Tietoja mainoksen sijainnista ja sijoituksesta

Keskimääräinen sijainti poistuu käytöstä syyskuussa 2019. Sivun yläosan impressioprosentti ja korkeimman sijainnin impressioprosentti antavat paremman kuvan siitä, missä kohtaa hakutulossivua mainoksesi näkyvät. Nämä uudet mittarit auttavat sinua optimoimaan mainoksesi sijainnin. Lue lisää

Mainoksen sijainti viittaa siihen, mihin kohtaan huutokauppatuloksia oma mainoksesi sijoittuu muihin mainoksiin verrattuna. Esimerkiksi mainoksen sijainti 1 tarkoittaa sitä, että mainos oli ensimmäinen näytetty mainos ilman sitä edeltäviä mainoksia. Mainoksen sijainti 2 tarkoittaa toista näytettyä mainosta, ja niin edelleen.

Huomaa, että mainoksen sijainti ei välttämättä ole mainoksen sijainti hakutulossivulla. Mainoksen sijainti 1 ei esimerkiksi välttämättä tarkoita sitä, että mainoksesi näytetään maksuttoman haun tulosten yläpuolella. Jos hakutulosten yläpuolella ei ole lainkaan mainoksia, sijainti 1 tarkoittaa, että mainoksesi on ensimmäinen maksuttoman haun tulosten alapuolella näytettävä mainos. Vastaavasti mainoksen sijainti 2 tarkoittaa vain sitä, että mainoksesi näytettiin järjestyksessä toisena. Käytännössä Tekstimainos voi näkyä toisena hakutulosten yläpuolella, ensimmäisenä hakutulosten alapuolella (jos ensimmäinen mainos on orgaanisen haun tulosten yläpuolella) tai toisena hakutulosten alapuolella (jos myös ensimmäinen mainos on orgaanisen haun tulosten alapuolella).

Sivun yläosan ja korkeimman sijainnin mittareiden avulla voit tarkistaa, missä kohtaa hakutulossivua mainoksesi näkyvät.

Vinkki

Jos haluat selvittää hakuverkoston mainostesi sijainnin hakutulossivulla, voit käyttää seuraavia sivun yläosan ja korkeimman sijainnin impressioprosenttien mittareita: "Impr. (korkein sijainti) %" ja "Impr. (sivun yläosa) %". Jos haluat tehdä hintatarjouksen sijainnista sivulla, voit käyttää seuraavia sivun yläosan ja korkeimman sijainnin impressio-osuuden mittareita: "Hakuverkoston ylimmän mainospaikan impressioiden osuus" ja "Hakusivun yläosan impressioiden osuus". Tämä onnistuu, kun käytät Impressioprosenttitavoite-hintatarjousstrategiaa ja valitset kohdistusasetukseksi sivun yläosan tai korkeimman sijainnin.

Näin mainoksen sijainti määräytyy

Elements of Ad Rank

Googlessa näytettävät mainokset ja niiden sijainnit määräytyvät mainoshuutokaupan perusteella.

Google Ads laskee mainoksen sijoituksen huutokaupan jokaiselle mainokselle. Tämä sijoitus määrittää mainoksen sijainnin ja sen, onko mainos ylipäänsä kelvollinen näytettäväksi. Sijoitusarvoltaan paras mainos näkyy yleensä ylimpänä, seuraavaksi paras toisena (edellyttäen, että asiaankuuluvat kynnysarvot ylittyvät) ja niin edelleen.

Ylätasolla voidaan ajatella, että mainoksen sijoitus perustuu seuraavaan viiteen tekijään:

 1. Hintatarjous: Määrittämällä hintatarjouksen kerrot Google Adsille enimmäissumman, jonka olet valmis maksamaan yhdestä mainoksesi klikkauksesta. Maksamasi lopullinen summa on usein alle enimmäissumman, ja voit muuttaa hintatarjoustasi milloin tahansa.
 2. Mainosten ja laskeutumissivun laatu: Google Ads tarkistaa, kuinka osuva ja hyödyllinen mainoksesi on mainoksen näkevälle käyttäjälle. Sama tarkistus tehdään myös verkkosivustolle, jolle käyttäjä siirtyy kyseistä mainosta klikatessaan. Yhteenveto mainoksesi laadunarvioinnin tuloksista esitetään laatupisteinä, joita voit seurata – ja pyrkiä parantamaan – Google Ads ‑tililläsi.
 3. Mainoksen sijoituksen kynnysarvot: Pyrimme varmistamaan mainosten korkean laadun määrittämällä vähimmäisarvot, jotka mainoksen on täytettävä voidakseen näkyä.
 4. Käyttäjän hakukonteksti: Mainoshuutokaupassa kontekstilla on merkitystä. Mainoksen sijoitusta laskettaessa huomioidaan käyttäjän antamat hakutermit, käyttäjän sijainti hakuhetkellä, käyttäjän laitetyyppi (esim. mobiililaite tai pöytäkone), haun ajankohta, hakutermien luonne, muut sivulla näytettävät mainokset ja hakutulokset sekä muut käyttäjäsignaalit ja ‑attribuutit.
 5. Mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus: Kun luot mainoksen, voit liittää siihen lisätietoja, kuten puhelinnumeron tai sivustosi tietyille sivuille johtavia linkkejä. Näitä kutsutaan mainoslaajennuksiksi. Google Ads arvioi, miten laajennukset ja käyttämäsi muut mainosmuodot vaikuttavat mainoksesi tehokkuuteen.

Esimerkki

Oletetaan, että viisi mainostajaa kilpailee enintään neljästä mainoksen sijainnista hakutulosten yläpuolella Googlen hakutulossivulla. Mainostajien mainoksen sijoituksen arvot ovat tässä tapauksessa 80, 50, 30, 10 ja 5.

Oletetaan, että mainoksen sijoituksen on oltava vähintään 40, jotta mainos näytetään hakutulosten yläpuolella. Näin ollen vain kaksi ensimmäistä mainostajaa (joiden mainoksen sijoitukset ovat 80 ja 50) ylittävät vähimmäisrajan, joten vain heidän mainoksensa näytetään hakutulosten yläpuolella.

Jos mainoksen sijoituksen on oltava vähintään 8, jotta mainos näytetään hakutulosten alapuolella, hakutulosten alapuolella näytetään niiden kahden mainostajan mainokset, joiden mainoksen sijoitukset ovat 30 ja 10. Mainostaja, jonka mainoksen sijoitus on 5, ei ylitä mainoksen sijoituksen vähimmäisrajaa, joten sen mainosta ei näytetä.

Sivun yläosan ja korkeimman sijainnin mittareiden kannalta sillä mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 80 (joka on ensimmäisellä sijalla hakutulosten yläpuolella), on 1 näyttökerta, joka lasketaan sivun yläosaan ja korkeimmalle sijoittuneen mainoksen näyttökerraksi, ja sillä mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 50 (joka on toisella sijalla hakutulosten yläpuolella), on 1 sivun yläosaan sijoittuneen mainoksen näyttökerta. Sillä mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 30 (joka on ensimmäisellä sijalla hakutulosten alapuolella), on puolestaan 0 sivun yläosaan ja korkeimmalle sijoittuneen mainoksen näyttökertaa samoin kuin mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 10 (joka on toisella sijalla hakutulosten alapuolella).

  Mainoksen sijoitus Absoluuttisesti ylimmäs sij. mainosten näyttökerrat Sivun yläosaan sij. mainosten näyttökerrat Impr. (korkein sijainti) % Impr. (sivun yläosa) %
Mainostaja A 80 1 1 100 % 100 %
Mainostaja B 50 0 1 0 % 100 %
Mainostaja C 30 0 0 0 % 0 %
Mainostaja D 10 0 0 0 % 0 %

Voit parantaa sivun yläosan ja absoluuttisesti ylimmän sijainnin osuutta

 • parantamalla mainosten ja laskeutumissivukokemuksen laatua
 • korottamalla hintatarjousta.

Mitä paremmat mainokset, sitä parempi mainoksen sijoitus

Laskemme mainoksen sijoituksen aina, kun joku tekee haun, joka käynnistää huutokaupassa kilpailevan mainoksen. Laskennassa huomioidaan muun muassa hintatarjous, huutokaupan aikana laskettava odotettu klikkausprosentti (CTR), mainoksen relevanssi ja laskeutumissivukokemus. Huutokaupan aikaisia laadun osatekijöitä määritettäessä huomioidaan useita eri seikkoja. Parantamalla seuraavia tekijöitä voit parantaa myös mainoksen sijoituksen laatukomponentteja.
 • Mainoksen odotettu klikkausprosentti: Tämä ominaisuus perustuu osittain mainoksesi aiempiin klikkauksiin ja näyttökertoihin. (Tässä on huomioitu myös muut tekijät, kuten mainoksen sijainti, laajennukset ja muut mainosmuodot, jotka ovat saattaneet vaikuttaa aiemmin klikatun mainoksen näkyvyyteen.)
 • Mainoksen osuvuus suhteessa hakuun: Tällä ominaisuudella mitataan mainoksen osuvuutta suhteessa käyttäjän tekemään hakuun.
 • Laskeutumissivun laatu: Tällä ominaisuudella mitataan sivun osuvuutta, selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä.

Mainoksen laadun merkitys

Mainoksen sijoitukseen liittyviä laadun osatekijöitä käytetään useilla eri tavoilla, ja ne voivat vaikuttaa seuraaviin seikkoihin:
 • Mainoksen huutokauppakelpoisuus: Mainosten laadunvarmistusmenettelyillä määritetään mainoksen sijoituksen kynnysarvot ja se, onko mainos ylipäätään kelvollinen näytettäväksi.
 • Todellinen klikkauskohtainen hinta (CPC): Laadukkaammat mainokset voivat usein johtaa matalampiin klikkauskohtaisiin hintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että maksat klikkauksesta vähemmän, kun mainoksesi ovat laadukkaampia.
 • Mainoksen sijainti: Laadukkaampien mainosten sijainti on yleensä korkeampi, eli mainokset voivat näkyä ylempänä sivulla.
 • Kelpoisuus mainoslaajennuksiin ja muihin mainosmuotoihin: Mainoksen sijoitus määrittää, voidaanko mainoksesi näyttää mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen, kuten sivustolinkkien, kanssa.
Lyhyesti sanottuna laadukkaampien mainosten käyttö alentaa yleensä kustannuksia, parantaa mainosten sijaintia ja tekee mainonnasta tehokkaampaa. Kun näytettävät mainokset vastaavat mahdollisimman läheisesti sitä, mitä asiakkaat etsivät, Google Ads ‑järjestelmästä eniten hyötyä kaikille – niin mainostajille, asiakkaille, julkaisijoille kuin Googlellekin.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun