Få en faktura, ett kontoutdrag eller ett kvitto på betalning

 
Få din Google Ads-faktura med några få enkla steg. Välj ditt land ovan och välj faktureringsinställningen för att se stegen för ditt konto.
Annonsörer i Kina och Taiwan får inte längre kreditnotor för ogiltig aktivitet, överleverans och kampanjkoder. De visas i stället på den senaste fakturan som kreditjusteringar för dina annonsutgifter. Du fortsätter att få Google-fakturor och lokala fakturor som visar samma utestående belopp.

Det finns en lokal faktureringsgräns, vilket innebär att vi endast kan fakturera högst 99 000 CNY per fapiao, För att uppnå en exakt matchning mellan Google och lokala fakturor delar vi upp Google-fakturor på mer än 99 000 CNY i mindre fakturor och debetnotor enligt nedan. 

Annonsutgifter Google-faktura Lokal faktura
101 000 CNY
 • Faktura 1: 99 000 CNY
 • Debetnota: 2 000 CNY
 • Fapiao 1: 99 000 CNY
 • Fapiao 2: 2 000 CNY


 
Observera följande radbeskrivningar för uppdelning av Google-fakturorna:

 • Kreditjustering – En del av beloppet har överförts till en separat faktura på grund av fapiao-begränsning
 • Debetnota – En del av beloppet har överförts från den ursprungliga fakturan på grund av fapiao-begränsning

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)
Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.
Definition av termer på kontoutdraget

Utdrag är inte räkningar. De är en översikt över faktureringsaktiviteten under den angivna tidsperioden. Nedan följer definitioner av vanligt förekommande termer i kontoutdragen för ditt Google Ads-konto.

Termer Definition
Ingående saldo Saldo överfört från föregående månad
Summa ny aktivitet (inklusive moms, om tillämpligt) Nya kostnader som har uppkommit sedan det senaste utdraget, inklusive beräknade skatter, om tillämpligt
Summa justeringar (inklusive moms, om tillämpligt) Då och då kan ditt Google Ads-saldo behöva justeras. Justeringarna sker oftast i form av kreditering på grund av överleverans.
Summa mottagna betalningar Manuella eller automatiska betalningar till ditt konto
Utgående saldo

Strategi med manuella betalningar: Saldot på ditt Google Ads-konto kan tillämpas på utgifter

Strategi med automatiska betalningar: Utestående saldo på ditt Google Ads-konto för aktuell månad

Skatter Du kan behöva betala skatt eller moms för din verksamhet beroende på var du bedriver den. Skattesatserna bestäms i varje enskilt land.
Hitta och skriva ut aktuella och tidigare lokala skattefakturor och utdrag
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering.
  Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för de lokala skattefakturor eller utdrag du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och lokala skattefakturorna eller utdragen.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn om du vill se tidigare aktiviteter. Välj till exempel I år om du vill se lokala skattefakturor eller utdrag för innevarande kalenderår.
 5. Klicka på Dokument för att se tillgängliga lokala skattefakturor eller utdrag för det valda datumintervallet.
 6. Klicka på dokumentnumret för det dokument du vill se och klicka på Ladda ned.
  • Länken till fakturan för innevarande månads skattefakturor och utdrag visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
  • En lokal skattefaktura och ett utdrag för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Skattefakturorna och utdragen för september är till exempel tillgängliga från den 5 oktober. Lokala skattefakturor och utdrag genereras inte under veckoslut och helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av dokumenten under dessa perioder. Under tiden kan du alltid skriva ut kvitton för varje betalning.
  • Fakturor genereras för samlade klickkostnader, inte betalningar som har skett under månaden. Om det inte har samlats några klickkostnader på ditt konto under en viss månad genereras ingen faktura, eller så genereras en tom faktura.

   Om du är berättigad till att få lokala skattefakturor bör du notera att utdrag vanligtvis genereras först, följt av den lokala skattefakturan strax därefter.

 7. De lokala skattefakturorna och utdragen laddas automatiskt ned till datorn i PDF-format så att du kan visa eller skriva ut dem.

 

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom dokumenten kanske inte laddas ned då.

Visa eller skriv ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom dina lokala skattefakturor eller utdrag inte genereras förrän den femte arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till din bokföring. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är valt i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett kvitto för utskrift visas i ett nytt webbläsarfönster eller på en ny flik.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Problem med att hitta dina lokala skattefakturor och utdrag
Det finns några olika anledningar till att du inte hittar vissa lokala skattefakturor och utdrag:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för april blir till exempel tillgängliga senast den 5 maj (under förutsättning att den 1–5 maj inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för transaktionshistoriktabellen. Ange datumintervallet ovanför tabellen för de lokala skattefakturor eller utdrag du vill se.

  Om du är berättigad till att få en lokal skattefaktura bör du notera att utdrag vanligtvis genereras först, följt av den lokala skattefakturan strax därefter.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google lokala skattefakturor eller utdrag med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra dina lokala skattefakturor och utdrag

När en lokal skattefaktura eller ett utdrag väl har utfärdats kan vi inte göra ändringar i dokumentet. Detta gäller också om du har råkat ange felaktiga faktureringsuppgifter. Däremot kan du när som helst redigera dina faktureringsuppgifter, så används de nya uppgifterna på kommande lokala skattefakturor och utdrag.

Det är inte heller möjligt att få en separat lokal skattefaktura eller separat utdrag för varje kampanj.

Faktureringsuppgifter saknas

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss för information om dina tidigare fakturor.

Relaterade länkar:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)

Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer. 

Under januari till april 2015 delades kontoutdragen upp i separata dokument för betalningar och moms. Om du går igenom din moms under de här månaderna ska du titta på den separata momsfakturan.

Definition av termer på kontoutdraget

Utdrag är inte räkningar. De är en översikt över faktureringsaktiviteten under den angivna tidsperioden. Nedan följer definitioner av vanligt förekommande termer i kontoutdragen för ditt Google Ads-konto.

Termer Definition
Ingående saldo Saldo överfört från föregående månad
Summa ny aktivitet (inklusive moms, om tillämpligt) Nya kostnader som har uppkommit sedan det senaste utdraget, inklusive beräknade skatter, om tillämpligt
Summa justeringar (inklusive moms, om tillämpligt) Då och då kan ditt Google Ads-saldo behöva justeras. Justeringarna sker oftast i form av kreditering på grund av överleverans.  Läs mer om olika typer av krediteringar och justeringar i ditt konto.
Summa mottagna betalningar Manuella eller automatiska betalningar till ditt konto
Utgående saldo

Strategi med manuella betalningar: Saldot på ditt Google Ads-konto kan tillämpas på utgifter

Strategi med automatiska betalningar: Utestående saldo på ditt Google Ads-konto för aktuell månad

Skatter Du kan behöva betala skatt eller moms för din verksamhet beroende på var du bedriver den. Skattesatserna bestäms i varje enskilt land.
Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för fakturorna du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn för att se tidigare fakturor. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 5. Klicka på Dokument i tabellen under den månad vars faktura du vill se.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Månadsfaktura. Om du vill se fakturor för januari till april 2015 ska du även klicka på rullgardinsmenyn Momsfaktura EU för att se den separata momsfakturan.
 7. Klicka på fakturanumret.
  • Länken till fakturan för innevarande månad visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
  • En faktura för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din septemberfaktura är till exempel klar den 5 oktober. Fakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder. Under tiden kan du alltid skriva ut kvitton för varje betalning.
  • Fakturor genereras för samlade klickkostnader, inte betalningar som har skett under månaden. Om det inte har samlats några klickkostnader på ditt konto under en viss månad genereras ingen faktura, eller så genereras en tom faktura.
 8. Fakturan öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut fakturan genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Alternativt kan du högerklicka på fakturan och klicka på Skriv ut. Om du vill ladda ned fakturan och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom fakturan kanske inte laddas ned då.

Visa eller skriva ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom månadsfakturan inte genereras förrän den femte arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till bokföringen. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är valt i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett utskrivbart kvitto visas i ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du kanske inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för april blir till exempel tillgängliga senast den 5 maj (under förutsättning att den 1–5 maj inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för tabellen med transaktionshistorik. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra din faktura

Om dina faktureringsuppgifter har ändrats bör du tänka på följande när det gäller vad som visas på fakturan:

 • Fakturor för den innevarande månadens transaktioner utfärdas vanligen den femte arbetsdagen efterföljande månad. Om du uppdaterar dina faktureringsuppgifter innevarande månad eller före den femte arbetsdagen efterföljande månad bör därför nästa faktura innehålla de uppdaterade faktureringsuppgifterna. Alla ändringar som du gör efter den femte arbetsdagen i månaden, när fakturan för föregående månads transaktioner redan har utfärdats, syns först på nästa månads faktura.
 • Anta att det är maj och att du behöver ändra dina faktureringsuppgifter. Om du uppdaterar faktureringsuppgifterna i Google Ads före den femte arbetsdagen i juni bör din nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juni) visa dessa uppdaterade uppgifter. Anta i stället att du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den sjätte arbetsdagen i juni. Fakturan som redan har utfärdats den femte arbetsdagen förblir oförändrad, men nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juli) visar de uppdaterade uppgifterna.
Momsen kanske inte är inräknad

Googles europeiska huvudkontor (Google Ireland Ltd.) finns i Dublin. Google-annonsörer med en faktureringsadress inom EU faktureras och administreras därför av Google Ireland Ltd. Moms är inte inkluderad i kostnaderna för Google Ads om du har en företagsadress inom EU men utanför Irland. I stället ska du själv deklarera momsen enligt momssatsen i ditt EU-land. En separat tabell med aktuella momskostnader visas på fakturan. Under januari till april 2015 skickades momsfakturor separat från månadsfakturan för betalningar.

Läs artikeln om skatter för mer information.

Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss för information om dina tidigare fakturor.

Relaterade länkar:

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)
Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.
Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. .
  Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för fakturorna du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn om du vill se tidigare aktiviteter. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 5. Klicka på Dokument om du vill se tillgängliga månadsfakturor för det valda datumintervallet.
 6. Klicka på fakturanumret för den faktura du vill se och klicka på Ladda ned.
  • Länken till fakturan för innevarande månad visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
  • En faktura för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din septemberfaktura är till exempel klar den 5 oktober. Fakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder. Under tiden kan du alltid skriva ut kvitton för varje betalning.
  • Fakturor genereras för samlade klickkostnader, inte betalningar som har skett under månaden. Om det inte har samlats några klickkostnader på ditt konto under en viss månad genereras ingen faktura, eller så genereras en tom faktura.
 7. Fakturan laddas automatiskt ned till datorn så att du kan visa eller skriva ut den.

 

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom fakturan inte laddas ned då.

Visa eller skriv ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom månadsfakturan inte genereras förrän den femte arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till bokföringen. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är valt i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett kvitto för utskrift visas i ett nytt webbläsarfönster eller på en ny flik.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du kanske inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för april blir till exempel tillgängliga senast den 5 maj (under förutsättning att den 1–5 maj inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för transaktionshistoriktabellen. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra din faktura

Om dina faktureringsuppgifter har ändrats bör du tänka på följande när det gäller vad som visas på fakturan:

 • Fakturor för den innevarande månadens transaktioner utfärdas vanligen den femte arbetsdagen efterföljande månad. Om du uppdaterar dina faktureringsuppgifter innevarande månad eller före den femte arbetsdagen efterföljande månad bör därför nästa faktura innehålla de uppdaterade faktureringsuppgifterna. Alla ändringar som du gör efter den femte arbetsdagen i månaden, när fakturan för föregående månads transaktioner redan har utfärdats, syns först på nästa månads faktura.
 • Anta att det är maj och att du behöver ändra dina faktureringsuppgifter. Om du uppdaterar faktureringsuppgifterna i Google Ads före den femte arbetsdagen i juni bör din nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juni) visa dessa uppdaterade uppgifter. Låt oss istället anta att du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den sjätte arbetsdagen i juni. Den faktura som redan har utfärdats den femte arbetsdagen förblir oförändrad, men nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juli) visar de uppdaterade uppgifterna.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss för information om dina tidigare fakturor.

Relaterade länkar:

Den indiska regeringen (GSTN) har tillkännagivit att alla fakturor mellan företag (B2B) eller mellan företag och myndigheter (B2G) från och med den första oktober 2020 måste registreras i realtid i den indiska registreringsportalen (Indian Registration Portal). Fakturor som har validerats av myndigheten, dvs. att kunden har tillhandahållit ett giltigt GSTIN som matchar deras faktureringsadress, innehåller en QR-kod och ett IRN (Indian Registration Number). 

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)

Från och med den första oktober 2020 ersätts avsnittet med information om kostnader och skatter (Records of costs and taxes) på fakturan med information om användning och kostnader som baseras på utgifterna under en månad. 

Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.
Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. .
  Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för fakturorna du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn om du vill se tidigare aktiviteter. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 5. Klicka på Dokument för att se tillgängliga skattefakturor för Indien för det valda datumintervallet.
 6. Klicka på fakturanumret för den faktura du vill se och klicka på Ladda ned.
  • Länken till fakturan för innevarande månad visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
  • En faktura för en viss månad finns tillgänglig från den sjunde arbetsdagen efterföljande månad. Din septemberfaktura är till exempel klar den 7 oktober. Fakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder. Under tiden kan du alltid skriva ut kvitton för varje betalning.
  • Fakturor genereras för samlade klickkostnader, inte betalningar som har skett under månaden. Om det inte har samlats några klickkostnader på ditt konto under en viss månad genereras ingen faktura, eller så genereras en tom faktura.
 7. Fakturan laddas automatiskt ned till datorn så att du kan visa eller skriva ut den.

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom fakturan inte laddas ned då.

Visa eller skriv ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom din månadsfaktura inte genereras förrän den sjunde arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till din bokföring. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är valt i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett kvitto för utskrift visas i ett nytt webbläsarfönster eller på en ny flik.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du kanske inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för april blir till exempel tillgängliga senast den 5 maj (under förutsättning att den 1–5 maj inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för transaktionshistoriktabellen. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra din faktura

Om dina faktureringsuppgifter har ändrats bör du tänka på följande när det gäller vad som visas på fakturan:

 • Fakturor för den innevarande månadens transaktioner utfärdas vanligen den femte arbetsdagen efterföljande månad. Om du uppdaterar dina faktureringsuppgifter innevarande månad eller före den femte arbetsdagen efterföljande månad bör därför nästa faktura innehålla de uppdaterade faktureringsuppgifterna. Alla ändringar som du gör efter den femte arbetsdagen i månaden, när fakturan för föregående månads transaktioner redan har utfärdats, syns först på nästa månads faktura.
 • Anta att det är maj och att du behöver ändra dina faktureringsuppgifter. Om du uppdaterar faktureringsuppgifterna i Google Ads före den femte arbetsdagen i juni bör din nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juni) visa dessa uppdaterade uppgifter. Låt oss istället anta att du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den sjätte arbetsdagen i juni. Den faktura som redan har utfärdats den femte arbetsdagen förblir oförändrad, men nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juli) visar de uppdaterade uppgifterna.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss för information om dina tidigare fakturor.

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)

Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer. 

Under januari till april 2015 delades kontoutdragen upp i separata dokument för betalningar och moms. Om du går igenom din moms under de här månaderna ska du titta på den separata momsfakturan.

Definition av termer på kontoutdraget

Utdrag är inte räkningar. De är en översikt över faktureringsaktiviteten under den angivna tidsperioden. Nedan följer definitioner av vanligt förekommande termer i kontoutdragen för ditt Google Ads-konto.

Termer Definition
Ingående saldo Saldo överfört från föregående månad
Summa ny aktivitet (inklusive moms, om tillämpligt) Nya kostnader som har uppkommit sedan det senaste utdraget, inklusive beräknade skatter, om tillämpligt
Summa justeringar (inklusive moms, om tillämpligt) Då och då kan ditt Google Ads-saldo behöva justeras. Justeringarna sker oftast i form av kreditering på grund av överleverans.
Summa mottagna betalningar Manuella eller automatiska betalningar till ditt konto
Utgående saldo

Strategi med manuella betalningar: Saldot på ditt Google Ads-konto kan tillämpas på utgifter

Strategi med automatiska betalningar: Utestående saldo på ditt Google Ads-konto för aktuell månad

Skatter Du kan behöva betala skatt eller moms för din verksamhet beroende på var du bedriver den. Skattesatserna bestäms i varje enskilt land.
Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för fakturorna du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn för att se tidigare fakturor. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 5. Klicka på Dokument i tabellen under den månad vars faktura du vill se.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Månadsfaktura. Om du vill se fakturor för januari till april 2015 ska du även klicka på rullgardinsmenyn Momsfaktura EU för att se den separata momsfakturan.
 7. Klicka på fakturanumret.
  • Länken till fakturan för innevarande månad visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
  • En faktura för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din septemberfaktura är till exempel klar den 5 oktober. Fakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder. Under tiden kan du alltid skriva ut kvitton för varje betalning.
  • Fakturor genereras för samlade klickkostnader, inte betalningar som har skett under månaden. Om det inte har samlats några klickkostnader på ditt konto under en viss månad genereras ingen faktura, eller så genereras en tom faktura.
 8. Fakturan öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut fakturan genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Alternativt kan du högerklicka på fakturan och klicka på Skriv ut. Om du vill ladda ned fakturan och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom fakturan kanske inte laddas ned då.

Visa eller skriva ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom månadsfakturan inte genereras förrän den femte arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till bokföringen. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är valt i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett utskrivbart kvitto visas i ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du kanske inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för april blir till exempel tillgängliga senast den 5 maj (under förutsättning att den 1–5 maj inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för tabellen med transaktionshistorik. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra din faktura

Om dina faktureringsuppgifter har ändrats bör du tänka på följande när det gäller vad som visas på fakturan:

 • Fakturor för den innevarande månadens transaktioner utfärdas vanligen den femte arbetsdagen efterföljande månad. Om du uppdaterar dina faktureringsuppgifter innevarande månad eller före den femte arbetsdagen efterföljande månad bör därför nästa faktura innehålla de uppdaterade faktureringsuppgifterna. Alla ändringar som du gör efter den femte arbetsdagen i månaden, när fakturan för föregående månads transaktioner redan har utfärdats, syns först på nästa månads faktura.
 • Anta att det är maj och att du behöver ändra dina faktureringsuppgifter. Om du uppdaterar faktureringsuppgifterna i Google Ads före den femte arbetsdagen i juni bör din nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juni) visa dessa uppdaterade uppgifter. Anta i stället att du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den sjätte arbetsdagen i juni. Fakturan som redan har utfärdats den femte arbetsdagen förblir oförändrad, men nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juli) visar de uppdaterade uppgifterna.
Momsen kanske inte är inräknad

Googles europeiska huvudkontor (Google Ireland Ltd.) finns i Dublin. Google-annonsörer med en faktureringsadress inom EU faktureras och administreras därför av Google Ireland Ltd. Moms är inte inkluderad i kostnaderna för Google Ads om du har en företagsadress inom EU men utanför Irland. I stället ska du själv deklarera momsen enligt momssatsen i ditt EU-land. En separat tabell med aktuella momskostnader visas på fakturan. Under januari till april 2015 skickades momsfakturor separat från månadsfakturan för betalningar.

Läs artikeln om skatter för mer information.

Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss för information om dina tidigare fakturor.

Relaterade länkar:

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)
Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsdokument. Öppna Fakturering
 3. Ange datumintervallet ovanför tabellen för de fakturor du vill se.
 4. Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
 5. Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn om du vill se tidigare fakturor. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 6. Klicka i tabellen på fakturanumret bredvid den månad vars faktura du vill se.
 7. Länken till fakturan för innevarande månad visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
 8. En faktura för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din septemberfaktura är till exempel klar den 5 oktober. Fakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder.
 9. Fakturor genereras utifrån utgifterna under månaden, inte för betalningar som har gjorts. Om ditt konto inte har haft några utgifter under en specifik månad genereras ingen faktura för månaden i fråga.
 10. Om du betalar via banköverföring, check eller bankomat får du en faktura. Om du betalar med kreditkort får du ett Google-utdrag för betalningen.
 11. Fakturan öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Om du vill ladda ned din faktura och spara en kopia som pdf-fil på datorn högerklickar du och väljer Spara som. Du kan skriva ut fakturan genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Du kan också högerklicka på fakturan och klicka på Skriv ut.

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom fakturan inte kan öppnas då.

Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för maj blir till exempel tillgängliga senast den 5 juni (under förutsättning att den 1–5 juni inte omfattar ett veckoslut).
 • Om det inte har tillkommit några kostnader under en viss månad genereras ingen faktura för den månaden.
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för transaktionshistoriktabellen. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra din faktura

Om dina faktureringsuppgifter har ändrats bör du tänka på följande om vad som visas på fakturan:

 • Fakturor för den innevarande månadens transaktioner utfärdas vanligen den femte arbetsdagen i efterföljande månad. Om du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den nuvarande månaden eller före den femte arbetsdagen i nästkommande månad bör därför nästa faktura innehålla de uppdaterade faktureringsuppgifterna. Alla ändringar du gör efter den femte arbetsdagen i månaden, när fakturan för föregående månads transaktioner redan har utfärdats, syns först på nästa månads faktura.
 • Anta att det just nu är maj och att du behöver ändra dina faktureringsuppgifter. Om du uppdaterar faktureringsuppgifterna i Google Ads innan den femte arbetsdagen i juni bör din nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juni) visa dessa uppdaterade uppgifter. Låt oss istället anta att du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den sjätte arbetsdagen i juni. Den faktura som redan har utfärdats den femte arbetsdagen förblir oförändrad, men nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juli) visar de uppdaterade uppgifterna.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss om du vill ha information om dina tidigare fakturor.

Relaterade länkar:

Månadsvis fakturering

Obs!

Dessa steg gäller endast kunder med månadsvis fakturering. De flesta annonsörer använder automatiska betalningar eller manuella betalningar. Om du använder automatiska eller manuella betalningar ska du följa stegen ovan.

Om du betalar dina Google Ads-kostnader via månadsvis fakturering kan du få dina fakturor på två sätt:

 1. Via e-post: Vi skickar en faktura via e-post inom fem arbetsdagar från början av varje månad. Kostnaderna för föregående månad ingår. (Du måste verifiera din e-postadress innan du kan få fakturorna.)
 2. I ditt konto: Vi lägger upp en elektronisk version av skattefakturan i ditt Google Ads-konto som du kan läsa, skriva ut eller ladda ned.
Hitta en faktura i ditt konto

Så här hittar du dina fakturor om du använder månadsvis fakturering:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som betalningsansvarig eller ett annat förvaltarkonto ovanför det.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] överst till höger och välj Faktureringsdokument.
 3. Leta reda på fakturan du vill se i kolumnen Dokumentnummer.
 4. Markera de fakturor du vill hämta och klicka på Hämta valda högst upp till höger.

Om du vill hämta e-fakturor och kreditnotor letar du först reda på fakturanumret enligt beskrivningen ovan och sedan följer du stegen nedan.

 1. Klicka på fakturanumret.
 2. Klicka på Dokument.
 3. Klicka på E-fakturor och kreditnotor.
 4. Klicka på e-fakturanumret för att hämta fakturan.
Hitta fakturor från innan du aktiverade månadsvis fakturering

Så här hittar du fakturor som skapades innan du började använda månadsvis fakturering:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på länken Faktureringsöverföringar längs kanten på sidan.
 4. Klicka på det faktureringskonto som du vill se tidigare fakturor för.
 5. Klicka på länken Transaktioner för att se fakturor.
 6. Klicka på Återgå till nuvarande inställningar i det övre hörnet när du är klar.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)
Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.
Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för fakturorna du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn för att se tidigare fakturor. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 5. Klicka i tabellen på rullgardinsmenyn Dokument under den månad vars faktura du vill se.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Månadsfaktura.
 7. Klicka på fakturanumret.
  • Länken till fakturan för innevarande månad visas inte före slutet av månaden. I stället för länken visas meddelandet ”Fakturan är inte färdig”.
  • En faktura för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din septemberfaktura är till exempel klar den 5 oktober. Fakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder. Under tiden kan du alltid skriva ut kvitton för varje betalning.
  • Fakturor genereras för samlade klickkostnader, inte betalningar som har skett under månaden. Om det inte har samlats några klickkostnader på ditt konto under en viss månad genereras ingen faktura, eller så genereras en tom faktura.
 8. Fakturan öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut fakturan genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Alternativt kan du högerklicka på fakturan och klicka på Skriv ut. Om du vill ladda ned fakturan och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.

Tips

Kontrollera att inställningarna i din webbläsare inte blockerar popup-fönster, eftersom fakturan inte kan öppnas då.

Visa eller skriv ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom månadsfakturan inte genereras förrän den femte arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till bokföringen. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster eller leta reda på kortet Transaktioner mitt på sidan och klicka på Visa transaktioner.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är valt i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett utskrivbart kvitto visas i ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du kanske inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för april blir till exempel tillgängliga senast den 5 maj (under förutsättning att den 1–5 maj inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för tabellen med transaktionshistorik. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra en tidigare faktura

När en faktura väl har utfärdats kan vi inte ändra fakturamottagarens namn. Detta gäller också om du har råkat ange felaktiga faktureringsuppgifter. Däremot kan du göra andra ändringar genom att skicka in ett formulär för fakturakorrigering.

Ändra fakturamottagarens namn

Du kan när som helst redigera fakturamottagarens namn, så används den nya uppgiften i dina kommande fakturor.

Om du vill att ändringen ska synas på nästa faktura måste du göra ändringen senast 14 dagar före månadens slut.

Ändra andra uppgifter

Så här ändrar du andra uppgifter i din faktura (undantaget fakturamottagarens namn):

 1. Redigera dina faktureringsuppgifter i ditt Google Ads-konto.
 2. Fyll i fakturajusteringsmeddelandet nedan, kontakta oss och skicka in det ifyllda formuläret som bilaga.
 3. När du har fått en e-postbekräftelse från oss kan du använda din faktura tillsammans med detta dokument för bokföring och momsinbetalning.

Obs!

Enligt ändringarna i polsk skattelagstiftning från januari 2013 är Google inte skyldigt att returnera ett undertecknat justeringsmeddelande. E-postmeddelandet som du får från oss är en giltig bekräftelse.

Momsen kanske inte är inräknad

Googles europeiska huvudkontor finns i Dublin (Google Ireland Ltd.). Google-annonsörer med en faktureringsadress inom EU faktureras och administreras därför av Google Ireland Ltd. Moms ingår inte i kostnaderna för Google Ads om du har en företagsadress inom EU, men utanför Irland. I stället ska du själv deklarera momsen enligt momssatsen i ditt EU-land.

Elektroniska fakturor följer EU:s bestämmelser

De elektroniska fakturorna som du skriver ut från ditt konto inbegriper

 • dina inbetalningar
 • vårt momsregistreringsnummer
 • ditt momsregistreringsnummer (om du har angett det i din faktureringsprofil).

Fakturorna uppfyller EU:s krav i momsdirektivet (artikel 226, rådets direktiv 2006/112/EC) och godtas av den lokala skattemyndigheten. Kontakta en skatterådgivare eller lokal myndighet om du har frågor.

Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss för information om dina tidigare fakturor.

Relaterade länkar:

Välj betalningsinställning nedan.

Manuella betalningar

Om du befinner dig i Ryssland och väljer Enskild näringsidkare eller Företag som skattestatus när du skapar ditt Google Ads-konto tillhandahåller Google redovisningsdokument.

När du skapar ditt Google Ads-konto måste du välja någon av följande skattestatusar:

 • Privatperson
 • Enskild näringsidkare
 • Företag

Inställningen är permanent och går inte att ändra i efterhand. Google tillhandahåller bara redovisningsdokument om ditt konto har skapats för antingen Enskild näringsidkare eller Företag.

Om ditt konto har skattestatusen Personligt får du ett enda redovisningsdokument, ett kassakvitto, efter varje slutförd inbetalning eller återbetalning. Elektroniska kopior skickas automatiskt till den verifierade e-postadress som är kopplad till din primära betalningskontakt. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella så att transaktionen kan ske utan fördröjning.

Kontrollera din skattestatus

Så här kontrollerar du din skattestatus:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Din skattestatus visas under Betalningsprofil mitt på sidan.
Ändra din skattestatus
Kontakta oss om du behöver ändra eller korrigera din skattestatus. Eventuella ändringar påverkar inte tidigare transaktioner eller redovisningsdokument och gäller endast från datumet då vi gör ändringen.
Redovisningsdokumenten som vi tillhandahåller

Redovisningsdokument tillhandahålls för varje Google Ads-konto. Om du har fler än ett konto tillhandahåller vi separata dokument för varje konto, även om alla är kopplade till ett eller flera Mitt kundcenter-konton (MCC).

Vissa faktureringsdokument tillhandahålls automatiskt till alla kvalificerade annonsörer, medan andra måste beställas vid behov. Nedan hittar du information om alla typer av dokument som vi kan tillhandahålla:

  Beskrivning Tillhandahålls automatiskt till kvalificerade annonsörer Tillhandahålls på begäran till kvalificerade annonsörer
Momsfaktura för användning Skickas varje månad och dateras den sista dagen i månaden. Dokumentet visar de faktiska kostnaderna på kontot under den aktuella månaden.

Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot mellan den 3:e och 7:e varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas till postadressen när den elektroniska versionen har genererats. Observera att postgången kan ta upp till tio arbetsdagar.

Begär papperskopior för tidigare perioder i ditt konto på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka på rullgardinsmenyn vid Momsfaktura för användning och välj Ny utskrift. En kopia av godkännandeåtgärden skapas också.

Fakturakopior för tidigare månader kan beställas efter den 20:e innevarande månad. (Om du till exempel behöver en kopia av momsfakturan för användning för januari måste du vänta till efter den 20 februari).

Godkännandeåtgärd Skickas varje månad och dateras den sista dagen i månaden. Dokumentet visar faktiska kostnader för kontot under den aktuella månaden.

Momsfakturan och godkännandeåtgärden visar identiska dokumentnummer och samma kostnader.
Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot mellan den 3:e och 7:e varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas till postadressen tillsammans med Momsfaktura för användning. Observera att postgången kan ta upp till tio arbetsdagar.
Begär papperskopior för tidigare perioder i ditt konto på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt och sedan på Transaktioner. Klicka på rullgardinsmenyn vid Momsfaktura för användning och välj Ny utskrift. En kopia av godkännandeåtgärden skapas också.

Fakturakopior för tidigare månader kan beställas efter den 20:e innevarande månad. Om du till exempel behöver en kopia av Godkännandeåtgärd för januari måste du vänta till efter den 20 februari).
Förskottsfaktura för moms

Genereras för varje inbetalning du gör för dagen då betalningen togs emot och visar det totala beloppet (inklusive moms).

Dokumentnumret börjar med ”A”.

Elektronisk version: Kan laddas ned i ditt konto inom 48 timmar efter att vi har tagit emot din inbetalning.

Papperskopia: Skickas till postadressen när den elektroniska versionen har genererats. Observera att postgången kan ta upp till tio arbetsdagar

Begär papperskopior för tidigare betalningar i ditt konto på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt och sedan Transaktioner.

Fakturakopior kan beställas tio arbetsdagar efter att betalningen visades i ditt konto.

Förlikningsåtgärd Visar alla ömsesidiga avräkningar mellan ditt konto och Google för en specifik period, som börjar den 1 januari och som inte kan vara längre än ett år. Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot mellan den 3:e och 7:e varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas automatiskt en gång om året i januari.
Begär papperskopior för tidigare perioder i ditt konto på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt och sedan på Transaktioner.

Observera att det kan ta upp till tio arbetsdagar att få papperskopior via post.
Pro forma-faktura

Detta dokument skapas i ditt konto när du genererar information för att göra en betalning som omfattar överföring av pengar.

Du kan skriva ut kopian som skapas i ditt konto när du genererar informationen för att göra en betalning som omfattar överföring av pengar.

Elektronisk version: Kan genereras när du har klickat på Gör en inbetalning på sidan Transaktionshistorik.

Papperskopia: Skickas inte automatiskt.

Begär en stämplad och signerad pro forma-faktura på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt och sedan Transaktioner.

Observera att det kan ta upp till tio arbetsdagar att få papperskopior via post.

Användarvillkor Visar användarvillkoren för Google Ads som du godkände när du skapade ditt konto. Elektronisk version: Kan laddas ned inom 48 timmar efter att du har skapat ett konto på sidan Faktureringsprofil. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt.

Papperskopia: Skickas inte automatiskt.
Du kan beställa en papperskopia på sidan Faktureringsprofil i ditt konto. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt.
Ändra din postadress

Så här ändrar du postadressen dit vi skickar dokument:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Ändra postadressen.
 4. Klicka på Spara.

Du måste göra ändringen minst 15 dagar före månadens slut för att dina dokument ska skickas till den nya adressen. Observera att kontots företagsadress inte ändras när du ändrar det här fältet.

Ändra företagsadressen

När du ändrar företagsadressen ändras också adressen på dina dokument. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Företagets namn och adress visas under Betalningsprofil.
 4. Klicka på pennikonen för att redigera adressen.
 5. Klicka på Spara när du är klar.

Proaktiva dokumentbeställningar och ändringar i dokument

Beställa användarvillkor

Du kan ladda ned användarvillkoren på sidan Faktureringsprofil (under verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] när du har valt Fakturering) inom 48 timmar efter att du har angett dina faktureringsuppgifter första gången.

Nya utskrifter

Begär en papperskopia av användarvillkoren genom att öppna avsnittet Användarvillkor och välja Nytryck.

Nya utskrifter behandlas inom 48 timmar, men det kan ta upp till tio arbetsdagar att skicka kopior via post.

Beställa utskrifter av dokument

Du kan beställa dubbla papperskopior av momsfaktura för användning, godkännandeåtgärd och förskottsfaktura för moms, och papperskopior av förlikningsåtgärd och pro forma-fakturor. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsdokument. Gå dit nu
 3. Välj önskat datumintervall i det övre högra hörnet.
 4. Klicka på pilen bredvid önskat dokument och välj Ny utskrift.

Beställningen av en papperskopia av dokumentet genereras. Dokumentet skickas till din postadress. Du får ingen bekräftelse, men det räcker att du skickar in din beställning en gång.

Obs!

 • Om du har valt att ta emot dokument elektroniskt kan du inte beställa papperskopior.
 • Din beställning behandlas inom 48 timmar, men postgången kan ta upp till tio arbetsdagar.
Papperskopior saknas eller dokument skickas till fel adress

Om du inte har fått någon papperskopia eller om din kopia skickats till fel adress ska du kontrollera att din postadress stämmer på sidan Inställningar i kontot. Leta reda på din företagsadress. Om adressen är fel bör du ändra den enligt stegen i avsnittet ”Ändra din postadress” i den här artikeln.

Vänta 24 timmar efter att du har uppdaterat adressen, så att systemet hinner synkroniseras. Sedan kan du beställa papperskopior av dokumenten enligt stegen i avsnittet ”Beställa papperskopior av dokument” i den här artikeln.

Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss om du vill ha information om dina tidigare fakturor.

Dokument med fel

Momsfaktura för användning eller godkännandeåtgärd

Om dokumentet innehåller fel måste du korrigera informationen i ditt konto och vänta 24 timmar så att systemet synkroniseras. Beställ sedan nya dokument via ditt konto. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsdokument. Gå dit nu
 3. Välj önskat datumintervall i det övre högra hörnet.
 4. Dokumenten visas sorterade under respektive månad.
 5. Klicka på pilen bredvid önskat dokument och välj Begär revision.

Det tar 24 timmar innan systemet har laddat upp en ny elektronisk kopia av dokumentet till ditt konto, och mellan fem och tio dagar innan du får papperskopiorna till din postadress. Du får ingen bekräftelse, men det räcker att du skickar in din beställning en gång.

Övriga dokument

Om andra dokument innehåller fel ber vi dig kontakta oss och begära en korrigerad version.

Skannade, signerade och stämplade dokument

Google tillhandahåller inga skannade versioner av dokument. Däremot kan du hämta pdf-versioner av dokument på sidan Transaktionshistorik. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Dessa dokument är varken signerade eller stämplade. För redovisnings- och momsändamål har det ingen betydelse om de utskrivna kopiorna har signatur och stämpel eller inte. Däremot är de kopior vi skickar till din postadress signerade och stämplade.

Obs! Informationen i det här avsnittet gäller inte konton som använder ett elektroniskt dokumentflöde med en certifierad elektronisk signatur. Till sådana konton tillhandahåller vi bara elektroniska dokument som kan användas för skatteändamål. (Mer information om detta hittar du i nästa avsnitt.)

Elektroniskt dokumentflöde
Om det elektroniska dokumentflödet

Elektroniska dokument avser dokument som innehåller information i elektroniskt och digitalt format (se artikel 3, kapitel I FZ RF №1-FZ).

Elektroniska dokument som har signerats med en certifierad elektronisk signatur motsvarar enligt lag pappersoriginal om parterna har kommit överens om detta (se FZ RF daterat 10.01.2002 №1-FZ). Du behöver inte skriva ut dokumenten och förvara dem i pappersarkiv. Enligt de senaste tilläggen till lagstiftningen kan hela dokumentflödet mellan företag övergå till elektroniskt format.

Sedan den 23 maj 2012 är e-fakturor fullvärdiga substitut till pappersoriginal och kan skickas till skattemyndigheten i elektronisk form. Proceduren för fakturabyte står beskriven i Order of Minfin №50н och ska göras via en EDM-leverantör. EDM-leverantörer omfattas av Order № ММВ-7-6/253@, och du hittar listan över registrerade EDM-leverantörer på FNS webbplats.

Fördelar med elektroniskt dokumentflöde:

 • Uppfyller alla juridiska krav.
 • Elektroniska dokument tar ingen plats. Du sparar pengar på att inte skriva ut dokument som sedan måste hanteras och underhållas manuellt i pappersarkiv.
 • Leverans av originaldokument tar bara några minuter. Du behöver inte vänta i flera dagar eller veckor på att få dokumenten.
Så registrerar du dig

Om du vill kunna registrera dig för det elektroniska dokumentflödet måste du ha ett konto på DiaDoc.ru innan du skapar ditt Google Ads-konto. DiaDoc.ru är en tjänst hos den registrerade EDM-leverantören SKB Kontur, den största utvecklaren av webbtjänster för företag i Ryssland. Företaget har ett nära samarbete med myndigheterna och garanterar att samtliga e-dokument uppfyller alla juridiska krav.

Följ de här anvisningarna när du vill registrera ett konto hos DiaDoc.ru och få en certifierad elektronisk signatur innan du skapar ditt Google Ads-konto. Observera att Google inte kan ersätta dig för kostnader för certifikatet.

När du har registrerat dig ska du skapa ett Google Ads-konto och markera rutan för att aktivera det elektroniska dokumentflödet.

Välja till eller välja bort det elektroniska dokumentflödet

Välja bort elektroniska dokument

Du kan när som helst välja att börja ta emot dokument via vanlig post. Tänk dock på att dokument från tidigare månader inte kan skickas till dig via post. Om du väljer bort elektroniska dokument får du heller inga dokument via e-post.

Så här väljer du bort elektroniska dokument:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Klicka på Redigera bredvid din postadress.
 4. Avmarkera alternativet för elektroniskt dokumentflöde.
 5. Klicka på Spara.

Från och med efterföljande månad får du dokument enbart via vanlig post. Dokumenten kan fortfarande laddas ned under Transaktionshistorik i ditt konto.

Välja elektroniska dokument

Om du inte hade ett registrerat DiaDoc.ru-konto när du registrerade dig för Google Ads kan du inte registrera dig för elektroniska dokument.

Om du däremot hade ett konto hos DiaDoc.ru när du registrerade dig för Google Ads kan du när som helst aktivera det elektroniska dokumentflödet. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Klicka på Redigera bredvid din postadress.
 4. Markera rutan bredvid alternativet för elektroniskt dokumentflöde.
 5. Klicka på Spara.

Från och med efterföljande månad får du dokument enbart på elektronisk väg. Dokumenten skickas inte längre via post.

Andra vanliga frågor

Hur beräknas beloppen på momsfakturan för användning och godkännandeåtgärden

Momsen beräknas baserat på användning. Både momsfakturan för användning och godkännandeåtgärden visar det belopp som har betalats in för användning och moms. Se följande exempel:

Exempel på momsfaktura för användning
Example usage VAT invoice

Exempel på godkännandeåtgärd
Example act of acceptance

Dokument med en totalsumma på 0

Det är möjligt att du får en faktura eller godkännandeåtgärd med summan noll. Det inträffar när en kampanjkod har använts på ditt konto och alla dina kostnader under rapportperioden betalades med kampanjbeloppet. När kampanjbeloppet är förbrukat börjar fakturan visa kostnader igen.

OOO Google-förkortning

Paragraf 5 i artikel 169 i den ryska skattelagstiftningen reglerar vilken information som måste finnas med på fakturor. Information som inte omnämns i paragraf 5 och 6 i artikel 169 utgör ingen giltig orsak att inte godkänna fakturor från säljaren.

Enligt rysk skattelagstiftning ska fakturor utfärdade av Google där säljarens namn anges förkortat betraktas som giltiga.

Avvikelser från avstämningsåtgärden

Om du märker att avstämningsåtgärden inte innehåller vissa transaktioner har dessa sannolikt skett i ett annat Google Ads-konto. Betalningen kan till exempel ha gått till ett annat Google Ads-konto som är registrerat på ditt företag, eller till ett annat företag vars konto du hanterar. Detta kan inträffa om du uppgav ett Google-bankkontonummer som tillhör ett annat Google Ads-konto i samband med en inbetalning.

Alla Google Ads-konton har ett eget Google-bankkontonummer som måste anges när du gör en banköverföring. Om du tror att din överföring kanske har gått till fel konto bör du jämföra kontonumret du som angav i din överföring med Google-bankkontonumret för ditt Google Ads-konto.

Så här kontrollerar du Google-bankkontonumret för ditt Google Ads-konto på din pro forma-faktura:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 4. Öppna den månad då du senast gjorde en betalning och klicka på Dokument.
 5. Klicka på länken Pro forma.
 6. Kontrollera Googles bankkontonummer på betalningsordern.

Om numren i kontot och på betalningsordern inte är identiska gjordes överföringen till ett annat Google Ads-konto. Om båda kontona har registrerats av samma juridiska person måste du beställa avstämningen för kontot som överföringen gjordes till.

Månadsvis fakturering

Om du befinner dig i Ryssland och väljer Enskild näringsidkare eller Företag som skattestatus när du skapar ditt Google Ads-konto tillhandahåller Google redovisningsdokument.

När du skapar ditt Google Ads-konto måste du välja någon av följande skattestatusar:

 • Enskild näringsidkare
 • Företag
Kontrollera din skattestatus

Så här kontrollerar du din skattestatus:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Din skattestatus visas under Betalningsprofil mitt på sidan.
Ändra din skattestatus
Om du vill ändra eller korrigera din skattestatus måste du avsluta ditt konto och skapa ett nytt.
Redovisningsdokumenten som vi tillhandahåller

Redovisningsdokument tillhandahålls för varje Google Ads-konto. Om du har fler än ett konto tillhandahåller vi separata dokument för varje konto, även om alla är kopplade till ett eller flera Mitt kundcenter-konton (MCC).

Vissa faktureringsdokument tillhandahålls automatiskt till alla kvalificerade annonsörer, medan andra måste beställas vid behov. Nedan hittar du information om alla typer av dokument som vi kan tillhandahålla:

  Beskrivning Tillhandahålls automatiskt till kvalificerade annonsörer Tillhandahålls på begäran till kvalificerade annonsörer
Momsfaktura för användning Skickas varje månad och dateras den sista dagen i månaden. Dokumentet visar de faktiska kostnaderna på kontot under den aktuella månaden.

Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot mellan den 3:e och 7:e varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas till postadressen när den elektroniska versionen har genererats. Observera att postgången kan ta upp till tio arbetsdagar.

Begär papperskopior för tidigare perioder i ditt konto på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt och sedan Visa transaktioner. Klicka på rullgardinsmenyn vid Momsfaktura för användning och välj Ny utskrift. En kopia av godkännandeåtgärden skapas också.

Fakturakopior för tidigare månader kan beställas efter den 20:e innevarande månad. (Om du till exempel behöver en kopia av momsfakturan för användning för januari måste du vänta till efter den 20 februari).

Godkännandeåtgärd Skickas varje månad och dateras den sista dagen i månaden. Dokumentet visar faktiska kostnader för kontot under den aktuella månaden.

Momsfakturan och godkännandeåtgärden visar identiska dokumentnummer och samma kostnader.
Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot mellan den 3:e och 7:e varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas till postadressen tillsammans med Momsfaktura för användning. Observera att postgången kan ta upp till tio arbetsdagar.
Begär papperskopior för tidigare perioder i ditt konto på sidan Transaktioner. Klicka på rullgardinsmenyn vid Momsfaktura för användning och välj Ny utskrift. En kopia av godkännandeåtgärden skapas också.

Fakturakopior för tidigare månader kan beställas efter den 20:e innevarande månad. Om du till exempel behöver en kopia av Godkännandeåtgärd för januari måste du vänta till efter den 20 februari).
Förlikningsåtgärd Visar alla ömsesidiga avräkningar mellan ditt konto och Google för en specifik period, som börjar den 1 januari och som inte kan vara längre än ett år. Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot mellan den 3:e och 7:e varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas automatiskt en gång om året i januari.
Begär papperskopior för tidigare perioder i ditt konto på sidan Transaktioner.

Observera att det kan ta upp till tio arbetsdagar att få papperskopior via post.
Ändra din postadress

Så här ändrar du postadressen dit vi skickar dokument:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Leta reda på Postadress för fakturor i avsnittet Betalningskonto.
 4. Klicka på pennikonen och uppdatera sedan din postadress.
 5. Klicka på Spara.

Du måste göra ändringen minst 15 dagar före månadens slut för att dina dokument ska skickas till den nya adressen. Observera att kontots företagsadress inte ändras när du ändrar det här fältet.

Ändra företagsadressen

När du ändrar företagsadressen ändras också adressen på dina dokument. Om du vill ändra din företagsadress, kan du kontakta oss.

Proaktiva dokumentbeställningar och ändringar i dokument

Beställa utskrifter av dokument

Du kan beställa dubbla papperskopior av momsfaktura för användning, godkännandeåtgärd och förskottsfaktura för moms, och papperskopior av förlikningsåtgärd och pro forma-fakturor. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner eller Dokument på menyn till vänster.
 4. Använd rullgardinsmenyn för att välja det datumintervall som du är intresserad av.
 5. Klicka på pilen bredvid önskat dokument och välj Ny utskrift.

Beställningen av en papperskopia av dokumentet genereras. Dokumentet skickas till din postadress. Du får ingen bekräftelse, men det räcker att du skickar in din beställning en gång.

Obs!

 • Om du har valt att ta emot dokument elektroniskt kan du inte beställa papperskopior.
 • Din beställning behandlas inom 48 timmar, men postgången kan ta upp till tio arbetsdagar.
Papperskopior saknas eller dokument skickas till fel adress

Om du inte har fått någon papperskopia eller om din kopia skickats till fel adress bör du kontrollera att din postadress stämmer på sidan Inställningar i avsnittet Betalningskonto. Om adressen är fel bör du ändra den enligt stegen i avsnittet ”Ändra din postadress” i den här artikeln.

Vänta 24 timmar efter att du har uppdaterat adressen, så att systemet hinner synkroniseras. Sedan kan du beställa papperskopior av dokumenten enligt stegen i avsnittet ”Beställa papperskopior av dokument” i den här artikeln.

Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Dokument med fel

Momsfaktura för användning eller godkännandeåtgärd

Om dokumentet innehåller fel måste du korrigera informationen i ditt konto och vänta 24 timmar så att systemet synkroniseras. Beställ sedan nya dokument via ditt konto. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner eller Dokument på menyn till vänster.
 4. Använd rullgardinsmenyn för att välja det datumintervall som du är intresserad av.
 5. Dokumenten visas sorterade under respektive månad.
 6. Klicka på pilen bredvid önskat dokument och välj Begär revision.

Det tar 24 timmar innan systemet har laddat upp en ny elektronisk kopia av dokumentet till ditt konto, och mellan fem och tio dagar innan du får papperskopiorna till din postadress. Du får ingen bekräftelse, men det räcker att du skickar in din beställning en gång.

Övriga dokument

Om andra dokument innehåller fel ber vi dig kontakta oss och begära en korrigerad version.

Skannade, signerade och stämplade dokument

Google tillhandahåller inga skannade versioner av dokument. Däremot kan du hämta pdf-versioner av dokument på sidan Transaktioner. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Dessa dokument är varken signerade eller stämplade. För redovisnings- och momsändamål har det ingen betydelse om de utskrivna kopiorna har signatur och stämpel eller inte. Däremot är de kopior vi skickar till din postadress signerade och stämplade.

Obs! Informationen i det här avsnittet gäller inte konton som använder ett elektroniskt dokumentflöde med en certifierad elektronisk signatur. Till sådana konton tillhandahåller vi bara elektroniska dokument som kan användas för skatteändamål. (Mer information om detta hittar du i nästa avsnitt.)

Elektroniskt dokumentflöde
Om det elektroniska dokumentflödet

Elektroniska dokument avser dokument som innehåller information i elektroniskt och digitalt format (se artikel 3, kapitel I FZ RF №1-FZ).

Elektroniska dokument som har signerats med en certifierad elektronisk signatur motsvarar enligt lag pappersoriginal om parterna har kommit överens om detta (se FZ RF daterat 10.01.2002 №1-FZ). Du behöver inte skriva ut dokumenten och förvara dem i pappersarkiv. Enligt de senaste tilläggen till lagstiftningen kan hela dokumentflödet mellan företag övergå till elektroniskt format.

Sedan den 23 maj 2012 är e-fakturor fullvärdiga substitut till pappersoriginal och kan skickas till skattemyndigheten i elektronisk form. Proceduren för fakturabyte står beskriven i Order of Minfin №50н och ska göras via en EDM-leverantör. EDM-leverantörer omfattas av Order № ММВ-7-6/253@, och du hittar listan över registrerade EDM-leverantörer på FNS webbplats.

Fördelar med elektroniskt dokumentflöde:

 • Uppfyller alla juridiska krav.
 • Elektroniska dokument tar ingen plats. Du sparar pengar på att inte skriva ut dokument som sedan måste hanteras och underhållas manuellt i pappersarkiv.
 • Leverans av originaldokument tar bara några minuter. Du behöver inte vänta i flera dagar eller veckor på att få dokumenten.
Så registrerar du dig

För att kunna anmäla dig till det elektroniska dokumentflödet måste du ha ett konto hos DiaDoc.ru. DiaDoc.ru är en tjänst hos den registrerade EDM-leverantören SKB Kontur, den största utvecklaren av webbtjänster för företag i Ryssland. Företaget har ett nära samarbete med myndigheterna och garanterar att samtliga e-dokument uppfyller alla juridiska krav.

Följ de här anvisningarna när du vill registrera ett konto hos DiaDoc.ru och få en certifierad elektronisk signatur. Observera att Google inte kan ersätta dig för kostnader för certifikatet.

När du har registrerat dig ska du välja att ta emot det elektroniska dokumentflödet i ditt Google Ads-konto.

Välja till eller välja bort det elektroniska dokumentflödet

Välja bort elektroniska dokument

Du kan när som helst välja att börja ta emot dokument via vanlig post. Tänk dock på att dokument från tidigare månader inte kan skickas till dig via post. Om du väljer bort elektroniska dokument får du heller inga dokument via e-post.

Så här väljer du bort elektroniska dokument:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Avmarkera alternativet för elektroniskt dokumentflöde i fältet Leverans av elektroniska dokument i avsnittet Betalningskonto.
 4. Klicka på Spara.

Från och med efterföljande månad får du dokument enbart via vanlig post. Dokumenten kan fortfarande laddas ned under Transaktionshistorik i ditt konto.

Välja elektroniska dokument

Om du inte är registrerad hos DiaDoc.ru kan du inte välja elektroniska dokument. Om du däremot har ett konto hos DiaDoc.ru kan du aktivera det elektroniska dokumentflödet när som helst. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Klicka på Kontrollera behörighet vid fältet Leverans av elektroniska dokument.
 4. Om du redan har registrerat dig hos DiaDoc markerar du rutan Ta enbart emot bokföringsunderlag elektroniskt med en certifierad elektronisk signatur.
 5. Klicka på Spara.

Från och med efterföljande månad får du dokument enbart på elektronisk väg. Dokumenten skickas inte längre via post.

Om du ser ett meddelande om att du inte kan få dokument på elektronisk väg har du inte avslutat registreringen hos DiaDoc.

Andra vanliga frågor

Hur beräknas beloppen på momsfakturan för användning och godkännandeåtgärden

Momsen beräknas baserat på användning. Både momsfakturan för användning och godkännandeåtgärden visar det belopp som har betalats in för användning och moms. Se följande exempel:

Exempel på momsfaktura för användning
Example usage VAT invoice

Exempel på godkännandeåtgärd
Example act of acceptance

Dokument med en totalsumma på 0

Det är möjligt att du får en faktura eller godkännandeåtgärd med summan noll. Det inträffar när en kampanjkod har använts på ditt konto och alla dina kostnader under rapportperioden betalades med kampanjbeloppet. När kampanjbeloppet är förbrukat börjar fakturan visa kostnader igen.

OOO Google-förkortning

Paragraf 5 i artikel 169 i den ryska skattelagstiftningen reglerar vilken information som måste finnas med på fakturor. Information som inte omnämns i paragraf 5 och 6 i artikel 169 utgör ingen giltig orsak att inte godkänna fakturor från säljaren.

Enligt rysk skattelagstiftning ska fakturor utfärdade av Google där säljarens namn anges förkortat betraktas som giltiga.

Avvikelser från avstämningsåtgärden

Om du märker att avstämningsåtgärden inte innehåller vissa transaktioner har dessa sannolikt skett i ett annat Google Ads-konto. Betalningen kan till exempel ha gått till ett annat Google Ads-konto som är registrerat på ditt företag, eller till ett annat företag vars konto du hanterar. Detta kan inträffa om du uppgav ett Google-bankkontonummer som tillhör ett annat Google Ads-konto i samband med en inbetalning.

Alla Google Ads-konton har ett eget Google-bankkontonummer som måste anges när du gör en banköverföring. Om du tror att din överföring kanske har gått till fel konto bör du jämföra kontonumret du som angav i din överföring med Google-bankkontonumret för ditt Google Ads-konto.

Så här kontrollerar du Google-bankkontonumret för ditt Google Ads-konto på din pro forma-faktura:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 4. Öppna den månad då du senast gjorde en betalning och klicka på Dokument.
 5. Klicka på länken Pro forma.
 6. Kontrollera Googles bankkontonummer på betalningsordern.

Om numren i kontot och på betalningsordern inte är identiska gjordes överföringen till ett annat Google Ads-konto. Om båda kontona har registrerats av samma juridiska person måste du beställa avstämningsåtgärden för kontot som överföringen gjordes till.

Relaterade länkar:

Månadsvis fakturering

Obs!

Dessa steg gäller endast kunder med månadsvis fakturering.

Om du betalar dina Google Ads-kostnader via månadsvis fakturering kan du få dina fakturor på tre sätt:

 1. Via e-post: Vi skickar en faktura via e-post inom fem arbetsdagar från början av varje månad. Kostnaderna för föregående månad ingår. (Du måste verifiera din e-postadress innan du kan få fakturorna.)
 2. Via post: Vi skickar dessutom en utskriven kopia av fakturan till dig via post, om du begärde detta när du skapade ditt konto. Du kan se och ändra inställningarna under avsnittet E-postadress för fakturor eller Postadress för fakturor på sidan Faktureringsinställningar.
 3. I ditt konto: Vi lägger upp en elektronisk version av fakturan i ditt Google Ads-konto som du kan läsa, skriva ut eller ladda ned.
Hitta en faktura i ditt konto

Så här hittar du dina fakturor om du använder månadsvis fakturering:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som betalningsansvarig eller ett annat förvaltarkonto ovanför det.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] överst till höger och välj Faktureringsdokument.
 3. Leta reda på fakturan du vill se i kolumnen Dokumentnummer.
 4. Markera de fakturor du vill hämta och klicka på Hämta valda högst upp till höger.
Hitta fakturor från innan du aktiverade månadsvis fakturering

Så här hittar du fakturor som skapades innan du började använda månadsvis fakturering:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Faktureringsöverföringar på menyn till vänster.
 4. Klicka på den fakturakonfiguration som du vill se tidigare fakturor för.
 5. Klicka på Transaktioner till vänster för att bläddra bland tidigare fakturor.
 6. Klicka på Återgå till nuvarande inställningar i det övre hörnet när du är klar.
Inga pappersfakturor

Gör så här om du använder månadsvis fakturering och vill ha dina fakturor enbart via e-post och inte på papper:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Ta bort alla adresser i avsnittet Postadress för fakturor.
 4. Lägg till en adress i avsnittet E-postadress för fakturor.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Relaterad länk:

Månadsvis fakturering

Obs!

Dessa steg gäller endast kunder med månadsvis fakturering.

Om du betalar dina Google Ads-kostnader via månadsvis fakturering kan du få dina fakturor på två sätt:

Från och med april 2018 får du inte längre en tryckt faktura från Blue Dart-posttjänsten i Indien. Denna ändring påverkar endast pappersfakturor utfärdade av Google India Private Limited.
 1. Via e-post: Vi skickar en faktura inom sju dagar från början av varje månad. Kostnaderna för föregående månad ingår. (Du måste verifiera din e-postadress innan du kan få fakturorna.)
 2. I ditt konto: Vi lägger upp en elektronisk version av fakturan i ditt Google Ads-konto som du kan läsa, skriva ut eller ladda ned.
Hitta en faktura i ditt konto

Så här hittar du dina fakturor om du använder månadsvis fakturering:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som betalningsansvarig eller ett annat förvaltarkonto ovanför det.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] överst till höger och välj Faktureringsdokument.
 3. Leta reda på fakturan du vill se i kolumnen Dokumentnummer.
 4. Markera de fakturor du vill hämta och klicka på Hämta valda högst upp till höger.
Hitta fakturor från innan du aktiverade månadsvis fakturering

Så här hittar du fakturor som skapades innan du började använda månadsvis fakturering:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Faktureringsöverföringar på menyn till vänster.
 4. Klicka på den fakturakonfiguration som du vill se tidigare fakturor för.
 5. Klicka på Transaktioner till vänster för att bläddra bland tidigare fakturor.
 6. Klicka på Återgå till nuvarande inställningar i det övre hörnet när du är klar.
Inga pappersfakturor

Gör så här om du använder månadsvis fakturering och vill ha dina fakturor enbart via e-post och inte på papper:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Ta bort alla adresser i avsnittet Postadress för fakturor.
 4. Lägg till en adress i avsnittet E-postadress för fakturor.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Relaterad länk:

Månadsvis fakturering

Obs!

Dessa steg gäller endast kunder med månadsvis fakturering.

Om du betalar dina Google Ads-kostnader med månadsvis fakturering kan du få dina fakturor på olika sätt:

 1. Via e-post: Vi skickar en faktura och din Nota Fiscal mellan den femte och den tionde varje månad. De innehåller kostnaderna från föregående månad. (Du måste verifiera din e-postadress innan du kan få fakturorna.)
 2. I ditt konto: Vi lägger upp en elektronisk version av fakturan och din Nota Fiscal i ditt Google Ads-konto som du kan läsa, skriva ut eller ladda ned.

Dessa steg gäller endast annonsörer med månadsvis fakturering. De flesta annonsörer använder automatiska betalningar eller manuella betalningar.

Hitta en faktura i ditt konto

Så här hittar du dina fakturor om du använder månadsvis fakturering:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som betalningsansvarig eller ett annat förvaltarkonto ovanför det.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] överst till höger och välj Faktureringsdokument.
 3. Leta reda på fakturan du vill se i kolumnen Dokumentnummer.
 4. Markera de fakturor du vill hämta och klicka på Hämta valda högst upp till höger.

Hitta tidigare faktureringsinställningar

Så här hittar du fakturor som skapades innan du började använda månadsvis fakturering:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på länken Faktureringsöverföringar på menyn till vänster.
 4. Klicka på den fakturagrupp som du vill se tidigare fakturor för.
 5. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 6. Klicka på Återgå till nuvarande inställningar i det övre högra hörnet när du är klar.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Månadsvis fakturering

Obs!

Dessa steg gäller endast kunder med månadsvis fakturering.

Om du betalar dina Google Ads-kostnader med månadsvis fakturering får du en faktura på dina Google Ads-kostnader via e-post och i ditt konto. Du får dessutom en faktura på lokal skatt varje månad från Googles lokala faktureringspartner MakeBill. Nedan finns information om din Google Ads-faktura:

 1. Via e-post: Vi skickar en faktura via e-post inom fem arbetsdagar från början av varje månad. Kostnaderna för föregående månad ingår. (Du måste verifiera din e-postadress innan du kan få fakturorna.)
 2. I ditt konto: Vi lägger upp en elektronisk version av fakturan i ditt Google Ads-konto som du kan läsa, skriva ut eller ladda ned.
Hitta en faktura i ditt konto

Så här hittar du dina fakturor om du använder månadsvis fakturering:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som betalningsansvarig eller ett annat förvaltarkonto ovanför det.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] överst till höger och välj Faktureringsdokument.
 3. Leta reda på fakturan du vill se i kolumnen Dokumentnummer.
 4. Markera de fakturor du vill hämta och klicka på Hämta valda högst upp till höger.
Hitta fakturor från innan du aktiverade månadsvis fakturering

Så här hittar du fakturor som skapades innan du började använda månadsvis fakturering:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på länken Faktureringsöverföringar på menyn till vänster.
 4. Klicka på den fakturagrupp som du vill se tidigare fakturor för.
 5. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 6. Klicka på Återgå till nuvarande inställningar i det övre högra hörnet när du är klar.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Relaterad länk:

Välj betalningsinställning:

Automatiska eller manuella betalningar (gäller de flesta annonsörer)
Obs! I de flesta länder skickar Google Ads inte vissa dokument via post eller e-post, till exempel lokala skattefakturor, bankutdrag eller betalningskvitton. Om dokumenten är tillgängliga i ditt land kan du däremot hämta dessa dokument via ditt konto. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Söka efter och skriva ut aktuella och tidigare fakturor

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 4. Ange datumintervallet ovanför tabellen för de fakturor du vill se.
  • Standardvyn är Senaste tre månaderna, där du ser de senaste debiteringarna, krediteringarna och fakturorna.
  • Ändra datumintervallet på rullgardinsmenyn om du vill se tidigare fakturor. Välj till exempel I år om du vill se fakturor för innevarande kalenderår.
 5. Klicka på fliken Dokument i tabellen under månaden för önskad faktura och välj att ladda ned fakturan till PDF- eller XML-mappen.
  • En faktura för en viss månad finns tillgänglig den tredje arbetsdagen i följande månad. En separat faktura för varje betalning finns tillgänglig tre arbetsdagar efter att betalningen har bearbetats. Din septemberfaktura är till exempel tillgänglig den 3 oktober. Om du gör en inbetalning måndagen den femte september kan du ladda ned en faktura för inbetalningen den 8 september.
 6. Fakturan laddas ned till din dator så att du kan skriva ut den.
Visa eller skriv ut ett kvitto

Du kanske vill skriva ut ett kvitto på en kostnad som har tillkommit under månaden. Eftersom kontoutdraget inte genereras förrän den tredje arbetsdagen efterföljande månad kan du skriva ut ett kvitto till din bokföring. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 4. Ställ in lämpligt datumintervall för tabellen.
 5. Se till att Detaljerad transaktionsvy är markerad i stället för Översiktsvy högst upp i tabellen.
 6. Klicka på lämplig länk för Betalning i kolumnen Beskrivning. Ett utskrivbart kvitto visas i ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. Skriv ut kvittot genom att välja Arkiv och sedan Skriv ut på webbläsarmenyn. Om du vill ladda ned och spara en kopia på datorn högerklickar du och väljer Spara som.
Har du problem med att hitta din faktura?
Det finns några olika anledningar till att du inte hittar en viss faktura:
 • Lokala skattefakturor och utdrag skapas en gång i månaden, men kostnader kan tillkomma under hela månaden (du kan skriva ut och spara ett kvitto för varje betalning till din bokföring). En lokal skattefaktura eller ett utdrag för en viss månad blir tillgänglig den femte arbetsdagen efterföljande månad. Din lokala skattefaktura eller ditt utdrag för maj blir till exempel tillgängliga senast den 5 juni (under förutsättning att den 1–5 juni inte omfattar ett veckoslut).
 • Du kanske har glömt att ändra datumintervallet för transaktionshistoriktabellen. Kom ihåg att ställa in datumintervallet ovanför tabellen så att det motsvarar de fakturor du vill se.

Tips

Om du inte använder månadsvis fakturering (kreditvillkor) skickar inte Google fakturor med vanlig post eller e-post för automatiska eller manuella betalningar.

Ändra din faktura

Om dina faktureringsuppgifter har ändrats bör du tänka på följande om vad som visas på fakturan:

 • Fakturor för den innevarande månadens transaktioner utfärdas vanligen den femte arbetsdagen i efterföljande månad. Om du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den nuvarande månaden eller före den femte arbetsdagen i nästkommande månad bör därför nästa faktura innehålla de uppdaterade faktureringsuppgifterna. Alla ändringar du gör efter den femte arbetsdagen i månaden, när fakturan för föregående månads transaktioner redan har utfärdats, syns först på nästa månads faktura.
 • Anta att det just nu är maj och att du behöver ändra dina faktureringsuppgifter. Om du uppdaterar faktureringsuppgifterna i Google Ads innan den femte arbetsdagen i juni bör din nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juni) visa dessa uppdaterade uppgifter. Låt oss istället anta att du uppdaterar dina faktureringsuppgifter den sjätte arbetsdagen i juni. Den faktura som redan har utfärdats den femte arbetsdagen förblir oförändrad, men nästa faktura (som utfärdas den femte arbetsdagen i juli) visar de uppdaterade uppgifterna.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss om du vill ha information om dina tidigare fakturor.

Månadsvis fakturering

Obs!

Dessa steg gäller endast kunder med månadsvis fakturering.

Du får tre typer av dokument: din skattefaktura, din faktura och ett betalningskvitto (ett complemento de pago) när betalningen har matchats mot en faktura. Om du betalar dina Google Ads-kostnader med månadsvis fakturering kan du få de här dokumenten på två sätt:

 1. Via e-post: Vi skickar dokumenten inom fem arbetsdagar efter första dagen i månaden, De innehåller kostnaderna från föregående månad. (Du måste verifiera din e-postadress innan du kan få fakturorna.)
 2. I ditt konto: Elektroniska versioner av dina dokument finns tillgängliga i ditt Google Ads-konto om du vill visa, skriva ut eller ladda ned dem.
Hitta en faktura i ditt konto

Så här hittar du dina fakturor om du använder månadsvis fakturering:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som betalningsansvarig eller ett annat förvaltarkonto ovanför det.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] överst till höger och välj Faktureringsdokument.
 3. Leta reda på fakturan du vill se i kolumnen Dokumentnummer.
 4. Markera de fakturor du vill hämta och klicka på Hämta valda högst upp till höger.
Hitta fakturor från innan du aktiverade månadsvis fakturering

Så här hittar du fakturor som skapades innan du började använda månadsvis fakturering:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Klicka på Faktureringsöverföringar på menyn till vänster.
 4. Klicka på den fakturagrupp som du vill se tidigare fakturor för.
 5. Klicka på länken Transaktioner för att se fakturor.
 6. Klicka på Återgå till nuvarande inställningar i det övre hörnet när du är klar.
Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och översikten över dina tidigare fakturor är inte längre tillgänglig. Du kan kontrollera faktureringsinformationen i kampanjöversikten i stället.

Kontakta oss om du vill få dina tidigare fakturor.

Om din faktureringsadress är i Ukraina och du väljer Enskild näringsidkare eller Företag som skattestatus när du skapar ditt Google Ads-konto tillhandahåller Google redovisningsdokument.

När du skapar ditt Google Ads-konto måste du välja någon av följande skattestatusar:

 • Privatperson
 • Enskild näringsidkare
 • Företag

Inställningen är permanent och går inte att ändra i efterhand. Google tillhandahåller bara redovisningsdokument om ditt konto har skapats för antingen Enskild näringsidkare eller Företag.

Kontrollera din skattestatus

Så här kontrollerar du din skattestatus:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Din skattestatus visas under Betalningsprofil mitt på sidan.
Redovisningsdokumenten som vi tillhandahåller

Redovisningsdokument tillhandahålls för varje Google Ads-konto. Om du har fler än ett konto tillhandahåller vi separata dokument för varje konto, även om alla är kopplade till ett eller flera Mitt kundcenter-konton (MCC).

Vissa faktureringsdokument tillhandahålls automatiskt till alla kvalificerade annonsörer, medan andra måste beställas vid behov. Nedan hittar du information om alla typer av dokument som vi kan tillhandahålla:

  Beskrivning Tillhandahålls automatiskt till kvalificerade annonsörer Kvalificerade annonsörer
Godkännandeåtgärd Skickas varje månad och dateras den sista dagen i månaden. Dokumentet visar faktiska kostnader på kontot under den aktuella månaden. Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot från den sjunde varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas till din postadress. Observera att postgången kan ta upp till 14 arbetsdagar.
Alla enskilda näringsidkare och företag: Elektroniska kopior kan laddas ned och papperskopior skickas till postadressen.
Förlikningsåtgärd Visar alla ömsesidiga avräkningar mellan ditt konto och Google för en specifik period, som börjar den 1 januari och som inte kan vara längre än ett år. Elektronisk version: Kan laddas ned i kontot från den sjunde varje månad för föregående redovisningsmånad.

Papperskopia: Skickas automatiskt en gång om året i januari.
Alla enskilda näringsidkare och företag
Användarvillkor Visar användarvillkoren för Google Ads som du godkände när du skapade ditt konto. Elektronisk version: Kan laddas ned inom 48 timmar efter att kontot har skapats.

Papperskopia: Skickas automatiskt tillsammans med momsfakturan efter att du har gjort din första inbetalning.

Företag och momsregistrerade enskilda näringsidkare: Leverans enligt beskrivningen till vänster.

Ej momsregistrerade enskilda näringsidkare: En elektronisk kopia kan laddas ned från kontot.

Ändra din postadress

Så här ändrar du postadressen dit vi skickar dokument:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Leta reda på Postadress för fakturor i avsnittet Betalningskonto och klicka på pennikonen.
 4. Uppdatera din adress och klicka på Spara.

Du måste göra ändringen minst 15 dagar före månadens slut för att dina dokument ska skickas till den nya adressen. Observera att kontots företagsadress inte ändras när du ändrar det här fältet.

Ändra företagsadressen

När du ändrar företagsadressen ändras också adressen på dina dokument. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsinställningar. Gå dit nu
 3. Leta rätt på Företagsnamn och -adress i avsnittet Betalningsprofil och klicka på pennikonen.
 4. Uppdatera din adress och klicka på Spara.

Proaktiva dokumentbeställningar och ändringar i dokument

Beställa utskrifter av dokument

Du kan beställa papperskopior av godkännandeåtgärden, momsfakturan, förlikningsåtgärden och pro forma-fakturan. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsdokument.
 3. Välj önskat datumintervall ovanför tabellen.
 4. Klicka på pilen bredvid önskat dokument och välj Ny utskrift.

Beställningen av en papperskopia av dokumentet genereras. Dokumentet skickas till din postadress. Du får ingen bekräftelse, men det räcker att du skickar in din beställning en gång.

Obs!

Beställningar av papperskopior hanteras inom 48 timmar, och postgången kan ta upp till 14 arbetsdagar.

Papperskopior saknas eller dokument skickas till fel adress

Om du inte fått någon papperskopia eller om kopian skickats till fel adress bör du kontrollera din postadress på sidan Faktureringsinställningar i ditt konto. Dit kommer du genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon], välja Fakturering och betalningaroch klicka på Inställningar till vänster. Postadressen visas i avsnittet Betalningskonto. Om adressen är fel bör du ändra den enligt stegen i avsnittet ”Ändra din postadress” i den här artikeln.

Vänta 24 timmar efter att du har uppdaterat adressen, så att systemet hinner synkroniseras. Sedan kan du beställa papperskopior av dokumenten enligt stegen i avsnittet ”Beställa papperskopior av dokument” i den här artikeln.

Faktureringsuppgifter saknas

Vi har uppgraderat till ett nytt faktureringssystem och faktureringsuppgifterna visas därför på ett nytt sätt. Om du inte längre ser information om tidigare fakturor på sidan kan du klicka på alternativet för att visa kontoaktivitet från det gamla faktureringssystemet ovanför tabellen med transaktionshistorik. Då öppnas en sida där du kan ladda ned alla tidigare faktureringsöversikter och fakturor.

Om du inte längre har åtkomst till din faktureringsöversikt och inte vill ange dina faktureringsuppgifter på nytt kan du kontakta oss om du vill ha information om dina tidigare fakturor.

Dokument med fel

Om något dokument (utom momsfakturor) innehåller fel måste du korrigera informationen i ditt konto först och sedan vänta 24 timmar på att systemet ska synkroniseras. Beställ sedan nya dokument via ditt konto. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner eller Fakturor på menyn till vänster.
 4. Välj önskat datumintervall ovanför tabellen.
 5. Dokumenten visas sorterade under respektive månad.
 6. Klicka på pilen bredvid önskat dokument och välj Begär revision.

Det tar 24 timmar innan systemet har laddat upp en ny elektronisk kopia av dokumentet till ditt konto, och mellan fem och tio dagar innan du får papperskopiorna till din postadress. Du får ingen bekräftelse, men det räcker att du skickar in din beställning en gång.

Skannade, signerade och stämplade dokument

Google tillhandahåller inga skannade versioner av dokument. Däremot kan du hämta pdf-versioner av dokument på sidan Transaktionshistorik. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Dessa dokument är varken signerade eller stämplade. För redovisnings- och momsändamål har det ingen betydelse om de utskrivna kopiorna har signatur och stämpel eller inte. Däremot är de kopior vi skickar till din postadress signerade och stämplade.

Andra vanliga frågor

Dokument med en totalsumma på 0

Det är möjligt att du får en faktura eller godkännandeåtgärd med summan noll. Det inträffar när en kampanjkod har använts på ditt konto och alla dina kostnader under rapportperioden betalades med kampanjbeloppet. När kampanjbeloppet är förbrukat börjar fakturan visa kostnader igen.

Avvikelser i godkännandeåtgärden

Om du märker att godkännandeåtgärden inte innehåller vissa transaktioner har dessa sannolikt skett i ett annat Google Ads-konto. Betalningen kan till exempel ha gått till ett annat Google Ads-konto som är registrerat på ditt företag, eller till ett annat företag vars konto du hanterar. Detta kan inträffa om du uppgav ett Google-bankkontonummer som tillhör ett annat Google Ads-konto i samband med en inbetalning.

Alla Google Ads-konton har ett eget Google-bankkontonummer som måste anges när du gör en banköverföring. Om du tror att din överföring kanske har gått till fel konto bör du jämföra kontonumret du som angav i din överföring med Google-bankkontonumret för ditt Google Ads-konto.

Så här kontrollerar du Google-bankkontonumret för ditt Google Ads-konto på din pro forma-faktura:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Transaktioner på menyn till vänster.
 4. Öppna den månad då du senast gjorde en betalning och klicka på Dokument.
 5. Klicka på länken Pro forma.
 6. Kontrollera Googles bankkontonummer på betalningsordern.

Om numren i kontot och på betalningsordern inte är identiska gjordes överföringen till ett annat Google Ads-konto. Om båda kontona har registrerats av samma juridiska person måste du beställa avstämningsåtgärden för kontot som överföringen gjordes till.

Relaterad länk:

Om du är osäker på vad din inställning är:

Verifiera din betalningsinställning genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Fakturering i ditt Google Ads-konto. Du ser din betalningsinställning högst upp i avsnittet Hur du betalar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt