Hent fakturaer, kontoutskrifter eller kvitteringer

 
Det er veldig enkelt å hente Google Ads-fakturaer. Velg land ovenfor, og velg deretter betalingsinnstilling for fakturering for å se hvordan du går frem.
Annonsører i Kina og Taiwan kommer ikke lenger til å motta kreditnotaer for ugyldig aktivitet, budsjettoverskridelser og kampanjekodekreditt. De blir i stedet vist på den siste fakturaen som kredittjusteringer for annonsekostnadene dine. Du kommer fortsatt til å motta Google-fakturaer og lokale fakturaer, som inneholder det samme utestående beløpet.

En lokal faktureringsgrense gjelder, og dermed kan vi bare fakturere maksimalt 99 000 CNY per fapiao. Vi deler derfor Google-fakturaer på mer 99 000 CNY opp i mindre fakturaer og debetnotaer, slik det er beskrevet nedenfor, for å sikre at Google-fakturaene og de lokale fakturaene dine matcher nøyaktig én-til-én. 

Annonsekostnader Google-faktura Lokal faktura
101 000 CNY
 • Faktura 1: 99 0000 CNY
 • Debetnota 1: 2000 CNY
 • Fapiao 1: 99 000 CNY
 • Fapiao 2: 2000 CNY


 
Vær oppmerksom på følgende ordrelinjebeskrivelser for fordelingen på Google-fakturaer:

 • Kredittjustering – «delbeløp overført til en egen faktura på grunn av begrensninger for Fapiao-kvoten»
 • Debetnota – «delbeløp overført fra den opprinnelige fakturaen på grunn av begrensninger for Fapiao-kvoten»

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)
Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal mva., kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.
En definisjon av termene på kontoutskriften

Kontoutskrifter er ikke fakturaer. Slike dokumenter er sammendrag av faktureringsaktiviteten for tidsperioden angitt ovenfor. For å gi deg en bedre forståelse av Google Ads-kontoutskrifter har vi definert noen av de vanligste termene nedenfor.

Vilkår Definisjoner
Startsaldo Saldo overført fra forrige måned
Antall nye aktiviteter totalt (inkludert mva. hvis det er aktuelt) Nye kostnader påløpt siden siste kontoutskrift, inkludert fastsatte skatter når det er aktuelt.
Antall justeringer totalt (inkludert mva. hvis det er aktuelt) Det kan være behov for å justere Google Ads-saldoen din fra tid til annen. Disse justeringene forekommer oftest i form av kreditter på grunn av budsjettoverskridelse.
Antall mottatte betalinger totalt Betalinger gjort manuelt eller automatisk til kontoen din
Sluttsaldo

Manuell innbetaling: Google Ads-saldoen som er tilgjengelig for bruk

Automatisk betaling: Den utestående Google Ads-saldoen din for den aktuelle måneden

Avgifter/mva. Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften befinner seg. Hvilke avgiftssatser som brukes, bestemmes av de lokale myndighetene.
Finn og skriv ut nye og eldre kontoutskrifter og fakturaer med lokale avgifter
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
  Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi en datoperiode ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskrifter du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». I denne visningen kan du se de siste debiteringene og krediteringene dine samt de siste fakturaene dine med lokale avgifter.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere aktivitet. Du kan for eksempel velge Dette året hvis du vil se fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskrifter for dette kalenderåret.
 5. Klikk på Dokumenter for å se eventuelle fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskrifter som er tilgjengelige for den valgte datoperioden.
 6. Klikk på dokumentnummeret for dokumentet du vil se, og klikk deretter på Last ned.
  • Linken til fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskrifter for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se meldingen «Fakturaen er ikke klar».
  • Fakturaer med lokale avgifter og kontoutskrifter for en gitt måned er tilgjengelige fra den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Fakturaene dine med lokale avgifter og kontoutskriftene dine for september er for eksempel klare innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer med lokale avgifter og kontoutskrifter, så i slike perioder må du påregne en forsinkelse. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, ikke for betalinger utført i løpet av måneden. Hvis det ikke har påløpt noen klikkostnader i kontoen din i løpet av en bestemt måned, genereres det ingen faktura for den aktuelle måneden, eller det genereres en tom faktura.

   Hvis du er kvalifisert til å motta fakturaer med lokal moms, må du være oppmerksom på at kontoutskriftene som oftest genereres først, og at fakturaer med lokal moms genereres kort tid etterpå.

 7. Fakturaer med lokale avgifter og kontoutskrifter lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format for visning eller utskrift.

 

Tips

Sørg for at forgrunnsvinduer ikke blokkeres i innstillingene for nettleseren din, da dette kan føre til at fakturaer med lokale avgifter og kontoutskrifter ikke blir lastet ned.

Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom fakturaene dine med lokale avgifter og kontoutskriften din ikke blir generert før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, kan du skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. Da vises det en utskrivbar kvittering i en ny fane eller et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Har du problemer med å finne kontoutskrifter og fakturaer med lokal moms?
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner bestemte fakturaer med lokal moms eller kontoutskrifter:
 • Fakturaer med lokal moms og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden (du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger). Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokal moms eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i Transaksjonslogg-tabellen. Sørg for å angi en datoperiode ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskrifter du ønsker å se.

  Hvis du er kvalifisert til å motta fakturaer med lokale avgifter, må du være oppmerksom på at kontoutskriftene som oftest genereres først, og at fakturaer med lokale avgifter genereres kort tid etterpå.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kredittvilkår), sender Google ingen fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskrifter for automatiske eller manuelle innbetalinger i posten eller per e-post.

Sånn kan du endre kontoutskrifter og fakturaer med lokale avgifter

Når en faktura med lokale avgifter eller en kontoutskrift er utstedt, kan vi ikke gjøre endringer i dokumentet, selv om du ved et uhell har oppgitt feil faktureringsinformasjon. Du kan imidlertid når som helst endre faktureringsinformasjonen din, så brukes denne nye informasjonen på fremtidige fakturaer med lokale avgifter og på kontoutskrifter.

Det er heller ikke mulig å hente en egen faktura med lokale avgifter eller kontoutskrift for hver kampanje.

Manglende faktureringsinformasjon

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Linker til beslektet innhold:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)

Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal moms, kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du gjør dette. 

I perioden fra januar til og med april 2015 ble kontoutskriftene delt opp i separate dokumenter for betalinger og mva. Hvis du gjennomgår mva. for disse månedene, må du huske å se på den separate mva.-fakturaen.

Definisjon av termer på kontoutskriften

Kontoutskrifter er ikke fakturaer. Slike dokumenter er sammendrag av faktureringsaktiviteten for tidsperioden angitt ovenfor. For å gi deg en bedre forståelse av Google Ads-kontoutskrifter har vi definert noen av de vanligste termene nedenfor.

Vilkår Definisjoner
Startsaldo Saldo overført fra forrige måned
Antall nye aktiviteter totalt (inkludert mva. hvis det er aktuelt) Nye kostnader påløpt siden siste kontoutskrift, inkludert fastsatte skatter når det er aktuelt.
Totalt antall justeringer (inkludert mva. om aktuelt) Det kan få behov for å justere Google Ads-saldoen din fra tid til annen. Disse justeringene forekommer oftest i form av kreditter på grunn av budsjettoverskridelse. Finn ut mer om ulike typer kreditter og justeringer i kontoen din.
Totalt antall betalinger mottatt Betalinger gjort manuelt eller automatisk til kontoen din
Sluttsaldo

Manuell innbetaling: Google Ads-saldoen som er tilgjengelig for bruk

Automatisk betaling: Den utestående Google Ads-saldoen din for den aktuelle måneden

Avgifter/mva. Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften befinner seg. Hvilke avgiftssatser som brukes, bestemmes av de lokale myndighetene.
Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk deretter på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 5. Klikk på Dokumenter under måneden du vil se fakturaen for, i tabellen.
 6. Klikk på Månedlig faktura-rullegardinmenyen. Hvis du ser etter fakturaer fra perioden januar til og med april 2015, må du også klikke på MVA-faktura for EU-rullegardinmenyen for å se på den separate mva.-fakturaen.
 7. Klikk på fakturanummeret.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se en melding om at fakturaen ikke er klar.
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, så du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, ikke for betalinger utført i løpet av måneden. Hvis det ikke har påløpt noen klikkostnader i kontoen din i løpet av en bestemt måned, genereres det ingen faktura for den aktuelle måneden, eller det genereres en tom faktura.
 8. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du vil laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du på fakturaen og velger Lagre som.

Tips

Du må forsikre deg om at innstillingene i nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer, ettersom dette kan medføre at du ikke får lastet ned fakturaen.

Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom kontoutskriften først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk deretter på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokal moms og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden (du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger). Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokal moms eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Her er litt informasjon om hva som vises på fakturaen din hvis faktureringsinformasjonen din endres:

 • Fakturaer for inneværende måneds transaksjoner utstedes vanligvis den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i den inneværende måneden eller før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, skal den neste fakturaen dermed gjenspeile den oppdaterte faktureringsinformasjonen din. Eventuelle endringer du gjør etter den femte virkedagen i måneden, etter at fakturaen for den siste månedens transaksjoner allerede er utstedt, gjenspeiles i fakturaen din for den påfølgende måneden.
 • Tenk deg for eksempel at det er mai måned, og faktureringsinformasjonen din er endret. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i Google Ads før den femte virkedagen i juni, skal den oppdaterte faktureringsinformasjonen gjenspeiles i den neste fakturaen din (som utstedes den femte virkedagen i juni). Tenk deg for eksempel at du oppdaterer faktureringsinformasjonen din den sjette virkedagen i juni. Da forblir fakturaen som allerede ble utstedt (den femte virkedagen i juni) uendret, men den oppdaterte faktureringsinformasjon gjenspeiles i den neste fakturaen (som utstedes den femte virkedagen i juli).
Mva. er ikke nødvendigvis inkludert

Googles europeiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Google-annonsører med en faktureringsadresse i EU faktureres og betjenes dermed i henhold til Google Ireland Ltd. Mva. inkluderes ikke i Google Ads-kostnadene dine dersom forretningsadressen din er innenfor EU, men utenfor Irland. I så fall må bedriften din selv beregne mva. etter den lokale satsen i det aktuelle EU-landet. Du finner en tabell over gjeldende mva.-kostnader på fakturaen. For fakturaer fra perioden januar til og med april 2015 er det utstedt en separat mva.-faktura i tillegg til fakturaen for månedlig betaling.

Du finner mer informasjon i artikkelen om skatt.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Linker til beslektet innhold:

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)
Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal mva., kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.
Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. .
  Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere aktivitet. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 5. Klikk på Dokumenter for å se eventuelle månedlige fakturaer som er tilgjengelige for den valgte datoperioden.
 6. Klikk på fakturanummeret du vil se på, og klikk så på Last ned.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se en melding om at fakturaen ikke er klar.
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, så du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, ikke for betalinger utført i løpet av måneden. Hvis det ikke har påløpt noen klikkostnader i kontoen din i løpet av en bestemt måned, genereres det ingen faktura for den aktuelle måneden, eller det genereres en tom faktura.
 7. Fakturaen blir automatisk lastet ned til datamaskinen din så du kan åpne og skrive den ut.

 

Tips

Du må forsikre deg om at innstillingene i nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer, ettersom dette kan medføre at du ikke får lastet ned fakturaene.

Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom kontoutskriften først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. Da vises det en utskrivbar kvittering i en ny fane eller et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokal moms og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden (du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger). Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokal moms eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i Transaksjonslogg-tabellen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Her er litt informasjon om hva som vises på fakturaen din hvis faktureringsinformasjonen din endres:

 • Fakturaer for inneværende måneds transaksjoner utstedes vanligvis den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i den inneværende måneden eller før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, skal den neste fakturaen dermed gjenspeile den oppdaterte faktureringsinformasjonen din. Eventuelle endringer du gjør etter den femte virkedagen i måneden, etter at fakturaen for den siste månedens transaksjoner allerede er utstedt, gjenspeiles i fakturaen din for den påfølgende måneden.
 • Tenk deg for eksempel at det er mai måned, og faktureringsinformasjonen din er endret. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i Google Ads før den femte virkedagen i juni, skal den oppdaterte faktureringsinformasjonen gjenspeiles i den neste fakturaen din (som utstedes den femte virkedagen i juni). Tenk deg for eksempel at du oppdaterer faktureringsinformasjonen din den sjette virkedagen i juni. Da forblir fakturaen som allerede ble utstedt (den femte virkedagen i juni) uendret, men den oppdaterte faktureringsinformasjon gjenspeiles i den neste fakturaen (som utstedes den femte virkedagen i juli).
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Linker til beslektet innhold:

Den indiske regjeringen (GSTN) har kunngjort at fra og med 1. oktober 2020 må alle B2B-bedrifter (mot bedriftsmarkedet) og B2G-bedrifter (bedrifter med offentlige organer som kunder) være registrert i sanntid i den indiske registreringsportalen. Fakturaer som er validert av myndighetene, altså at kunden har oppgitt et gyldig GSTIN-nummer som samsvarer med «faktura til»-oppføringen sin, kommer til å omfatte en QR-kode og et indisk registreringsnummer (IRN-nummer). 

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)

Fra og med 1. oktober 2020 blir «Oversikt over kostnader og avgifter»-delen av fakturaen erstattet med informasjon om bruk og kostnader basert på forbruket i en gitt måned. 

Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal moms, kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.
Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. .
  Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere aktivitet. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 5. Klikk på Dokumenter for å se eventuelle fakturaer med moms for India som er tilgjengelige for den valgte datoperioden.
 6. Klikk på fakturanummeret du vil se på, og klikk så på Last ned.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se meldingen «Fakturaen er ikke klar».
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den sjuende virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaen for september er dermed klar innen 7. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, så du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, ikke for betalinger utført i løpet av måneden. Hvis det ikke har påløpt noen klikkostnader i kontoen din i løpet av en bestemt måned, genereres det ingen faktura for den aktuelle måneden, eller det genereres en tom faktura.
 7. Fakturaen blir automatisk lastet ned til datamaskinen din så du kan åpne og skrive den ut.

Tips

Du må forsikre deg om at innstillingene i nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer, ettersom dette kan medføre at du ikke får lastet ned fakturaene.

Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom kontoutskriften din ikke blir generert før den sjuende dagen i den påfølgende måneden, kan du skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. Da vises det en utskrivbar kvittering i en ny fane eller et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokal moms og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden (du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger). Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokal moms eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i Transaksjonslogg-tabellen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Her er litt informasjon om hva som vises på fakturaen din hvis faktureringsinformasjonen din endres:

 • Fakturaer for inneværende måneds transaksjoner utstedes vanligvis den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i den inneværende måneden eller før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, skal den neste fakturaen dermed gjenspeile den oppdaterte faktureringsinformasjonen din. Eventuelle endringer du gjør etter den femte virkedagen i måneden, etter at fakturaen for den siste månedens transaksjoner allerede er utstedt, gjenspeiles i fakturaen din for den påfølgende måneden.
 • Tenk deg for eksempel at det er mai måned, og faktureringsinformasjonen din er endret. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i Google Ads før den femte virkedagen i juni, skal den oppdaterte faktureringsinformasjonen gjenspeiles i den neste fakturaen din (som utstedes den femte virkedagen i juni). Tenk deg for eksempel at du oppdaterer faktureringsinformasjonen din den sjette virkedagen i juni. Da forblir fakturaen som allerede ble utstedt (den femte virkedagen i juni) uendret, men den oppdaterte faktureringsinformasjon gjenspeiles i den neste fakturaen (som utstedes den femte virkedagen i juli).
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)

Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal moms, kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du gjør dette. 

I perioden fra januar til og med april 2015 ble kontoutskriftene delt opp i separate dokumenter for betalinger og mva. Hvis du gjennomgår mva. for disse månedene, må du huske å se på den separate mva.-fakturaen.

Definisjon av termer på kontoutskriften

Kontoutskrifter er ikke fakturaer. Slike dokumenter er sammendrag av faktureringsaktiviteten for tidsperioden angitt ovenfor. For å gi deg en bedre forståelse av Google Ads-kontoutskrifter har vi definert noen av de vanligste termene nedenfor.

Vilkår Definisjoner
Startsaldo Saldo overført fra forrige måned
Antall nye aktiviteter totalt (inkludert mva. hvis det er aktuelt) Nye kostnader påløpt siden siste kontoutskrift, inkludert fastsatte skatter når det er aktuelt.
Antall justeringer totalt (inkludert mva. hvis det er aktuelt) Det kan være behov for å justere Google Ads-saldoen din fra tid til annen. Disse justeringene forekommer oftest i form av kreditter på grunn av budsjettoverskridelse.
Antall mottatte betalinger totalt Betalinger gjort manuelt eller automatisk til kontoen din
Sluttsaldo

Manuell innbetaling: Google Ads-saldoen som er tilgjengelig for bruk

Automatisk betaling: Den utestående Google Ads-saldoen din for den aktuelle måneden

Avgifter/mva. Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften befinner seg. Hvilke avgiftssatser som brukes, bestemmes av de lokale myndighetene.
Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 5. Klikk på Dokumenter under måneden du vil se fakturaen for, i tabellen.
 6. Klikk på Månedlig faktura-rullegardinmenyen. Hvis du ser etter fakturaer fra perioden januar til og med april 2015, må du også klikke på MVA-faktura for EU-rullegardinmenyen for å se på den separate mva.-fakturaen.
 7. Klikk på fakturanummeret.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se en melding om at fakturaen ikke er klar.
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, så du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, ikke for betalinger utført i løpet av måneden. Hvis det ikke har påløpt noen klikkostnader i kontoen din i løpet av en bestemt måned, genereres det ingen faktura for den aktuelle måneden, eller det genereres en tom faktura.
 8. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du vil laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du på fakturaen og velger Lagre som.

Tips

Du må forsikre deg om at innstillingene i nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer, ettersom dette kan medføre at du ikke får lastet ned fakturaen.

Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom kontoutskriften først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokal moms og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden (du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger). Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokal moms eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Her er litt informasjon om hva som vises på fakturaen din hvis faktureringsinformasjonen din endres:

 • Fakturaer for inneværende måneds transaksjoner utstedes vanligvis den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i den inneværende måneden eller før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, skal den neste fakturaen dermed gjenspeile den oppdaterte faktureringsinformasjonen din. Eventuelle endringer du gjør etter den femte virkedagen i måneden, etter at fakturaen for den siste månedens transaksjoner allerede er utstedt, gjenspeiles i fakturaen din for den påfølgende måneden.
 • Tenk deg for eksempel at det er mai måned, og faktureringsinformasjonen din er endret. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i Google Ads før den femte virkedagen i juni, skal den oppdaterte faktureringsinformasjonen gjenspeiles i den neste fakturaen din (som utstedes den femte virkedagen i juni). Tenk deg for eksempel at du oppdaterer faktureringsinformasjonen din den sjette virkedagen i juni. Da forblir fakturaen som allerede ble utstedt (den femte virkedagen i juni) uendret, men den oppdaterte faktureringsinformasjon gjenspeiles i den neste fakturaen (som utstedes den femte virkedagen i juli).
Mva. er ikke nødvendigvis inkludert

Googles europeiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Google-annonsører med en faktureringsadresse i EU faktureres og betjenes dermed i henhold til Google Ireland Ltd. Mva. inkluderes ikke i Google Ads-kostnadene dine dersom forretningsadressen din er innenfor EU, men utenfor Irland. I så fall må bedriften din selv beregne mva. etter den lokale satsen i det aktuelle EU-landet. Du finner en tabell over gjeldende mva.-kostnader på fakturaen. For fakturaer fra perioden januar til og med april 2015 er det utstedt en separat mva.-faktura i tillegg til fakturaen for månedlig betaling.

Du finner mer informasjon i artikkelen om skatt.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Linker til beslektet innhold:

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)
Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal mva., kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.

Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsdokumenter. Gå til fakturering
 3. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 4. Klikk på fakturanummeret ved siden av måneden du ønsker å se fakturaen for, i tabellen.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se en melding om at fakturaen ikke er klar.
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, så du må regne med litt forsinkelse i slike perioder.
  • Fakturaer genereres ved å se på kostnadene i løpet av måneden, ikke for betalinger som er utført. Hvis kontoen din ikke har noen kostnader i en bestemt måned, genereres det ikke en faktura for den aktuelle måneden.
  • Hvis du betaler med bankoverføring, sjekk eller minibank, mottar du en faktura. Hvis du betaler med et kredittkort, mottar du en kontoutskrift fra Google for betalingen din.
 5. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre den som PDF-fil på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut.

Tips

Sørg for at nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer – ellers kan fakturaen ikke åpnes.

Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokale avgifter og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. (Du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.) Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Hvis det ikke er påløpt kostnader i kontoen din i løpet av en gitt måned, genereres det heller ingen faktura for den aktuelle måneden.
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i Transaksjonslogg-tabellen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Her er litt informasjon om hva som vises på fakturaen din hvis faktureringsinformasjonen din endres:

 • Fakturaer for inneværende måneds transaksjoner utstedes vanligvis den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i den inneværende måneden eller før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, skal den neste fakturaen dermed gjenspeile den oppdaterte faktureringsinformasjonen din. Eventuelle endringer du gjør etter den femte virkedagen i måneden, etter at fakturaen for den siste månedens transaksjoner allerede er utstedt, gjenspeiles i fakturaen din for den påfølgende måneden.
 • Tenk deg for eksempel at det er mai måned, og faktureringsinformasjonen din er endret. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i Google Ads før den femte virkedagen i juni, skal den oppdaterte faktureringsinformasjonen gjenspeiles i den neste fakturaen din (som utstedes den femte virkedagen i juni). Tenk deg for eksempel at du oppdaterer faktureringsinformasjonen din den sjette virkedagen i juni. Da forblir fakturaen som allerede ble utstedt (den femte virkedagen i juni) uendret, men den oppdaterte faktureringsinformasjon gjenspeiles i den neste fakturaen (som utstedes den femte virkedagen i juli).
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Linker til beslektet innhold:

Månedlig fakturering

Merknad

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling. De fleste annonsører bruker automatisk eller manuell betaling. Gå gjennom trinnene ovenfor hvis du bruker automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger.

Hvis du betaler for Google Ads-kostnadene dine med månedlig fakturering, kan du motta fakturaer på to måter:

 1. E-post: Vi sender deg en faktura per e-post innen de fem første virkedagene i den aktuelle måneden. I den fremgår kostnadene som påløp i den foregående måneden. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Kontoen din: I Google Ads-kontoen din finner du en elektronisk versjon av fakturaen som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn fakturaer i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på betalingsadministratoren for Google Ads-kontoen eller en managerkonto over den.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringsdokumenter.
 3. Finn ønsket faktura i Dokumentnummer-kolonnen.
 4. Velg fakturaene du vil laste ned, og høyreklikk på Last ned valgte.

For å laste ned elektroniske fakturaer og kreditnotaer følger du fremgangsmåten nedenfor etter at du har funnet fakturanummeret, som anvist ovenfor.

 1. Klikk på fakturanummeret.
 2. Klikk på Dokumenter.
 3. Klikk på Elektroniske fakturaer og kreditnotaer.
 4. Klikk på nummeret til fakturaen du ønsker å laste ned.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Overføring av faktura-linken ytterst på siden.
 4. Klikk på faktureringskontoen du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken for å se fakturaer.
 6. Klikk på Tilbake til det nåværende oppsettet oppe i hjørnet når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Linker til beslektet innhold:

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)
Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal mva., kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.
Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, eller finn «Transaksjoner»-kortet midt på siden, og klikk deretter på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 5. I tabellen klikker du på Dokumenter-rullegardinmenyen under måneden du ønsker å se fakturaen for.
 6. Klikk på Månedlig faktura-rullegardinmenyen.
 7. Klikk på fakturanummeret.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link får du se en melding om at fakturaen ikke er klar.
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, så du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, ikke for betalinger utført i løpet av måneden. Hvis det ikke har påløpt noen klikkostnader i kontoen din i løpet av en bestemt måned, genereres det ingen faktura for den aktuelle måneden, eller det genereres en tom faktura.
 8. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du vil laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du på fakturaen og velger Lagre som.

Tips

Sørg for at nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer – ellers kan fakturaen ikke åpnes.

Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom kontoutskriften først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokal moms og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden (du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger). Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokal moms eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av gamle fakturaer

Etter at en faktura er utstedt, kan vi ikke foreta endringer i den – selv om du ved et uhell har oppgitt feil faktureringsinformasjon. Alle andre opplysninger kan imidlertid endres ved å sende et skjema for fakturakorrigering.

Endring av fakturanavn

Du kan når som helst endre fakturanavnet. Oppdateringene fremgår av fremtidige fakturaer.

Du må endre fakturanavnet senest 14 dager før slutten av måneden for å sikre at den neste fakturaen er oppdatert.

Endring av annen informasjon

Hvis du ønsker å gjøre andre endringer i fakturaene dine (med unntak av fakturanavnet), gjør du følgende:

 1. Rediger faktureringsinformasjonen din i Google Ads-kontoen din.
 2. Fyll ut feltet for korrigeringsmerknader nedenfor, og send oss det utfylte skjemaet som vedlegg.
 3. E-postbekreftelsen du mottar fra oss, kan brukes sammen med fakturaen som et grunnlag for regnskapsføring og mva.-betaling.

Merk

I henhold til endringene av den polske skattelovgivningen som ble foretatt i januar 2013, er Google ikke forpliktet til å returnere en signert korrigeringsmerknad. E-posten du får fra oss, er gyldig som bekreftelse.

Mva. er ikke nødvendigvis inkludert

Googles europeiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Google-annonsører med en faktureringsadresse i EU faktureres og betjenes dermed i henhold til Google Ireland Ltd. Mva. inkluderes ikke i Google Ads-kostnadene dine dersom forretningsadressen din er innenfor EU, men utenfor Irland. I så fall må bedriften din selv beregne mva. etter den lokale satsen i det aktuelle EU-landet.

Samsvar med EU-forskrifter for elektroniske fakturaer

Elektroniske fakturaer du skriver ut fra kontoen, inneholder følgende informasjon:

 • dine betalinger
 • vårt mva.-nummer
 • ditt mva.-nummer (hvis det er angitt i faktureringsprofilen din)

Disse fakturaene oppfyller EU-kravene i merverdiavgiftdirektivet (artikkel 226, Rådsdirektiv 2006/112/EØF), og skal godtas av dine lokale skattemyndigheter. Kontakt en skatterådgiver eller lokale myndigheter hvis du har spørsmål.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Linker til beslektet innhold:

Velg betalingsinnstillingen du bruker, nedenfor.

Manuell innbetaling

Hvis du holder til i Russland og velger «bedrift» eller «enkeltpersonforetak» som skattestatus når du oppretter en Google Ads-konto, får du regnskapsdokumenter fra Google.

Når du oppretter en Google Ads-konto, må du velge en av følgende skattestatuser:

 • personlig
 • enkeltpersonforetak
 • bedrift

Dette valget er endelig. Google sender bare regnskapsdokumenter for kontoer som opprettes for enkeltpersonforetak og bedrifter.

Hvis skattestatusen «Personlig» er konfigurert for kontoen din, mottar du et enkelt regnskapsdokument – en kvittering – etter hver fullførte betaling eller refusjon. Elektroniske kopier sendes automatisk til den bekreftede e-postadressen som er knyttet til den primære betalingskontakten din. Du kan sikre at dokumentene leveres raskt ved å sørge for at kontaktinformasjonen din er oppdatert.

Kontroll av skattestatus

Sånn kontrollerer du skattestatusen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Avgiftsstatusen din blir vist under «Betalingsprofil» midt på siden.
Endring av skattestatus
Hvis du trenger å endre eller korrigere skattestatusen din, ber vi deg kontakte oss. En eventuell endring påvirker ikke tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og den trer først i kraft fra datoen da vi gjør endringen.
Regnskapsdokumentene vi sender deg

Vi leverer regnskapsdokumenter for hver enkelt Google Ads-konto. Hvis du har flere kontoer, sender vi egne dokumenter for hver enkelt konto – også når alle kontoene er knyttet til én eller flere Mitt kundesenter-kontoer.

Enkelte faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalifiserte annonsører, mens andre må bestilles ved behov. Nedenfor finner du opplysninger om hver enkelt dokumenttype vi leverer.

  Hva er dette? Leveres automatisk til kvalifiserte annonsører Leveres etter forespørsel fra kvalifiserte annonsører
Mva.-faktura for forbruk Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. Dette dokumentet angir de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden.

Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.

Hvis du vil ha papirkopier av fakturaer for tidligere perioder, kan du be om dette på Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag og så Transaksjoner. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-faktura for forbruk», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du f.eks. ønsker en kopi av mva.-fakturaen for forbruk for januar, kan du først bestille denne etter 20. februar.)

Ordrebekreftelse Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. I dette dokumentet finner du informasjon om de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden.

Mva.-fakturaen og ordrebekreftelsen har samme dokumentnummer og inneholder de samme kostnadene.
Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din sammen med mva.-fakturaen for forbruk. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Hvis du vil ha papirkopier av fakturaer for tidligere perioder, kan du be om dette på Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag og så Transaksjoner. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-faktura for forbruk», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du for eksempel har behov for en kopi av ordrebekreftelsene du fikk i januar, kan du først bestille disse etter 20. februar.)
Faktura for forskuddsbetaling av mva.

Genereres for hver betaling du foretar, den dagen vi mottar betalingen. I dette dokumentet er hele betalingsbeløpet (inkludert mva.) oppført.

Dokumentnummeret begynner med A.

Elektronisk versjon: Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din innen 48 timer etter at vi mottar betalingen.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.

Hvis du vil ha papirkopier av tidligere betalinger, kan du be om dette på Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag og så Transaksjoner.

Du kan legge inn slike forespørsler tidligst ti virkedager etter at den aktuelle betalingen ble registrert i kontoen.

Avstemming I dette dokumentet finner du informasjon om alle gjensidige oppgjør mellom kontoen din og Google i en bestemt periode. Denne perioden starter 1. januar og kan ikke overstige et år. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes automatisk én gang i året i januar.
Hvis du vil ha papirkopier av fakturaer for tidligere perioder, kan du be om dette via Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag og så Transaksjoner.

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.
Proformafaktura

Dette dokumentet opprettes i kontoen din når du genererer betalingsdetaljer for pengeoverføringer.

Du kan skrive ut kopien som opprettes i kontoen din, når du genererer betalingsdetaljer for pengeoverføringer.

Elektronisk versjon: Kan genereres ved å klikke på «Foreta en betaling» på Transaksjonslogg-siden.

Papirkopi: Dette sendes ikke ut automatisk.

Du kan be om stemplede og signerte proformafakturaer på Transaksjoner-siden. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag og så Transaksjoner.

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.

Vilkår Dette dokumentet inneholder Google Ads-vilkårene du samtykket i da du konfigurerte kontoen din. Elektronisk versjon: Du kan laste den ned på Faktureringsprofil-siden innen to døgn etter at kontoen ble opprettet. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag.

Papirkopi: Dette sendes ikke ut automatisk.
Du kan be om papirkopier på Faktureringsprofil-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag.
Endring av postadressen

Sånn endrer du postadressen du mottar dokumenter på:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Oppdater postadressen din.
 4. Klikk på Lagre.

Du må gjøre endringen senest 15 dager før utgangen av måneden for å være sikker på at dokumentene dine sendes til den nye adressen. Vær oppmerksom på at endringer i dette feltet ikke har noen innvirkning på bedriftsadressen som er registrert i kontoen din.

Endring av bedriftsadressen

Vær oppmerksom på at hvis du endrer bedriftsadressen din, endres også adressen som trykkes på dokumentene dine. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Under «Betalingsprofil» kan du se «Bedriftsnavn og bedriftsadresse».
 4. Klikk på blyantikonet for å redigere adressen.
 5. Klikk på Lagre-knappen når du er ferdig.

Proaktive dokumentforespørsler og endringer i dokumenter

Forespørsler om vilkår

Du kan laste ned vilkårene via Innstillinger-siden (under verktøyikonetGoogle Ads | tools [Icon] etter at du har valgt Faktureringsinnstillinger) senest to døgn etter at du oppgir faktureringsinformasjon for første gang.

Nye utskrifter

Du kan be om en papirkopi av vilkårene ved å gå til Vilkår-delen og velge Nye utskrifter.

Forespørsler om nye utskrifter behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil ti virkedager før du mottar kopien i posten.

Sånn kan du bestille papirkopier av dokumenter

Du kan bestille papirkopier av mva.-fakturaen for forbruk, ordrebekreftelsen og fakturaen for forskuddsbetaling av mva., samt papirkopier av avstemmingen og proformafakturaen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsdokumenter. Gå dit nå
 3. Øverst til høyre angir du den aktuelle datoperioden.
 4. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Skriv ut på nytt.

Når du har gjort dette, genereres en papirkopi av det aktuelle dokumentet. Dokumentet sendes til postadressen din. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Merk

 • Hvis du har valgt å motta dokumenter elektronisk, kan du ikke bestille papirkopier.
 • Forespørsler om papirkopier behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil ti virkedager før du mottar dem i posten.
Papirkopier uteblir eller dokumenter er sendt til feil adresse

Hvis du har bestilt papirkopier som ikke har kommet frem til deg, eller hvis kopien er sendt til gal adresse, kan du gå til Innstillinger-siden i kontoen din og bekrefte postadressen din. Finn bedriftsadressen din. Hvis adressen er feil, kan du korrigere den ved å følge fremgangsmåten under «Endring av postadressen» i denne artikkelen.

Etter at du har oppdatert adressen, kan det gå opptil 24 timer før systemet er synkronisert. Deretter bestiller du papirkopier av de aktuelle dokumentene ved å følge fremgangsmåten under «Bestilling av papirkopier av dokumenter» i denne artikkelen.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om – men ikke ønsker – å oppgi faktureringsinformasjon på nytt, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Dokumenter med feil

Mva.-faktura for forbruk og ordrebekreftelse

Hvis dokumentet inneholder feil, må du først rette opp informasjonen i kontoen din og deretter vente et døgn på at synkroniseringen i systemet fullføres. Deretter kan du bestille nye dokumenter fra kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsdokumenter. Gå dit nå
 3. Øverst til høyre angir du den aktuelle datoperioden.
 4. Velg den aktuelle måneden for å se de tilknyttede dokumentene.
 5. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du ønsker å bestille, og velg Be om revidering.

Det tar 24 timer før systemet har lastet opp en ny elektronisk versjon av dokumentet til kontoen din, og det går fem til ti dager før du mottar papirkopiene i posten. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Andre dokumenter

Hvis andre dokumenter inneholder feil, må du kontakte oss og bestille en korrigert versjon.

Skannede, signerte og stemplede dokumenter

Google kan ikke skanne dokumenter for deg. Du kan imidlertid laste ned PDF-versjoner av dokumenter på Transaksjonslogg-siden din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Disse dokumentene blir verken signert eller stemplet. Årsaken er at det ikke er noen regnskapsmessig eller ligningsmessig forskjell mellom utskrifter av dokumenter med og uten signatur og stempel. Papirkopier som sendes i posten, er imidlertid signert og stemplet.

Obs! Dette avsnittet gjelder ikke for kontoer der det benyttes elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur. Slike kontoer får bare elektroniske dokumenter som kan brukes til ligningsformål. (Du finner mer informasjon i neste avsnitt).

Elektronisk dokumentflyt
Om elektronisk dokumentflyt

Dokumenter som inneholder informasjon i elektronisk eller digital form, kalles elektroniske dokumenter (se artikkel 3, kapittel I i FZ RF nr. 1-FZ).

Såfremt partene er enige om det, er elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur juridisk sidestilt med originaler i papirformat (se FZ RF, 10.1.2002, nr. 1-FZ). Det er ikke nødvendig å skrive ut og lagre dokumentene i papirarkiver. I tråd med de nyeste endringene i lovgivningen kan all dokumentutveksling mellom bedrifter foregå elektronisk.

Siden 23. mai 2012 har e-fakturaer vært en fullverdig erstatning for papiroriginaler, og kan sendes til ligningsmyndighetene i elektronisk format. Prosedyren for fakturautveksling er fastlagt i forskrift 50 H fra det russiske finansdepartementet og skal gjennomføres via en EDM-leverandør. EDM-leverandørers aktiviteter er underlagt forskrift nr. ММВ–7–6/253@. En oversikt over registrerte EDM-leverandører er tilgjengelig på nettstedet til Russlands føderale skattetjeneste.

Fordeler ved bruk av elektroniske dokumenter:

 • Fullt samsvar med juridiske krav.
 • Elektroniske dokumenter tar ingen plass. Du kan redusere kostnadene ved utskrift av dokumenter, manuell behandling og vedlikehold av papirarkiver.
 • Levering av originaldokumenter tar bare noen minutter. Du slipper å vente i flere dager eller uker på dokumentene.
Slik registrerer du deg

For at du skal ha mulighet til å registrere deg for bruk av elektronisk dokumentflyt, må du ha opprettet en konto på DiaDoc.ru før du oppretter Google Ads-kontoen din. DiaDoc.ru er en tjeneste fra den godkjente EDM-leverandøren SKB Kontur, den største utvikleren av nettjenester for bedrifter i Russland. Selskapet har lang erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, og er kompetente med hensyn til å sikre at e-dokumenter er juridisk gyldige.

Følg retningslinjene for å registrere en konto på DiaDoc.ru og hente en sertifisert elektronisk signatur før du oppretter Google Ads-kontoen din. Google gir ingen kompensasjon for kostnader knyttet til sertifikatet.

Når du er registrert, kan du opprette en Google Ads-konto og merke av i ruten for å aktivere den elektroniske dokumentflyten.

Valg og bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Du kan når som helst begynne å motta dokumenter i posten. Du må imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan få tilsendt dokumenter fra tidligere måneder. Dessuten mottar du ikke lenger dokumenter per e-post når du velger bort elektronisk dokumentflyt.

Sånn velger du bort elektronisk dokumentflyt:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Rediger ved siden av postadressen din.
 4. Fjern avmerkingen av alternativet for elektronisk dokumentflyt.
 5. Klikk på Lagre.

Du får tilsendt dokumenter i posten fra og med påfølgende måned. Du kan fortsatt laste ned dokumentene dine fra transaksjonsloggen.

Valg av elektronisk dokumentflyt

Hvis du ikke var registrert hos DiaDoc.ru da du registrerte deg som Google Ads-bruker, kan du ikke registrere deg for elektroniske dokumenter.

Hvis du imidlertid hadde en konto hos DiaDoc.ru da du registrerte deg som Google Ads-bruker, kan du når som helst aktivere den elektroniske dokumentflyten. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Rediger ved siden av postadressen din.
 4. Merk av for elektronisk dokumentflyt.
 5. Klikk på Lagre.

Du begynner å motta dokumenter elektronisk den påfølgende måneden. Dokumentene blir nå ikke lenger sendt til deg per post.

Andre vanlige spørsmål

Slik beregnes beløpene i mva.-fakturaen for forbruk og ordrebekreftelsen

Mva. beregnes med utgangspunkt i forbruk. I mva.-fakturaen for forbruk og ordrebekreftelsen finner du informasjon om beløpet som er betalt for forbruk og merverdiavgift, slik du kan se i disse eksemplene:

Eksempel på mva.-faktura for forbruk
Example usage VAT invoice

Eksempel på ordrebekreftelse
Example act of acceptance

Dokumenter med null som totalbeløp

Du kan motta fakturaer og ordrebekreftelser med null som totalbeløp. Dette skjer når en kampanjekode er brukt i kontoen din og markedsføringskreditten dekker alle kostnadene i den rapporterte perioden. Når markedsføringskreditten er brukt opp, gjenspeiler fakturaen igjen kostnadene.

Forkortelsen «OOO "Google"»

Kravene til fakturaer er fastsatt i paragraf 5 i artikkel 169 i den russiske skatteloven. Dessuten er egenskaper som ikke er spesifisert i paragraf 5 og 6 i artikkel 169, ikke ansett som gyldige grunner til ikke å akseptere en faktura fra selgeren.

I henhold til den russiske skattelovgivningen betraktes en faktura utstedt av Google med et forkortet selgernavn, som gyldig.

Avvik i avstemminger

Hvis du oppdager at avstemmingen ikke inneholder enkelte transaksjoner, ble disse transaksjonene sannsynligvis gjennomført med en annen Google Ads-konto. Den aktuelle betalingen kan for eksempel ha gått til en annen Google Ads-konto som er registrert på bedriften din, eller til en annen bedrift du administrerer. Dette skjer hvis du angir et Google-bankkontonummer som tilhører en annen Google Ads-konto, når du kjører betalingen.

Hver Google Ads-konto har et eget Google-bankkontonummer som må angis når du foretar bankoverføringer. Hvis du tror at en pengeoverføring kan ha gått til feil konto, må du kontrollere kontonummeret du oppga i pengeoverføringen, opp mot Google-bankkontonummeret i Google Ads-kontoen din.

Slik kontrollerer du Google-bankkontonummeret for Google Ads-kontoen din på proformafakturaen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Gå til den siste måneden du la inn en betaling, og klikk på Dokumenter.
 5. Klikk på Proforma-linken.
 6. Kontrollér Google-kontonummeret på forespørselen om pengeoverføring.

Hvis numrene i kontoen og på betalingsordren ikke stemmer overens, betyr dette at overføringen gikk til en annen Google Ads-konto. Hvis begge kontoene er registrert med samme juridiske enhet, må du be om å få avstemt kontoen midlene ble sendt til.

Månedlig fakturering

Hvis du holder til i Russland og velger «bedrift» eller «enkeltpersonforetak» som skattestatus når du oppretter en Google Ads-konto, får du regnskapsdokumenter fra Google.

Når du oppretter en Google Ads-konto, må du velge en av følgende skattestatuser:

 • enkeltpersonforetak
 • bedrift
Kontroll av skattestatus

Sånn kontrollerer du skattestatusen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Avgiftsstatusen din blir vist under «Betalingsprofil» midt på siden.
Endring av skattestatus
Hvis du har behov for å endre eller korrigere skattestatusen din, må du avslutte kontoen din og deretter opprette en ny.
Regnskapsdokumentene vi sender deg

Vi leverer regnskapsdokumenter for hver enkelt Google Ads-konto. Hvis du har flere kontoer, sender vi egne dokumenter for hver enkelt konto – også når alle kontoene er knyttet til én eller flere Mitt kundesenter-kontoer.

Enkelte faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalifiserte annonsører, mens andre må bestilles ved behov. Nedenfor finner du opplysninger om hver enkelt dokumenttype vi leverer.

  Hva er dette? Leveres automatisk til kvalifiserte annonsører Leveres etter forespørsel fra kvalifiserte annonsører
Mva.-faktura for forbruk Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. Dette dokumentet angir de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden.

Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.

Hvis du vil ha papirkopier av fakturaer for tidligere perioder, kan du be om dette på Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag og så Se transaksjoner. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-faktura for forbruk», og velg «Skriv ut på nytt». Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du f.eks. ønsker en kopi av mva.-fakturaen for forbruk for januar, kan du først bestille denne etter 20. februar.)

Ordrebekreftelse Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. I dette dokumentet finner du informasjon om de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden.

Mva.-fakturaen og ordrebekreftelsen har samme dokumentnummer og inneholder de samme kostnadene.
Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din sammen med mva.-fakturaen for forbruk. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Hvis du vil ha papirkopier av fakturaer for tidligere perioder, kan du be om dette på Transaksjoner-siden i kontoen din. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-faktura for forbruk», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du for eksempel har behov for en kopi av ordrebekreftelsene du fikk i januar, kan du først bestille disse etter 20. februar.)
Avstemming I dette dokumentet finner du informasjon om alle gjensidige oppgjør mellom kontoen din og Google i en bestemt periode. Denne perioden starter 1. januar og kan ikke overstige et år. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes automatisk én gang i året i januar.
Hvis du vil ha papirkopier av fakturaer for tidligere perioder, kan du be om dette via Transaksjoner-siden i kontoen din.

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.
Endring av postadressen

Sånn endrer du postadressen du mottar dokumenter på:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Finn Levering av faktura per post i Betalingskonto-delen.
 4. Klikk på blyantikonet, og oppdater så postadressen din.
 5. Klikk på Lagre.

Du må gjøre endringen senest 15 dager før utgangen av måneden for å være sikker på at dokumentene dine sendes til den nye adressen. Vær oppmerksom på at endringer i dette feltet ikke har noen innvirkning på bedriftsadressen som er registrert i kontoen din.

Endring av bedriftsadressen

Vær oppmerksom på at hvis du endrer bedriftsadressen din, endres også adressen som trykkes på dokumentene dine. Kontakt oss hvis du ønsker å endre bedriftsadressen.

Proaktive dokumentforespørsler og endringer i dokumenter

Sånn kan du bestille papirkopier av dokumenter

Du kan bestille papirkopier av mva.-fakturaen for forbruk, ordrebekreftelsen og fakturaen for forskuddsbetaling av mva., samt papirkopier av avstemmingen og proformafakturaen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner eller Dokumenter i menyen til venstre.
 4. Velg ønsket datoperiode fra rullegardinmenyen.
 5. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Skriv ut på nytt.

Når du har gjort dette, genereres en papirkopi av det aktuelle dokumentet. Dokumentet sendes til postadressen din. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Merk

 • Hvis du har valgt å motta dokumenter elektronisk, kan du ikke bestille papirkopier.
 • Forespørsler om papirkopier behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil ti virkedager før du mottar dem i posten.
Papirkopier uteblir eller dokumenter er sendt til feil adresse

Hvis du ikke har mottatt papirkopien du har bestilt, eller hvis kopien ble sendt til gal adresse, kan du gå til Innstillinger-siden – under Betalingskonto-delen i kontoen din – og bekrefte postadressen din. Hvis adressen er feil, kan du korrigere den ved å følge fremgangsmåten under «Endring av postadressen» i denne artikkelen.

Etter at du har oppdatert adressen, kan det gå opptil 24 timer før systemet er synkronisert. Deretter bestiller du papirkopier av de aktuelle dokumentene ved å følge fremgangsmåten under «Bestilling av papirkopier av dokumenter» i denne artikkelen.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Dokumenter med feil

Mva.-faktura for forbruk og ordrebekreftelse

Hvis dokumentet inneholder feil, må du først rette opp informasjonen i kontoen din og deretter vente et døgn på at synkroniseringen i systemet fullføres. Deretter kan du bestille nye dokumenter fra kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner eller Dokumenter i menyen til venstre.
 4. Velg ønsket datoperiode fra rullegardinmenyen.
 5. Velg den aktuelle måneden for å se de tilknyttede dokumentene.
 6. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Be om revidering.

Det tar 24 timer før systemet har lastet opp en ny elektronisk versjon av dokumentet til kontoen din, og det går fem til ti dager før du mottar papirkopiene i posten. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Andre dokumenter

Hvis andre dokumenter inneholder feil, må du kontakte oss og bestille en korrigert versjon.

Skannede, signerte og stemplede dokumenter

Google kan ikke skanne dokumenter for deg. Du kan imidlertid laste ned PDF-versjoner av dokumenter på Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Disse dokumentene blir verken signert eller stemplet. Årsaken er at det ikke er noen regnskapsmessig eller ligningsmessig forskjell mellom utskrifter av dokumenter med og uten signatur og stempel. Papirkopier som sendes i posten, er imidlertid signert og stemplet.

Obs! Dette avsnittet gjelder ikke for kontoer der det benyttes elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur. Slike kontoer får bare elektroniske dokumenter som kan brukes til ligningsformål. (Du finner mer informasjon i neste avsnitt).

Elektronisk dokumentflyt
Om elektronisk dokumentflyt

Dokumenter som inneholder informasjon i elektronisk eller digital form, kalles elektroniske dokumenter (se artikkel 3, kapittel I i FZ RF nr. 1-FZ).

Såfremt partene er enige om det, er elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur juridisk sidestilt med originaler i papirformat (se FZ RF, 10.1.2002, nr. 1-FZ). Det er ikke nødvendig å skrive ut og lagre dokumentene i papirarkiver. I tråd med de nyeste endringene i lovgivningen kan all dokumentutveksling mellom bedrifter foregå elektronisk.

Siden 23. mai 2012 har e-fakturaer vært en fullverdig erstatning for papiroriginaler, og kan sendes til ligningsmyndighetene i elektronisk format. Prosedyren for fakturautveksling er fastlagt i forskrift 50 H fra det russiske finansdepartementet og skal gjennomføres via en EDM-leverandør. EDM-leverandørers aktiviteter er underlagt forskrift nr. ММВ–7–6/253@. En oversikt over registrerte EDM-leverandører er tilgjengelig på nettstedet til Russlands føderale skattetjeneste.

Fordeler ved bruk av elektroniske dokumenter:

 • Fullt samsvar med juridiske krav.
 • Elektroniske dokumenter tar ingen plass. Du kan redusere kostnadene ved utskrift av dokumenter, manuell behandling og vedlikehold av papirarkiver.
 • Levering av originaldokumenter tar bare noen minutter. Du slipper å vente i flere dager eller uker på dokumentene.
Slik registrerer du deg

Før du kan registrere deg for bruk av elektroniske dokumenter, må du ha en konto på DiaDoc.ru. DiaDoc.ru er en tjeneste fra den godkjente EDM-leverandøren SKB Kontur, den største utvikleren av nettjenester for bedrifter i Russland. Selskapet har lang erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, og er kompetente med hensyn til å sikre at e-dokumenter er juridisk gyldige.

Følg retningslinjene for å registrere en konto på DiaDoc.ru og hente en sertifisert elektronisk signatur. Google gir ingen kompensasjon for kostnader knyttet til sertifikatet.

Når du er registrert, kan du velge å motta den elektroniske dokumentflyten i Google Ads-kontoen din.

Valg og bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Du kan når som helst begynne å motta dokumenter i posten. Du må imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan få tilsendt dokumenter fra tidligere måneder. Dessuten mottar du ikke lenger dokumenter per e-post når du velger bort elektronisk dokumentflyt.

Sånn velger du bort elektronisk dokumentflyt:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Gå til «Betalingskonto»-delen, og fjern avmerkingen for elektronisk dokumentflyt i «Levering av elektroniske dokumenter»-feltet.
 4. Klikk på Lagre.

Du får tilsendt dokumenter i posten fra og med påfølgende måned. Du kan fortsatt laste ned dokumentene dine fra transaksjonsloggen.

Valg av elektronisk dokumentflyt

Hvis du ikke har registrert deg på DiaDoc.ru, kan du ikke velge bruk av elektroniske dokumenter. Når du har registrert en konto på DiaDoc.ru, kan du når som helst benytte deg av denne muligheten. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Sjekk om du er kvalifisert ved siden av «Levering av elektroniske dokumenter»-feltet.
 4. Hvis du tidligere har registrert deg på DiaDoc, merker du av for «Motta regnskapsdokumenter bare i elektronisk format med sertifisert elektronisk signatur».
 5. Klikk på Lagre.

Du begynner å motta dokumenter elektronisk den påfølgende måneden. Dokumentene blir nå ikke lenger sendt til deg per post.

Hvis du ser en melding om at du ikke er kvalifisert for elektronisk levering av dokumenter, har du ikke fullført registreringen hos DiaDoc.

Andre vanlige spørsmål

Slik beregnes beløpene i mva.-fakturaen for forbruk og ordrebekreftelsen

Mva. beregnes med utgangspunkt i forbruk. I mva.-fakturaen for forbruk og ordrebekreftelsen finner du informasjon om beløpet som er betalt for forbruk og merverdiavgift, slik du kan se i disse eksemplene:

Eksempel på mva.-faktura for forbruk
Example usage VAT invoice

Eksempel på ordrebekreftelse
Example act of acceptance

Dokumenter med null som totalbeløp

Du kan motta fakturaer og ordrebekreftelser med null som totalbeløp. Dette skjer når en kampanjekode er brukt i kontoen din og markedsføringskreditten dekker alle kostnadene i den rapporterte perioden. Når markedsføringskreditten er brukt opp, gjenspeiler fakturaen igjen kostnadene.

Forkortelsen «OOO "Google"»

Kravene til fakturaer er fastsatt i paragraf 5 i artikkel 169 i den russiske skatteloven. Dessuten er egenskaper som ikke er spesifisert i paragraf 5 og 6 i artikkel 169, ikke ansett som gyldige grunner til ikke å akseptere en faktura fra selgeren.

I henhold til den russiske skattelovgivningen betraktes en faktura utstedt av Google med et forkortet selgernavn, som gyldig.

Avvik i avstemminger

Hvis du oppdager at avstemmingen ikke inneholder enkelte transaksjoner, ble disse transaksjonene sannsynligvis gjennomført med en annen Google Ads-konto. Den aktuelle betalingen kan for eksempel ha gått til en annen Google Ads-konto som er registrert på bedriften din, eller til en annen bedrift du administrerer. Dette skjer hvis du angir et Google-bankkontonummer som tilhører en annen Google Ads-konto, når du kjører betalingen.

Hver Google Ads-konto har et eget Google-bankkontonummer som må angis når du foretar bankoverføringer. Hvis du tror at en pengeoverføring kan ha gått til feil konto, må du kontrollere kontonummeret du oppga i pengeoverføringen, opp mot Google-bankkontonummeret i Google Ads-kontoen din.

Slik kontrollerer du Google-bankkontonummeret for Google Ads-kontoen din på proformafakturaen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Gå til den siste måneden du la inn en betaling, og klikk på Dokumenter.
 5. Klikk på Proforma-linken.
 6. Kontrollér Google-kontonummeret på forespørselen om pengeoverføring.

Hvis numrene i kontoen og på betalingsordren ikke stemmer overens, betyr dette at overføringen gikk til en annen Google Ads-konto. Hvis begge kontoene er registrert med samme juridiske enhet, må du be om å få avstemt kontoen midlene ble sendt til.

Månedlig fakturering

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler for Google Ads-kostnadene dine gjennom månedlig fakturering, er det tre måter å få en faktura på:

 1. E-post: Vi sender deg en faktura per e-post innen de fem første virkedagene i den aktuelle måneden. I den fremgår kostnadene som påløp i den foregående måneden. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Post: Vi sender også en papirkopi av fakturaen din i posten, hvis du valgte dette alternativet da du opprettet kontoen din. På Faktureringsinnstillinger-siden kan du se på og redigere disse innstillingene under Levering av faktura per e-post eller Levering av faktura per post.
 3. Kontoen din: I Google Ads-kontoen din finner du en elektronisk versjon av fakturaen, som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn fakturaer i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på betalingsadministratoren for Google Ads-kontoen eller en managerkonto over den.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringsdokumenter.
 3. Finn ønsket faktura i Dokumentnummer-kolonnen.
 4. Velg fakturaene du vil laste ned, og høyreklikk på Last ned valgte.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Overføring av faktura i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken til venstre for å bla gjennom tidligere fakturaer.
 6. Klikk på Tilbake til det nåværende oppsettet oppe i hjørnet når du er ferdig.
Faktura bare på e-post

Hvis du bruker månedlig fakturering og vil motta fakturaene dine per e-post i stedet for på papir, kan du følge denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Gå til Betalingskonto-delen, og fjern alle adressene under Levering av faktura per post-delen.
 4. Legg til en adresse under Levering av faktura per e-post.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Link til beslektet innhold:

Månedlig fakturering

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler for Google Ads-kostnadene dine per månedlig fakturering, kan du motta fakturaer på to måter:

Fra og med april 2018 kommer du ikke lenger til å motta en trykt faktura levert med Blue Dart-post i India. Denne endringen påvirker kun papirkopier av fakturaer utstedt av Google India Private Limited.
 1. E-post: Vi sender deg en faktura senest sju dager inn i den påfølgende måneden. I den fremgår kostnadene som påløp i den foregående måneden. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Kontoen din: I Google Ads-kontoen din finner du en elektronisk versjon av fakturaen, som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn fakturaer i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på betalingsadministratoren for Google Ads-kontoen eller en managerkonto over den.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringsdokumenter.
 3. Finn ønsket faktura i Dokumentnummer-kolonnen.
 4. Velg fakturaene du vil laste ned, og høyreklikk på Last ned valgte.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Overføring av faktura i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken til venstre for å bla gjennom tidligere fakturaer.
 6. Klikk på Tilbake til det nåværende oppsettet oppe i hjørnet når du er ferdig.
Faktura bare på e-post

Hvis du bruker månedlig fakturering og vil motta fakturaene dine per e-post i stedet for på papir, kan du følge denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Gå til Betalingskonto-delen, og fjern alle adressene under Levering av faktura per post-delen.
 4. Legg til en adresse under Levering av faktura per e-post.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Link til beslektet innhold:

Månedlig fakturering

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler Google Ads-kostnadene dine gjennom månedlig fakturering, kan du motta fakturaer på forskjellige måter:

 1. E-post: Vi sender deg en handelsfaktura og regnskapsnotatene dine mellom den 5. og 10. hver måned. Der finner du kostnadene du hadde forrige måned. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Kontoen din: I Google Ads-kontoen din finner du en elektronisk versjon av handelsfakturaen og regnskapsnotatene dine, som du kan se på, skrive ut og laste ned.

Denne fremgangsmåten gjelder bare for annonsører som bruker betalingsinnstillingen for månedlig fakturering. De fleste annonsører bruker automatisk eller manuell betaling.

Finn en faktura i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på betalingsadministratoren for Google Ads-kontoen eller en managerkonto over den.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringsdokumenter.
 3. Finn ønsket faktura i Dokumentnummer-kolonnen.
 4. Velg fakturaene du vil laste ned, og høyreklikk på Last ned valgte.

Finn tidligere faktureringsoppsett

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Overføring av faktura-linken i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 6. Klikk på Tilbake til det nåværende oppsettet øverst til høyre når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Månedlig fakturering

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler for Google Ads-kostnadene dine gjennom månedlig fakturering, mottar du en faktura for Google Ads-kostnadene dine via e-post og i kontoen din. Hver måned mottar du også en faktura med lokale avgifter fra MakeBill, Googles lokale samarbeidspartner for fakturering. Her er litt mer informasjon om Google Ads-fakturaen:

 1. E-post: Vi sender deg en faktura per e-post innen de fem første virkedagene i den aktuelle måneden. I den fremgår kostnadene som påløp i den foregående måneden. (Før du kan motta slike fakturaer, må du bekrefte e-postadressen din.)
 2. Kontoen din: I Google Ads-kontoen din finner du en elektronisk versjon av fakturaen, som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn fakturaer i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på betalingsadministratoren for Google Ads-kontoen eller en managerkonto over den.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringsdokumenter.
 3. Finn ønsket faktura i Dokumentnummer-kolonnen.
 4. Velg fakturaene du vil laste ned, og høyreklikk på Last ned valgte.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Overføring av faktura-linken i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 6. Klikk på Tilbake til det nåværende oppsettet øverst til høyre når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Link til beslektet innhold:

Velg ønsket betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gjelder de fleste annonsører)
Vær oppmerksom på dette: I de fleste land sender ikke Google Ads ut visse dokumenter, for eksempel fakturaer med lokal mva., kontoutskrifter eller kvitteringer, via post eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene fra kontoen din hvis de er tilgjengelig i landet ditt. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.

Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen alt etter hvilke fakturaer du ønsker å se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for det inneværende kalenderåret.
 5. I tabellen klikker du på Dokumenter-fanen nedenfor måneden du ønsker å se fakturaen for, og velger PDF- eller XML-mappen for å laste ned fakturaen.
  • Fakturaen for en gitt måned samt en kreditnota pålydende samme beløp er tilgjengelig fra og med den tredje virkedagen den påfølgende måneden. En separat faktura for hver betaling du foretar, er tilgjengelig tre virkedager etter at behandlingen er behandlet. Vi tar et eksempel: Fakturaen for september er klar innen 3. oktober. Hvis du foretok en betaling mandag 5. september, er fakturaen for denne betalingen klar for nedlasting 8. september.
 6. Fakturaen blir lastet ned til datamaskinen din slik at du kan skrive den ut.
Åpne eller skriv ut kvitteringer

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning registrert i løpet av måneden. Ettersom kontoutskriften din ikke blir generert før den tredje virkedagen i den påfølgende måneden, kan du skrive ut en kvittering til eget bruk. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å laste ned og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaer
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer med lokale avgifter og kontoutskrifter genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. (Du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.) Husk at fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaer med lokale avgifter eller kontoutskriften for april er for eksempel klare senest 5. mai. (Dette forutsetter at 1.–5. mai ikke innbefatter en helg.)
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i Transaksjonslogg-tabellen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Her er litt informasjon om hva som vises på fakturaen din hvis faktureringsinformasjonen din endres:

 • Fakturaer for inneværende måneds transaksjoner utstedes vanligvis den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i den inneværende måneden eller før den femte virkedagen i den påfølgende måneden, skal den neste fakturaen dermed gjenspeile den oppdaterte faktureringsinformasjonen din. Eventuelle endringer du gjør etter den femte virkedagen i måneden, etter at fakturaen for den siste månedens transaksjoner allerede er utstedt, gjenspeiles i fakturaen din for den påfølgende måneden.
 • Tenk deg for eksempel at det er mai måned, og faktureringsinformasjonen din er endret. Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din i Google Ads før den femte virkedagen i juni, skal den oppdaterte faktureringsinformasjonen gjenspeiles i den neste fakturaen din (som utstedes den femte virkedagen i juni). Tenk deg for eksempel at du oppdaterer faktureringsinformasjonen din den sjette virkedagen i juni. Da forblir fakturaen som allerede ble utstedt (den femte virkedagen i juni) uendret, men den oppdaterte faktureringsinformasjon gjenspeiles i den neste fakturaen (som utstedes den femte virkedagen i juli).
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om – men ikke ønsker – å oppgi faktureringsinformasjon på nytt, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Månedlig fakturering

Merk

Denne fremgangsmåten kan bare brukes av kunder med månedlig fakturering angitt som betalingsinnstilling.

Du mottar tre ulike dokumenter, én regnskapsfaktura, én kommersiell faktura og én kvittering (også kalt complemento de pago), så fort det er funnet samsvar mellom betalingen din og en faktura. Hvis du betaler Google Ads-kostnadene dine per månedlig fakturering, kan du få tilgang til disse dokumentene på to måter:

 1. E-post: Vi sender deg dokumentene i løpet av de fem første virkedagene i måneden. Der finner du kostnadene du hadde forrige måned. (Før du kan motta slike fakturaer, må du bekrefte e-postadressen din.)
 2. Kontoen din: Elektroniske versjoner av dokumentene dine er tilgjengelige i Google Ads-kontoen din, som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn fakturaer i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på betalingsadministratoren for Google Ads-kontoen eller en managerkonto over den.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringsdokumenter.
 3. Finn ønsket faktura i Dokumentnummer-kolonnen.
 4. Velg fakturaene du vil laste ned, og høyreklikk på Last ned valgte.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Overføring av faktura i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken for å se fakturaer.
 6. Klikk på Tilbake til det nåværende oppsettet oppe i hjørnet når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du trenger eldre fakturaer.

Hvis faktureringsadressen din er i Ukraina, og du velger skattestatusen «enkeltpersonforetak» eller «juridisk enhet» når du oppretter Google Ads-kontoen din, mottar du regnskapsdokumenter fra Google.

Når du oppretter en Google Ads-konto, må du velge en av følgende skattestatuser:

 • personlig
 • enkeltpersonforetak
 • juridisk enhet

Dette valget er endelig. Google sender bare regnskapsdokumenter for kontoer som opprettes for enkeltpersonforetak og juridiske enheter.

Kontroll av skattestatus

Sånn kontrollerer du skattestatusen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Avgiftsstatusen din blir vist under «Betalingsprofil» midt på siden.
Regnskapsdokumentene vi sender deg

Vi leverer regnskapsdokumenter for hver enkelt Google Ads-konto. Hvis du har flere kontoer, sender vi egne dokumenter for hver enkelt konto – også når alle kontoene er knyttet til én eller flere Mitt kundesenter-kontoer.

Enkelte faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalifiserte annonsører, mens andre må bestilles ved behov. Nedenfor finner du opplysninger om hver enkelt dokumenttype vi leverer.

  Hva er dette? Leveres automatisk til kvalifiserte annonsører Kvalifiserte annonsører
Ordrebekreftelse Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. I dette dokumentet oppgis de faktiske kontokostnadene for den aktuelle måneden. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din fra den 7. i måneden.

Papirkopi: Dokumentet sendes til postadressen din. Vær oppmerksom på at postlevering kan ta opptil 14 virkedager.
Alle enkeltpersonforetak og juridiske enheter: Elektroniske kopier kan lastes ned, og papirkopier sendes også per post.
Avstemming I dette dokumentet finner du informasjon om alle gjensidige oppgjør mellom kontoen din og Google i en bestemt periode. Denne perioden starter 1. januar og kan ikke overstige et år. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din fra den 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes automatisk én gang i året i januar.
Alle enkeltpersonforetak og juridiske enheter
Vilkår Dette dokumentet inneholder Google Ads-vilkårene du samtykket i da du konfigurerte kontoen din. Elektronisk versjon: tilgjengelig for nedlasting innen 48 timer etter at kontoen ble opprettet.

Papirkopi: sendes automatisk sammen med mva.-fakturaen din når du har foretatt den første betalingen din.

Juridiske enheter og mva.-registrerte enkeltpersonforetak: Leveringen er den samme som er beskrevet til venstre.

Enkeltpersonforetak uten mva.-registrering: En elektronisk kopi kan lastes ned fra kontoen din.

Endring av postadressen

Sånn endrer du postadressen du mottar dokumenter på:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Finn Levering av faktura per post i Betalingskonto-delen, og klikk på blyantikonet.
 4. Oppdater adressen din, og klikk på Lagre.

Du må gjøre endringen senest 15 dager før utgangen av måneden for å være sikker på at dokumentene dine sendes til den nye adressen. Vær oppmerksom på at endringer i dette feltet ikke har noen innvirkning på bedriftsadressen som er registrert i kontoen din.

Endring av bedriftsadressen

Vær oppmerksom på at hvis du endrer bedriftsadressen din, endres også adressen som trykkes på dokumentene dine. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsinnstillinger. Gå dit nå
 3. Finn Bedriftsnavn og bedriftsadresse i Betalingsprofil-delen, og klikk på blyantikonet.
 4. Oppdater adressen din, og klikk på Lagre.

Proaktive dokumentforespørsler og endringer i dokumenter

Sånn kan du bestille papirkopier av dokumenter

Du kan bestille papirkopier av ordrebekreftelsen, mva.-fakturaen, avstemmingen og proformafakturaen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringsdokumenter.
 3. Velg ønsket datoperiode ovenfor tabellen.
 4. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du ønsker en kopi av, og velg Skriv ut på nytt.

Når du har gjort dette, genereres en papirkopi av det aktuelle dokumentet. Dokumentet sendes til postadressen din. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Merk

Forespørsler om papirkopier behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil 14 virkedager før du mottar dem i posten.

Papirkopier uteblir eller dokumenter er sendt til feil adresse

Hvis du ikke har mottatt papirkopien du har bestilt, eller hvis kopien ble sendt til feil adresse, kan du gå til Faktureringsinnstillinger-siden i kontoen din og kontrollere postadressen din. Du kan komme deg dit ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], velge Fakturering og betalinger og så klikke på Innstillinger på venstre side. Postadressen vises i Betalingskonto-delen. Hvis adressen er feil, kan du korrigere den ved å følge fremgangsmåten under «Endring av postadressen» i denne artikkelen.

Etter at du har oppdatert adressen, kan det gå opptil 24 timer før systemet er synkronisert. Deretter bestiller du papirkopier av de aktuelle dokumentene ved å følge fremgangsmåten under «Bestilling av papirkopier av dokumenter» i denne artikkelen.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte enn tidligere. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om – men ikke ønsker – å oppgi faktureringsinformasjon på nytt, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Dokumenter med feil

Det følgende gjelder alle dokumenter unntatt mva.-fakturaer: Hvis dokumentet inneholder feil, må du først rette opp informasjonen i kontoen din og deretter vente et døgn på at synkroniseringen i systemet fullføres. Deretter kan du bestille nye dokumenter fra kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner eller Fakturaer i menyen til venstre.
 4. Velg ønsket datoperiode ovenfor tabellen.
 5. Velg den aktuelle måneden for å se de tilknyttede dokumentene.
 6. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Be om revidering.

Det tar 24 timer før en ny elektronisk kopi av dokumentet er lastet opp til kontoen din, og fem til ti dager før du mottar papirkopier i posten. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Skannede, signerte og stemplede dokumenter

Google kan ikke skanne dokumenter for deg. Du kan imidlertid laste ned PDF-versjoner av dokumenter på Transaksjonslogg-siden din. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Disse dokumentene blir verken signert eller stemplet. Årsaken er at det ikke er noen regnskapsmessig eller ligningsmessig forskjell mellom utskrifter av dokumenter med og uten signatur og stempel. Papirkopier som sendes i posten, er imidlertid signert og stemplet.

Andre vanlige spørsmål

Dokumenter med null som totalbeløp

Du kan motta fakturaer og ordrebekreftelser med null som totalbeløp. Dette skjer hvis du har lagt inn en kampanjekode i kontoen din, og alle kostnadene i rapportperioden ble dekket av markedsføringskreditten du fikk med kampanjekoden. Når markedsføringskreditten er brukt opp, gjenspeiler fakturaen igjen kostnadene.

Avvik i ordrebekreftelsen

Hvis du oppdager at ordrebekreftelsen ikke inneholder enkelte transaksjoner, er disse transaksjonene sannsynligvis gjennomført i en annen Google Ads-konto. Eksempelvis kan en betaling ha blitt overført til en annen Google Ads-konto som er registrert på bedriften din, eller til en annen bedrift du er kontoadministrator for. Dette skjer hvis du angir et Google-bankkontonummer som tilhører en annen Google Ads-konto, når du kjører betalingen.

Hver Google Ads-konto har et eget Google-bankkontonummer som må angis når du foretar bankoverføringer. Hvis du tror at en pengeoverføring kan ha gått til feil konto, må du kontrollere kontonummeret du oppga i pengeoverføringen, opp mot Google-bankkontonummeret i Google Ads-kontoen din.

Slik kontrollerer du Google-bankkontonummeret for Google Ads-kontoen din på proformafakturaen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Gå til den siste måneden du la inn en betaling, og klikk på Dokumenter.
 5. Klikk på Proforma-linken.
 6. Kontrollér Google-kontonummeret på forespørselen om pengeoverføring.

Hvis numrene i kontoen og på betalingsordren ikke stemmer overens, betyr dette at overføringen gikk til en annen Google Ads-konto. Hvis begge kontoene er registrert med samme juridiske enhet, må du be om å få avstemt kontoen midlene ble sendt til.

Link til beslektet innhold:

Hvis du er usikker på hvilken innstilling du bruker

Hvis du vil få bekreftet hvilken betalingsinnstilling du bruker, kan du klikke på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] og så velge Fakturering i Google Ads-kontoen din. Du finner betalingsinnstillingen øverst i Slik betaler du-delen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt