รับใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงิน

 
รับใบแจ้งหนี้ Google Ads ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน เลือกประเทศด้านบนแล้วเลือกการตั้งค่าการชำระการเรียกเก็บเงินเพื่อดูขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ
ผู้ลงโฆษณาในจีนและไต้หวันจะไม่ได้รับใบลดหนี้สําหรับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง การแสดงผลเกินงบ และเครดิตรหัสโปรโมชัน แต่ยอดดังกล่าวจะแสดงในใบแจ้งหนี้ล่าสุดเป็นการปรับยอดเครดิตสำหรับค่าโฆษณา คุณจะยังคงได้รับใบแจ้งหนี้ Google และใบแจ้งหนี้ท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจะแสดงเงินที่ต้องชำระเป็นยอดเดียวกัน

เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านการออกใบแจ้งหนี้ท้องถิ่นที่เราเรียกเก็บเงินได้สูงสุดไม่เกิน 99,000 CNY ต่อใบแจ้งหนี้หรือที่เรียกว่า Fapiao และเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างในใบแจ้งหนี้ของ Google และใบแจ้งหนี้ท้องถิ่นตรงกันทุกประการ เราจะแยกใบแจ้งหนี้ของ Google ที่มียอดเกิน 99,000 CNY ออกเป็นใบแจ้งหนี้และใบเพิ่มหนี้ที่มียอดน้อยลงหลายตามรายการด้านล่าง 

ค่าโฆษณา ใบแจ้งหนี้ของ Google ใบแจ้งหนี้ท้องถิ่น
101,000 CNY
 • ใบแจ้งหนี้ 1: 99,000 CNY
 • ใบเพิ่มหนี้ 1: 2,000 CNY
 • Fapiao 1: 99,000 CNY
 • Fapiao 2: 2,000 CNY


 
โปรดดูรายละเอียดคำอธิบายของบรรทัดรายการที่แยกย่อยจากใบแจ้งหนี้ของ Google ดังนี้

 • การปรับยอดเครดิต - "การโอนเงินบางส่วนไปยังใบแจ้งหนี้แยกเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านโควต้าของ Fapiao"
 • ใบเพิ่มหนี้ - "จํานวนเงินบางส่วนที่ย้ายออกจากใบแจ้งหนี้เดิมเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านโควต้าของ Fapiao"

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)
โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ
คำจำกัดความของคำศัพท์ในใบแจ้งยอด

ใบแจ้งยอดไม่ใช่ใบเรียกเก็บเงิน เอกสารนี้คือข้อมูลสรุปของกิจกรรมการเรียกเก็บเงินสำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ดูคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยบางส่วนด้านล่างเพื่อให้เข้าใจใบแจ้งยอดของบัญชี Google Ads ได้ดีขึ้น

คำศัพท์ คำจำกัดความ
ยอดเงินเริ่มต้น ยอดที่ยกมาจากเดือนก่อนหน้า
กิจกรรมใหม่ทั้งหมด (รวม VAT หากมี) ค่าใช้จ่ายใหม่ที่เกิดขึ้นนับจากใบแจ้งยอดล่าสุด ซึ่งรวมถึงภาษีประเมิน หากมี
การปรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวม VAT หากมี) บางครั้งอาจต้องมีการปรับยอดเงิน Google Ads ซึ่งมักเกิดในรูปแบบเครดิตเนื่องจากมีการแสดงผลเกินงบ
การชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับ การชำระเงินด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติมายังบัญชีของคุณ
ยอดเงินสุดท้าย

กลยุทธ์การชำระเงินด้วยตนเอง: ยอดเงินในบัญชี Google Ads สำหรับใช้จ่าย

กลยุทธ์การชำระเงินอัตโนมัติ: ยอดค้างชำระของบัญชี Google Ads ของเดือนที่ใช้บริการ

ภาษี ภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีผลบังคับสำหรับธุรกิจของคุณตามสถานที่ตั้งของธุรกิจ อัตราค่าภาษีกำหนดโดยรัฐบาลในพื้นที่ของคุณ
ค้นหาและพิมพ์ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดทั้งฉบับปัจจุบันและที่ผ่านมา
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
  ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดล่าสุด
  • หากต้องการดูกิจกรรมก่อนหน้านี้ ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดสำหรับปีปัจจุบัน
 5. คลิกเอกสารเพื่อดูใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของช่วงวันที่ที่เลือก
 6. คลิกหมายเลขเอกสารที่ต้องการดู แล้วคลิกดาวน์โหลด
  • ลิงก์สำหรับใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดของเดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฎก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับเอกสารสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการได้เสมอ
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล

   หากคุณมีสิทธิ์ได้รับใบกำกับภาษีท้องถิ่น โปรดทราบว่าระบบมักจะสร้างใบแจ้งยอดก่อนแล้วตามด้วยใบกำกับภาษีท้องถิ่น

 7. ใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดจะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติในรูปแบบ PDF เพื่อให้คุณดูหรือพิมพ์

 

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ไม่ได้บล็อกป๊อปอัป ซึ่งจะทำให้ดาวน์โหลดใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดไม่ได้

ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องการพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป คุณจึงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างหรือแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากต้องการดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
หาใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดไม่พบ
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดที่ต้องการดู

  หากคุณมีสิทธิ์ได้รับใบกำกับภาษีท้องถิ่น โปรดทราบว่าระบบมักจะสร้างใบแจ้งยอดก่อนแล้วตามด้วยใบกำกับภาษีท้องถิ่น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงินเป็นการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอด

เมื่อมีการออกใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดแล้ว เราจะเปลี่ยนแปลงเอกสารนั้นไม่ได้ แม้ว่าคุณจะป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินผิดโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม แต่คุณแก้ไขข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ทุกเมื่อ แล้วการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดในรอบต่อๆ ไป

คุณจะขอรับใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดแยกต่างหากสำหรับแต่ละแคมเปญไม่ได้

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)

โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ 

สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2015 ใบแจ้งยอดจะแยกกันระหว่างเอกสารการชำระเงินกับ VAT หากคุณกำลังตรวจสอบ VAT ของเดือนดังกล่าว โปรดดูใบแจ้งหนี้ VAT แยกต่างหาก

คำจำกัดความของคำศัพท์ในใบแจ้งยอด

ใบแจ้งยอดไม่ใช่ใบเรียกเก็บเงิน เอกสารนี้คือข้อมูลสรุปของกิจกรรมการเรียกเก็บเงินสำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ดูคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยบางส่วนด้านล่างเพื่อให้เข้าใจใบแจ้งยอดของบัญชี Google Ads ได้ดีขึ้น

คำศัพท์ คำจำกัดความ
ยอดเงินเริ่มต้น ยอดที่ยกมาจากเดือนก่อนหน้า
กิจกรรมใหม่ทั้งหมด (รวม VAT หากมี) ค่าใช้จ่ายใหม่ที่เกิดขึ้นนับจากใบแจ้งยอดล่าสุด ซึ่งรวมถึงภาษีประเมิน หากมี
การปรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวม VAT หากมี) บางครั้งอาจต้องมีการปรับยอดเงิน Google Ads ซึ่งมักเกิดในรูปแบบเครดิตเนื่องจากมีการแสดงผลเกินงบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตและการปรับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ในบัญชี
การชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับ การชำระเงินด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติมายังบัญชีของคุณ
ยอดเงินสุดท้าย

กลยุทธ์การชำระเงินด้วยตนเอง: ยอดเงินในบัญชี Google Ads สำหรับใช้จ่าย

กลยุทธ์การชำระเงินอัตโนมัติ: ยอดค้างชำระของบัญชี Google Ads ของเดือนที่ใช้บริการ

ภาษี ภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีผลบังคับสำหรับธุรกิจของคุณตามสถานที่ตั้งของธุรกิจ อัตราค่าภาษีกำหนดโดยรัฐบาลในพื้นที่ของคุณ
ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับที่ผ่านมา
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. ในตาราง ให้คลิกเอกสารใต้เดือนที่ต้องการดูใบแจ้งหนี้
 6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้รายเดือน หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 คุณจะต้องคลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้ EU VAT ด้วยเพื่อดูใบแจ้งหนี้ VAT แยกต่างหาก
 7. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
  • ลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฏก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการได้เสมอ
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล
 8. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้แล้วคลิกพิมพ์ หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกสำเนาไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งอาจทำให้ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ไม่ได้

ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป คุณจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากต้องการดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้

หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงไป ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

 • เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนปัจจุบันในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในเดือนปัจจุบัน หรือก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ใบแจ้งหนี้ถัดไปควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำขึ้นหลังจากวันทำการที่ 5 ของเดือน (หลังจากระบบออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนที่ผ่านมาแล้ว) จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 • ตัวอย่างเช่น สมมติว่าปัจจุบันเป็นเดือนพฤษภาคม และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Ads ก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) ควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดตนี้ สมมติว่าคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในวันทำการที่ 6 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว .(ในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม) จะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต
อาจไม่รวม VAT

สำนักงานใหญ่ Google ยุโรปอยู่ที่ดับลิน (Google Ireland Ltd.) ดังนั้น ผู้ลงโฆษณา Google ที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในสหภาพยุโรป (EU) จะได้รับการเรียกเก็บเงินและให้บริการตามแบบ Google Ireland Ltd. ซึ่งค่าใช้จ่าย Google Ads ของคุณจะไม่มี VAT อยู่ด้วยหากที่อยู่ธุรกิจของคุณอยู่ใน EU แต่อยู่นอกประเทศไอร์แลนด์ โดยคุณจะต้องประเมิน VAT ของตนเองตามอัตราท้องถิ่นของประเทศสมาชิก EU ของคุณ และตารางแยกต่างหากซึ่งแสดงค่าใช้จ่าย VAT ที่มีผลบังคับใช้จะรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ สำหรับใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 ใบแจ้งหนี้ VAT จะแสดงแยกจากใบแจ้งหนี้การชำระเงินรายเดือน

ดูบทความของเราเกี่ยวกับภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)
โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ
ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและอดีต
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
  ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูกิจกรรมก่อนหน้านี้ ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. คลิกเอกสารเพื่อดู "ใบแจ้งหนี้รายเดือน" ของช่วงวันที่ที่เลือก
 6. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู แล้วคลิกดาวน์โหลด
  • ลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฏก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการได้เสมอ
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล
 7. ใบแจ้งหนี้จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณดูหรือพิมพ์

 

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งจะทำให้ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ไม่ได้

ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องการพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป คุณจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างหรือแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากต้องการดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้

หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงไป ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

 • เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนปัจจุบันในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในเดือนปัจจุบัน หรือก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ใบแจ้งหนี้ถัดไปควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำขึ้นหลังจากวันทำการที่ 5 ของเดือน (หลังจากระบบออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนที่ผ่านมาแล้ว) จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 • ตัวอย่างเช่น สมมติว่าปัจจุบันเป็นเดือนพฤษภาคม และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Ads ก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) ควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดตนี้ สมมติว่าคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในวันทำการที่ 6 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว .(ในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม) จะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้สําหรับลูกค้าในอินเดียที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ GST

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย GST ในอินเดีย เราจะทำการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในอินเดียที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ GST

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป คุณจะเห็นคิวอาร์โค้ดของ UPI แบบไดนามิกอย่างชัดเจนแสดงอยู่ที่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ หากมียอดค้างชําระ คุณทำการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยแอปพลิเคชันการชำระเงินใดก็ได้ที่เปิดใช้ UPI นอกเหนือจากวิธีการชําระเงินที่มีอยู่

หากคุณมีการชําระเงินอื่นๆ ด้วยในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงิน รายการการชําระเงินเหล่านี้พร้อมวันที่และเวลาในการชําระเงิน จํานวนเงิน รหัสธุรกรรม และวิธีการชําระเงินจะปรากฏในใบแจ้งหนี้

รัฐบาลอินเดีย (GSTN) ได้ประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ใบแจ้งหนี้ของ B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ) และ B2G (ธุรกิจกับรัฐบาล) ทุกใบต้องลงทะเบียนแบบเรียลไทม์ผ่านพอร์ทัลการจดทะเบียนของประเทศอินเดีย (Indian Registration Portal) ใบแจ้งหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว เช่น ลูกค้าได้แจ้ง GSTIN ที่ถูกต้องตรงกันกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน จะมีคิวอาร์โค้ดและหมายเลขการจดทะเบียนของประเทศอินเดีย ("IRN") 

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เราจะเปลี่ยนส่วน "บันทึกราคาและภาษี" ของใบแจ้งหนี้เป็นรายละเอียดของการใช้และราคา ซึ่งอิงตามการใช้จ่ายในเดือนนั้น 

โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ
ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและอดีต
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
  ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูกิจกรรมก่อนหน้านี้ ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. คลิกเอกสารเพื่อดู "ใบกำกับภาษีของอินเดีย" ของช่วงวันที่ที่เลือก
 6. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู แล้วคลิกดาวน์โหลด
  • ลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฏก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 7 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการได้เสมอ
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล
 7. ใบแจ้งหนี้จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณดูหรือพิมพ์

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งจะทำให้ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ไม่ได้

ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องการพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป คุณจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างหรือแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากต้องการดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้

หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงไป ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

 • โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ของเดือนปัจจุบันภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม การอัปเดตด้านการเรียกเก็บเงินในเดือนปัจจุบันจะแสดงในเดือนถัดไปเท่านั้น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนปัจจุบัน 

เช่น

 • ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายน 2021 "ภายใน" วันที่ 5 พฤษภาคม 2021
 • การอัปเดตด้านการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2021 จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของเดือนพฤษภาคม 2021 (แม้ว่าการอัปเดตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 เมษายนก็ตาม)
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในอดีต

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)

โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ 

สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2015 ใบแจ้งยอดจะแยกกันระหว่างเอกสารการชำระเงินกับ VAT หากคุณกำลังตรวจสอบ VAT ของเดือนดังกล่าว โปรดดูใบแจ้งหนี้ VAT แยกต่างหาก

คำจำกัดความของคำศัพท์ในใบแจ้งยอด

ใบแจ้งยอดไม่ใช่ใบเรียกเก็บเงิน เอกสารนี้คือข้อมูลสรุปของกิจกรรมการเรียกเก็บเงินสำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ดูคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยบางส่วนด้านล่างเพื่อให้เข้าใจใบแจ้งยอดของบัญชี Google Ads ได้ดีขึ้น

คำศัพท์ คำจำกัดความ
ยอดเงินเริ่มต้น ยอดที่ยกมาจากเดือนก่อนหน้า
กิจกรรมใหม่ทั้งหมด (รวม VAT หากมี) ค่าใช้จ่ายใหม่ที่เกิดขึ้นนับจากใบแจ้งยอดล่าสุด ซึ่งรวมถึงภาษีประเมิน หากมี
การปรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวม VAT หากมี) บางครั้งอาจต้องมีการปรับยอดเงิน Google Ads ซึ่งมักเกิดในรูปแบบเครดิตเนื่องจากมีการแสดงผลเกินงบ
การชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับ การชำระเงินด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติมายังบัญชีของคุณ
ยอดเงินสุดท้าย

กลยุทธ์การชำระเงินด้วยตนเอง: ยอดเงินในบัญชี Google Ads สำหรับใช้จ่าย

กลยุทธ์การชำระเงินอัตโนมัติ: ยอดค้างชำระของบัญชี Google Ads ของเดือนที่ใช้บริการ

ภาษี ภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีผลบังคับสำหรับธุรกิจของคุณตามสถานที่ตั้งของธุรกิจ อัตราค่าภาษีกำหนดโดยรัฐบาลในพื้นที่ของคุณ
ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับที่ผ่านมา
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. ในตาราง ให้คลิกเอกสารใต้เดือนที่ต้องการดูใบแจ้งหนี้
 6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้รายเดือน หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 คุณจะต้องคลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้ EU VAT ด้วยเพื่อดูใบแจ้งหนี้ VAT แยกต่างหาก
 7. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
  • ลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฏก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการได้เสมอ
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล
 8. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้แล้วคลิกพิมพ์ หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกสำเนาไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งอาจทำให้ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ไม่ได้

ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องการพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป คุณจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากต้องการดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้

หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงไป ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

 • เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนปัจจุบันในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในเดือนปัจจุบัน หรือก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ใบแจ้งหนี้ถัดไปควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำขึ้นหลังจากวันทำการที่ 5 ของเดือน (หลังจากระบบออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนที่ผ่านมาแล้ว) จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 • ตัวอย่างเช่น สมมติว่าปัจจุบันเป็นเดือนพฤษภาคม และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Ads ก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) ควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดตนี้ สมมติว่าคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในวันทำการที่ 6 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว .(ในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม) จะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต
อาจไม่รวม VAT

สำนักงานใหญ่ Google ยุโรปอยู่ที่ดับลิน (Google Ireland Ltd.) ดังนั้น ผู้ลงโฆษณา Google ที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในสหภาพยุโรป (EU) จะได้รับการเรียกเก็บเงินและให้บริการตามแบบ Google Ireland Ltd. ค่าใช้จ่าย Google Ads ของคุณจะไม่มี VAT อยู่ด้วย หากที่อยู่ธุรกิจของคุณอยู่ใน EU แต่อยู่นอกประเทศไอร์แลนด์ โดยคุณจะต้องประเมิน VAT ของตนเองตามอัตราท้องถิ่นของประเทศสมาชิก EU ของคุณ และตารางแยกต่างหากซึ่งแสดงค่าใช้จ่าย VAT ที่มีผลบังคับใช้จะรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ สำหรับใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 ใบแจ้งหนี้ VAT จะแสดงแยกจากใบแจ้งหนี้การชำระเงินรายเดือน

ดูบทความของเราเกี่ยวกับภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)
โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ

ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและอดีต

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 4. ในตาราง คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ถัดจากเดือนที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้
  • ลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฏก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล
  • หากคุณชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร เช็ค หรือ ATM คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คุณจะได้รับใบแจ้งยอดการชำระเงินของ Google
 5. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หากคุณต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกเป็นไฟล์ PDF ในคอมพิวเตอร์ คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้แล้วคลิกพิมพ์

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป เพราะจะทำให้เปิดใบแจ้งหนี้ไม่ได้

ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • ถ้าในเดือนใดเดือนหนึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับเดือนนั้น
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้

หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงไป ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

 • เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนปัจจุบันในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในเดือนปัจจุบัน หรือก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ใบแจ้งหนี้ถัดไปควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำขึ้นหลังจากวันทำการที่ 5 ของเดือน (หลังจากระบบออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนที่ผ่านมาแล้ว) จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 • ตัวอย่างเช่น สมมติว่าปัจจุบันเป็นเดือนพฤษภาคม และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Ads ก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) ควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดตนี้ สมมติว่าคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในวันทำการที่ 6 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว .(ในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม) จะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งหนี้รายเดือน

 

 

หมายเหตุ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง โปรดดูขั้นตอนข้างต้น

หากคุณชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ผ่านการแจ้งหนี้รายเดือน มีวิธีรับใบแจ้งหนี้ 2 วิธีดังนี้

 1. อีเมล: เราจะอีเมลใบแจ้งหนี้ไปให้คุณภายใน 5 วันทำการนับจากวันแรกของแต่ละเดือน โดยใบแจ้งหนี้จะแสดงค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับเดือนที่ผ่านมา (อีเมลของคุณต้องได้รับการยืนยันจึงจะรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้)
 2. บัญชีของคุณ: เราจะสร้างใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัญชี Google Ads ของคุณสำหรับกรณีที่คุณต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
ค้นหาใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

หากใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะค้นหาใบแจ้งหนี้ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการใดๆ ที่มีลำดับชั้นเหนือกว่า
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี จากนั้นเลือกเอกสารการเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูในคอลัมน์ "หมายเลขเอกสาร"
 4. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลดที่เลือกไว้ที่ด้านขวาบน

หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้รวมภาษีเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์และใบลดหนี้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างหลังจากพบหมายเลขใบแจ้งหนี้ตามที่ระบุด้านบน

 1. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
 2. คลิกเอกสาร
 3. คลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และใบลดหนี้
 4. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้รวมภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาวน์โหลด
ค้นหาใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาก่อนที่คุณจะใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกลิงก์เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินที่ด้านข้างของหน้า
 4. คลิกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต
 5. คลิกลิงก์ธุรกรรมเพื่อดูใบแจ้งหนี้
 6. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกกลับไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่มุมด้านบน
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีตของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต โปรดติดต่อเรา

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)
โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ
ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและอดีต
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. ในตาราง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเอกสารใต้เดือนที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้
 6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้รายเดือน
 7. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
  • ลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบันจะไม่ปรากฏก่อนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน โดยจะมีข้อความ "ใบแจ้งหนี้ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้นแทนลิงก์
  • ใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการได้เสมอ
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้สําหรับค่าใช้จ่ายการคลิกที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การชำระเงินที่ดำเนินการในเดือนนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายการคลิกเกิดขึ้นในบัญชีในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้สําหรับเดือนนั้นหรือสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อมูล
 8. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้แล้วคลิกพิมพ์ หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกสำเนาไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น

เคล็ดลับ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป เพราะจะทำให้เปิดใบแจ้งหนี้ไม่ได้

ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องการพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป คุณจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย หรือหาการ์ด "ธุรกรรม" บริเวณกลางหน้า แล้วคลิกดูธุรกรรม
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากต้องการดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้เก่า

เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว เราจะเปลี่ยนแปลงชื่อสำหรับการเรียกเก็บเงินไม่ได้ แม้ว่าคุณจะป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินผิดโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ได้โดยการส่งแบบฟอร์มแก้ไขใบแจ้งหนี้

การเปลี่ยนแปลงชื่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน

คุณจะแก้ไขชื่อสำหรับการเรียกเก็บเงินเมื่อใดก็ได้ แล้วการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ต่อๆ ไป

คุณจะต้องแก้ไขชื่อสำหรับการเรียกเก็บเงินอย่างน้อย 14 วันก่อนสิ้นเดือน เพื่อให้การแก้ไขแสดงในใบแจ้งหนี้ถัดไป

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ

หากต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของคุณ (ที่นอกเหนือจากชื่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน) โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads
 2. กรอกหมายเหตุการแก้ไขใบแจ้งหนี้ด้านล่าง และติดต่อเราพร้อมส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วมาเป็นเอกสารแนบ
 3. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากเราแล้ว คุณจะใช้ใบแจ้งหนี้ร่วมกับเอกสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำบัญชีและชำระ VAT ได้

หมายเหตุ

จากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษีโปแลนด์เมื่อเดือนมกราคม ปี 2013 Google ไม่จำเป็นต้องส่งคืนหมายเหตุการแก้ไขที่ลงชื่อ อีเมลที่คุณจะได้รับจากเราถือว่าเป็นรูปแบบการยืนยันที่ถูกต้องแล้ว

อาจไม่รวม VAT

สำนักงานใหญ่ Google ยุโรปอยู่ที่ดับลิน (Google Ireland Ltd.) ดังนั้น ผู้ลงโฆษณา Google ที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในสหภาพยุโรป (EU) จะได้รับการเรียกเก็บเงินและให้บริการตามแบบ Google Ireland Ltd. ค่าใช้จ่าย Google Ads ของคุณจะไม่มี VAT อยู่ด้วย หากที่อยู่ธุรกิจของคุณอยู่ใน EU แต่อยู่นอกประเทศไอร์แลนด์ โดยคุณจะต้องประเมิน VAT ของตนเองตามอัตราท้องถิ่นของประเทศสมาชิก EU ของคุณ

ความสอดคล้องกับข้อกำหนด EU ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณพิมพ์จากบัญชีประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • การชำระเงินของคุณ
 • หมายเลข VAT ของเรา
 • หมายเลข VAT ของคุณ (หากคุณระบุไว้ในโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินของคุณ)

ใบแจ้งหนี้เหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดสหภาพยุโรปของ Value Added Tax (VAT) Directive (มาตรา 226 ของ Council Directive 2006/112/EC) และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านภาษีภายในประเทศของคุณ โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณหรือเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น หากคุณมีคำถามใดๆ

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดเลือกการตั้งค่าการชำระเงินของคุณด้านล่าง

การชำระเงินด้วยตนเอง

หากคุณอยู่ในรัสเซีย แล้วเลือกสถานะภาษี "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือ "ธุรกิจ" ขณะสร้างบัญชี Google Ads ทาง Google จะส่งเอกสารทางบัญชีให้คุณ

ขณะที่คุณสร้างบัญชี Google Ads คุณต้องเลือก 1 ในสถานะภาษีต่อไปนี้

 • ส่วนบุคคล
 • ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
 • ธุรกิจ

การเลือกของคุณจะมีผลถาวรและเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่ได้ Google จะให้เอกสารทางบัญชีต่อเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีเป็น "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือเป็น "ธุรกิจ" เท่านั้น

หากคุณตั้งค่าบัญชีโดยมีสถานะภาษีเป็น "บุคคลธรรมดา" คุณจะได้รับเอกสารการบัญชี 1 ฉบับ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หลังจากการชำระเงินหรือการคืนเงินแต่ละรายการเสร็จสิ้นลง โดยระบบจะส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลที่ยืนยันแล้ว ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินหลักของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะจัดส่งได้ตรงเวลา โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลติดต่อของคุณอัปเดตเป็นปัจจุบัน

การตรวจสอบสถานะภาษีของคุณ

วิธีตรวจสอบสถานะภาษี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. สถานะภาษีของคุณจะปรากฏใน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ตรงกลางหน้า
การเปลี่ยนสถานะภาษีของคุณ
หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสถานะภาษี โปรดติดต่อเรา การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่ผ่านมาหรือเอกสารการทำบัญชีก่อนหน้านี้ และจะเริ่มมีผลนับจากวันที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
เอกสารทางบัญชีที่เรามีให้

เราจะให้เอกสารทางบัญชีสำหรับบัญชี Google Ads แต่ละบัญชี หากคุณมีมากกว่า 1 บัญชี เราจะให้เอกสารแยกกันบัญชีละชุด แม้ว่าบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับบัญชีดูแลจัดการบัญชีเดียวกันหรือชุดเดียวกัน

แม้ว่าผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียกเก็บเงินบางอย่างโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องขอด้วยตัวเองหากจำเป็นต้องใช้ ตารางด้านล่างนี้จะระบุรายละเอียดของเอกสารแต่ละประเภทที่เราให้ได้

  คำอธิบาย มอบให้ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ มอบให้ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์เมื่อส่งคำขอ
ใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน ส่งให้ทุกเดือน โดยลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เอกสารนี้จะระบุค่าใช้จ่ายจริงในบัญชีสำหรับเดือนนั้นๆ

แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ของแต่ละเดือนสำหรับรอบบัญชีเดือนก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณเมื่อสร้างเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โปรดทราบว่าการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ

ขอสำเนาฉบับพิมพ์ย้อนหลังได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกธุรกรรม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างๆ "ใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน" แล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง การดำเนินการนี้จะสร้างสำเนาเอกสารยืนยันการรับบริการด้วย

การขอเอกสารเดือนก่อนหน้าต้องดำเนินการหลังจากวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบันเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสำเนาใบกำกับภาษี VAT การใช้งานสำหรับเดือนมกราคม ให้ขอหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์)

เอกสารยืนยันการรับบริการ ส่งให้ทุกเดือน โดยลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เอกสารนี้จะระบุค่าใช้จ่ายจริงในบัญชีสำหรับเดือนนั้นๆ

ใบกำกับภาษี VAT กับเอกสารยืนยันการรับบริการจะมีหมายเลขเอกสารและค่าใช้จ่ายตรงกัน
แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ของแต่ละเดือนสำหรับรอบบัญชีเดือนก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณพร้อมกับใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน โปรดทราบว่าการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ
ขอสำเนาฉบับพิมพ์ย้อนหลังได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกธุรกรรม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างๆ "ใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน" แล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง การดำเนินการนี้จะสร้างสำเนาเอกสารยืนยันการรับบริการด้วย

การขอเอกสารเดือนก่อนหน้าต้องดำเนินการหลังจากวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบันเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสำเนาเอกสารยืนยันการรับบริการของเดือนมกราคม ให้ขอหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์)
ใบกำกับภาษี VAT ล่วงหน้า

สร้างเมื่อเราได้รับเงินที่คุณชำระในแต่ละครั้ง โดยเอกสารนี้จะระบุจำนวนเงินที่ชำระเป็นจำนวนเต็ม (รวม VAT)

หมายเลขเอกสารจะขึ้นต้นด้วยตัว "A"

แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณ

ฉบับพิมพ์: ส่งให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณเมื่อสร้างเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โปรดทราบว่าการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ

ขอสำเนาฉบับพิมพ์สำหรับการชำระเงินที่ผ่านมาได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกธุรกรรม

คุณจะขอได้หลังจากที่การชำระเงินปรากฏในบัญชีไปแล้ว 10 วันทำการเท่านั้น

เอกสารการกระทบยอด เอกสารนี้จะระบุการชำระเงินทั้งหมดระหว่างบัญชีของคุณกับ Google ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ของแต่ละเดือนสำหรับรอบบัญชีเดือนก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งโดยอัตโนมัติปีละครั้งในเดือนมกราคม
ขอฉบับพิมพ์ย้อนหลังได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกธุรกรรม

โปรดทราบว่าการส่งฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ
ใบแจ้งหนี้ Pro Forma

เอกสารนี้จะสร้างขึ้นในบัญชีเมื่อคุณสร้างรายละเอียดสำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงิน

คุณสามารถพิมพ์สำเนาที่สร้างขึ้นในบัญชีเมื่อคุณสร้างรายละเอียดสำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์: สร้างได้หลังคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" บนหน้าประวัติการทำธุรกรรม

ฉบับพิมพ์: ไม่ได้ส่งโดยอัตโนมัติ

ขอใบแจ้งหนี้ Pro Forma ฉบับพิมพ์ที่ประทับตราและลงชื่อแล้วได้ในหน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกธุรกรรม

โปรดทราบว่าการส่งฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เอกสารนี้จะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Ads ที่คุณยอมรับเมื่อสร้างบัญชี แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังสร้างบัญชีในหน้าโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือGoogle Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน

ฉบับพิมพ์: ไม่ได้ส่งโดยอัตโนมัติ
ขอฉบับพิมพ์ได้ในบัญชีที่หน้าโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือGoogle Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน
การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง

วิธีเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งที่คุณใช้รับเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. อัปเดตที่อยู่จัดส่งของคุณ
 4. คลิกบันทึก

คุณควรแก้ไขให้เรียบร้อยเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันก่อนสิ้นเดือนเพื่อให้เอกสารจัดส่งไปยังที่อยู่ใหม่ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนข้อมูลในช่องนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจของบัญชีของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่พิมพ์ในเอกสารของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. คุณจะเห็น "ชื่อและที่อยู่ธุรกิจ" ใน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
 4. คลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขที่อยู่
 5. คลิกปุ่มบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว

การขอและเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วยตนเอง

การขอข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ในหน้าการตั้งค่า (ใต้ไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon]หลังจากที่เลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน) ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นครั้งแรก

การพิมพ์อีกครั้ง

คุณขอข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับพิมพ์ได้โดยไปที่ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง

การพิมพ์อีกครั้งจะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง แต่การส่งฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ

การขอเอกสารฉบับพิมพ์

คุณจะขอสำเนาฉบับพิมพ์ของใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน เอกสารยืนยันการรับบริการ และใบกำกับภาษี VAT ล่วงหน้า และขอฉบับพิมพ์ของเอกสารการกระทบยอดและใบแจ้งหนี้ Pro Forma ได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. ที่มุมบนขวา ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการ
 4. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารที่คุณต้องการขอแล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง

วิธีนี้จะสร้างคำขอฉบับพิมพ์ของเอกสารที่เลือก โดยเอกสารดังกล่าวจะส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ คุณจะไม่เห็นการยืนยันแต่อย่างใด แต่ขอให้ทราบไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ้ำ

หมายเหตุ

 • หากคุณเลือกรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะขอฉบับพิมพ์ไม่ได้
 • การขอฉบับพิมพ์จะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง และการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วัน
กรณีไม่ได้รับฉบับพิมพ์หรือเอกสารส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณไม่เคยได้รับฉบับพิมพ์ หรือฉบับพิมพ์ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบที่อยู่จัดส่งในหน้าการตั้งค่าของบัญชี ดูที่อยู่ของคุณ หากที่อยู่ผิด โปรดแก้ไขตามขั้นตอนในส่วน "การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง" ของบทความนี้

หลังจากที่คุณอัปเดตที่อยู่แล้ว โปรดให้เวลาระบบ 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูล จากนั้นให้ขอสำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารที่ต้องการตามขั้นตอนในส่วน "การขอเอกสารฉบับพิมพ์" ของบทความนี้

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน ระบบจะส่งไปยังหน้าที่คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

เอกสารที่มีข้อผิดพลาด

ใบกำกับภาษี VAT การใช้งานหรือเอกสารยืนยันการรับบริการ

หากเอกสารของคุณมีข้อผิดพลาด คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลในบัญชีก่อน แล้วให้เวลาระบบ 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูล จากนั้น ให้ขอเอกสารใหม่จากบัญชีของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. ที่มุมบนขวา ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการ
 4. ดูที่แต่ละเดือนเพื่อค้นหาเอกสารสำหรับเดือนนั้นๆ
 5. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารที่คุณต้องการขอ แล้วเลือกขอฉบับปรับปรุง

ระบบจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการอัปโหลดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของเอกสารนั้นไปยังบัญชีของคุณ และคุณจะได้รับฉบับพิมพ์ทางที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 5 ถึง 10 วัน คุณจะไม่เห็นการยืนยันแต่อย่างใด แต่ขอให้ทราบไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ้ำ

เอกสารอื่นๆ

หากเอกสารอื่นมีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับฉบับที่แก้ไขแล้ว

เอกสารที่สแกน ลงชื่อ และประทับตรา

Google ไม่ได้ให้บริการสแกนเอกสาร แต่คุณดาวน์โหลดเอกสารในเวอร์ชัน .pdf ได้ในหน้าประวัติการทำธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" เอกสารเหล่านี้จะไม่ได้รับการลงชื่อและประทับตรา เนื่องจากเอกสารที่พิมพ์ออกมาโดยมีลายเซ็นและตราประทับจะมีค่าเท่ากับเอกสารที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีลายเซ็นและตราประทับเมื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการบัญชีและภาษี อย่างไรก็ตาม ฉบับพิมพ์ที่คุณได้รับตามที่อยู่จัดส่งจะมีการลงชื่อและประทับตรา

หมายเหตุ: ส่วนนี้จะไม่มีผลกับบัญชีที่ใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง โดยบัญชีเหล่านี้จะได้รับเฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนถัดไปด้านล่าง)

การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่มีข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเรียกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดดูมาตรา 3 บทที่ I FZ RF №1-FZ)

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองใช้แทนฉบับพิมพ์ได้ตามกฎหมายหากทุกฝ่ายยินยอม (โปรดดู FZ RF dated 10.01.2002 №1-FZ) คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาและจัดเก็บไว้ในที่เก็บเอกสารถาวร ตามการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุด การรับส่งเอกสารทั้งหมดระหว่างบริษัทเปลี่ยนไปใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2012 ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนฉบับพิมพ์ได้โดยสมบูรณ์ และสามารถส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Order of Minfin №50н ได้ระบุกระบวนการรับส่งใบแจ้งหนี้เอาไว้และการรับส่งจะต้องทำผ่านซัพพลายเออร์ EDM กิจกรรมของซัพพลายเออร์ EDM อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Order № ММВ-7-6/253@ และคุณดูรายการซัพพลายเออร์ EDM ที่จดทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ FNS

ประโยชน์ของการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 • สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายโดยสมบูรณ์
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ คุณจะประหยัดค่าพิมพ์เอกสาร ค่าดำเนินการต่างๆ และค่าดูแลรักษาที่เก็บเอกสารถาวรได้
 • การส่งเอกสารต้นฉบับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ต้องเสียเวลารอรับเอกสารหลายวันหรือหลายสัปดาห์อีกต่อไป
วิธีการสมัคร

หากต้องการสมัครใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องมีบัญชีกับ DiaDoc.ru ก่อนสร้างบัญชี Google Ads DiaDoc.ru เป็นบริการของซัพพลายเออร์ EDM ที่ได้รับอนุญาต นั่นคือ SKB Kontur ซึ่งเป็นผู้พัฒนาบริการทางเว็บสำหรับธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย บริษัทนี้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและในการรักษาความถูกต้องทางกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อลงทะเบียนบัญชีกับ DiaDoc.ru และรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง ก่อนสร้างบัญชี Google Ads โปรดทราบว่า Google ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรองให้คุณไม่ได้

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว ให้สร้างบัญชี Google Ads และทำเครื่องหมายที่ช่องที่ต้องการเพื่อเปิดใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การเลือกไม่ใช้หรือเลือกใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การเลือกไม่ใช้

คุณเลือกที่จะรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราส่งเอกสารของเดือนก่อนหน้าให้คุณทางไปรษณีย์ไม่ได้ และเมื่อเลือกไม่ใช้แล้ว คุณจะไม่ได้รับเอกสารทางอีเมลอีกต่อไป

วิธีเลือกไม่ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกแก้ไขถัดจากที่อยู่จัดส่งของคุณ
 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายตัวเลือกการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. คลิกบันทึก

คุณจะได้รับเอกสารเฉพาะทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป โดยคุณจะยังคงดาวน์โหลดเอกสารได้ในประวัติการทำธุรกรรม

การเลือกใช้

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับ DiaDoc.ru เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ Google Ads คุณจะลงชื่อสมัครใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีบัญชีกับ DiaDoc.ru อยู่แล้วเมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ Google Ads คุณจะเปิดใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกแก้ไขถัดจากที่อยู่จัดส่งของคุณ
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากตัวเลือกการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. คลิกบันทึก

คุณจะได้รับเอกสารเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป และจะไม่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์อีกต่อไป

คำถามอื่นๆ ที่พบบ่อย

มีการคำนวณยอดรวมอย่างไรในใบกำกับภาษี VAT การใช้งานและเอกสารยืนยันการรับบริการ

VAT จะคำนวณตามการใช้งาน ใบกำกับภาษี VAT การใช้งานและเอกสารยืนยันการรับบริการจะแสดงจำนวนเงินที่ชำระสำหรับการใช้งานและ VAT ดังที่คุณจะเห็นตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน
Example usage VAT invoice

ตัวอย่างเอกสารยืนยันการรับบริการ
Example act of acceptance

เอกสารที่มียอดรวมเป็น 0

บางครั้งคุณอาจได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารยืนยันการรับบริการที่มียอดรวมเป็น 0 กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้รหัสโปรโมชันกับบัญชี และเครดิตโปรโมชันนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่รายงาน เมื่อใช้เครดิตโปรโมชันจนหมดแล้ว ใบแจ้งหนี้จะเริ่มแสดงค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

อักษรย่อ OOO "Google"

ในระเบียบกรมสรรพากรของรัสเซีย คุณสมบัติที่กำหนดไว้ของใบแจ้งหนี้จะระบุไว้ในวรรคที่ 5 ของมาตรา 169 นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ไม่ได้ระบุไว้ในวรรคที่ 5 และ 6 ของมาตรา 169 จะไม่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการไม่รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

ตามระเบียบกรมสรรพากรรัสเซีย ใบแจ้งหนี้ที่ออกโดย Google ที่มีชื่อย่อของผู้ขายจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลที่ไม่ตรงในเอกสารการกระทบยอด

หากคุณพบว่าเอกสารการกระทบยอดไม่มีธุรกรรมบางรายการ อาจเป็นไปได้ว่าธุรกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในบัญชี Google Ads อื่น ตัวอย่างเช่น อาจมีการชำระเงินไปยังบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่งที่ลงทะเบียนกับบริษัทของคุณหรือบริษัทอื่นซึ่งคุณเป็นผู้จัดการบัญชีให้ กรณีนี้จะเกิดขึ้นหากคุณระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ที่เป็นของบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่งเมื่อทำการชำระเงิน

บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีจะมีหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ของตนเองซึ่งจำเป็นต้องระบุเมื่อคุณทำการโอนเงินผ่านธนาคาร หากคิดว่าอาจโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ในการโอนเงินว่าตรงกับหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ของบัญชี Google Ads ของคุณหรือไม่

วิธีตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร Google สำหรับบัญชี Google Ads บนใบแจ้งหนี้ Pro Forma

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. ไปที่เดือนล่าสุดที่ชำระเงินและคลิกเอกสาร
 5. คลิกลิงก์ Pro Forma
 6. ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ในคำขอโอนเงิน

หากหมายเลขที่คุณเห็นในบัญชีและบนคำสั่งชำระเงินไม่ตรงกัน หมายความว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่ง หากทั้ง 2 บัญชีจดทะเบียนกับนิติบุคคลรายเดียวกัน คุณจำเป็นต้องขอเอกสารการกระทบยอดสำหรับบัญชีที่ได้รับการโอนเงิน

การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณอยู่ในรัสเซีย แล้วเลือกสถานะภาษี "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือ "ธุรกิจ" ขณะสร้างบัญชี Google Ads ทาง Google จะส่งเอกสารทางบัญชีให้คุณ

ขณะที่คุณสร้างบัญชี Google Ads คุณต้องเลือก 1 ในสถานะภาษีต่อไปนี้

 • ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
 • ธุรกิจ
การตรวจสอบสถานะภาษีของคุณ

วิธีตรวจสอบสถานะภาษี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. สถานะภาษีของคุณจะปรากฏใน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ตรงกลางหน้า
การเปลี่ยนสถานะภาษีของคุณ
หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสถานะภาษีของตนเอง คุณจะต้องปิดบัญชีและสร้างบัญชีใหม่
เอกสารทางบัญชีที่เรามีให้

เราจะให้เอกสารทางบัญชีสำหรับบัญชี Google Ads แต่ละบัญชี หากคุณมีมากกว่า 1 บัญชี เราจะให้เอกสารแยกกันบัญชีละชุด แม้ว่าบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับบัญชีศูนย์ลูกค้าของฉันบัญชีเดียวกันหรือชุดเดียวกัน

แม้ว่าผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียกเก็บเงินบางอย่างโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องขอด้วยตัวเองหากจำเป็นต้องใช้ ตารางด้านล่างนี้จะระบุรายละเอียดของเอกสารแต่ละประเภทที่เราให้ได้

  คำอธิบาย มอบให้ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ มอบให้ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์เมื่อส่งคำขอ
ใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน ส่งให้ทุกเดือน โดยลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เอกสารนี้จะระบุค่าใช้จ่ายจริงในบัญชีสำหรับเดือนนั้นๆ

แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ของแต่ละเดือนสำหรับรอบบัญชีเดือนก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณเมื่อสร้างเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โปรดทราบว่าการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ

ขอสำเนาฉบับพิมพ์ย้อนหลังได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกดูธุรกรรม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างๆ "ใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน" แล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง การดำเนินการนี้จะสร้างสำเนาเอกสารยืนยันการรับบริการด้วย

การขอเอกสารเดือนก่อนหน้าต้องดำเนินการหลังจากวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบันเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสำเนาใบกำกับภาษี VAT การใช้งานสำหรับเดือนมกราคม ให้ขอหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์)

เอกสารยืนยันการรับบริการ ส่งให้ทุกเดือน โดยลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เอกสารนี้จะระบุค่าใช้จ่ายจริงในบัญชีสำหรับเดือนนั้นๆ

ใบกำกับภาษี VAT กับเอกสารยืนยันการรับบริการจะมีหมายเลขเอกสารและค่าใช้จ่ายตรงกัน
แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ของแต่ละเดือนสำหรับรอบบัญชีเดือนก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณพร้อมกับใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน โปรดทราบว่าการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ
ขอสำเนาฉบับพิมพ์ย้อนหลังได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "ใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน" แล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง การดำเนินการนี้จะสร้างสำเนาเอกสารยืนยันการรับบริการด้วย

การขอเอกสารเดือนก่อนหน้าต้องดำเนินการหลังจากวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบันเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสำเนาเอกสารยืนยันการรับบริการของเดือนมกราคม ให้ขอหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์)
เอกสารการกระทบยอด เอกสารนี้จะระบุการชำระเงินทั้งหมดระหว่างบัญชีของคุณกับ Google ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ของแต่ละเดือนสำหรับรอบบัญชีเดือนก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งโดยอัตโนมัติปีละครั้งในเดือนมกราคม
ขอฉบับพิมพ์ย้อนหลังได้ในบัญชีของคุณที่หน้าธุรกรรม

โปรดทราบว่าการส่งฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ
การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง

วิธีเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งที่คุณใช้รับเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. หาการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน"
 4. คลิกไอคอนดินสอ แล้วอัปเดตที่อยู่จัดส่งของคุณ
 5. คลิกบันทึก

คุณควรแก้ไขให้เรียบร้อยเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันก่อนสิ้นเดือนเพื่อให้เอกสารจัดส่งไปยังที่อยู่ใหม่ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนข้อมูลในช่องนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจของบัญชีของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่พิมพ์ในเอกสารของคุณ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ โปรดติดต่อเรา

การขอและเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วยตนเอง

การขอเอกสารฉบับพิมพ์

คุณจะขอสำเนาฉบับพิมพ์ของใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน เอกสารยืนยันการรับบริการ และใบกำกับภาษี VAT ล่วงหน้า และขอฉบับพิมพ์ของเอกสารการกระทบยอดและใบแจ้งหนี้ Pro Forma ได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมหรือเอกสารจากเมนูด้านซ้าย
 4. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกช่วงวันที่ที่คุณสนใจ
 5. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารที่คุณต้องการขอแล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง

วิธีนี้จะสร้างคำขอฉบับพิมพ์ของเอกสารที่เลือก โดยเอกสารดังกล่าวจะส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ คุณจะไม่เห็นการยืนยันแต่อย่างใด แต่ขอให้ทราบไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ้ำ

หมายเหตุ

 • หากคุณเลือกรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะขอฉบับพิมพ์ไม่ได้
 • การขอฉบับพิมพ์จะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง และการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วัน
กรณีไม่ได้รับฉบับพิมพ์หรือเอกสารส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณไม่เคยได้รับฉบับพิมพ์ หรือฉบับพิมพ์ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบที่อยู่จัดส่งในหน้าการตั้งค่า ใต้ส่วน "บัญชีการชำระเงิน" ของบัญชี หากที่อยู่ผิด โปรดแก้ไขตามขั้นตอนในส่วน "การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง" ของบทความนี้

หลังจากที่คุณอัปเดตที่อยู่แล้ว โปรดให้เวลาระบบ 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูล จากนั้นให้ขอสำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารที่ต้องการตามขั้นตอนในส่วน "การขอเอกสารฉบับพิมพ์" ของบทความนี้

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งคุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาได้อีกต่อไป โปรดตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากข้อมูลสรุปแคมเปญแทน

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง โปรดติดต่อเรา

เอกสารที่มีข้อผิดพลาด

ใบกำกับภาษี VAT การใช้งานหรือเอกสารยืนยันการรับบริการ

หากเอกสารของคุณมีข้อผิดพลาด คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลในบัญชีก่อน แล้วให้เวลาระบบ 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูล จากนั้น ให้ขอเอกสารใหม่จากบัญชีของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมหรือเอกสารจากเมนูด้านซ้าย
 4. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกช่วงวันที่ที่คุณสนใจ
 5. ดูที่แต่ละเดือนเพื่อค้นหาเอกสารสำหรับเดือนนั้นๆ
 6. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารที่คุณต้องการขอ แล้วเลือกขอฉบับปรับปรุง

ระบบจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการอัปโหลดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของเอกสารนั้นไปยังบัญชีของคุณ และคุณจะได้รับฉบับพิมพ์ทางที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 5 ถึง 10 วัน คุณจะไม่เห็นการยืนยันแต่อย่างใด แต่ขอให้ทราบไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ้ำ

เอกสารอื่นๆ

หากเอกสารอื่นมีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับฉบับที่แก้ไขแล้ว

เอกสารที่สแกน ลงชื่อ และประทับตรา

Google ไม่ได้ให้บริการสแกนเอกสาร แต่คุณดาวน์โหลดเอกสารในเวอร์ชัน .pdf ได้ในหน้าธุรกรรม หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" เอกสารเหล่านี้จะไม่ได้รับการลงชื่อและประทับตรา เนื่องจากเอกสารที่พิมพ์ออกมาโดยมีลายเซ็นและตราประทับจะมีค่าเท่ากับเอกสารที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีลายเซ็นและตราประทับเมื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการบัญชีและภาษี อย่างไรก็ตาม ฉบับพิมพ์ที่คุณได้รับตามที่อยู่จัดส่งจะมีการลงชื่อและประทับตรา

หมายเหตุ: ส่วนนี้จะไม่มีผลกับบัญชีที่ใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง โดยบัญชีเหล่านี้จะได้รับเฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนถัดไปด้านล่าง)

การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่มีข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเรียกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดดูมาตรา 3 บทที่ I FZ RF №1-FZ)

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองใช้แทนฉบับพิมพ์ได้ตามกฎหมายหากทุกฝ่ายยินยอม (โปรดดู FZ RF dated 10.01.2002 №1-FZ) คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาและจัดเก็บไว้ในที่เก็บเอกสารถาวร ตามการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุด การรับส่งเอกสารทั้งหมดระหว่างบริษัทเปลี่ยนไปใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2012 ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนฉบับพิมพ์ได้โดยสมบูรณ์ และสามารถส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Order of Minfin №50н ได้ระบุกระบวนการรับส่งใบแจ้งหนี้เอาไว้และการรับส่งจะต้องทำผ่านซัพพลายเออร์ EDM กิจกรรมของซัพพลายเออร์ EDM อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Order № ММВ-7-6/253@ และคุณดูรายการซัพพลายเออร์ EDM ที่จดทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ FNS

ประโยชน์ของการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 • สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายโดยสมบูรณ์
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ คุณจะประหยัดค่าพิมพ์เอกสาร ค่าดำเนินการต่างๆ และค่าดูแลรักษาที่เก็บเอกสารถาวรได้
 • การส่งเอกสารต้นฉบับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ต้องเสียเวลารอรับเอกสารหลายวันหรือหลายสัปดาห์อีกต่อไป
วิธีการสมัคร

หากต้องการสมัครใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องมีบัญชีกับ DiaDoc.ru DiaDoc.ru เป็นบริการของซัพพลายเออร์ EDM ที่ได้รับอนุญาต นั่นคือ SKB Kontur ซึ่งเป็นผู้พัฒนาบริการทางเว็บสำหรับธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย บริษัทนี้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและในการรักษาความถูกต้องทางกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อลงทะเบียนบัญชีกับ DiaDoc.ru และรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง โปรดทราบว่า Google ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรองให้คุณไม่ได้

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว ให้เลือกใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชี Google Ads

การเลือกไม่ใช้หรือเลือกใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การเลือกไม่ใช้

คุณเลือกที่จะรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราส่งเอกสารของเดือนก่อนหน้าให้คุณทางไปรษณีย์ไม่ได้ และเมื่อเลือกไม่ใช้แล้ว คุณจะไม่ได้รับเอกสารทางอีเมลอีกต่อไป

วิธีเลือกไม่ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในช่อง "การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์"
 4. คลิกบันทึก

คุณจะได้รับเอกสารเฉพาะทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป โดยคุณจะยังคงดาวน์โหลดเอกสารได้ในประวัติการทำธุรกรรม

การเลือกใช้

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับ DiaDoc.ru คุณจะสมัครใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีบัญชีกับ DiaDoc.ru คุณจะเปิดใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกตรวจสอบสิทธิ์ถัดจากช่อง "การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์"
 4. หากคุณลงทะเบียนกับ DiaDoc แล้ว ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง "รับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง"
 5. คลิกบันทึก

คุณจะได้รับเอกสารเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป และจะไม่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์อีกต่อไป

หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แสดงว่าคุณยังลงทะเบียนกับ DiaDoc ไม่สมบูรณ์

คำถามอื่นๆ ที่พบบ่อย

มีการคำนวณยอดรวมอย่างไรในใบกำกับภาษี VAT การใช้งานและเอกสารยืนยันการรับบริการ

VAT จะคำนวณตามการใช้งาน ใบกำกับภาษี VAT การใช้งานและเอกสารยืนยันการรับบริการจะแสดงจำนวนเงินที่ชำระสำหรับการใช้งานและ VAT ดังที่คุณจะเห็นตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างใบกำกับภาษี VAT การใช้งาน
Example usage VAT invoice

ตัวอย่างเอกสารยืนยันการรับบริการ
Example act of acceptance

เอกสารที่มียอดรวมเป็น 0

บางครั้งคุณอาจได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารยืนยันการรับบริการที่มียอดรวมเป็น 0 กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้รหัสโปรโมชันกับบัญชี และเครดิตโปรโมชันนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่รายงาน เมื่อใช้เครดิตโปรโมชันจนหมดแล้ว ใบแจ้งหนี้จะเริ่มแสดงค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

อักษรย่อ OOO "Google"

ในระเบียบกรมสรรพากรของรัสเซีย คุณสมบัติที่กำหนดไว้ของใบแจ้งหนี้จะระบุไว้ในวรรคที่ 5 ของมาตรา 169 นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ไม่ได้ระบุไว้ในวรรคที่ 5 และ 6 ของมาตรา 169 จะไม่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการไม่รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

ตามระเบียบกรมสรรพากรรัสเซีย ใบแจ้งหนี้ที่ออกโดย Google ที่มีชื่อย่อของผู้ขายจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลที่ไม่ตรงในเอกสารการกระทบยอด

หากคุณพบว่าเอกสารการกระทบยอดไม่มีธุรกรรมบางรายการ อาจเป็นไปได้ว่าธุรกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในบัญชี Google Ads อื่น ตัวอย่างเช่น อาจมีการชำระเงินไปยังบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่งที่ลงทะเบียนกับบริษัทของคุณหรือบริษัทอื่นซึ่งคุณเป็นผู้จัดการบัญชีให้ กรณีนี้จะเกิดขึ้นหากคุณระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ที่เป็นของบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่งเมื่อทำการชำระเงิน

บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีจะมีหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ของตนเองซึ่งจำเป็นต้องระบุเมื่อคุณทำการโอนเงินผ่านธนาคาร หากคิดว่าอาจโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ในการโอนเงินว่าตรงกับหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ของบัญชี Google Ads ของคุณหรือไม่

วิธีตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร Google สำหรับบัญชี Google Ads บนใบแจ้งหนี้ Pro Forma

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. ไปที่เดือนล่าสุดที่ชำระเงินและคลิกเอกสาร
 5. คลิกลิงก์ Pro Forma
 6. ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ในคำขอโอนเงิน

หากหมายเลขที่คุณเห็นในบัญชีและบนคำสั่งชำระเงินไม่ตรงกัน หมายความว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่ง หากทั้ง 2 บัญชีจดทะเบียนกับนิติบุคคลรายเดียวกัน คุณจำเป็นต้องขอเอกสารการกระทบยอดสำหรับบัญชีที่ได้รับการโอนเงิน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งหนี้รายเดือน

หมายเหตุ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณชำระเงินค่าใช้จ่าย Google Ads ผ่านการแจ้งหนี้รายเดือน มีวิธีการรับใบแจ้งหนี้ 3 วิธีดังนี้

 1. อีเมล: เราจะอีเมลใบแจ้งหนี้ไปให้คุณภายใน 5 วันทำการนับจากวันแรกของแต่ละเดือน โดยใบแจ้งหนี้จะแสดงค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับเดือนที่ผ่านมา (อีเมลของคุณต้องได้รับการยืนยันจึงจะรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้)
 2. ไปรษณีย์: เราจะส่งใบแจ้งหนี้ฉบับพิมพ์ให้คุณทางไปรษณีย์ด้วย หากคุณได้ขอให้เราดำเนินการเช่นนั้นเมื่อคุณสร้างบัญชี คุณดูและแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วนการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล หรือการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์
 3. บัญชีของคุณ: เราจะสร้างใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัญชี Google Ads ของคุณสำหรับกรณีที่คุณต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
ค้นหาใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

หากใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะค้นหาใบแจ้งหนี้ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการใดๆ ที่มีลำดับชั้นเหนือกว่า
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี จากนั้นเลือกเอกสารการเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูในคอลัมน์ "หมายเลขเอกสาร"
 4. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลดที่เลือกไว้ที่ด้านขวาบน
ค้นหาใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาก่อนที่คุณจะใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. คลิกการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 5. คลิกลิงก์ธุรกรรมทางซ้ายมือเพื่อเรียกดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 6. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกกลับไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่มุมด้านบน
ยกเลิกการส่งทางไปรษณีย์

หากคุณใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน และคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ทางอีเมลเท่านั้น โดยเลิกรับใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" ลบที่อยู่ทั้งหมดในส่วนการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์
 4. แล้วเพิ่มที่อยู่ในส่วนการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีตของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต โปรดติดต่อเรา

การแจ้งหนี้รายเดือน

หมายเหตุ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ผ่านการแจ้งหนี้รายเดือน มีวิธีรับใบแจ้งหนี้ 2 วิธีดังนี้

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 เป็นต้นไป คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับพิมพ์จากไปรษณีย์ของ Blue Dart ภายในอินเดียอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลเฉพาะกับใบแจ้งหนี้ฉบับพิมพ์ที่ออกโดย Google India Private Limited
 1. อีเมล: เราจะส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณทางอีเมลภายใน 7 วันนับจากวันแรกของแต่ละเดือน โดยใบแจ้งหนี้จะแสดงค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับเดือนที่ผ่านมา (อีเมลของคุณต้องได้รับการยืนยันจึงจะรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้)
 2. บัญชีของคุณ: เราจะสร้างใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัญชี Google Ads ของคุณสำหรับกรณีที่คุณต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
ค้นหาใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

หากใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะค้นหาใบแจ้งหนี้ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการใดๆ ที่มีลำดับชั้นเหนือกว่า
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี จากนั้นเลือกเอกสารการเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูในคอลัมน์ "หมายเลขเอกสาร"
 4. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลดที่เลือกไว้ที่ด้านขวาบน
ค้นหาใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาก่อนที่คุณจะใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. คลิกการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 5. คลิกลิงก์ธุรกรรมทางซ้ายมือเพื่อเรียกดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 6. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกกลับไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่มุมด้านบน
ยกเลิกการส่งทางไปรษณีย์

หากคุณใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน และคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ทางอีเมลเท่านั้น โดยเลิกรับใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" ลบที่อยู่ทั้งหมดในส่วนการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์
 4. แล้วเพิ่มที่อยู่ในส่วนการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีตของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต โปรดติดต่อเรา

การแจ้งหนี้รายเดือน

หมายเหตุ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ในแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณรับใบแจ้งหนี้ได้หลายวิธี

 1. อีเมล: เราจะอีเมลใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์และ Nota Fiscal ให้คุณในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 10 ในแต่ละเดือน โดยจะแสดงค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับเดือนที่ผ่านมา (อีเมลของคุณต้องได้รับการยืนยันจึงจะรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้)
 2. บัญชีของคุณ: เราจะสร้างใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัญชี Google Ads ของคุณสำหรับกรณีที่คุณต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ดังกล่าว

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ลงโฆษณาที่ชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง

ค้นหาใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

หากใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะค้นหาใบแจ้งหนี้ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการใดๆ ที่มีลำดับชั้นเหนือกว่า
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี จากนั้นเลือกเอกสารการเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูในคอลัมน์ "หมายเลขเอกสาร"
 4. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลดที่เลือกไว้ที่ด้านขวาบน

ค้นหาการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินก่อนหน้า

หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกลิงก์เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. คลิก "การตั้งค่าใบแจ้งหนี้" ที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 5. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกกลับไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่มุมขวาบน
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีตของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต โปรดติดต่อเรา

การแจ้งหนี้รายเดือน

หมายเหตุ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ผ่านการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย AdWords ทางอีเมลและในบัญชี นอกจากนี้ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ภาษีท้องถิ่นทุกเดือนจาก MakeBill พาร์ทเนอร์ด้านการแจ้งหนี้ท้องถิ่นของ Google ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ Google Ads

 1. อีเมล: เราจะอีเมลใบแจ้งหนี้ไปให้คุณภายใน 5 วันทำการนับจากวันแรกของแต่ละเดือน โดยใบแจ้งหนี้จะแสดงค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับเดือนที่ผ่านมา (คุณจะต้องทำการยืนยันที่อยู่อีเมลของตนเอง จึงจะรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้)
 2. บัญชีของคุณ: เราจะสร้างใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัญชี Google Ads ของคุณสำหรับกรณีที่คุณต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
ค้นหาใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

หากใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะค้นหาใบแจ้งหนี้ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการใดๆ ที่มีลำดับชั้นเหนือกว่า
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี จากนั้นเลือกเอกสารการเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูในคอลัมน์ "หมายเลขเอกสาร"
 4. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลดที่เลือกไว้ที่ด้านขวาบน
ค้นหาใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาก่อนที่คุณจะใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกลิงก์เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. คลิก "การตั้งค่าใบแจ้งหนี้" ที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 5. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกกลับไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่มุมขวาบน
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีตของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต โปรดติดต่อเรา

เลือกการตั้งค่าการชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)
โปรดทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ Google Ads จะไม่ส่งเอกสารบางอย่าง เช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่น ใบแจ้งยอด หรือใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล แต่สำหรับประเทศที่เรามีเอกสารเหล่านี้ให้ คุณจะรับเอกสารได้จากบัญชี คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ

ค้นหาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับปัจจุบันและอดีต

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะทำให้คุณเห็นใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. ในตาราง คลิกแท็บเอกสารด้านล่างเดือนที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกโฟลเดอร์ PDF หรือ XML เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้
  • ใบแจ้งหนี้สำหรับเดือนที่ต้องการจะใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 ของวันทำการของเดือนถัดไป พร้อมด้วยใบลดหนี้ที่มีจำนวนเงินเดียวกัน ใบแจ้งหนี้แยกต่างหากสำหรับการชำระเงินที่คุณทำแต่ละครั้งจะใช้ได้ใน 3 วันทำการหลังจากประมวลผลการชำระเงินแล้ว เช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนของคุณจะพร้อมใช้งานภายในวันที่ 3 ตุลาคม และหากคุณทำการชำระเงินในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินจะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 8 กันยายน
 6. ระบบจะดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ลงมาในคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณพิมพ์ได้
ดูหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คุณอาจต้องการพิมพ์ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน เนื่องจากจะไม่มีการออกใบแจ้งยอดจนกว่าจะถึงวันทำการที่ 3 ของเดือนถัดไป คุณจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการในตาราง
 5. ที่ด้านบนสุดของตาราง ตรวจสอบว่าคุณเลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียด ไม่ใช่มุมมองสรุป
 6. คลิกลิงก์การชำระเงินที่ถูกต้องในคอลัมน์คำอธิบาย ใบเสร็จที่พิมพ์ได้จะปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
 7. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หากคุณต้องการดาวน์โหลดและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น
ปัญหาในการค้นหาใบแจ้งหนี้
มีสาเหตุ 2-3 ประการที่คุณอาจไม่พบใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ ได้แก่
 • ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีท้องถิ่นและใบแจ้งยอดเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าบริการอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน (คุณพิมพ์ใบเสร็จจากการชำระเงินแต่ละครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้) ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีท้องถิ่นหรือใบแจ้งยอดเดือนเมษายนจะพร้อมใช้งานไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม (ซึ่งหมายความว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ไม่มีวันใดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • คุณอาจลืมปรับช่วงวันที่ที่ตารางประวัติการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเห็น

เคล็ดลับ

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน (เงื่อนไขเครดิต) Google จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ว่าทางไปรษณีย์หรืออีเมลสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้

หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงไป ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

 • เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนปัจจุบันในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในเดือนปัจจุบัน หรือก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ใบแจ้งหนี้ถัดไปควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำขึ้นหลังจากวันทำการที่ 5 ของเดือน (หลังจากระบบออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของเดือนที่ผ่านมาแล้ว) จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 • ตัวอย่างเช่น สมมติว่าปัจจุบันเป็นเดือนพฤษภาคม และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Ads ก่อนวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) ควรแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดตนี้ สมมติว่าคุณอัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในวันทำการที่ 6 ของเดือนมิถุนายน ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว .(ในวันทำการที่ 5 ของเดือนมิถุนายน) จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใบแจ้งหนี้ถัดไป (ซึ่งจะออกในวันทำการที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม) จะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่อัปเดต
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

การแจ้งหนี้รายเดือน

หมายเหตุ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านการแจ้งหนี้รายเดือน

คุณจะได้รับเอกสาร 3 ประเภท ได้แก่ ใบแจ้งหนี้รวมภาษี ใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ และใบเสร็จรับเงิน (หรือ complemento de pago) เมื่อระบบตรวจพบการชำระเงินตรงตามใบแจ้งหนี้แล้ว หากชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ผ่านการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะรับเอกสารเหล่านี้ได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. อีเมล: เราจะอีเมลเอกสารให้คุณภายใน 5 วันทำการนับจากวันแรกของแต่ละเดือน โดยจะแสดงค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับเดือนที่ผ่านมา (คุณจะต้องทำการยืนยันที่อยู่อีเมลของตนเอง จึงจะรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้)
 2. บัญชีของคุณ: เราจะสร้างเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัญชี Google Ads ของคุณสำหรับกรณีที่คุณต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว
ค้นหาใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

หากใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะค้นหาใบแจ้งหนี้ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการใดๆ ที่มีลำดับชั้นเหนือกว่า
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี จากนั้นเลือกเอกสารการเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูในคอลัมน์ "หมายเลขเอกสาร"
 4. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลดที่เลือกไว้ที่ด้านขวาบน
ค้นหาใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาก่อนที่คุณจะใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. คลิก "การตั้งค่าใบแจ้งหนี้" ที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
 5. คลิกลิงก์ธุรกรรมเพื่อดูใบแจ้งหนี้
 6. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกกลับไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่มุมด้านบน
ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีตของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ในอดีต โปรดติดต่อเรา

หากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ในยูเครน และคุณเลือกสถานะภาษี "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือ "นิติบุคคล" ขณะสร้างบัญชี Google Ads ทาง Google จะส่งเอกสารทางบัญชีให้คุณ

ขณะที่คุณสร้างบัญชี Google Ads คุณต้องเลือก 1 ในสถานะภาษีต่อไปนี้

 • ส่วนบุคคล
 • ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล

การเลือกของคุณจะมีผลถาวรและเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่ได้ Google จะให้เอกสารทางบัญชีต่อเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีเป็น "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือเป็น "นิติบุคคล" เท่านั้น

การตรวจสอบสถานะภาษีของคุณ

วิธีตรวจสอบสถานะภาษี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. สถานะภาษีของคุณจะปรากฏใน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ตรงกลางหน้า
เอกสารทางบัญชีที่เรามีให้

เราจะให้เอกสารทางบัญชีสำหรับบัญชี Google Ads แต่ละบัญชี หากคุณมีมากกว่า 1 บัญชี เราจะให้เอกสารแยกกันบัญชีละชุด แม้ว่าบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับบัญชีศูนย์ลูกค้าของฉันบัญชีเดียวกันหรือชุดเดียวกัน

แม้ว่าผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียกเก็บเงินบางอย่างโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องร้องขอหากจำเป็นต้องใช้ ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของเอกสารแต่ละประเภทที่เราให้ได้

  สิ่งนี้คืออะไร จัดให้ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์
เอกสารแสดงการยินยอม ส่งให้ทุกเดือน โดยลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เอกสารนี้จะระบุค่าใช้จ่ายจริงในบัญชีสำหรับเดือนนั้นๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณตั้งแต่วันที่ 7 ของแต่ละเดือนสำหรับเดือนบัญชีก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งไปยังที่อยู่จัดส่ง โปรดทราบว่าการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 14 วันทำการ
ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมด: ดาวน์โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และฉบับพิมพ์จะส่งทางไปรษณีย์
เอกสารการกระทบยอด เอกสารนี้จะระบุการชำระบัญชีทั้งหมดระหว่างบัญชีของคุณกับ Google สำหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แบบอิเล็กทรอนิกส์: ดาวน์โหลดได้ในบัญชีของคุณตั้งแต่วันที่ 7 ของแต่ละเดือนสำหรับเดือนบัญชีก่อนหน้า

ฉบับพิมพ์: ส่งโดยอัตโนมัติปีละครั้งในเดือนมกราคม
ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมด
ข้อกำหนดในการให้บริการ เอกสารนี้จะระบุข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads ที่คุณยอมรับเมื่อสร้างบัญชีของคุณ แบบอิเล็กทรอนิกส์: สามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสร้างบัญชี

ฉบับพิมพ์: ส่งโดยอัตโนมัติพร้อมด้วยใบกำกับภาษี VAT หลังจากที่ทำการชำระเงินครั้งแรก

นิติบุคคลและผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT: ส่งตามที่อธิบายทางด้านซ้าย

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT: ดาวน์โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จากบัญชีของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง

ต่อไปนี้คือวิธีเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณจะได้รับเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. หาการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอ
 4. อัปเดตที่อยู่ของคุณ แล้วคลิกบันทึก

อย่าลืมทำการเปลี่ยนแปลงก่อนถึงสิ้นเดือนอย่างน้อย 15 วันเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณจะส่งไปยังที่อยู่ใหม่ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนข้อมูลในช่องนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจของบัญชีของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจของคุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่พิมพ์ในเอกสารของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ไปที่นั่นเลย
 3. หาชื่อและที่อยู่ธุรกิจในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" แล้วคลิกไอคอนดินสอ
 4. อัปเดตที่อยู่ของคุณ แล้วคลิกบันทึก

การร้องขอเอกสารและการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วยตนเอง

การขอเอกสารฉบับพิมพ์

คุณขอฉบับพิมพ์ของเอกสารแสดงการยินยอม ใบแจ้งหนี้ VAT เอกสารการกระทบยอด และใบแจ้งหนี้ Pro Forma ได้ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน
 3. ที่ด้านบนตาราง ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการ
 4. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารที่คุณต้องการร้องขอ แล้วเลือกพิมพ์อีกครั้ง

วิธีนี้จะสร้างคำขอฉบับพิมพ์ของเอกสารที่เลือก โดยเอกสารดังกล่าวจะส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ คุณจะไม่เห็นการยืนยันแต่อย่างใด แต่ขอให้ทราบไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ้ำ

หมายเหตุ

การขอฉบับพิมพ์จะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง และการส่งทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 14 วันทำการ

กรณีไม่ได้รับฉบับพิมพ์หรือเอกสารถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณไม่ได้รับฉบับพิมพ์หรือฉบับพิมพ์ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบที่อยู่จัดส่งในบัญชีในหน้า "การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน" ซึ่งไปได้โดยคลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] เลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน แล้วคลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้ายมือ ที่อยู่จัดส่งจะแสดงในส่วน "บัญชีการชำระเงิน" หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขโดยทำตามขั้นตอนที่แสดงใน "การเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ" ในบทความนี้

หลังจากที่คุณอัปเดตที่อยู่แล้ว โปรดให้เวลาระบบ 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูล จากนั้นให้ขอสำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารที่ต้องการตามขั้นตอนในส่วน "การขอเอกสารฉบับพิมพ์" ของบทความนี้

ไม่มีข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เราได้อัปเกรดเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาไม่แสดงในหน้านี้ ให้คลิกดูกิจกรรมในบัญชีจากระบบการเรียกเก็บเงินเก่าที่แสดงด้านบนตารางประวัติการทำธุรกรรมปัจจุบัน คุณจะไปยังหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมด

หากคุณเข้าถึงข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินไม่ได้ และได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

เอกสารที่มีข้อผิดพลาด

สำหรับเอกสารทั้งหมดยกเว้นใบแจ้งหนี้ VAT ถ้าเอกสารมีข้อผิดพลาด คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลในบัญชีก่อน แล้วให้เวลาระบบ 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูล จากนั้น ให้ขอเอกสารใหม่จากบัญชีของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมหรือใบแจ้งหนี้จากเมนูทางซ้ายมือ
 4. ที่ด้านบนตาราง ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการ
 5. ดูที่แต่ละเดือนเพื่อค้นหาเอกสารสำหรับเดือนนั้นๆ
 6. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารที่คุณต้องการขอ แล้วเลือกขอฉบับปรับปรุง

ระบบจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการอัปโหลดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของเอกสารนั้นไปยังบัญชีของคุณ และคุณจะได้รับฉบับพิมพ์ทางที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 5 ถึง 10 วัน คุณจะไม่เห็นการยืนยันแต่อย่างใด แต่ขอให้ทราบไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ้ำ

เอกสารที่สแกน ลงชื่อ และประทับตรา

Google ไม่ได้ให้บริการสแกนเอกสาร แต่คุณดาวน์โหลดเอกสารในเวอร์ชัน .pdf ได้ในหน้า "ประวัติการทำธุรกรรม" หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" เอกสารเหล่านี้จะไม่ได้รับการลงชื่อและประทับตรา ทั้งนี้เนื่องจาก สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการบัญชีและภาษีนั้น เอกสารที่พิมพ์ออกมาโดยมีลายเซ็นและตราประทับจะมีค่าเท่ากับเอกสารที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีลายเซ็นและตราประทับ อย่างไรก็ตาม สำเนาเอกสารที่คุณได้รับตามที่อยู่ทางไปรษณีย์จะได้รับการลงชื่อและประทับตรา

คำถามอื่นๆ ที่พบบ่อย

เอกสารที่มียอดรวมเป็น 0

บางครั้งคุณอาจได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารแสดงการยินยอมที่มียอดรวมเป็น 0 กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้รหัสโปรโมชันกับบัญชีของคุณ และเครดิตโปรโมชันนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่รายงาน เมื่อใช้เครดิตโปรโมชันจนหมดแล้ว ใบแจ้งหนี้จะเริ่มแสดงค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

ข้อมูลที่ไม่ตรงกันในเอกสารแสดงความยินยอม

หากคุณสังเกตเห็นว่าเอกสารแสดงการยินยอมไม่มีธุรกรรมบางอย่าง ธุรกรรมเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นในบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น อาจมีการชำระเงินไปยังบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่งที่ลงทะเบียนกับบริษัทของคุณหรือบริษัทอื่นซึ่งมีบัญชีที่คุณเป็นผู้จัดการ กรณีนี้จะเกิดขึ้นหากคุณระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ที่เป็นของบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่งเมื่อทำการชำระเงิน

บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีจะมีหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ของตนเองซึ่งจำเป็นต้องระบุเมื่อคุณทำการโอนเงินผ่านธนาคาร หากคิดว่าอาจโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ในการโอนเงินว่าตรงกับหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ของบัญชี Google Ads ของคุณหรือไม่

วิธีตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร Google สำหรับบัญชี Google Ads บนใบแจ้งหนี้ Pro Forma มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้ายมือ
 4. ไปที่เดือนล่าสุดที่ชำระเงินและคลิกเอกสาร
 5. คลิกลิงก์ Pro Forma
 6. ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร Google ในคำขอโอนเงิน

หากหมายเลขที่คุณเห็นในบัญชีและบนคำสั่งชำระเงินไม่ตรงกัน หมายความว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชี Google Ads อีกบัญชีหนึ่ง หากทั้ง 2 บัญชีจดทะเบียนกับนิติบุคคลรายเดียวกัน คุณจำเป็นต้องขอเอกสารการกระทบยอดสำหรับบัญชีที่ได้รับการโอนเงิน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตั้งค่าที่กำหนดไว้

หากต้องการยืนยันการตั้งค่าการชำระเงินให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] และเลือก การเรียกเก็บเงิน ภายในบัญชี Google Ads คุณจะเห็นการตั้งค่าการชำระเงินที่ด้านบนในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก