Hitta annonsstatus

I kolumnen Status på din annonssida kan du se om en annons är aktiv eller inte, och anledningen till denna status. En annons status speglar de ändringar du gör i annonsen eller kampanjen och visar om annonsen har blivit godkänd eller inte enligt Google Ads policyer.

Anvisningar

Så hittar du din annonsstatus

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annons och tillägg i sidmenyn.
 3. Titta på kolumnen Status, där annonsens status visas.

Så tolkar du annonsstatusar

I kolumnen Status på sidan Annonser ser du information om annonsens aktuella status vid inloggningstillfället. Följande annonsstatusar förekommer:

 • Pausad
 • Vilande
 • Avslutad
 • Borttagen
 • Undergår granskning
 • Kvalificerad
 • Godkänd
 • Godkänd (begränsad)
 • Avvisad

Du kan själv kontrollera fyra annonsstatusar:

 • Pausad: Inaktiv eftersom du har pausat den. Att en annons är pausad innebär att den inte visas och inte genererar nya kostnader förrän den återupptas. Du kan även se Kampanj pausad eller Annonsgrupp pausad om du har pausat kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns. Klicka på ikonen med tre punkter i navigeringspanelen och välj Visa pausade om du vill se vilka kampanjer och annonsgrupper som har pausats. Även pausade annonser granskas. Vi granskar pausade annonser för att se till att de följer Google Ads policyer och alla gällande lagar. Vi gör det även för att annonser som blir godkända vid granskningen ska kunna börja visas igen så fort du återupptar dem.
 • Vilande: Inaktiv men inställd på att startas längre fram. Du kan även se Kampanjen är vilande eller Annonsgruppen är vilande om du har pausat kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns.
 • Avslutad: Inaktiv eftersom den har passerat schemalagt slutdatum. Du kan även se Kampanjen är avslutad eller Annonsgruppen är avslutad om kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns är avslutad.
 • Borttagen: Inaktiv eftersom du har tagit bort den. När du tar bort en annons slutar den visas och den genererar inga nya kostnader förrän du återaktiverar den. Du kan även se Kampanj borttagen eller Annonsgrupp borttagen om du har tagit bort kampanjen eller annonsgruppen där annonsen finns. Klicka på ikonen med tre punkter i navigeringspanelen och välj Visa borttagna om du vill se vilka kampanjer och annonsgrupper som har tagits bort.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt