Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo

Để đảm bảo quảng cáo an toàn và phù hợp với mọi người, chúng tôi sẽ xem xét quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách của Google Ads. Thời gian xem xét của hầu hết quảng cáo là trong vòng 1 ngày làm việc.

Quá trình phê duyệt quảng cáo diễn ra như thế nào

Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo hoặc tiện ích, quy trình xem xét sẽ tự động bắt đầu. Tất cả nội dung trong quảng cáo đều được xem xét, bao gồm dòng tiêu đề, mô tả, từ khóa, đích đến cũng như bất kỳ hình ảnh và video nào. Trong khi quy trình này diễn ra, trạng thái của quảng cáo sẽ là "Đang xem xét".

Nếu quảng cáo vượt qua quy trình xem xét thì trạng thái của quảng cáo sẽ thay đổi thành "Được chấp thuận" và sẽ bắt đầu chạy. Nếu quy trình xem xét cho thấy rằng quảng cáo của bạn vi phạm chính sách thì trạng thái của quảng cáo sẽ thay đổi thành "Bị từ chối", điều đó có nghĩa là quảng cáo không thể hiển thị ở bất cứ nơi đâu. Bạn sẽ được thông báo về việc vi phạm chính sách đó và được hướng dẫn những việc có thể làm tiếp theo.

Hãy tìm hiểu cách kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo.

Thời gian xem xét quảng cáo

 

 

 

  • Hầu hết quảng cáo được xem xét trong vòng 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, một số quy trình xem xét có thể mất nhiều thời gian hơn nếu quảng cáo cần xem xét phức tạp hơn.
  • Nếu thời gian xem xét quảng cáo của bạn đã lâu hơn đủ 2 ngày làm việc, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin.
  • Google có quyền phân loại mức độ ưu tiên cho các quá trình xem xét để đảm bảo tính ổn định chung cho hoạt động của hệ thống.

 

Cách bắt đầu quảng cáo vào một ngày cụ thể

Nếu bạn cần quảng cáo được chấp thuận trước một ngày cụ thể, hãy gửi quảng cáo trước đó vài ngày. Để ngừng chạy một quảng cáo ngay sau khi quảng cáo đó được chấp thuận, hãy tạm dừng quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Quảng cáo bị tạm dừng được xem xét giống như quảng cáo đang hoạt động. Tìm hiểu cách tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo.

Nếu bạn cũng định ra mắt một trang web mới vào cùng thời điểm thì trang web đó sẽ phải hoàn tất để quảng cáo được xem xét và chấp thuận.

Để đảm bảo trang mới đó vẫn ở trạng thái ẩn cho đến ngày ra mắt:

Không liên kết đến trang mới trên phần còn lại của trang web. Nếu bạn liên kết với trang mới, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang này và trang này có thể bắt đầu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Định cấu hình tệp "robots.txt" của trang web của bạn. Trong tệp robots.txt của trang web, bạn có thể yêu cầu công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang này. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng để khởi chạy, hãy xóa thay đổi. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình tệp robots.txt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố