Σχετικά με τη θέση και την κατάταξη διαφήμισης

Η θέση διαφήμισης είναι η σειρά με την οποία η διαφήμισή σας εμφανίζεται στα αποτελέσματα δημοπρασίας, σε σύγκριση με άλλες διαφημίσεις. Για παράδειγμα, η θέση διαφήμισης "1" σημαίνει ότι η διαφήμισή σας ήταν η πρώτη διαφήμιση που εμφανίστηκε, χωρίς να προηγούνται άλλες διαφημίσεις. H θέση διαφήμισης "2" σημαίνει ότι η διαφήμισή σας ήταν η δεύτερη διαφήμιση που εμφανίστηκε και ούτω καθεξής.

Λάβετε υπόψη ότι η θέση διαφήμισης δεν είναι απαραίτητα η τοποθεσία της διαφήμισής σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, η θέση διαφήμισης "1" δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η διαφήμισή σας βρίσκεται επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης. Πρόκειται ενδεχομένως για τη θέση της διαφήμισής σας, εφόσον δεν υπάρχουν διαφημίσεις επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης και η διαφήμισή σας είναι η πρώτη διαφήμιση που εμφανίζεται κάτω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης. Αντίστοιχα, η θέση διαφήμισης "2" σημαίνει απλώς ότι η διαφήμισή σας εμφανίστηκε δεύτερη στη σειρά. Στην πράξη, οι διαφημίσεις με κείμενο μπορεί να βρίσκονται στη δεύτερη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης (αν η πρώτη διαφήμιση βρίσκεται επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης) ή στη δεύτερη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης (αν η πρώτη διαφήμιση βρίσκεται, επίσης, κάτω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης).

Μπορείτε να δείτε πού εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, ρίχνοντας μια ματιά στις μετρήσεις κορυφής σελίδας και κορυφαίας θέσης.

Συμβουλή

Στο Δίκτυο αναζήτησης, αν θέλετε να κατανοήσετε την τοποθεσία των διαφημίσεών σας στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις ποσοστού εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση, % εμφ. (κορυφ. θέση) και % εμφ. (κορυφή σελίδας). Αν θέλετε να υποβάλετε προσφορές για μια τοποθεσία σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις μεριδίου εμφάνισης στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση, Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας και Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αντίστοιχα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική προσφοράς Μερίδιο εμφάνισης στόχου, με την επιλογή στόχευσης στην κορυφή ή στην κορυφαία θέση της σελίδας.

Τρόπος προσδιορισμού της θέσης διαφήμισης

Elements of Ad Rank

Η δημοπρασία διαφήμισης είναι ο τρόπος με τον οποίο η Google αποφασίζει ποιες διαφημίσεις θα προβληθούν και με ποια σειρά.

Το Google Ads υπολογίζει την κατάταξη διαφήμισης για κάθε διαφήμιση που συμμετέχει στη δημοπρασία. Η κατάταξη διαφήμισης προσδιορίζει τη θέση της διαφήμισής σας, καθώς και κατά πόσο οι διαφημίσεις σας είναι κατάλληλες για εμφάνιση. Γενικά, η διαφήμιση με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης εμφανίζεται στην πρώτη θέση και η διαφήμιση με τη δεύτερη υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης εμφανίζεται στη δεύτερη θέση (εφόσον οι διαφημίσεις υπερβαίνουν τα σχετικά ελάχιστα όρια) και ούτω καθεξής.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν έξι παράγοντες που καθορίζουν την κατάταξη διαφήμισης:

 1. Η προσφορά σας. Όταν ορίζετε την προσφορά σας, ενημερώνετε το Google Ads για το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για ένα κλικ στη διαφήμισή σας. Το ποσό που τελικά πληρώνετε είναι συνήθως μικρότερο, ενώ μπορείτε να αλλάξετε την προσφορά σας ανά πάσα στιγμή.
 2. Η ποιότητα των διαφημίσεων και της σελίδας προορισμού. Το Google Ads εξετάζει, επίσης, κατά πόσο η διαφήμισή σας και ο ιστότοπος με τον οποίο συνδέεται είναι συναφή με τον χρήστη που θα τα δει και χρήσιμα για αυτόν. Η αξιολόγηση της ποιότητας της διαφήμισής σας συνοψίζεται στον Δείκτη ποιότητας, τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 3. Τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης. Για να διασφαλίσουμε την εμφάνιση διαφημίσεων υψηλής ποιότητας, έχουμε ορίσει ελάχιστα όρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται μια διαφήμιση, προκειμένου να εμφανιστεί.
 4. Η ανταγωνιστικότητα μιας δημοπρασίας. Αν δύο διαφημίσεις που ανταγωνίζονται για την ίδια θέση έχουν παρόμοιες κατατάξεις διαφήμισης, η κάθε μία θα έχει παρόμοια ευκαιρία να κερδίσει αυτήν τη θέση. Καθώς αυξάνεται το κενό στην κατάταξη διαφήμισης μεταξύ δύο διαφημίσεων διαφημιζόμενων, η διαφήμιση με την υψηλότερη κατάταξη είναι πιο πιθανό να κερδίσει, αλλά θα ίσως χρειαστεί επίσης να πληρώσει υψηλότερο κόστος ανά κλικ, για να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει.
 5. Το περιβάλλον της αναζήτησης του χρήστη. Με τη δημοπρασία διαφήμισης, το περιβάλλον έχει σημασία. Κατά τον υπολογισμό της κατάταξης διαφήμισης, εξετάζουμε τους όρους αναζήτησης που έχει εισαγάγει ο χρήστης, την τοποθεσία του χρήστη κατά τη στιγμή της αναζήτησης, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιεί (π.χ. κινητή συσκευή ή επιτραπέζιο υπολογιστή), τον χρόνο αναζήτησης, τη φύση των όρων αναζήτησης, άλλες διαφημίσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και ιδιότητες του χρήστη.
 6. Η αναμενόμενη επίδραση από τις επεκτάσεις διαφημίσεων και από άλλες μορφές διαφήμισης. Όταν δημιουργείτε τη διαφήμισή σας, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες στη διαφήμιση, όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή περισσότερους συνδέσμους προς συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό σας. Αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται επεκτάσεις διαφημίσεων. Το Google Ads εκτιμά πώς οι επεκτάσεις και οι άλλες μορφές διαφήμισης που χρησιμοποιείτε θα επηρεάσουν την απόδοση της διαφήμισής σας.

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα σχετικά με το πώς λειτουργεί η κατάταξη διαφήμισης. Δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά έχει ως στόχο να σας προσφέρει μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου όσον αφορά τους αλγορίθμους μας:

Ας υποθέσουμε ότι πέντε διαφημιζόμενοι ανταγωνίζονται για έναν μέγιστο αριθμό τεσσάρων θέσεων διαφήμισης επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google. Η αντίστοιχη κατάταξη διαφήμισης για κάθε διαφημιζόμενο είναι 80, 50, 30, 10 και 5.

Αν υποθέσουμε ότι η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 40, τότε μόνο οι δύο πρώτοι διαφημιζόμενοι (με κατατάξεις διαφήμισης 80 και 50) υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο και εμφανίζονται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αν η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 8, τότε δύο από τους τρεις άλλους διαφημιζόμενους (με κατατάξεις διαφήμισης 30 και 10) θα εμφανίζονται κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 5 δεν πληροί την ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης, οπότε και δεν θα εμφανίζεται καθόλου.

Για τις μετρήσεις της κορυφής σελίδας και της κορυφαίας θέσης, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 80 (στην πρώτη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα έχει 1 εμφάνιση και στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 50 (στη δεύτερη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα έχει 1 εμφάνιση στην κορυφή σελίδας και ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 30 (στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα έχει 0 εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας ή στην κορυφαία θέση, μαζί με τον διαφημιζόμενο με κατάταξη διαφήμισης 10 (στη δεύτερη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης).

  Κατάταξη διαφήμισης Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση Εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας % εμφ. (κορυφ. θέση) % εμφανίσεων (στην κορυφή σελίδας)
Διαφημιζόμενος Α 80 1 1 100% 100%
Διαφημιζόμενος Β 50 0 1 0% 100%
Διαφημιζόμενος Γ 30 0 0 0% 0%
Διαφημιζόμενος Δ 10 0 0 0% 0%

Για να βελτιώσετε το μερίδιό σας στην κορυφή και στην κορυφαία τοποθεσία της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να βελτιώσετε την ποιότητα των διαφημίσεών σας και την εμπειρία σελίδας προορισμού
 • Να αυξήσετε την προσφορά σας

Καλύτερες διαφημίσεις συνεπάγονται καλύτερη κατάταξη διαφήμισης

Όποτε ένας χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση η οποία ενεργοποιεί μια διαφήμιση που ανταγωνίζεται άλλες διαφημίσεις σε μια δημοπρασία, υπολογίζουμε την κατάταξη διαφήμισης. Σε αυτόν τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, η προσφορά και οι μετρήσεις κατά τη χρονική στιγμή της δημοπρασίας που σχετίζονται με το αναμενόμενο CTR, τη συνάφεια διαφημίσεων και την εμπειρία σελίδας προορισμού. Για τον προσδιορισμό των στοιχείων ποιότητας κατά τη χρονική στιγμή της δημοπρασίας, εξετάζουμε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Βελτιώνοντας τους ακόλουθους παράγοντες, μπορείτε να συμβάλετε στη βελτίωση της ποιότητας της κατάταξης διαφήμισης:
 • Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισής σας: Βασίζεται εν μέρει στα κλικ και τις εμφανίσεις που έχει λάβει η διαφήμισή σας βάσει ιστορικού (προσαρμόζοντας παράγοντες όπως είναι η θέση διαφήμισης, επεκτάσεις και άλλες μορφές που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την προβολή μιας διαφήμισης στην οποία κάποιος χρήστης έκανε προηγουμένως κλικ)
 • Συνάφεια της διαφήμισής σας με την αναζήτηση: Πόσο συναφής είναι η διαφήμισή σας με αυτό που αναζητά ο χρήστης
 • Ποιότητα της σελίδας προορισμού: Πόσο συναφής, ξεκάθαρη και εύκολη στην πλοήγηση είναι η σελίδα σας

Γιατί έχει σημασία η ποιότητα διαφήμισης

Τα στοιχεία ποιότητας της κατάταξης διαφήμισης χρησιμοποιούνται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους και μπορούν να επηρεάζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Καταλληλότητα για δημοπρασία διαφήμισης: Με τις μετρήσεις ποιότητας διαφήμισης μπορούμε να καθορίσουμε τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης για τη διαφήμισή σας και, κατά συνέπεια, να κρίνουμε αν η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για εμφάνιση.
 • Πραγματικό κόστος ανά κλικ (CPC): Οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε μείωση του CPC. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε λιγότερο ανά κλικ όταν η ποιότητα των διαφημίσεών σας είναι υψηλότερη.
 • Θέση διαφήμισης: Οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας συνήθως οδηγούν σε υψηλότερη θέση διαφήμισης, δηλαδή μπορούν να εμφανίζονται σε υψηλότερο σημείο στη σελίδα.
 • Καταλληλότητα για επεκτάσεις διαφημίσεων και για άλλες μορφές διαφήμισης: Η κατάταξη διαφήμισης καθορίζει αν η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για προβολή με επεκτάσεις διαφημίσεων και με άλλες μορφές διαφήμισης, όπως είναι οι σύνδεσμοι ιστοτόπου.
Γενικά, οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα μείωση του κόστους, καλύτερη θέση διαφήμισης και πιο επιτυχημένη διαφήμιση. Το σύστημα Google Ads λειτουργεί ιδανικά για όλους (διαφημιζομένους, πελάτες, εκδότες, αλλά και την Google), όταν οι διαφημίσεις που προβάλλουμε είναι συναφείς και αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό που αναζητούν οι πελάτες.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας