О позицији и рангу огласа

Позиција огласа је редослед огласа у резултатима аукције у односу на друге огласе. На пример, позиција огласа „1“ значи да је оглас приказан први по реду. Позиција огласа „2“ значи да је оглас приказан други по реду, итд.

Имајте на уму да позиција огласа није нужно позиција огласа на страници са резултатима претраге. На пример, позиција огласа „1“ не значи да је оглас изнад резултата бесплатне претраге. То може бити позиција огласа ако изнад резултата претраге нема никаквих огласа а ваш оглас је први приказани оглас испод резултата бесплатне претраге. Слично томе, позиција огласа „2“ само значи да је оглас приказан 2. по редоследу. У пракси, за текстуалне огласе то значи да би оглас могао да буде позициониран на другој позицији изнад резултата претраге или на првој позицији испод резултата претраге (ако је први оглас изнад резултата бесплатне претраге), односно на другој позицији испод резултата претраге (ако је први оглас такође испод резултата бесплатне претраге).

Можете да видите где се огласи приказују на страници са резултатима претраге провером показатеља приказивања огласа у врху и на апсолутно највишој позицији.

Савет

Ако на Мрежи за претрагу желите да разумете позицију огласа на страницама са резултатима претраживача (SERP), можете да користите показатеље стопе приказа у врху и на апсолутно највишој позицији „Проценат прик. (апс. нај. поз.)“ и „Проценат прик. (врх)“. Ако желите да лицитирате за позицију странице, можете да користите показатеље о уделу у приказима у врху и на апсолутно највишој позицији „Удео у прик. на апс. нај. поз. на Мрежи за претрагу“ и „Удео у прик. у врху на Мрежи за претрагу“. Да бисте то урадили, можете да користите стратегију лицитирања за циљани удео у приказима уз опцију циљања врха странице или апсолутно највише позиције на страници.

Како се одређује позиција огласа

Elements of Ad Rank

Аукција огласа показује како Google одлучује које огласе да прикаже и која је њихова позиција.

Google Ads израчунава ранг огласа за сваки оглас на аукцији. Ранг огласа одређује позицију огласа и то да ли огласи уопште испуњавају услове за приказивање. Уопштено говорећи, оглас са највишим рангом се приказује на највишој позицији, оглас са другим највишим рангом на другој позицији и тако редом (под претпоставком да огласи достижу релевантне граничне вредности).

Ранг огласа у принципу обухвата шест фактора:

 1. Понуда – Када подесите понуду, говорите Google Ads-у да је то највећи износ који сте спремни да платите за клик на оглас. Обично је износ који на крају платите мањи, а понуду можете да промените било кад.
 2. Квалитет огласа и одредишне странице – Google Ads анализира и колико су оглас и веб-сајт до ког он води релевантни и корисни за особу која их гледа. Процену квалитета огласа резимирамо у оцени квалитета коју можете да пратите и радите на њеном побољшању на Google Ads налогу.
 3. Минималан ранг огласа – Да бисмо обезбедили огласе високог квалитета, подесили смо минималне граничне вредности које оглас мора да достигне да би се приказао.
 4. Конкурентност на аукцији – Ако два огласа која се надмећу за исту позицију имају сличан ранг огласа, сваки има подједнаке шансе да заузме ту позицију. Како се разлика у рангу огласа два оглашавача повећава, повећава се и вероватноћа да боље рангиран оглас победи на аукцији, али можда ће платити и већу цену по клику како би повећао изгледе за победу.
 5. Контекст претраге корисника – Контекст је важан за аукцију огласа. Када израчунавамо ранг огласа, посматрамо термине за претрагу које је особа унела, локацију особе у време претраге, тип уређаја који користи (на пример мобилни уређај или рачунар), време претраге, природу термина за претрагу, друге огласе и резултате претраге који се приказују на страници и друге сигнале и атрибуте корисника.
 6. Очекивани утицај додатака за огласе и осталих формата огласа – Када направите оглас, у њега можете да унесете додатне информације као што су број телефона или још линкова ка одређеним страницама на сајту. Те информације се зову додаци за огласе. Google Ads процењује како ће додаци и остали формати огласа које користите утицати на учинак огласа.

Пример

У наставку наводимо поједностављен пример начина функционисања ранга огласа. Он не узима у обзир све горенаведене факторе, а циљ му је да вам омогући детаљан преглед алгоритама:

Претпоставимо да се пет оглашавача надмеће за највише четири позиције огласа изнад резултата претраге на страници резултата Google претраге. Рецимо да је ранг огласа сваког од оглашавача 80, 50, 30, 10 и 5.

Ако минимални ранг огласа потребан за приказивање огласа изнад резултата претраге износи, на пример, 40, премашују га само прва два оглашавача (чији је ранг огласа 80 и 50) и њихови огласи се приказују изнад резултата претраге.

Ако минимални ранг огласа потребан за приказивање огласа испод резултата претраге износи 8, огласи два од три преостала оглашавача (оних чији је ранг огласа 30 и 10) се приказују испод резултата претраге. Оглашавач чији је ранг огласа 5 не достиже минимални ранг огласа, па се његов оглас уопште неће приказати.

Када је реч о показатељима приказа у врху и на апсолутно највишој позицији, оглашавач чији је ранг огласа 80 (на првој позицији изнад резултата претраге) ће имати 1 приказ рачунајући врх и апсолутно највишу позицију, оглашавач чији је ранг огласа 50 (на другој позицији изнад резултата претраге) имаће 1 приказ у врху, а оглашавач чији је ранг огласа 30 (на првој позицији испод резултата претраге) ће имати 0 приказа у врху и на апсолутно највишој позицији, исто као оглашавач чији је ранг огласа 10 (на другој позицији испод резултата претраге).

  Ранг огласа Прик. на апс. нај. поз. Прик. у врху Проценат прик. (апс. нај. поз.) Проценат прик. (врх)
Оглашавач A 80 1 1 100% 100%
Оглашавач Б 50 0 1 0% 100%
Оглашавач В 30 0 0 0% 0%
Оглашавач Г 10 0 0 0% 0%

Да бисте побољшали удео приказа у врху странице и на апсолутно највишој позицији на страници са резултатима претраге можете да:

 • побољшате квалитет огласа и корисничког доживљаја одредишне странице
 • повећате понуду

Бољи огласи значе бољи ранг огласа

Ранг огласа израчунавамо сваки пут када неко обави претрагу која покрене приказивање огласа који се надмеће на аукцији. Ово израчунавање узима у обзир понуду, измерену очекивану стопу учесталости кликова у време аукције, релевантност огласа и кориснички доживљај одредишне странице, поред других фактора. Квалитет компоненти у време аукције одређујемо на основу више различитих фактора. Побољшањем следећих фактора можете да побољшате компоненте квалитета ранга огласа:
 • Очекивана стопа учесталости кликова на оглас: Делимично је заснована на пређашњем броју кликова и приказа огласа (прилагођавајући факторе као што су позиција огласа, додаци и други формати који су можда утицали на видљивост огласа на који је неко раније кликнуо)
 • Релевантност огласа за претрагу: Колико је оглас релевантан за оно што особа претражује
 • Квалитет одредишне странице: Колико је страница релевантна, транспарентна и једноставна за навигацију

Зашто је квалитет огласа важан

Компоненте квалитета ранга огласа се користе на неколико различитих начина и могу да утичу на следеће:
 • Испуњавање услова за аукцију огласа: Измерени квалитет огласа одређује минималан ранг огласа, па и да ли се оглас уопште квалификује за приказивање.
 • Стварна цена по клику: Квалитетнији огласи често доводе до ниже цене по клику. То значи да плаћате мање по клику када су огласи квалитетнији.
 • Позиција огласа: Квалитетнији огласи обично имају више позиције, што значи да могу да се приказују у горњем делу странице.
 • Испуњавање услова за додатке за огласе и друге формате огласа: Ранг огласа одређује да ли оглас испуњава услове за приказивање са додацима за оглас и другим форматима огласа, на пример линковима до сајта.
Све у свему, квалитетнији огласи обично доводе до нижих цена, бољих позиција огласа и више успеха у оглашавању. Google Ads систем функционише на најбољи начин за све – за оглашаваче, клијенте, објављиваче и за Google – када су огласи које приказујемо релевантни и када одговарају ономе што клијенти траже.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем