Specifikationer för uppladdade displayannonser

I den här artikeln beskriver vi tillgängliga storlekar och mått på annonser som du kan ladda upp i Googles Display-nätverk.

Displayannonser fångar människors uppmärksamhet på Googles Display-nätverks två miljoner webbplatser och appar. Det går att skapa displayannonser på flera olika sätt i Google Ads: Responsiva displayannonser och uppladdade displayannonser. Du kan ladda upp anpassade displayannonser eller använda responsiva annonser.

Innan du börjar

Försäkra dig om att uppladdning av anpassade displayannonser är den bästa metoden för dina behov. Om inte, kan du också skapa displayannonser som passar i princip var som helst i hela Display-nätverket med hjälp av responsiva displayannonser. Om du laddar upp egna annonser kanske du vill ladda upp tillgångar för att skapa responsiva displayannonser i utrymmen där dina anpassade displayannonser inte passar.

Tänk på att du kan använda flera typer av annonser – inte bara displayannonser – från samma Google Ads-konto och i vissa fall från samma kampanj. Läs om olika kampanjtyper och tillgängliga annonsformat.

Obs! Somliga annonsstorlekar visas enbart i vissa regioner.

Specifikationer

Animerade och icke-animerade bildannonser

Filtyper

 
Format GIF, JPG, PNG
Maxstorlek 150 kB

Annonsstorlekar

 
Kvadrat och rektangel  
200 × 200 Liten kvadrat
240 × 400 Vertikal rektangel
250 × 250 Kvadrat
250 × 360 Trippel-widescreen
300 × 250 Infogad rektangel
336 × 280 Stor rektangel
580 × 400 Netboard
Skyskrapa  
120 × 600 Skyskrapa
160 × 600 Bred skyskrapa
300 × 600 Halvsidesannons
300 × 1 050 Stående
Leaderboard  
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Toppbanner
970 × 90 Stor leaderboard
970 × 250 Affischtavla
980 × 120 Panorama
Mobilt  
300 × 50 Mobilbanner
320 × 50 Mobilbanner
320 × 100 Stor mobilbanner
*Animerade annonser (GIF) Animationens längd och hastighet:
Animationen får inte vara längre än 30 sekunder.
Animationen får spelas upp i slinga men måste sluta efter 30 sekunder.
Animerade GIF-annonser måste ha en bildfrekvens på högst fem bildrutor per sekund.

AMP HTML-annonser

Det går att bygga annonser med AMP (Accelerated Mobile Pages). AMP HTML-annonser laddas snabbare än vanliga annonser vilket gör dem idealiska för mobila enheter.

 

AMP HTML-annonser som skapas i Google Web Designer

Mått/metataggar

Alla AMP HTML-annonsers mått måste deklareras med en  <meta>-tagg i dokumentets <head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Annonsmåtten som stöds är desamma som för HTML5.

ZIP-paket med primär tillgång

Du kan ladda upp en ZIP-fil som innehåller ett HTML-dokument (den ”primära tillgången”) och upp till 39 medietillgångar. Den sammanlagda storleken på den komprimerade ZIP-filen får inte överskrida 150 kB (153 600 B).

Regler för primär tillgång Alla AMP HTML-annonser måste följa reglerna för AMP HTML-annonsformat. Validera dina annonser med hjälp av den offentliga AMP-valideringsverktyget.
Webbadresser Alla webbadresser måste motsvara tillgångarna i paketet, förutom följande tre undantag:
 • AMP-runtime och anpassade element
 • anpassade teckensnitt i href i ett <link rel="stylesheet">-element
 • inbäddad data: webbadresser 

Relativa sökvägar måste anges i relation till sökvägen för den primära tillgången och återspegla ZIP-filens struktur. Absoluta sökvägar är inte tillåtna.

AMP-komponenter som stöds
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: bilder måste vara relativa referenser till tillgångarna i ZIP-paketet
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: CSS-klassnamn får inte användas någon annanstans i dokumentet, exempelvis skulle följande inte vara tillåtet:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: bilder måste vara relativa referenser till tillgångarna i ZIP-paketet
 • amp-layout
Anpassade utgångar Anpassade utgångar, som använder antingen <amp-ad-exit> eller <a href>, är inte tillåtna. Hela annonsen blir klickbar.
Otillåtna värden Element får inte ha några av följande klassnamn:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

En händelseåtgärd kan inte använda ”AMP” som händelsemål, som i följande exempel, vilket inte är tillåtet:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
På samma sätt är heller inte ”tap”-händelser tillåtna.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

 

HTML5-annonser

 

Krav för att använda HTML5-annonser

Du bör få åtkomst till HTML5-annonser i ditt Google Ads-konto när ditt konto har genererat tillräcklig historik på vår plattform och uppfyller följande krav:

 • Kontot har varit aktivt i mer än 90 dagar.
 • Kontot har spenderat mer än 9 000 USD totalt.
 • ​Kontot har följt våra policyer under lång tid.

Tänk på att vi inte alltid kan garantera åtkomst till HTML5-annonser även om du uppfyller kraven ovan.

Om HTML5-annonser inte är tillgängliga i ditt konto kan du ansöka om åtkomst via detta formulär. Kontrollera att ditt konto uppfyller kvalifikationskriterierna nedan innan du skickar in din ansökan. Du får ett e-postmeddelande med en statusuppdatering inom sju arbetsdagar från att du skickade in din ansökan.

 • ​Kontot har följt våra policyer under lång tid.
 • Kontot har god betalningshistorik.
 • Kontot har spenderat mer än 1 000 USD totalt.

För att behålla din åtkomst till HTML5-annonser bör du se till att du inte bryter mot våra policyer och att du fortsätter följa dem under lång tid.

Under tiden kan du använda andra alternativ, som uppladdade AMPHTML-annonser eller responsiva displayannonser.

Se till att du uppfyller relevanta specifikationer för displayannonser.

 

Om du skapar en appkampanj kan du läsa om HTML5 för appkampanjer.

Kontrollera dina annonser med Google Ads HTML5-granskare.

Alla HTML5-annonser

Filtyper

Format: ZIP-fil med HTML och eventuellt CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Annonsstorlekar som stöds

 
Kvadrat och rektangel  
200 × 200 Liten kvadrat
240 × 400 Vertikal rektangel
250 × 250 Kvadrat
250 × 360 Trippel-widescreen
300 × 250 Infogad rektangel
336 × 280 Stor rektangel
580 × 400 Netboard
Skyskrapa  
120 × 600 Skyskrapa
160 × 600 Bred skyskrapa
300 × 600 Halvsidesannons
300 × 1 050 Stående
Leaderboard  
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Toppbanner
970 × 90 Stor leaderboard
970 × 250 Affischtavla
980 × 120 Panorama
Mobilt  
300 × 50 Mobilbanner
320 × 50 Mobilbanner
320 × 100 Stor mobilbanner
Filstorlek som stöds
 • 150 kB eller mindre
HTML5-annonser som skapas i Google Web Designer
Annonsmiljö När du skapar din annons i Google Web Designer måste du ange Google Ads som miljö.
Statiska och dynamiska annonser

HTML5-annonser kan vara antingen statiska och dynamiska. Dynamiska annonser använder information i ett dataflöde för att bestämma vilka bilder och vilken text och annan information som ska visas. 

För att skapa en dynamisk annons skapar du en annons med platshållarelement för varje bild eller text som ska genereras dynamiskt. Sedan kopplar du dataobjekt till varje element. När dataflödet ändras återspeglas ändringarna automatiskt i de element som är kopplade till denna data.

Komponenter som stöds
 • iFrame
 • Draggalleri
 • Karusellgalleri
 • 360°-galleri
 • Gallerinavigering
 • Bildknapp
 • Spritekarta
 • Partikeleffekter
 • Övergångsgalleri
 • Stjärnmärkningar
 • Tryckområde
Publicering i Google Ads Gör så här i Google Web Designer:
 1. Klicka på Publicera.
 2. Välj Publicera lokalt.
 3. Ladda upp den resulterande .ZIP-filen till Google Ads.
Begränsningar
 • Expanderbara annonser stöds inte.
 • Alla bilder i HTML5-annonser måste vara lokala, det vill säga inte visas via hänvisningar, och måste ingå i .ZIP-filen.
 • Endast Googles webbteckensnitt stöds. Andra webbteckensnitt stöds inte.
 • Timerfunktioner och flera utgångar stöds inte för miljöinriktningsåtgärder.
 • Lokala lagringsmetoder får inte användas i HTML5-annonser.

 

Alla andra HTML5-annonser

HTML-krav HTML5-annonser måste innehålla:
 • <!DOCTYPE html>-deklaration
 • <html>-tagg
 • <body>-tagg
 • Metatagg med annonsformatets storlek i <head>-taggen. Exempel:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Explicita sluttaggar (infogade sluttaggar tillåts inte):

 • Exempel på tillåtna sluttaggar: <path></path>
 • Exempel på otillåtna sluttaggar: <path> eller <path />

Alternativt kan du extrahera den infogade taggen till en separat fil.

Uppladdningskrav Alla hänvisningar till kod och tillgångar måste göras med relativa sökvägar till resurser i .ZIP-filen. Inga externa referenser tillåts utom referenser till:
 

När du laddar upp en .ZIP-mapp får den innehålla högst 40 filer.

Viktigt att tänka på

UTF-8 måste användas för icke-ASCII-tecken

Regionalt tillgängliga annonsstorlekar

Här följer fler bildannonsstorlekar som du kan använda beroende på i vilken region du visar din annons. 

Annonstyp Mått Storleksbegränsning Regional användning
PL affischtavla 750 × 100 150 kB Polen
PL dubbel affischtavla 750 × 200 150 kB Polen
PL trippel affischtavla 750 × 300 150 kB Polen
Vertikal rektangel 240 × 400 150 kB Ryssland
Panorama 980 × 120 150 kB Sverige
Toppbanner 930 × 180 150 kB Danmark
Trippel-widescreen 250 × 360 150 kB Sverige
Netboard 580 × 400 150 kB Norge
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false