Google Ads: ar noraidītu maksājumu saistītu problēmu novēršana

Ņemiet vērā, ka jūsu maksājumu noraida kredītkartes izsniedzējs vai banka, nevis Google.

Ja jūsu maksājumi tiek noraidīti, jūsu reklāmu rādīšana var tikt pārtraukta līdz maksājuma veiksmīgai izpildei. Lai novērstu ar noraidītu maksājumu saistītās problēmas, jums ir jāsazinās ar banku vai kredītkartes izsniedzēju. Kad ar maksājuma veidu saistītā problēma būs atrisināta, jums būs vairākas iespējas, kā apmaksāt atlikumu un atsākt reklāmu rādīšanu.

Daži prasībām atbilstošie konti pēc noraidīšanas var īslaicīgi turpināt darbību, lai jums būtu laiks novērst ar norēķinu veidu saistītās problēmas, un pēc tam to darbība tiks pārtraukta. Tāpēc jūsu reklāmu rādīšana var netikt pārtraukta uzreiz pēc maksājuma noraidīšanas.

Šajā lapā

Kredītkartes noraidīšana

1. Noskaidrojiet noraidīšanas iemeslu

Ņemiet vērā, ka jūsu maksājumu noraida kredītkartes izsniedzējs vai banka, nevis Google. Lai skatītu noraidītā maksājuma informāciju, noklikšķiniet uz ikonas Norēķini Ikona Norēķini un pēc tam — uz ikonas Kopsavilkums. Tur būs norādīts noraidīšanas datums un attiecīgā summa, kā arī noraidīšanas iemesls (ja jūsu kredītkartes izsniedzējs vai banka mums būs sniegusi šo informāciju). Ja iemesls nav norādīts, lai to uzzinātu, sazinieties ar kredītkartes izsniedzēju vai banku.

Doties uz kopsavilkumu tūlīt

Visbiežāk noraidīto maksājumu iemeslu risinājumi

 • Kontā nav pietiekami daudz līdzekļu.
  Gādājiet, lai kontā būtu pietiekami daudz līdzekļu, un pēc tam vēlreiz pamēģiniet lietot kredītkarti (tālāk norādītā iespēja A).
 • Esat pārsniedzis kartes kredīta vai viena darījuma limitu.
  Sazinieties ar banku, lai palielinātu limitu, un pēc tam vēlreiz pamēģiniet lietot kredītkarti (tālāk norādītā iespēja A).
 • Ir beidzies kartes derīgums.
  Ievadiet jaunas kredītkartes datus (tālāk norādītā iespēja B).
 • Esat ievadījis nepareizu kartes vai CVV/CVN numuru.
  Rūpīgi vēlreiz ievadiet savas kredītkartes informāciju (tālāk norādītā iespēja B).
 • Banka, kas izsniedza karti, neļauj to izmantot darījumiem internetā vai starptautiskiem darījumiem.
  Sazinieties ar banku, lai iegūtu atļauju veikt šādus darījumus, un pēc tam vēlreiz pamēģiniet lietot kredītkarti (tālāk norādītā iespēja A). Varat arī ievadīt tādas jaunas kredītkartes datus, ar kuru ir atļauts veikt darījumus internetā vai starptautiskus darījumus (tālāk norādītā iespēja B).
 • Esat pārsniedzis maksimālo maksājumu skaitu, ko var veikt ar karti konkrētā periodā.
  Sazinieties ar banku, lai rastu risinājumu, un pēc tam vēlreiz pamēģiniet lietot kredītkarti (tālāk norādītā iespēja A). Varat arī ievadīt jaunas kredītkartes datus (tālāk norādītā iespēja B).
 • Iespējams, jūsu banka neatbalsta drošu lietotāju autentificēšanu.
  Droša lietotāju autentificēšana ir nepieciešama, lai autentificētu karti vai maksājumu Eiropas Savienībā. Sazinieties ar savu banku, lai noskaidrotu, vai tā atbalsta drošu lietotāju autentificēšanu. Pretējā gadījumā jums būs jāizmanto cits maksājuma veids.

2. Sazinieties ar kredītkartes izsniedzēju vai banku

Ja nevarat noskaidrot maksājuma noraidīšanas iemeslu vai novērst problēmu, sazinieties ar jūsu kredītkarti izsniegušo banku. Google Ads atbalsta dienests noraidīšanas gadījumā nevar palīdzēt, jo lēmumu pieņem kredītkartes izsniedzējs vai banka. Tālāk ir norādīts, kā sazināties ar banku.

 1. Zvaniet uz atbalsta tālruņa numuru, kas ir norādīts jūsu kredītkartes aizmugurē.
 2. Paskaidrojiet pārstāvim, ka mēģinājāt tiešsaistē samaksāt par Google Ads kontā uzkrātajām izmaksām, bet maksājums tika noraidīts. Norādiet pārstāvim noraidīšanas datumu un summu.
 3. Pārstāvis sniegs precīzu noraidīšanas iemeslu un palīdzēs novērst problēmu.
 4. Kad problēma ir novērsta, mēģiniet veikt maksājumu vēlreiz, izmantojot kādu no tālāk norādītajām iespējām.

3. Atjaunojiet reklāmu rādīšanu

Lai jūsu reklāmas atkal tiktu rādītas, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām.

Piezīme. Tālāk sniegtie norādījumi ir daļa no Google Ads lietotāja saskarnes jaunā noformējuma. Lai izmantotu iepriekšējo noformējumu, noklikšķiniet uz ikonas “Izskats” un atlasiet Izmantot iepriekšējo noformējumu. Ja vēl izmantojat iepriekšējo Google Ads versiju, pārskatiet karti ātrai uzziņai vai izmantojiet Google Ads augšējā navigācijas paneļa meklēšanas joslu, lai atrastu meklēto lapu.

Iespēja A: mēģiniet atkārtoti izmantot pašreizējo kredītkarti

 1. Savā Google Ads kontā noklikšķiniet uz ikonas NorēķiniIkona Norēķini.
 2. Noklikšķiniet uz Maksājumu veidi.
 3. Atrodiet kredītkarti, kuru vēlaties mēģināt atkārtoti izmantot, un noklikšķiniet uz Labot.
 4. Pārbaudiet, vai visa kartes informācija ir pareiza. Ja nepieciešams, zvaniet savai bankai vai kredītkartes izsniedzējam, lai pārliecinātos, ka varat izmantot karti savā Google Ads kontā.
 5. Kad būsiet pārliecinājies, ka maksājuma veids ir derīgs, zem kredītkartes informācijas noklikšķiniet uz Mēģināt vēlreiz.
 6. Pārskatiet nesamaksātā atlikuma maksājumu un noklikšķiniet uz Maksāt tūlīt.

Doties uz maksājumu veidiem tūlīt

Turpmākās darbības

Plūsmas beigās tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums. Ja maksājums nebūs veiksmīgs, tiks parādīts kļūdas ziņojums, ka maksājums nav izdevies un jums jāsazinās ar savu finanšu iestādi vai jāizvēlas cits maksājuma veids, lai turpinātu.

Ja atlikuma apmaksāšanai izmantojāt jaunu maksājuma veidu, jums joprojām ir atkārtoti jāmēģina izmantot primārais maksājuma veids. Pretējā gadījumā turpmāk maksa par atlikumu var tikt iekasēta, izmantojot jūsu jauno maksājuma veidu, vai jūsu reklāmu rādīšana atkal varētu tikt pārtraukta, jo nebūs derīga maksājuma veida.

Iespēja B: ievadiet citu norēķinu informāciju un saglabājiet to kā jaunu primāro maksājuma veidu

Piezīme. Dažas darbības var veikt tikai lietotāji ar administratora vai norēķinu atļaujām. Google Ads kontiem, kuru veids ir organizācijas konts, būs nepieciešama administratīvā vai norēķinu piekļuve, lai pievienotu/rediģētu maksājuma veidu. Uzziniet vairāk par piekļuves līmeņiem savā Google Ads kontā.

 1. Savā Google Ads kontā noklikšķiniet uz ikonas NorēķiniIkona Norēķini.
 2. Noklikšķiniet uz Maksājumu veidi.
 3. Atrodiet noraidīto kredītkarti un noklikšķiniet uz Labot.
 4. Noklikšķiniet uz Izmantot citu maksājuma veidu un pēc tam — uz Turpināt.
 5. No pieejamajām opcijām izvēlieties jaunu maksājuma veidu vai ievadiet jauno kartes informāciju un noklikšķiniet uz Saglabāt karti.
  • Piezīme. Ja iesniegtā informācija nav pareiza vai no pievienotās kartes nevar iekasēt maksu, tiks rādīts kļūdas ziņojums ar aicinājumu labot informāciju vai atlasīt citu maksājuma veidu.
 6. Pārskatiet nesamaksātā atlikuma maksājumu un noklikšķiniet uz Maksāt tūlīt.
 7. Plūsmas beigās tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums. Ja maksājums nebūs veiksmīgs, tiks parādīts kļūdas ziņojums, ka maksājums nav izdevies un jums jāsazinās ar savu finanšu iestādi vai jāizvēlas cits maksājuma veids, lai turpinātu.

Iespēja C: atjauniniet kartes informāciju

 1. Savā Google Ads kontā noklikšķiniet uz ikonas NorēķiniIkona Norēķini.
 2. Noklikšķiniet uz Maksājumu veidi.
 3. Atrodiet kredītkarti, ko vēlaties atjaunināt, un noklikšķiniet uz Labot.
 4. Noklikšķiniet uz Atjaunināt un pēc tam — uz Turpināt.
 5. Izlabojiet kartes informāciju un noklikšķiniet uz Saglabāt atjauninājumus.
 6. Plūsmas beigās tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Doties uz maksājumu veidiem

Piezīme. Ja jūsu kartes izsniedzējs vai banka atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, jums var pieprasīt veikt papildu autentifikācijas procesu, piemēram, uz jūsu tālruni nosūtīt vienreizēju kodu, lai pārbaudītu kartes īpašumtiesības.  Jūsu kartes izsniedzējs vai banka var pieprasīt šo papildu pārbaudi, kad veicat maksājumu, pievienojat jaunu kredītkarti vai debetkarti, kā arī pēc kartes izsniedzēja vai bankas ieskatiem. 

Google nodrošina atbilstību jaunajām drošības prasībām, kuras tiek piemērotas bankām un maksājumu apstrādātājiem Eiropas Ekonomikas zonā atbilstoši otrajai direktīvai par maksājumu pakalpojumiem (Payment Service Directive — PSD2). Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties tieši ar kartes izsniedzēju vai banku. 


Tiešā debeta vai bankas konta noraidīšana

Ja redzat, ka bankas konta maksājums jūsu kontā ir noraidīts, tas nozīmē, ka banka nav ļāvusi mums iekasēt maksu no jūsu bankas konta. Lai turpinātu savu reklāmu rādīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Noskaidrojiet noraidīšanas iemeslu

Ņemiet vērā, ka maksājumu noraida banka, nevis Google.Informāciju par noraidīto maksājumu varat skatīt lapā “Norēķinu kopsavilkums”. Tur būs norādīts noraidīšanas datums un attiecīgā summa, kā arī iemesls (ja banka mums būs sniegusi šo informāciju). Ja iemesls nav norādīts, sazinieties ar banku, lai to uzzinātu.

Doties uz kopsavilkumu tūlīt

2. Sazinieties ar savu banku

Ja nesaprotat maksājuma noraidījuma iemeslu vai nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar savu banku. Bankas darbinieki varēs paskaidrot problēmas iemeslu un palīdzēs to novērst. Google Ads atbalsta dienests noraidīšanas gadījumā nevar palīdzēt. Iemesls ir vienkāršs: maksājumu noraidīja jūsu banka, nevis uzņēmums Google.

Tālāk ir norādīts, kā sazināties ar banku.

 1. Zvaniet uz savas bankas atbalsta tālruņa numuru. Šis numurs parasti ir atrodams bankas tīmekļa vietnē.
 2. Paskaidrojiet pārstāvim, ka mēģinājāt tiešsaistē samaksāt par Google Ads kontā uzkrātajām izmaksām, bet maksājums tika noraidīts. Norādiet pārstāvim noraidīšanas datumu un summu.
 3. Pārstāvis sniegs precīzu noraidīšanas iemeslu un palīdzēs novērst problēmu.
 4. Kad problēma ir novērsta, mēģiniet veikt maksājumu vēlreiz, izmantojot kādu no tālāk norādītajām iespējām.

Visbiežāk noraidīto maksājumu iemeslu risinājumi

 • Kontā nav pietiekami daudz līdzekļu.
  Pārbaudiet, vai jūsu bankas kontā ir pietiekami daudz līdzekļu, pēc tam izvēlieties kādu no tālāk minētajiem risinājumiem, lai atsāktu reklāmu rādīšanu.
 • Konta īpašnieka vārds neatbilst jūsu sniegtajai informācijai.
  Atjauniniet norēķinu informāciju ar pareizajiem datiem.
 • Banka, kas izsniedza karti, neļauj bankas kontu izmantot darījumiem tiešsaistē vai starptautiskiem darījumiem.
  Sazinieties ar banku, lai iegūtu atļauju veikt šādus darījumus, un pēc tam izvēlieties vienu no tālāk minētajiem risinājumiem, lai tiktu atsākta jūsu reklāmu rādīšana.
 • Bankas konts vairs nepastāv.
  Atjauniniet norēķinu informāciju, norādot citu bankas kontu vai kredītkarti.

3. Nodrošiniet savu reklāmu rādīšanu

Kad esat noskaidrojis noraidīšanas iemeslu un sazinājies ar banku par tā atrisināšanu, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām, lai jūsu reklāmas atkal tiktu rādītas.

Iespēja A: veiciet maksājumu ar kredītkarti vai reāllaika bankas pārvedumu

Visātrāk reklāmu rādīšanu var atsākt, veicot maksājumu ar kredītkarti. Dažās valstīs, it īpaši Austrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā, ir pieejami arī reāllaika bankas pārvedumi. Šādā gadījumā nav ieteicams izmantot parastu bankas pārvedumu, jo tas aizņem daudz vairāk laika.

Izmantojot kredītkarti vai reāllaika bankas pārvedumu, maksājuma apstrāde parasti ilgst vienu darbadienu un jūsu reklāmu rādīšana pēc tam tiek sākta 24 stundu laikā. Lai samaksātu nesamaksāto atlikumu, jums būs jāveic maksājums.

Uzziniet, kā veikt maksājumu.

Ja pēc vienreizējā maksājuma veikšanas kā primāro maksājuma veidu joprojām vēlaties izmantot tiešo debetu, jums tas ir atkārtoti jāiespējo savā kontā, kā tālāk aprakstīts iespējā B.

Iespēja B: atkārtoti iespējojiet bankas kontu

Ja izdevās novērst ar bankas kontu saistīto problēmu un vēlaties, lai mēs vēlreiz mēģinātu iekasēt no tā maksu par nesamaksāto atlikumu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Sava Google Ads konta kreisās puses navigācijas panelī noklikšķiniet uz norēķinu ikonas Ikona Norēķini.
 2. Noklikšķiniet uz Maksājumu veidi.
 3. Atrodiet savu bankas kontu, izmantojot saiti “Novērst problēmu”.
 4. Pārbaudiet, vai visa bankas konta informācija ir pareiza. Piezvaniet savai bankai vai kredītiestādei, lai nodrošinātu, ka varēsiet šo maksājuma veidu izmantot savā Google Ads kontā, ja nepieciešams.
 5. Kad būsiet nodrošinājis, ka jūsu bankas konts darbosies, noklikšķiniet uz saites Novērst problēmu.
 6. Pēc bankas konta atkārtotas iespējošanas jūsu maksājums parasti tiek apstrādāts četru darbadienu laikā un jūsu reklāmu rādīšana pēc tam tiek sākta 24 stundu laikā. Tā kā, maksājot ar kredītkarti, reklāmu rādīšana tiek atsākta agrāk, vispirms ieteicams izmēģināt iespēju A.

Doties uz maksājuma veidu tūlīt

Dažos gadījumos, mēģinot atkārtoti iespējot kontu, var tikt parādīts kļūdas ziņojums, aicinot veikt maksājumu vai iestatīt citu primāro maksājuma veidu. Kad tas notiek, izpildiet opcijas A vai C norādījumus, lai atsāktu jūsu reklāmu rādīšanu.

Iespēja C: pievienojiet jaunu bankas kontu

Ja šim maksājumam un turpmākajiem tiešā debeta maksājumiem vēlaties izmantot citu bankas kontu, ir jāmaina galvenais maksājuma veids. Jums būs arī jānosūta mums jauns tiešā debeta pilnvarojums vai jaunajā bankas kontā jāapstiprina pārbaudes depozīts. Parasti pēc minēto darbību izpildes mums ir nepieciešamas piecas darbadienas, lai no jūsu jaunā bankas konta iekasētu maksu par nesamaksāto atlikumu.

Piezīme. Dažas darbības var veikt tikai lietotāji ar administratora vai norēķinu atļaujām. Google Ads kontiem, kuru veids ir organizācijas konts, būs nepieciešama administratīvā vai norēķinu piekļuve, lai pievienotu/rediģētu maksājuma veidu. Uzziniet vairāk par piekļuves līmeņiem savā Google Ads kontā.

Tālāk ir norādīts, kā mainīt primāro maksājuma veidu uz jaunu bankas kontu.

 1. Sava Google Ads konta kreisās puses navigācijas panelī noklikšķiniet uz norēķinu ikonas Ikona Norēķini.
 2. Noklikšķiniet uz Maksājumu veidi.
 3. Atrodiet atbilstošo maksājuma veidu un noklikšķiniet uz Rediģēt.
 4. Ievadiet atjaunināto informāciju. Pirms reklāmas tiks rādītas, jums būs jāsūta jauns debeta pilnvarojums vai jāapstiprina jaunais bankas konts. Šādā gadījumā savā kontā saņemsiet norādījumus par veicamajām darbībām.
 5. Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Kad būsiet ievadījis norēķinu informāciju un mēs būsim saņēmuši jūsu bankas konta apstiprinājumu vai pilnvarojumu, sāksim maksas iekasēšanu par nesamaksāto atlikumu.

Doties uz maksājumu veidiem tūlīt


Noraidīts maksājums, ja izmantojat ikmēneša rēķinus

Ja nesen esat mainījis maksājumu iestatījumus no automātiskajiem maksājumiem uz ikmēneša rēķinu izmantošanu un ir palicis nesamaksāts atlikums, veiciet tālāk norādītās darbības, lai samaksātu atlikušo summu.

 1. Sava Google Ads konta kreisās puses navigācijas panelī noklikšķiniet uz norēķinu ikonas Ikona Norēķini.
 2. Noklikšķiniet uz Norēķinu maiņa.
 3. Noklikšķiniet uz tā rēķinu izveides iestatījuma, kuru vēlaties izmantot maksājuma veikšanai.
 4. Kreisās malas izvēlnē noklikšķiniet uz Kopsavilkums.
 5. Noklikšķiniet uz pogas Veikt maksājumu, lai veiktu maksājumu nesamaksātā atlikuma apmērā.

Atvērt norēķinu maiņas lapu


Citi padomi

Pievienojiet rezerves maksājuma veidu

Ja jums ir rezerves maksājuma veids, varat nodrošināt reklāmu nepārtrauktu rādīšanu. Maksājums tiks iekasēts no rezerves maksājuma veida tikai tad, ja primārais maksājuma veids ir noraidīts. Reklāmu rādīšana var tikt turpināta neilgu periodu pēc kredītkartes noraidīšanas. Varat pārtraukt kampaņas darbību, līdz problēma tiks atrisināta.

Uzziniet, kā iestatīt rezerves maksājuma veidu programmā Google Ads.

Konti, kuru darbība ir pārtraukta, ar noraidītiem maksājumiem

Ja mēģināt atcelt kontu un jums ir kāds noraidīts maksājums, ņemiet vērā tālāk minētos nosacījumus.

 • Ja jūsu pēdējais maksājums tika noraidīts, būs jāsamaksā nesamaksātais atlikums, pirms varēsiet atcelt kontu.
 • Ja pārtraucat sava konta darbību, pārtraukšanas brīdī nesamaksātais atlikums tiks iekasēts 60 dienu laikā, izmantojot jūsu maksājuma veidu.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne