การเปลี่ยนหรือนำบัตรเครดิตออก

คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินหลัก 1 วิธีในบัญชีตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะมีวิธีจ่ายเงินค่าโฆษณาโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ คุณเปลี่ยนหรือนำบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ออกได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่มีวิธีการชำระเงินอีกวิธีอยู่ในบัญชี

หากต้องการหยุดแสดงโฆษณา ให้หยุดแคมเปญไว้ชั่วคราวแทน

หมายเหตุ: ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจกำหนดให้คุณต้องใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น ป้อนรหัสแบบครั้งเดียวที่ส่งไปยังโทรศัพท์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร  ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอาจต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อชำระเงิน เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใหม่ หรือเมื่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารเห็นสมควร 

Google ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใหม่ที่บังคับใช้กับธนาคารและผู้ประมวลผลการชำระเงินตาม Payment Services Directive 2 (PSD2) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารโดยตรง 

วิธีเปลี่ยนบัตรเครดิตที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินภายใต้ "การเรียกเก็บเงิน"
  3. คลิกวิธีการชำระเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
  4. คลิกปุ่มเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่
  5. คุณจะเห็นวิธีการชำระเงินที่บัญชีของคุณเลือกใช้ได้ วิธีเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับที่อยู่ธุรกิจ สกุลเงินของบัญชี และวิธีที่คุณชำระเงิน (การชำระเงินอัตโนมัติ)
  6. ป้อนข้อมูลการชำระเงิน แล้วคลิกบันทึก
  7. ตอนนี้ ให้กำหนดวิธีการชำระเงินนี้เป็นวิธีหลัก โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเป็น เพื่อเลือกหลัก
  8. ค้นหาวิธีการชำระเงินก่อนหน้า แล้วคลิกนำออก

เคล็ดลับ: เพิ่มบัตรเครดิตสำรอง

เราแนะนำให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโฆษณาเนื่องจากการชำระเงินถูกปฏิเสธ หากวิธีการชำระเงินหลักไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่าง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตสำรองของคุณเพื่อให้โฆษณาทำงานต่อไปได้

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว