การเปลี่ยนหรือนำบัตรเครดิตออก

คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินหลัก 1 วิธีในบัญชีตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะมีวิธีจ่ายเงินค่าโฆษณาโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ คุณเปลี่ยนหรือนำบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ออกได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่มีวิธีการชำระเงินอีกวิธีอยู่ในบัญชี

หากคุณต้องการหยุดแสดงโฆษณา ให้หยุดแคมเปญไว้ชั่วคราวแทน

เคล็ดลับ: เพิ่มบัตรเครดิตสำรอง

เราแนะนำให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโฆษณาเนื่องจากการชำระเงินถูกปฏิเสธ หากวิธีการชำระเงินหลักไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่าง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตสำรองของคุณเพื่อให้โฆษณาทำงานต่อไปได้

หมายเหตุ: ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจกำหนดให้คุณต้องใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น ป้อนรหัสแบบครั้งเดียวที่ส่งไปยังโทรศัพท์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร  ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอาจต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อชำระเงิน เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใหม่ หรือเมื่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารเห็นสมควร 

Google ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใหม่ที่บังคับใช้กับธนาคารและผู้ประมวลผลการชำระเงินตาม Payment Services Directive 2 (PSD2) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารโดยตรง 

วิธีเปลี่ยนบัตรเครดิตที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินภายใต้ "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกวิธีการชำระเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่
 5. คุณจะเห็นวิธีการชำระเงินที่บัญชีของคุณเลือกใช้ได้ วิธีเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับที่อยู่ธุรกิจ สกุลเงินของบัญชี และวิธีที่คุณชำระเงิน (การชำระเงินอัตโนมัติ)
 6. ป้อนข้อมูลการชำระเงิน แล้วคลิกบันทึก
 7. ตอนนี้ ให้กำหนดวิธีการชำระเงินนี้เป็นวิธีหลัก โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเป็น เพื่อเลือกหลัก
 8. หาวิธีการชำระเงินก่อนหน้า แล้วคลิกนำออก

หรือจะนำรูปแบบการชําระเงินหลักออก แล้วแทนที่ด้วยรูปแบบการชําระเงินใหม่ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ก็ได้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินภายใต้ "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกวิธีการชำระเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. คลิกนําออกที่ด้านล่างของบัตรที่มีรูปแบบการชําระเงินหลัก 
 5. คุณต้องแทนที่รูปแบบการชําระเงินด้วยรูปแบบการชําระเงินอื่นที่เก็บไว้ในบัญชีอยู่แล้ว หรือเพิ่มรูปแบบการชําระเงินใหม่ 
 6. เมื่อเพิ่มรูปแบบการชําระเงินเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกและนําออก
 7. คุณจะเห็นหน้าต่างกล่องโต้ตอบที่ยืนยันว่ายกเลิกรูปแบบการชําระเงินหลักแล้ว และยอดค้างชําระทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากรูปแบบการชําระเงินหลักที่เพิ่มเข้ามาใหม่ 

หากรูปแบบการชําระเงินหลักของคุณลิงก์อยู่กับการสมัครรับข้อมูลและบริการอื่นๆ คุณจะไม่สามารถนํารูปแบบการชำระเงินนั้นออกได้ 

หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบและ/หรือสิทธิ์แก้ไขโปรไฟล์การชําระเงินจึงจะทำการเปลี่ยนแปลงได้  

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว