Om kampanjstatus

 

I kolumnen Status visas uppgifter om varje kampanj på kontot vid tidpunkten då du loggar in på ditt Google Ads-konto. På sidan visas status för alla kampanjer du någonsin har skapat, och här kan du identifiera oväntade problem med kampanjerna.

Du kan se statusen både för själva kampanjen och för dess budstrategi. Om det finns problem i kampanjens budstrategi som kan påverkar resultatet visas de i kolumnen Status.

I den här artikeln beskriver vi de olika kampanjstatusvärdena, vad de innebär och hur du kan åtgärda eventuella problem.

Innan du börjar

Ta reda på var i ditt Google Ads-konto du hittar kampanjens status.

Kampanjstatus

Kampanjens status visar om kampanjen körs normalt och hur du åtgärdar eventuella problem.

Kampanjens status

Beskrivning

Gör så här

Kvalificerad Aktiv och kan visa annonser. Om din kampanj är märkt som Kvalificerad men du ändå inte ser annonsen, kan du ta reda på varför och åtgärda problemet.
Kvalificerad (begränsad) Aktiv, men annonserna visas bara ibland på grund av budgetbegränsningar. Läs mer om budgetrekommendationer och justera sedan din kampanjbudget.
Inte kvalificerad Inaktiv eftersom det inte finns några annonsgrupper, alla annonsgrupper är pausade eller raderade, alla annonser är pausade eller raderade eller alla sökord är pausade eller raderade Läs mer om annonsgruppsstatus och annonsstatus.
Pausad Inaktiv eftersom du har pausat den. Om en kampanj pausas visas inte annonserna och det genereras inga nya kostnader förrän kampanjen återupptas. Ta reda på hur du återupptar kampanjen.
Borttagen Inaktiv på grund av att du tog bort den. Att ta bort en kampanj innebär att den raderas permanent. Det går inte att återuppta en kampanj när du har tagit bort den. Läs mer om hur du kan skapa och hantera flera kampanjer samtidigt.
Vilande Inaktiv men schemalagd för att startas längre fram. Läs om hur du ändrar kampanjens startdatum.
Avslutat Inaktiv eftersom den har passerat schemalagt slutdatum. Läs om hur du ändrar kampanjens slutdatum.

Budstrategins status

Budstrategins status visar problem i budstrategierna som kan påverka kampanjresultatet och hur du åtgärdar dem. Läs mer om budstrategiernas status.

 

Budstrategins status

Beskrivning

Gör så här

Begränsad

Aktiv, men kan vara begränsad. Exempelvis visas annonser bara ibland på grund av budgetbegränsningar Hitta faktorer som kan begränsa budstrategin och hur du åtgärdar dem.
Felkonfigurerad Dina konverteringsbaserade budstrategier har inte korrekt konfigurerade konverteringar. Den här statusen gäller budstrategierna med förbättrad CPC, mål-CPA och mål-ROAS. Kontrollera att dina spårningsinställningar fungerar korrekt.
Inlärning När du har gjort ändringar i budstrategin tar det tid innan Google Ads har samlat in all resultatdata som krävs för att optimera dina bud. Kontrollera att dina spårningsinställningar fungerar korrekt.

Få insikter med budstrategirapporten

Budstrategirapporterna ger dig en översiktsbild över viktiga resultatmätvärden och statusar som är specifika för de olika strategityperna.

Rapporten visar hur väl strategin har uppfyllt resultatmålen över tid. Du kan också se hur statusvärdena motsvarar förändringar i kampanjresultatet. Läs mer om budstrategirapporter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt