Hanapin ang status ng iyong ad

 

Isinasaad ng column na "Status" ng iyong page ng mga ad kung aktibo ba o hindi ang isang ad at ang dahilan ng status nito. Ipinapakita ng status ng ad ang mga pagbabagong ginawa mo sa ad na iyon o sa campaign nito at kung nasuri o hindi ang ad na iyon batay sa mga patakaran ng Google Ads.

Mga Tagubilin

Paano hanapin ang status ng iyong ad

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang Mga ad at extension mula sa menu ng page.
 3. Tingnan ang column na "Status" upang tumingin ng status ng isang ad.

Paano bigyang-kahulugan ang status ng iyong ad

Ipinapakita ng column na "Status" mula sa page na Mga Ad ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang status ng iyong ad sa panahong nag-sign in ka. Narito ang iba't ibang uri ng mga status ng ad:

 • Naka-pause
 • Nakabinbin
 • Natapos na
 • Inalis
 • Sinusuri
 • Kwalipikado
 • Kwalipikado (limitado)
 • Hindi kwalipikado
 • Hindi Naaprubahan

Apat na status ng ad na kaya mong kontrolin:

 • Naka-pause: Hindi kwalipikado dahil na-pause mo ito. Kapag na-pause ang isang ad, hindi ipapakita o hindi makakaipon ng mga bagong gastusin ang ad hangga't hindi ito naipagpapatuloy. Maaari mo ring makita ang "Naka-pause ang campaign" o "Naka-pause ang ad group" mula sa iyong page na Mga Ad kung na-pause mo ang campaign o ad group na naglalaman ng ad na ito. I-click ang 3-dot icon sa panel ng navigation at piliin ang Ipakita ang naka-pause para makita kung aling mga campaign at ad group ang na-pause. Kahit na naka-pause ang mga ad, napapasailalim pa rin sa pagsusuri ang mga iyon. Nagsusuri kami ng mga naka-pause na ad para matiyak na nakakasunod ang mga iyon sa mga patakaran ng Google at naaangkop na batas, at para gumana agad ang mga ad na naaprubahan habang sinusuri sa sandaling i-unpause mo ang mga iyon.
 • Nakabinbin: Hindi kwalipikado, pero nakaiskedyul na magsimula sa isang petsa sa hinaharap. Makikita mo rin ang "Nakabinbin ang campaign" o "Nakabinbin ang ad group" sa iyong page na Mga Ad kung nakabinbin ang campaign o ad group na naglalaman ng ad na ito.
 • Natapos na: Hindi kwalipikado dahil lumipas na ang nakaiskedyul nitong petsa ng pagtatapos. Makikita mo rin ang "Natapos na ang campaign" o "Natapos na ang ad group" sa iyong page na Mga Ad kung natapos na ang campaign o ad group na naglalaman ng ad na ito.
 • Inalis: Hindi kwalipikado dahil inalis mo ito. Kung aalisin ang isang ad, hindi ipapakita o hindi makakaipon ng mga bagong gastusin ang ad hangga't hindi ito nae-enable muli. Maaari mo ring makita ang "Inalis ang campaign" o "Inalis ang ad group" mula sa iyong page na Mga Ad kung inalis mo ang campaign o ad group na naglalaman ng ad na ito. I-click ang 3-dot icon sa panel ng navigation at piliin ang Ipakita ang inalis para makita kung aling mga campaign at ad group ang inalis.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu