Hitta annonsstatus

I kolumnen Status på din annonssida kan du se om en annons är aktiv eller inte, och anledningen till denna status. En annons status speglar de ändringar du gör i annonsen eller kampanjen och visar om annonsen har blivit godkänd eller inte enligt Google Ads policyer.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Visa hur: Åtgärda en underkänd annons

Klicka på Visa hur om du vill få anvisningar om hur du åtgärdar en underkänd annons i ditt konto.
Visa hur

Så hittar du din annonsstatus

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på fliken Annonser.
 4. Titta i kolumnen ”Status” bredvid ”Annons” för att se annonsens status.
Approved ad

Så tolkar du annonsstatusar

Kolumnen Status på fliken Annonser visar information om annonsens aktuella status när du loggar in. Följande annonsstatusar förekommer:

 1. Pausad
 2. Vilande
 3. Avslutad
 4. Borttagen
 5. Undergår granskning
 6. Kvalificerad
 7. Godkänd
 8. Godkänd (begränsad)
 9. Avvisad

Du kan själv kontrollera fyra annonsstatusar:

 • Pausad: Inaktiv eftersom du har pausat den. Att en annons är pausad innebär att den inte visas och inte genererar nya kostnader förrän den återupptas. Du kan även se Kampanj pausad eller Annonsgrupp pausad på fliken Annonser om du har pausat kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns. Även pausade annonser granskas. Vi granskar pausade annonser för att se till att de följer AdWords policyer och alla gällande lagar, och även för att annonser som blir godkända vid granskningen ska kunna börja visas igen så fort du återupptar dem.
 • Vilande: Inaktiv men inställd på att startas längre fram. Du kan även se Kampanjen är vilande eller Annonsgruppen är vilande på fliken Annonser om kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns är vilande.
 • Avslutad: Inaktiv eftersom den har passerat schemalagt slutdatum. Du kan även se Kampanjen är avslutad eller Annonsgruppen är avslutad på fliken Annonser om kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns är avslutad.
 • Borttagen: Inaktiv eftersom du har tagit bort den. När du tar bort en annons slutar den visas och den genererar inga nya kostnader förrän du återaktiverar den. Du kan även se Kampanj borttagen eller Annonsgrupp borttagen på fliken Annonser om du har tagit bort kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?