Proces schvalování reklam

Momentálně trvá zpracovávání nových reklam v netextových formátech (například videoreklam, responzivních obsahových reklam, reklam na aplikace apod.) déle než obvykle. Důvodem jsou preventivní opatření, která jsme přijali, abychom ochránili zdraví našich pracovníků podpory před možným onemocněním COVID-19. Žádosti o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí reklamy budou také zpožděny a žádosti o urychlení kontroly nových reklam nebudou momentálně podporovány.

Během daného období vám doporučujeme používat již schválené reklamy (bez úprav) nebo textové formáty pro nové reklamy (např. rozšířené textové reklamy, původní textové reklamy, responzivní reklamy ve vyhledávání (VTA)). Také doporučujeme používat samoobslužné odvolání ve Správci zásad, které vám umožní se proti rozhodnutí o porušení zásad odvolat přímo z účtu Google Ads. Postačí několik kliknutí.

Upřímně se omlouváme za případné nepříjemnosti a děkujeme za vaši shovívavost. Tato stránka bude při změně situace aktualizována.

Abychom zajistili bezpečnost a vhodnost reklam pro každého, kontrolujeme, zda jsou reklamy v souladu se zásadami Google Ads. Většinu reklam zkontrolujeme do jednoho pracovního dne.

Princip schvalování reklam

Po vytvoření či úpravě reklamy nebo jejího rozšíření automaticky začíná proces kontroly. Kontroluje se celý obsah vaší reklamy včetně nadpisu, popisu, klíčových slov, cíle i případných obrázků a videa. Po celou dobu trvání tohoto procesu bude reklama udávat stav Kontrola probíhá.

Jestliže vaše reklama kontrolou projde, změní se její stav na Schváleno a začne se zobrazovat. Pokud se při kontrole zjistí, že vaše reklama porušuje nějakou zásadu, změní se stav reklamy na Zamítnuto, což znamená, že se nesmí zobrazit nikde. Na porušení zásady vás upozorníme a poradíme vám, co dělat dál.

Jak zjistit stav schválení reklamy

Jak dlouho kontrola reklamy trvá

  • Většinu reklam zkontrolujeme do jednoho pracovního dne. Některé však vyžadují složitější, delší kontrolu.
  • Pokud kontrola vaší reklamy trvá déle než celé dva pracovní dny, kontaktujte nás.
  • Společnost Google si vyhrazuje právo upřednostňovat kontroly i opakované kontroly reklam tak, aby zajistila stabilní provoz celého systému, popř. dočasně omezit zobrazování reklam s cílem zajistit dodržování zásad.

 

Jak začít zobrazovat reklamy k určitému datu

Pokud potřebujete, aby byla reklama schválena v určitý den, zašlete ji ke kontrole několik dní předem. Aby se reklama nezačala zobrazovat okamžitě po schválení, pozastavte ji (a případně celou reklamní sestavu nebo kampaň). Pozastavené reklamy kontrolujeme stejně jako aktivní. Získejte informace o tom, jak pozastavit či obnovit zobrazování vašich reklam.

Jestliže chcete současně zprovoznit novou související webovou stránku, musí být tato stránka nejprve dokončena, abychom mohli vaši reklamu zkontrolovat a schválit.

Jak zajistit, aby nová stránka zůstala skrytá až do dne jejího zprovoznění:

Neumísťujte na zbytek svého webu odkaz na novou stránku. V opačném případě by mohly vyhledávače stránku indexovat, a ta by se pak začala zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

Nakonfigurujte pro svůj web soubor robots.txt. V něm můžete nastavit, aby vyhledávače příslušnou stránku neindexovaly. A až budete připraveni stránku zprovoznit, zákaz indexování odstraňte. Další informace o konfigurování souboru robots.txt.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory