Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης διαφημίσεων

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η καταλληλότητα των διαφημίσεων για όλους, αυτές εξετάζονται, ώστε να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads. Οι περισσότερες διαφημίσεις εξετάζονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς λειτουργεί η έγκριση διαφημίσεων και πόσο διαρκεί συνήθως.

Τρόπος λειτουργίας της έγκρισης διαφημίσεων

Μετά τη δημιουργία ή την επεξεργασία μιας διαφήμισης ή επέκτασης, η διαδικασία εξέτασης αρχίζει αυτόματα. Εξετάζεται όλο το περιεχόμενο της διαφήμισής σας, συμπεριλαμβανομένων της επικεφαλίδας, της περιγραφής, των λέξεων-κλειδιών, του προορισμού, καθώς και τυχόν εικόνων και βίντεο. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κατάσταση της διαφήμισης θα είναι "Υπό εξέταση".

Αν η διαφήμισή σας περάσει την εξέταση, η κατάστασή της θα αλλάξει σε "Εγκρίθηκε" και θα αρχίσει η προβολή της. Αν η εξέταση υποδείξει ότι η διαφήμισή σας παραβαίνει μια πολιτική, η κατάστασή της θα αλλάξει σε "Απορρίφθηκε", που σημαίνει ότι η διαφήμιση δεν μπορεί να προβληθεί πουθενά. Θα λάβετε ειδοποίηση για την παράβαση της πολιτικής και θα ενημερωθείτε για το τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια.

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση έγκρισης μιας διαφήμισης.

Διάρκεια εξέτασης διαφημίσεων

Οι περισσότερες διαφημίσεις εξετάζονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, η εξέταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, αν κάποια διαφήμιση απαιτεί πιο πολύπλοκη εξέταση.

Αν η διαφήμισή σας βρίσκεται υπό εξέταση για περισσότερες από δύο ολόκληρες εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.

Πώς μπορεί να αρχίσει η προβολή διαφημίσεων σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία

Αν θέλετε η έγκριση της διαφήμισής σας να ολοκληρωθεί μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, υποβάλετε τη διαφήμιση αρκετές ημέρες νωρίτερα. Για να διακοπεί η προβολή μιας διαφήμισης μόλις εγκριθεί, θέστε σε παύση τη διαφήμιση, την ομάδα διαφημίσεων ή την καμπάνια. Οι διαφημίσεις σε παύση εξετάζονται ακριβώς όπως και οι ενεργές διαφημίσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να θέσετε σε παύση ή να συνεχίσετε την προβολή των διαφημίσεών σας.

Αν σχεδιάζετε την έναρξη μιας νέας ιστοσελίδας ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου η διαφήμισή σας να εξεταστεί και να εγκριθεί.

Για να βεβαιωθείτε ότι η νέα σελίδα δεν θα εμφανιστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης:

Μην συνδέσετε τη νέα σελίδα με τον υπόλοιπο ιστότοπο. Αν συνδέσετε τη νέα σελίδα, τότε θα ευρετηριαστεί από τις μηχανές αναζήτησης και η σελίδα μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Διαμορφώστε το αρχείο "robots.txt" του ιστοτόπου σας. Στο αρχείο robots.txt του ιστότοπου σας, μπορείτε να υποδείξετε στις μηχανές αναζήτησης να μην ευρετηριάσουν τη σελίδα. Στη συνέχεια, μόλις είστε έτοιμοι για την παρουσίαση της σελίδας, καταργήστε την αλλαγή. Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε το αρχείο robots.txt.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;