatę, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij link Formy płatności w menu po lewej stronie.
 4. Znajdź konto bankowe z linkiem Popraw to.
 5. Sprawdź, czy wszystkie dane konta bankowego są prawidłowe. W razie potrzeby skontaktuj się bankiem lub instytucją kredytową, by upewnić się, że możesz używać danej metody płatności na koncie Google Ads.
 6. Kiedy będziesz mieć pewność, że konto bankowe działa, kliknij link Napraw to.
 7. Po ponownym włączeniu konta bankowego płatność zostaje przetworzona zazwyczaj w ciągu czterech dni roboczych, a reklamy zaczynają się wyświetlać w ciągu 24 godzin po zarejestrowaniu płatności. Płatność za pomocą karty kredytowej zazwyczaj pozwala wznowić wyświetlanie reklam szybciej, więc zalecamy skorzystanie najpierw z opcji A.
Odwiedź Google Ads

Po ponownym włączeniu konta bankowego płatność zostaje przetworzona zazwyczaj w ciągu czterech dni roboczych, a reklamy zaczynają się wyświetlać w ciągu 24 godzin po zarejestrowaniu płatności. Płatność za pomocą karty kredytowej zazwyczaj pozwala wznowić wyświetlanie reklam szybciej, więc zalecamy skorzystanie najpierw z opcji A.

Opcja C: dodaj nowe konto bankowe

Jeśli na potrzeby tej płatności i przyszłych poleceń zapłaty chcesz korzystać z innego konta bankowego, musisz zmienić podstawową metodę płatności. Musisz również wysłać nam nowe upoważnienie do wykonywania poleceń zapłaty lub zweryfikować wpłatę testową na nowym koncie bankowym. Z tego powodu proces pobrania należności z nowego konta bankowego zajmuje nam zazwyczaj do pięciu dni roboczych.

Aby zmienić główną metodę płatności i korzystać z nowego konta bankowego:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Formy płatności.
 4. Znajdź odpowiednią metodę płatności i kliknij Edytuj.
 5. Wpisz zaktualizowane informacje. Zanim będziemy mogli wznowić wyświetlanie Twoich reklam, musisz wysłać nowe upoważnienie do wykonywania poleceń zapłaty lub zweryfikować nowe konto bankowe. W razie potrzeby na koncie znajdziesz odpowiednie instrukcje.
 6. Gdy skończysz, kliknij Zapisz. Kiedy otrzymamy od Ciebie informacje rozliczeniowe oraz dowód weryfikacji konta bankowego lub upoważnienie, rozpoczniemy procedurę pobrania należności.

Wskazówka

Zadbaj o to, by Twoje reklamy stale się wyświetlały, wpisując zastępczą kartę kredytową. Kartę zastępczą będziemy obciążać tylko w przypadku odrzucenia podstawowej metody płatności.

Odrzucenie płatności w przypadku fakturowania miesięcznego

Jeśli ostatnio zmieniono ustawienia płatności z płatności automatycznych na fakturowanie miesięczne, a na Twoim koncie istnieje należność do spłaty, wykonaj następujące kroki, by ją uregulować:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Przeniesienie płatności.
 4. Kliknij ustawienia faktury, za którą chcesz dokonać płatności.
 5. W menu po lewej stronie kliknij opcję Podsumowanie.
 6. Kliknij przycisk Dokonaj płatności, by uregulować należności.

Jeśli chcesz zlikwidować konto, na którym są odrzucone płatności, pamiętaj o kilku kwestiach:

 • Jeśli Twoja ostatnia płatność została odrzucona, musisz spłacić zaległe należności i dopiero potem zlikwidować konto.
 • Jeśli zlikwidujesz konto, kwotą należności obecną na nim w chwili likwidacji obciążymy Twoją metodę płatności w ciągu 60 dni.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem