Pozice a hodnocení reklamy

Pozice reklamy je pořadí, na kterém se reklama umístí mezi ostatními reklamami v aukci. Například pozice reklamy 1 znamená, že se reklama zobrazila jako první. Pozici reklamy 2 měla druhá zobrazená reklama a tak dále.

Pozice reklamy nemusí vždy udávat umístění reklamy na stránce s výsledky vyhledávání. Například pozice reklamy 1 vždy neznamená, že se reklama zobrazí nad výsledky organického vyhledávání. Může to být pozice vaší reklamy v případě, že nad výsledky vyhledávání nejsou žádné reklamy a vaše reklama se zobrazí jako první pod nimi. Stejně tak pozice reklamy 2 znamená, že se vaše reklama zobrazila jako druhá v pořadí a nic víc. Pokud se jedná o textovou reklamu, může být umístěna jako druhá nad výsledky organického vyhledávání, jako první pod nimi (pokud je první reklama nad nimi) nebo jako druhá pod výsledky (pokud je první reklama také pod nimi).

Umísťování reklam na stránce s výsledky vyhledávání zjistíte pomocí metrik zobrazení nahoře a zcela nahoře.

Tip

Pokud chcete ve Vyhledávací síti zjistit, jak se vaše reklamy umisťují na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERP), můžete použít metriky míry zobrazení nahoře a zcela nahoře (% zobr. (zcela nahoře) a % zobr. (nahoře)). Pokud chcete učinit nabídku pro umístění na stránce, můžete použít metriky podílu zobrazení nahoře a zcela nahoře (Podíl zobr. zcela nahoře ve Vyhledávání nebo Podíl zobr. nahoře ve Vyhledávání). K tomu slouží strategie nabídek Cílový podíl zobrazení s možností cílení na umístění nahoře nebo zcela nahoře na stránce.

Jak se určuje pozice reklamy

Elements of Ad Rank

O tom, které reklamy se zobrazí a na jaké pozici, rozhoduje Google pomocí aukce reklam.

Pro každou reklamu v aukci Google Ads vypočítá hodnocení reklamy. To určuje, zda se reklama vůbec může zobrazit, a její pozici. Obecně platí, že reklama s nejvyšším hodnocením se zobrazí na nejvyšší pozici, reklama s druhým nejvyšším hodnocením na druhé nejvyšší pozici a tak dále. (Všechny zobrazené reklamy musí splnit příslušný limit.)

Globálně se na hodnocení reklamy můžete dívat jako na kombinaci šesti faktorů:

 1. Cenová nabídka – jejím nastavením systému Google Ads sdělujete maximální částku, jakou jste ochotni zaplatit za kliknutí na vaši reklamu. Ve skutečnosti však často zaplatíte méně. Nabídku navíc můžete kdykoli změnit.
 2. Kvalita reklam a vstupní stránky – Google Ads zohledňuje také relevanci a užitečnost reklamy a odkazované webové stránky pro toho, komu se zobrazí. Naše hodnocení kvality reklamy je shrnuto ve skóre kvality. To můžete monitorovat (a snažit se je zlepšovat) v účtu Google Ads.
 3. Minimální hodnocení reklamy – v zájmu vysoké kvality reklam určujeme minimální limity, které musí reklama dosáhnout, aby se zobrazila.
 4. Konkurenceschopnost aukce – Mají-li dvě reklamy, které soutěží o stejnou pozici, podobné hodnocení reklamy, jsou jejich šance na získání této pozice vyrovnané. Čím je větší rozdíl mezi hodnocením reklam dvou inzerentů, tím je větší pravděpodobnost, že zvítězí lépe hodnocená reklama. Za vyšší jistotu vítězství může ale také zaplatit vyšší cenu za proklik .
 5. Kontext vyhledávání uživatele – při aukci reklam záleží na kontextu. Výpočet hodnocení reklamy zohledňuje vyhledávací dotazy, které uživatel zadal, polohu daného uživatele v době zadání, typ zařízení, které použil (např. mobil či počítač), čas vyhledávání, povahu vyhledávacích dotazů, ostatní reklamy a výsledky vyhledávání zobrazené na stránce, stejně jako další uživatelské signály a atributy.
 6. Očekávaný dopad rozšíření reklamy a dalších formátů reklamy – když vytvoříte reklamu, máte možnost přidat k ní další informace jako například telefonní číslo nebo další odkazy na konkrétní stránky svého webu. Říkáme jim rozšíření reklamy. Google Ads odhaduje, jaký dopad bude mít použití těchto rozšíření a dalších formátů reklamy na výkon příslušné reklamy.

Příklad

Zde je zjednodušený příklad toho, jak funguje hodnocení reklamy. Nezohledňuje všechny výše popsané faktory, ale jeho cílem je poskytnout kvalitní přehled našich algoritmů:

Předpokládejme, že o pozice reklamy nad výsledky vyhledávání, které jsou na stránce s výsledky vyhledávání Google maximálně čtyři, soupeří pět inzerentů. Každý z inzerentů dosáhl na určité hodnocení reklamy, řekněme: 80, 50, 30, 10, a 5.

Pokud je minimální hodnocení reklamy nutné k zobrazení nad výsledky vyhledávání například 40, zobrazí se nad výsledky vyhledávání pouze reklamy prvních dvou inzerentů (s hodnocením reklamy 80 a 50), protože limit překračují.

Pokud má minimální hodnocení reklamy pro zobrazení pod výsledky vyhledávání hodnotu 8, zobrazí se pod výsledky vyhledávání reklamy dvou ze tří zbývajících inzerentů (s hodnocením reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnocením reklamy 5 nesplňuje limit minimálního hodnocení reklamy a jeho reklama se nezobrazí vůbec.

Pro účely stanovení metrik zobrazení nahoře a zcela nahoře bude mít inzerent s hodnocením reklamy 80 (na prvním místě nad výsledky vyhledávání) započítáno jedno zobrazení do metrik nahoře i zcela nahoře a inzerent s hodnocením reklamy 50 (na druhém místě nad výsledky vyhledávání) jedno zobrazení nahoře. Inzerent s hodnocením reklamy 30 (na prvním místě pod výsledky vyhledávání) nebude mít žádné zobrazení nahoře ani zcela nahoře a totéž platí pro inzerenta s hodnocením reklamy 10 (na druhém místě pod výsledky vyhledávání).

  Hodnocení reklamy Zobrazení zcela nahoře Zobr. nahoře % zobr. (zcela nahoře) % zobr. (nahoře)
Inzerent A 80 1 1 100 % 100 %
Inzerent B 50 0 1 0 % 100 %
Inzerent C 30 0 0 0 % 0 %
Inzerent D 10 0 0 0 % 0 %

Chcete‑li zvýšit svůj podíl zobrazení nahoře a zcela nahoře na stránce s výsledky vyhledávání, máte tyto možnosti:

 • zlepšit kvalitu reklam a dojem ze vstupní stránky,
 • zvýšit cenovou nabídku.

Kvalitnější reklamy získávají lepší hodnocení

Hodnocení reklamy se počítá pokaždé, když někdo zadá vyhledávací dotaz, který spustí reklamu soutěžící v aukci. Tento výpočet zohledňuje kromě jiných faktorů také vaši cenovou nabídku a měření očekávané CTR v době aukce, relevanci reklamy a dojem z vaší vstupní stránky. Při určování aspektů kvality v okamžiku aukce přihlížíme k celé řadě různých faktorů. Ke zlepšení kvalitativních složek hodnocení reklamy můžete přispět vylepšením těchto faktorů:
 • Očekávaná míra prokliku reklamy: Vychází částečně z počtu kliknutí a zobrazení, která reklama v minulosti získala. Zohledňují se při tom okolnosti, jež mohly ovlivnit viditelnost reklamy, na kterou už někdo klikl (například pozice reklamy, rozšíření a další formáty).
 • Relevance reklamy vzhledem k vyhledávacímu dotazu: Posuzuje se, nakolik se reklama týká toho, co někdo hledá.
 • Kvalita vstupní stránky: Udává, jak relevantní a transparentní je daná stránka a jak snadnou navigaci nabízí.

Proč je kvalita reklamy důležitá

Kvalitativní složky hodnocení reklamy se využívají několika způsoby a mohou mít dopad na tyto skutečnosti:
 • Vhodnost pro aukci reklam: Naše měřítka kvality reklam pomáhají určit minimální hodnocení reklam, která rozhodují o tom, zda se reklama vůbec může zobrazit.
 • Skutečná cena za proklik (CPC): Vyšší kvalita reklam může často vést ke snížení CPC. Kvalitnější reklamy tedy za proklik platí méně.
 • Pozice reklamy: Vyšší kvalita reklam často zlepšuje jejich pozici, takže se na stránce mohou zobrazovat výše.
 • Způsobilost k zobrazení rozšíření a dalších formátů reklam: Hodnocení reklamy určuje, zda se reklama může zobrazit s rozšířeními reklam a dalšími formáty reklamy, například s odkazy na podstránky.
Celkově lze říci, že vyšší kvalita reklam obvykle snižuje náklady, zlepšuje pozice reklam a zvyšuje úspěšnost inzerce. Systém Google Ads přináší nejlepší výsledky všem (inzerentům, zákazníkům, majitelům obsahu i Googlu), když zobrazované reklamy co nejlépe odpovídají tomu, co zákazníci hledají.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false